SKKN Biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong sinh học 9

14 2.1K 5
SKKN Biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong sinh học 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lời mở đầu: Môi trường nơi người sinh ra,lớn lên,tồn phát triển.Môi trường nơi người nghỉ ngơi,hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên ban cho Môi trường gắn liền với người,những yếu tố môi trường ảnh hưởng trực tiếp,gián tiếp đến sức khoẻ, phát triển giống nịi.Nhưng mơi trường ngày suy thối có biến động phức tạp như:hạn hán,lũ lụt,sạt lở đất,xâm thực thuỷ triều,sóng thần,động đất, Các thành phần môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng Trước tình hình đó,bảo vệ mơi trường (BVMT) mối quan tâm toàn cầu Ở nứơc ta ngày17-10-2001 Thủ tướng phủ định số 1363/ QĐ-TTG : Đưa nôi dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân Sách giáo khoa sinh học có đoạn nêu rõ : Mỗi quốc gia cần có biện pháp khơi phục mơi trường ,bảo vệ thiên nhiên để phát triển bền vững Sinh học mơn học giúp học sinh có hiểu biết khoa học ,về giới sống ,kể người mối quan hệ với mơi trường ,có tác dụng tích cực việc giáo dục giới quan nhân sinh quan khoa học nhằm nâng cao chất lượng sống.Môn sinh học trường phổ thông có khả tích hợp nội dung giáo dục BVMT,đặc biệt phần chương trình sinh học : SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG Để hình thành cho em có kiến thức mơi trường ,mối quan hệ người môi trường ,tài ngun mơi trường, nhiểm mơi trừơng ,suy thối mơi trường.Có thái độ hành vi mơi trường có ý thức bảo vệ mơi trường ,sử dụng hợp lí tài ngun thiên nhiên ,có tình cảm u q thiên nhiên ,đất nước tôn trọng vẻ đẹp thiên nhiên ,di sản văn hố ,có thái độ thân thiện với mơi trường Với lí tơi chọn đề tài giáo dục bảovệ môi trường Với thời gian có hạn ,khả có hạn tơi giới hạn đề tài phạm vi đưa vài BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÁ MÔI TRƯỜNG TRONG SINH HỌC II Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Thực trạng: Nghị số 41 trung ương ngày 15-11 – 2004 trị mơi trường thời kỳ cơng nghiệp hố đại hố đất nước rõ : Đưa nội dung giáo dục BVMT , sách giáo khoa hệ thống giáo dục quốc dân , tăng dần thời lượng tới hình thành mơn học khố cấp học phổ thơng Xuất phát từ quan điểm đạo trên, giáo dục BVMT đượcBộ Giáo Dục- Đào tạo thị việc tăng cường công tác giáo dục BVMT xác định nhiệm vụ trọng tâmtừ đến 2010 cho giáo dục phổ thông trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ môi trường bảo vệ môi trường hình thức phù hợp mơn học thơng qua hoạ động ngoại khố, xây dựng mơ hình nhà trường xanh-sạch-đẹp phù hợp với vùng, miền Hiện cấp học trung học sở giáo dục BVMT chưa phải mơn học khố nên việc tích hợp giáo dục BVMT vào mơn học có liên quan đến kiến thức môi trường cần thiết Nhưng kiến thức giáo dục BVMT muốn đưa vào học củng , mà phải vào nội dung học có liên quan với vấn đề mơi trường tích hợp Vậy cần xác định nội dung kiến thức bảo vệ môi trường , phương pháp tích hợp , mục tiêu tích hợp , địa tích hợp giảng cho hợp lí Mục tiêu giáo dục BVMT sinh học phải trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ môi trường kỹ bảo vệ mơi trường Các em phải í thức giữ gìn bảo vệ mơi trường sống phải từ hoạt động bình thường ,ngay lớp học ,giờ chơi,lúc nghỉ ngơi ,sinh hoạt gia đình ,nơi cơng cộng.Xa lúc làm việc đồng ruộng, trồng rừng ,trong nhà máy cơng sở.Và có khả cải tạo môi trường xung quanh việc làm đơn giản mà hiệu ,củng nảy sinh ý tưởng mẻ BVMT giới trẻ Các học chương: Sinh vật môi trường, hệ sinh thái , người dân số môi trường , bảo vệ môi trường sách giáo khoa viết rõ ràng Các khái niệm :Môi trường , quần thể sinh vật, quần xã sinh vật hệ sinh thái sách giáo khoa trình bày rõ ràng dễ hiểu Luật môi trừng quốc hội sữa đổi thông qua năm 2005 Tài liệu giáo dục BVMT môn sinh học trung học sở giáo dục đào tạo đưa nhà trường Kết thực trạng: Kiến thức môi trường học nhiều, thời gian tiết dạy có hạn Giáo viên giảng dạy(bản thân) môn sinh học tập huấn phương pháp tích hợp nội dung giáo dục BVMT tiết học Song phương pháp chưa nhuần nhuyễn dẫn đến việc giảng dạy khai thác kiến thức môi trường dạy lồng ghép giáo dục BVMT hướng dẫn học sinh thực hành vi bảovệ mơi trường cịn lúng túng Một số phận học sinh chưa nhận thức đầy đủ vấn đề bảo vệ mơi trường ,khơng có í thức giữ gìn vệ sinh cơng cộng,cịn xả rác Giữa nhận thức hành vi BVMT ch ưa thật thống Nhà vệ sinh cho giáo viên ,học sinh nhà trường chưa đảm bảo số lượng, chất lượng B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Các giải pháp thực hiện: Sau nghiên cứu, áp dụng vào thực tế giảng dạy, xin đưa số giải pháp sau: Khi giảng dạy khái niệm môi trường, quần thể sinh vật ,quần xã sinh vật hệ sinh thái ,phải làm cho học sinh thật hiểu rõ khái niệm Chọn lọc học có nội dung tích hợp bảo vệ mơi trường Lựa chọn phương pháp tích hợp, nội dung tích hợp hợp lí Giáo dục BVMT thông qua tiết thực hành Phối hợp với GV môn khác II Các biện pháp tổ chức thực Khi giảng dạy khái niệm môi trường, quần thể sinh vật ,quần xã sinh vật hệ sinh thái ,phải làm cho học sinh thật hiểu rõ khái niệm Khi giảng dạy khái niệm môi trường, quần thể sinh vật ,quần xã sinh vật hệ sinh thái ,phải làm cho học sinh thật hiểu rõ khái niệm ,và cho ví dụ quần thể, quần xã sinh vật hệ sinh thái Phân biệt khác quần thể người quần thể sinh vật khác.Hiểu có khác đó.Từ học sinh thấy đựơc người có tác động tích cực ,tiêu cực đến môi trường Chọn lọc học có nội dung tích hợp bảo vệ mơi trường Bài Nội dung tích hợp Bài 41:Mơi trừơng - Khái niệm mơi trường,vai trị nhân tố sinh thái nhân tố sinh thái L Bài 42 - 43:Các nhân tố - Nhận biết nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sinh thái ảnh hưởng đến sống sinh vật ự a đời sống sinh vật Bài 44: Ảnh hưởng lẩn sinh vật Bài 45 – 46 Thực hành Bài 48 :Quần thể người - Bảo vệ đa dạng sinh hoc,giữ cân sinh học tránh cạnh tranh - Tìm hiểu nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sống sinh vật - Gia tăng dân số nguyên nhân dẫn đến suy thối mơi trường ,ơ nhiễm mơi trường,tàn phá rừng tài nguyên khác Bài 49 : Quần xã sinh - Các lồi quần xã ln có quan hệ mật thiết với nhau.Số lượng cá thể quần xã khống vật chế mức độ phù hơp với khả môi trường ,tạo Bài 50 :Hệ sinh thái nên cân sinh học quần xã - Các sinh vật quần xã gắn bó với nhiều mối quan hệ,trong quan hệ dinh dưỡng có vai trị quan trọng thể qua chuổi thức ăn ,lưới thức Bài 51 - 52 : Thực hành ăn Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái - Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học,bảovệ hệ sinh thái Đề xuất biện pháp bảo vệ loài sinh vật Bài 53 :Tác động bị lùng bắt khai,khai thác người môi - Nhiều hoạt động người gây hậu xấu đối trường với môi trường ,làm biến số loài sinh vật ,làm giảm hệ sinh thái hoang dã ,làm cân sinh Bài 54 :Ô nhiễm môi đất ,ônhiểm môi trường ,hạn hán ,lũ quét trường Bài 56-57:Thực hành tìm hiểu thái Phá huỷ thảm thực vật ,gây xố mịn, thối hố tình mơi - Mỗi người đều5phải có trách nhiệm việc bảo vệ mơi trường sống chọn phương pháp tích hợp, nội dung tích hợp hợp lí 3.1 Phương pháp trần thuật kể chuyện: Phương pháp dùng để sử dụng mô tả vật tượng môi trường như:kể số cảnh quan độc đáo thiên nhiên như:Núi Non Nước Đà Nẵng,Động Phong Nha Quảng Bình Hay đặc sản tiếng số nơi nước ta như:Nhãn lồng Hưng Yên,cam xã Đoài,xoài Lái Thiêu ,các vùng trồng lúa đặc sản để tiếnVua Mường Thanh,thời chế độ Phong Kiến Để giữ vùng đặc sản tiếng đất nước ,cần thiết phải ý giữ gìn điều kiện tự nhiên cho vùng đó.Một mơi trường bị nhiễm, đất đai,nguồn nứơc đặc sản vùng khơng cịn Để góp phần giữ gìn khơng khí cho đừờng phố , người ta thường lập nên công viên xanh Cây ,hoa ,cỏ coi máy lọc khơng khí tự nhiên : hút bụi giảm tiếng ồn, diệt khuẩn ,hấp thụ khí cacbonic cung cấp khí o xi cho người 3.2 Phương pháp giảng giải : Dùng phương pháp để giải thích vấn đề khó.Cần nêu lí lẽ,các dẫn chứng để làm rõ kiến thức khó mơi trường Ví dụ hệ sinh thái ,giáo viên giải thích hệ sinh thái hồn chỉnh ,tương đối ổn định sau:Trong hệ sinh thái hồn chỉnh ,mọi thành phần cân bằng,thực vật cung cấp thức ăn o xi cho động vật ,sản phẩm thải động vật tái chế đất cung cấp dinh dưỡng cho thực vật để sinh trưởng phát triển Sau động vật thực vật chết đi,xác chúng vi sinh vật phân giải vào đất ,bay khí Như động vật ,thực vật,vi sinh,các nhân tố vô sinh môi trường tồn ,tựa vào khống chế lẫn tạo thành thể thống nhất:Đó hệ sinh thái bền vững Bài quần xã sinh vật giáo viên giải thích cân sinh học quần xã :Các nhân tố vơ sinh ( khí hậu,nhiệt độ độ ẩm ) nhân tố hữu sinh thức ăn, kẻ thù ,dịch bệnh Ngoại cảnh thay đổi làm biến đổi số lượng cá thể quần xã , quần thể quần xã luôn diễn mối quan hệ hổ trợ đối địch ,chính mối quan hệ đói địch làm cho số lượng cá thể thể khống chế mức độ định phù hợp với khả môi trường , tạo nên cân sinh học quần xã Học sinh hiểu khái niệm cân sinh học sở biện pháp phòng trừ sâu bệnh biện pháp đấu tranh sinh học, dùng sinh vật có ích tiêu diệt sâu bệnh,khơng gây nhiễm mơi trường Từ học sinh có ý thức bảo vệ động vật có ích 3.3 Phương pháp vấn đáp: Phương pháp giáo viên đưa câu hỏi học sinh trả lời , ngược lại Ví dụ quần thể người, mục tăng dân số phát triển xã hội giáo viên hỏi: -Một nguyên nhân quan trọng làm cho nước ta nghèo nàn lạc hậu đâu? - Dân số tăng nhanh dẫn đến hậu gì? -Vì phải thực triệt để pháp lệnh dân số? Bài tác động người mơi trường, hỏi học sinh: -Những tác động người làm cho tài nguyên đất bị suy giảm? -Những hoạt động người làm suy giảm tài nguyên nước? -Nguyên nhân chủ yếu làm cho rừng bị thu hẹp nhanh? -Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường tự nhiên bị suy giảm nhanh? Giáo viên kết luận:Do dân số tăng nhanh làm cho nhu cầu nơi ở,lương thực,thực phẩm,thuốc men,học hành tăng nhanh dẫn tới q trình thị hố,xây dựng khu cơng nghiệp,đừờng sá , cầu cống tăng nhanh Đây nguyên nhân vừa trực tiếp,vừa gián tiếp làm cho môi trường tự nhiên bị suy giảm nhanh Theo tơi việc sử dụng câu hỏi hợp lí khuyến khích học sinh quan tâm đến vấn đề mơi trường dự đốn vấn đề mơi trường xảy tương lai 3.4 Sử dụng phương tiện trực quan: Cho học sinh sưu tầm loại tranh ảnh phong cảnh đẹp ,những loài thú quý từ nguồn sách ,báo,tạp chí ,mạng intenet.Nếu có đièu kiện giáo viên dùng băng hình ,bài giảng điện tử tranh ảnh băng hình ,trong giáo án điện tử,nó sinh động ,phong phú số lượng,hình ảnh âm tốt nhát ,gây ấn tượng sâu sắc cho học sinh Qua phương tiện trực quan, em biết yêu thiên nhiên có ý thức bảo tồn tài nguyên đất nước ,có thái độ thân thiện với môi trường 3.5 Phương pháp học tâp hợp tác: Ví dụ 54-55 dạy dạng hội thảo.Yêu cầu lớp xem trước nghiên cứu kỹ nội dung học: Các nguồn gây ô nhiểm , tác nhân gây ô nhiểm ,hậu ô nhiểm môi trường ,đề xuất biện pháp khắc phục Cho tổ chuẩn bị viết báo cáo chuyên đề tổ Đại diện tổ báo cáo,cả lớp thảo luận chuuyên đề mà giáo viên giao cho tổ Sau giáo viên tổng kết nhấn mạnh í cần lưu tâm Giáo dục BVMT thông qua tiết thực hành Trong chương trình có số tiết thực hành ,thường tiết đơn lẽ thời khố biểu ,nên khó thực Cho nên ta phải giao cho học sinh làm tập thực hành nhà theo tổ.Qua tiết thực hành hình thành cho em k ỹ học tập kỹ bảo vệ mơi trường Ví dụ thực hành 54-55:Thực hành hệ sinh thái Khi bắt đầu học quần xã sinh vật ,giáo viên chuẩn bị nội dung thực hành ,cho học sinh tìm hiểu bảng 51.1 , 51.2 , 51.3 51.4 Sau hướng dẫn nhóm tiến hành điều tra, gợi ý cho học sinh chọn hệ sinh thái cánh đồng ruộng ,hay hệ sinh thái nhân tạo V.A.C để dễ quan sát Giáo viên phân nhóm theo địa bàn dân cư ,mối nhóm từ 8-10 em Có thể địa điểm thực hành em tự chọn Khi quan sát ghi lại đầy đủ thông tin theo bảng thực hành Quan sát tìm thấy số lượng lồi có hệ sinh thái đòng ruộng(giáo viên gợi ý) như:Cá ,cua,ếch ,rắn sâu,chim,chuột,rong,bèo .Nhận xét số lượng loài mật độ cá thể loài Sau quan sát h ọc sinh thảo luận viết thu hoạch Tiết sau cho đại diện nhóm báo cáo kết Yêu cầu học sinh thảo luận toàn lớp theo câu hỏi - Vì đồng ruộng ,số lượng lồi:Cá, tơm,cua, ếch, rắn, chim lại đi? - Đề xuất biện pháp bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng Qua thực tế, học sinh giải thích ngun nhân nghèo nàn lồi sinh vật hệ sinh thái đồng ruộng, người khai thác mức loài như:ếch,rắn,để phục vụ cho lợi ích cá nhân,mua bán,ăn uống xa xỉ.Dùng thuốc trừ sâu mứt gây ô nhiễm nước , làm cho sinh vật sống môi trường nước bị chết dần Giáo viên nhấn mạnh :Trên đồng ruộng cân sinh thái.Hậu , làm ảnh hưởng đến sống người mùa , nông sản bị nhiễm thuốc trừ sâu gây ngộ độc thức ăn GV đưa xây dựng mơ hình ao sinh th nơng thơn : Bờ ao xây kè hợp lý chống lở đất, quanh ao trồng địa có sức sống cao như: sung, ngái, trúc, khế, dừa xen kẽ loại nhỏ: cúa tần, rau má Rễ hút chất bẩn nước cao, tán ngăn bụi bặm tạo bóng mát vừa phải, ao trồng sen, súng tạo phong cảnh đẹp Thả vài loại cá có sức sống khoẻ như: cá chép, cá rô, cá Nước ao nhờ khả làm sinh vật nước lẫn bờ, dùng nước ao để tắm giặt Trên mặt nước thả bè rau muống để lấy rau ăn Nhờ ao sinh thái mà khơng khí quanh nhà ln mát m ẻ Những ao sinh thái nông thơn xây dựng khơng khó GV giới thiệu nhà vườn chuyên trồng rau không dùng thuốc trừ sâu, phân bón hố học cung cấp rau cho siêu thị Có thể cung cấp thêm thơng tin hệ sinh thái rừng phòng hộ huyện Tiên Phước bị giảm sút Một số nơi rừng bị thu hẹp, động vật rừng khơng có nơi để sinh sống Ở Tiên Hiệp, Tiên Lãnh có tượng voi xuống làng phá hại vườn tược, nhà cửa Bài thực hành 56-57 : Tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương Chia học sinh thành nhóm theo địa bàn liên cư liên địa.Chọn địa điểm tiêu biểu cộm ô nhiễm môi trường địa phương như: khu vực chợ , bệnh viện , tổ dân phố đông dân cư Nội dung đièu tra :Các tác nhân gây ô nhiễm , mức độ ô nhiễm ,hậu ô nhiễm gây Đề xuất biện pháp khắc phục Các nhóm tiến hành báo cáo theo mẫu bảng 56.1- 56.2 (SGK) trình bày tr ước lớp Cho HS thảo luận trả lời câu hỏi GV đưa ra: -Môi trường xung quanh nới em sống có bị nhiễm khơng? Nếu có ngun nhân chủ yếu gì? -Em làm để hạn chế nhiễm đó? -Gia đình em có hoạt động gây ô nhiễm môi trường?Biện pháp khắc phục? Qua thực hành giúp cho HS vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Vì hình thành cho HS kĩ học tâp, kĩ bảo vệ môi trường Phối hợp với GV môn khác Khơng riêng mơn sinh học mạnh khai thác kến thức bảo vệ môi trường mà kịn có mơn khác như: văn, mĩ thuât, tiết hoạt động lên lớp khai thác nội dung bảo vệ môi trường Tiết hoạt động ngồi lên lớp tổ chức hoạt động trò chơi chủ đề mơi trường như: dân số mơi trường, ví dụ:trò chơi gia tăng dân số ảnh hưởng đến mơi trường GV quy định có HS ngồi học thoả mái Mỗi học sinh đóng vai nơng dân, GV hơ “đi làm rấy” bác nơng dân vào vị trí ngồi bàn HS, sau tăng số lượng lên 3,4,5 em.GV hỏi: “Lúc bàn ngồi thoải mái nhất: hay 3, ?” GV giải thích ý nghĩa trị chơi: bàn học tượng trưng cho diện tích đất đai, số lượng HS nhiều sau lần chơi tượng trưng cho gia tăng dân số Nếu số lượng nhiều chỗ ngồi chật , nhiều q khơng đủ chỗ GV đưa câu 10 hỏi: “Hậu việc gia tăng dân số?” HS trả lời: “Dân số đơng người không đủ lương thưc để ăn,nhà để nên buộc phải phá rừng lấy gỗ làm nhà, lấy đất làm nương rẫy, săn bắn thú rừng Rừng bị tàn phá, môi trường bị ảnh hưởng, động vật giảm số lương, đất bị xói mon, lũ lụt, hạn hán, đời sống người ngày khó khăn GV kết luận: “Con người vừa nguyên nhân vừa nạn nhân ô nhiễm môi trường” Ở môn văn, mĩ thuật HS chuyển tải thơng điệp, ý tưởng mong muốn, bày tỏ thái độ với mơi trường, thơng qua luận văn, tập vẽ tham gia hội thi “tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường” Từ em có ý thức việc giữ gìn, bảo vệ mơi trường xanh, sạch, đẹp trường học, khu dân cư, đường phố Có thái đơ, hành vi ứng xử thân thiện với môi trường C KẾT LUẬN I Kết nghiên cứu Trong trình giảng dạy, thực lồng ghép biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho HS thông qua phần sinh vật môi trường Sinh Vật ttôi nhận thấy đật kết định 1) Về mặt kiến thức: HS nắm vững nội dung kiến môi trường : Thành phần môi trừờng, quan hệ chúng.Cấu trúc hệ sinh thái ,dân số mơi trường ,ơ nhiễm suy thối mơi trường 2) Thái độ tình cảm Từ chổ nắm vững kiến thức môi trường em chuyển thành thái độ, cách cư xử với môi trường,bức xúc với trạng mơi trường.Có ý thức bảo vệ giữ gìn tài ngun mơi trường , biêtý u q , chăm sóc bảo vệ cối sân trường, không bẻ cành vặt Biết bảo vệ sinh vật hệ sinh thái, địa danh thắng cảnh quê hương đất nước 3) Kỹ 11 Biết thu thập thơng tin phán đốn, đánh giá trạng mơi trường: Sạch hay không ô nhiễm hay không ô nhiẽm Kỹ thực số hành động trường học:Gĩư vệ sinh lớp học, sân trường, biết gom rác bỏ vào thùng, đeo trang dọn vệ sinh, lau bảng khăn ẩm BÀI TẬP KIỂM TRA Bài Khoanh tròn chữ đầu câu đứng trước phương án Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu làm cho rừng bị thu hẹp nhanh? a Dân số tăng nhanh phá rừng để lấy gỗ làm nhà,đất canh tác sử dụng nhu cầu khác người b Khai thác khoáng sản bừa bãi c Phát triển giao thơng d Đơ thị hố nhanh Câu 2: Ngun nhân chủ yếu gây xói mịn thối hố đất? a Nước ta có đồi núi nhiều, có độ dốc cao b Do lượng mưa nhiều c Do nước biển dạt vào d Do rừng bị chặt phá nhiều Câu 3: Hậu việc sử dụng mức thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hố học? a Làm suy thối đất trồng, nhiễm đất, nước b Giảm tính đa dạng sinh học vùng nơng thơn c Giảm lồi thiên địch, tăng khả chống chịu sâu bệnh thuốc bảo vệ thực vật d Tất ý Bài 2: Mỗi học sinh cần phải làm để khơi phục môi trường bảo vệ hệ sinh thái? Đáp án: 12 Bài 1: Câu chọn a; câu chọn d; câu chọn d Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu ý: Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh cơng cộng làm môi trường Không chặt phá cối, không săn bắt động vật có ích bảo vệ chúng Tuyên truyền cho người hành động để bảo vệ môi trường KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA: Năm học 2008-2009 q trình dạy học tơi chưa sâu vào biện pháp GDBVMT năm học 2009-2010 thực biện pháp nêu đề tài Kết đạt sau: Năm học 2008-2009 Khá Giỏi SL TL(%) SL 21 33,3 30 TL(%) 47,6 35 Trung bình Yếu SL TL(%) SL 14,3 44,4 TL(%) 4,8 Tông số: 63 HS 2009-2010 55,6 28 Tổng số: 63 HS II Kiến nghị đề xuất: Giáo dục BVMT nhà trường phổ thông, phải trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ môi trường, kĩ bảo vệ môi trường Kiến thức kĩ phải thích hợp vào nội dung học có liên quan Để tìm biện pháp thích hợp hợp lí, địi hỏi người giáo viên phải chịu khó tìm tịi, sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học Bản thân cố gắng nêu vài biện pháp đẫ thực trìng dạy học Chắc hẳn nhiều biện pháp hay hơn, mang tính khả thi, thân chưa nghĩ Rầt 13 mong đồng nghiệp chia sẻ, quan tâm Để đưa nội dung giáo dục BVMT vào giảng dạy môn sinh học ngày tốt hơn.Tôi xin đưa số kiến nghị sau : 1, Cung cấp tài liệu nhà trường để GV tham khảo tài liệu mơi trường nhà trường cịn ỏi 2, cấp quyền quan tâm đến sở vật chất để đảm bảo vệ sinh môi trường nhà trường ngày tốt Đề tài khơng tránh khỏi sai sót, mong đóng góp hội đồng khoa học cấp, đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Tôi xin thành thật cảm ơn! Phúc Thịnh, ngày tháng năm 2011 Người viết Hà Th ị Hiền 14 ... đa dạng sinh học hệ sinh thái - Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảovệ hệ sinh thái Đề xuất biện pháp bảo vệ loài sinh vật Bài 53 :Tác động bị lùng bắt khai,khai thác người môi - Nhiều... ,củng nảy sinh ý tưởng mẻ BVMT giới trẻ Các học chương: Sinh vật môi trường, hệ sinh thái , người dân số môi trường , bảo vệ môi trường sách giáo khoa viết rõ ràng Các khái niệm :Môi trường ,... cho hợp lí Mục tiêu giáo dục BVMT sinh học phải trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ môi trường kỹ bảo vệ môi trường Các em phải í thức giữ gìn bảo vệ mơi trường sống phải từ

Ngày đăng: 22/12/2014, 21:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan