0

một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn tiếng anh ở trường thcs

21 1,835 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 13:43

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tượng nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài 2 4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 3 4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 3 PHẦN NỘI DUNG 3 Chương I: Cơ sở lý luận 3 Chương II: Một số giải pháp 4 1. Các giải pháp 5 2. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm 3. Ý kiến đề xuất của bản thân 17 18 PHẦN KẾT LUẬN 18 Tài liệu tham khảo 19 Nhận xét của nhà trường 20 PHẦN MỞ ĐẦU    Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ H¶o - §¬n vÞ : Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : 1 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS 1. Lí do chọn đề tài: Hin nay vic dy v hc ting Anh bc THCS ó cú nhng thay i ln c v ni dung ln phng phỏp ging dy sao cho phự hp vi mc tiờu v yờu cu ca chng trỡnh sỏch giỏo khoa mi. Vi quan im c bn l phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh, to iu kin ti u cỏc em rốn luyn phỏt huy kh nng s dng ngụn ng vo mc ớch giao tip ch khụng phi vic cung cp kin thc ngụn ng thun tuý. cú th ging dy k nng nghe sao cho cú hiu qu, bc u ỏp ng c yờu cu ca chng trỡnh ci cỏch l vn m mi giỏo viờn cn phi quan tõm. Trờn c s s dng k nng nghe gii thiu ng liu hay ni dung ca ch im mi, giỏo viờn cn phi xõy dng tỡnh hung xoay quanh quan im ch im ca bi nghe, thit k nhng hot ng cn thit di dng trũ chi nhm hng cỏc em vo ch bi nghe mt cỏch nh nhng. Vic lm ny nhm giỳp hc sinh cú th luyn tp, trau di k nng nghe cú th lnh hi c li thoi trong giao tip thụng qua cỏc bi tp nghe khỏc nhau nh nghe oỏn ý qua ng cnh, nghe ly ý chớnh, nghe hiu tỡm cỏc thụng tin chi tit 2. Mục đích nghiên cứu : Tỡm hiu thc trng v a ra mt s phng phỏp ging dy nhm nõng cao cht lng dy v hc k nng nghe trng THCS. 3. Đối t ợng nghiên cứu : Bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS Qunh Sn - Yờn Dng - Bc Giang 4. Ph ơng pháp nghiên cứu: 4.1. Nhóm các ph ơng pháp nghiên cứu thực tiễn (kinh nghiệm). - Phơng pháp nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm giáo dục - Thực nghiệm s phạm - Nghiên cứu tài liệu và sản phẩm hoạt động s phạm. Ngời viết : Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 2 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS 4.2. Nhóm các ph ơng pháp nghiên cứu lý thuyết: - Phân tích và tổng hợp lý thuyết. PHN NI DUNG Chng I. C S Lí LUN Khi hc ting Anh, thụng thng ngi hc phi luyn tp bn k nng cn thit l nghe - núi - c - vit, trong ú k nng nghe c cho l khú nht v quan trng nht bi l khi mun giao tip bng ting Anh ngi hc phi nghe v hiu c ngi i thoi núi gỡ, thỡ mi cú th ỏp li ỳng ý ngi y. Th nờn, giỏo viờn ngoi ng cn phi c bit chỳ trng k nng nghe trong quỏ trỡnh ging dy. Nhng chỳ trng nh th no v dựng th thut ra sao giỳp cỏc em hc tt k nng ny l vn m bn thõn tụi c bit quan tõm. Qua cỏc tit d gi, hc hi ng nghip, c v nghiờn cu ti liu, cng nh c tham d cỏc lp hc i mi phng phỏp v thay sỏch giỏo khoa cựng vi kinh nghip ging dy ca bn thõn tụi nhn thy vic dy v hc k nng nghe con gp nhng khú khn v hn ch nht nh. Vỡ vy tụi xin trỡnh by mt s phng phỏp v kinh nghim ging dy k nng nghe ca bn thõn qua ti ny. Chng II: MT S GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG NGHE TRNG THCS 1. Mt s gii phỏp: Theo phng phỏp mi, khi dy mt bi Listen giỏo viờn cn phi theo phng phỏp The PPP Framework bao gm: A. Presentation phrase : Pre-listening. B. Practice phrase : While- listening. C. Production : Post-listening. Ngời viết : Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS A/ Presentation Phrase/Pre-listening: (Phần giới thiệu bài/ trước khi nghe)  Trong phần này, giáo viên cần xây dựng một hoặc hai hoạt động nhằm để giới thiệu nội dung bài nghe. Phần này chủ yếu là giúp học sinh làm quen vơí chủ đề sắp được nghe trong bài, làm cho học sinh cảm thấy hứng thú và qua đó ôn lại những kiến thức đã học có liên quan đến bài mới.  Để thực hiện giai đoạn này, Giáo viên cần chú ý: - Giáo viên nên thiết kế các hoạt động ngắn, dễ hiểu, rõ ràng trong thời gian khoảng 5 - 7 phút, có thể sử dụng tiếng Anh và cả tiếng Việt (nếu trình độ học sinh còn hạn chế) - Để phát huy tính tích cực của học sinh, giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh trao đổi với nhau theo các nhóm hay có thể hỏi giáo viên để khai thác nội dung chủ đề bài nghe. - Dùng các thủ thuật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của học sinh như yêu cầu HS đoán tranh, đoán câu trả lời, kích thích sự tò mò của học sinh  Các bước tiến hành: - Warm up (khởi động) - Background knowledge (kiến thức nền) xoay quanh chủ đề mà học sinh sắp được nghe. Có thể lồng phần “Background” vào phần “Warm up”. - Giới thiệu từ vựng mới (nếu có) - Giải thích yêu cầu và cách làm bài. 1. Để thực hiện phần background /warm up chúng ta nên có một số hoạt động như: a. Discussion: - Giáo viên dùng tranh có nội dung liên quan đến bài mà các em sắp được nghe (có thể lồng các trò chơi vào để tăng sự hấp dẫn). - Học sinh thảo luận về tranh theo nhóm (trao đổi ý kiến để đoán xem bài nghe sẽ đề cập đến vấn đề gì, nhân vật nào hay điều gì ) Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ H¶o - §¬n vÞ : Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : 4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS Ví dụ: Để dạy phần “Listen” trong Unit 9 – English 9 - Giáo viên cần chuẩn bị ô chữ giống trong trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu” và dùng tranh số 2 trong SGK tiếng Anh 9 (Tr. 74). - * Các bước tiến hành: - Giáo viên giới thiệu trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”: học sinh mỗi nhóm sẽ đoán ô chữ, nhóm nào đoán sai → mất lượt, nhóm khác sẽ đoán tiếp. Nhóm đoán đúng chữ “EARTHQUAKE” sẽ thắng cuộc. - Giáo viên giới thiệu chủ đề bài nghe thông qua tranh. - Học sinh nhìn tranh, đọc kỹ các câu trong bài tập, thảo luận theo nhóm để đoán xem nên làm gì để có thể sống cùng với các trận động đất. - Giáo viên giải thích yêu cầu bài tập nghe: Nghe và điền thông tin vào chỗ trống. b. Brainstorming: Để thực hiện hoạt động này, giáo viên cho học sinh thảo luận theo nhóm về chủ đề mà các em sắp được nghe. Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ H¶o - §¬n vÞ : Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : This is one of natural disasters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 10 ô chữ Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS - Mi nhúm cú mt i din lờn bng vit ra cỏc t trng tõm, hay nờu ý kin m hc sinh d oỏn xoay quanh ti ó cho. - Cỏc nhúm sa li hoc b sung ý kin cho nhau. Vớ d: dy phn Listen trong Unit 1 sỏch ting Anh 9 giỏo viờn cn chun b tranh ca bi Listen (Tr. 16) * Cỏc bc tin hnh: - Cú th chia lp thnh 3 nhúm - Nhúm 1, Nhúm 2, Nhúm 3 (cỏc em cú th di chuyn ch ngi hp thnh 3 nhúm). - Hc sinh s tho lun v ti qun ỏo Clothes qua trũ chi Networks. Nhúm 1 Nhúm 2 Nhúm 3 Ngời viết : Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 6 Ao Quan Giay Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS - Từng nhóm sẽ ghi ra những từ về áo, quần, giày mà các em đã được học vào bảng phụ. Sau đó đại diện mỗi nhóm sẽ đưa đáp án lên trước lớp. Nhóm nào ghi được nhiều từ, nhanh, chính xác nhất → nhóm đó sẽ thắng cuộc. Qua trò chơi này, học sinh sẽ ôn lại các từ chỉ về quần áo, giày dép nhằm hướng các em vào chủ đề bài nghe là: Bé gái Mary đã đi lạc ở hội chợ triển lãm ô tô. Học sinh nghe và xác định xem cô bé ấy mặc áo gì, quần gì, và mang gì? - Giáo viên giải thích yêu cầu của bài này là nghe để nắm bắt thông tin cụ thể. c. Questioning: Giáo viên có thể dùng các tranh có liên quan đến chủ đề của bài nghe mà học sinh sắp được nghe, có thể lồng phần warm up vào để tạo hứng thú cho học sinh. Cho học sinh hỏi đáp lẫn nhau dựa vào tranh, giáo viên cần tạo điều kiện cho tất cả các em đều tham gia hỏi đáp . Giáo viên cung cấp 1, hoặc 2 câu hỏi (pre-questions) để thu hút sự chú ý của học sinh trước khi cho các em nghe. Học sinh có thể đoán câu trả lời trước hoặc sau khi được nghe bài tập nghe. Ví dụ: Để dạy bài Listen của Unit 6, sách tiếng Anh 9, giáo viên cần chuẩn bị: Tranh về nạn ô nhiễm * Các bước tiến hành: Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ H¶o - §¬n vÞ : Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : 7 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS - Giới thiệu các bức tranh. - Cho HS hoạt động theo nhóm (4 nhóm), nhìn tranh và đặt tên cho từng bức tranh → Nhóm nào nhanh, chính xác nhất sẽ thắng cuộc. - Hoạt động này nhằm hướng HS vào chủ đề bài nghe là sự ô nhiễm đại dương. - Giáo viên đặt câu hỏi: + Do you think the ocean is polluted? + Why is the ocean polluted? - Học sinh hỏi đáp lẫn nhau, có thể hỏi giáo viên xoay quanh vấn đề do đâu mà đại dương bị ô nhiễm. - Giáo viên giải thích yêu cầu bài nghe này là: nghe và điền thông tin vào chỗ trống. 2. Pre- teaching new words : ở giai đoạn giới thiệu bài nghe (The Presentation Phrase/ Pre-teaching) giáo viên cần giải thích từ mới hay cấu trúc ngữ pháp cần thiết, nhưng không cần phải dạy hết các từ mới (nếu không quan trọng) hay có thể để cho học sinh tự đoán nghĩa của từ mới qua ngữ cảnh (đối với học sinh khá, giỏi) B. While - listening/ The practice Phase (Phần luyện nghe) ở giai đoạn này, học sinh sẽ được nghe băng để nắm nội dung bài nghe, sau đó các em sẽ làm bài tập có liên quan đến nội dung bài vừa nghe (Học sinh có thể làm một hoặc hai bài tập tuỳ yêu cầu từng bài). Giáo viên có thể cho học sinh nghe ít nhất 2 lần, sau đó mới kiểm tra đáp án sơ bộ ban đầu .GV có thể cho học sinh trao đổi đáp án với bạn bên cạnh (pairwork) hay trao đổi đáp án giữa các nhóm với nhau (groupwork). Cho học sinh nghe lần thứ 3, lần nghe này sẽ giúp học sinh tự sửa lỗi hay tự tìm đáp án đầy đủ trước khi giáo viên đưa ra đáp án đúng. * Lưu ý: - Khi cho HS nghe lần 1: GV nên cho học sinh nghe toàn bộ nội dung bài. Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ H¶o - §¬n vÞ : Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS - Nghe lần 2: GV có thể dừng lại ở những đoạn cần thiết để học sinh có thời gian suy ngẫm và tìm thông tin chính xác để hoàn tất bài tập. - Nghe lần 3: GV có thể dừng băng hay không tuỳ theo đối tượng học sinh. 1. Những hoạt động ở giai đoạn While - listening. a. General information: (thông tin chung) - Giáo viên đưa ra một số câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời. GV cần xoáy vào ý chính, giúp học sinh tập trung ý tưởng và làm bài tập dễ dàng. Ví dụ: Để dạy phần Listen trong Unit 9, tiếng Anh 9, giáo viên thực hiện như sau: Task 1: Listen to the talk ofan expert and find out where heavy books should be placed, where the rollers should be blocked. - Cho học sinh nghe băng lần 1 (không dừng lại). - Học sinh lắng nghe, ghi thông tin trả lời ra giấy. - Cho học sinh trao đổi, so sánh câu trả lời với nhau (theo nhóm). Task 2: Listen again, check your answers and tell me what should be checked, where your bed shouldn’t be put and where you should stay, sit and stand when an earthquake happen. Cho học sinh nghe băng lần 2, giáo viên cho dừng lại ở mỗi câu hay mỗi đoạn cần thiết. Học sinh nghe băng kiểm tra lại câu trả lời ở phần “Task 1” và nắm thông tin để trả lời cho “Task 2”. Giáo viên kiểm tra đáp án sau khi cho học sinh so sánh kết quả. Cho HS nghe lần 3 để học sinh kiểm tra đáp án lần cuối sau đó giáo viên cho đáp án đúng để học sinh điền thông tin vào bảng. Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ H¶o - §¬n vÞ : Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : 9 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS b. Specific information : (Thông tin chi tiết) Đây là bài luyện nghe để lấy thông tin đặc biệt. Giáo viên cần lưu ý học sinh phải biết bỏ qua những thông tin không cần thiết, chỉ chú trọng đến thông tin đáp ứng yêu cầu của bài luyện nghe. Học sinh cần phải nghe cẩn thận (có sàng lọc) sau đó trả lời các câu hỏi trong bài tập: - Giáo viên cho học sinh xem qua bảng biểu (grid), chú ý vào các thông tin có sẵn (đây là những chi tiết gợi mở, giúp học sinh làm bài dễ hơn). - Cho học sinh nghe băng và điền thông tin còn lại vào bảng. - Học sinh trao đổi đáp án (theo cặp hoặc nhóm). - Cho học sinh nghe lại lần 2, lần 3 (nếu cần) → cho đáp án đúng. Ví dụ: Để dạy phần Listen / Unit 5/ Sách Tiếng Anh 9 Task: Listen to a converstion between Chau and her father. Fill in the table with the information you hear. Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ H¶o - §¬n vÞ : Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : 10 [...]... : 13 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS Giỏo viờn gii thiu tranh, hng hc sinh vo vic phõn bit cỏc tranh vi nhau Cho hc sinh nghe li kim tra ỏp ỏn 1 Hng dn ging dy Ting Anh lp 6, 7, 8, 9 ( NXB Giỏo dc ) 2 Mt s vn i mi phng phỏp dy hc trng THCS mụn Ting Anh ( Tỏc gi: Nguyn Hnh Dung ) 3 S tay ngi dy Ting Anh (NXB Giỏo dc ) 4 PP dy Ting Anh trong trng ph thụng 5 Teach... mụn Ting Anh trng THCS Qunh Sn, ngy 24 thỏng 5 nm 2011 Ngi vit Ngời viết : Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 18 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS Nguyn Th Ho TI LIU THAM KHO 1 Hng dn ging dy Ting Anh lp 6, 7, 8, 9 ( NXB Giỏo dc ) 2 Mt s vn i mi phng phỏp dy hc trng THCS mụn Ting Anh ( Tỏc gi: Nguyn Hnh Dung ) 3 S tay ngi dy Ting Anh (NXB... Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 11 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS Giỏo viờn ch vo tranh C: This is a flower dress HS s nhn ra chi tit sai v sa li GV lm tng t vi cỏc tranh khỏc Sau ú giỏo viờn cho HS nghe bng ln 1 (khụng dng li) - Cho hc sinh t tỡm ỏp ỏn - Cho hc sinh nghe bng li ln 2 (dng li cõu hay on cn thit) - Hc sinh nghe v chnh sa li ỏp ỏn... thớch yờu cu bi nghe - Cho hc sinh nghe bng ln 1 (khụng dng gia chng) Ngời viết : Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 14 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS - Cho hc sinh t tỡm ỏp ỏn (chn tranh phự hp vi ni dung bi) - Cho cỏc em nghe li ln 3 (nu cn) giỏo viờn cho ỏp ỏn ỳng f True or false: p dng cho loi bi tp nghe di dng True or False Giỏo viờn... nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS - Giỏo viờn cho HS nghe bng ln 1 (khụng dng bng) - Hc sinh nghe v t in thụng tin vo bng - Giỏo viờn t cõu hi kim tra mc hiu, nm ni dung bi nghe ca HS: + When was the telegraph invented? + What were two new forms of news media? + Did television become popular in the 1915s? - Cho hc sinh nghe bng ln 2 (cn dng li ni cn thit) - Hc sinh nghe li... gi ý, hng vo ni dung bi nghe giỳp hc sinh lm c bi - Cho nghe li ln 3 kim tra ỏp ỏn GV cho ỏp ỏn ỳng v sa li cho hc sinh g Gap - filling: Ngời viết : Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 15 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS Dựng cho dng bi tp in vo ch trng Giỏo viờn cho hc sinh xem qua thụng tin chi tit ó c cho sn trong bi (cú th dựng Flipchart)... cho nghe li ln 3 hoc 4 (tu tng i tng hc sinh) c Deliberate mistakes: (Tỡm li sai) p dng cho cỏc loi bi tp nghe di dng tranh nh Sau khi cho hc sinh xem tranh, giỏo viờn gii thiu ch bi nghe v yờu cu cỏc em núi xem trong tranh gm nhng gỡ Giỏo viờn mụ t li bc tranh nhng c ý núi sai mt s chi tit Hc sinh theo dừi v khi phỏt hin chi tit sai gi tay hay núi Youre wrong Vớ d: phn Listen / Unit 2/ Sỏch ting Anh. .. Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 12 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS - Giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt bn Task: Look at the map Listen to the trip to Bas village then match the places on the bus route with the letters on the map - Gii thớch yờu cu v nghe - Cho hc sinh nghe bng ln 1 (khụng dng li) - Cú th t vi cõu hi kim tra mc hiu bi ca hc... rt quan trng Sau khi nghe, giỏo viờn cú th t chc cho cỏc em kim tra li ỏp ỏn bng nhiu cỏch: cho cỏc em hi, trao i ỏp ỏn ln nhau v cha chộo cho nhau; hoc cú th cho hc sinh lờn trc lp hi cỏc bn v mi bn tr li ỏp ỏn giỏo viờn mi cho ỏp ỏn cui cựng Ngời viết : Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn 16 - Trang : Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS Hc sinh cú th... c bit khi kt hp giỏo ỏn in t vi bi dy,nht l khi cú cỏc on phim t liu,cỏc em thc hnh nghe rt tt v bi dy to c sc thuyt phc ln i vi hc sinh Kt qu c th nh sau: Nm hc Gii Khỏ TB Yu Ngời viết : Nguyễn Thị Hảo - Đơn vị : Trờng THCS Quỳnh Sơn - Trang : 17 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng nghe trong mụn Ting Anh trng THCS 2008-2009 16,5% 52,6% 26,2% 4,7% 2009-2010 19,3% 50,4% 26,1% 4,2% 2010-2011 20,7% . Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : 7 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS - Giới thiệu các bức tranh. - Cho HS hoạt động theo nhóm (4 nhóm), nhìn tranh. THCS Quỳnh Sơn - Trang : 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS A/ Presentation Phrase/Pre-listening: (Phần giới thiệu bài/ trước khi nghe)  Trong. đánh số. Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ H¶o - §¬n vÞ : Trêng THCS Quúnh S¬n - Trang : 13 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn Tiếng Anh ở trường THCS Giáo viên giới thiệu tranh,
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn tiếng anh ở trường thcs, một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghe trong môn tiếng anh ở trường thcs,

Từ khóa liên quan