skkn-một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả

22 2.5K 4
skkn-một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu A ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong công xây dựng bảo vệ đất nước, phát triển GD&ĐT động lực quan trọng thúc đẩy Cơng nghiệp hố - Hiện đại hoá đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người - Yếu tố để phát triển xã hội Thực tế cho thấy khoa học ngày phát triển vũ bão, đất nước ta cần người có đủ đức, đủ tài để phục vụ thân, gia đình xã hội Chính lẽ mà giáo dục tồn diện cho học sinh Tiểu học có vị trí, vai trị vô to lớn giáo dục phổ thông Hiện nay, Đảng nhà nước ta đạo thực đổi toàn diện giáo dục nhằm đổi nội dung chương trình dạy học phù hợp với phát triển xã hội; đổi PPDH, đổi cách học, cách đánh giá học sinh, dạy học hướng vào người học để em tự tìm tịi kiến thức, tự phát huy lực sở trường thân đặc biệt em học tồn diện mơn, giáo dục để phát triển khiếu kỹ sống, kỹ ứng xử Thơng qua đổi nhằm thực thắng lợi mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kỹ để học sinh tiếp tục học lên trung học sở Vì giáo dục toàn diện cho học sinh nhiệm vụ vô quan trọng trường tiểu học Để giáo dục toàn diện cho học sinh thực đổi toàn diện giáo dục đạt hiệu giai đoạn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia việc làm cấp thiết nhà trường, đặc biệt xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ Để xây dựng thành cơng trường chuẩn Quốc gia mức độ việc phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức từ cấp uỷ, quyền địa phương, đoàn thể xã hội, nhân dân cán bộ, giáo viên phải nhận thức sâu sắc việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ yêu cầu thiết, tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho bậc tiểu học giai đoạn mà đối tượng thụ hưởng trước hết em họ Hầu hết nhân dân cán nhận thức muốn nghèo cách tốt đầu tư cho giáo dục phải phát triển từ phong trào xã hội hố giáo dục Bên cạnh nhà trường làm tốt cơng tác tham mưu với quyền địa phương để xã thành lập Ban đạo xây dựng trường chuẩn Trưởng ban đạo đồng chí Chủ tịch UBND xã, phó trưởng ban thành viên đại diện ngành giáo dục, ban ngành cấp xã Từ xây dựng kế hoạch, lộ trình vừa mang tính cụ thể vừa mang tính ổn định lâu dài quy hoạch xây dựng Nhà trường tiêu chí trường chuẩn phải xây dựng đề án cụ thể làm trước, sau, biết ưu tiên điều kiện CSVC, người để học sinh thụ hưởng trước hết, nhằm nâng cao chất lượng, tạo sức thuyết phục phụ huynh học sinh Thông qua xây dựng trường chuẩn mức độ địa phương, nhà trường, ngành giáo dục huyện nhà, phụ huynh học sinh phải chăm lo toàn diện tiêu chuẩn: Tổ chức quản lý nhà trường; đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên; sở vật chất trang thiết bị dạy học; phối hợp nhà trường, Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu gia đình, xã hội; tổ chức hoạt động giáo dục đạt hiệu Thực tế trường Tiểu học Đặng Sơn, nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ năm 2009 UBND huyện giao nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn mức độ giai đoạn 2010 – 2015 Sau đạt chuẩn Quốc gia mức độ nhà trường có đầy đủ cán quản lý, giáo viên, nhân viên, cấu máy đầy đủ theo điều lệ trường tiểu học Để thực thành công xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường cần tập trung hoàn thiện xây dựng sở vật chất trang thiết bị dạy học đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Đặc biệt, để hoàn thành tiến độ nội dung công việc đề nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện việc phối hợp nhà trường, gia đình xã hội công việc nhà trường trọng quan tâm thường xuyên để thúc đẩy hoạt động đạt hiệu Tuy nhiên việc phối hợp mơi trường có lúc có thời điểm chưa thường xuyên, hiệu chưa cao, thiếu tính đồng bộ; số đồn thể chưa tích cực chưa phát huy hết khả để phối hợp công tác giáo dục xây dựng trường chuẩn mức độ nhà trường Xuất phát từ thực tế địa phương xã nhà yêu cầu cần thiết xã hội nay, từ thực tế trường Tiểu học Đặng Sơn - Đô Lương, để hồn thành lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ thời gian nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng mục tiêu Giáo dục tiểu học đề ra, chọn vấn đề: “Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu quả” để nghiên cứu B NỘI DUNG: I Khái quát đặc điểm tình hình địa phương nhà trường: Đặc điểm tình hình địa phương trình phát triển nhà trường: Đặng Sơn xã nằm ven sông Lam, trục đường từ Đơ Lương Anh Sơn Diện tích tự nhiên 453 Dân cư có 5412 khẩu, 1313 hộ cư trú địa bàn xóm Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp; đánh bắt cá trồng dâu ni tằm; Có làng nghề Ươm tơ dệt lụa nghề truyền thống đan lát Tình hình trị địa phương ổn định Trường Tiểu học Đặng Sơn thành lập năm 1930 - thời kỳ bị thực dân pháp cai trị Địa điểm xây dựng trường làng Đặng Lâm Tổng Đặng Sơn, công sở xã Đặng Sơn Khi thành lập trường nhà cấp hai gian, lớp học 3-4 Mỗi năm tuyển dụng 50- 60 học sinh phần đa gia đình quyền quý Cách mạng tháng thành cơng, nhân dân ta có cơm no áo ấm học hành Từ giáo dục Đặng Sơn phát triển mạnh, nhân dân xây dựng thêm ngơi trường phịng học khang trang, đẹp Hàng năm em nhân dân tuyển dụng đến trường để học tập Năm 1950 phát triển thêm lớp học đình làng Đặng Thượng, năm 1970 xây dựng thêm lớp làng Phú Nhuận, năm 1966 đế quốc mỹ chống phá miền Bắc ác liệt, trường sơ tán xóm học Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu hầm để đảm bảo an tồn tính mạng cho thầy trò Năm 1979 sát nhập trường cấp đổi tên trường THCS Đặng Sơn Năm 1992 trường tách cấp đổi tên trường Tiểu học Đặng Sơn, lúc trường học sở xí nghiệp tơ tằm, địa điểm cũ dành cho xã xây dựng công sở Thực phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2005 -2010, năm kinh tế địa phương cịn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào nơng nghiệp, với truyền thống cần cù chịu khó, đồng lịng nhân dân, tâm cao đồn kết trí lãnh đạo địa phương việc xác định phải lên đường giáo dục nên tập trung đầu tư để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.Trường chuyển địa điểm vùng Be Ne; khu vực trung tâm xã, thoáng mát Rất thuận lợi Đặng Sơn giai đoạn UBND huyện Đô Lương thực đề án xây dựng trường chuẩn QG chương trình kiên cố hố trường học trường TH Đặng Sơn thụ hưởng 12 phòng học dãy nhà cao tầng chương trình kiên cố hố từ năm học 2006 – 2007 với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng Trường đạt chuẩn QG mức độ vào năm 2009 Cũng từ mà nhận thức tồn đảng, tồn dân giáo dục ngày nâng cao, tất vào cuộc, chăm lo cho nghiệp giáo dục Sự đầu tư không ngừng đảng nhân dân xã nhà đền đáp xứng đáng: Chất lượng học sinh ngày nâng cao; số lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp ngày nhiều; Cả ba cấp học xã liên tục đạt danh hiệu tiên tiến TTXS cấp Huyện, cấp Tỉnh Từ năm 2010 đảng nhân dân địa phương lại tiếp tục xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ với tâm cao tập trung tích cực để sớm hồn thành theo lộ trình UBND huyện đề Đặc điểm tình hình trường tiểu học Đặng Sơn năm học 2013 - 2014: Là địa bàn có nhiều thuận lợi cho phát triển chất lượng giáo dục, trường Tiểu học Đặng Sơn kế thừa phát huy phong trào năm qua là: phong trào dạy giỏi, học giỏi, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, cơng sở văn hố Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể LĐXS, trường đạt cơng sở văn hố cấp Tỉnh, nhận nhiều khen, giấy khen cấp Ban giám hiệu đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, ln trăn trở tìm tịi sáng tạo đạo, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, đổi dạy học để nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh Tổng số cán giáo viên, công nhân viên: 30 người Trong đó: Ban giám hiệu: người; Giáo viên: 24 người; Hành chính: người Chi nhà trường có: 25 đảng viên; Trong đó: Nữ : 23 Tổ chức cơng đồn: 30 đồn viên nữ: 28 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu Trình độ chun mơn: Đại học: 12 người; Cao đẳng: 14 người; Trung cấp: người Trường có 12 lớp với 319 học sinh Trong đó: Khối 1: lớp; Khối 2: lớp; Khối 3: lớp; Khối 4: lớp; Khối 5: lớp Học sinh khuyết tật: em; Học sinh có hồn cảnh khó khăn: 38 em Tình hình sở vật chất phục vụ dạy học: Có 18 phịng học để tổ chức dạy học buổi/ ngày Bàn ghế trang thiết bị phục vụ học tập đầy đủ theo quy định Sách giáo khoa tài liệu tham khảo đầy đủ để giáo viên học sinh sử dụng trình dạy học Đồ dùng dạy học từ lớp đến lớp bàn giao đến tận lớp đầy đủ để giúp đỡ giáo viên học sinh tìm hiểu bài; làm thí nghiệm, phục vụ hoạt động ngồi lên lớp; Có phịng dạy mơn khiếu riêng như: Phòng Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh, Phịng đọc… II Thực trạng cơng tác phối hợp nhà trường, gia đình xã hội trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ trường tiểu học Đặng Sơn Ưu điểm: - Công tác phối hợp nhà trường, gia đình xã hội thực thường xuyên, hiệu quả, toàn diện mặt Các tổ chức đồn thể, cá nhân ln quan tâm đến hoạt động nhà trường, tích cực thực chức năng, nhiệm vụ phù hợp với đặc thù - Lãnh đạo địa phương quan tâm đến phong trào giáo dục xã nhà nói chung, phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia nói riêng nhà trường; Luôn quan tâm thường xuyên đến chất lượng giáo dục nhà trường; Chỉ đạo sát nội dung việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe đề xuất nhà trường, phụ huynh để thống cách giải đạt hiệu sớm - Công tác phối hợp môi trường đồng bộ, tồn diện mặt từ cơng tác huy động trì sĩ số, giúp đỡ học sinh có hồn cảnh khó khăn, phối hợp giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục văn hoá, vận động tự nguyện xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học, chăm sóc cảnh quan xanh đẹp….Tất phụ huynh đoàn thể, lãnh đạo địa phương quan tâm kịp thời, hiệu - Phụ huynh học sinh quan tâm thường xuyên đến việc học tập cháu, thường xuyên nắm bắt thông tin từ nhà trường, từ giáo viên, từ xã hội để phối hợp giáo dục học sinh kịp thời, đặc biệt việc đánh giá kết học tập học sinh, việc giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử học sinh Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu - Nhà trường trọng công tác phối kết hợp môi trường để giáo dục HS đạt hiệu cao nhất, huy động tối đa sức lực đóng góp tiền của toàn xã hội đầu tư cho giáo dục, nhằm xây dựng ngơi trường có đầy đủ CSVC đại, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh Những hạn chế: - Sự phối hợp môi trường quan tâm kịp thời song trình thực xây dựng trường chuẩn mức độ số nội dung thúc đẩy chậm, chưa đảm bảo kịp tiến độ đề như: Việc bê tơng hố đường vào trường, xây dựng hệ thống nhà ăn bán trú, mua sắm sở vật chất phục vụ bán trú… - Cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa yêu cầu quy định trường chuẩn mức độ 2: Thiếu diện tích sân chơi, bãi tập; thiếu phịng dạy Tiếng Anh, số lượng máy vi tính cịn ít, tủ đựng thiết bị lớp xuống cấp trầm trọng; đồ dùng phòng chức thiếu; trang trí phịng học chưa đẹp - Cơng tác huy động trì sĩ số hiệu chưa cao Có số học sinh xóm 6;7 sống sơng nước có nguy bỏ học cao, học không chuyên cần, nặng chăm lo kinh tế gia đình tuổi em cịn nhỏ Một số gia đình thiếu quan tâm đến việc học hành em, cịn phó thác cho nhà trường, không quan tâm đến đồ dùng sách em mình, chất lượng cịn thấp - Cảnh quan nhà trường chưa thực đẹp mắt để thu hút học sinh; sau trường đạt chuẩn mức độ 1, xanh, cảnh cịn ít, chưa phát triển trường chuyển địa điểm mới; sân chơi bãi tập chưa đảm bảo - Công tác phối hợp để giáo dục toàn diện cho học sinh chưa trọng thường xuyên: HS chưa tham gia hành trình tri ân di tích lịch sử tỉnh, việc tổ chức HĐTT nội dung chưa đổi mới, chưa hấp dẫn, việc giáo dục học sinh thơng qua nói chuyện truyền thống tổ chức mang tính hình thức, thiếu hấp dẫn… - Các tổ chức đồn thể chưa quan tâm thường xuyên để động viên đối tượng học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Nguyên nhân hạn chế: - Công tác tham mưu nhà trường địa phương chưa thường xuyên, chưa tích cực, số nội dung tham mưu hiệu chưa cao - Kinh phí địa phương nhà trường eo hẹp, hạn chế đến trình xây dựng, mua sắm, tu sửa sở vật chất, trang thiết bị dạy học số cơng trình để xây dựng trường chuẩn - Một số đoàn thể địa phương hoạt động thiếu phối hợp, theo mùa vụ, chưa nắm bắt kịp thời tình hình nhà trường để có kế hoạch phối hợp đạt hiệu Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu - Công tác vận động nhân dân chưa khéo léo, chưa thu hút nguồn lực địa bàn hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia III Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2: Giải pháp thứ nhất: Tổ chức ký cam kết nhà trường với phụ huynh học sinh địa phương để trì sĩ số học sinh đạt hiệu Tại xã Đặng Sơn có xóm Vạn Chài (Xóm 6;7) chủ yếu gia đình học sinh sống sơng nước nên năm trước thường có tượng học sinh bỏ học, học sinh học khơng chun cần, có số em cịn nghỉ học để phụ giúp gia đình Ngồi ra, trẻ khuyết tật, đặc biệt trẻ có hồn cảnh khó khăn nhiều Chính vậy, hàng năm, nhà trường tham mưu với ủy ban nhân dân xã tổ chức tọa đàm, cam kết kí biên nhà trường với tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh việc huy động tối đa trẻ độ tuổi học Những năm sau này, nhà trường mời phụ huynh học sinh đến họp với lãnh đạo địa phương, đại diện tổ chức đồn thể để ký cam kết, có trách nhiệm việc vận động học sinh tham gia học tập chuyên cần trì sĩ số, đặc biệt học sinh có hồn cảnh khó khăn học sinh khuyết tật Vì vậy, lãnh đạo địa phương giao trách nhiệm cho ban mặt trận, phụ nữ, bí thư xóm trưởng chịu trách nhiệm theo dõi việc tham gia học tập học sinh, vận động học sinh lớp Nếu học sinh có dấu hiệu nghỉ học, tổ chức kiểm tra, giúp đỡ phối hợp với phụ huynh, nhà trường để động viên em kịp thời Do đó, năm qua chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học chừng học không chuyên cần Số lượng trẻ tuổi huy động vào lớp chiếm 100% Phụ huynh đổi nhận thức mình, ln tạo điều kiện cho em tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ theo chương trình Vì vậy, tỉ lệ phổ cập đảm bảo công tác phổ cập đạt mức độ 2 Giải pháp thứ hai: Đẩy mạnh công tác tham mưu nhà trường với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương Để thực tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức đồn thể địa phương hiệu trưởng phải bám vào lộ trình xây dựng trường chuẩn đơn vị để xác định mục tiêu, thời gian, đối tượng thực nội dung thật cụ thể Đầu năm học, hiệu trưởng tổ chức rà soát nội dung, tiêu chí thực tế có trường để xác định cần làm gì? Vào thời gian nào? Giao nội dung cho ai?… Ví dụ: Về nội dung phối hợp với gia đình giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm, cho ban chấp hành hội phụ huynh, cho bí thư xóm trưởng xóm để theo dõi, liên lạc với thường xuyên, nắm bắt tình hình học sinh hàng ngày, nhà trường chịu trách nhiệm đạo việc ký cam kết xử lý thông tin để Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu giáo dục học sinh kịp thời Sau nhận xét đánh giá hàng ngày học sinh nêu cụ thể thông qua họp phụ huynh để gia đình giáo viên, phụ huynh nắm bắt, điều chỉnh công tác phối hợp giáo dục em đạt hiệu Về nội dung phối hợp đoàn thể XH, hiệu trưởng chịu trách nhiệm ký cam kết phối hợp, tham mưu với cấp uỷ đảng quyền nhiệm vụ tổ chức đồn thể để bàn bạc thơng qua hội nghị giáo dục cấp xã, hiệu trưởng giao trách nhiệm cho tổ chức cơng đồn, chi đồn, tổng phụ trách Đội, trách nhiệm đồng chí cán giáo viên công tác phối hợp để xây dựng mảng hoạt động đạt kết Lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ phối hợp cho đoàn thể sau: Đồn niên hỗ trợ cơng tác đồn - Đội trường học; Hội phụ nữ chăm lo công tác huy động trì sỹ số; Hội CCB chăm lo công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, lịch sử cha ông Ban an ninh hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh trường học Ban mặt trận tổ quốc quan tâm động viên, kêu gọi tích cực hoạt động xây dựng trường chuẩn Hội khuyến học hỗ trợ học sinh khuyết tật học sinh có hồn cảnh khó khăn, trao thưởng giáo viên học sinh đạt thành tích xuất sắc Hội người cao tuổi, cựu giáo chức, ban ngành chăm sóc cảnh quan xanh đẹp Mỗi tổ chức nắm bắt tình hình từ giáo viên chủ nhiệm, từ nhà trường, từ gia đình để có kế hoạch làm tốt nhiệm vụ có biện pháp phối hợp giáo dục kịp thời lĩnh vực, góp sức cơng tác giáo dục tồn diện cho em Về xây dựng sở vật chất: Tham mưu xây dựng nhà chức năng, mở rộng khuôn viên; làm đường bê tông; xây dựng cảnh quan xanh đẹp, thân thiện trách nhiệm hiệu trưởng nhà trường phải tham mưu với lãnh đạo địa phương để có lộ trình phù hợp hoàn thành tiến độ nội dung cơng việc Bên cạnh huy động lực lượng hội phụ huynh để vận động tích cực nhân dân nguồn lực, vật lực để hoàn thành sớm cơng trình, đáp ứng u cầu dạy học Từ kế hoạch xây dựng, hiệu trưởng tổ chức họp lãnh đạo mở rộng mời Thường vụ Đảng ủy tham gia để tranh thủ đồng tình chủ trương địa phương Sau thống có chủ trương địa phương Ban giám hiệu tổ chức tuyên truyền tham mưu hội nghị GD xã, triển khai giao nhiệm vụ HN CBVC Mỗi cán bộ, giáo viên từ nhiệm vụ cụ thể hố cho thân tích cực thực nhiệm vụ, làm tốt công tác phối kết hợp với đoàn thể để đạt hiệu cao Từ năm 2011 đến 2013, trường hoàn thành xây dựng thêm phịng học Tiếng Anh, trang trí lại phòng học đẹp, mua sắm thiết bị dạy học Đặc biệt xây dựng đủ phòng học Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học với đồ dùng dạy học đẹp, đại Nhà trường tích cực phối hợp với đoàn thể địa phương để hỗ trợ vật liệu để làm đồ dùng cho trò chơi dân gian, đồ dùng dạy học đơn giản, trang trí Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu sân chơi, bãi tập, sân bóng tạo cho học sinh có trị chơi vui vẻ, thoải mái, tạo khơng khí “ Học mà chơi, chơi mà học” Một khó khăn cơng tác xây dựng sở vật chất việc mở rộng khn viên nhà trường ngơi trường đại cần có nhà đa chức năng, sân chơi, bãi tập bố trí xa lớp học để không ảnh hưởng đến học lớp, mà kinh phí để chi trả cho nhân dân việc thu hồi đất 100 triệu đồng; thực tế kinh phí địa phương cịn eo hẹp gặp nhiều khó khăn Chúng tơi gặp người dân sản xuất khu vực đất cần mở rộng tâm việc xây dựng trường chuẩn, nắm bắt đồng thuận phụ huynh nên mạnh dạn làm tờ trình đề nghị mở rộng khuôn viên với lãnh đạo địa phương Với đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ, xã mở họp với cấp uỷ nhà trường mời hộ có đất khu vực trước cổng trường để vận động hiến đất cho nhà trường Rất vui tất hộ dân đồng ý hiến đất cho trường kí vào biên hiến đất để xây dựng trường chuẩn quốc gia Kết diện tích đất mở rộng 2000 mét vuông Hiện tổng diện tích đất trường 7100 mét vng, bình qn 21,13 mét vng/1 học sinh Với khn viên rộng rãi, thoáng mát, nhân dân tự hiến đất giúp nhà trường tháo gỡ nhiều khó khăn trình dạy học Học sinh học tập, vui chơi thoải mái, không ảnh hưởng đến hoạt động lớp học, chất lượng ngày nâng cao Bên cạnh đó, đường vào trường lầy lội, đường trơn, học sinh dễ ngã, mà đầu năm học kêu gọi phụ huynh ủng hộ để tu sửa lại CSVC phòng học, tủ đựng đồ dùng Theo quy định năm học nhà trường không kêu gọi ủng hộ xây dựng CSVC hai lần Trước tình hình đó, nhà trường phối hợp với hội phụ huynh tổ chức họp phụ huynh lần thứ hai vận động nhân dân đóng góp để làm đường, phụ huynh trí chủ trương để thực hiện, cịn kinh phí vận động vào năm học tới Được trí lãnh đạo địa phương, đồng thuận nhân dân nên đường vào trường bê tơng hố với trị giá gần 100 triệu đồng từ huy động phụ huynh đóng góp, cịn khó khăn nên cơng trình phải làm nợ chờ đến năm học 2013 – 2014 huy động nhân dân để tốn Từ học sinh lại đảm bảo an toàn, Giải pháp thứ ba: Tăng cường huy động nguồn lực nhân dân để tu sửa, bổ sung, mua sắm TBDH phòng chức Vào đầu năm học, nhà trường tham mưu với địa phương trình kế hoạch huy động dự kiến mua sắm, tu sửa cơng trình để hồn thành hạng mục xây dựng trường chuẩn; tổ chức họp ban chấp hành hội phụ huynh để thông qua kế hoạch cụ thể, tuyên truyền công tác huy động đến phụ huynh, đến nhà hảo tâm, quan doanh nghiệp địa bàn sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội để xây dựng sở vật chất, bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu Để XD CSVC trường lớp, XD trường chuẩn Quốc gia mức 2, nhà trường kết hợp với địa phương, hội phụ huynh thành lập ban vận động làm tốt công tác tuyên truyền bậc phụ huynh tự nguyện đóng góp năm với số tiền: 181.950.000 đồng Kinh phí dùng để xây dựng nhà thường trực, phịng y tế, nhà ăn bán trú Các bậc phụ huynh tự nguyện xe đất làm bồn hoa, đắp sân bóng ( em xe ) năm: 799 xe ( xe 40.000 đồng ) Tổng giá trị: 31.960.000 đồng Các bậc dâu rể trường tự nguyện mua cảnh, làm sân bóng chuyền thầy giáo vui chơi giải trí hàng ngày với số tiền 11 triệu đồng Chưa tính lao động sống bậc phụ huynh giúp nhà trường rào cây, cuốc cỏ, san sân bóng Hàng năm cịn bậc phụ huynh đóng góp cơng sức tiền XD lớp học thân thiện trang trí lớp, tân trang sơn lại lớp học Riêng năm học 2012 – 2013 phụ huynh đóng góp xây dựng CSVC tự nguyện với số tiền 67 230 000 đồng để mua sắm thêm máy vi tính tủ đựng đồ dùng sách phục vụ dạy học Năm học 2013 – 2014 phụ huynh tự nguyện đóng góp gần 100 triệu đồng để tốn đường bêtơng từ quốc lộ bảy vào cổng trường, hồn thành cơng trình làm nợ từ năm học trước Một số doanh nghiệp tư nhân địa bàn hỗ trợ kinh phí để mua sắm đồ dùng bán trú tủ lạnh; bếp ga; giường cho học sinh ngủ trưa Nhờ huy động tốt nguồn lực nhân dân nên xây dựng sở vật chất khang trang, phục vụ dạy học hiệu phục vụ cơng tác bán trú tồn diện hơn, tốt Giải pháp thứ tư: Thường xuyên quan tâm đối tượng học sinh có hồn cảnh khó khăn để động viên em vươn lên học tập Nhà trường tích cực phối hợp với đồn thể địa phương để trao tặng quà cho học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật vươn lên học tập Hàng năm, Đoàn xã Hội đồng đội xã tặng chăn ấm cho học sinh nghèo, năm em trị giá 1200 000 đồng Hội phụ nữ trao tặng quà cho học sinh hộ nghèo cận nghèo Tết trung thu, năm trị giá 000 000 đồng Hội khuyến học xã trao quà cho học sinh nghèo vượt khó khai giảng năm học tặng quà cho đối tượng học sinh giỏi cấp tổng kết năm học, trị giá quà tặng năm 000 000 đồng Đối với học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh đặc biệt nhà trường miễn giảm hồn tồn khoản đóng góp cho em; học sinh có hồn cảnh khó khăn nhà trường miễn giảm 1/2 số tiền học tăng buổi để động viên em đến trường học tập tích cực chuyên cần Hàng năm, nhà trường phối hợp với cơng đồn tổ chức phong trào “ Áo ấm tặng em” vào dịp đón tết nguyên đán; trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vào dịp khai giảng năm học Kinh phí vận động từ lịng hảo tâm thầy giáo, em học sinh để chia sẻ với học sinh thân yêu, với bạn bè gặp khó khăn hoạn nạn Mỗi lần trao tặng trị giá gần triệu đồng Nhà trường tổ chức cho học sinh quyên góp quần áo cũ để tặng bạn, Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu qua giúp nhiều em học sinh có hồn cảnh khó khăn mặc ấm, đảm bảo sức khoẻ để học tập Từ đó, giáo dục học sinh tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, biết chia sẻ với bạn bè trang lứa Thực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Văn Long – Bí thư Đảng uỷ xã tiết kiệm chi tiêu số tiền mình, dành dụm hỗ trợ tiền học tăng buổi cho học sinh có hồn cảnh khó khăn, trị giá tháng 330 000 đồng Với việc làm cảm động, đầy ý nghĩa cổ vũ em vươn lên học tập, động viên tinh thần thầy vượt khó khăn để dạy thật tốt, tất học sinh thân yêu Giải pháp thứ năm: Phối hợp hiệu với tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc Hàng năm, thực phong trào thi đua xây dựng THTT, HSTC, nhà trường giao cho chuyên môn phối hợp với Liên đội tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động NGLL cách cụ thể có tính thiết thực khả thi cho năm học, đợt thi đua theo chủ điểm, ngày lễ năm Trên sở kế hoạch phê duyệt, Ban giám hiệu đạo tổ chức Liên đội, tổ chuyên môn chủ động thực nội dung nhiệm vụ phân công Nhân ngày lễ 22/12, 30/4, kỷ niệm 50 năm thành lập huyện 19/4, Liên đội chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh để nói chuyện truyền thống nhằm giáo dục học sinh hiểu rõ lịch sử dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước Phối hợp với đoàn xã hoạt động chăm sóc di tích lịch sử địa phương: Nhà trường đạo liên đội tổ chức cho học sinh chăm sóc, vệ sinh nhà bia tưởng niệm xã; chăm sóc Đình Phú Nhuận, phối hợp với địa phương luyện tập đội hình, văn nghệ để tham gia lễ hội Đền Tiên Đô vào ngày 7/1 âm lịch đạt kết quả; tổ chức trao tặng quà cho học sinh thương binh địa bàn xã Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với cụm chuyên môn để học sinh giao lưu hình thức thi Rung chng vàng tìm hiểu truyền thống huyện, tìm hiểu lịch sử địa phương hiểu biết giới xung quanh để em mở mang kiến thức, qua giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho em Mỗi khối lớp thực nghiêm túc hoạt động lên lớp quy định Chương trình hoạt động ngồi lên lớp thực theo thời khố biểu hướng dẫn Ngồi ra, tổ chuyên môn phải xây dựng nội dung hoạt động ngoại khoá phù hợp với chủ đề năm học triển khai theo khối tổ chun mơn Nội dung hoạt động ngoại khố phải vừa sức học sinh, phong phú lĩnh vực hình thức tổ chức hấp dẫn Mục đích tổ chức hoạt động học sinh mở mang nhiều kiến thức gắn với xung quanh em, ôn lại kiến thức môn học cách nhẹ nhàng mà toàn diện, học sinh giao tiếp ứng xử linh hoạt, trao đổi hỏi đáp lẫn để tìm điều lý thú, hấp dẫn hoạt động Hoạt động ngoại khố thực trường, địa phương tham quan di 10 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu tích lịch sử huyện, tỉnh Việc tham quan di tích lịch sử để lại cho học sinh xúc động thực sự, qua giáo dục cho học sinh lịng biết ơn, kính trọng anh hùng liệt sỹ, cha ông ta hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc Trong năm qua, trường phối hợp với hội phụ huynh, với BCH đoàn xã, Hội đồng đội xã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khố thành cơng nhận nhiều ủng hộ từ đồng nghiệp, từ phụ huynh học sinh Với hoạt động ngoại khoá “ Trung thu ngày hội” ; “ Quê hương em” giúp em thực xúc động đón trung thu tập thể với tinh thần thoải mái, vui vẻ Các em hiểu biết Chú Cuội, chị Hằng…và rước đèn ông sao, tham gia chơi trị chơi dân gian bổ ích mà lý thú Các em hiểu biết thêm quê hương tìm hiểu hoạt động địa phương Đồng thời em biết rõ trách nhiệm địa phương góp phần xây dựng địa phương ngày giàu mạnh Tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử Trng Bồn; Đền Quả Sơn; hành trình tri ân quê Bác – Quãng trường – Đền Quang Trung – Bảo tàng quân khu IV Hoạt động tham quan giúp em hiểu thêm quãng đời hoạt động cách mạng Bác Hồ kính yêu, em hiểu thêm tình cảm thiêng liêng Bác dành cho cháu thiếu niên nhi đồng, em cố gắng học tập tốt để xứng đáng cháu Bác Hồ kính yêu Việc tổ chức hoạt động ngoại khoá đem lại cho học sinh thích thú, em học mà chơi, chơi mà học, hiểu biết toàn diện mặt, giáo dục kỹ ứng xử tập thể Tuy nhiên, tổ chức hoạt động cần có phối hợp nhịp nhàng với địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên lĩnh vực đạt hiệu cao Giải pháp thứ sáu: xây dựng cảnh quan xanh đẹp, an tồn, tạo ngơi trường thân thiện thu hút học sinh u thích đến trường Cơng tác xây dựng cảnh quan nhà trường cán giáo viên học sinh quan tâm song sau đạt chuẩn giai đoạn 1, trường chuyển địa điểm nên xanh cịn q ít, khn viên chưa đẹp mắt Nhà trường phối hợp với đoàn thể địa phương kêu gọi trồng xanh, cảnh, bồn hoa để tạo bóng mát, cảnh đẹp khuôn viên vừa thu hút học sinh, vừa tạo không gian đẹp cho nhà trường Với quan tâm sâu sát tích cực ủng hộ việc xây dựng trường chuẩn mức độ nên đoàn thể Mặt trận; phụ nữ; người cao tuổi, hội cựu giáo chức, đồn xã, nơng dân vào cuộc; tổ chức trồng hàng cảnh phượng, bàng, xà cừ, cau vua , trồng bồn hoa với nhiều màu sắc, tặng số chậu cảnh Tất 60 cảnh đẹp trị giá 10 triệu đồng Với bàn tay chăm sóc hàng ngày đoàn thể nên trồng xanh tốt Hiện nhà trường phủ màu xanh cỏ màu vàng, đỏ, tím loài hoa tạo 11 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu cảnh quan thân thiện, gần gũi, đẹp mắt, giúp cho học sinh ln tích cực chăm sóc giữ gìn cảnh xanh đẹp Bên cạnh đó, nhà trường giao nhiệm vụ cho chi đoàn trang trí thư viện vườn trường thật đẹp mắt, tạo không gian đọc sách đẹp, thu hút học sinh đọc sách ngày Vận dụng khéo léo đồng chí giáo viên dạy âm nhạc, mĩ thuật, với sức trẻ đồn viên đồng chí tạo mảng màu, tranh sinh động xung quanh khơng gian phịng đọc sách; bàn ghế với hình thù ngộ ngĩnh đồng chí đồn viên lao động tự nguyện làm sản phẩm đẹp, tạo vị trí ngồi đọc sách hấp dẫn, đẹp mắt Với không gian lạ mắt, hàng ngày thu hút học sinh đọc sách thường xuyên, từ em vừa giải trí vừa tìm hiểu nhiều điều lạ qua kho tàng trí thức sách Hoạt động đọc sách trì thường xuyên, cán thư viện thiết bị theo dõi, đánh giá kiểm tra nội dung sách em đọc, tổ chức thi giới thiệu sách vào chào cờ để đánh giá học sinh Công tác vệ sinh nhà trường trọng từ vệ sinh cá nhân đến vệ sinh trường lớp Các em kiểm tra vệ sinh cá nhân thường xuyên để nhắc nhở kịp thời Các lớp hoàn thành khu vực vệ sinh hàng ngày đánh giá thi đua hàng tuần Học sinh ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, có phịng ăn phòng ngủ riêng biệt, đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt, sức khoẻ tốt Khu gom rác thải hệ thống nước hợp lý, cảnh quan trường xanh đẹp, thu hút học sinh yêu thích đến trường Giải pháp thứ bảy: Tổ chức có hiệu hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh Vào đầu năm học, họp phụ huynh đầu năm, nhà trường đạo kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiệm vụ tìm hiểu, định hướng thỏa hiệp với lớp để cử người có tâm huyết, quan tâm đến học sinh, đến phát triển nhà trường, có trách nhiệm cao trước tập thể làm Chi hội trưởng Đặc biệt hiệu trưởng cần tìm hiểu để định hướng lựa chọn Ban thường trực đại diện cha mẹ học sinh thực cánh tay đắc lực cho hiệu trưởng công tác phối kết hợp với nhà trường để giáo dục toàn diện học sinh Ban thường trực phải biết cách tuyên truyền, vận động tập thể phụ huynh ủng hộ chủ trương nhà trường tham gia đóng góp ý kiến cho nhà trường công tác giáo dục xây dựng sở vật chất Sau thành lập Ban thường trực hiệu trưởng phối hợp với Ban dựa vào Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh để lập kế hoạch quy chế hoạt động cụ thể cho năm học, học kì đợt năm học, đồng thời nhà trường cần tạo điều kiện tốt cho Ban hoạt động để đạt hiệu cao Năm học 2013 – 2014 nhà trường có 12 chi hội trưởng 12 lớp có ban thường vụ hội gồm người Mỗi lớp có chi hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả, phối hợp thường xuyên 12 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu với nhà trường hoạt động Nhà trường định hướng nội dung trọng tâm cần tập trung để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động, tạo điều kiện tốt để hoạt động có hiệu quả; thành viên ban ln tích cực, thường xun nắm bắt hoạt động nhà trường để phối hợp tốt công việc Nhà trường tổ chức họp nhà trường với cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh năm lần vào dịp đầu năm học, cuối học kỳ cuối năm học Thông qua họp nhà trường triển khai đến phụ huynh học sinh công tác quản lý nhà trường, biện pháp giáo dục học sinh, nội dung phối hợp nhà trường với phụ huynh công tác giáo dục học sinh, tiêu biện pháp năm học trường, lớp, học sinh giải kiến nghị cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh để ngày đạt hiệu cao Tuyên truyền để tăng thêm hiểu biết cộng đồng nội dung, phương pháp cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực mục tiêu kế hoạch giáo dục tiểu học Tổ chức truyền thông qua sổ liên lạc, qua điện thoại, qua họp gặp gỡ hội nghị trường, địa phương để tăng thêm hiểu biết cộng đồng mục tiêu GD tiểu học, nội dung, phương pháp cách đánh giá HS, thực vận động “ Hai không” Bộ GD – ĐT Vào cuối học kỳ cuối năm học, nhà trường tổ chức họp phụ huynh theo khối xóm, đồng chí bí thư xóm trưởng tổ chức chu đáo Qua họp, kết học tập, rèn luyện, hành vi ứng xử, kỹ sống em đánh giá cụ thể, rõ ràng, phụ huynh đồng tình ủng hộ cao trí phối hợp, thơng tin kịp thời đầy đủ với giáo viên, với nhà trường để giáo dục học sinh ngày tốt hơn, toàn diện Đặc biệt, qua trao đổi với phụ huynh giúp bậc làm cha làm mẹ hiểu rõ công tác giáo dục tồn diện cho học sinh, khơng gây áp lực cho em mình, khơng coi trọng riêng mơn tốn hay tiếng việt mà phụ huynh tạo thoải mái cho em, tôn trọng khiếu học sinh động viên em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, hoạt động tập thể bổ ích tạo lý thú, học mà chơi, chơi mà học cho học sinh Từ em tiếp thu học tốt hơn, hiệu giáo dục nâng cao IV.Những kết đạt học kinh nghiệm: Những kết đạt được: Với đồng thuận cao tập thể cán công nhân viên nhà trường, với nỗ lực nhà trường địa phương, bậc phụ huynh; quan tâm phối hợp thường xuyên, hiệu nhà trường với địa phương hội cha mẹ học sinh, đặc biệt từ năm 2010 đến nên sở vật chất nhà trường thay đổi hoàn toàn, địa phương đầu tư xây thêm phịng chức phục vụ dạy học mơn Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học Tiếng Anh; đầu tư xây dựng nhà bán trú, nhà thường 13 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu trực, ghép gạch Blôc sân trường; bê tơng hố đường vào trường khu vực sân chơi với tổng trị giá gần tỉ đồng Dưới đạo liệt cấp uỷ Đảng, thành phần vào cuộc, đồng chí lãnh đạo địa phương dành thời gian đến trường để kiểm tra, đơn đốc việc hồn thành cơng trình để hồn thành theo tiến độ, đến ngày 15/ 3/ 2013 trường TH Đặng Sơn có đầy đủ phịng học phịng chức năng, trang thiết bị dạy học đầy đủ 18 phòng học Ngồi đầu tư xây dựng phịng học, phịng chức cần thiết, địa phương đầu tư gần 700 triệu đồng để xây dựng cơng trình khác như: cổng trường, nhà vệ sinh; nâng cấp dãy nhà cấp 4, nâng cấp sân chơi bãi tập; làm nhà xe GV, HS mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học phục vụ yêu cầu ngày cao việc dạy học Khuôn viên nhà trường mở rộng, đẹp, thoáng mát, đường lối lại, sân chơi bê tơng hố đẹp tạo khn viên đẹp, thu hút học sinh đến trường Tháng 5/2013, trường đón đồn thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo, ấn tượng đoàn khen trường đẹp, nhỏ nhỏ, xinh xinh đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định; có thay đổi vượt bậc so với chuẩn thời gian ngắn (3 năm); đồn ghi nhận nỗ lực cơng tác quản lí Ban giám hiệu với loại hồ sơ đầy đủ, khoa học; qua khảo sát học sinh kĩ nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp, hoạt động ngồi lên lớp, trị chơi dân gian làm thầy hài lịng Trường đồn ghi nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ vững Với nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, kết đạt năm qua sau: Về tập thể : Chi luôn đạt Trong vững mạnh, nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp huyện cấp tỉnh, UBND huyện, UBND tỉnh tặng khen Đạt danh hiệu đơn vị văn hố Cơng đồn xếp loại Vững mạnh xuất sắc, LĐLĐ tỉnh, cơng đồn giáo dục Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen Đoàn Thanh niên Đội TNTP nhiều năm liền đạt xuất sắc Về đội ngũ CBGV: năm lại có đ/c đạt CSTĐ cấp Tỉnh, đ/c đạt danh hiệu GVDG Tỉnh, 13 lượt đ/c đạt CSTĐ cấp sở, 18 lượt đ/c GVDG cấp huyện, 91 lượt đ/c đạt LĐTT, khơng có CBGV xếp loại yếu Về hoạt động giáo dục kết giáo dục HS vượt tiêu quy định chuẩn Nhà trường trọng đạo quan tâm hoạt động giáo dục toàn diện, 100% học sinh học buổi/ ngày, đạo đổi phương pháp dạy học, quan tâm mua sắm dụng cụ trò chơi dân gian (Các lớp có đủ đồ dùng trị chơi như: cà kheo; sạp; ăn quan, bao bố, kéo co… chủ yếu em tự làm tặng nhà trường ), trọng rèn kĩ giao tiếp, ứng xử, kinh nghiệm sống, tổ chức HĐNGLL đạt hiệu Qua khảo sát đoàn thẩm định Sở giáo dục, đánh giá cao việc tổ chức dạy học toàn diện cho học sinh Vì vậy, nói 14 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu năm qua, nhà trường khẳng định vị mình, từ chất lượng đại trà chất lượng mũi nhọn thi khiếu khác ngày lên vững chắc, chất lượng giáo dục toàn diện ngày cao Trong năm lại có học sinh giỏi cấp quốc gia; học sinh giỏi cấp tỉnh, 48 học sinh giỏi huyện hàng trăm học sinh giỏi toàn diện Kết xếp loại giáo dục cuối năm đạt cụ thể sau: Số Năm Học sinh học 2010 2011 2011 2012 2012 2013 360 343 336 Số HS Xếp Số HS Xếp Số HS Xếp loại giỏi loại Khá loại TB Số HS Xếp Số HS Lên lớp loại Yếu thẳng SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 95 26.3 162 98 27.3 1.4 355 98.6 90 26.2 156 45.4 93 27.2 1.2 339 98.8 92 27.4 156 46.4 85 25.3 0.9 332 99.1% 45 Trong hệ HS học tập rèn luyện mái trường Tiểu học Đặng Sơn có nhiều em học trị xuất sắc trường chuyên, nhiều em xuất sắc lĩnh vực thể thao với mơn bóng đá cấp Tỉnh thiếu niên nhi đồng, nhiều em trưởng thành thành đạt cống hiến xây dựng đất nước, quê hương Với thành tích ấy, nhà trường tạo niềm tin Cấp uỷ Đảng, Chính quyền nhân dân Chính vậy, chủ trương xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức nhân dân đồng tình ủng hộ mạnh mẽ đạt hiệu sớm Bài học kinh nghiệm: Để công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ thành cơng cơng tác phối hợp nhà trường, gia đình xã hội hoạt động cần nhà trường quan tâm hàng đầu đề giải pháp phối hợp, hoạt động thường xuyên, phù hợp tích cực Trước tiên đạo kịp thời, sâu sát, phù hợp thực tế thường xuyên lãnh đạo địa phương Đặc biệt việc chăm lo, giải kịp thời vấn đề nhà trường tham mưu cấp đạo để hoàn thành tiêu chuẩn Nhà trường cần đề vấn đề tham mưu phù hợp hướng nhà trường với cấp vấn đề cần tập trung hoàn thành Đặc biệt vai trò người hiệu trưởng lớn tham mưu phải liên tục, khơng nản chí, tâm để hoàn thành nhiệm vụ 15 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu Tích cực động viên, khuyến khích ủng hộ nhiệt tình nhân dân, phụ huynh để hỗ trợ vật chất, tinh thần, chăm sóc cảnh quan nhà trường, mua sắm trang thiết bị dạy học, hoàn chỉnh nội dung sở vật chất Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ln đồng sức, đồng lịng, đồn kết tập trung xây dựng trường chuẩn với tâm cao Đặc biệt động, lo lắng, nhiệt tình, trách nhiệm cao cán quản lý nhà trường công tác tham mưu, phối hợp, thực lộ trình hồn thành tiến độ C KẾT LUẬN: Sự nỗ lực phấn đấu mệt mỏi tập thể cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; phối hợp tích cực nhà trường – gia đình – xã hội nên sau năm công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ trường Tiểu học Đặng Sơn hoàn thành Trong việc phối hợp nhà trường, gia đình xã hội nội dung cần thiết góp phần định khơng nhỏ cho thành cơng Trong giai đoạn nay, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ nơi để rèn luyện học sinh trở thành người phát triển toàn diện, mơi trường để em thể môn học từ kiến thức đến kỹ sống, đến mơn khiếu em u thích Các em tự tìm tịi kiến thức hoạt động “ tự học”, giao lưu với bạn, chia sẻ với bạn, học thông qua hoạt động NGLL, buổi đọc sách, giao lưu câu lạc Từ em trở thành người phù hợp với thời đại để xây dựng đất nước Tuy nhiên, để đạt hiệu cao đạt mục tiêu dạy học giai đoạn đòi hỏi quan tâm, phối hợp nhà trường, gia đình xã hội ngày phải gắn kết, cụ thể, thường xuyên, nhịp nhàng với tinh thần trách nhiệm cao, tất học sinh thân yêu miệt mài cá nhân đến tổ chức đoàn thể công tác “ trồng người”, quan tâm đồng đều, toàn diện dạy người, dạy chữ, dạy nghề để học sinh trở thành người phù hợp với thời đại sánh vai với cường quốc năm châu lời Bác Hồ dặn Trên giải pháp phối hợp nhà trường gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ đạt hiệu Bước đầu có kết khả quan, đáng ghi nhận song khơng thể tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Kính mong góp ý, bổ sung Hội đồng khoa học cấp bạn đồng nghiệp để sáng kiến trọn vẹn toàn diện Xin chân thành cảm ơn./ 16 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT CHỮ VIẾT TẮT CỤM TỪ, THUẬT NGỮ ĐƯỢC VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành GD&ĐT Giáo dục đào tạo GVDG Giáo viên dạy giỏi PPDH Phương pháp dạy học UBND Uỷ ban nhân dân QG Quốc gia CCB Cựu chiến binh CSVC Cơ sở vật chất CSTĐ Chiến sĩ thi đua 10 LĐXS Lao động xuất sắc 11 LĐLĐ Liên đoàn lao động 12 XH Xã hội 13 HNCBVC Hội nghị cán viên chức 14 HS Học sinh 15 UBMTTQ Uỷ ban mặt trận tổ quốc 16 NGLL Ngoài lên lớp 17 TH Tiểu học 18 THCS Trung học sở 19 TTXS Tiên tiến xuất sắc 20 THTT, HSTC Trường học thân thiện, học sinh tích cực 21 TNTP Thiếu niên tiền phong 22 XD Xây dựng 17 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu PHỤ LỤC: - Một vài văn ký cam kết hàng năm minh họa phối hợp nhà trường, gia đình, địa phương công tác giáo dục - Một số hình ảnh hiệu cơng tác tham mưu với địa phương - Một số hình ảnh hoạt động nhà trường trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 18 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu PHỊNG GD & ĐT ĐƠ LƯƠNG TRƯỜNG TH ĐẶNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NĂM HỌC 2013 - 2014 Nhằm mục đích giáo dục đào tạo em học sinh trở thành người công dân tốt cho xã hội tương lai, nhà trường tổ chức đoàn thể địa phương xã Đặng Sơn cam kết phối hợp cơng tác giáo dục học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; học sinh xóm 6;7 ( Xóm Vạn Chài) với nội dung sau: I / Về phía nhà trường : Triển khai đầy đủ nội dung mơn học hoạt động ngồi theo quy định Bộ GD – ĐT Sở GD – ĐT Nghệ An, tích cực nâng cao chất lượng văn hoá hạnh kiểm Tổ chức học tập Nội quy nhà trường quy định cho học sinh Trang bị đầy đủ điều kiện học tập hoạt động giáo dục Quản lý tốt học hoạt động khác nhà trường tổ chức Thông báo kịp thời với PHHS tượng bất thường em việc thực nội quy nhà trường Tổ chức quản lí, bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ để nâng cao chất lượng GD II/ Về phía tổ chức đồn thể: Tích cực động viên, nhắc nhở để HS đến trường tham gia học tập nghiêm túc; tuyệt đối khơng để có tình trạng học sinh bỏ học chừng Trong đó, đặc biệt quan tâm ý động viên học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh thuộc địa bàn xóm 6;7 ( Xóm Vạn Chài) Các tổ chức đoàn thể phải nắm bắt kịp thời vào học sinh có ý định bỏ học để giúp em tham gia học tập hoàn thành chương trình PCGDTH, chống mù chữ Kết hợp với nhà trường : a- Phối hợp giáo dục môi trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội thường xuyên b- Có chế độ động viên, quan tâm, chia sẻ với học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật kịp thời c Tăng cường tuyên truyền đến tận phụ huynh, xóm, đồn thể địa phương tích cực hỗ trợ, đóng góp tự nguyện để xây dựng sở vật chất nhà trường ngày khang trang hơn, đảm bảo tốt điều kiện học tập cho học sinh d Nắm bắt vấn đề liên quan đến học sinh nhà trường địa bàn xã để phối hợp giáo dục em kịp thời, đạt hiệu Tổ chức; theo dõi, giáo dục học sinh trình rèn luyện hè địa phương đạt kết cao Đặng Sơn, ngày 15 tháng năm 2013 19 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG ĐẠI DIỆN UBND XÃ ĐẠI DIỆN UBMTTQ XÃ ĐẠI DIỆN BCH ĐOÀN XÃ ĐẠI DIỆN CÔNG AN XÃ ĐẠI DIỆN HỘI PHỤ NỮ 20 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG TRƯỜNG TH ĐẶNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT GIỮA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG – NĂM HỌC 2013 - 2014 Nhằm mục đích giáo dục đào tạo người cơng dân tốt cho xã hội tương lai, gồm có : Đại diện nhà trường: Ơng(bà) : ……………………GVCN – Lớp: ………… Đại diện cho gia đình HS: ông (bà) :……………………… …… Phụ huynh học sinh : Chỗ ở: …………………………………… Điện thoại:………………………………… CAM KẾT PHỐI HỢP GIÁO DỤC VỚI CÁC NỘI DUNG SAU : I / Về phía nhà trường : Triển khai đầy đủ nội dung mơn học hoạt động ngồi theo quy định Bộ GD – ĐT Sở GD – ĐT Nghệ An, tích cực nâng cao chất lượng văn hố hạnh kiểm Tổ chức học tập Nội quy nhà trường quy định cho học sinh Trang bị đầy đủ điều kiện học tập hoạt động giáo dục Quản lý tốt học hoạt động khác nhà trường tổ chức Thông báo kịp thời với PHHS tượng bất thường em việc thực nội quy nhà trường Tổ chức quản lí, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ để nâng cao chất lượng GD II/ Về phía Phụ huynh học sinh : Tích cực động viên, nhắc nhở tạo điều kiện để HS đến trường tham gia học tập nghiêm túc; tuyệt đối khơng để có tình trạng học sinh bỏ học chừng Kết hợp với nhà trường : a- Thường xuyên theo dõi học tập hạnh kiểm em thơng qua GVCN, kết đánh giá qua kiểm tra, tạo điều kiện cho em học tập đạt kết tốt, bước nâng cao chất lượng học tập hạnh kiểm b- Thông báo với nhà trường vấn đề xảy học sinh gia đình, xã hội để giáo dục Giáo dục em học sinh : - Không gian lận học tập, kiểm tra thi cử - Có hành vi, ngơn ngữ ứng xử có văn hoá, phù hợp với đạo đức lối sống học sinh - Có ý thức bảo vệ tài sản trường, làm hư hỏng phải bồi thường bị kỷ luật 21 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu Nộp học phí khoản thu luật cho nhà trường theo thời gian nhà trường qui định Đi họp phụ huynh học sinh đầy đủ ( lần/năm) Con em nghỉ học phụ huynh trực tiếp xin phép viết giấy phép, để bên quản lí việc học tập học sinh Đặng Sơn, ngày 10 tháng năm 2013 Đại diện cho nhà trường Đại diện gia đình Họ tên học sinh GV chủ nhiệm 22 ... sinh hoạt động có hiệu quả, phối hợp thường xuyên 12 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu với nhà trường hoạt động Nhà trường định...Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu gia đình, xã hội; tổ chức hoạt động giáo dục đạt hiệu Thực tế trường Tiểu học Đặng Sơn, nhà. .. 17 Một số giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ đạt hiệu PHỤ LỤC: - Một vài văn ký cam kết hàng năm minh họa phối hợp nhà trường, gia đình, địa

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan