SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện

14 12.2K 87
SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thư viện nhà trường là một bộ phận quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nó là công cụ phục vụ mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học, là linh hồn của một nhà trường, là nơi hội tụ kiến thức, tri thức của loài người. Nó không chỉ giúp cho thầy và trò nhà trường dạy tốt, học tốt mà nó còn góp phần mở mang trí óc, bồi đắp nhân cách, xây dựng nền tảng và phông văn hóa cá nhân.

SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI a. Cơ sở lí luận Thư viện nhà trường là một bộ phận quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nó là công cụ phục vụ mục tiêu đổi mới phương pháp dạy - học, là linh hồn của một nhà trường, là nơi hội tụ kiến thức, tri thức của loài người. Nó không chỉ giúp cho thầy và trò nhà trường dạy tốt, học tốt mà nó còn góp phần mở mang trí óc, bồi đắp nhân cách, xây dựng nền tảng và phông văn hóa cá nhân. Quy chế về tổ chức hoạt động thư viện đã chỉ rõ: “Thư viện là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường. Nó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp Dạy – Học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hoá mới cho các thành viên của nhà trường.(Quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường PT- Bộ GD&ĐT). Trong các năm học qua, song song với các văn bản chỉ đạo kế hoạch, nhiệm vụ năm học của ngành đều nói tới vị trí vai trò cũng như tác dụng của thư viện trường học. Phòng giáo dục Lý Nhân cũng có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thư viện cũng như tổng kết đúc rút kinh nghiệm của hoạt động thư viện từng năm. Xuất phát từ vai trò, vị trí và những tác dụng đó của thư viện, trong những năm gần đây bên cạnh việc dạy - học của giáo viên và học sinh, áp dụng phương pháp dạy học mới nhằm pháy huy tối ưu tính tích cực, sáng tạo của học sinh, thì thư viện nhà trường cũng từng bước được quan tâm đầu tư để đáp ứng yêu cầu 1 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện học tập và nghiên cứu ngày càng cao của giáo viên và học sinh, đáp ứng với xu thế phát triển của ngành giáo dục nói chung đồng thời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục để đảm bảo về chất lượng đội ngũ. Đặc biệt là đổi mới phương pháp giảng dạy đã và đang từng bước đòi hỏi đối với mỗi thành viên trong nhà trường. Chính vì vậy hoạt động thư viện nhà trường đã trở thành việc làm thường xuyên và hết sức cần thiết đối với hoạt động giáo dục của nhà trường. b, Cơ sở thực tiễn Trong những năm qua ,trường cũng như một số trường học khác trong huyện nói riêng và trong tỉnh nói chung, cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động của công tác thư viện mới chỉ đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu của một trường chuẩn. Chưa có phòng đọc riêng đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của học sinh và giáo viên, phòng đọc và kho sách còn chung nhau. Cơ sở vật chất phục vụ thư viện còn thiếu thốn, sách tham khảo giành cho giáo viên còn ít, không có đủ sách đáp ứng nhu cầu mượn của học sinh. Mặt khác do trường học hai buổi trong ngày nên ảnh hưởng lớn đến phần nào thời gian học tập và nghiên cứu của học sinh và giáo viên , dẫn đến hiệu quả hoạt động của công tác thư viện không được cao. Giáo viên và học sinh không có thời gian nhiều để đến thư viện học tập, nghiên cứu. Một thực trạng nữa mà Thư viện nhà trường cũng gặp phải đó là nhân viên thư viện laqmf công tác kiêm nhiệm nên kinh nghiệm chưa nhiều cũng ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác thư viện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện còn hạn chế nên phần nào cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, quả lý của công tác thư viện, đến hoạt động giáo dục của nhà trường. 2 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện Về hoạt động công tác thư viện chỉ diễn ra một cách đơn thuần, hoạt động chưa phong phú là đầu năm cho giáo viên mượn sách giảng dạy, học sinh mượn sách giáo khoa, cuối năm thu về, vào sổ sách, làm báo cáo Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chất lượng hoạt động thư viện chưa cao. Xuất phát từ những lý do đó nên bản thân tôi đã suy nghĩ và mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện” 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊNCỨU Nghiên cứu để tìm ra biện pháp giúp thư viện nhà trường hoạt động có hiệu quả và ngày một tốt hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên, học sinh trong nhà trường. 3. THỜI GIAN - ĐỊA PHƯƠNG Bắt đầu từ năm học 2011 -2012 đến năm học 2012 - 2013 tại trường 4 4.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Hoạt động công tác thư viện của một số trường tiểu học trong huyện. - Thực tế hoạt động thư viện của trường 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp quan sát - Phương pháp phân tích - Phương pháp thực nghiệm. PHẦN II: NỘI DUNG 1. CÁC BIỆN PHÁP ,GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN a.Tìm nguồn ngân sách để bổ sung thêm nguồn sách thường xuyên cho thư viện Trong năm học,ngoài nguồn sách hiện có của thư viện với số lượng hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của thư viện. Chính vì vậy, tôi luôn 3 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện suy nghĩ làm thế nào để luôn đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh mục do Bộ Giáo dục& Đào tạo qui định và Sở GD&ĐT hướng dẫn để đáp ứng với hoạt động của thư viện trong năm học . Từ những yêu cầu và suy nghĩ đó tôi đã mạnh dạn đề nghị với Hiệu trưởng nhà trường đầu tư, tổ chức phát động các phong trào để tăng thêm nguồn sách báo, tài liệu cho Thư viện như: - Tranh thủ sự hỗ trợ của các đoàn thể trong nhà trường làm tăng số lượng sách. Ví dụ như kết hợp với đội thiếu niên tiền phong và nhất là giáo viên chủ nhiệm để xây dựng phong trào “Góp một cuốn sách để được đọc trăm cuốn sách”. - Phát động học sinh góp sách, tiến hành phân loại sách do học sinh góp, đưa những sách tốt phục vụ cho học sinh, loại trừ những sách có nội dung xấu. - Đặt mua các loại báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu của cấp học, của giáo viên và học sinh. b.Tổ chức hoạt động thư viện - Thư viện mở cửa thường xuyên vào các ngày trong tuần. Cán bộ thư viện lên kế hoạch cụ thể từng tuần, lên lịch đọc sách cụ thể cho các lớp để giữ cho thư viện được yên lặng, tránh tình trạng học sinh dồn lên thư viện ào ào vào các giờ ra chơi. - Giới thiệu các loại sách đến giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức: + Giới thiệu trên bảng thông báo của thư viện, phòng giáo viên để giáo viên biết và tìm mượn. + Điểm sách theo nội dung và trang bìa của sách dán ở thư viện, phòng giáo viên, văn phòng và nhiều nơi khác để giáo viên tham khảo. Hiện nay do sự phát triển của công nghệ thông tin nên việc giới thiệu sách cũng dễ dàng hơn. 4 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện + Đối với học sinh: Phòng thư viện giới thiệu sách trên bảng thông báo của thư viện, của nhà trường, giới thiệu với giáo viên chủ nhiệm để các em nhanh chóng tìm đến thư viện đọc sách + Giới thiệu trong các buổi chào cờ, sinh hoạt tập thể toàn trường. + Điểm sách theo nội dung và trang bìa của sách dán ở một số vị trí mà học sinh trong trường thường chú ý để thu hút nhiều bạn đọc đến thư viện . - Tổ chức đọc sách cho học sinh các lớp, cán bộ thư viên thường áp dụng phương pháp như: + Các loại sách Kim đồng hay, đẹp , quý, thư viện cho giáo viện chủ nhiệm mượn về lớp, giáo dục học sinh có ý thức bảo quản sách, bao bọc cẩn thận trước khi đọc . + Băng hình thức cho mượn về lớp đọc tập thể trong giờ sinh hoạt hoặc phát về tổ cho học sinh đọc, công tác bạn đọc cũng được nhân rộng ra rất nhiều bởi vì thì giờ lên thư viện, phòng đọc của các em rất hạn chế. + Trong các giờ ra chơi hằng ngày cán bộ thư viện thường xuyên tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách. Tổ chức cho học sinh đọc sách trong các giờ ra chơi hàng ngày là những truyện tranh mỏng phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với giờ giấc của các em, nội dung ngắn gọn dễ tiếp thu, màu sắc tranh ảnh đẹp mắt phù hợp với tuổi thơ. Cán bộ thư viện cũng qua đó kết hợp hướng dẫn học sinh xem tranh ảnh trong sách và hướng dẫn bảo quản sách. + Ngoài ra để vận động học sinh đọc được nhiều sách, tập cho học sinh tìm kiếm tư liệu qua sách báo, làm quen với kho tàng kiến thức của nhân loại và từng bước tham gia gia tốt các phong trào thi đua của nhà trường, Tổ công tác thư viện đã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức thi kể chuyện vào các ngày lễ lớn trong năm như 20/11 , 22/12, 8/3, 26/3 cũng từ đó phát động các phong trào thi đua đọc sách, kể chuyện theo sách đến đông 5 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện đảo học sinh toàn trường. Qua đó các em cũng đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu sách báo ở thư viện ngày một nhiều hơn. + Đọc to nghe chung: đây là hình thức đơn giản nhất dễ làm, thực hiện ở đâu cũng được. Đối tượng nghe chủ yếu là học sinh, nhằm tuyên truyền các tác phẩm văn học giúp các em tiếp thu tốt hơn. Nội dung là truyện cổ tích, truyện ngắn hay, có thể trích truyện dài để giới thiệuvà trước khi đọc người đọc phải lựa chọn tài liệu và đọc trước. + Kể truyện sách : kể truyện sách là thuật lại những điều đã ghi trong sách cho người khác nghe.Muốn làm được điều này thì người kể phải tiếp thu nhuần nhuyễn nội dung của sách và trước khi kể phải biết chọn nội dung, chọn đề tài cho phù hợp với trình độ, lứa tuổi của học sinh. + Điểm sách: Là một cuộc nói truyện ngắn gọn, giới thiệu một hay nhiều cuốn sách đã viết sẵn theo một dàn bài định trước. Giới thiệu sách một cách ngắn gọn, chủ đề được tập chung, gồm những phần sau đây: giới thiệu hình thức cuốn sách, tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nội dung chủ yếu của cuốn sách, đối tượng của cuốn sách. Bằng phương pháp này có thể giới thiệu được nhiều sách và có nội dung tập trung. c. Xây dựng mạng lưới thư viện học sinh Mạng lưới thư viện học sinh đóng vai trò rất lớn trong hoạt động của thư viện trường học. Mạng lưới thư viện học sinh là những bạn đọc tích cực, có tinh thần trách nhiệm với công tác thư viện. Nhưng không coi các em là những người thực hiện các công việc của thư viện một cách bị động mà phải hướng dẫn, giúp đỡ các em thực hiện tốt công tác một cách tích cực và chủ động. Để có một đội ngũ học sinh - mạng lưới tốt hỗ trợ cho cán bộ thư viện trong các hoạt động của thư viện, cán bộ thư viện đã lựa chọn các em thích đọc sách, tích cực nhanh nhẹn, năng nổ dạn dĩ khi xuất hiện trước đám đông và các 6 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện em có năng khiếu như: biết kể chuyện , có giọng đọc hay, có năng khiếu ca hát, múa, viết chữ đẹp, khéo tay Số lượng học sinh mạng lưới này cán bộ thư viện theo điều kiện cụ thể của hoạt động để chọn. Phân công học sinh mạng lưới: cán bộ phân công học sinh theo khả năng của mình, hướng dẫn từng phần việc được giao cho các em để các em hiểu và thực hiện tốt công việc của mình Có thể chia học sinh thành các mạng lưới thư viện theo từng nhóm như sau: + Nhóm phục vụ bạn đọc: các em hướng dẫn các bạn chọn sách, cất sách, quan sát, giữ gìn trật tự trong lúc các bạn đọc sách trong giờ ra chơi. Ngoài ra các em có thể giúp cán bộ thư viện cho các bạn mượn sách và nhận trả sách, nhắc nhở các bạn mượn sách quá hạn. + Nhóm tuyên truyền giới thiệu sách: các em cần đọc thêm nhiều sách để có thể giới thiệu sách, điểm sách, đọc to nghe chung các em cũng là nòng cốt và là những cộng sự đắc lực của cán bộ thư viện trong các hoạt động của thư viện như kể chuyện sách, thi vui đọc sách, trưng bày sách + Nhóm trang trí: gồm các em có năng khiếu hội hoạ, viết chữ đẹp ,khéo tay Công việc của các em là trang trí thư viện, làm mục lục treo tường , mục lục tranh vẽ giúp thư viện trình bày trong những cuộc trưng bày, triển lãm sách Để có một đội ngũ học sinh mạng lưới thực hiện hết khả năng của mình, hỗ trợ tốt trong các hoạt động của thư viện là hướng dẫn , rèn luyện và giúp đỡ các em trong từng nhóm nắm được một số vấn đề về nghiệp vụ thư viện, nắm được phương pháp và kĩ năng đọc sách, cũng như những biện pháp tuyên truyền sách báo. Cán bộ thư viện thường quán xuyến được hết phần việc của mình , có kế hoạch, biết phân công học sinh mạng lưới vào những việc hướng dẫn các em 7 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện một cách bền bỉ kiên trì, tham mưu tốt với ban giám hiệu để được sự hỗ trợ, động viên khen thưởng các em. d.Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện Từ điều kiện thực tế trong hoạt động quản lý thư viện và hiệu quả của quá trình khai thác và sử dụng thư viện.Nhận thấy vai trò, tác dụng quan trọng của công nghệ thông tin cho nên trong năm học này tôi cùng tổ công tác thư viện đã đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường trang bị cho thư viện nhà trường một bộ máy vi tính để thuận lợi hơn trong công tác quản lý thư viện. Đồng thời quyết định và chỉ đạo cho tổ công tác thư viện triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thư viện. - Nối mạng Internet phòng máy vi tính giúp cho học sinh cũng như giáo viên có thể vào mạng tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ khi phòng máy đi vào hoạt động các cán bộ giáo viên nhà trường đã giành nhiều thời gian cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu bằng cách tranh thủ thêm thời gian để đến phòng máy (kể cả những giờ trống) tìm kiếm, tham khảo tài liệu, bài giảng để phục vụ cho công tác giảng dạy. Đối với học sinh nhà trường, các em cũng đã tích cực tìm hiểu, học tập .đặc biệt là các em ngoài việc đọc truyện, đọc báo và các thông tin phù hợp với lứa tuổi của mình thì nhiều em đã biết khai thác và sử dụng phòng máy nối mạng để học tập và tham gia giải toán trên mạng. d.Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện Cán bộ nhân viên thư viện thường xuyên tự bồi dưỡng về nghiệp vụ , tham quan học hỏi kinh nghiệm của các thư viện bạn để hoàn thành tốt công tác của mình. Mặt khác yêu cầu cán bộ thư viện phải nắm được kế hoạch giảng dạy của nhà trường theo từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm học để từ đó có kế 8 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện hoạch tổ chức các hoạt động của thư viện theo từng giai đoạn cho phù hợp với hoạt động chung của nhà trường .Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy về chuyên môn nhiệp vụ do nhà trường đề ra như: hồ sơ chuyên môn, kế hoạch hoạt động thư viện hàng năm Thái độ phục vụ giáo viên học sinh phải luôn vui vẻ hoà nhã, nhiệt tình, có phong cách phục vụ tốt, nhanh gọn , tích cực phát huy vai trò của cán bộ thư viện trong trường học, thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh. 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN Qua những biện pháp và việc cụ thể trên, tuy thời gian chưa nhiều. Song hiệu quả của công tác thư viện đã có những khởi sắc và chuyển biến tích cực so với thời gian trước đó. Từ chỗ hoạt động công tác thư viện của nhân viên với các công việc chỉ lặp lại một cách đơn giản, không có sự đổi mới sáng tạo.Số lượng đầu sách, tài liệu phục vụ ít, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu dẫn đến hoạt động chưa hiệu quả, phần nào làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của nhà trường. Đến nay thư viện nhà trường đã được đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu của giáo viên và học sinh đến với thư viện nghiên cứu, học tập Số lượng đầu sách trong thư viện đã tăng lên trên 3000 cuốn. Thư viện được trang bị máy vi tính và đưa phần mềm quản lý thư viện vào hoạt động, phòng học Tin học được nối mạng Internet để cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường có thêm nguồn thông tin phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. Hoạt động thư viện dần ổn định. Giáo viên và học sinh đến thư viện để nghiên cứu và học tập ngày một nhiều hơn và trở nên thường xuyên. - Chất lượng học tập của học sinh cũng được nâng lên. Điều đó được thể hiện rõ ở các bài thi định kì đặc biệt là ở chất lượng của các bài thi môn Tiếng 9 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện việt, Ở khả năng đọc, sự hiểu biết về cuộc sống, về thế giới xung quanh mình của học sinh các khối lớp ngày một tốt hơn, phong phú hơn PHẦN III: KẾT LUẬN 1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Với phạm vi, khuôn khổ hạn hẹp của bài viết này, những vấn đề mà tôi đưa ra mới chỉ là những nghiên cứu bước đầu. Nhưng tôi thấy rằng, để công tác thư viện hoạt động một cách chất lượng và thực sự hiệu quả thì: * Trước hết cần có sự quan tâm của Ban giám hiệu và sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch đầu tư điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu, sách báo. Tuyên truyền cho sự cần thiết cập nhật thông tin bổ sung kiến thức thực tế vào công việc giảng dạy và học tập hàng ngày của giáo viên và học sinh. * Thứ hai: Hoạt động thư viện phải được coi là một hoạt động thường xuyên và mang tính tự giác. Nhân viên thư viện thật sự nắm được nghiệp vụ chuyên môn,tin học, say mê đọc nghiên cứu để tuyên truyền giới thiệu và tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh được đọc. 10 [...].. .SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện * Thứ ba: Phải gắn hoạt động thư viện với các hoạt động sinh hoạt chuyên đề ở tổ nhóm chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và khả năng tự bồi dưỡng của mỗi thành viên trong tổ II Ý KIẾN ĐỀ XUẤT: Hiện tại hầu hết cán bộ thư viện của các trường tiểu học,THCS trong huyện đều... tạo về chuyên môn nghiệp vụ Đề nghị PGD mở lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện, đồng thời triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin bằng phần mềm trong quản lý và hoạt động thư viên của các trường MỤC LỤC 11 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi do vậy chúng tôi chỉ để sẵn danh mục Bấm... NGHỊ PHỤ LỤC 12 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I THÔNG TIN TÁC GIẢ Họ và tên: ……………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………… Đơn vị: Trường tiểu học ……… Địên thoại: 0912345678 E-mail: 0912345678@gmail.com II TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN: III NỘI DUNG CAM KẾT Tôi xin cam kết... bạn đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng sáng kiến này tôi cũng không khiếu nại hay đòi hỏi quyền sở hữu …………, ngày … tháng … năm 20… Người cam kết (Ký, ghi rõ họ tên) 13 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện 14 ... Tên SKKN: III NỘI DUNG CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã áp dụng thành công trong giảng dạy tại trường ……………………………… Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm này mà tôi là người vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT Sáng kiến kinh nghiệm này tôi cũng đã phổ biến cho . đến hiệu quả hoạt động, quả lý của công tác thư viện, đến hoạt động giáo dục của nhà trường. 2 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện Về hoạt động công tác thư viện. sách hiện có của thư viện với số lượng hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của thư viện. Chính vì vậy, tôi luôn 3 SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện suy nghĩ. SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI a. Cơ sở lí luận Thư viện nhà trường là một bộ phận quan trọng góp phần vào việc nâng cao

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan