0

nâng cao năng lực vận động phhs tham gia công tác xhh giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường

22 1,879 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 15:23

Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường A- ĐẶT VẤN ĐỀ Trong công tác quản lí giáo dục , công tác quy hoạch và xây dựng Cơ sở vật chất (CSVC) có một vai trò và sự tác động rất lớn đến hiệu quả , chất lượng đào tạo và các hoạt động kháccủa một cơ sở giáo dục . Việc tìm ra các giải pháp , biện pháp để cải thiện môi trường học tập , nâng cao chất lượng CSVC nhà trường là một nhiệm vụ bức bách , cấp thiết đòi hỏi vai trò trách nhiệm và các kế sách… của Hiệu trưởng nhằm thu hút các nguồn đầu tư cho nhà trường là hết sức quan trọng . Năm 2004 , bản thân nhận quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường tiểu học EaWy . Đứng trước thực trạng CSVC , Chất lượng – hiệu quả giáo dục của nhà trường còn nhiều bất cập cần phải giải quyết …Bản thân hết sức trăn trở khi tiếp nhận công việc với bộn bề khó khăn . Những câu hỏi “Mình có thực sự quyết tâm mang lại sự thay đổi không , bất chấp những yêu cầu khác về thời gian? Nếu không , tại sao không ? Điều gì xác nhận quyết tâm của mình ? Nếu không phải mình , ai sẽ là người dẫn đầu ” luôn ám ảnh trong tiềm thức , mọi lúc , mọi nơi nhằm cải thiện CSVC nhà trường, từ đó làm bàn đạp thúc đẩy hoạt động chất lượng – hiệu quả đào tạo và các hoạt động khác của nhà trường . Với những trăn trở của mình sau một thời gian cân nhắc , tôi đã xây dựng kế hoạch nhiệm kì 2004-2009, với mục tiêu đưa nhà trường ra khỏi tốp yếu trên bản đồ giáo dục của huyện nhà .Trên cơ sở kế hoạch do bản thân hoạch định trong chiến lược phát triển nhà trường theo thứ tự ưu tiên thì CSVC là ưu tiên số 1 trong kế hoạch đề ra . Để đạt được mục tiêu đề ra , công tác tuyên truyền vận động Xã hội hóa (XHH) được xác định là ưu tiên đặc biệt . Để công tác huy động XHH có hiệu quả và đúng luật ,bản thân đã tìm tòi các văn bản hưỡng dẫn về công Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 1 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường tác XHH , các tài liệu kiên quan tới công tác tuyên truyền vận động quần chúng …Các văn bản được bản thân nghiên cứu kĩ trước khi tiến hành kế hoạch gồm : Quyết định số 278/1992/QĐBGD&ĐT ngày 21tháng 02 năm 1992 ban hành Điều lệ Hội CMHS ; QĐ 11/2008/QĐBGD&ĐT thay thế QĐ 278 ; Nghị quyết só 90/CP ngày 21-8-1997 về phương hướng và chủ trương XHH các hoạt động GD , Y tế , văn hóa ; Nghị định 24/CP và một số tài liệu có liên quan như Nghị quyết HĐND tỉnh , huyện ,xã ; Các chủ trương – giải pháp về công tác phát triển sự nghiệp giáo dục – y tế của Đảng – Chính quyền các cấp để làm cơ sở cho các kế hoạch thực hiện ý tưởng của bản thân về việc quyết tâm thay đổi bộ mặt của nhà trường về mọi mặt . Trong khuôn khổ của đề tài này , bản thân chỉ nêu những nét cơ bản trong công tác XHH giáo dục của nhà trường trong 6 năm qua . 1. Lí do chọn đề tài ; Bức xúc trước tình trạng CSVC trường học thiếu thốn , cảnh quan sư phạm thiếu tính giáo dục thẩm mỹ , ý thức tham gia công tác giữ gìn VS , cảnh quan trường học của học sinh chưa cao ; Công tác phối hợp 3 môi trường giáo dục còn nhiều bất cập , hạn chế kéo theo sự yếu kém về chất lượng , hiệu quả đào tạo và hàng loạt các hoạt động khác . 2. Mục đích ngiên cứu : Nghiên cứu để tìm ra giải pháp tài chính cho công tác xây dựng CSVC , từng bước nâng cao chất lượng CSVC và môi trường cảnh quan sư phạm trường học theo tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học , đặc biệt là đảm bảo CSVC tối thiểu cho công tác dạy học chương trình tiểu học 2000. Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 2 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường 3. Đối tượng nghiên cứu : Gồm 4 nhóm đối tượng được nghiên cứu . Đó là : + Nhóm 1 : Phụ huynh học sinh . + Nhóm 2 : Giáo viên chủ nhiệm . + Nhóm 3 : Học sinh . + Nhóm 4 : Các lực lượng xã hội khác . 4. Nhiệm vụ nghiên cứu : a. Nghiên cứu đặc điểm tâm lí của PHHS , đặc biệt là PHHS dân tộc trong việc con em đến trường học tập trong điều kiện CSVC hết sức khó khăn và quan điểm của họ trong công tác này . b. Nghiên cứu đặc điểm tâm lí của GV với chủ đề “ảnh hưởng của CSVC , môi trường học đường đối với chất lượng , hiệu quả của công tác dạy - học và duy trì sĩ số ” c. Nghiên cứu đặc điểm tâm lí của HS học tập ở trong 2 môi trường CSVC , đó là Tương đối đảm bảo ( Các phòng học cấp 4) và thiếu thốn ( các phòng học tạm ). d. Nghiên cứu đặc điểm tâm lí , thái độ của các lực lượng xã hội khác đối với công tác xây dựng CSVC và môi trường cảnh quan sư phạm nhà trường . Nhiệm vụ chính để nghiên cứu là tìm ra tiếng nói thống nhất trong công tác XDCSVC và cảnh quan sư phạm học đường đồng thời hiểu rõ về mục đích của việc làm đó “ Làm cho ai ? Ai sẽ được hưởng lợi trực tiếp ? Cá nhân được gì trong việc này ? Trách nhiệm của cá nhân , PHHS , GV và các tổ chức xã hội trong việc này ? “ 5. Phương pháp nghiên cứu : Sử dụng phương pháp trắc nghiệm , phỏng vấn trực tiếp ; tham quan thực tế và phương pháp so sánh rút kinh nghiệm. Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 3 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Đặc điểm tình hình của khách thể nghiên cứu . Trường tiểu học Eawy là một trường được thành lập từ năm 1989 , được tách từ trường tiểu học EAWY 1 ( Trần Quốc Toản hiện nay ), phụ trách công tác GD của các thôn 6a,b,c ; 7a,b ; 8a,b ; thôn 9 và 1 phần của thôn 5b , 1b . địa bàn quản lý rất rộng , tỷ lệ HSDT chiếm cao , công tác đầu tư cho xây dựng CSVC nhà trường từ nguồn ngân sách là rất hạn c hế . Kể từ khi thành lập đến năm 2004 , nhà trường mới được đầu tư XDCSVC từ nguồn ngân sách là 6 phòng học . Trong khi đó quy mô nhà trường phát triển rất mạnh ( Tách trường Lê đình Chinh năm 1998 , tách trường Bùi Thị Xuân năm 2005) , số phòng học tạm bợ cao , CSVC nghèo nàn , khuôn viên nhà trường không có sự quy hoạch dẫn đến cảnh quan nhà trường thiếu tính thẩm mỹ . Thực hiện sự chỉ đạo của ngành , vận dụng các văn bản pháp quy của nhà nước quy định , nhà trường đã đặt chỉ tiêu chiến lược hàng đầu cho công tác xây dựng CSVC và quy hoạch , cải tạo cảnh quan sư phạm nhà trường . 2. Nguyên nhân . Trên cơ sở thực trạng trường lớp như đã nêu , ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng và hiệu quả giáo dục nên bản thân đã xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược – lâu dài , đó là : “Huy động sức dân , tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và địa phương xây dựng CSVC và cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo mang tính bề vững ” . Kế hoạch này được thông qua cấp ủy Đảng , chính quyền địa phương để xin chủ trương và thông qua HĐSP nhà trường , Hội Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 4 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường PHHS để phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm mục đích từng bước nâng cao chất lượng CSVC trường – lớp học phục vụ cho nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung . 3. Những biện pháp lớn a- Biện pháp tác động của chủ thể . Từ những trăn trở , bức xúc trong công tác XDCSVC nhà trường bản thân tôi đã mày mò , tìm hiểu các phương pháp , biện pháp . Tranh thủ những ý kiến chỉ đạo của cấp trên , vận dụng linh hoạt các văn bản chỉ đạo sao cho phù hợp với thực tiễn để áp dụng . Trên thực tế , HS trường EaWy không phải đóng góp các khoản thu cho công tác xây dựng bởi các em là HSDTTS tuy nhiên bên cạnh đó , chúng ta còn Nghị định 24 /CP về việc “Huy động và sử dụng nguồn kinh phí tự nguyện từ sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng” • Đối với PHHS và BCH Hội PHHS. Sau khi xin chủ trương và được sự đồng ý của các cấp ngành có liên quan , bản thân vạch ra kế hoạch họp PHHS để thăm dò ý kiến thông qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp PHHS đồng thời chưng cầu ý kiến , giải pháp của PHHS trong công tác cải thiện và nâng cao chất lượng CSVC nhà trường . Với đặc điểm tâm lí của đồng bào dân tộc là đơn giản , dễ hiểu và thực tế nên trong các cuộc họp , bản thân luôn nêu ra những cái lợi , cái hại gần gũi , cụ thể để bà con dễ hiểu , thông cảm , chia sẻ những trăn trở , bức xúc của nhà trường về thực trạng CSVC . Từ đó tạo được sự đồng tình , hưởng ứng của bà con . - Quy trình bầu BCH Hội PHHS ( Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Ban địa diện CMHS – Điều 3) . Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 5 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường Sau khi tranh thủ được đại đa số ý kiến của bà con , việc tiếp theo mà bản thân trăn trở là “ Làm sao để bà con tin tưởng , nhìn thấy hiệu quả của công tác huy động và thể hiện được tinh thần dân chủ trong công tác này ?” . Bước 1 – Công tác chuẩn bị nhân sự : Việc giới thiệu nhân sự cho BCH Hội được chuẩn bị kĩ lưỡng , chu đáo . Đầu tiên , các lớp bầu chi hội PHHS , có chi hội trưởng – chi hội phó và ủy viên . Mọi giao dịch , thắc mắc , đóng góp ý kiến xây dựng … sẽ thông qua chi hội để chuyển tải tới nhà trường . Bước 2- Định hướng giới thiệu nhân sự : Sau khi có các chi hội , nhà trường tiến hành họp PHHS toàn trường giới thiệu nhân sự. Với một địa bàn quản lí rất rộng , nếu chỉ có một vài cá nhân thì không thể đôn đốc tốt hoạt động của hội nên trong cuộc họp PHHS đầu năm , bản thân đã đưa ra ý tưởng “Mỗi thôn giới thiệu cho một đại diện vào BCH hội PHHS” để thành lập BCH hội lâm thời sau đó sẽ tiến hành họp phiên họp đầu tiên bầu ra các chức danh , phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hành động trong nhiệm kì 1 năm. Bước 3 - Bầu ban đại diện CMHS : Ý tưởng đưa ra được hưởng ứng triệt để của PHHS và BCH hội PHHS ra đời mà đại diện là những người có uy tín , năng lực trong công tác vận động quần chúng và đề nghị PHHS tiếp tục giới thiệu và bầu BCH trực tiếp điều hành các hoạt động của Hội thông qua hình thức biểu quyết bằng tay. Bước 4 – Xây dựng quy chế làm việc giữa BGH – Ban đại diện CMHS và các chi hội : Sau khi thành lập hội ,vấn đề cấp bách đặt ra là tham mưu như thế nào ? Làm cái gì trước , cái gì sau ?…Thông qua công tác tham mưu với các cấp ngành , các lực lượng xã hội khác như hội người cao tuổi , Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 6 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường CCB … , học hỏi các đơn vị bạn và cân nhắc với điều kiện thực tế nhà trường để đưa ra phương pháp phù hợp với thực tiễn . - Quy chế làm việc: Để Hội PHHS thực sự phát huy hiệu quả , tính nhạy bén , năng động và phản ánh tính khách quan của công tác này , bản thân đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp trong công tác điều hành , giám sát lẫn nhau . Cụ thể : Nhà trường trao quyền quản lí tài chính và chủ động tổ chức chi cho các hoạt động nhà trường và hợp đồng xây dựng các công trình cho BCH Hội . Về phía nhà trường có trách nhiệm tham mưu , cố vấn trong công tác nghiệp vụ tài chính , đôn đốc công tác thu , tổ chức quản lí tài chính và giám sát công tác chi của hội , tạo ra sự ràng buộc về trách nhiệm trong công tác tài chính cũng như các hoạt động khác . BGH nhà trường , bộ phận tài vụ và Hội PHHS có trách nhiệm sơ kết – tổng kết hoạt động tài chính bằng văn bản kiểm tra , Hội PHHS có trách nhiệm công khai tài chính trước các cuộc họp PHHS toàn trường theo định kì 2 lần / năm học (Cuối kì 1 và tổng kết năm học ) đồng thời có trách nhiệm giải trình về các câu hỏi chất vấn về công tác chi , chất lượng các công trình . Tổ chức công khai các khoản nợ và xin ý kiến của PHHS về các biện pháp thu để trả nợ … đồng thời có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở PHHS trong công tác thu – nộp , được quyền cho HS miễn hoặc giảm trong điều kiện gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Nhìn chung trong công tác phối hợp và công tác tham mưu cũng như hiệu quả làm việc của hội đã tạo được ra niềm tin từ PHHS . Đây là 1 yếu tố lớn nhất dẫn đến thành công của nhà trường trong công tác XDCSVC . - Hình thức vận động và định hướng Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 7 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường Với vai trò là thủ trưởng cơ quan , chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ các hoạt động của nhà trường , Vì vậy , đòi hỏi Hiệu trưởng phải thật sự tâm huyết với công việc đồng thời phải nhanh nhạy trong công tác hoạch định kế hoạch cũng như tầm nhìn chiến lược trong công tác quy hoạch tổng thể để xây dựng nhà trường có tính mô phạm , khoa học và tiết kiệm kinh phí đầu tư , tránh tình trạng đầu tư nhưng không có hiệu quả sử dụng hoặc chồng chéo dẫn đến thất thoát kinh phí của nhà nước và nhân dân . Trên cơ sở thực trạng của nhà trường , hiệu trưởng cần trăn trở với thực trạng đó . Cần có sự cân nhắc trước việc đi đến quyết định tham mưu cho Hội để đề ra kế hoạch huy động sao cho hài hòa giữa nhu cầu của nhà trường và điều kiện kinh tế hộ gia đình của PHHS , không nôn nóng đốt cháy giai đoạn tạo ra những khó khăn trong việc đóng góp của PHHS làm ảnh hưởng tới công tác huy động tối đa trẻ dến trường …Vì vậy việc tư vấn trong công tác đầu tư là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của hiệu trưởng . Xác định được tầm quan trọng trong công tác tư vấn của mình , bản thân hết sức thận trọng trong các quyết định đầu tư . Để có một quyết định đúng đắn và sát thực tiễn cần tranh thủ nhiều thông tin đặc biệt là sự phản ánh của giáo viên , học sinh và thái độ của PHHS trước thực trạng đó . Sau khi phân tích , tổng hợp các ý kiến cần có sự phân loại , xác định ưu tiên cho từng nhiệm vụ và tìm các biện pháp tổng thể để thực hiện . Bước tiếp theo là thông qua các tổ chức đoàn thể , HĐSP để lấy ý kiến đóng góp và điều chỉnh trước khi đề xuất với Hội PHHS trình trước cuộc họp PHHS toàn trường * Đối với học sinh . Thông qua TPT Đội , GVCN lớp nhà trường tổ chức tuyên truyền , vận động và đặc biệt có hiệu quả là biện pháp cho các em tự so sánh khi Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 8 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường được học tập ở 2 môi trường tương đối đảm bảo và thiếu thốn sau đó cho các em nêu cảm nghĩ . GVCN có định hướng cho học sinh để các em hiểu và đóng vai trò cầu nối giữa gia đình ,nhà trường và Hội PHHS trong công tác XDCSVC nhà trường . Đây cũng là 1 động lực rất quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ thu huy động . Đối với công tác tạo cảnh quan sư phạm , nhà trường giao trách nhiệm cho TPT trong công tác tuyên truyền tới tòan thể HS trong trường về ý nghĩa , hiệu quả của công tác trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường và việc gìn giữ vệ sinh học đường . Công tác trồng cây lưu niệm được thúc đẩy mạnh mẽ trong 2 năm học gần đây đối với HS cuối cấp . Hình thức tạo quỹ trồng cây lưu niệm là việc tiết kiệm tiền ăn quà theo từng tuần ngay từ đầu năm học , nhà trường có trách nhiệm quy hoạch và tạo ra lưu bút cho các em nhằm giáo dục ý thức cộng đồng và cải tạo môi trường trong mỗi học sinh . Việc tuyên truyền trong công tác trồng cây và giữ gìn vệ sinh được tiến hành thường xuyên , liên tục trong tất cả các khối lớp , tùy theo năng lực của từng khối lớp để giao việc như HS khối 1,2 do còn nhỏ , các em có trách nhiệm cung cấp phân bón , HS khối 3 có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh học đường , HS khối 4,5 có trách nhiệm đào hố , trồng và bảo quản cây . Công việc được giao đến từng lớp và phân công trách nhiệm rõ ràng . Tóm lại : Công tác giáo dục Vệ sinh môi trường là một hoạt động mà nhà trường phải thực hiện bởi thông qua công tác này sẽ giáo dục các em tinh thần lao động , biết trân trọng , nâng niu những gì do mình làm ra đồng thời giáo dục các em ý thức cải tạo và bảo vệ môi trường sống xung quanh . Chính vì xác định rõ ràng mục tiêu nên nhà trường đã đạt được những thành công lớn trong công tác này. • Đối với GV : Công tác tuyên truyền , vận động các nguồn thu được Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 9 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường gắn liền với công tác thi đua và quyền lợi của mỗi GV . Việc thay đổi vị trí và địa điểm công tác ( Phòng học ) gắn liền với kết quả đào tạo và công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa của GV đó . Gắn trách nhiệm với quyền lợi của từng giáo viên với công tác tuyên truyền vận động XHH . Nếu trong năm học trước , giáo viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động PHHS , thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp 3 môi trường giáo dục dẫn đến không đạt chỉ tiêu đề ra thì năm học sau nhà trường sẽ bố trí vào phòng học mà điều kiện CSVC thiếu thốn , khó khăn để GV tự ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân trong công tác tuyên truyền XHH giáo dục đồng thời GV sẽ thấy được việc huy động XHH để xây dựng CSVC là việc làm hết sức cấp bách và ý nghĩa thiết thực liên quan tới quyền lợi của bản thân , nó có ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của mình . Nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng , chính quyền địa phương và BCH Hội PHHS trong công tác khen thưởng đối với những giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ . Song song với việc khen thưởng động viên , nhà trường chú trong vào công tác kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn và xử lí kịp thời các biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác thu hoặc chiếm dụng nguồn thu của PHHS được tiến hành thường xuyên nhằm điều chỉnh kịp thời những dấu hiệu vi phạm hoặc ảnh hưởng tới tiến độ thu của giáo viên làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường cũng như tác động xấu đén công tác XHH của nhà trường . * Đối với các lực lượng xã hội khác . Tăng cường công tác tuyên truyền , vận động để mọi lực lượng được tham gia công tác tuyên truyền , vận động XHH . Hoạt động này được thể Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 10 [...]... kiện tương tự như trường tiểu học EaWy Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 18 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường Trên thực tế , tác dụng của đề tài này ảnh hưởng rất lớn tới công tác xây dựng CSVC và tạo cảnh quan sư phạm cho nhà trường mà nó còn có tác dụng giảm bớt áp lực từ nguồn chi... trường chuẩn quốc gia ) một cách khoa học Với những nỗ lực vượt bậc trong công tác xây dựng CSVC , nhiều năm liền nhà trường được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 15 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường XHHGD , cá nhân được công nhận danh hiệu... khả thi cao hơn nếu được sự đóng góp và linh hoạt vận dụng khi sử dụng nó sao cho phù hợp với đặc thù của nơi mà người quản lí vận dụng nó Phạm vi áp dụng , có thể áp dụng vào bất cứ đơn vị trường học nào Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 16 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường nếu... : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường hiện qua cơ cấu của Hội PHHS , nòng cốt của BCH hội được nhà trường định hướng khi giới thiệu trong đó có đủ cơ cấu của các tổ chức chính trị , đoàn thể như bí thư chi bộ , Hội phụ nữ , thôn trưởng , Hội CCB … của tất cả các thôn trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường Bản thân và BCH hội PHHS. .. chậm.Sau Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 12 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường khi nhận định tình hình , bản thân đã trao đổi với BCH hội và tiến hành điều chỉnh khách thể như sau : B1 : Mời tất cả các PHHS chưa nộp các khoản đóng góp về gặp nhà trường B2 : Mời tất cả các PHHS có... trong công tác này , cần chú ý đến điều kiện kinh tế của PHHS để đề ra các chủ trương nhằm đưa ra những tham mưu tốt nhất , khả thi nhất cho Ban đại diện CMHS triển khai trước cuộc họp PHHS Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 17 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường • Tôn trọng PHHS ,... kiên cố , có cổng đảm bảo an toàn cho công tác an ninh học đường Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 14 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường • Công trình vệ sinh – nước sạch bao gồm : 01 Nhà vệ sinh tập thể cho HS nam và học sinh nữ riêng biệt ; 01 nhà vệ sinh cho GV ; 02 giếng nước ;... những lời động viên , những ánh mắt dõi theo bước đi của chúng tôi kể từ khi chập chững đến lúc vững vàng , trưởng thành như ngày hôm nay Để tri ân những tình cảm đó , cá Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 19 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường nhân tôi và tập thể nhà trường tiếp... việc hết mình , năng động sáng tạo trong tư duy điều hành để nhà trường đạt được mục tiêu “Chuẩn mức độ 2” vào năm 2015 Xin chân thành cám ơn Eawy ngày 30 tháng 12 năm 2010 Người viết PHẠM ĐÌNH KIỆM Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 20 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường Ý KIẾN CỦA... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tác giả : Phạm Đình Kiệm - Đơn vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 22 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Các Quyết định của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành về Điều lệ Ban đại diện CMHS ( số 278/1992/ QĐ- BGD&ĐT . Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường A- ĐẶT VẤN ĐỀ Trong công tác quản lí giáo dục , công tác quy hoạch và xây dựng. vị : Trường Tiểu học Eawy Tháng 01 năm 2011 1 Đề tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường tác XHH , các tài liệu kiên quan. tài : Nâng cao năng lực vận động PHHS tham gia công tác XHH giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường gắn liền với công tác thi đua và quyền lợi của mỗi GV . Việc thay đổi vị trí và địa
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao năng lực vận động phhs tham gia công tác xhh giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường, nâng cao năng lực vận động phhs tham gia công tác xhh giáo dục qua thực tiễn chỉ đạo và quản lý nhà trường,

Từ khóa liên quan