0

hệ thống từ vựng tiếng anh lớp 9 theo chuẩn kiến thức kỷ năng

21 2,614 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 07:27

SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG PHÒNG GD- ĐT PHAN RANG TC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC 0O0 0O0 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM A. PHẦN MỞ ĐẦU I. HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN . Như chúng ta đã biết việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông đã có những thay đổi lớn về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy để phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đặt ra cho bộ môn này trong chương trình cải cách. Quan điểm cơ bản nhất về phương pháp mới là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh và tạo điều kiện tối ưu cho học sinh rèn luyện, phát triển và nâng cao khả năng, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp chứ không phải việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuần tuý. Bên cãnh đó kỷ năng hệ thống kiến thức đã học một cách sáng tạo và khả năng tự học cũng cần được nâng cao hơn đối với học sinh phổ thông hiện nay. Với quan điểm này, các thủ thuật và hoạt động trên lớp học cũng đã được thay đổi và phát triển đa dạng. Chính vì thế người dạy cần nắm bắt những nguyên tắc chính của phương pháp mới và tìm hiểu các thủ thuật và hoạt động dạy học, ôn tập và mở rộng kiến thức đã học theo quan điểm giao tiếp sao cho có thể áp dụng được một cách uyển chuyển, phù hợp và có hiệu quả. Là một giáo viên được nhà trường phân công dạy môn Tiếng Anh lớp 9 trong những năm qua, và qua dự giờ đồng nghiệp tôi thấy rằng để học sinh có thể vận dụng được kiến thức mà giáo viên đã cung cấp trong mỗi đơn vị bài học còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vốn từ được cung cấp sau mổi chủ điểm . Do số lượng từ vựng nhiều vì thế giáo viên hầu như là cố gắng trình bày từ vựng và điểm ngữ pháp có trong bài rồi làm bài tập theo yêu cầu của sách giáo khoa là hết. Phần giới thiệu từ , vận dụng từ và đặc biệt là phần hệ thống từ đã học theo từng chủ điểm của mỗi đơn vị bài học đòi hỏi giáo viên phải đầu tư thời gian nhiều hơn vì đây là phần ngoài sách giáo khoa, giáo viên phải NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 1 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG tự sáng tạo, do đó phần này nhiều khi giáo viên chưa chú trọng vì nghĩ rằng mình đã truyền đạt hết nội dung của sách giáo khoa yêu cầu. Vì thế việc các em vận dụng kiến thức đã học để tái tạo lại ngôn ngữ còn hạn chế, và quan trọng hơn các em rất dễ quên những từ đã học. Và đây chính là vấn đề mà tôi đầu tư nghiên cứu trong 02 năm qua . Xuất phát từ thục tiễn đó, trong quá trình giảng dạy tôi đã tham khảo các sách về chuyên môn cũng như tham khảo ý kiến của đồng nghiệp có kinh nghiệm, khảo sát điều tra đối tượng học sinh tôi đang dạy , nghiên cứu các phần mềm tin học ứng dụng cho dạy và học tiếng anh trong phạm vi từ vựng và đã tìm ra một số thủ thuật để áp dụng trong phần giớ thiệu , vận dụng , hệ thống và mở rộng vốn từ môn Tiếng Anh lớp 9 . Sau 02 năm thực nghiệm , bước đầu tôi đã thu được những kết quả tương đối khả quan, học sinh đã vận dụng ngôn ngữ tốt hơn, vốn từ tích cực tăng lên rỏ nét . Sau bài học các em có thể giao tiếp với bạn, có thể liên hệ đến thực tế để có thể trình bày ý kiến của bản thân bằng Tiếng Anh theo chủ đề của mỗi bài học. II. MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Từ thực tế giảng dạy bộ môn Tiếng Anh lớp 9 trong nhiều năm tại trường trung học cơ sở Lê Đình Chinh, tôi nhận thấy vốn từ vựng đóng một vai trò trong việc dạy và học một ngoại ngữ - nếu một người học ngoại ngữ không có một vốn từ cơ bản thì không thể nào đạt được mục đích giao tiếp thông qua ngoại ngữ đó . Thế nhưng nắm vững vốn từ đã học và sử dụng được nó trong tình huống giao tiếp là điều không dễ với một người học ngoại ngữ– vì vậy việc hệ thống , tái tạo và mở rộng vốn từ một cách thường xuyên hết sức quan trọng cho các em học về sau . Và đó cũng chính là mục đích và yêu cầu của sáng kiến này. III. CƠ SỞ VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Học sinh khối lớp 9 trường THCS Lê Đình Chinh TP. Phan Rang TC IV. PHẠM VI THỰC HIỆN. NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 2 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG  Phương pháp hệ thống , tái tạo và mỡ rộng vốn từ đã học theo từng chủ điểm của mổi đơn vị bài học trong sách giáo khoa và vận dụng chúng vào các tình huống giao tiếp hàng ngày. Học sinh lớp 9/8 đang tham gia vào bài học trong phần mở rộng và tái tạo lại vốn từ đã học B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN. Xuất phát từ tình hình thực tế như đã trình bày ở mục hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến kinh nghiệm bản thân tôi trong quá trình giảng dạy đã cố gắng tìm ra những biện pháp nhằm giúp học sinh vận dụng vốn từ vựng mà các em đã tiếp thu trong chương trình, sau đó hệ thống chúng lại , và vận dung vào các tình huống giao tiếp. Việc làm này giúp các NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 3 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG em có đủ vốn từ tích cực cần thiết cho việc giao tiếp sau này . Xin được trình bày những biện pháp mà tôi đã vận dụng trong năm học 2009-2010 tại trường THCS Lê Đình Chinh: Để việc hệ thống hóa từ vựng có hiệu quả , tôi thực hiện các bước theo trình tự như sau: II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: Sau mổi chủ điểm ( unit) trong chương trình tôi thực hiện các bước sau 1. HỆ THỐNG VỐN TỪ ĐÃ HỌC Trong phần này tôi cho các em làm việc theo cặp, nhóm ,tổ . các em cùng nhau thảo luận và chọn ra những từ mới thuộc chủ điểm của bài học . Sau đó hệ thống chúng lại bằng những sơ đồ theo cách sáng tạo riêng của mình 2. CÁC HOẠT ĐỘNG TÁI TẠO VÀ MỠ RỘNG VỐN TỪ Trong phần này tôi dùng các thủ thuật sau để tái tạo và mở rộng vốn từ này như sau : • DISCUSSION. Thảo luận theo cặp , theo nhóm về những bài học các em rút ra được qua nội dung bài học • COMPARISION. So sánh đối chiếu vốn từ mà các emvừa học trong bài với thực tế cuộc sống, để mỡ rộng vố từ theo chủ điểm này. • BRAINSTORM. Học sinh làm việc theo từng nhóm. Mỗi nhóm cử một thư ký ghi lại số lượng từ của c nhóm sau đó viết lên poster. Dán các poster lên bảng. Các nhóm so sánh kết quả và bổ sung những thông tin mà nhóm mình chưa có. • MAPPED DIALOGUE. Giáo viên viết một vài từ gợi ý hoặc vẽ hình minh họa lên bảng hoặc tranh gợi ý. Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh tìm các từ theo chủ điểm này . Giáo viên gọi một số cặp học sinh để kiểm tra. NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 4 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG Sau khi các em hoàn thành một chủ điểm . Trong tiết ôn tập ( Language Focus ) tôi cho các em làm việc theo cặp, nhóm , tổ để hệ thống và mở rộng các từ thuộc chủ điểm mà các em vừa học. Sau đó các em tái tạo lại chúng qua các tình huống giao tiếp thông qua các kỷ năng Listening, Speaking, Reading, và Writing. Đây là phần quan trọng và cũng là mục đích chủ yếu của sáng kiến này Như vậy các em thường xuyên được hệ thống và tái tạo lại vốn từ đã học dưới nhiều dạng bài tập khác nhau , và đặc biệt hơn trong các hoạt động này tôi hướng dẩn các em làm theo nhóm , tổ. Từ đó phát huy tính sáng tạo và nâng cao kỷ năng làm việc theo nhóm của các em – đây cũng là kỷ năng mà các em cần rèn luyện nhiều hơn để chuẩn bị cho tương lai sau này. ♦CÁCVÍ DỤ MINH HOẠ: Unit 1 : A VISIT FROM A PEN PAL VERB NOUN ADJECTIVE a. retelling . NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 5 UNIT ONE region, Islam, Buddhism, Hinduism, instruction friendliness, mosque, worship. official, tropical, compulsory peaceful pray, impress, correspond, depend on, keep/ stay in touch. separate, comprise, SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG Giáo viên sử dụng một số bức tranh thể hiện được nội dung chính của bài học hay những cụm từ gợi ývà yêu cầu học sinh kể lại. Với những lớp yếu hơn giáo viên có thể cho học sinh xem tranh và một số từ gợi ý để học sinh kể lại được dễ dàng hơn. + Base on the cues and the given pictures to retell Maryam's first visit to Hanoi. Lan& Maryam/ pen pals/ 2 years.// This/ first time/ Maryam/ visit/ Hanoi.// The first day / Hanoi / Lan / take/ Hoan Kiem Lake.// the next few days/they/ visit/ Ho Chi Minh's Mausoleum/ History Museum/ Temple of Literature.//Maryam /impressed/ the beauty / city/ friendliness/ people.// She wishes / longer vacation / Hanoi.// She /also/ want/ invite /Lan/ Kuala Lumpur. Unit 2: CLOTHINGS 1. HỆ THỐNG VỐN TỪ ĐÃ HỌC Trong tiết LANGUAGE FOCUS của bài học này tôi hệ thống các từ đã học với những hoạt động sau: VERB NOUN NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 6 UNIT TWO CLOTHINGS wear out, match, embroider, go up # go down - be out fashion; be proud of slit, design fashionable, traditional, loose, unique, economic, worldwide poet, inspiration, pattern, label, material, occasion, ethnic minority, designer, cross, stripe, style, cotton, sailor, sale, poetry SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG 2. CÁC HOẠT ĐỘNG TÁI TẠO VÀ MỞ RỘNG VỐN TỪ a. describing. - Use your own words to describe the ao dai. ( Giáo viên có thể dùng tranh hoặc chiếc áo dài thật để học sinh có thể mô tả dễ hơn.)Học sinh sau khi thảo luận nhóm , tổ đưa ra các từ liên quan đến chủ điểm này theo nội dung bài học như sau: b.discussion. - Work in groups of four and discuss about these questions. 1/ What have you known about the ao dai? 2/ Do you think Vietnamese woman should wear the ao dai at work? Why? ( Why not?) 3/ Tell the group what fashion designers have done to modernize the ao dai? *Suggested answers: 1/ The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the side and worn over loose pants. Traditionally, both men and women wore it but nowadays, it is usually worn by women, especially on special occasions 2/ Yes, I think they should wear the ao dai at work because the ao dai encourages Vietnamese women to feel proud of the traditions and customs of the country 3/ They have printed lines of poetry on it or have added symbols such as suns, stars, crosses to the ao dai. c. report. Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 4 hoặc 5 em và tường thuật lại những gì em biết về chiếc áo dài cho nhóm của mình nghe. Giáo viên có thể cho các em trước một vài từ gợi ý để các em có thể làm hoạt động này hiệu quả hơn. - Work in groups of four or five to report what you have known about the ao dai. You can use the following given words: + Ao dai/ traditional dress/ women. NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 7 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG + It/ consist/ long silk tunic/slit/ sides/ worn/ loose pants. + Traditionally/ it/ be/ frequently/worn/ men and women. + Nowadays/ usually/ wear /it. + Now/ fashion designers/ have modernized/ ao dai/ so/ look/ modern/ fashionable.// Học sinh lớp 9/5 đang hệ thống vốn từ sau một chủ điểm UNIT4 A FOREIGN LANGUAGE 1. HỆ THỐNG VỐN TỪ ĐÃ HỌC NOUN/NOUN PHRASE VERB NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 8 detail - course - fee - Western culture - aspect - examiner examinee dormitory campus reputation - candidate - edition - editor - written examination - spoken examination (oral examination) record of study pass (ed) # fail (ed ) , be able to + Inf = can + Inf , complete = finish - look forward to + V-ing … be ready to supply = give express = say = present = state- examine - edit - attend UNIT 4 FOREIGN LANGUEGE SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG 2. CÁC HOẠT ĐÔNG TÁI TẠO VÀ MỞ RỘNG VỐN TỪ a. survey. - Teacher asks students to work in groups of six. - Ask them to stand up and ask each other the question: " What subject do you need to improve?" They have to write the names and the subjects that their friends answer. Example: Name What subject Hoa Literature Hung Math Lan English - Give feedback. - Ask students who need to improve the same subject work in groups and discuss how to improve.(Teacher pays attention to how to improve English.) 1.2 - Teacher asks students to work in groups of six. - Ask them to stand up and ask each other the question: " Which ways do you often use to learn and improve your English?" They have to write the names and the ways that their friends answer. *Example: Name How to learn English Hoa Listen to English programs on the radio Mai Speak English with your friends Nam Do more grammar exercises - Teacher has students show the ways that are the most popular in the class. b.Mapped Dialogue. -Teacher asks pupils to practice the dialogue in pairs, using mapped dialogue. One student plays the role of examiner and another plays the role of Lan. -Teacher put the mapped dialogue on the board. - Elicit the exchange from students. - Have some pairs practice each exchange before going on to another exchange. NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 9 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG - After finishing the dialogue, ask a good pair to demonstrate the whole dialogue. - Teacher asks students to work in closed pairs,then public pairs Examiner Lan What/ name? Lan Where/ come? Viet nam Why/learning/English? Because/ need/ job. you/speak/ other langugages? French What /aspects/English/difficult? pronunciation Teacher gives feedback and correct. NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 10 [...]... colorful parades NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 16 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG II KẾT QUẢ VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP Trong năm học 20 09- 2010 tôi đã áp dụng sáng kiến này tại trường THCS Lê Đình Chinh và có kết quả bước đầu đáng phấn khởi như sau Lớp 9/ 4 37 9/ 5 37 9/ 7 Chưa áp dụng sáng kiến ( đầu năm ) Giỏi Khá Tb Yếu Kém SL % SL %... information thanks to TV d/ People could get the news from town criers NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 12 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG Các tổ đang giới thiệu phần hệ thống và mở rộng từ của tổ UNIT 6 : THE ENVIRONMENT 1 HỆ THỐNG TỪ ĐÃ HỌC NOUN deforestation dynamite pestercide conservationist Junkyard Treasure Hedge Foam Nonsense... 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 19 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA H.Đ.K.H NHÀ TRƯỜNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Grammar games and activities for teachers ( Peter Wateyn- Jones) 2.Phương pháp dạy tiếng Anh trong trường phổ thông NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 20 SKKN HỆ THỐNG...SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG Nhóm trưởng và thư ký của mổi nhóm đang thuyết trình phần hệ thống từ UNIT5 THE MEDIA 1 HỆ THỐNG VỐN TỪ ĐÃ HỌC NOUN( PHARES) ADJECTIVE informative, violent available, alert folk music, Literature and Art, Safe traffic news,... : 2 1 5 17 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đề ra những yêu cầu bức thiết đổi mới đối với giáo dục Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự lĩnh hội kiến thức của người học, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét kiến thức Để không ngừng nâng cao... triển khả năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp Sau bài học, học sinh có thể nắm vững được kiến thức trọng tâm của bài, có thể tự hệ thống những kiến thức này lại một cách tinh gọn chặt chẻ, có khả năng nhận ra các mối liên quan mật thiết giữa những kiến thức đã học và những kiến thức vừa mới tiếp thu bởi vì đối với bộ môn Tiếng Anh kiến thức được truyền đạt theo hướng đồng tâm và mở rộng Từ đó... beautiful again 6/A conservationist UNIT 8 : CELEBRATION 1 HỆ THỐNG VỐN TỪ ĐÃ HỌC Lunar New Year Valentine Day Teacher’s Day Passover May Day Birthday Celebrations Easter Wedding Christmas Women’s Day Mid – Autumn Festival NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 14 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG NOUN( PHRASE) Freedom Slavery Jewish Parade Sticky... kính mong quý đồng nghiệp góp ý cho tôi để sáng kiến này ngày một hoàn chỉnh và hiệu quả hơn Đó cũng là sự động viên khích lệ vô giá đối với tôi trong nghiệp vụ chuyên môn sau này Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 18 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG II KIẾN NGHỊ Trong quá trình thực nghiệm đề tài này... ENVIRONMENT VERB resolve Pump conserve give out prevent , wrap, dissolve prohibit fine litter 2 CÁC HOẠT ĐỘNG TÁI TẠO VÀ MỞ RỘNG VỐN TỪ Lucky Number NGƯỜI VIẾT : TRẦN VĂN LIÊN NĂM HỌC 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 13 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG -Teacher writes 7 numbers on the board and tell students each number is for a question but 2 of them are lucky numbers If... THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG ( Nguyễn Hạnh Dung) 3 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III - Quyển 1 MỤC LỤC PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU I Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến II Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm III Cơ sở và đối tượng của sáng kiến kinh nghiệm IV Phạm vi thực hiện PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I Quá trình thực hiện II Kết quả: PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN . TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 2 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG  Phương pháp hệ thống , tái tạo và mỡ rộng vốn từ đã học theo từng chủ điểm của mổi đơn vị bài. NĂM HỌC 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 10 SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG Nhóm trưởng và thư ký của mổi nhóm đang thuyết trình phần hệ thống từ . UNIT5 HỌC 20 09- 2010 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 12 The benefits of TV SKKN HỆ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG Các tổ đang giới thiệu phần hệ thống và mở rộng từ của
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thống từ vựng tiếng anh lớp 9 theo chuẩn kiến thức kỷ năng, hệ thống từ vựng tiếng anh lớp 9 theo chuẩn kiến thức kỷ năng,

Từ khóa liên quan