Giáo án môn lịch sử 8 trọn bộ

98 2.7K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:24

Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 Tuần 1-Tiết 1 Ngày soạn: 18-8-2013 Ngày dạy: PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) CHƯƠNG I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI-NỬA SAU THẾ KỈ XIX BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp hs nắm: - Nguyên nhân, diến biến, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII. - Các khái niệm cơ bản trong bài. 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS: - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Giải thích, đánh giá các sự kiện lịch sử. 3. Tư tưởng: Bồi dướng cho hs: - Nhận thức đúng về vai rò của quần chúng nhân dân trong 1 cuộc cách mạng. - Nhận thấy CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Bản đồ thế giới. - Tài liệu tham khảo về CM Hà Lan và CMTS Anh. 2. Đối với HS: Đọc và nghiên cứu trước bài. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Vấn đáp, động não. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Vào cuối thời phong kiến mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản, các tầng lớp nhân dân với giai cấp phong kiến ngày càng gay gắt đòi hỏi phải giải quyết mâu thuẫn bằng 1 cuộc cách mạng tư sản. HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Một nền sản xuất mới ra đời- I-Sự biến đổi kinh tế-xã hội Tây Âu Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 Đọc thêm. - GV nhắc lại kiến thức đã học ở lớp 7 đồng thời treo bản đồ thế giới giới thiệu vị trí nước Hà lan và nước Anh. - GV hướng dẫn HS hiểu những biểu hiện chính cảu nền sản xuất mới TBCN . Hoạt động 2: Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. Mục đích kiến thức cần đạt: - Nguyên nhân và diễn biến cơ bản của CMTS HL - Ý nghĩa lịch sử của CMTS HL. Tổ chức thực hiện: ?-Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Nêđéclan? HS: Do sự thống trị tàn bạo của thực dân phong kiến TBN ở vùng đất này. ? Hãy nên ngắn gọn diễn biến cách mạng ở Nêđéclan? HS:Trả lời GV:Chốt kiến thức. Hoạt động 3: Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII (20’) Mục đích kiến thức cần đạt: - Sự phát triển của CNTB ở Anh dẫn đến hình thành tầng lớp quý tộc mới. - Diến biến cơ bản và ý nghĩa lịch sử CMTS Anh Tổ chức thực hiện: 1-Sự phát triển của CNTB ở Anh. ? Hãy nêu những biểu hiện về sự phát triển của CNTB ở Anh? HS:Thảo luận nhóm 1’. ? Sự phát triển CNTB đã dẫn đến sự hình thành tầng lớp mới nào ? HS: Tầng lớp quý tộc mới. GV: Nói rõ hơn về tầng lớp mới này và sự mâu thuẫn của quý tộc mới với chế độ quân chủ . 2-Tiến trình cách mạng -Đọc thêm trong các thế kỉ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 1- Một nền sản xuất mới ra đời -đọc thêm. 2-Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI - Đầu thế kỉ XVI vùng đất Nêđéclan bị phong kiến TBN thống trị. - 8-1566 nhân dân Nêđéclan nổi dậy chống lại thực dân TBN. -1648 nước cộng hoà Hà Lan dược thành lập. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. II-Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII 1-Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh - Thế kỉ XVII, CNTB phát triển mạnh ở Anh,tầng lớp quý tộc mới ra đời. -Xã hội Anh tồn tại nhiều mâu thuẫn không thể điều hoà được,phải tiến hành CMTS,mở đường cho CNTB phát triển. 2-Tiến trình cách mạng (đọc thêm) Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 GV hướng dẫn HS nắm những nội dung cơ bản . 3-Ý nghĩa lịch sử CMTS Anh giữa thế kỉ XVII. ?-Thông qua diễn biến và kết quả CMTS Anh,em hãy rút ra nhận xét về cuộc cách mạng này? HS:Tự rút ra nhận xét GV:Chốt kiến thức và sơ kết toàn bài. 3- Ý nghĩa lịch sử CMTS Anh giữa thế kỉ XVII - Đem lại quyền lợi cho TS và quý tộc mới,quyền lợi nhân dân không được đáp ứng. - Hạn chế: Là cuộc CMTS không triệt để. 3. Củng cố: Làm bài tập trong sách thực hành 4. Dặn dò: - Làm những bài tập còn lại - Trả lời các câu hỏi trong SGK - Xem trước phần 2 bài 1. Tuần 1- Tiết 2 Ngày soạn: 20-8-2012 Ngày dạy: BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Nguyên nhân,diễn biến cơ bản và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ - Sự thành lập hợp chúng quốc Hoa Kì. 2. Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ - Phân tích sự kiện 3. Tư tưởng: Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở BM. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở BM - Tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng. 2. Đối với HS: Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 Xem trước bài. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Động não, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: ? Nền sản xuất mới châu Âu ra đời và phát triển ntn? ? Em hiểu cách mạng tư sản là gì?Hạn chế của CMTS Anh? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Trên thế giới có 1 quốc gia mới chỉ ra đời cách đây hơn 200 năm nhưng lại là quốc gia phát triển rất mạnh, đó chính là nước Mỹ.Vậy quốc gia này ra đời ntn? Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Tình hình các thuộc địa và nguyên nhân của chiến tranh. Mục đích kiến thức cần đạt: - Những nét cơ bản về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư của vùng đát Bắc Mĩ. - Nguyên nhân nổ ra cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ chống lại sự đô hộ của thực dân Anh. Tổ chức thực hiện: GV: Dùng lược đồ giới thiệu về Châu Mĩ ? Em biết gì về vùng đất BM? HS: Là vùng đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên thiên. GV:Giảng bổ sung (về quá trình phát kiến ra vùng đất BM của người châu Âu) ? Tại sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc lại bùng nổ. HS: Thảo luận theo bàn. GV: Gọi đại diện các bàn trả lời, sau đó nhận xét và chốt kiến thức. Hoạt động 2: Tìm hiểu diễn biến cuộc chiến tranh - Đọc thêm. GV yêu cầu HS đọc bài GV hướng dẫn HS nắm những nội dung cơ bản của phần 2. Hoạt động 3: Kết quả và ý nghĩa của cuộc III-Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở BM. 1-Tình hình các thộc địa.Nguyên nhân của chiến tranh. - Đầu thế kỉ XVII-đầu thế kỉ XVIII thực dân Anh xâm lược BM,chúng thành lập ở đây 13 thuộc địa. - Thực dân Anh kìm hãm sự phát triển kinh tế TBCN ở thuộc địa làm nảy sinh mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa. 2-Diễn biến cuộc chiến tranh-đọc thêm 3- Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở BM. Mục đích kiến thức cần đạt: - Những nét chính về kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập . - Đây là cuộc chiến tranh mang tính chất của CMTS. Tổ chức thực hiện: Kết quả: ? Kết quả lớn nhất mà nhân dân BM giành được trong chiến tranh giành độc lập là gì? HS: Khai sinh ra hợp chúng quốc Hoa Kì. GV: Giảng về hiến pháp 1787. Ý nghĩa: ? Theo em bản Hiến pháp 1787 có những hạn chế gì ? HS: Làm việc theo bàn. GV: Liên hệ giữa bản hiến pháp 1787 với tình hình nước Mĩ hiện nay. GV: Sơ kết toàn bài. thuộc địa Anh ở BM. a-Kết quả: Giải phóng nhân dân BM thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Anh,khai sinh ra Hợp chúng quốc Hoa kì. b-Ý nghĩa: Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc,mở đường cho CNTB phát triển. 4. Củng cố: GV tổ chức HS làm các bài tâp trong sách thực hành lịch sử với các bài tập 1,2,3 theo hình thức thảo luận nhóm. 5. Dặn dò: - Làm bài tập còn lại - Xem trước bài 2: Cách mạng tư sản Pháp. Tuần 2- Tiết 3 Ngày soạn: 25-8-2012 Ngày dạy: BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794 ) TIẾT 1 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm: - Tình hình của nước Pháp trước cách mạng. - Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cách mạng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS: Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 - Sử dụng bản đồ,vẽ bản đồ,lập bảng niên biểu. - Phân tích so sánh các sự kiện lịch sử. 3. Tư tưởng: Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS Pháp. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Kênh hình trong SGK - Tài liệu tham khảo về CMTS Pháp. 2. Đối với HS: Xem trước bài ở nhà. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Thảo luận nhóm, động não. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: ? Nguyên nhân nào đưa đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở BM? ? Nêu kết quả và ý nghĩa lịch sử cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở BM? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Chúng ta đã tìm hiểu về CMTS HL, BM đó là những cuộc CM lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển. Trong lịch sử có 1 cuộc CMTS được đánh giá cao là CMTS Pháp. Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Tình hình kinh tế. Mục đích kiến thức cần đạt: - Trước cách mạng nước Pháp có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu,công nghiệp phát triển nhưng bị phong kiến kìm hãm. Tổ chức thực hiện: Thảo luận nhóm: cả lớp ? Trước cách mạng nền kinh tế nông nghiệp phát triển ntn? ? Tình hình công thương nghiệp? HS: Hoạt động nhóm. GV: Nhận xét và chốt kiến thức. Hoạt động 2: Tình hình chính trị-xã hội. Mục đích kiến thức cần đạt: - Xã hội Pháp thời phong kiến tồn tại nhiều I-Nước Pháp trước cách mạng 1-Tình hình kinh tế - Kinh tế nông nghiệp lạc hậu, thô sơ, kém phát triển. - Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. GCTS >< chế độ phong kiến sâu sắc. 2-Tình hình chính trị-xã hội Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 mâu thuẫn gay gắt. Tổ chức thực hiện: ? Trước cách mạng xã hội pháp tồn tại chế độ gì? Trong xã hội phân ra thành mấy đẳng cấp? HS: Chế độ QCCC, xã hội phân ra 3 đẳng cấp. ? Địa vị các đẳng cấp này ntn? HS: Thảo luận theo bàn. GV: Giảng bổ sung. ? Quan sát Hình 5 em có nhận xét gì về tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng? GVgợi ý để HS có câu trả lời. GV giảng minh hoạ và kết luận:mâu thuẫn trong xã hội Pháp không thể điều hoà được và phải giải quyết bằng 1 cuộc cách mạng. Hoạt động 3: Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Mục đích kiến thức cần đạt: Tên và tư tưởng của các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản Pháp Tổ chức thực hiện: GV: Giới thiệu đến HS các h.6,7,8. ? Hãy kể tên những nhà tư tưởng của GCTS Pháp thời kì này? HS: Trả lời. ? Dựa vào các đoạn trích ngắn em hãy nêu vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Môngtexkio,Vôn te và Rút-xô? HS: Làm việc theo nhóm. GV: Kết luận và chốt kiến thức. Hoạt động 4: Cách mạng Pháp bùng nổ Mục đích kiến thức cần đạt: - Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế đã đưa đến sự bùng nổ CMTS Pháp. - Sự sụp đổ của pháo đầi Ba- xti mở đầu cho thắng lợi của CMTS Pháp. Tổ chức thực hiện: 1-Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế: ? Sự khủng hoảng của chế độ QCCC được biểu hiện ntn? - Trước cách mạng nước Pháp tồn tại chế dộ quân chủ chuyên chế - Xã hội phân ra thành 3 đẳng cấp: + Đẳng cấp quý tộc, tăng lữ: Không phải đóng thuế, có mọi đặc quyền. + Đẳng cấp thứ 3 (TS,nông dân,các tầng lớp khác) : PHảI đóng thuế, sống cực khổ. 3-Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng Cách mạng tư sản Pháp có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng II-Các mạng Pháp bùng nổ 1-Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 HS:Làm việc cá nhân. ? Sự khủng hoảng này đua đến hệ quả gì? HS: Kinh tế suy sụp, các cuộc khởi nghĩa bùng nổ chống lại chế độ PK. GV: Kết luận. 2-Mở đầu thắng lợi của các mạng. GV: Dẫn dắt vấn đề tập trung vào hội nghị 3 đẳng cấp. ? Kết quả hội nghị 3 đẳng cấp ntn? HS: Tăng lữ và quý tộc ủng hộ nhà vua, đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối việc tăng thuế của nhà vua. GV: Giảng về sự kiện pháo đài Ba-xti bị công phá. ? Theo em tại sao sự kiện pháp đài Baxti bị công phá lại đựơc gọi là sự kiện mở đầu cho thắng lợi của CM? HS: Thảo luận nhóm GV: Nhận xét và rút ra kết luận GV: Sơ kết toàn bài. - Cuối thế kỉ XVIII chế độ phong kiến suy yếu, kinh tế-chính trị-xã hội ngày càng suy sụp. 2-Mở đầu thắng lợi của các mạng - Ngày 14-7-1789 quần chúng công phá ngục Baxti-biểu tượng của chế độ phong kiến bị sụp đổ. 4. Củng cố: GV yêu cầu HS lên bảng vẽ và giải thích sơ đồ nước Pháp trước cách mạng. 5. Dặn dò: - Học bài cũ - Làm bài tập - Xem trước bài 2 phần III. Tuần 2- Tiết 4 Ngày soạn: 25-8-2012 Ngày dạy: BÀI 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794 ) TIẾT 2 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm: - Diễn biến cách mạng tư sản Pháp qua các giai đoạn. Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng. 2. Kĩ năng: - Miêu tả tranh ảnh trong sgk. - Phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử. 3. Tư tưởng: Rút ra bài học từ CMTS Pháp. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Tranh ảnh trong sgk. - Tài liệu liên quan đến bài giảng. 2. Đối với HS: Xem trước bài. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Thảo luận nhóm, vấn đáp. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp. 2. Bài cũ: ? Hãy nêu tình hình kinh tế-chính trị-xã hội của nước Pháp trước cách mạng. ? Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi CMTS Pháp?Vì sao? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Sau sự kiện ngày 14-7-1789 pháp đầi -nhà ngục Baxti bị công phá,CMTS Pháp bước sang giai đoạn mới.GCTS Pháp có giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh lật đổ chế đổ phong kiến hay không? HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Chế độ quân chủ lập hiến. Mục đích kiến thức cần đạt: - Những việc làm cơ bản của phái lập hiến sau khi lên nắm quyền. Tổ chức thực hiện: ? Sau sự kiện ngày 14-7-1789 đã đưa đến kết quả gì? HS: Tầng lớp đại tư sản lên nắm quyền. GV: Giảng về sự ra đời của tuyên ngôn Nhân quyền dân quyền và Hiến pháp. ? Tuyên ngôn nhân quyền và dân quỳên và hiến pháp đem lại quyền lợi cho ai?Để tỏ thái độ với tư sản nhà vua đã làm gì? HS: Đem lại quyền lợi cho GCTS, về phía nhà vua đã cấu kết với phong kiến nước ngoài III-Sự phát triển của cách mạng 1- Chế độ quân chủ lập hiến (14-7- 1789 đến 10-8-1792) - Đại tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến. - Quốc hội thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền và hiến pháp bảo vệ quyền lợi cho GCTS. Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 để giành lại ngôi vị. ? GCTS và nhân dân Pháp đã làm gì khi tổ quốc lâm nguy? HS: Làm rõ thái độ khác nhau giữa GCTS và nhân dân khi tổ quốc lâm nguy. GV: Giảng bổ sung và chốt ý. Hoạt động 2: Bước đầu của nền cộng hoà. Mục đích kiến thức cần đạt: - Sau khi lật đổ phái lập hiến,phái Gi-rông- đanh lên nắm quyền thiết lập nền cộng hoà. - Tình hình nước Pháp cách mạng khi tổ quốc lâm nguy. Tổ chức thực hiện: ? Sau khởi nghĩa ngày 10-8 đưa đến kết quả gì? HS: Phái Gi-rông-đanh lên nắm quyền. ? Để chống lại ngoại xâm nhân dân Pháp đã làm gì? HS: Thảo luận theo bàn. GV:Giảng minh hoạ. ? Thái độ của phái Gi-rông-đanh và nhân dân ntn khi tổ quốc lâm nguy? HS: Trả lời. GV: Chốt ý kết luận. Hoạt động 3: Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh. Mục đích kiến thức cần đạt: - Những biện pháp tiến bộ của phái Gia-cô- banh để xây dựng nền chuyên chính cách mạng. - Sự sụp đổ của phái Gia-cô-banh. Tổ chức thực hiện: GV: Giới thiệu về phái Gia-cô-banh. ? Rô-be-xpie là ai? Em biết gì về ông? HS: Là luật sư trẻ tuổi,có tài hùng biện,tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi cho nhân dân. Thảo luận nhóm: ? Khi cầm quyền phái Gia cô banh đã thi hành những chính sách gì?Em có nhận xét gì về những chính sách đó? - 10-8-1792 nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ nền thống trị của đại tư sản xoá bỏ hàon toàn chế độ phong kiến. 2-Bước đầu của nền cộng hoà (21-9- 1792 đến 2-6-1793) - Phái Gi-rông-đanh lên cầm quyền thiết lập nền cộng hoà - Khi tổ quốc lâm nguy phái Gi-rông- đanh chỉ lo củng cố quyền lực,không lo tổ chức chống ngoại xâm. - 2-6-1793 nhân dân Pa-ri k/n lật đổ phái Gi-rông-đanh. 3-Chuyên chính dân chủ cách mạng Gi-cô-banh (2-6-1793 đến 27-7-1794) - Nền chuyên chính Gia-cô-banh thi hành nhiều chính sách tiến bộ: + Chính trị: Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng. + Kinh tế: Tịch thu ruộng đất của quý tộc Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 [...]... có giành được thắng lợi hay không? Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Phong trào công nhân trong những năm 183 0- 184 0 Mục đích kiến thức cần đạt: 2-Phong trào công nhân trong những năm 183 0- 184 0 Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ... Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 Tuần 7- Tiết 13 Ngày soạn: 28/ 9/2013 Ngày dạy: BÀI 7 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa và ảnh hưởng của cách mạng Nga 1905-1907 2 Kĩ năng: - Phân tích các sự kiện lịch sử bằng tư duy lịch sử đúng đắn 3 Tư tưởng:... học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 GCVS GV: Nhấn mạnh đây là cuộc khởi nghĩa mang tính chất cách mạng vô sản Hoạt động 3: Tổ chức bộ máy và chính sách II- Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri của Công xã - Đọc thêm GV: Yêu cầu HS quan sát sơ đồ bộ máy công xã HS vẽ sơ đồ bộ máy công xã vào vở trong sgk theo... phần này Hoạt động 4: Nội chiến ở Pháp.Ý nghĩa lịch sử III-Nội chiến ở Pháp.Ý nghĩa lịch Công xã Pa-ri sử của công xã Pa-ri a Nội chiến ở Pháp - Đọc thêm a-Nội chiến ở Pháp -Đọc thêm b Ý nghĩa lịch sử Thảo luận nhóm ? Tuy chỉ tồn tại 1 ngày nhưng công xã Pa-ri có ý nghĩa lịch sử ntn? HS: Hoạt động nhóm GV: Nhận xét và kết luận toàn bài b-Ý nghĩa lịch sử - Lật đổ chính quyền tư sản xây dựng nhà nước... Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 - Tình hình đặc điểm đế quốc Anh và Pháp 2 Kĩ năng: Bồi dưỡng thêm kĩ năng phân tích các sự kiện lịch sử để hiểu đặc điểm và vị trí lịch sử từng nước đế quốc 3 Tư tưởng: - Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa đế quốc - Đề có cảnh giác... thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX -Vai trò của Ăng ghen và Lênin đối với phong trào 2 Kĩ năng: -Phân tích các sự kiện lịch sử bằng tư duy lịch sử đúng đắn 3 Tư tưởng: Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 Bồi dưỡng tinh thần cách mạng tinh thần quốc tế vô... Giáo án Lịch sử 8 Tổ chức thực hiện: GV dẫn dắt vào bài - Lênin sinh năm 187 0 trong 1 gia đình ? Em biết gì về Lênin? nhà giáo tiến bộ, ông sớm có tinh thần HS: Lênin sinh 187 0 trong 1 gia đình nhà chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng giáo tiến bộ, ông tham gia cách mạng chống lại Nga hoàng từ rất sớm GV: Giảng về tiểu sử Lênin - Năm 189 3 Lênin trỏ... kết mục 1 và chuyển ý Hoạt động 2: Cuộc khởi nghĩa ngày 18- 3 187 1 Sự thành lập công xã 2- Cuộc khởi nghĩa ngày 18- 3Mục đích kiến thức cần đạt: 187 1.Sự thành lập công xã -Diễn biến cơ bản cuộc khởi nghĩa 18- 3- 187 1 -Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa và sự thành lập công xã Tổ chức thực hiện: ? Nguyên nhân nào đưa đến cuộc khởi nghĩa ngày 18- 3- 187 1? - 18- 3- 187 1 quần chúng tiến hành HS: Do mâu thuẫn giữa chính phủ... Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 Tuần 4- Tiết 8 Ngày soạn: 7/9/2013 Ngày dạy: BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CHỦ NGHĨA MÁC (TIẾT 2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: Giúp HS hiểu và biết: - Phong trào đấu tranh của GCCN châu Âu trong những năm 183 0- 184 0 - Biết được vì sao ở châu Âu phong trào đấu...Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 HS: Hoạt động nhóm cả lớp phong kiến, chia nhỏ bán cho nông dân GV:Nói rõ hơn ý nghĩa những chính sách của + Quân sự: Ban hành lệnh tổng động phái Gia-cô-banh viên ? Vì sao sau 1 thời gian cầm quyền phái Giacô-banh bị sụp đổ? - Ngày 27-9-1794 phái Gia-cô-banh bị HS: Nội bộ chia rẽ,nhân dân không . Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 Tuần 1-Tiết 1 Ngày soạn: 18- 8-2013 Ngày dạy: PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN. 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng. 2. Kĩ năng: - Miêu tả tranh ảnh trong sgk. - Phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử. 3. Tư tưởng: Rút ra. học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 - Sử dụng bản đồ,vẽ bản đồ,lập bảng niên biểu. - Phân tích so sánh các sự kiện lịch sử. 3. Tư tưởng: Nhận thức tính chất hạn

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan