SKKN một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong trường tiểu học

13 22.4K 94
SKKN một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo dục bảo vệ môi trường nhằm giúp cho giáo viên có kiến thức về môi trường, ô nhiểm môi trường. Giáo viên phải là người làm gương cho trẻ, luôn có ý thức hướng dẫn và nhắc nhở trẻ kiên trì thực hiện những việc làm hằng ngày có ý nghĩa bảo vệ môi trường và giáo dục trẻ biết yêu quý gần gủi với môi trường. Mỗi giáo viên là một tuyên truyền viên về giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường, các bậc Phụ huynh và cộng đồng. Trên cơ sở đó hình thành cho trẻ kỹ năng thói quen tốt biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp và ngoài trời gọn gàng ngăn nắp, biết bỏ rác đúng nơi quy định, biết chăm sóc cây xanh và chăm sóc các con vật nuôi … Hình thành cho trẻ thái độ thiện cảm bảo vệ môi trường, đồng thời có phản ứng đối với các hành vi xấu như: Vứt rác bừa bãi nơi công cộng, dẫm đạp cây xanh …

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  Đặt vấn đề: Từ xưa ông cha ta quan tâm đến vấn đề môi trường sống qua câu tục ngữ, thơ ca: “Nhà mát, bát ngon cơm” Mơi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người Mơi trường có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người phát triển kinh tế văn hoá đất nước, nhân loại Nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm cho người sống môi trường lành góp phần bảo vệ mơi trường khu vực toàn cầu Ngày 27 /12 / 1993 Quốc hội thông qua “Luật bảo vệ môi trường” Đồng thời Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” Đối với giáo dục Mầm Non cung cấp cho trẻ em hiểu biết ban đầu mơi trường sống thân nói riêng người nói chung biết cách sống tích cực với môi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh thể trí tuệ Thực đạo Bộ Giáo dục-Đào tạo Vụ giáo dục Tiểu học giáo dục bảo vệ môi trường cho Giáo viên Tiểu học Dựa vào tình hình thực tế trường địa phương Trường có biện pháp cụ thể giáo viên, trẻ, bậc cha mẹ việc Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ Tiểu học Cùng với nội dung giáo dục khác, giáo dục môi trường nội dung giáo dục quan trọng nhà trường - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng Mục đích đề tài: Việc giáo dục mơi trường khơng “Cho hôm cho ngày mai” Nhằm xây dựng trường học “xanh-sạch-đẹp” xã hội lành Giáo dục bảo vệ môi trường nhằm giúp cho giáo viên có kiến thức mơi trường, ô nhiểm môi trường Giáo viên phải người làm gương cho trẻ, ln có ý thức hướng dẫn nhắc nhở trẻ kiên trì thực việc làm ngày có ý nghĩa bảo vệ mơi trường giáo dục trẻ biết yêu quý gần gủi với môi trường Mỗi giáo viên tuyên truyền viên giáo dục bảo vệ môi trường nhà trường, bậc Phụ huynh cộng đồng Trên sở hình thành cho trẻ kỹ thói quen tốt biết xếp đồ dùng đồ chơi lớp trời gọn gàng ngăn nắp, biết bỏ rác nơi quy định, biết chăm sóc xanh chăm sóc vật ni … Hình thành cho trẻ thái độ thiện cảm bảo vệ mơi trường, đồng thời có phản ứng hành vi xấu như: Vứt rác bừa bãi nơi công cộng, dẫm đạp xanh … Bên cạnh giúp cho bậc cha mẹ cộng đồng có kiến thức giáo dục bảo vệ mơi trường tích cực tham gia hoạt động làm “xanh-sạch-đẹp” môi trường làm gương cho trẻ, giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ mơi trường Đó mục tiêu đề tài Lịch sử đề tài: Đề tài nghiên cứu áp dụng năm học (2007-2008) cho giáo viên, bậc phụ huynh cho trẻ Tiểu học Từ áp dụng đội ngũ giáo viên nâng cao kiến thức môi trường , giáo dục bảo vệ môi trường Biết thực trạng môi trường giới, Việt Nam đặc biệt địa phương Đa số giáo viên vận dụng phương pháp giáo dục mơi trường cách linh hoạt, tích hợp vào chủ đề theo chương trình giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục –Đào tạo , vào việc thông - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng qua hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi, làm quen môi trường xung quanh … thông qua chế độ sinh hoạt ngày trẻ trường Giáo viên gương mẫu thực hành vi bảo vệ môi trường, tận dụng hội để giáo dục trẻ bảo vệ môi trường Tuyên truyền cho bậc Phụ huynh cộng đồng nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Ở trẻ thơng qua chun đề trẻ có kiến thức kỹ giáo dục bảo vệ mơi trường, ln có thói quen nhận thức tốt việc bảo vệ môi trường Phạm vi đề tài: Đối với đề tài “Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trường Tiểu học ” trường áp dụng cho khối: khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối (2007-2008)  - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng II- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM  Thực trạng đề tài: Trước thực trạng ô nhiểm môi trường ngày cao, nên để bảo vệ môi trường người phải thực nhiều biện pháp khác biện pháp giáo dục bảo vệ mơi trường xem có hiệu quả, giáo dục bảo vệ môi trường lứa tuổi Tiểu học Vì lứa tuổi dễ hình thành nề nếp, thói quen tạo sở cho việc hình thành nhân cách tốt đẹp Việc giáo dục bảo vệ môi trường trường xác định nhiệm vụ quan trọng, tiến hành trình hình thành phát triển toàn diện nhân cách trẻ Giáo dục bảo vệ môi trường đưa vào hoạt động ngày nhằm củng cố hệ thống hoá kinh nghiệm mà trẻ tích luỹ sống ngày, lúc trẻ quan sát, học tập, vui chơi lao động, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, nhiên cịn hạn chế việc tìm hiểu quan sát mơi trường thiên nhiên, hoạt động ngồi trời Do trường chúng tơi có số nội dung cần giải Nội dung cần giải quyết: Trường chúng tơi thực thí điểm chương trình chăm sóc Giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo dục - Đào tạo ( Năm thứ 2) Nội dung “Giáo dục bảo vệ mơi trường” lồng ghép tích hợp vào chủ đề, vào hoạt động giáo dục … thể qua lĩnh vực: Con người môi trường xung quanh Con người với động vật thực vật Con người với thiên nhiên Con người tài nguyên - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng Để đạt nội dung nhà trường kết hợp với Phụ huynh xây dựng môi trường “xanh-sạch-đẹp” an toàn Tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ giáo dục bảo vệ môi trường cộng đồng Hướng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động cho trẻ Biện pháp thực : Giáo dục bảo vệ môi trường trường tiểu học lồng ghép tích hợp vào chủ đề, hoạt động giáo dục, … Trẻ Tiểu học làm quen với môi trường xung quanh trẻ hứng thú Về người môi trường xung quanh Giáo viên giúp trẻ hiểu biết môi trường xung quanh trẻ: Lớp, trường, gia đình, làng xóm Phân biệt mơi trường mơi trường bẩn Từ trẻ có ý thức phải giữ cho môi trường không vứt rác, vứt đồ chơi bừa bãi Tham gia vệ sinh lau chùi xếp đồ chơi ngăn nắp Bỏ rác vào giỏ rác Biết vệ sinh nơi quy định, biết giữ nhà vệ sinh rửa tay xà phồng sau vệ sinh Tiết kiệm nước sinh hoạt ngày, không để vòi nước chảy liên tục, thấy nước chảy tràn biết khố vịi lại, giữ gìn đồ chơi Bên cạnh người với động vật thực vật giáo viên giải thích cho trẻ hiểu vật cối có ích cho người Cây cối làm giảm ô nhiễm môi trường: giảm bụi, tiếng ồn … Cung cấp cho người thức ăn, thuốc chữa bệnh, xanh rừng giúp ngăn chặn lũ lụt … , Cây kiểng, hoa trang trí tạo cảnh đẹp … Các vật ni gần gũi (Trâu, bị, ngựa…) giúp người cày bừa làm ruộng, kéo xe vận chuyển … Trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ cối tưới cây, làm cỏ chăm sóc vật ni Về người với thiên nhiên giáo viên giải thích cho cháu lợi ích tác hại gió, nắng, mưa Các biện pháp tránh nắng, tránh gió, tránh mưa Khơng ngồi lâu chỗ có gió lùa, mặc ấm có gió rét … Đi trời nắng phải đội mũ, đeo trang, găng tay, khơng ngồi trời lâu, trồng nhiều xanh, bóng mát Đi trời mưa phải che dù, đội mũ nón mặc áo mưa, không chơi đùa trời mưa, để bảo vệ - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng sức khoẻ Khi trời mưa to sấm sét không đứng gốc to, không cầm vật sắt …Bên cạnh người tài nguyên giáo viên cung cấp cho trẻ biết Con người, cối, vật khơng thể tồn khơng có đất, cần sử dụng đất hợp lý bảo vệ đất không bị ô nhiễm Cùng với đất, nước nguồn tài nguyên quý giá người Hiện nguồn nước bị ô nhiễm chất thảy nhà máy sông, kênh rạch không xử lý Con người vứt rác bừa bãi … Cần xử lý nước thải công nghiệp nước thảy sinh hoạt hợp lý Sử dụng nước tiết kiệm mục đích Trẻ biết tiết kiệm nước nhà trường nhà, khơng mở vịi nước chảy bừa bãi Biết khố vịi nước sử dụng xong Khói bụi phương tiện giao thơng, nhà máy, tiếng ồn nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường Khoa học tiến bộ, người quan tâm nhiều đến môi trường sống Làm cho môi trường ngày thêm (?) Bên cạnh việc trồng xanh Ngày người ta chế tạo ô tô giảm khói bụi, tái chế cao su phế thải, xử lý nước nhiễm khuẩn … Nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường nội dung chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ lúc nơi, hoạt động phương pháp khác Nhà trường ln kết hợp với Chính quyền địa phương, Ngành, Hội Phụ huynh học sinh việc cải tạo đất, cải tạo môi trường làm để xung quanh trường ln sẽ, an tồn, thống mát, tạo mơi trường lành cho cháu vui chơi, học tập, tạo điều kiện cho trẻ phát triển thể chất tinh thần - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng Năm học trường chúng tơi có Hội Phụ huynh học sinh mạnh, vận động Phụ huynh học sinh đóng góp rải đá lối đi, xếp hoa kiểng, làm dàn dây leo, vườn rau xanh tạo điều kiện cho trẻ tham quan thực tế tiết Làm quen mơi trường xung quanh trẻ tìm hiểu thêm sinh trưởng từ lúc ươm mầm, nẩy hạt, lúc phát triển giúp trẻ yêu thiên nhiên học cháu thêm sinh động Thực lời kêu gọi Bác Hồ “Người người trồng , nhà nhà trồng cây” Trường phát động phong trào “Bé yêu xanh” Phụ huynh hổ trợ loại xanh, hoa kiểng gia đình Phụ huynh có ghi tên trẻ để trẻ theo dõi chăm sóc tưới hoa, nhổ cỏ, … Bên cạnh trẻ biết tận dụng vàng, cỏ có trường giáo viên hướng dẫn cho trẻ chơi bán hàng, nấu ăn, đóng vai nhân vật làm nón, quần áo Ngồi trẻ cịn biết tạo sản phẩm tạo hình Giáo viên giáo dục cho trẻ lịng u thiên nhiên biết chăm sóc bảo quản, giữ gìn mơi trường thiên nhiên mà cháu sống Ban giám hiệu tham mưu với UBND Xã An Hịa hỗ trợ cho trường thùng rác có nắp đậy, đặt nhiều chổ sân trường để giúp cho Phụ huynh trẻ bỏ rác thuận tiện Ngồi Chi đồn trường cịn kết hợp với Chi đoàn Aáp, xã tham gia: Tổng vệ sinh đường phố, thu gom rác, trồng quanh trường tạo cho môi trường ngày XANH-SẠCH-ĐẸP - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng Các cháu có thói quen bỏ rác nơi qui định - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng Các cháu có ý thức tưới cây, chăm sóc góc thiên nhiên lớp - Trang - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng Để việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ đạt kết cao Ban giám hiệu giáo viên nồng cốt tham dự đầy đủ lớp tập huấn giáo dục bảo vệ mơi trường Ngành tổ chức sau trường tiến hành triển khai đến 100% giáo viên thực Trước đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào sử dụng nhà trường xây dựng cho Lớp Lá thực điểm, sau nhân rộng cho tồn trường Tổ chức cho giáo viên dự rút kinh nghiệm, trao đổi học tập lẫn Theo chủ đề nhà trường phân công bảo vệ thay đổi cảnh, nhân vật cho phù hợp với yêu cầu chuyên mơn, chăm nom tưới bón phân cho cây, làm vệ sinh khu vực cho trẻ thấy lạ, kích thích trẻ tìm tịi học hỏi nhiều Kết chuyển biến đối tượng: Khuôn viên nhà trường ngày “xanh-sạch-đẹp” an tồn, thống mát, góp phần lớn thu hút bậc Phụ huynh đưa trẻ đến trường ngày đông Đội ngũ giáo viên đượctham gia tập huấn đầy đủ nắm nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, vận dụng phương pháp phù hợp gắn với sống thực trẻ Hình thành cho trẻ hành vi thái độ bảo vệ môi trường Giáo viên giáo dục trẻ thường xun Về phía trẻ thơng qua giáo dục bảo vệ mơi trường trẻ biết chăm sóc giữ gìn sức khoẻ cho thân Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, biết cất đồ dùng vật liệu gọn gàng, chỗ Trẻ biết chăm sóc kiểng, tưới góc thiên nhiên… có ý thức tốt bảo quản mơi trường lớp trường ln xinh, ln đẹp Trẻ có thói quen tốt bảo vệ môi trườngï ăn singum xong biết lấy giấy gói bọc bả singum lại bỏ vào thùng rác, không khạc nhổ bừa bãi, vệ sinh chổ …, Biết tiết kiệm thức ăn, ăn hết suất, không làm rơi vãi, không bỏ thừa thức ăn, ăn xong đánh biết tiết kiệm nước Biết cô làm đồ dùng đồ chơi từ - Trang 10 - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng nguyên vật liệu phế thảy, chia sẻ hợp tác với bạn bè cha mẹ Trẻ có hiểu biết mơi trường sống người, mối quan hệ người với động vật thực vật Các nguồn tài ngun nước, đất, khơng khí Có kiến thức đơn giản số ngành nghề địa phương Bài học kinh nghiệm: Đội ngũ nhận thức đắn vai trò tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường, tham gia dự lớp tập huấn đầy đủ nắm nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Trường quan tâm cấp lãnh đạo Đảng quyền địa phương Phối hợp với ban ngành đồn thể tạo mơi trường xanh-sạch-đẹp an toàn Ban giám hiệu thường xuyên bồi dưỡng giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên nhân viên trường Xây dựng lớp điểm đầu tư chuyên môn sở vật chất Nâng cao nhận thức bậc phụ huynh thông qua công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường Tổ chức tốt Hội thi “Giáo dục bảo vệ môi trường” cho giáo viên Hội thi “Rèn kỹ sống văn minh” cho trẻ Khen thưởng kịp thời Lớp giáo viên thực tốt “Giáo dục bảo vệ môi trường” trường Tiểu học - Trang 11 - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng IiI- kết luận  Tóm lược giải pháp : “Mỗi người cần có trách nhiệm bảo vệ mơi trường từ ý thức” Giáo dục bảo vệ môi trường trường chúng tơi hình thành cho trẻ hiểu biết môi trường sống người Trẻ có kỹ năng, thói quen bảo vệ mơi trường có thái độ tình cảm tốt biết u q gần gũi với thiên nhiên… tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường lớp học, trường gia đình Về phía đội ngũ giáo viên nắm nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường, tích cực nổ trao đổi kinh nghiệm, cải tiến vận dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy Có ý thức tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngày Ln làm gương cho trẻ noi theo việc thực bảo vệ môi trường Phối hợp với bậc Phụ huynh tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ giáo dục bảo vệ mơi trường cộng đồng Về phía cán quản lý triển khai việc thực chuyên đề đến 100% giáo viên Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, dự rút kinh nghiệm, hướng dẫn cho giáo viên biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục bảo vệ môi trường thi rèn kỹ sống văn minh trẻ Chú trọng việc xây dựng mơi trường “xanh-sạch-đẹp” an tồn - Trang 12 - Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hà Cao Thắng Tổ chức tiết dạy mẫu giáo viên có điều kiện trao đổi bạn bè biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trường Mầm non tự tin Phạm vi đối tượng áp dụng: “ Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trường Tiểu học” trường áp dụng cho trẻ thuộc lứa tuổi từ khối 1đến khối năm học2007-2008 bước đầu có nhiều tiến rõ rệt./ Hòa Hưng ngày 24 / / 2008 Người viết Hà Cao Thắng - Trang 13 - ... nhiểm môi trường ngày cao, nên để bảo vệ môi trường người phải thực nhiều biện pháp khác biện pháp giáo dục bảo vệ mơi trường xem có hiệu quả, giáo dục bảo vệ môi trường lứa tuổi Tiểu học Vì... trao đổi bạn bè biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trường Mầm non tự tin Phạm vi đối tượng áp dụng: “ Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trường Tiểu học? ?? trường áp dụng cho trẻ thuộc... Biện pháp thực : Giáo dục bảo vệ môi trường trường tiểu học lồng ghép tích hợp vào chủ đề, hoạt động giáo dục, … Trẻ Tiểu học làm quen với môi trường xung quanh trẻ hứng thú Về người môi trường

Ngày đăng: 30/11/2014, 13:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

    • 3. Lịch sử đề tài:

    • II- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM

    • IiI- kết luận

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan