Giáo án địa lí 10 đầy đủ cả năm

149 2.8K 0
Giáo án địa lí 10 đầy đủ cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trng THPT Nam n I Giỏo ỏn a lớ 10 - Chng trỡnh chun-Nm hc 2011-2012 Tiết 1- Ngy son: 14/8/2011 Gii thiu chng trỡnh v phng phỏp hc a lớ PHN PHI CHNG TRèNH THPT Môn Địa lí lớp 10 - ban Cơ bản Học kỳ I: 19 tun, 2 tiết/tuần kết thúc ở bài 30 Học kỳ II: 18 tun, 1 tiết /tuần các bài còn lại Phân phối chơng trình học kì I Tiết Bài Nội dung bài dạy Phần một: Địa lí tự nhiên Chơng I - Bản đồ Tiết 1 Gii thiu chng trỡnh v phng phỏp hc a lớ Tiết 2 Rốn luyn k nng a lớ Tiết 3 Bài 2 Một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ Tiết 4 Bài 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống Tiết 5 Bài 4 Thực hành: Xác định một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ. Chơng II Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của trái đất. Tiết 6 Bài 5 Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái đất. Hệ quả chuyển động tự xoay quanh trục của trái đất. Tiết 7 Bài 6 Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái đất. Chơng III. Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí. Tiết 9 Bài 7 Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng. Tiết 10 Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất Tiết 11 Bài 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất. Tiết 12 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất. (Tiếp theo) Tiết 13 Bài 10 Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ. Tiết 14 Bài 11 Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất. Tiết 15 Bài 12 Sự thay phân bố khí áp. Một số loại gió chính Tiết 16 Bài 13 Ngng đọng hơi nớc trong khí quyển. Ma Tiết 17 Bài 14 Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất. Phân tích biểu đồ môt số kiểu khí hậu. Tiết 18 Bài 15 Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hởng tới chế độ nớc sông. Một số sông lớn trên Trái đất. Tiết 19 Bài 16 Sóng. Thuỷ triều. Dòng triều Tiết 20 Ôn tập. Tiết 21 Kiểm tra viết 1 tiết Tiết 22 Bài 17 Thổ nhỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhỡng. Tiết 23 Bài 18 Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật. Tiết 24 Bài 19 Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái đất. Chơng IV Một số quy luật của lớp vở địa lí Tiết 25 Bài 20 Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa Lý Tiết 26 Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới Tiết 27 Ôn tập. Phần hai: Địa lí kinh tế - xã hội Chơng V - Địa lí dân c Tiết 28 Bài 22 Dân số và sự gia tăng dân số Tiết 29 Bài 23 Cơ cấu dân số Tiết 30 Bài 24 Sự phân bố dân c. Các loại hình quần c và đô thị hoá Tiết 31 Bài 25 Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân c thế giới. Chơng VI - Cơ cấu nền kinh Từ Tiết 32 Bài 26 Cơ cấu nền kinh tế Chơng VII - Địa lí nông nghiệp Tiết 33 Bài 27 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức các tổ chức lãnh thổ Nông nghiệp Tiết 34 Bài 28 Địa lí ngành trồng trọt Tiết 35 Bài 29 Địa lí ngành chăn nuôi GV: Bựi Th Thanh Tõm 1 Trng THPT Nam n I Giỏo ỏn a lớ 10 - Chng trỡnh chun-Nm hc 2011-2012 Tiết 36 Ôn tập. Tiết 37 Kiểm tra HK I( viết 1 tiết) Tiết 38 Bài 30 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lợng lơng thực, dân số của thế giới và một số quốc gia. Phân phối chơng trình học kì II Chơng VIII - Địa lí công nghiệp Tiết 39 Bài 31 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hởng tới phát triển và phân bố công nghiệp. Tiết 40 Bài 32 Địa lí ngành công nghiệp Tiết 41 Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo) Tiết 42 Bài 33 Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp Tiết 43 Bài 34 Thực hành: vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới Chơng IX - địa lí dịch vụ Tiết 44 Bài 35 Vai trò, các nhân tố ảnh hởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ Tiết 45 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. Tiết 46 Bài 37 Địa lí các ngành giao thông vận tải Tiết 47 Bài 38 Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa- na-ma Tiết 48 Ôn tập. Tiết 49 Kiểm tra HK I( viết 1 tiết) Tiết 50 Bài 40 Địa lí ngành thơng mại Chơng X - môi trờng và sự phát triển bền vững Tiết 51 Bài 41 Môi trờng và tài nguyên thiên nhiên Tiết 52 Bài 42 Môi trờng và sự phát triển bền vững Tiết 53, ễn tp HKII Tiết 54 Kiểm tra học kỳ II Tiết 55 Tim hieu moi truong va bien oi khi hau Tiết 56 Ôn tập cuoi nm Tit PPCT: 2 Ngy son: 14/8/2011 RẩN LUYN K NNG A L BIU I. MC TIấU BI HC : Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: - Hiu v trỡnh by c cỏc loi biu ct, ct kt hp ng, biu trũn. 2.K nng: - Rốn luyn k nng nhn bit biu , x lý s liu v, nhn xột v gii thớch biu . 3.Thỏi : - Cú thỏi t hc t nghiờn cu. II. THIT B DY HC: GV: Bựi Th Thanh Tõm 2 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 - Một số hình ảnh về các loại biểu đồ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. æn ®Þnh líp: 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Vµo bài mới: - Hãy kể tên một số dạng biểu đồ mà em biết. - Bài học này sẽ giới thiệu một số dạng biểu đồ thường gặp. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH HOẠT ĐỘNG 1 Làm các ví dụ liên quan đến biểu đồ hình cột * Bước 1: - GV cho 1 số ví dụ, yêu cầu HS nêu cách vẽ biểu đồ cột. - HS trình bày. * Bước 2: - GV đưa ra 1 số ví dụ tương ứng, HS làm vào vở. * Bước 3: - HS trình bày, GV cùng tính hoàn thiện nội dung. BĐ cột chồng Lùc lîng lao ®éng 100 100 100 Sè ngêi thiÕu viÖc lµm 25,2 27,6 15,7 Sè ngêi thÊt nghiÖp 2,3 1,7 4,5 Cã VLTX 72,5 70,7 79,8 HOẠT ĐỘNG 2 Làm các bài tập về biểu đồ kết hợp * Bước 1: - GV nêu khái quát về sự nhận biết và cách vẽ. * Bước 2: - GV đưa ra 1 bài tập tương ứng, HS tính và làm vào vở. ( Xem phần phụ lục ) * Bước 3: - HS trình bày, GV cùng tính hoàn thiện nội dung. HOẠT ĐỘNG 3 Làm các ví dụ liên quan đến biểu đồ hình tròn * Bước 1: 1. Biểu đồ hình cột: - Dùng để thể hiện các động thái phát triển, so sánh tương quan về độ lớn giữa các đối tượng hoặc thể hiện cơ cấu thành phần của một tổng thể, như Khối lượng, sản lượng, diện tích + Biểu đồ cột đơn. + Biểu đồ đơn gộp nhóm. + Biểu đồ cột chồng. - Các bước vẽ biểu đồ cột: + Chọn tỷ lệ thích hợp. + Kẻ hệ trục vuông góc: Trục đứng: Tr người, Tr tấn, trục ngang: Năm, nước * Các cột chỉ khác nhau về độ cao, bề ngang cột phải bằng nhau, khoảng cách cột theo thời gian. - Hoàn thiện biểu đồ: + Ghi các số liệu vào đỉnh cột. + Thời gian ở chân cột. + Ký hiệu ( Nếu cần ) + Lập chú giải. + Ghi tên biểu đồ. 2. Biểu đồ kết hợp cột và đường: - Dùng khi 2, 3 đối tượng có đơn vị khác nhau thì ta vẽ 2 trục đứng để thể hiện. - Các đối tượng trong biểu đồ này thường có mối quan hệ nhất định với nhau. - Khi vẽ ta lấy số liệu lớn làm cột, nhỏ làm đường. - Kẻ hệ trục vuông góc có thể vẽ 1 hoặc 2 trục đứng, tùy vào đơn vị của số liệu. 3. Biểu đồ hình tròn: - Thường dùng thể hiện cơ cấu các thành phần trong một tổng thể: Cơ cấu GDP, cơ cấu GV: Bùi Thị Thanh Tâm 3 Trng THPT Nam n I Giỏo ỏn a lớ 10 - Chng trỡnh chun-Nm hc 2011-2012 - GV cho 1 s vớ d, yờu cu HS x lý s liu v v. - HS trỡnh by * Bc 2: - GV a ra 1 s vớ d tng ng, HS tớnh v lm vo v. * Bc 3: - HS trỡnh by, GV cựng v hon thin ni dung. Năm 1992/1993 1997/1998 2004/2005 Tổng 12911,1 17073,6 16649,2 TH 9527,2 10431 7304 THCS 2813,4 5252,4 6371,3 THPT 570,5 1390,2 2973,9 Năm học 1992/1993 1997/1998 2004/2005 Tổng 100 100 100 Tiểu học 73,8 61,1 43,9 THCS 21,8 30,8 38,3 THPT 4,4 8,1 17,9 B. kớnh 2cm 2,3cm 2,2cm lao ng ( < 3 nm ) - Cỏc bc v biu : + Nu s liu cho l s liu thụ thỡ phi x lý s liu. ( Lm trũn tng = 100 % ) + Lp bng s liu va tớnh. + Tớnh : Chia hỡnh trũn thnh nhng nan qut theo ỳng t l, ỳng trt t, ỳng ký hiu gia cỏc hỡnh trũn. 100% => 360 => 1% => 3,6 ( ly % x 3,6 ) Cú th lm trũn s, nhng tng s = 360. + Lp bng tớnh . + Khi v cỏc nan qut phi bt u t 12h. - Tớnh bỏn kớnh: + Nu s liu ca cỏc tng th ó cho l % thỡ ta v cỏc hỡnh trũn cú bỏn kớnh bng nhau. + Nu tng th l s liu tuyt i thỡ ta cho tng nh nht = 1 ( R1 = 1 ) => R2 = Tng R2/ tng R1 = A => A ta c R2 R3 = Tng R3/ tng R1 = B => B ta c R3 - V biu . - Hon thin biu : + Ghi t l cỏc thnh phn vo biu + Lp ký hiu v bng chỳ gii + Ghi tờn biu . IV- NH GI: - GV yờu cu HS i chiu, so sỏnh cỏc ni dung va hc V- HOT NG NI TIP - GV ra mt s bi tp v nh VI- PHN PH LC - Vẽ biểu đồ và nhận xét diện tích và sản lợng cây lạc nớc ta trong thời gian từ 1985 đến 2001 Năm DT(%) SL (%) Năm DT (%) SL (%) 1980 100,0 100,0 1995 245,2 352,1 1983 134,0 133,3 1998 254,2 406,3 1985 200,9 212,6 1999 233,6 334,8 1988 211,3 224,2 2000 231,0 374,2 1990 192,5 272,6 2001* 227,7 371,1 GV: Bựi Th Thanh Tõm 4 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 VI- Rót kinh nghiÖm: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tiết PPCT:3 Ngày soạn: 14/8/2011 Bài 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ. I. Mục tiêu bài học. Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức + Hiểu rõ mỗi phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tượng địa lí nhất định trên bản đồ với những đặc tính của nó. + Khi đọc bản đồ địa lí trước hết phải tìm hiểu bảng chú giải của bản đồ. 2. Kĩ năng. HS có thể nhận biết được một số phương pháp thể hiện các đối tuợng địa lí trên bản đồ qua các đặc điểm kí hiệu bản đồ. 3. Thái độ. Nhận thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu bảng chú giải khi đọc bản đồ. II. Phương pháp và phương tiện dạy học - PP: Khai thác kiến thức từ kênh hình và SGK, giảng giải, đàm thoại gợi mở và thảo luận nhóm - PT: + Bản đồ khung Việt Nam + Bản đồ công nghiệp Việt Nam + Bản đồ khí hậu Việt Nam. + Bản đồ phân bố dân cư châu Á. III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Phân biệt cách thể hiện trên bản đồ của phép chiếu phương vị, phép chiếu hình nón và phép chiếu hình trụ. 3. Dạy bài mới. Mở bài: Các em đã được biết nhiều kí hiệu khác nhau của bản đồ ở các lớp dưới, nhưng chúng phân loại ra sao? Từng loại thể hiện trên bản đồ như thế nào? Đó là điều các em chưa biết… Thời Hoạt động của GV và HS Nội dung chính GV: Bùi Thị Thanh Tâm 5 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 gian 7p 30p 20p 10p HĐ1: Cá nhân B1: GV yêu cầu HS quan sát hình 2.1, 2.2 và dựa vào SGK cho biết: - Đối tượng biêu hiện của PP kí hiệu là gì? - Có những dạng kí hiệu nào? (Đọc tên các kí hiệu hình 2.1) - Khả năng biểu hiện của các kí hiệu? Lấy ví dụ ở hình 2.2 để chứng minh? B2: HS suy nghĩ và quan sát hình 2.1, 2.2 để trả lời câu hỏi B3: GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức. HĐ2: Thảo luận nhóm B1: GVchia lớp làm 6 nhóm, sau đó yêu cầu các nhóm quan sát các bản đồ trong SGK, nhận xét và phân tích về đối tượng biểu hiện và khả năng biểu hiện của từng phương pháp. Lấy ví dụ để chứng minh. - Nhóm 1, 2: nghiên cứu hình 2.3 trong SGK và PP kí hiệu đường chuyển động - Nhóm 3, 4: nghiên cứu hình 2.4 và phương pháp chấm điểm - Nhóm 5, 6: nghiên cứu hình 2.5 và phương pháp bản đồ biểu đồ B2: Các nhóm tiến hành thảo luận và cử đại diện 3 nhóm trình bày, 3nhóm còn lại nhận xét và bổ sung. B 3: GV: chuẩn kiến thức. 1. Phương pháp kí hiệu. a). Đối tượng biểu hiện. Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những đối kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đôi tượng trên bản đồ. b). Các dạng kí hiệu. + kí hiệu hình học + Kí hiệu chữ + Kí hiệu tượng hình c). Khả năng biểu hiện + Vị trí phân bố của đối tượng + Số lượng của đối tượng. + Chất lượng của đối tượng 2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động a). Đối tượng biểu hiện Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng tự nhiên và kinh tế xã hội. b). Khả năng biểu hiện + Hướng di chuyển của đối tượng. + Khối lượng của đối tượng di chuyển. + Chất lượng của đối tượng di chuyển. 3. Phương pháp chấm điểm. a). Đối tượng biểu hiện. Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm M chấm có giá trị như nhau. b). Khả năng biểu hiện. + Sự phân bố của đối tượng. + Số lượng của đối tượng. 4. Phương pháp bản đồ-biểu đồ. a). Đối tượng biểu hiện. Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các đơn vị lãnh thổ đó. b).Khả năng biểu hiện. + Số lượng của đối tượng + Chất lượng của đối tượng + Cơ cấu của đối tượng 4. Củng cố. GV: Bùi Thị Thanh Tâm 6 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng sau đây: Phương pháp biểu hiện Đối tượng biểu hiện Cách thức tiến hành Khả năng biểu hiện Phương pháp kí hiệu Phương pháp kí hiệu đường chuyển động Phương pháp chấm điểm Phương pháp bản đồ-biểu đồ 5. Hoạt động nối tiếp. - HS làm bài tập 2 trang 14 SGK. - Học bài cũ và xem trước bài mới IV, Rút kinh nghiệm GV: Bùi Thị Thanh Tâm 7 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 Tiết PPCT: 4 Ngày soạn: 19/08/2011 Bài 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG I. Mục tiêu bài học. Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức. + Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống. 2. Kĩ năng. Củng cố và rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ và Át lát trong học tập. 3. Thái độ. Có thói quen sử dụng bản đồ trong suốt quá trình học tập ( theo dõi bài mới trên lớp, học bài ở nhà, làm bài kiểm tra). II. Phương pháp và phương tiện dạy học - PP: Đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm kết hợp với phương pháp sử dụng bản đồ - PT: + Bản đồ Tự nhiên Thế giới. + Bản đồ Tự nhiên Việt Nam. + Bản đồ Kinh tế Việt Nam. + Tập bản đồ thế giới và các châu lục. + Atlat Địa lí Việt Na III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Phân biệt sự khác nhau giữa phương pháp kí hiệu và phương pháp kí hiệu đường chuyển động. 3. Dạy bài mới. Mở bài: GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Tại sao học địa lí cần phải có bản đồ? Thời gian Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 10p 30p HĐ1: Cả lớp B 1: GV yêu cầu HS suy nghĩ và phát biểu về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống. B 2: HS suy nghĩ và trả lời. B 3: GV ghi tất cả các ý kiến phát biểu của HS lên bảng. Sau đó nhận xét và sắp xếp các ý theo từng lĩnh vực tương ứng. HĐ2: Nhóm/ cả lớp B1: GV chia lớp làm 3 nhóm và cho HS thảo luận các vấn đề: - N1: Để hiểu và đọc được bản đồ cần làm gì, cho I. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống. 1. Trong học tập. - Là phương tiện để HS học tập và rèn luyện kĩ năng Địa lí - Là nguồn tri thức và được xem là quyển SGK thứ 2 của người học Địa lí 2. Trong đời sống. Là phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống + Bảng chỉ đường + Phục vụ các ngành sản xuất. + Trong quân sự. II. Sử dụng bản đồ, Átlat trong học tập. 1. Những điều cần lưu ý. a. Chọn bản đồ phù hợp với GV: Bùi Thị Thanh Tâm 8 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 15p 15p ví dụ? - N2: Muốn xác định được phương hương trên bản đồ cần dựa vào cơ sở nào, cho ví dụ? - N3: các yếu tố trên bản đồ có mqh với nhau không? Làm thế nào để xác định mqh đó, cho ví dụ? B2: HS các nhóm tiến hành thảo luận các nội dung được giao và cử đại diện trình bày kết quả. B3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức. nội dung và mục đích sử dụng b. Đọc bản đồ: - Xem và hiểu tỉ lệ bản đồ - Nghiên cứu kĩ bản chú giải c. Xác định phương hướng trên bản đồ. (Dựa vào hệ thống kinh, vĩ tuyến) - Quy ước: Đầu trên KT hướng Bắc, dưới hướng Nam, bên phải VT hướng Đông, trái hướng Tây. 2. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ, trong Átlat. - Các yếu tố trên BĐ được biểu hiện độc lập nhưng có mqh với nhau. Đế xác định mqh đó cần có kiến thức về địa lí và sử dụng đơcwj bản đồ 4. Củng cố Yêu cầu HS trình bày trước lớp về việc sử dụng bản đồ trong học tập của mình 5. Hoạt động nối tiếp. HS làm bài tập 2, 3 trang 16 SGK. Các nhóm tiến hành thảo luận nội dung được giao IV. Rút kinh nghiệm GV: Bùi Thị Thanh Tâm 9 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 Tiết PPCT: 5 Ngày soạn: 20/08/2011 Bài 4: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ. I. Mục tiêu bài học. Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức. + Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. + Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ. 2. Kĩ năng. Phân loại được từng phương pháp biểu hiện các loại bản đồ khác nhau. II. Phương pháp và phương tiện dạy học - PP: Hoạt động nhóm, gợi mở nêu vấn đề - PT: Một số bản đồ: công nghiệp, nông nghiệp, khí hậu, phân bố dân cư, địa hình Việt Nam. III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh hoạ. 3. Dạy bài mới. Hoạt động: nhóm (4 nhóm) Bước 1: + GV nêu mục đích, yêu cầu bài thực hành cho cả lớp rõ. + Phân công và giao bản đồ đã chuẩn bị trước cho các nhóm: - Nhóm 1: Phương pháp kí hiệu - Nhóm 2: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động. - Nhóm 3: Phương pháp chấm điểm. - Nhóm 4: Phương pháp bản đồ-biểu đồ Bước 2: Hướng đẫ nội dung trình bày của các nhóm theo trình tự sau: + Tên bản đồ + Nội dung bản đồ + Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ: - Tên phương pháp - Đối tượng biểu hiện của phương pháp - Khả năng biểu hiện của phương pháp Bước 3: + Lần lượt các nhóm lên trình bày về phương pháp đã được phân công. + Sau mỗi lần trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung. Bước 4: Nhận xét nội dung trình bày của từng nhóm và tổng kết bài thực hành. 4. Đánh giá. Tổng kết bài thực hành. Tên bản đồ Phương pháp biểu hiện GV: Bùi Thị Thanh Tâm 10 [...]... THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 1 So sánh hai quá trình phong hoá và bóc mòn 2 Phân biệt các quá trình bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ 5 Hoạt động nối tiếp - HS làm bài tập 1, 2 SGK - Xem trước bài 10 - Sưu tầm tranh ảnh về hình dạng núi già , núi trẻ IV Rút kinh nghiệm GV: Bùi Thị Thanh Tâm 27 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012... dài 6 tháng 4 Củng cố: Hãy trình bày và giải thích các hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất? 5.Hoạt động nối tiếp HS làm bài tập 1, 3 trang 24 SGK IV Rút kinh nghiệm GV: Bùi Thị Thanh Tâm 16 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 GV: Bùi Thị Thanh Tâm 17 Trường THPT Nam Đàn I Tiết PPCT: 9 Chương III: Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học...Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 Tên phương pháp biểu hiện Đường động Đối tượng biểu hiện Khả năng biểu hiện chuyển 5 Hoạt động nối tiếp + HS hoàn thành bảng kiến thức trên + Chuẩn bị bài mới IV Rút kinh nghiệm: GV: Bùi Thị Thanh Tâm 11 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 Tiết PPCT: 6 Ngày soạn:... phần tử khí tới 600 800m trở km lên - Thành phần chủ yếu là hêli và hiđrô GV: Bùi Thị Thanh Tâm 32 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 IV Rút kinh nghiệm GV: Bùi Thị Thanh Tâm 33 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 Tiết PPCT:15 Ngày soạn:25/9/2011 Bài 12: SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH I Mục tiêu bài học Sau... các địa hào, địa luỹ… 4 Củng cố: Cho học sinh trả lời trắc nghiệm : Vận động kiến tạo là vận động : a- Do nội lực sinh ra b- Tạo ra những biến động lớn ở vỏ trái đất c- Tạo ra các uốn nếp và đứt gãy d- Tất cả đều đúng Vận động theo phương thẳng đứng không phải là nguyên nhân tạo ra : GV: Bùi Thị Thanh Tâm 21 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 a- Lục địa và... của bức xạ MT 2 Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất a) Phân bố theo vĩ độ địa lí Nhiệt độ giảm dần từ xích đạo về cực ( từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao) b) Phân bố theo lục địa và đại dương - Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn 31 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 của sườn núi và góc nhập xạ và lượng - Nguyên nhân: do sự nhiệt... lời câu hỏi B3: GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức 20p HĐ3: Nhóm/ Cả lớp a) Phong hoá lí học B1: GV chia lớp làm 3 nhóm và yêu cầu Hs tìm + Khái niệm: Phong hoá lí GV: Bùi Thị Thanh Tâm 23 Trường THPT Nam Đàn I 15p 5p Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 hiểu các hình thức phong hóa: - N1: Phong hóa vật lí + câu hỏi ơ SGK - N2: Phong hóa hóa học + câu hỏi ơ SGK - N3: Phong... Tâm 19 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 Tiết PPCT: 10 Ngày soạn: 7/9/2011 Bài 8: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: 1 Kiến thức + Hiểu khái niệm nội lực và nguyên nhân sinh ra nội lực + Phân tích được tác động của vận động theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang đến địa hình bề mặt Trái Đất 2 Kĩ... a- Uốn nếp b- Đứt gãy c- Động đất d- Cả a và b đúng 5 Hoạt động nối tiếp 1 So sánh hai qua trình uốn nếp, đứt gãy 2 Câu 2 trang 31 SGK Dựa vào kiến thức trong bài để hoàn thành bảng theo mẩu sau: Vận động kiến tạo Khái niệm Tác động của vận động đến địa hình IV Rút kinh nghiệm GV: Bùi Thị Thanh Tâm 22 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 Tiết PPCT:11 Ngày soạn:... không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa 4 Gió địa phương a) Gió đất và gió biển + Hình thành ở vùng bờ biển + Thay đổi hướng theo ngày và đêm + Ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền Ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển b) Gió phơn Là loại biến tính khi đi qua núi trở nên khô và nóng 35 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 4 Củng cố a- So sánh gió mùa với . 16 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 GV: Bùi Thị Thanh Tâm 17 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 Tiết. của lớp vở địa lí Tiết 25 Bài 20 Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa Lý Tiết 26 Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới Tiết 27 Ôn tập. Phần hai: Địa lí kinh. bài thực hành. 4. Đánh giá. Tổng kết bài thực hành. Tên bản đồ Phương pháp biểu hiện GV: Bùi Thị Thanh Tâm 10 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn -Năm học 2011-2012 Tên

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:12

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • A

 • II. Cơ cấu nền kinh tế

 • 5. Hoạt động nối tiếp.

  • CHƯƠNG X: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

 • Hãy nêu vài trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội?

  • II. Địa lý cây lương thực

   • Bài 29: ĐỊA LÝ NGÀNH CHĂN NUÔI

    • II. Các ngành chăn nuôi

    • III. Ngành nuôi trồng thuỷ sản

     • 1. Vai trò

    • Nước

 • 4. Đánh giá.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan