Giáo án địa lí 10 tự chọn cả năm

77 4.4K 12
Giáo án địa lí 10 tự chọn cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIO N A Lí 10 TNG TIT Ng y so n: 20/8/2011 Tiết I MC TIấU: Sau khi học xong bài h/s cần: - Hiểu đợc mỗi một phơng pháp đều có thể biểu hiện đợc một số đối tợng địa lí nhất định trên bản đồ và từng đặc điểm của đối tợng đều đợc thể hiện ở từng phơng pháp. - Hiểu rõ hệ thống ký hiệu dùng để thể hiện các đối tợng. - Nhận thấy đợc sự cần thiết của việc tìm hiểu bảng chú giải khai đọc bản đồ. II. Thiết bị dạy học - Bản đồ khung Việt Nam, Công nghiệp Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam, Khí hậu Việt Nam, Tự nhiên Việt Nam, Phân bố dân c Việt Nam. III. HOT NG DY HC: 1 .ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 2,3 sgk 3. Bài mới Mở bài: Trớc tiên, giới thiệu bản đồ khung Việt Nam, sau đó giới thiệu một số bản đồ Việt Nam với các nội dung khác nhau và yêu cầu HS cho biết bằng cách nào chúng ta biểu hiện đợc nội dung bản đồ. Nội dung chính Nhúm:Gv giao nhim v cho tng nhúm : Nhúm 1:PP kớ hiu Nhúm 2:PP kớ hiu ng chuyn ng Nhúm 3:PP chm im Nhúm 4:PPbn -biu Ni dung:cỏc nhúm da v o sgk th o lun theo logic ni dung: -i tng biu hin -Kh nng biu hin Ht thi gian cỏc nhúm c i din lờn trỡnh b y.Cỏc nhúm khỏc nh n xột,b sung.Gv chun kin thc 1. Ph ơng pháp ký hiệu a. Đối tợng biểu hiện Dùng để biểu hiện các đối tợng phân bố theo những điểm cụ thể. Những ký hiệu đ- ợc đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tợng trên bản đồ. b. Các dạng ký hiệu c. Khả năng biểu hiện - Vị trí phân bố của đối tợng. - Số lợng của đối tợng. - Chất lợng của đối tợng. 2. Ph ơng pháp ký hiệu đ ờng chuyển động a. Đối tợng biểu hiện Dùng để biểu hiện sự di chuyển của các đối tợng, hiện tợng tự nhiên và kinh tế xã hội. b. Khả năng biểu hiện - Hớng di chuyển của đối tợng -Số lợng của đt di chuyển - Chất lợng của đt di chuyển 3. Ph ơng pháp chấm điểm a. Đối tợng biểu hiện Dùng để biểu hiện các đối tợng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm. b. Khả năng biểu hiện 4. Ph ơng phá p BĐ biểu đồ a. Đối tợng biểu hiện Dùng để biểu hiện các đối tợng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng b. Khả năng biểu hiện - Số lợng của đối tợng - Chất lợng của đối tợng TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 1 GIO N A Lí 10 TNG TIT - Cơ cấu của đối tợng IV. NH GI: Hãy điền những nội dung thích hợp vào bảng sau; Phơng pháp biểu hiện Đối tợng biểu hiện Cách thức tiến hành Khả năng biểu hiện Phơng pháp ký hiệu Phơng pháp ký hiệu đờng chuyển động Phơng pháp đờng đẳng trị Phơng pháp chấm điểm Phơng pháp khoanh vùng Phơng pháp bản đồ biểu đồ V.HOT NG NI TIP: Làm các câu hỏi 1, 2 trang 18 SGK. Đọc trớc bài mới. VI. RT KINH NGHIM Ng y so n:27/8/2011 Tiết: 3 Bài 5 : vũ trụ. hệ mặt trời và trái đất I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Biết các khái niệm: Vũ trụ, Thiên Hà, Dải Ngân Hà, Hệ Mặt Trời. - Trình bày học thuyết Bic Bang về sự hình thành Vũ trụ. - Biết vị trí của Trái đất trong Hệ Mặt trời và ý nghĩa của nó. - Hiểu và trình bày đợc hai chuyển động chính của Trái Đất: Tự quay quanh trục và chuyển động xung quanh Mặt Trời. - Biết sử dụng Quả địa cầu để mô tả về hiện tợng tự quay và chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời. II. THIT B: - Quả địa cầu, mô hình Trái đất Mặt trăng Mặt trời (nếu có) - Tranh vẽ treo tờng về Trái đất và các hành tinh trong Hệ Mặt trời. TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 2 GIO N A Lí 10 TNG TIT III.HOT NG DY HC: 1 .ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: Chấm vở bài thực hành một số em. 3. Bài mới Mở bài Em biết gì về Hệ Mặt trời, về Trái đất trong Hệ Mặt trời? Chúng ta thờng nghe nói về Vũ trụ, vậy Vũ trụ là gỉ? Vũ trụ đợc hình thành nh thế nào? Sau khi HS đa ra ý kiến trả lời các câu hỏi trên, GV nói: Bài học hôm nay sẽ giúp các em giải đáp điều này. Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: Cả lớp HS dựa vào hình 5.1, kênh chữ trong SGK, vốn hiểu biết, trả lời các câu hỏi: - Vũ trụ là gì? - Phân biệt Thiên hà với Dải Ngân Hà: + Thiên Hà: là một tập hợp rất nhiều thiên thể, khí, bụi, bức xạ điện từ. + Dải Ngân Hà: là Thiên Hà có chứa Hệ Mặt trời của chúng ta. * Chuyển ý: Vũ Trụ đợc hình thành nh thế nào? Có nhiều học thuyết về sự hình thành Vũ Trụ. Một trong những học thuyết đó là học thuyết BicBang. HĐ 2: Cả lớp HS dựa vào SGK, vốn hiểu biết, trình bày nội dung của học thuyết BicBang *Chuyển ý: Hệ Mặt Trời của chúng ta có đặc điểm gì? HĐ 3: Cá nhân/ Cặp *HS dựa vào hình 5.2, kênh chữ trong SGK, vốn hiểu biết, trả lời các câu hỏi: - Hệ Mặt Trời đợc hình thành từ khi nào? - Hãy mô tả về Hệ Mặt Trời? - Kể tên các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Gợi ý: Khi mô tả về Hệ Mặt Trời chú ý quỹ đạo của các hành tinh (quỹ đạo hình elip gần tròn, trừ quỹ đạo của Diêm Vơng tinh, quỹ đạo các hành tinh khác đều nằm trên một mặt phẳng) và hớng chuyển động của các hành tinh. * HS phát biểu, GV chuẩn kiến thức. Các thiên thể gồm: Các hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi, thiên thạch. Trái Đất ở vị trí thứ mấy trong Hệ Mặt Trời? TĐ có những chuyển động chính nào? HĐ 4: Cặp/ nhóm * HS quan sát các hình 5.3, 5.4 trong SGK và dựa vào kiến thức đã học, hãy: TĐ là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời? Vị trí đó có ý nghĩa nh thế nào đối với sự sống? - Trái Đất có mấy chuyển động chính, đó là các I. Vũ Trụ. Học thuyết về sự hình thành Vũ Trụ 1. Vũ Trụ Khoảng không gian vô tận, chứa hàng trăm tỉ Thiên Hà. 2. Học thuyết BicBang về sự hình thành Vũ Trụ - Vũ Trụ hình thành cách đây 15 tỉ năm, sau một Vụ nổ lớn từ một nguyên tử nguyên thuỷ - Sau vụ nổ, các đám khí tụ tập hình thành các sao, các Thiên Hà. II. Hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ - Hệ Mặt trời: hình thành cách đây 4,5 đến 5 tỉ năm. - Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở giữa, các thiên thể quay xung quanh và các đám mây bụi khí. - Có 9 hành tinh lớn: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vơng tinh, Hải Vơng tinh, Diêm Vơng tinh. - Các hành tinh vừa chuyển động quanh Mặt trời, vừa tự quay quanh trục. III. Trái Đất trong Hệ Mặt Trời 1. Vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời - Vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 2. Các chuyển động chính của Trái TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 3 GIO N A Lí 10 TNG TIT chuyển động nào? - Trái Đất tự quay theo hớng nào? Trong khi tự quay, có điểm nào trên bề mặt Trái Đất không thay đổi vị trí? Thời gian Trái Đất tự quay hết 1 vòng? - Hãy mô tả về sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (quỹ đạo, điểm cận nhật, điểm viễn nhật, hớng và vận tốc chuyển động, trục Trái Đất so với mặt phẳng quỹ đạo). * HS trình bày kết quả, dùng Quả địa cầu biểu diễn hớng tự quay, hớng và quỹ đạo chuyển động cua Trái Đất quanh Mặt Trời. GV giúp học sinh chuẩn kiến thức và kĩ năng. - Biểu diến hiện tợng tự quay: Đặt Quả địa cầu trên bàn, dùng tay đẩy sao cho Quả địa cầu quay từ tay trái sang tay phải, đó chính là hớng tự quay của Trái Đất. - biểu diễn sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: lấy một vật hoặc ngọn đèn (nến) đặt ở giữa bàn trong khi di chuyển luôn để trục Quả địa cầu nghiêng về một phía. Nếu có mô hình Trái Đất Mặt Trăng Mặt Trời thì GV cho Trái Đất chuyển động sau đó yêu cầu HS nhận xét về vị trí của trục Trái Đất so với mặt phẳng quỹ đạo ở các vị trí khác nhau. Đất a. Chuyển động tự quay quanh trục - Hớng: ngợc chiều kim đồng hồ (Tây sang Đông) - 24 giờ/vòng quay - 2 điểm không thay đổi vị trí: Cực Bắc và Cực Nam. b. Chuyển động xung quanh Mặt Trời - Quỹ đạo: Hình elip gần tròn - Hớng: ngợc chiều kim đồng hồ (Tây sang Đông) - Thời gian: 365 ngày 6 giờ - Vận tốc trung bình: 29,8 km/s - Trục nghiên với mặt phẳng quỹ đạo 66 0 33 và không đổi phơng. IV. NH GI: 1. Phân biệt các khái niệm: Vũ Trụ, Thiên Hà, Dải Ngân Hà. 2. Trình bày tóm tắt nội dung học thuyết Bic Bang. 3. Dùng Quả địa cầu biểu diễn và trình bày về hiện tợng tự quay quanh trục của Trái Đất, Dùng Quả địa cầu biểu diễn và trình bày về hiện tợng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 5. GV ra một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố bài. V. HOT NG NI TIP: Làm bài tập 2 trang 27 SGK vào vở. VI. RT KINH NGHIM: Ngày Kí duyệt của TTCM TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 4 GIO N A Lí 10 TNG TIT Ng y so n:3/9/2011 Tiết: 4 Bài7 : thực hành: hệ quả địa lý chuyển động quanh mặt trời của Trái Đất I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Vận dụng đợc kiến thức hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất để giải thích sự thay đổi giờ chiếu sáng, các góc chiếu sáng và lợng nhiệt ở các địa điểm khác nhau trên bề mặt Trái Đất. - Tính góc chiếu sáng lúc 12 giờ tra trong các ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22/12 tại các vòng cực, chí tuyến và xích đạo. - Xác định đợc thời gian các nửa cầu ngả về MT để giải thích số giờ chiếu sáng trong ngày. Biết tính cụ thể về trị số góc chiếu sáng ở các vĩ tuyến đặc biệt. II. THIT B : Hình 6.4 SGK phóng to. Thớc kẻ, máy tính, bútchì, bút màu III. HOT NG DY HC: 1 .ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị bài TH ở nhà 3. Bài mới: Mở bài: GV nêu nhiệm vụ của bài thực hành. HĐ 1: Cá nhân/ cặp * HS làm bài tập 1 * HS trình bày kết quả, GV chuẩn kiến thức: Do: Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 o 33 và không đổi phơng. - Ngày 21/3 và 23/9: Tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc tại Xích đạo. Đờng sáng tối trùng với trục Bắc Nam nên mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm và bằng 12giờ. - Ngày 22/6: Nửa cầu Bắc ngả về Mặt Trời, đờng phân chia sáng tối đi sau cực Bắc, đi trớc cực Nam, tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc tại chí tuyến Bắc. Diện tích đợc chiếu sáng ở nửa cầu Bắc lớn hơn diện tích nằm trong bóng tối, vì vậy nửa cầu Bắc có ngày dài đêm ngắn; ở nửa cầu Nam thì ngợc lại. Ngày 22/6 nửa cầu Bắc có ngày dài nhất, nửa cầu Nam có ngày ngắn nhất. Vòng cực Bắc có 24 giờ là ngày, vòng cực Nam có đêm dài 24 giờ. -Ngày 22/12: Ngợc lại với ngày 22/6. HĐ 2: Nhóm * Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm tính góc chiếu sáng của một vĩ tuyến (một hàng trong bảng của bài tập số 2) * Mỗi nhóm cử đại diện lên điền kết quả đã tính vào bảng, GV chuẩn kiến thức: Vĩ tuyến Góc chiếu sáng lúc 12 giờ tra 21/3 và 23/9 22/6 22/12 66 o 33 Bắc 23 o 27 46 o 54 0 o 23 o 27 Bắc 66 o 33 90 o 43 o 06 TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 5 GIO N A Lí 10 TNG TIT 0 o (Xích đạo) 90 o 66 o 33 66 o 33 23 o 27 Nam 66 o 33 43 o 06 90 o 66 o 33 Nam 23 o 27 0 o 46 o 54 HĐ 3: Cặp/nhóm * Các nhóm làm bài tập 3. * Cử đại diện các nhóm lên bảng trình bày, GV chuẩn kiến thức. a. Thời gian chiếu sáng - Ngày 21/3 và 23/9: Mọi nơi trên Trái Đất đều có số giờ chiếu sáng là 12 giờ. - Ngày 22/6: Số giờ chiếu sáng giảm dần từ Vòng cực Bắc tời Vòng cực Nam. Vòng cực Bắc có số giờ chiếu sáng là 24 giờ, vòng cực Nam có số giờ chiếu sáng là 0 giờ. - Ngày 22/12: Ngợclại với ngày 22/6 b. Độ lớn của góc chiếu sáng: - Ngày 21/3 và 23/9: Xích đạo có góc chiếu sáng lớn nhất 90 o , góc chiếu sáng giảm dần từ Xích đạo về hai cực. - Ngày 22/6: Lớn nhất ở chí tuyến Bắc, giảm dần về phía hai cực, tại vòng cực Nam góc chiếu sáng bằng 0. - Ngày 22/12: Góc chiếu sáng lớn nhất ở chí tuyến Nam, góc chiếu sáng giảm dần từ chí tuyến Nam về phía hai cực, tại vòng cực Bắc góc chiếu sáng bằng 0. IV.NH GI: Bài thực hành hôm nay các em cần nắm đợc cách tính góc chiếu sáng và đa ra nhận xét. VI.HOT NG NI TIP: Hoàn thành bài thực hành ở nhà. Ng y so n:8/9/2011 Tiết: 5. Bài 8: Học thuyết về sự hình thành Trái Đất. cấu trúc của Trái Đất I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Biết đợc sự hình thành TĐ là do những quy luật cơ bản của bản thân Vũ Trụ. - Trình bày đợc nội dung học thuyết Ôt- tô Xmit về sự hình thành Trái Đất. - So sánh đợc đặc điểm của các lớp cấu tạo Trái Đất. - Rèn luyện cho HS cách trình bày một vấn đề. - Biết phân tích, so sánh đặc điểm của các lớp cấu tạo Trái Đất dựa vào kênh truyền hình. - Có nhận thức đúng đắn về sự hình thành Trái Đất theo quan điểm duy vật biện chứng: Trái Đất không phải do Thợng đế sinh ra. II. THIT B: - Tranh ảnh, hình vẽ về sự hình thành Trái Đất. TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 6 GIO N A Lí 10 TNG TIT - Hình 8.2 phóng to. III. HOT NG DY HC: 1 .ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: Chấm vở thực hành một số em. 3. Bài mới: 1. HS trình bày và giải thích sự hình thành Trái Đất theo học thuyết của ÔttôXmit. 2. Mô tả cấu trúc của Trái Đất. Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: Cả lớp/ Cá nhân - GV sử dụng phơng pháp thuyết trình nêu vấn đề để giới thiệu khái quát về giá trị của giả thuyết Căng la-plat: + Quan niệm duy tâm về sự hình thành Trái Đất trớc giả thuyết Căng la-plat. + Khái quát về giả thuyết Căng-la-plat. + Giá trị của giả thuyết Căng la plat - Dùng hình vẽ, tranh ảnh. kết hợp hình 8.1 SGK và sử dụng phơng pháp đàm thoại gợi mở hớng dẫn HS có thể làm việc cá nhân hoặc theo cặp để tìm hiểu nội dung của học thuyết Ôt tô Xmit dựa vào tranh ảnh hoặc hình vẽ - GV chuẩn xác lại kiến thức cho HS và sử dụng phơng pháp giảng giải, thuyết trình giúp HS hiểu biết giá trị của các học thuyết về sự hình thành Trái Đất đã gây ra một tiếng vang lớn, chống lại quan điểm duy tâm cho rằng Trái Đất do Thợng đế sinh ra. HĐ 2: Cặp/ nhóm - GV giới thiệu khái quát tại sao nghiên cứu cấu trúc của Trái Đất câc nhà khoa học thờng dùng phơng pháp địa chấn. * HS đọc nội dung kênh chữ và quan sát hình 8.2, 8.3 (SGK), cho biết: TĐ cấu tạo gồm mấy lớp? Nêu tên từng lớp? Đặc điểm khác nhau của các lớp là gì? Cho ví dụ? So sánh sự giống nhau và khác nhau của lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dơng? Trình bày vai trò quan trọng của lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti. * HS trình bày, GV giúp HS chuẩn kiến thức: GV kết luận: Trái Đất đợc cấu tạo thành nhiều lớp. gồm 3 lớp chính. Về bao Manti: I. Học thuyết về sự hình thành Trái Đất - Giả thuyết Căng la plat: + Hệ Mặt Trời trong đó có Trái Đất đợc hình thành từ khối khí loãng, nhiệt độ cao ngng tụ và nguội dần. - Học thuyết về sự hình thành Trái Đất của Ôt tô Xmit: + Những hành tinh trong hệ Mặt Trời đợc hình thành từ một đám may bụi và khí lạnh. + Đám may bụi chuyển động quanh Mặt Trời và dần dần ngng tụ thành các hành tinh + Học thuyết có giá trị lớn. II. Cấu trúc của Trái Đất - Trái Đất có cấu tạo không đồng nhất, đợc cấu tạo theo lớp: + Ba lớp chính: Vỏ Trái Đất, Manti, Nhân. + Các lớp đó có đặc điểm khác nhau về độ dày, thể tích, vật chất cấu tạo + Lớp vỏ Trái Đất gồm: Vỏ lục địa và vỏ đại dơng. - Khái niệm thạch quyển: SGK IV. Củng cố 1. HS trình bày và giải thích sự hình thành Trái Đất theo học thuyết của ÔttôXmit. 2. Mô tả cấu trúc của Trái Đất. V. Bài tập về nhà Hớng dẫn HS lập bảng so sánh đặc điểm từng lớp Trái Đất theo SGV. VI .RT KINH NGHIM: TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 7 GIO N A Lí 10 TNG TIT Ng y so n:14/09/2011 Tiêt6: Bài 10: tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất I. Mục tiêu bài học - Biết khái niệm về nội lực và nguyên nhân sinh ra nội lực. - Trình bày tác động của nội lực thể hiện qua vận động kiến tạo theo phơng thẳng đứng và theo phơng nằm ngang. - Phân tích và trình bày các hiện tợng uốn nếp và đứt gãy. - Trình bày các tác động của nội lực bằng hình vẽ. - Rèn luyện kĩ năng đọc, chỉ và giải thích các đối tợng địa lí trên bản đồ. II. Thiết bị dạy học - Các hình vẽ về uốn nếp, địa hào, địa luỹ. - Bản đồ Tự nhiên thế giới, Tự nhiên Việt Nam. III. Hoạt động dạy học 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu nội dung của thuyết kiến tạo mảng. 3. Bài mới: Mở bài: GV nêu vấn đề: Trái đất có dạng hình cầu nhng thực tế bề mặt của nó có đặc điểm là rất gồ ghề (có nơi nhô lên, có nơi hạ xuống, nơi là lục địa, nơi là đại dơng). nguyên nhân nào làm cho Trái đất bị biến đổi? Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: Cả lớp - GV có thể nêu: Trên bề mặt Trái đất, nơi có các lục địa, đại dơng; nơi có ní, đồng bằng có rất nhiều sự tác động ạo nên những dạng địa hình này, trong đó quan trọng nhất là nội lực. - GV phân tích kết hợp dùng hình vẽ sự I. Nội lực - Nội lực: Lực sinh ra ở bên trong Trái đất. - Nguyên nhân sinh ra nội lực: là các nguồn năng lợng trong lòng Trái đất. TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 8 GIO N A Lí 10 TNG TIT chuyển động của các dòng đối lu và yêu cầu HS đọc mục I trong SGK để hiểu khái niệm nội lực và nguyên nhân sinh ra nội lực: + Nọi lực là những lực đợc sinh ra ở bên trong Trái đất. - Nguyên nhân sinh ra nội lực: các nguồn năng lợng trong lòng Trái đất (Các hoạt động về sự phân huỷ các chất phóng xạ:Uranium, Kali; sự chuyển dịch sắp xếp lại vật chất cấu tạo Trái đất theo trọng lực) HĐ 2: Cả lớp - Về hoạt động núi lửa, động đất trong ch- ơng trình lớp 6 đã nêu rất cụ thể. GV chỉ chú trọng nhân mạnh đến tác động của nội lực thông qua vận động kiến tạo. - GV nêu: Quá trình tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất đựơc thể hiện qua các vận động kiến tạo (vận động theo phơng thẳng đứng, vận động theo phơng nằm ngang), các hoạt động núi lửa, động đấtVận động kiến tạo làm cho lớp vỏ Trái đất có những biến đổi lớn: nơi đợc nâng lên, nơi đợc hạ thấp; có nơi bị nứt nẻ, đứt gãy Những vận động này có thể theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều nằm ngang. - GV vẽ hình về sự chuyển động đối lu trong lớp Manti để hớng dẫn HS quan sát và nhấn mạnh: Sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhng nguyên nhân trực tiếp là do chuyển động của các dòng đối lu. Nơi có các dòng đối lu đi lên, vỏ Trái đất đ- ợc nâng lên; nơi các dòng đối lu đi xuống, vỏ Trái đất bị hạ xuống. - Hớng dẫn HS đọc kênh chữ của mục 1 SGK (tr 40) để nắm đợc những nội dung cơ bản của vận động thẳng đứng. HĐ 3: Nhóm Bớc 1: HS quan sát hình 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 SGK và sử dụng bản đồ Tự nhiên thế giới, bản đồ Tự nhiên Việt Nam cho biết: II. Tác động của nội lực Thông qua các vận động kiến tạo, hoạt động động đất, núi lửa. 1. Vận động theo phơng thẳng đứng - Là những vận động nâng lên, hạ xuống của vỏ Trái đất theo phơng thẳng đứng. - Diễn ra trên một diện tích lớn. - Thu hẹp, mở rộng diện tích lục địa một cách chậm chạp và lâu dài TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 9 GIO N A Lí 10 TNG TIT - Lực tác động của quá trình uốn nếp và đứt gãy. - Kết quả của quá trình uốn nếp, đứt gãy. - Phân biệt các dạng địa hình khe nứt, địa hào, địa luỹ. - Xác định đợc những khu vực núi uốn nếp, những địa hào địa luỹ trên bản đồ. Nêu một số ví dụ thực tế. Bớc 2: - Đại diện các nhóm HS trình bày, phân tích tác động của vận động theo phơng nằm ngang đối với địa hình bề mặt Trái đất. - Các nhóm khác bổ sung, góp ý kiến. * Kết luận: - Có nhiều cách phân loại vận động kiến tạo, nhng quan trọng nhất là: Vận động theo phơng thẳng đứng và vận động theo phơng nằm ngang. - Liên quan đến các vận động này là hoạt động động đất, núi lửa - Vận động theo phơng thẳng đứng diễn ra chậm chạp, lâu dài làm mở rộng, thu hẹp diện tích lục địa, biển Vận động theo ph- ơng nằm ngang sinh ra các hiện tợng uốn nếp, đứt gãy. 2. Vận động theo phơng nằm ngang Làm cho vỏ tráI đất bị nén ép, tách giản gây ra các hiện tợng uốn nếp, đứt gãy. Hiện tợng uốn nếp + Do tác động của lực nằm ngang. + Xảy ra ở vùng đá có độ dẻo cao + Đá bị uốn nếp xô cong thành các nếp uốn + Tạo thành các nếp uốn, các dảy núi uốn nếp. Hiện tợng đứt gãy: + Do tác động của lực nằm ngang + Xảy ra ở các vùng đá cứng + Đất đá bị gãy, vở và chuyển dịch + Tạo ra các địa hào, địa luỹ IV. đánh giá Trình bày, phân tích sự khác nhau về tác động của vận động thẳng đứng và vận động theo phơng nằm ngang tới địa hình bề mặt Trái Ng y so n:20/09/2011 Tiết 7-Bài 12: Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và cácvùng núi lửa trên bản đồ I. Mục tiêu của bài học Sau bài học, HS cần: -Biết đợc sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên thế giới. - Nhận xét, nêu đợc mối quan hệ của các khu vực nói trên với các mảng kiến tạo. -Rèn luyện kỉ năng đọc, xác định vị trí của các khu vực nói trên trên bản đồ. -Xác định mối quan hệ đó bằng bản đồ TRNG THPT 1/5 GV:VNG TH HNH 10 [...]... lần + Ngay trong mùa lũ, tháng có đỉnh lũ cao nhất và tháng có đỉnh lũ thấp nhất, chênh đến 2,2 lần + Mùa lũ bắt đầu vào tháng 6, tăng dần và lên đến đỉnh điểm vào tháng 8 sau đó giảm dần đến cuối mùa lũ (tháng 10) Mùa khô kéo dài 7 tháng, từ tháng 11 đến tháng 5 Chênh lệch giữa lu lợng tháng cao nhất (tháng 8) và tháng thấp nhất (tháng 3) trong năm là vô cùng lớn: 10 lần IV Đánh giá Dựa vào bảng số liệu:... lợng nớc cả năm 4 Tỉ trọng lu lợng mùa lũ so với cả năm 5 Lu lợng tháng lũ cao nhất? 6 Lu lợng tháng lũ thấp nhất? 7 Lu lợng tháng lũ cao nhất gấp bao nhiêu lần tháng lũ thấp nhất? 8 Liệt kê các tháng mùa cạn 9 Tỉ trọng lu lợng mùa cạn so với cả năm? Bớc 2: Yêu cầu HS lên bảng ghi kết quả dã tính GV chuẩn xác kiến thức Đáp án: 1 Liệt kê các tháng mùa lũ: 6, 7, 8, 9, 10 2 Tổng lu lợng các tháng mùa lũ:... nhất khoảng 18 0C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 300C, biên độ nhiệt năm khoảng 120C + Ma: 1694 mm /năm, ma tập trung vào mùa hạ (tháng 510) - Biểu đồ khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải (Palecmô) + ở đới khí hậu cận nhiệt + Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 110C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 22 0C, biên độ nhiệt năm khoảng 110C + Ma: 692 mm /năm, ma tập trung vào mùa hạ (tháng 59) - Biểu đồ khí hậu ôn đới... tháng thấp nhất khoảng 70C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 150C, biên độ nhiệt năm khoảng 80C + Ma: 1416 mm /năm, ma nhiều quanh năm, nhất là mùa đông - Biểu đồ khí hậu ôn đới lục địa (Cô bu) + ở đới khí hậu ôn đới + Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng -7 0C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 160C, biên độ nhiệt năm lớn (khoảng 230C) + Ma: 1164 mm /năm, ma nhiềuvào mùa hạ (tháng 59) IV Đánh giá HS và GV tự. .. nhau IV Đánh giá - HS tự đánh giá kết quả hoặc đánh giá kết quả của bạn - GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS V Hoạt động nối tiếp Về nhà hoàn thiện tiếp bài thực hành VI RT KINH NGHIM: TRNG THPT 1/5 30 GV:VNG TH HNH GIO N A Lí 10 TNG TIT Ngày .tháng năm 2011 Ngy son:11/11/2011 TIT 17-BI 28: lớp vỏ địa lí quy luật thống nhất v hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí I Mục... tháng mùa lũ (gồm các tháng liên tục trong năm có lu lợng dòng chảy lớn hơn hăc bằng lu lợng dòng chảy cả năm) , theo bảng số liệu đó là các tháng 6, 7, 8, 9, 10 Còn lại là các tháng mùa cạn HĐ 2: Cá nhân Bớc 1: Yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu, thực hiện các nội dung sau: GV ghi các yêu cầu lên bảng 1 Liệt kê các tháng mùa lũ 2 Tổng lu lợng các tháng mùa lũ TRNG THPT 1/5 26 GV:VNG TH HNH GIO N A Lí 10. .. - Xác định các tháng mùa lũ: Bao nhiêu tháng? Chiếm bao nhiêu phần trăm lu lợng dòng chảy cả năm? Lu lợng tháng cao nhất và thấp nhất của mùa lũ - Xác định các tháng mùa cạn: Bao nhiêu tháng? Chiếm bao nhiêu phần trăm lu lợng dòng chảy cả năm? Lu lợng tháng cao nhất và thấp nhất của mùa lũ Bài tập 2: Từ kết quả tính toán trong bài tập 1, rút ra nhận xét và chế độ nớc sông Hồng HĐ 1: Cả lớp GV nêu yêu... các tháng mùa lũ: 32736 m3/s 3 Tổng lu lợng nớc cả năm: 43591 m3/s 4 Tỉ trọng lu lợng mùa lũ so với cả năm: 75% 5 Lu lợng tháng lũ cao nhất: 9246 m3/s 6 Lu lợng tháng lũ thấp nhất: 4122 m3/s 7 Lu lợng tháng lũ cao nhất gấp bao nhiêu lần tháng lũ thấp nhất: 2,2 lần 8 Liệt kê các tháng mùa cạn: 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9 Tỉ trọng lu lợng mùa cạn so với cả năm: 25% HĐ 3: Nhóm Bớc 1: Dựa vào kết quả đã tính,... lần IV Đánh giá Dựa vào bảng số liệu: Lu lợng nớc sông Hồng các tháng trong năm ở Sơn Tây, trả lời các câu hỏi sau: 1 Lu lợng cao nhất và thấp nhất vào mùa lũ của sông Hồng thuộc các tháng: A 8 và 3 B 3 và 8 C 8 và 10 D 10 và 8 2 Lu lợng tháng cao nhất và thấp nhất trong năm của sông Hồng thuộc các tháng: A 8 và 3 B 3 và 8 C 8 và 10 D 10 và 8 V Hoạt động nối tiếp Làm phần bài tập về nhà trong SGK VI.RT... tạo của lớp vỏ địa lí, mối quan hệ giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lí - Trình bày đợc khái niệm, biểu hiện, nghĩa cả quy luật; giải thích đựôc nguyên nhân tạo nên quy luật - Biết khai thác tri thức từ kênh hình để rút ra kết luận cần thiết - Nêu đựơc ví dụ thức tiễn - Nhận thức đợc sự cần thiết phải nghiên cứu tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí trong việc sử dụng bảo vệ tự nhiên II Thiết . của vận động thẳng đứng. HĐ 3: Nhóm Bớc 1: HS quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4, 10. 5 SGK và sử dụng bản đồ Tự nhiên thế giới, bản đồ Tự nhiên Việt Nam cho biết: II. Tác động của nội lực Thông. Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng -7 0 C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 16 0 C, biên độ nhiệt năm lớn (khoảng 23 0 C). + Ma: 1164 mm /năm, ma nhiềuvào mùa hạ (tháng 59). IV. Đánh giá HS và GV tự đối. 30 0 C, biên độ nhiệt năm khoảng 12 0 C. + Ma: 1694 mm /năm, ma tập trung vào mùa hạ (tháng 510) - Biểu đồ khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải (Palecmô) + ở đới khí hậu cận nhiệt. + Nhiệt độ tháng thấp nhất

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:12

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I MC TIấU:

 • Sau khi học xong bài h/s cần:

  • II. Thiết bị dạy học

  • III. HOT NG DY HC:

   • I. Mục tiêu bài học

 • II. THIT B:

 • III.HOT NG DY HC:

  • II. Hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ

  • III. Trái Đất trong Hệ Mặt Trời

 • V. HOT NG NI TIP:

  • I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần:

 • II. THIT B :

 • III. HOT NG DY HC:

  • HĐ 1: Cá nhân/ cặp

  • HĐ 2: Nhóm

  • HĐ 3: Cặp/nhóm

   • VI.HOT NG NI TIP:

   • I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần:

 • II. THIT B:

 • III. HOT NG DY HC:

  • II. Cấu trúc của Trái Đất

   • V. Bài tập về nhà

    • Phân tích lược đồ phân bố dân cư thế giới

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • II. Phõn loi ngun lc

 • V. BI TP V NH

  • VI.RT KINH NGHIM:

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • IV. CNG C

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

  • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • I. Vai trũ ca ngnh trng trt

  • IV Trng rng

 • V. BI TP V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • IV. CNG C

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

  • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI.RT KINH NGHIM;

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • IV. CNG C

 • V. BI TP V NH

  • VI. RT KINH NGHIM:

  • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

    • A Lí CC NGNH CễNG NGHIP (Tip)

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • Phân biệt hai ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

   • V. BI TP V NH

    • VI. B SUNG:

 • I. MC TIấU BI HC

  • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI. B SUNG:

  • Tit 63: Bi 53:

 • . MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH

  • VI. B SUNG:

  • Bi 56 MễI TRNG V TI NGUYấN THIấN NHIấN

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

  • III. Ti nguyờn thiờn nhiờn

 • V. BI TP V NH:

  • VI. B SUNG:

  • Bi 57 MễI TRNG V S PHT TRIN BN VNG

 • II. THIT B DY HC

 • V. BI TP V NH.

  • VI. B SUNG:

 • I. MC TIấU BI HC

 • II. THIT B DY HC

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan