nâng cao năng lực vận động phhs tham gia công tác xhh giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường

22 1.9K 0
nâng cao năng lực vận động phhs tham gia công tác xhh giáo dục  qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường A- ĐẶT VẤN ĐỀ Trong cơng tác quản lí giáo dục , công tác quy hoạch xây dựng Cơ sở vật chất (CSVC) có vai trị tác động lớn đến hiệu , chất lượng đào tạo hoạt động kháccủa sở giáo dục Việc tìm giải pháp , biện pháp để cải thiện môi trường học tập , nâng cao chất lượng CSVC nhà trường nhiệm vụ bách , cấp thiết đòi hỏi vai trò trách nhiệm kế sách… Hiệu trưởng nhằm thu hút nguồn đầu tư cho nhà trường quan trọng Năm 2004 , thân nhận định bổ nhiệm hiệu trưởng trường tiểu học EaWy Đứng trước thực trạng CSVC , Chất lượng – hiệu giáo dục nhà trường nhiều bất cập cần phải giải …Bản thân trăn trở tiếp nhận cơng việc với bộn bề khó khăn Những câu hỏi “Mình có thực tâm mang lại thay đổi không , bất chấp yêu cầu khác thời gian? Nếu không , khơng ? Điều xác nhận tâm ? Nếu khơng phải , người dẫn đầu ” ám ảnh tiềm thức , lúc , nơi nhằm cải thiện CSVC nhà trường, từ làm bàn đạp thúc đẩy hoạt động chất lượng – hiệu đào tạo hoạt động khác nhà trường Với trăn trở sau thời gian cân nhắc , tơi xây dựng kế hoạch nhiệm kì 2004-2009, với mục tiêu đưa nhà trường khỏi tốp yếu đồ giáo dục huyện nhà Trên sở kế hoạch thân hoạch định chiến lược phát triển nhà trường theo thứ tự ưu tiên CSVC ưu tiên số kế hoạch đề Để đạt mục tiêu đề , cơng tác tun truyền vận động Xã hội hóa (XHH) xác định ưu tiên đặc biệt Để cơng tác huy động XHH có hiệu luật ,bản thân tìm tịi văn hưỡng dẫn cơng Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường tác XHH , tài liệu kiên quan tới công tác tuyên truyền vận động quần chúng …Các văn thân nghiên cứu kĩ trước tiến hành kế hoạch gồm : Quyết định số 278/1992/QĐBGD&ĐT ngày 21tháng 02 năm 1992 ban hành Điều lệ Hội CMHS ; QĐ 11/2008/QĐBGD&ĐT thay QĐ 278 ; Nghị só 90/CP ngày 21-8-1997 phương hướng chủ trương XHH hoạt động GD , Y tế , văn hóa ; Nghị định 24/CP số tài liệu có liên quan Nghị HĐND tỉnh , huyện ,xã ; Các chủ trương – giải pháp công tác phát triển nghiệp giáo dục – y tế Đảng – Chính quyền cấp để làm sở cho kế hoạch thực ý tưởng thân việc tâm thay đổi mặt nhà trường mặt Trong khuôn khổ đề tài , thân nêu nét công tác XHH giáo dục nhà trường năm qua Lí chọn đề tài ; Bức xúc trước tình trạng CSVC trường học thiếu thốn , cảnh quan sư phạm thiếu tính giáo dục thẩm mỹ , ý thức tham gia công tác giữ gìn VS , cảnh quan trường học học sinh chưa cao ; Công tác phối hợp môi trường giáo dục nhiều bất cập , hạn chế kéo theo yếu chất lượng , hiệu đào tạo hàng loạt hoạt động khác Mục đích ngiên cứu : Nghiên cứu để tìm giải pháp tài cho cơng tác xây dựng CSVC , bước nâng cao chất lượng CSVC môi trường cảnh quan sư phạm trường học theo tinh thần “Nhà nước nhân dân làm” để đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy học , đặc biệt đảm bảo CSVC tối thiểu cho cơng tác dạy học chương trình tiểu học 2000 Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường Đối tượng nghiên cứu : Gồm nhóm đối tượng nghiên cứu Đó : + Nhóm : Phụ huynh học sinh + Nhóm : Giáo viên chủ nhiệm + Nhóm : Học sinh + Nhóm : Các lực lượng xã hội khác Nhiệm vụ nghiên cứu : a Nghiên cứu đặc điểm tâm lí PHHS , đặc biệt PHHS dân tộc việc em đến trường học tập điều kiện CSVC khó khăn quan điểm họ công tác b Nghiên cứu đặc điểm tâm lí GV với chủ đề “ảnh hưởng CSVC , môi trường học đường chất lượng , hiệu công tác dạy - học trì sĩ số ” c Nghiên cứu đặc điểm tâm lí HS học tập mơi trường CSVC , Tương đối đảm bảo ( Các phòng học cấp 4) thiếu thốn ( phòng học tạm ) d Nghiên cứu đặc điểm tâm lí , thái độ lực lượng xã hội khác công tác xây dựng CSVC môi trường cảnh quan sư phạm nhà trường Nhiệm vụ để nghiên cứu tìm tiếng nói thống cơng tác XDCSVC cảnh quan sư phạm học đường đồng thời hiểu rõ mục đích việc làm “ Làm cho ? Ai hưởng lợi trực tiếp ? Cá nhân việc ? Trách nhiệm cá nhân , PHHS , GV tổ chức xã hội việc ? “ Phương pháp nghiên cứu : Sử dụng phương pháp trắc nghiệm , vấn trực tiếp ; tham quan thực tế phương pháp so sánh rút kinh nghiệm Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Đặc điểm tình hình khách thể nghiên cứu Trường tiểu học Eawy trường thành lập từ năm 1989 , tách từ trường tiểu học EAWY ( Trần Quốc Toản ), phụ trách công tác GD thôn 6a,b,c ; 7a,b ; 8a,b ; thôn phần thôn 5b , 1b địa bàn quản lý rộng , tỷ lệ HSDT chiếm cao , công tác đầu tư cho xây dựng CSVC nhà trường từ nguồn ngân sách hạn c hế Kể từ thành lập đến năm 2004 , nhà trường đầu tư XDCSVC từ nguồn ngân sách phòng học Trong quy mơ nhà trường phát triển mạnh ( Tách trường Lê đình Chinh năm 1998 , tách trường Bùi Thị Xuân năm 2005) , số phòng học tạm bợ cao , CSVC nghèo nàn , khn viên nhà trường khơng có quy hoạch dẫn đến cảnh quan nhà trường thiếu tính thẩm mỹ Thực đạo ngành , vận dụng văn pháp quy nhà nước quy định , nhà trường đặt tiêu chiến lược hàng đầu cho công tác xây dựng CSVC quy hoạch , cải tạo cảnh quan sư phạm nhà trường Nguyên nhân Trên sở thực trạng trường lớp nêu , ảnh hưởng lớn tới chất lượng hiệu giáo dục nên thân xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược – lâu dài , : “Huy động sức dân , tranh thủ hỗ trợ nhà nước địa phương xây dựng CSVC cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm bước nâng cao hiệu chất lượng đào tạo mang tính bề vững ” Kế hoạch thông qua cấp ủy Đảng , quyền địa phương để xin chủ trương thông qua HĐSP nhà trường , Hội Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường PHHS để phát huy quy chế dân chủ sở nhằm mục đích bước nâng cao chất lượng CSVC trường – lớp học phục vụ cho nhà trường nói riêng nghiệp giáo dục nói chung Những biện pháp lớn a- Biện pháp tác động chủ thể Từ trăn trở , xúc công tác XDCSVC nhà trường thân tơi mày mị , tìm hiểu phương pháp , biện pháp Tranh thủ ý kiến đạo cấp , vận dụng linh hoạt văn đạo cho phù hợp với thực tiễn để áp dụng Trên thực tế , HS trường EaWy khơng phải đóng góp khoản thu cho công tác xây dựng em HSDTTS nhiên bên cạnh , cịn Nghị định 24 /CP việc “Huy động sử dụng nguồn kinh phí tự nguyện từ sức dân để xây dựng sở hạ tầng” • Đối với PHHS BCH Hội PHHS Sau xin chủ trương đồng ý cấp ngành có liên quan , thân vạch kế hoạch họp PHHS để thăm dị ý kiến thơng qua phương pháp vấn trực tiếp PHHS đồng thời chưng cầu ý kiến , giải pháp PHHS công tác cải thiện nâng cao chất lượng CSVC nhà trường Với đặc điểm tâm lí đồng bào dân tộc đơn giản , dễ hiểu thực tế nên họp , thân nêu lợi , hại gần gũi , cụ thể để bà dễ hiểu , thông cảm , chia sẻ trăn trở , xúc nhà trường thực trạng CSVC Từ tạo đồng tình , hưởng ứng bà - Quy trình bầu BCH Hội PHHS ( Thực theo quy định Điều lệ Ban địa diện CMHS – Điều 3) Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường Sau tranh thủ đại đa số ý kiến bà , việc mà thân trăn trở “ Làm để bà tin tưởng , nhìn thấy hiệu cơng tác huy động thể tinh thần dân chủ công tác ?” Bước – Công tác chuẩn bị nhân : Việc giới thiệu nhân cho BCH Hội chuẩn bị kĩ lưỡng , chu đáo Đầu tiên , lớp bầu chi hội PHHS , có chi hội trưởng – chi hội phó ủy viên Mọi giao dịch , thắc mắc , đóng góp ý kiến xây dựng … thơng qua chi hội để chuyển tải tới nhà trường Bước 2- Định hướng giới thiệu nhân : Sau có chi hội , nhà trường tiến hành họp PHHS toàn trường giới thiệu nhân Với địa bàn quản lí rộng , có vài cá nhân khơng thể đơn đốc tốt hoạt động hội nên họp PHHS đầu năm , thân đưa ý tưởng “Mỗi thôn giới thiệu cho đại diện vào BCH hội PHHS” để thành lập BCH hội lâm thời sau tiến hành họp phiên họp bầu chức danh , phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động nhiệm kì năm Bước - Bầu ban đại diện CMHS : Ý tưởng đưa hưởng ứng triệt để PHHS BCH hội PHHS đời mà đại diện người có uy tín , lực cơng tác vận động quần chúng đề nghị PHHS tiếp tục giới thiệu bầu BCH trực tiếp điều hành hoạt động Hội thơng qua hình thức biểu tay Bước – Xây dựng quy chế làm việc BGH – Ban đại diện CMHS chi hội : Sau thành lập hội ,vấn đề cấp bách đặt tham mưu ? Làm trước , sau ?…Thông qua công tác tham mưu với cấp ngành , lực lượng xã hội khác hội người cao tuổi , Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường CCB … , học hỏi đơn vị bạn cân nhắc với điều kiện thực tế nhà trường để đưa phương pháp phù hợp với thực tiễn - Quy chế làm việc: Để Hội PHHS thực phát huy hiệu , tính nhạy bén , động phản ánh tính khách quan cơng tác , thân chủ động xây dựng quy chế phối hợp công tác điều hành , giám sát lẫn Cụ thể : Nhà trường trao quyền quản lí tài chủ động tổ chức chi cho hoạt động nhà trường hợp đồng xây dựng cơng trình cho BCH Hội Về phía nhà trường có trách nhiệm tham mưu , cố vấn cơng tác nghiệp vụ tài , đơn đốc cơng tác thu , tổ chức quản lí tài giám sát công tác chi hội , tạo ràng buộc trách nhiệm công tác tài hoạt động khác BGH nhà trường , phận tài vụ Hội PHHS có trách nhiệm sơ kết – tổng kết hoạt động tài văn kiểm tra , Hội PHHS có trách nhiệm cơng khai tài trước họp PHHS tồn trường theo định kì lần / năm học (Cuối kì tổng kết năm học ) đồng thời có trách nhiệm giải trình câu hỏi chất vấn công tác chi , chất lượng cơng trình Tổ chức cơng khai khoản nợ xin ý kiến PHHS biện pháp thu để trả nợ … đồng thời có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở PHHS công tác thu – nộp , quyền cho HS miễn giảm điều kiện gia đình có hồn cảnh khó khăn kinh tế Nhìn chung cơng tác phối hợp công tác tham mưu hiệu làm việc hội tạo niềm tin từ PHHS Đây yếu tố lớn dẫn đến thành công nhà trường công tác XDCSVC - Hình thức vận động định hướng Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường Với vai trò thủ trưởng quan , chịu trách nhiệm tồn hoạt động nhà trường , Vì , đòi hỏi Hiệu trưởng phải thật tâm huyết với công việc đồng thời phải nhanh nhạy cơng tác hoạch định kế hoạch tầm nhìn chiến lược công tác quy hoạch tổng thể để xây dựng nhà trường có tính mơ phạm , khoa học tiết kiệm kinh phí đầu tư , tránh tình trạng đầu tư khơng có hiệu sử dụng chồng chéo dẫn đến thất kinh phí nhà nước nhân dân Trên sở thực trạng nhà trường , hiệu trưởng cần trăn trở với thực trạng Cần có cân nhắc trước việc đến định tham mưu cho Hội để đề kế hoạch huy động cho hài hòa nhu cầu nhà trường điều kiện kinh tế hộ gia đình PHHS , khơng nơn nóng đốt cháy giai đoạn tạo khó khăn việc đóng góp PHHS làm ảnh hưởng tới công tác huy động tối đa trẻ dến trường …Vì việc tư vấn cơng tác đầu tư nhiệm vụ quan trọng hiệu trưởng Xác định tầm quan trọng công tác tư vấn , thân thận trọng định đầu tư Để có định đắn sát thực tiễn cần tranh thủ nhiều thông tin đặc biệt phản ánh giáo viên , học sinh thái độ PHHS trước thực trạng Sau phân tích , tổng hợp ý kiến cần có phân loại , xác định ưu tiên cho nhiệm vụ tìm biện pháp tổng thể để thực Bước thông qua tổ chức đoàn thể , HĐSP để lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh trước đề xuất với Hội PHHS trình trước họp PHHS tồn trường * Đối với học sinh Thông qua TPT Đội , GVCN lớp nhà trường tổ chức tuyên truyền , vận động đặc biệt có hiệu biện pháp cho em tự so sánh Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường học tập môi trường tương đối đảm bảo thiếu thốn sau cho em nêu cảm nghĩ GVCN có định hướng cho học sinh để em hiểu đóng vai trị cầu nối gia đình ,nhà trường Hội PHHS công tác XDCSVC nhà trường Đây động lực quan trọng việc thúc đẩy tiến độ thu huy động Đối với công tác tạo cảnh quan sư phạm , nhà trường giao trách nhiệm cho TPT công tác tuyên truyền tới tòan thể HS trường ý nghĩa , hiệu công tác trồng xanh khuôn viên nhà trường việc gìn giữ vệ sinh học đường Công tác trồng lưu niệm thúc đẩy mạnh mẽ năm học gần HS cuối cấp Hình thức tạo quỹ trồng lưu niệm việc tiết kiệm tiền ăn quà theo tuần từ đầu năm học , nhà trường có trách nhiệm quy hoạch tạo lưu bút cho em nhằm giáo dục ý thức cộng đồng cải tạo môi trường học sinh Việc tuyên truyền công tác trồng giữ gìn vệ sinh tiến hành thường xuyên , liên tục tất khối lớp , tùy theo lực khối lớp để giao việc HS khối 1,2 cịn nhỏ , em có trách nhiệm cung cấp phân bón , HS khối có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh học đường , HS khối 4,5 có trách nhiệm đào hố , trồng bảo quản Công việc giao đến lớp phân công trách nhiệm rõ ràng Tóm lại : Cơng tác giáo dục Vệ sinh mơi trường hoạt động mà nhà trường phải thực thông qua công tác giáo dục em tinh thần lao động , biết trân trọng , nâng niu làm đồng thời giáo dục em ý thức cải tạo bảo vệ mơi trường sống xung quanh Chính xác định rõ ràng mục tiêu nên nhà trường đạt thành công lớn công tác • Đối với GV : Công tác tuyên truyền , vận động nguồn thu Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 10 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường gắn liền với công tác thi đua quyền lợi GV Việc thay đổi vị trí địa điểm cơng tác ( Phịng học ) gắn liền với kết đào tạo công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa GV Gắn trách nhiệm với quyền lợi giáo viên với công tác tuyên truyền vận động XHH Nếu năm học trước , giáo viên thiếu tinh thần trách nhiệm công tác tuyên truyền vận động PHHS , thiếu tinh thần trách nhiệm công tác phối hợp môi trường giáo dục dẫn đến không đạt tiêu đề năm học sau nhà trường bố trí vào phịng học mà điều kiện CSVC thiếu thốn , khó khăn để GV tự ý thức vai trò trách nhiệm thân công tác tuyên truyền XHH giáo dục đồng thời GV thấy việc huy động XHH để xây dựng CSVC việc làm cấp bách ý nghĩa thiết thực liên quan tới quyền lợi thân , có ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng hiệu giáo dục Nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng , quyền địa phương BCH Hội PHHS công tác khen thưởng giáo viên thực tốt nhiệm vụ Song song với việc khen thưởng động viên , nhà trường vào công tác kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn xử lí kịp thời biểu thiếu tinh thần trách nhiệm công tác thu chiếm dụng nguồn thu PHHS tiến hành thường xuyên nhằm điều chỉnh kịp thời dấu hiệu vi phạm ảnh hưởng tới tiến độ thu giáo viên làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường tác động xấu đén công tác XHH nhà trường * Đối với lực lượng xã hội khác Tăng cường công tác tuyên truyền , vận động để lực lượng tham gia công tác tuyên truyền , vận động XHH Hoạt động thể Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 11 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường qua cấu Hội PHHS , nòng cốt BCH hội nhà trường định hướng giới thiệu có đủ cấu tổ chức trị , đồn thể bí thư chi , Hội phụ nữ , thôn trưởng , Hội CCB … tất thôn địa bàn tuyển sinh nhà trường Bản thân BCH hội PHHS thường xuyên theo dõi kế hoạch họp dân thơn để có mặt nhằm tuyên truyền , vận động công tác XHH Bên cạnh , nhà trường cịn tranh thủ giúp đỡ tổ chức kinh tế đóng chân địa bàn vào Kết hoạt động đáp lại việc tài trợ gần 300 giống loại Lâm trường Eawy ; Đội cao su Eawy , doanh nghiệp hỗ trợ tài hoạt động phong trào nhà trường dặc biệt kinh phí tham gia hội thao – hội diễn huyện Trên báo cáo chủ thể hoạt động công tác xã hội hóa giáo dục Tuy nhiên , để có thành cơng có phần đóng góp lớn khách thể Để động viên khách thể tham gia cách chủ động , sáng tạo , thân sử dụng biện pháp sau b- Nhóm biện pháp thu hút khách thể tham gia +Động viên , khen thưởng kịp thời + Lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách thể để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm phát huy tính tích cực , hạn chế tiêu cực Thường xuyên quan tâm tới hoạt động để tìm giải pháp hiệu cho công việc + Đề nghị với Hội cho phép miễn giảm tài trợ từ nguồn thu cho học sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường + Sử dụng biện pháp nhắc nhở nhẹ nhàng trường hợp khơng có tinh thần tham gia Cụ thể năm học , điều kiện sản xuất nông nghiệp gặp nhiều bất lợi nên tiến độ đóng góp chậm.Sau Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 12 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường nhận định tình hình , thân trao đổi với BCH hội tiến hành điều chỉnh khách thể sau : B1 : Mời tất PHHS chưa nộp khoản đóng góp gặp nhà trường B2 : Mời tất PHHS có mặt thăm quan khn viên trường B2 : Mời tất PHHS cho ý kiến thay đổi nhà trường so với đầu năm học B4 : Mời tất PHHS chủ dộng trình bày điều kiện , hồn cảnh , lí chưa đóng góp theo nghị B5 : Động viên , phân tích thiệt đề nghị PHHS cố gắng tạo điều kiện phối hợp với BCH hội nhà trường Kết đạt khả thi , sau 10 ngày có 80% số PHHS nộp đầy đủ nửa Tuy nhiên , việc vận động đóng góp khơng phải lúc thuận lợi , đặc biệt thời gian sau tết nguyên đán giáp hạt phần lớn PHHS nơng dân , thu nhập thấp phụ thuộc vào ùa vụ Vì ,trong số trường hợp nhu cầu cấp bách việc huy động khơng khả thi nhà trường huy động ngày cơng Để hồn thành cơng việc (Cải tạo sân trường ; Làm vườn trường ; Di dời phịng học …) th HS phải đóng góp 100.000đ , sức dân đảm nhận nhiệm vụ Vì , thay đóng tiền PHHS đóng góp ngày công với CBGV-CNV nhà trường lao động XHCN Hoạt động hiệu tạo gắn kết , thông cảm , chia sẻ thầy co giáo với PHHS từ tạo tiếng nói chung , “Tất tương lai em ” Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 13 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường Chính từ hoạt động biện pháp điều chỉnh nêu mà nhà trường Hội làm tốt công tác huy động để XDCSVC nhà trường Kết nghiên cứu triển khai thực Thơng qua q trình tìm tòi , nghiên cứu thực thử nghiệm Thận trọng thử nghiệm , điều chỉnh khiếm khuyết trình thực nghiệm tiến tới áp dụng đại trà nhiệm kì 2004-2009 Từ trạng nhận nhiệm vụ (2004) CSVC nhà trường gồm có : • Phòng học cấp : phòng ; phòng học tạm : phịng • Khơng có hàng rào bảo vệ , khơng có giếng nước • 100% sân trường sân đất , cảnh quan sư phạm đặc biệt hệ thống xanh gần • Khơng có khu vực nhà hiệu , phòng làm việc , thư viện , nhà vệ sinh … • Trang thiết bị dạy học nghèo nàn , lạc hậu , thiếu thốn với mn vàn khó khăn thách thức Tính đến (2010 ) nhà trường có hệ thống CSVC sau : * Phịng học : 15 phịng , có 12 phòng học kiên cố ; 03 phòng học cấp ; 100% phịng học trang bị bảng chống lóa đạt tiêu chuẩn BGD&ĐT quy định • Phịng làm việc gồm : 01 dãy nhà hiệu gồm phịng làm việc 01 hội trường • Phòng chức gồm phòng thư viện – thiết bị ; 01 phòng y tế học đường ; 01 phịng hoạt động truyền thống nhà trường • Hàng rào : Có 400 m hàng rào kiên cố , có cổng đảm bảo an tồn cho cơng tác an ninh học đường Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 14 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường • Cơng trình vệ sinh – nước bao gồm : 01 Nhà vệ sinh tập thể cho HS nam học sinh nữ riêng biệt ; 01 nhà vệ sinh cho GV ; 02 giếng nước ; 02 tháp cấp nước • Có 02 giếng nước , bơm điện phục vụ cho sinh hoạt nhà trường , Gv nội trú , đặc biệt phát huy hiệu cơng tác chăm sóc xanh • Có hệ thống điện thoại – internet tất phòng làm việc , điện chiếu sáng , quạt điện tất phòng học , phòng chức hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ , 05 máy vi tính , hệ thống tủ hồ sơ lưu giữ tài liệu … • Có đủ bàn ghế học tập cho HS học ca có 40% bàn ghế đạt chuẩn 100% phòng học trang bị tủ đựng đồ dùng học tập • Có sân chơi đổ bê tơng ( 2.500m ) bãi tập cho học sinh Quy họach sân chơi thành khu vực , KV tập trung dành cho ngày lễ khu vực vui chơi sau tiết học ( KV trồng hoa , cỏ nhiều bóng mát ) , có sân bóng chuyền , nhà cho bảo vệ nhằm bảo vệ tốt CSVC nhà trường • Hệ thống xanh , cảnh chắn gió quy hoạch ( Dựa tham khảo lãnh đạo PGD số mơ hình sân trường chuẩn quốc gia ) cách khoa học Với nỗ lực vượt bậc công tác xây dựng CSVC , nhiều năm liền nhà trường UBND huyện tặng giấy khen thành tích Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 15 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường XHHGD , cá nhân công nhận danh hiệu CSTĐ cấp sở , PHHS tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương vận động XHH nhà trường Trên sở thành tựu đạt công tác XHH CSVC làm tiền đề thúc đẩy hoạt động khác nhà trường Năm 2009 , nhà trường công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ , tiêu chí CSVC – trang thiết bị dạy học ghi nhận đánh giá cao đặc biệt từ lãnh đạo SGD –ĐT ĐăkLăk Để có thành tựu , cá nhân tập thể nhà trường phải nỗ lực , trăn trở để tìm biện pháp , giải pháp thực nhiệm vụ với mục tiêu đạt hiệu cao hoạt động , đặc biệt lĩnh vực xây dựng CSVC nhà trường C- PHẦN KẾT LUẬN Tính khả thi phạm vi áp dụng Dựa công việc làm thành tích mà nhà trường đạt Trong nhiệm kì 2004-2009 , thân với tập thể BGH-HĐSP nhà trường ; Hội CMHS tiến hành huy động từ nhân dân hàng tỷ dồng hàng trăm ngày công lao động để đầu tư cho nhà trường khơng có đơn thư tố cáo , kiến nghị … hoạt động số đơn vị khác đồng thời niềm tin ủng hộ nhân dân sức người , sức với nhà trường ngày tăng theo năm học Chính , tơi mạnh dạn khẳng định “Kinh nghiệm mang tính khả thi !Kinh nghiệm có tính khả thi cao đóng góp linh hoạt vận dụng sử dụng cho phù hợp với đặc thù nơi mà người quản lí vận dụng Phạm vi áp dụng , áp dụng vào đơn vị trường học Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 16 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường thủ trưởng đơn vị thực tâm huyết , công tâm công tác ” Bài học kinh nghiệm • Thực triệt để lời dạy Bác Hồ kính yêu “Dễ trăm lần khơng dân chịu Khó vạn lần dân liệu xong” Và “Lực lượng dân to, việc dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành cơng” • Trong cơng tác hoạt động nhà trường đòi hỏi người đứng đầu phải gương mẫu , nhiệt tình , có tâm niềm tin vào thành công kế hoạch đồng thời phải thổi niềm tin vào tập thể CBGV-CNV nhà trường , HS PHHS Phải biết tạo niềm tin thông qua kết cơng việc • Thủ trưởng đơn vị phải người “Đứng mũi chịu sào” , người phát động hoạch định kế hoạch để thúc đẩy phát triển đồng thời phải thực chỗ dựa vững cho tập thể kế hoạch khơng thành có trục trặc q trình thực thi nhiệm vụ • Phải biết đặt quyền lợi tập thể lên quyền lợi cá nhân ; dám nghĩ dám làm , dám hi sinh tập thể Phải chịu trách nhiệm trước định trước cấp , GV PHHS • Phải tơn trọng tập thể , lắng nghe ý kiến phản hồi để điều chỉnh kế hoạch tránh rơi vào tình trạng chun quyền ,độc đốn Trước định cần thận trọng cân nhắc thiệt – Đặc biệt công tác , cần ý đến điều kiện kinh tế PHHS để đề chủ trương nhằm đưa tham mưu tốt , khả thi cho Ban đại diện CMHS triển khai trước họp PHHS Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 17 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường • Tơn trọng PHHS , lắng nghe tâm tư nguyện vọng họ để tổ chức miễn – giảm hợp lí PHHS có điều kiện khó khăn có đơng học nhà trường • Khơng quan liêu , hách dịch , không giáo điều công tác tuyên truyền , vận động mà phải việc làm cụ thể với tất tâm huyết Hãy nhớ , với người dân , khơng có lời lẽ hoa mỹ người lãnh đạo thay việc làm cụ thể, thiết thực Việc làm tốt dân tin ngược lại • Không tự cao , tự đại thành công ; không tự ty , chán nản thất bại ! Bởi thủ trưởng không người thủ trưởng cơng việc mà cịn phải thực thủ lĩnh tinh thần quan • Phải có suy nghĩ tầm nhìn mang tính chiến lược “Đi trước đón đầu” cơng tác quy hoạch cơng tác tham mưu với cấp cho thấu tình đạt lí để tranh thủ đồng thuận cấp với đề xuất tham mưu 3- Lời kết Trong trình tổ chức thực , kế hoạch thân chủ yếu dựa suy nghĩ chủ quan tự điều chỉnh cho phù hợp nên tránh khỏi bất cập , thiếu sót phương pháp tổ chức chưa tối ưu Bản thân tơi mong có đóng góp ý kiến từ phía quan chủ quản đồng chí , đồng nghiệp có tâm huyết với ngành GD để kinh nghiệm hoàn hảo , áp dụng rộng rãi khu vực có điều kiện tương tự trường tiểu học EaWy Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 18 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường Trên thực tế , tác dụng đề tài ảnh hưởng lớn tới công tác xây dựng CSVC tạo cảnh quan sư phạm cho nhà trường mà cịn có tác dụng giảm bớt áp lực từ nguồn chi ngân sách cho nghiệp GD Dựa kết nhà trường , ỷ lại trông chờ vào đầu tư ngân sách nhà nước để xây dựng hạng mục mà nhà trường làm hết hàng tỷ đồng Số tiền đủ để xây dựng nhiều phịng học cho khu vực có điều kiện khó khăn Mặt khác , cịn có tác dụng GD ý thức cho em biết bảo quản giữ gìn tài sản chung Đề tài cịn tạo tiếng nói chung cộng đồng nghiệp giáo dục , tạo mối quan hệ mật thiết môi trường giáo dục tăng thêm hiệu công tác giáp dục Trên kinh nghiệm thân thực kiểm nghiệm thực tiễn Nó mang tính khả thi cao , biết tạo tiếng nói đồng PHHS , nhà trường lực lượng xã hội Với tinh thần học hỏi , cầu thị , thân tha thiết đề nghị cấp ngành có ý kiến đóng góp để đề tài áp dụng rộng rãi nhằm mục đích bước nâng cao chất lượng CSVC ngành GD huyện nhà tiến tới hòa nhịp với nghiệp giáo dục tỉnh toàn quốc thực thành công “ Chiến lược phát triển giáo dục Việt nam đến năm 2020 ” Để có thành cơng ngày hôm , cá nhân xin bày tỏ lịng biết ơn vơ hạn lãnh đạo PGD & ĐT EaHleo cấp ủy Đảng , quyền địa phương bước cá nhân , tập thể trường tiểu học EaWy có lời động viên , ánh mắt dõi theo bước kể từ chập chững đến lúc vững vàng , trưởng thành ngày hôm Để tri ân tình cảm , cá Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 19 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường nhân tập thể nhà trường tiếp tục làm việc , động sáng tạo tư điều hành để nhà trường đạt mục tiêu “Chuẩn mức độ 2” vào năm 2015 Xin chân thành cám ơn Eawy ngày 30 tháng 12 năm 2010 Người viết PHẠM ĐÌNH KIỆM Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 20 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 21 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 22 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Các Quyết định Bộ giáo dục đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS ( số 278/1992/ QĐ- BGD&ĐT ; số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT) 2- Nghị số 90/CP ngày 21-8-1997 phương hướng chủ trương XHH hoạt động GD, Y tế , văn hóa 3- Các nghị HĐND tỉnh ĐăkLăk , huyện EaHleo ,xã Eawy phát triển nghiệp giáo dục 4- Hệ thống văn chủ trương , sách phát triển giáo dục Việt nam đến năm 2020 – NXB Lao động – xã hội 5- Quản trị hiệu trường học ; Điều hành hoạt động trường học – Dự án SREM 6- Cẩm nang Nghiệp vụ quản lý trường học ( Lê Quỳnh – NXB Lao động – xã hội ) 7- Trích dẫn số câu nói Hồ Chủ Tịch số tài liệu khác kênh thông tin Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 ...2 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường tác XHH , tài liệu kiên quan tới công tác tuyên truyền vận động quần chúng …Các... tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường Chính từ hoạt động biện pháp điều chỉnh nêu mà nhà trường Hội làm tốt công tác huy động để... : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 11 Đề tài : Nâng cao lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn đạo quản lý nhà trường qua cấu Hội PHHS , nòng cốt BCH hội nhà trường

Ngày đăng: 22/12/2014, 15:23

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan