0

skkn-một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả

22 2,428 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:43

Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. A. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển GD&ĐT là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - Yếu tố để phát triển xã hội. Thực tế cho thấy hiện nay khoa học đang ngày càng phát triển như vũ bão, đất nước ta đang rất cần những con người có đủ đức, đủ tài để phục vụ bản thân, gia đình và xã hội. Chính vì lẽ đó mà giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học có vị trí, vai trò vô cùng to lớn trong nền giáo dục phổ thông. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nhằm đổi mới nội dung chương trình dạy học phù hợp với sự phát triển của xã hội; đổi mới PPDH, đổi mới cách học, cách đánh giá học sinh, dạy học hướng vào người học để các em tự tìm tòi kiến thức, tự phát huy năng lực sở trường của bản thân và đặc biệt là các em được học toàn diện các môn, được giáo dục để phát triển năng khiếu và các kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử. Thông qua những đổi mới đó nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở. Vì vậy giáo dục toàn diện cho học sinh là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của trường tiểu học. Để giáo dục toàn diện cho học sinh và thực hiện đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay thì xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là việc làm cấp thiết của mỗi nhà trường, đặc biệt là xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Để xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 thì việc đầu tiên là phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức từ cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội, nhân dân và cán bộ, giáo viên phải nhận thức sâu sắc việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là một yêu cầu bức thiết, tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho bậc tiểu học trong giai đoạn hiện nay mà đối tượng được thụ hưởng trước hết chính là con em họ. Hầu hết nhân dân và cán bộ đều nhận thức được muốn thoát nghèo thì cách tốt nhất là đầu tư cho giáo dục và phải được phát triển từ phong trào xã hội hoá giáo dục. Bên cạnh đó nhà trường làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương để xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn. Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch UBND xã, phó trưởng ban và các thành viên là đại diện của ngành giáo dục, các ban ngành cấp xã. Từ đó xây dựng một kế hoạch, một lộ trình vừa mang tính cụ thể vừa mang tính ổn định lâu dài cả trong quy hoạch và xây dựng. Nhà trường căn cứ trên các tiêu chí của trường chuẩn phải xây dựng được đề án cụ thể làm cái gì trước, cái gì sau, biết ưu tiên những điều kiện nào về CSVC, về con người để học sinh được thụ hưởng trước hết, nhằm nâng cao chất lượng, tạo sức thuyết phục đối với phụ huynh và học sinh. Thông qua xây dựng trường chuẩn mức độ 2 các địa phương, các nhà trường, ngành giáo dục của huyện nhà, phụ huynh và học sinh phải chăm lo toàn diện về 5 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; sự phối hợp giữa nhà trường, 1 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. gia đình, xã hội; tổ chức các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả. Thực tế tại trường Tiểu học Đặng Sơn, nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2009 và đã được UBND huyện giao nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn mức độ 2 trong giai đoạn 2010 – 2015. Sau khi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 nhà trường cơ bản có đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ cấu các bộ máy đầy đủ theo điều lệ trường tiểu học. Để thực hiện thành công xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường cần tập trung hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, để hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc đề ra và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là công việc nhà trường chú trọng và quan tâm thường xuyên để thúc đẩy mọi hoạt động đạt hiệu quả. Tuy nhiên việc phối hợp 3 môi trường có lúc có thời điểm chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, thiếu tính đồng bộ; một số đoàn thể chưa tích cực chưa phát huy hết khả năng của mình để phối hợp trong công tác giáo dục và xây dựng trường chuẩn mức độ 2 của nhà trường. Xuất phát từ thực tế của địa phương xã nhà và yêu cầu cần thiết của xã hội hiện nay, từ thực tế của trường Tiểu học Đặng Sơn - Đô Lương, để hoàn thành lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đúng thời gian nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng được mục tiêu của Giáo dục tiểu học đã đề ra, tôi chọn vấn đề: “Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả” để nghiên cứu. B. NỘI DUNG: I. Khái quát đặc điểm tình hình địa phương và nhà trường: 1. Đặc điểm tình hình địa phương và quá trình phát triển của nhà trường: Đặng Sơn là xã nằm ven sông Lam, trên trục đường 7 từ Đô Lương đi Anh Sơn. Diện tích tự nhiên là 453 ha. Dân cư có 5412 khẩu, 1313 hộ cư trú trên địa bàn 7 xóm. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp; đánh bắt cá và trồng dâu nuôi tằm; Có làng nghề Ươm tơ dệt lụa và nghề truyền thống đan lát. Tình hình chính trị địa phương ổn định. Trường Tiểu học Đặng Sơn được thành lập năm 1930 - thời kỳ bị thực dân pháp cai trị. Địa điểm xây dựng trường tại làng Đặng Lâm Tổng Đặng Sơn, nay là công sở xã Đặng Sơn. Khi mới thành lập trường là ngôi nhà cấp 4 hai gian, 2 lớp học 3-4. Mỗi năm chỉ tuyển dụng 50- 60 học sinh phần đa con những gia đình quyền quý. Cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân ta ai cũng có cơm no áo ấm ai cũng được học hành. Từ đó giáo dục Đặng Sơn phát triển mạnh, được nhân dân xây dựng thêm một ngôi trường mới 5 phòng học khang trang, sạch đẹp. Hàng năm con em của nhân dân được tuyển dụng đến trường để học tập. Năm 1950 phát triển thêm 3 lớp học tại đình làng Đặng Thượng, năm 1970 xây dựng thêm 4 lớp tại làng Phú Nhuận, năm 1966 đế quốc mỹ chống phá miền Bắc ác liệt, trường sơ tán về các xóm học dưới 2 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. hầm để đảm bảo an toàn tính mạng cho thầy và trò. Năm 1979 sát nhập trường cấp 2 đổi tên là trường THCS Đặng Sơn. Năm 1992 trường được tách cấp đổi tên là trường Tiểu học Đặng Sơn, lúc này trường được học cơ sở mới tại xí nghiệp tơ tằm, địa điểm cũ dành cho xã xây dựng công sở. Thực hiện phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2005 -2010, mặc dù những năm đó kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhưng với truyền thống cần cù chịu khó, đồng lòng của nhân dân, sự quyết tâm cao và đoàn kết nhất trí của lãnh đạo địa phương trong việc xác định phải đi lên bằng con đường giáo dục nên đã tập trung đầu tư để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.Trường được chuyển về địa điểm mới tại vùng Be Ne; ở khu vực trung tâm xã, thoáng mát. Rất thuận lợi đối với Đặng Sơn đó là trong giai đoạn này UBND huyện Đô Lương đã và đang thực hiện đề án xây dựng trường chuẩn QG và chương trình kiên cố hoá trường học và trường TH Đặng Sơn đã được thụ hưởng 12 phòng học dãy nhà cao tầng của chương trình kiên cố hoá từ năm học 2006 – 2007 với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Trường đạt chuẩn QG mức độ 1 vào năm 2009. Cũng chính từ đó mà nhận thức của toàn đảng, toàn dân về giáo dục ngày càng được nâng cao, tất cả đều vào cuộc, đều chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Sự đầu tư không ngừng của đảng bộ và nhân dân xã nhà đã được đền đáp xứng đáng: Chất lượng học sinh ngày càng được nâng cao; số lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp ngày càng nhiều; Cả ba cấp học trong xã liên tục đạt danh hiệu tiên tiến và TTXS cấp Huyện, cấp Tỉnh. Từ năm 2010 đảng bộ và nhân dân địa phương lại tiếp tục xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 với quyết tâm cao và tập trung tích cực để sớm hoàn thành theo lộ trình của UBND huyện đề ra. 2. Đặc điểm tình hình của trường tiểu học Đặng Sơn năm học 2013 - 2014: Là một địa bàn có nhiều thuận lợi cho sự phát triển chất lượng giáo dục, trường Tiểu học Đặng Sơn được kế thừa và phát huy phong trào những năm qua đó là: phong trào dạy giỏi, học giỏi, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, công sở văn hoá được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể LĐXS, trường đạt công sở văn hoá cấp Tỉnh, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, luôn trăn trở tìm tòi những sáng tạo trong chỉ đạo, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, đổi mới dạy học để nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên: 30 người. Trong đó: Ban giám hiệu: 2 người; Giáo viên: 24 người; Hành chính: 4 người Chi bộ nhà trường có: 25 đảng viên; Trong đó: Nữ : 23 Tổ chức công đoàn: 30 đoàn viên. trong đó nữ: 28 3 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. Trình độ chuyên môn: Đại học: 12 người; Cao đẳng: 14 người; Trung cấp: 4 người Trường có 12 lớp với 319 học sinh. Trong đó: Khối 1: 2 lớp; Khối 2: 3 lớp; Khối 3: 2 lớp; Khối 4: 3 lớp; Khối 5: 2 lớp Học sinh khuyết tật: 5 em; Học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 38 em. Tình hình cơ sở vật chất phục vụ dạy học: Có 18 phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Bàn ghế và các trang thiết bị phục vụ học tập đầy đủ theo quy định. Sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo đầy đủ để giáo viên và học sinh sử dụng trong quá trình dạy học. Đồ dùng dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 được bàn giao đến tận từng lớp và đầy đủ để giúp đỡ giáo viên và học sinh tìm hiểu bài; làm các thí nghiệm, phục vụ trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp; Có phòng dạy các môn năng khiếu riêng như: Phòng Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh, Phòng đọc… II. Thực trạng về công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 tại trường tiểu học Đặng Sơn. 1. Ưu điểm: - Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội được thực hiện thường xuyên, khá hiệu quả, toàn diện về mọi mặt. Các tổ chức đoàn thể, các cá nhân luôn quan tâm đến hoạt động của nhà trường, tích cực thực hiện các chức năng, nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của mình. - Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm đến phong trào giáo dục của xã nhà nói chung, phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia nói riêng của nhà trường; Luôn quan tâm thường xuyên đến chất lượng giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo sát sao các nội dung trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe những đề xuất của nhà trường, của phụ huynh để thống nhất cách giải quyết đạt hiệu quả sớm nhất. - Công tác phối hợp 3 môi trường khá đồng bộ, toàn diện về mọi mặt từ công tác huy động và duy trì sĩ số, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục văn hoá, vận động tự nguyện xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học, chăm sóc cảnh quan xanh sạch đẹp….Tất cả đều được phụ huynh và các đoàn thể, lãnh đạo địa phương quan tâm khá kịp thời, hiệu quả. - Phụ huynh học sinh quan tâm thường xuyên đến việc học tập của con cháu, thường xuyên được nắm bắt thông tin từ nhà trường, từ giáo viên, từ xã hội để phối hợp giáo dục học sinh kịp thời, đặc biệt trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, trong việc giáo dục đạo đức, các hành vi ứng xử của học sinh. 4 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. - Nhà trường chú trọng công tác phối kết hợp 3 môi trường để giáo dục HS đạt hiệu quả cao nhất, huy động tối đa sức lực và sự đóng góp tiền của của toàn xã hội đầu tư cho giáo dục, nhằm xây dựng ngôi trường có đầy đủ CSVC hiện đại, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. 2. Những hạn chế: - Sự phối hợp 3 môi trường đã được quan tâm kịp thời song trong quá trình thực hiện xây dựng trường chuẩn mức độ 2 một số nội dung thúc đẩy còn chậm, chưa đảm bảo kịp tiến độ đề ra như: Việc bê tông hoá con đường đi vào trường, xây dựng hệ thống nhà ăn bán trú, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ bán trú… - Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa đúng yêu cầu quy định của trường chuẩn mức độ 2: Thiếu diện tích sân chơi, bãi tập; thiếu phòng dạy Tiếng Anh, số lượng máy vi tính còn quá ít, tủ đựng thiết bị các lớp đã xuống cấp trầm trọng; đồ dùng các phòng chức năng còn thiếu; trang trí trong các phòng học chưa đẹp. - Công tác huy động và duy trì sĩ số hiệu quả chưa cao. Có một số học sinh ở xóm 6;7 sống trên sông nước có nguy cơ bỏ học cao, đi học không chuyên cần, đang nặng về chăm lo kinh tế gia đình mặc dầu tuổi các em còn nhỏ. Một số gia đình thiếu quan tâm đến việc học hành của con em, còn phó thác cho nhà trường, không quan tâm đến đồ dùng sách vở của con em mình, vì vậy chất lượng còn thấp. - Cảnh quan nhà trường chưa thực sự đẹp mắt để thu hút học sinh; sau khi trường đạt chuẩn mức độ 1, cây xanh, cây cảnh còn ít, chưa phát triển do trường mới chuyển về địa điểm mới; sân chơi bãi tập chưa đảm bảo. - Công tác phối hợp để giáo dục toàn diện cho học sinh chưa được chú trọng thường xuyên: HS chưa được tham gia hành trình tri ân các di tích lịch sử trong tỉnh, việc tổ chức các HĐTT nội dung chưa đổi mới, chưa hấp dẫn, việc giáo dục học sinh thông qua nói chuyện truyền thống tổ chức mang tính hình thức, thiếu hấp dẫn… - Các tổ chức đoàn thể chưa quan tâm thường xuyên để động viên các đối tượng học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 3. Nguyên nhân của hạn chế: - Công tác tham mưu của nhà trường đối với địa phương chưa thường xuyên, chưa tích cực, một số nội dung tham mưu hiệu quả chưa cao. - Kinh phí của địa phương cũng như của nhà trường còn eo hẹp, hạn chế đến quá trình xây dựng, mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và một số công trình để xây dựng trường chuẩn. - Một số đoàn thể địa phương hoạt động thiếu sự phối hợp, đang theo mùa vụ, chưa nắm bắt kịp thời tình hình của nhà trường để có kế hoạch phối hợp đạt hiệu quả. 5 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. - Công tác vận động nhân dân chưa khéo léo, chưa thu hút được những nguồn lực trên địa bàn hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia. III. Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2: 1. Giải pháp thứ nhất: Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với phụ huynh học sinh và địa phương để duy trì sĩ số học sinh đạt hiệu quả. Tại xã Đặng Sơn có 2 xóm Vạn Chài (Xóm 6;7) chủ yếu gia đình học sinh sống trên sông nước nên những năm trước thường có hiện tượng học sinh bỏ học, học sinh đi học không chuyên cần, có một số em còn nghỉ học để phụ giúp gia đình. Ngoài ra, trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn cũng khá nhiều. Chính vì vậy, hàng năm, nhà trường tham mưu với ủy ban nhân dân xã tổ chức tọa đàm, cam kết và kí biên bản giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh về việc huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đi học. Những năm sau này, nhà trường mời phụ huynh học sinh đến họp cùng với lãnh đạo địa phương, đại diện các tổ chức đoàn thể để ký cam kết, cùng có trách nhiệm trong việc vận động học sinh tham gia học tập chuyên cần và duy trì sĩ số, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật. Vì vậy, lãnh đạo địa phương đã giao trách nhiệm cho ban mặt trận, phụ nữ, các bí thư xóm trưởng chịu trách nhiệm theo dõi việc tham gia học tập của học sinh, vận động học sinh ra lớp. Nếu học sinh có dấu hiệu nghỉ học, các tổ chức kiểm tra, giúp đỡ và phối hợp với phụ huynh, nhà trường để động viên các em kịp thời. Do đó, trong những năm qua đã chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hoặc đi học không chuyên cần. Số lượng trẻ 6 tuổi được huy động vào lớp một chiếm 100%. Phụ huynh đổi mới trong nhận thức của mình, luôn tạo điều kiện cho con em tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ theo chương trình. Vì vậy, tỉ lệ phổ cập luôn đảm bảo và công tác phổ cập đạt mức độ 2. 2. Giải pháp thứ hai: Đẩy mạnh công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương. Để thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương thì hiệu trưởng phải bám vào lộ trình xây dựng trường chuẩn của đơn vị mình để xác định mục tiêu, thời gian, đối tượng thực hiện từng nội dung thật cụ thể. Đầu mỗi năm học, hiệu trưởng tổ chức rà soát các nội dung, tiêu chí và thực tế hiện có của trường để xác định cần làm gì? Vào thời gian nào? Giao nội dung đó cho ai?… Ví dụ: Về nội dung phối hợp với gia đình giao trách nhiệm chính cho giáo viên chủ nhiệm, cho ban chấp hành hội phụ huynh, cho bí thư và xóm trưởng các xóm để theo dõi, liên lạc với nhau thường xuyên, nắm bắt tình hình của học sinh hàng ngày, nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc ký các cam kết và xử lý thông tin để 6 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. giáo dục học sinh kịp thời. Sau đó những nhận xét đánh giá hàng ngày của từng học sinh được nêu cụ thể thông qua các cuộc họp phụ huynh để gia đình và giáo viên, phụ huynh nắm bắt, điều chỉnh trong công tác phối hợp giáo dục từng em đạt hiệu quả. Về nội dung phối hợp các đoàn thể XH, hiệu trưởng chịu trách nhiệm ký cam kết phối hợp, tham mưu với cấp uỷ đảng và chính quyền về nhiệm vụ của từng tổ chức đoàn thể để bàn bạc thông qua hội nghị giáo dục cấp xã, hiệu trưởng giao trách nhiệm cho các tổ chức công đoàn, chi đoàn, tổng phụ trách Đội, trách nhiệm từng đồng chí cán bộ giáo viên trong công tác phối hợp để xây dựng từng mảng hoạt động đạt kết quả. Lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ phối hợp cho các đoàn thể như sau: Đoàn thanh niên hỗ trợ công tác đoàn - Đội trường học; Hội phụ nữ chăm lo công tác huy động và duy trì sỹ số; Hội CCB chăm lo công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, lịch sử cha ông. Ban an ninh hỗ trợ trong công tác bảo vệ an ninh trường học. Ban mặt trận tổ quốc quan tâm động viên, kêu gọi tích cực trong hoạt động xây dựng trường chuẩn. Hội khuyến học hỗ trợ học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao thưởng các giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc. Hội người cao tuổi, cựu giáo chức, các ban ngành chăm sóc cảnh quan xanh sạch đẹp Mỗi tổ chức nắm bắt tình hình từ giáo viên chủ nhiệm, từ nhà trường, từ gia đình để có kế hoạch làm tốt nhiệm vụ của mình và có biện pháp phối hợp giáo dục kịp thời về các lĩnh vực, cùng góp sức trong công tác giáo dục toàn diện cho con em. Về xây dựng cơ sở vật chất: Tham mưu xây dựng các nhà chức năng, mở rộng khuôn viên; làm đường bê tông; xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, thân thiện trách nhiệm hiệu trưởng nhà trường phải tham mưu với lãnh đạo địa phương để có lộ trình phù hợp và hoàn thành đúng tiến độ từng nội dung công việc. Bên cạnh đó huy động lực lượng hội phụ huynh để vận động tích cực trong nhân dân cả về nguồn lực, vật lực để hoàn thành sớm nhất các công trình, đáp ứng yêu cầu dạy học. Từ kế hoạch đã xây dựng, hiệu trưởng tổ chức họp lãnh đạo mở rộng và mời Thường vụ Đảng ủy tham gia để tranh thủ sự đồng tình và chủ trương của địa phương. Sau khi được thống nhất và có chủ trương của địa phương thì Ban giám hiệu tổ chức tuyên truyền tham mưu tại hội nghị GD xã, triển khai và giao nhiệm vụ tại HN CBVC. Mỗi cán bộ, giáo viên từ nhiệm vụ đó cụ thể hoá cho bản thân và tích cực thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác phối kết hợp với các đoàn thể để đạt hiệu quả cao hơn. Từ năm 2011 đến 2013, trường đã hoàn thành xây dựng thêm phòng học Tiếng Anh, trang trí lại các phòng học đẹp, mua sắm các thiết bị dạy học. Đặc biệt đã xây dựng đủ các phòng học Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học với các đồ dùng dạy học đẹp, hiện đại. Nhà trường tích cực phối hợp với các đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ vật liệu để làm các đồ dùng cho các trò chơi dân gian, các đồ dùng dạy học đơn giản, trang trí các 7 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. sân chơi, bãi tập, sân bóng tạo cho học sinh có những trò chơi vui vẻ, thoải mái, tạo không khí “ Học mà chơi, chơi mà học”. Một khó khăn trong công tác xây dựng cơ sở vật chất đó là việc mở rộng khuôn viên nhà trường vì một ngôi trường hiện đại cần có nhà đa chức năng, sân chơi, bãi tập bố trí xa lớp học để không ảnh hưởng đến các giờ học trên lớp, mà kinh phí để chi trả cho nhân dân trong việc thu hồi đất là trên 100 triệu đồng; thực tế kinh phí địa phương còn eo hẹp và gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã gặp những người dân sản xuất ở khu vực đất cần mở rộng và tâm sự trong việc xây dựng trường chuẩn, nắm bắt được sự đồng thuận của phụ huynh nên đã mạnh dạn làm tờ trình đề nghị mở rộng khuôn viên với lãnh đạo địa phương. Với sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ, xã mở các cuộc họp cùng với cấp uỷ nhà trường mời các hộ có đất ở khu vực trước cổng trường để vận động hiến đất cho nhà trường. Rất vui là tất cả các hộ dân đều đồng ý hiến đất cho trường và kí ngay vào biên bản hiến đất để xây dựng trường chuẩn quốc gia. Kết quả diện tích đất được mở rộng là trên 2000 mét vuông. Hiện nay tổng diện tích đất của trường là 7100 mét vuông, bình quân 21,13 mét vuông/1 học sinh. Với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, do nhân dân tự hiến đất đã giúp nhà trường tháo gỡ được nhiều khó khăn trong quá trình dạy học. Học sinh được học tập, vui chơi thoải mái, không ảnh hưởng đến các hoạt động trên lớp học, vì vậy chất lượng ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, con đường đi vào trường còn lầy lội, đường trơn, học sinh dễ ngã, mà đầu năm học đã kêu gọi phụ huynh ủng hộ để tu sửa lại CSVC trong các phòng học, các tủ đựng đồ dùng Theo quy định một năm học nhà trường không được kêu gọi sự ủng hộ xây dựng CSVC hai lần. Trước tình hình đó, nhà trường đã phối hợp với hội phụ huynh tổ chức họp phụ huynh lần thứ hai và vận động nhân dân đóng góp để làm đường, làm sao phụ huynh nhất trí chủ trương để thực hiện, còn kinh phí sẽ vận động vào năm học tới. Được sự nhất trí của lãnh đạo địa phương, sự đồng thuận của nhân dân nên con đường vào trường đã được bê tông hoá với trị giá gần 100 triệu đồng từ sự huy động phụ huynh đóng góp, tuy còn khó khăn nên công trình phải làm nợ chờ đến năm học 2013 – 2014 huy động nhân dân để thanh toán. Từ đó học sinh đi lại đảm bảo an toàn, sạch sẽ. 3. Giải pháp thứ ba: Tăng cường huy động nguồn lực trong nhân dân để tu sửa, bổ sung, mua sắm TBDH các phòng chức năng. Vào đầu năm học, nhà trường tham mưu với địa phương trình kế hoạch huy động và dự kiến mua sắm, tu sửa các công trình để hoàn thành các hạng mục xây dựng trường chuẩn; tổ chức họp ban chấp hành hội phụ huynh để thông qua kế hoạch cụ thể, tuyên truyền công tác huy động đến từng phụ huynh, đến các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học. 8 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. Để XD CSVC trường lớp, XD trường chuẩn Quốc gia mức 2, nhà trường kết hợp với địa phương, hội phụ huynh thành lập ban vận động làm tốt công tác tuyên truyền được các bậc phụ huynh tự nguyện đóng góp trong 4 năm với số tiền: 181.950.000 đồng. Kinh phí được dùng để xây dựng nhà thường trực, phòng y tế, nhà ăn bán trú. Các bậc phụ huynh còn tự nguyện xe đất làm bồn hoa, đắp sân bóng ( mỗi em 1 xe ) trong năm: 799 xe ( mỗi xe 40.000 đồng ). Tổng giá trị: 31.960.000 đồng. Các bậc dâu rể của trường tự nguyện mua cây cảnh, làm sân bóng chuyền để cho các thầy cô giáo vui chơi giải trí hàng ngày với số tiền 11 triệu đồng. Chưa tính lao động sống của các bậc phụ huynh giúp nhà trường rào cây, cuốc cỏ, san sân bóng. Hàng năm còn được các bậc phụ huynh đóng góp công sức tiền của XD lớp học thân thiện như trang trí lớp, tân trang sơn lại lớp học. Riêng năm học 2012 – 2013 phụ huynh đóng góp xây dựng CSVC tự nguyện với số tiền 67 230 000 đồng để mua sắm thêm máy vi tính và tủ đựng đồ dùng sách vở phục vụ dạy học. Năm học 2013 – 2014 phụ huynh tự nguyện đóng góp gần 100 triệu đồng để thanh toán con đường bêtông từ quốc lộ bảy vào cổng trường, hoàn thành công trình làm nợ từ năm học trước. Một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đã hỗ trợ kinh phí để mua sắm các đồ dùng bán trú như tủ lạnh; bếp ga; giường cho học sinh ngủ trưa Nhờ huy động tốt nguồn lực trong nhân dân nên đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang, phục vụ dạy học hiệu quả và phục vụ công tác bán trú toàn diện hơn, tốt hơn. 4. Giải pháp thứ tư: Thường xuyên quan tâm các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để động viên các em vươn lên trong học tập. Nhà trường tích cực phối hợp với các đoàn thể địa phương để trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật vươn lên trong học tập. Hàng năm, Đoàn xã và Hội đồng đội xã tặng chăn ấm cho học sinh nghèo, mỗi năm 5 em trị giá 1200 000 đồng. Hội phụ nữ trao tặng quà cho học sinh con hộ nghèo và cận nghèo nhân dịp Tết trung thu, mỗi năm trị giá 2 000 000 đồng. Hội khuyến học xã trao quà cho học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng năm học mới và tặng quà cho đối tượng học sinh giỏi các cấp nhân dịp tổng kết năm học, trị giá quà tặng mỗi năm trên 3 000 000 đồng. Đối với học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhà trường miễn giảm hoàn toàn các khoản đóng góp cho các em; đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhà trường miễn giảm 1/2 số tiền học tăng buổi để động viên các em đến trường học tập tích cực và chuyên cần. Hàng năm, nhà trường phối hợp với công đoàn tổ chức phong trào “ Áo ấm tặng em” vào dịp đón tết nguyên đán; trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vào dịp khai giảng năm học mới. Kinh phí được vận động từ lòng hảo tâm của các thầy cô giáo, các em học sinh để cùng chia sẻ với học sinh thân yêu, với bạn bè đang gặp khó khăn hoạn nạn. Mỗi lần trao tặng trị giá gần 4 triệu đồng. Nhà trường còn tổ chức cho học sinh quyên góp quần áo cũ để tặng bạn, 9 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. qua đó giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mặc ấm, đảm bảo sức khoẻ hơn để học tập. Từ đó, giáo dục học sinh tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, biết chia sẻ với bạn bè cùng trang lứa. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Văn Long – Bí thư Đảng uỷ xã đã tiết kiệm chi tiêu số tiền của mình, dành dụm và hỗ trợ tiền học tăng buổi cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi tháng 330 000 đồng. Với việc làm cảm động, đầy ý nghĩa đó đã cổ vũ các em vươn lên trong học tập, động viên tinh thần các thầy cô vượt mọi khó khăn để dạy thật tốt, tất cả vì học sinh thân yêu. 5. Giải pháp thứ năm: Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc. Hàng năm, thực hiện phong trào thi đua xây dựng THTT, HSTC, nhà trường giao cho chuyên môn phối hợp với Liên đội tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động NGLL một cách cụ thể và có tính thiết thực khả thi cho cả năm học, từng đợt thi đua và theo các chủ điểm, ngày lễ trong năm. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, Ban giám hiệu chỉ đạo các tổ chức như Liên đội, tổ chuyên môn chủ động thực hiện nội dung nhiệm vụ đã được phân công. Nhân các ngày lễ 22/12, 30/4, kỷ niệm 50 năm thành lập huyện 19/4, Liên đội chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh để nói chuyện truyền thống nhằm giáo dục học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước. Phối hợp với đoàn xã trong hoạt động chăm sóc các di tích lịch sử tại địa phương: Nhà trường chỉ đạo liên đội tổ chức cho học sinh chăm sóc, vệ sinh nhà bia tưởng niệm của xã; chăm sóc Đình Phú Nhuận, phối hợp với địa phương luyện tập đội hình, văn nghệ để tham gia trong lễ hội Đền Tiên Đô vào ngày 7/1 âm lịch đạt kết quả; tổ chức trao tặng quà cho học sinh con thương binh trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với cụm chuyên môn để học sinh giao lưu bằng hình thức thi Rung chuông vàng tìm hiểu về truyền thống của huyện, tìm hiểu lịch sử địa phương và hiểu biết về thế giới xung quanh để các em được mở mang kiến thức, qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các em. Mỗi khối lớp thực hiện nghiêm túc các hoạt động ngoài giờ lên lớp đã quy định. Chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp được thực hiện theo thời khoá biểu đã hướng dẫn. Ngoài ra, các tổ chuyên môn phải xây dựng nội dung các hoạt động ngoại khoá phù hợp với chủ đề từng năm học và triển khai có thể theo khối hoặc tổ chuyên môn. Nội dung các hoạt động ngoại khoá phải vừa sức học sinh, phong phú mọi lĩnh vực và hình thức tổ chức hấp dẫn. Mục đích tổ chức các hoạt động là học sinh được mở mang nhiều kiến thức gắn với xung quanh các em, được ôn lại kiến thức các môn học một cách nhẹ nhàng mà toàn diện, học sinh được giao tiếp và ứng xử linh hoạt, trao đổi hỏi đáp lẫn nhau để tìm ra những điều lý thú, hấp dẫn trong từng hoạt động. Hoạt động ngoại khoá có thể thực hiện ở trường, ở địa phương hoặc tham quan các di 10 [...]... thời nhà trường cần tạo điều kiện tốt nhất cho Ban hoạt động để đạt hiệu quả cao Năm học 20 13 – 20 14 nhà trường có 12 chi hội trưởng của 12 lớp và có ban thường vụ hội gồm 3 người Mỗi lớp có 1 chi hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả, phối hợp thường xuyên 12 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. .. XD Xây dựng 17 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả PHỤ LỤC: - Một vài văn bản ký cam kết hàng năm minh họa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong công tác giáo dục - Một số hình ảnh về hiệu quả của công tác tham mưu với địa phương - Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường trong quá trình xây dựng trường. .. quyền và nhân dân Chính vì vậy, chủ trương xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức 2 được nhân dân đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ và đã đạt được hiệu quả sớm nhất 2 Bài học kinh nghiệm: Để công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 thành công thì công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là hoạt động cần được nhà trường quan tâm hàng đầu và đề ra các giải pháp phối hợp, hoạt động... ĐẠI DIỆN UBMTTQ XÃ ĐẠI DIỆN BCH ĐOÀN XÃ ĐẠI DIỆN CÔNG AN XÃ ĐẠI DIỆN HỘI PHỤ NỮ 20 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG TRƯỜNG TH ĐẶNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT GIỮA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG – NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Nhằm mục đích giáo dục và đào tạo người... trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 18 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG TRƯỜNG TH ĐẶNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Nhằm mục đích giáo dục và đào tạo các em học sinh trở... sinh của nhà trường tại địa bàn xã để phối hợp giáo dục các em kịp thời, đạt hiệu quả 3 Tổ chức; theo dõi, giáo dục học sinh quá trình rèn luyện trong hè tại địa phương đạt kết quả cao nhất Đặng Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 20 13 19 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG ĐẠI DIỆN UBND XÃ ĐẠI DIỆN... trường; sự phối hợp tích cực giữa nhà trường – gia đình – xã hội nên sau 3 năm công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tại trường Tiểu học Đặng Sơn đã hoàn thành Trong đó việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là nội dung cần thiết và góp phần quyết định không nhỏ cho thành công này Trong giai đoạn hiện nay, một ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 là nơi để rèn luyện học sinh trở... phải bồi thường và bị kỷ luật 21 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả 4 Nộp học phí và các khoản thu đúng luật cho nhà trường theo đúng thời gian nhà trường qui định 5 Đi họp phụ huynh học sinh đúng và đầy đủ ( 3 lần/năm) 6 Con em nghỉ học phụ huynh trực tiếp xin phép hoặc viết giấy phép, để 2 bên cùng nhau quản lí việc học... hiệu quả giữa nhà trường với địa phương và hội cha mẹ học sinh, đặc biệt từ năm 20 10 đến nay nên cơ sở vật chất của nhà trường đã thay đổi hoàn toàn, địa phương đã đầu tư xây thêm các phòng chức năng phục vụ dạy học các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học và Tiếng Anh; đầu tư xây dựng nhà bán trú, nhà thường 13 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia. .. vai trò của người hiệu trưởng rất lớn trong tham mưu đó là phải liên tục, không nản chí, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ 15 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả Tích cực động viên, khuyến khích sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, của phụ huynh để hỗ trợ về vật chất, tinh thần, chăm sóc cảnh quan nhà trường, mua sắm các . trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. 18 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. PHÒNG GD &. sinh. 4 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. - Nhà trường chú trọng công tác phối kết hợp 3 môi trường để giáo dục HS đạt hiệu. 20 13 19 Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG ĐẠI DIỆN UBND XÃ ĐẠI DIỆN UBMTTQ XÃ HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn-một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả, skkn-một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả,

Từ khóa liên quan