Luận văn thạc sĩ y học: Nghiên cứu ứng dụng phân loại Barcelona trong ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai

88 3,371 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:59

Đây là bộ đề tài hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc việc viết báo cáo thực hành. Hy vọng bộ đề tài sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập và viết luận văn của mình bộ giáo dục v đo tạo bộ y tế trờng đại học y H nội KIU TH VIT H NGHIÊN CứU ứNG DụNG PHÂN LOạI BARCELONA TRONG UNG THƯ BIểU MÔ Tế BO GAN TạI KHOA TIÊU HóA BệNH VIệN BạCH MAI LUN VN THC S Y HC H NI - 2012 bộ giáo dục v đo tạo bộ y tế trờng đại học y H nội KIU TH VIT H NGHIÊN CứU ứNG DụNG PHÂN LOạI BARCELONA TRONG UNG THƯ BIểU MÔ Tế BO GAN TạI KHOA TIÊU HóA BệNH VIệN BạCH MAI Chuyờn ngnh : Ni khoa Mó s : 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN TH VN HNG H NI - 2012 LỜI CẢM ƠN Với tất cả tấm lòng trân trọng, nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu, Phòng sau đại học, Bộ môn Nội tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội, ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã giúp tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hồng, người thầy kính mến đã tận tình giúp đỡ, đã dành nhiều thời gian và công sức để hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. PGS.TS Đào Văn Long, trưởng khoa Tiêu hoá Bệnh viện Bạch Mai, phó chủ nhiệm bộ môn Nội tổng hợp Trường đại học Y Hà Nội đã tận tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi học tập và hoàn thành luận văn. TS. Trần Ngọc Ánh và toàn thể các y bác sỹ trong khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Hội đồng khoa học chấm đề cương và các thầy cô trong Hội đồng chấm luận văn, đã đóng góp, chỉ bảo cho tôi nhiều ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn này. Ban giám đốc, lãnh đạo cùng tập thể khoa Thăm dò chức năng, khoa Nội bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn Cuối cùng, với tất cả niềm yêu thương và kính trọng, con cảm ơn những hi sinh vô bờ bến của bố mẹ, chồng, con trai và anh chị em trong gia đình, cảm ơn các bạn đồng nghiệp, đã luôn là nguồn động viên và giúp đỡ tôi trong cuộc sống và học tập. Xin trân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012 Kiều Thị Việt Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình “Nghiên cứu ứng dụng phân loại Barcelona trong ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai” với những số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012 Kiều Thị Việt Hà Mẫu bệnh án nghiên cứu Số . Họ và tên nam/nữTuổi địa ch Nghề nghiệp Ngày vào viện Tóm tắt tiền sử và bệnh sử Theo dừi Ch s PST 0 PST 1- 2 TTHCT (PST) PST > 2 Bỡnh thng G 1-2 HC NO - GAN G 3 -4 Khụng cú Nh C CHNG Va ễNG MU Prothrombin (%) Ure (mmol/l) Creatinin (mol/l) đờng (mmol/l) Protein TP(g/l) Albumin (g/l) Bil TP/TT (àmol/l) AST/ALT (U/l) SINH HểA AFP (ng/ml) VI SINH HbsAg/anti HCV HC (T/l) Hb (g/l) BC (G/l) Công THứC MáU TC (G/l) Siờu õm bng Chụp cắt lớp vi tính Xét nghiệm tế bào học Chụp XQ tim phổi Tình trạng di căn Phân loại : * PST: * Okuda:. * Child- Pugh: -> Giai đoạn HCC theoBarcelona: Điều trị………………………………………………………………………… 1 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 10 1.1. Giải phẫu - sinh lý chức năng gan 10 1.1.1. Tóm lược giải phẫu gan 10 1.1.2. Phân chia thùy gan 12 1.1.3. Chức năng chuyển hóa của gan 13 1.2. Dịch tễ học ung thư gan 13 1.3. Các yếu tố nguy cơ gây HCC 13 1.4. Giải phẫu bệnh HCC 15 1.4.1. Hình ảnh đại thể 15 1.4.2. Hình ảnh vi thể 15 1.5. Chẩn đoán HCC 16 1.5.1. Lâm sàng 16 1.5.2 Cận lâm sàng 17 1.5.3. Chẩn đoán xác định HCC 21 1.6. Điều trị ung thư gan 21 1.6.1. Điều trị phẫu thuật 21 1.6.2. Điều trị không phẫu thuật 22 1.7. Các hệ thống tiên lượng HCC 24 1.7.1. Cách phân chia giai đoạn HCC của Okuda 25 1.7.2. Cách phân chia giai đoạn HCC theo TNM của UICC 26 1.7.3. Cách phân chia giai đoạn HCC theo thang điểm CLIP 26 1.7.4. Phân loại CUPI cho HCC 27 1.7.5. Cách phân chia giai đoạn HCC của JIS 28 1.7.6. Cách phân chia giai đoạn HCC của Tokyo 2005 28 1.7.7. Phân chia giai đoạn HCC của VISUM - HCC 28 1.7.8. Phân loại Barcelona cho HCC 29 1.7.9. Nghiên cứu so sánh các hệ thống tính điểm 31 2 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1. Đối tượng nghiên cứu 34 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 34 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 34 2.2. Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 34 2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 34 2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu 35 2.3. Chẩn đoán HCC 36 2.3.1. Lâm sàng 36 2.3.2. Cân lâm sàng 36 2.3.3. Chẩn đoán xác định: dựa vào một trong các tiêu chuẩn sau 37 2.4. Các thang điểm đánh giá giai đoạn HCC 37 2.4.1. Thang điểm đánh giá tình trạng hoạt động cơ thể 37 2.4.2. Đánh giá giai đoạn xơ gan theo phân loại Child- Pugh 38 2.4.3. Đánh giá giai đoạn HCC theo phân loại Okuda 38 2.4.4 Đánh giá giai đoạn HCC theo phân loại Barcelona 38 2.5. Điều trị HCC 39 2.6. Đối chiếu thực tế lâm sàng tại khoa Tiêu hóa BVBM với phân loại BCLC 39 2.7. Xử lý và phân tích số liệu 40 2.8. Khía cạnh đạo đức của đề tài 40 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 41 3.1.1. Đặc điểm về tuổi 41 3.1.2. Đặc điểm về giới 42 3.1.3. Đặc điểm về yếu tố nguy cơ 42 3.1.4. Đặc điểm về tình trạng hoạt động của cơ thể 43 3.1.5. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp trong HCC 43 3 3.2. Đặc điểm khối u gan 44 3.2.1. Số lượng và kích thước khối u gan 44 3.2.2.Vị trí khối u gan 45 3.2.3. Hình ảnh cấu trúc khối u trên siêu âm 45 3.2.4. Tính chất di căn khối u gan 46 3.2.5. Liên quan kích thước khối u gan và tình trạng huyết khối TMC .47 3.2.6. Đặc điểm chỉ số AFP và một số chỉ số cận lâm sàng trong HCC.47 3.3. Đánh giá giai đoạn HCC theo các thang điểm 48 3.3.1. Phân loại giai đoạn xơ gan theo thang điểm Child- Pugh 48 3.3.2. Phân loại giai đoạn HCC theo thang điểm Okuda 49 3.3.3. Phân loại giai đoạn HCC theo thang điểm Barcelona 49 3.3.4. Liên quan PS và thang điểm Child-Pugh 50 3.3.5. Chỉ số AFP theo thang điểm Okuda 50 3.3.6. Liên quan thang điểm Okuda và thang điểm Child-Pugh 51 3.3.7. Phân loại giai đoạn HCC theo Okuda và Barcelona 51 3.4. Điều trị HCC tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai (BVBM) 52 3.4.1. Phân loại tỷ lệ điều trị HCC tại khoa Tiêu hóa BVBM 52 3.4.2. Phương pháp điều trị giai đoạn rất sớm tại khoa Tiêu hóa BVBM53 3.4.3. Phương pháp điều trị giai đoạn A tại khoa Tiêu hóa BVBM 53 3.4.4. Phương pháp điều trị giai đoạn B tại khoa Tiêu hóa BVBM 54 3.4.5. Phương pháp điều trị giai đoạn C tại khoa Tiêu hóa BVBM 54 3.4.6. Phương pháp điều trị giai đoạn D tại khoa Tiêu hóa BVBM 55 3.4.7. Đối chiếu tỷ lệ điều trị theo Barcelona của khoa Tiêu hóa BVBM55 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 57 4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 57 4.1.1. Tuổi 57 4.1.2. Đặc điểm về giới 57 4 4.1.3. Về yếu tố nguy cơ 58 4.1.4. Về tình trạng hoạt động của cơ thể 59 4.1.5. Triệu chứng lâm sàng 59 4.2. Đặc điểm về khối u gan của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 61 4.2.1. Số lượng và kích thước u gan 61 4.2.2.Vị trí khối u gan 62 4.2.3 Hình ảnh khối u trên siêu âm 62 4.2.4. Tính chất di căn của khối u 63 4.3. Chỉ số AFP và một số chỉ số cận lâm sàng khác 64 4.3.1. Chỉ số AFP 64 4.3.2. Chỉ số xét nghiệm khác 65 4.3. Đánh giá giai đoạn HCC của nhóm nghiên cứu 66 4.3.1. Giai đoạn xơ gan theo thanh điểm Child- Pugh 66 4.3.2. Giai đoạn HCC theo Okuda 67 4.3.3. Giai đoạn HCC theo Barcelona 68 4.4. Điều trị của nhóm nghiên cứu tại khoa Tiêu hóa BVBM. 69 4.4.1. Tỷ lệ điều trị các biện pháp tại khoa Tiêu hóa BVBM 69 4.4.2. Điều trị giai đoạn 0 tại khoa Tiêu hóa BVBM 70 4.4.3. Điều trị giai đoạn sớm A tại khoa Tiêu hóa BVBM 70 4.4.4. Điều trị giai đoạn B tại khoa Tiêu hóa BVBM 71 4.4.5. Điều trị giai đoạn C và D tại khoa Tiêu hóa BVBM 72 4.4.6. Đối chiếu tỷ lệ điều trị theo khuyến cáo Barcelona của khoa Tiêu hóa.72 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC [...]... đáp ứng với các điều trị khác nhau như đã công bố [46], [53] Ở Việt Nam chưa có các nghiên cứu về thang điểm Barcelona cũng như các ứng dụng của nó Để góp phần triển khai phân loại Barcelona rộng rãi ở Việt Nam, chúng tôi tiên hành đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phân loại Barcelona trong ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai nhằm hai mục tiêu sau: 1 Phân loại giai đoạn ung thư. .. 14 Ở Pháp 80% xơ gan là do ruợu, ung thư gan chủ y u x y ra ở xơ gan do rượu Ở Việt Nam, xơ gan hầu hết là do viêm gan virus và viêm gan mạn K hóa chủ y u x y ra ở loại xơ gan n y - Viêm gan virus: bằng kính hiển vi điện tử, người ta đã tìm th y trong tế bào ung thư có hạt nhỏ giống như virus viêm gan Các virus viêm gan B, C hay phối hợp hai loại virus n y là các y u tố chính g y HCC - Chất độc: +... 000 dân, ứng thứ 3 trong các loại ung thư, sau ung thư phổi và dạ d y HCC là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, tỷ lệ mắc bệnh ở nam > nữ Nhiễm virus viêm gan B (HBV) mạn tính liên quan đến 91,3% nguy cơ g y HCC [22] 1.3 Các y u tố nguy cơ g y HCC Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh HCC là quá trình gồm nhiều giai đoạn, tác động bởi nhiều y u tố nghiên cứu Trong đó bệnh gan mạn tính... đoạn ung thư biểu mô tế bào gan theo Barcelona 2 Khảo sát ứng dụng phân loại Barcelona trong thực tiễn lâm sàng tại khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai 10 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu - sinh lý chức năng gan 1.1.1 Tóm lược giải phẫu gan * Gan là một tuyến lớn nhất cơ thể, chiếm gần toàn bộ vùng hạ sườn phải và phần lớn vùng thư ng vị, nằm sát ngay bên dưới cơ hoành phải Gồm hai th y phải và... mật…mà gan được phân thành th y phải, th y trái, th y đuôi và th y vuông * Phân chia theo phân th y chức năng có nhiều tác giả, nhưng quan điểm phân chia của giáo sư Tôn Thất Tùng đã được công nhận vào năm 1962 và thư ng được áp dụng ở Việt Nam: + Gan có 2 thuỳ trái và phải, 5 phân th y, 6 hạ phân th y + Gan phải có phân th y trước (hạ phân th y V - VIII) và phân th y sau (hạ phân th y VI - VII) + Gan. .. + Alpha1 - antitrypsin là y u tố nghi ngời nhưng chưa có bằng chứng + Nhiễm tyrosin và porphyrin máu cũng đề cập đến là y u tố g y ung thư gan - Ký sinh vật: sán lá gan có thể g y ung thư đường mật, ở Việt Nam sán lá gan nhiều nhưng hiếm gặp ung thư đường mật trên bệnh nhân sán lá gan, ung thư gan hiếm gặp trong bệnh viêm gan mạn tính do nguyên nhân tự miễn [27] 15 1.4 Giải phẫu bệnh HCC 1.4.1 Hình... + Gan trái có phân th y giữa (hạ phân th y IV) và phân th y bên (hạ phân th y II - III) + Ngoài ra còn phân th y đuôi ( hạ phân th y I) Hình 1.2 Phân chia các th y gan và các thành phần liên quan 13 1.1.3 Chức năng chuyển hóa của gan Gan gồm nhiều chức năng đó là chức năng bài mật, chuyển hóa (protid, lipid, glucid), dự trữ, khử độc và bảo vệ tế bào Ngoài ra, gan còn tham gia chuyển hóa nước và cơ... thư ng ác tính nguyên phát thư ng gặp nhất ở gan Năm 2008, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, mỗi năm ước tính có thêm 500 000 bệnh nhân mới mắc, và khoảng 520 000 bệnh nhân tử vong do ung thư gan nguyên phát Bệnh xếp hàng thứ 5 ở nam giới, thứ 8 ở nữ giới trong các bệnh ung thư thường gặp và ứng hàng thứ 3 trong những bệnh ung thư g y tử vong nhiều nhất [31] Tần suất và nguyên nhân g y. .. mới trong điều trị HCC Điều trị bằng thuốc mới là Sorafenid (Nexavar) đã chính thức được khuyến cáo sử dụng trong điều trị HCC giai đoạn tiến triển theo phân loại tiên lượng bệnh của phân loại Barcelona và có thể áp dụng trong thực hành lâm sàng [25] 1.7 Các hệ thống tiên lượng HCC Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) cũng như các bệnh ung thư khác, phát triển theo nhiều giai đoạn Phân chia giai đoạn bệnh. .. Tuy nhiên đ y là phương pháp g y sang chấn nhiều nên ng y nay áp dụng trong can thiệp như g y tắc mạch, hóa trị liệu, hoặc trước mổ cắt u, ghép gan [7] 1.5.2.7 Soi ổ bụng Đ y là phương pháp chẩn đoán kinh điển, cho phép nhìn th y trực tiếp khối ung thư, vị trí, tình trạng di căn nhỏ, có xơ gan hay không Hiện nay ít còn sử dụng trong chẩn đoán 1.5.2.8 Sinh thiết hoặc chọc hút tế bào gan * Sinh thiết gan: . phân th y, 6 hạ phân th y. + Gan phải có phân th y trước (hạ phân th y V - VIII) và phân th y sau (hạ phân th y VI - VII). + Gan trái có phân th y giữa (hạ phân th y IV) và phân th y bên. cảm ơn các th y cô trong Hội đồng khoa học chấm đề cương và các th y cô trong Hội đồng chấm luận văn, đã đóng góp, chỉ bảo cho tôi nhiều ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn n y. Ban giám. chuyển hóa, thiếu α1 antitripsin, nhiễm sắc tố sắt. Các y u tố nguy cơ có thể g y HCC thường gặp [ 27]: - Xơ gan: người ta đã biết từ lâu, t y nguyên nhân g y xơ gan mà tỉ lệ K hóa nhiều hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ y học: Nghiên cứu ứng dụng phân loại Barcelona trong ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, Luận văn thạc sĩ y học: Nghiên cứu ứng dụng phân loại Barcelona trong ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, Luận văn thạc sĩ y học: Nghiên cứu ứng dụng phân loại Barcelona trong ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai

Từ khóa liên quan

Mục lục