văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần traphaco

26 1.7K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 09:08

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG LƯU THỊ KHUYÊN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀ NỘI - 2014 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái Phản biện 2: TS. Nguyễn Xuân Vinh Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: 13 giờ 30 ngày 09 tháng 08 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay các DN dù ở bất cứ đâu trên thế giới đều không thể có sự nghiệp lâu dài, bền vững nếu không xây dựng được cho mình một môi trường văn hóa đặc thù. VHDN sẽ là tài sản vô hình, một vũ khí cạnh tranh sắc bén của DN. Xây dựng và phát triển VHDN đang trở thành một xu hướng trên thế giới và được nâng lên tầm chiến lược trong nhiều DN và tập đoàn kinh tế hiện nay. Công ty Cổ phần Traphaco là một DN khá lâu đời với trên 40 năm thành lập và là một trong những Công ty hàng đầu về kinh doanh dược phẩm của Việt Nam. Vì vậy xây dựng và phát triển VHDN là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của Công ty. Vấn đề đặt ra cho Công ty là phải xây dựng cho mình một nền VHDN vững mạnh, phù hợp với xu hướng hiện nay và mục tiêu phát triển của Công ty, có bản sắc riêng để tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên tôi đã chọn đề tài “ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO’’ cho luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của mình. 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Sách “Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp” của GS.TS Bùi Xuân Phong (2008), Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, cung cấp những kiến thức liên quan đến VHDN như: VHDN là gì?, Xây dựng VHDN như thế nào?, … Công trình nghiên cứu về “Văn hoá và triết lý kinh doanh” của tiến sĩ Đỗ Minh Cương (xuất bản năm 2001). Trong công trình này, tác giả đã đưa ra định nghĩa về VHDN và cấu trúc của nó, 2 nhưng lại không đi sâu hướng nghiên cứu này, mà chỉ chọn vấn đề triết lý KD để nghiên cứu. Luận văn cao học đề tài “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone” do Trần Thị Thu Hà thực hiện năm 2013. Luận văn phân tích và đánh giá các biểu trưng trực quan và phi trực quan về VHDN từ đó có những chính sách chiến lược xây dựng VHDN cụ thể cho Công ty. Luận văn cao học đề tài “Xây dựng VHDN cho các DN Việt Nam trong xu thế hội nhập Kinh tế Quốc tế” do Đỗ Thị Thanh Tâm thực hiện năm 2006. Tìm hiểu đặc trưng chính của VHDN Việt Nam từ đó đề xuất xây dựng VHDN cho các DN Việt Nam. Đề tài nghiên cứu “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Dược y tế Quảng Nam” do Võ Thị Thạch thực hiện năm 2011 đã đề xuất mô hình, giải pháp và một lộ trình để xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp” ở Công ty Cổ phần dược y tế Quảng Nam. Theo kết quả điều tra khảo sát hiện nay thì chưa có công trình nghiên cứu về đề tài “Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco”. Đề tài này nghiên cứu văn hóa, đánh giá văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Trapahaco từ đó giúp công ty hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp. 3. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco. Đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa doanh nghiệp 3 Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Công ty Cổ phần Traphaco. Thời gian: Nghiên cứu trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Traphaco từ năm 2000 đến 2013. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp duy vật biện chứng. Nghiên cứu tài liệu. Phương pháp điều tra và thiết kế bảng hỏi.Tổng hợp phân tích và thống kê. Phương pháp suy luận logic: Kết quả phân tích và các thông tin tổng hợp, đánh giá để đề ra các giải pháp thích hợp. 6. Kết cấu của luận văn Kết cấu nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn bao gồm 03 chương cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco Chương 3: Một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco 4 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm và đặc điểm văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm về văn hóa Văn hoá là toàn bộ những hoạt động vật chất và tinh thần mà loài người đã sáng tạo ra trong lịch sử của mình trong quan hệ với con người, với tự nhiên và với xã hội, được đúc kết lại thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội. Nói tới văn hoá là nói tới con người, nói tới việc phát huy những năng lực bản chất của con người, nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. 1.1.2 Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp Trong Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân có viết : Văn hoá doanh nghiệp được định nghĩa là một hệ thống các ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên của một tổ chức cùng đồng thuận và có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của các thành viên . 1.1.3 Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp 1.2 Biểu trưng của văn hóa doanh nghiệp 1.2.1 Các biểu trưng trực quan của văn hóa doanh nghiệp 1.2.1.1 Kiến trúc đặc trưng, cách bài trí, công nghệ, sản phẩm… 1.2.1.2 Nghi lễ, lễ hội 1.2.1.3 Giai thoại, truyền thuyết, huyền thoại 1.2.1.4 Ấn phẩm điển hình 5 1.2.2 Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa doanh nghiệp 1.2.2.1 Lý tưởng/Sứ mệnh Lý tưởng với ý nghĩa là sự vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, văn hóa doanh nghiệp được hiểu theo hướng này là muốn nhấn mạnh những động lực, ý nghĩa, giá trị cao cả, căn bản, sâu sắc giúp con người cảm thông, chia sẻ và dẫn dắt con người trong nhận thức, cảm nhận và xúc động trước sự vật, hiện tượng. 1.2.2.2 Triết lý kinh doanh và cam kết hành động Triết lý kinh doanh là những giá trị cốt lõi mà một doanh nghiệp luôn hướng tới và đảm bảo để nó được thực hiện một cách tốt nhất. Cam kết hành động của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống các quy định về quản lý của doanh nghiệp, bằng phương pháp quản lý thích hợp trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành, nhằm kết hợp hài hoà lợi ích của doanh nghiệp, người lao động, Nhà Nước và xã hội, là việc ứng xử trong quan hệ lao động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động, doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng; bảo vệ người tiêu dùng. 1.2.2.3 Giá trị, niềm tin và thái độ Đó là niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và tình cảm có tính vô thức, mặc nhiên được công nhận trong doanh nghiệp. Chúng được hình thành sau quá trình hoạt động lâu dài, va chạm và xử lý nhiều tình huống thực tiễn, chúng ăn sâu vào tâm lý của hầu hết các thành viên và trở thành điều mặc nhiên được công nhận. Chúng định hướng cho cảm nhận, suy nghĩ và hành vi của các thành viên trong các mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 6 1.2.2.4 Lịch sử phát triển và truyền thống văn hoá Lịch sử và truyền thống văn hoá có trước và tồn tại bất chấp mong muốn và quan điểm thiết kế của người quản lý hôm nay. Theo hướng tích cực thì các giá trị truyền thống này sẽ trở thành những động lực làm việc, những điều tốt đẹp và những bài học quý báu để các nhân viên lớp sau noi theo. Và cũng có khi những truyền thống đó có thể trở thành rào cản cho việc sáng tạo, mở rộng những quan điểm sản xuất. 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp 1.3.1 Văn hóa dân tộc 1.3.2 Bộ phận lãnh đạo 1.3.3 Những giá trị văn hóa hội nhập 1.3.4 Môi trường kinh doanh 1.4 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 1.4.1 Những quan điểm chủ yếu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp 1.4.2 Qui trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Trong bài báo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” của Ts. Phan Quốc Viêt & Ths. Nguyễn Huy Hoàng (2006), Trang Báo điện tử của Đảng Cộng Sản Việt Nam có đưa ra mô hình 11 bước của hai tác giả Julie Heifetz & Richard Hagberg cụ thể, rõ ràng nhất:[7] 1.4.3 Vai trò của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu, thông tin nói chung được gọ i là tri th thể đứng vững và tồn tại được. 1.5 Một số công cụ đánh giá văn hóa 1.5.1 Mô hình v ăn hóa doanh nghi Sơ đồ 1.1 là mô hình v ăn hóa doanh nghi (1990) được phát triển bở i giáo sư Daniel Denison n Mô hình nghiên cứu 4 khung đặ c đi nghiệp, mỗi một khung đặc điể m này s Các khung đặc điểm cũng như các yêu chính, chiều xoay theo trục tung th ẳ cho sự ổn định và khả năng linh ho đó, các yếu tố xoay quanh trụ c hoành s tập trung vào bên trong hay bên ngoài doanh nghi Sơ đồ 1.1 Mô hình v ăn hóa doanh nghi 7 i là tri th ức thì doanh nghiệp đó khó có đánh giá văn hóa doanh nghiệp ăn hóa doanh nghi ệp của Denision ăn hóa doanh nghi ệp của Denison i giáo sư Daniel Denison n ổi tiếng ở Mỹ. c đi ểm chính của văn hóa doanh m này s ẽ bao gồm 3 yếu tố liên quan. yêu tố này sẽ đại diện cho 2 chiều ẳ ng đứng sẽ là các yếu tố đại diện năng linh ho ạt của doanh nghiệp. Trong khi c hoành s ẽ đại diện cho việc chú trọng ngoài doanh nghi ệp.[4] ăn hóa doanh nghi ệp Denison 8 Niềm tin và quan niệm Tại vị trí trung tâm của mô hình là niềm tin và quan niệm . Mỗi một nhân viên điều có một niềm tin sâu xa về doanh nghiệp của họ, những người cùng làm việc, khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và ngành mà họ đang kinh doanh. Những niềm tin và quan niệm này và sự kết nối của chúng đối với các hành vi sẽ quyết định văn hóa của doanh nghiệp. Các đặc điểm và chỉ số 1. Sứ mệnh: Là một chỉ dẫn trong dài hạn cho doanh nghiệp. 2. Khả năng thích ứng: Việc chuyển đổi các yêu cầu của môi trường bên ngoài thành hành động của doanh nghiệp. 3. Sự tham chính: Xây dựng nguồn nhân lực có năng lực và tạo ra sự chia sẻ tinh thần làm chủ và trách nhiệm xuyên suốt trong doanh nghiệp. 4. Tính nhất quán: Xác định các giá trị và hệ thống làm việc là nền tảng cơ bản của văn hóa. Trạng thái văn hóa doanh nghiệp: 1. Linh động và ổn định 2. Định hướng bên ngoài và định hướng bên trong 3. Phần mô hình giao thoa 4. Chuỗi giá trị khách hàng: (Sự thích ứng và Tính nhất quán) 1.5.2 Mô hình văn hóa doanh nghiệp Edgar H. Schein 1.5.3 Mô hình văn hóa doanh nghiệp của Geert Hendrik Hofstede [...]... 2.THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 2.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Traphaco 2.1.1 Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Traphaco 2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh Tên Công ty: Công ty Cổ phần Traphaco Tên giao dịch quốc tế: Tên viết tắt: Traphaco Joint Stock Company Traphaco 2.1.1.2 Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Traphaco 2.1.2... Công ty mới chỉ chú trọng văn hóa doanh nghiệp 2 năm gần đây Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty xây dựng rời rạc Chưa có bộ phận phụ trách xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Người lao động nhận thức chưa cao về văn hóa doanh 19 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 3.1 Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Traphaco 3.1.1 Phương hướng... hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco Trong đó các nội dung văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Traphaco được đề tài nêu rõ và phản ánh đầy đủ các thông tin cần thiết Cuối cùng, dựa vào kết quả điều tra, kết hợp với định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Traphaco, đề tài đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Traphaco Để từ đó có những... tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất 2.2 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty Cổ phần Traphaco 2.2.1 Các biểu trưng văn hóa doanh nghiệp Công ty Cổ phần Traphaco 2.2.1.1 Các biểu trưng trực quan Kiến trúc đặc trưng Nhìn kiến trúc bên ngoài của Nhà máy ta thấy rất rộng, khu văn phòng và khu sản xuất tách biệt Bên văn phòng là tòa nhà to và đẹp lối đi thông... trường có thể lấy mất khách hàng của Công ty 2.2.2.5 Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp Traphaco thông qua mô hình Denison Công ty đang ở trạng thái văn hóa cân bằng về tính linh hoạt và ổn định Đây là một trạng thái văn hóa tốt, tuy nhiên Công ty vẫn cần có giải pháp để nâng cao mức điểm hơn nữa Văn hóa doanh nghiệp của Công ty có xu hướng hướng nội, tức là Công ty nhấn mạnh đến sự phối hợp trong... của TRAPHACO 2.2.2 Khảo sát văn hóa doanh nghiệp Công ty thông qua điều tra bảng hỏi 2.2.2.1Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Traphaco thông qua nhân tố sứ mệnh 14 Nhân viên chưa hiểu rõ các chiến lược trong công ty, các nhân viên chưa được chia sẻ thông tin tầm nhìn trong tương lai của Công ty Công ty chưa chỉ rõ khả năng đóng góp của cá nhân trong công việc đạt mục tiêu của doanh nghiệp Tuy nhiên Traphaco. .. trường.Với một doanh nghiệp có truyền thống lịch sử lâu đời như Công ty Cổ phần Traphaco, nếu xây dựng được một nền văn hóa tiên tiến và tích cực thì văn hóa doanh nghiệp sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho Công ty phát triển mạnh và bền vững Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng tác giả không tránh khỏi những thiếu sót Tác giả hy vọng rằng trong tương lai văn hóa của Công ty Cổ phần Traphaco sẽ... phần Traphaco, qua nghiên cứu thực tế bằng phương pháp quan sát, điều tra bảng hỏi và tham khảo các tài liệu liên quan để nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Traphaco, kết quả nghiên cứu toàn bộ của đề tài đã đạt được một số kết quả sau: Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp Thứ hai, đề tài đã phân tích được thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công. .. trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nên nét văn hóa riêng cho doanh nghiệp đồng thời tạo nên sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp 2.2.2.3 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Traphaco thông qua nhân tố tính nhất quán Tiêu chí Doanh nghiệp luôn xây dựng các chính sách rõ ràng và nhất quán nhằm điều chỉnh các hành vi của anh/chị phù hợp với các giá trị được thiết lập trong doanh nghiệp có điểm số... hướng ngoại của Công ty không phải là thấp, Công ty vẫn có thể thích nghi và thay đổi để đáp ứng được các nhu cầu của thị trường hiện tại và tương lai 2.3 Đánh giá chung về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco 2.3.1 Những kết quả đạt được Một số kiến trúc đặc trưng đẹp, như: Tượng danh y Tuệ Tĩnh được đặt chính diện, ngay sau cổng vào nhà máy Các khu sản xuất hiện đại và văn phòng làm việc . luận về văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco Chương 3: Một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco. về văn hóa doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Traphaco. Đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty. . thiệu về Công ty Cổ phần Traphaco 2.1.1 Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Traphaco 2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh Tên Công ty: Công ty Cổ phần Traphaco

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan