SKKN HAY: Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường tiểu học

34 10.6K 74
SKKN HAY: Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Qua tìm hiểu thực tế trong quá trình công tác tại trường, tôi thấy nguyên nhân của sự yếu kém đó là ở khâu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Cụ thể: Chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới, sinh hoạt chuyên môn còn mang nặng tính hình thức, thiếu sự đa dạng về tổ chức và phong phú về nội dung. Chính vì vậy chưa khuyến khích và lôi cuốn giáo viên vào hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở nhà trường. Đứng trước những đòi hỏi cấp bách của vấn đề này, tôi đã chọn đề tài: “ Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội”. Mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên của nhà trường nơi tôi đang công tác.

Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM @@@@@@@@@@@@@ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường tiểu học Lĩnh Vực : Quản lý Tên tác giả: Đặng Trung Nghĩa Chức vụ: Phó hiệu trưởng Tài liệu kem theo: Đĩa nội dung sang kiến kinh nghiệm Năm học 2012-2013 TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 1 5 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM @@@@@@@@@@@@@ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường tiểu học Lĩnh Vực : Quản lý Tên tác giả: Đặng Trung Nghĩa Chức vụ: Phó hiệu trưởng Tài liệu kem theo:Đĩa nội dung sang kiến kinh nghiệm Năm học 2012-2013 TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 2 5 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn CHỮ VIẾT TẮT CNH HĐH - Công nghiệp hoá hiên đại hoá NQTW – Nghị quyết trung ương. BCHTW – Ban chấp hành trung ương. CHXHCN – Cộng hoà xã hội chủ nghĩa . GD&ĐT – Giáo dục và đào tạo. GVTH – Giáo viên tiểu học. GD – Giáo dục. HS – Học sinh. BDGV – Bồi dưỡng giáo viên. QLGD – Quản lý giáo dục. BDGVTH – Bồi dưỡng giáo viên tiểu học. BDCM – Bồi dưỡng chuyên môn. SHCM – Sinh hoạt chuyên môn. CBQL – Cán bộ quản lý. BDCBQL – Bồi dưỡng cán bộ quản lý. GDTH – Giáo dục tiểu học. CĐ - Chuyên đề. DỰ ÁN PEDC - Dự án giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khókhăn. GDVS&DDHĐ - Giáo dục vệ sinh và dinh dưỡng học đường. TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 3 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn LỜI NGỎ Kính thưa quý vị và các đồng nghiệp thân mến! Trong quá trình làm công tác quản lý giáo dục ở trường tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội tôi thấy chất lượng sinh hoạt chuyên môn của trường chưa thật sự hiệu quả; chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Tôi thiết nghĩ nếu làm tốt được công tác này, chắc chắn chất lượng dạy và học của nhà trường sẽ tốt hơn rất nhiều. chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn hướng nghiên cứu đề tài này, mong sao tìm ra được một số giải pháp cho vấn đề. Trong quá trình nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót lớn nhỏ. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô, các đồng nghiệp và những ai quan tâm đến đề tài này. mọi sự góp ý của quý vị sẽ giúp cho đề tài của tôi hoàn thiện và có tính ứng dụng cao hơn; giúp tôi vận dụng có hiệu quả hơn trong công tác quản lý, chỉ đạo của mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi sự đóng góp, nhận xét của quý vị. xin trân trọng cảm ơn tập thể cán bộ, giáo viên của trường tiểu hoc Đồng Tâm đã giúp đỡ tôi nghiên cứu đề tài này, đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành nội dung đề tài ! Tác giả TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 4 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài. Trong xu thế phát triển của thời kỳ CNH-HĐH đất nước và nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế (WTO), toàn cầu hoá trên mọi phương diện hiện nay. Đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi cấp,ngành cần phải tự vận động, đổi mới mình để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của xã hội. Việt Nam nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng cũng đang từng bước đổi mới và hoàn thiện mình để theo kịp sự đổi mới của đất nước, sự phát triển của cộng đồng thế giới. Những đổi mới đó được cụ thể hoá bằng các NQTW Đảng khoá VI, VII, VIII, IX. Đặc biệt đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã xác định “đổi mới Giáo dục phải đổi mới toàn diện từ giáo dục Mầm non đến giáo dục Phổ thông và Đại học…”. Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã thể chế hoá các NQTW Đảng thành hành động cụ thể, giao cho Bộ GD&ĐT chủ động xây dựng chương trình đổi mới toàn diện Giáo dục Việt Nam. Nội dung đầu tiên được Bộ GD&ĐT thực hiện, đó là: đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học theo hướng tích cực từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông .v.v Trong đó có dự án phát triển GVTH và chuẩn nghề nghiệp đối với GVTH. Các chương trình này đã tạo ra bước đột phá lớn cho hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và GDTH nói riêng. Kết hợp với sự quyết tâm đưa giáo dục Việt Nam thoát khỏi tình trạng trì trệ , chạy theo thành tích bề nổi. Chính phủ và Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các tỉnh, ngành thực hiện nghiêm túc phong trào “ Hai không” với bốn nội dung ( Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp). Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy chất lượng giáo dục của các bậc học đã chuyển biến tích cực, được xã hội công nhận và toàn dân ủng hộ. Tuy nhiên chất lượng đội ngũ nhà giáo chưa đáp ứng được yêu cầu của sự đổi mới GD hiện nay. Nhiều giáo viên không đủ năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn,kĩ năng nghề nghiệp để tham gia giảng dạy và giáo dục HS. Đáng tiếc, cá TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 5 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn biệt có số ít nhà giáo không đủ tư cách đạo đức đứng trên bục giảng. Nguyên nhân của hiện tượng này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên. Thực tế tại trường: Tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội, nơi tôi đang công tác, cũng còn có thầy cô giáo chưa đáp ứng được đòi hỏi của đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới. Hiệu quả chuyên môn còn nhiều hạn chế và bất cập, chưa thoả mãn được sự mong đợi của HS và cha mẹ HS. Qua tìm hiểu thực tế trong quá trình công tác tại trường, tôi thấy nguyên nhân của sự yếu kém đó là ở khâu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Cụ thể: Chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới, sinh hoạt chuyên môn còn mang nặng tính hình thức, thiếu sự đa dạng về tổ chức và phong phú về nội dung. Chính vì vậy chưa khuyến khích và lôi cuốn giáo viên vào hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở nhà trường. Đứng trước những đòi hỏi cấp bách của vấn đề này, tôi đã chọn đề tài: “ Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội”. Mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên của nhà trường nơi tôi đang công tác. 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội , nhằm mục đích đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối. Tạo ra động lực mới, giúp giáo viên hứng thú với hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở tổ khối. Từ đó, giáo viên phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân, tạo ra những sản phẩm lao động sư phạm có giá trị. Góp phần tích cực vào công tác nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Đồng thời giúp cho tổ khối trưởng có kĩ năng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn linh hoạt và khoa học. Sao cho các buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ là những buổi trao đổi kinh TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 6 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nghiệm giảng dạy nghiêm túc và bổ ích nhất đối với tất cả các giáo viên 3. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 4.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học.Dựa trên những cơ sở khoa học đã được khẳng định của các nhà nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu cho công tác chỉ đạo của nhà trường. 4.2 Phân tích thực trạng công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội . Tìm ra những thành công cần phát huy và các tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ đó giúp định hướng cho kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, tổ khối trưởng chuyên môn có tay nghề cao. 4.3 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội . Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo BDGV nói chung và công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các tổ khối chuyên môn tiểu học nói riêng. 5. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 5.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: -Nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết BCHTW và cấp uỷ Đảng các cấp. Nghiên cứu các chỉ thị, quyết định của chính phủ và Bộ GD&ĐT; UBND thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội; các văn bản hướng dẫn, các công văn chỉ đạo của Phòng GD Mỹ Đức, về đổi mới giáo dục và nân g cao chất lượng đội ngũ nhà giáo TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 7 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn đáp ứng sự phát triển của xã hội ngày càng cao. - Nghiên cứu các tài liệu BDGV Tiểu học theo chu kỳ BDTX, Tài liệu BDGV theo chương trình sách giáo khoa mới; Tài liệu BDCBQL trường Tiểu học;Tạp chí Giáo dục& nhà trường, Tạp chí Thế giới trong ta, báo Giáo dục và Thời đại.v.v 5.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khi triển khai nghiên cứu đề tài tại cơ sở trường Tiểu học Đồng Tâm, Tôi đã sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp quan sát. - Phương pháp đàm thoại. - Phương pháp điều tra thông tin. - Phương pháp nghiên cứu kết quả hoạt động. - Phương pháp luận đa chiều. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 5.3 Nhóm Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: - Phương pháp thống kê toán học. -Phương pháp dự giờ khảo cứu.v.v… 6. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài “ Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học” được nghiên cứu trong thời gian từ năm học 2008- 2009 đến năm học 2012 – 2013, tại 5 tổ khối chuyên môn của trường Tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 8 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA TỔ KHỐI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. Truyền thống hiếu học và nền giáo dục Việt Nam đã tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, nền giáo dục Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp trồng người, xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngày nay, trong sự phát triển của thế giới đương đại cũng như của các quốc gia, giáo dục và đào tạo ngày càng trở lên vô cùng quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng và nhà nước ta xác định giáo dục- đào tạo là quốc sách hàng đầuvà đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư cho sự phát triển. Thực hiện đường lối do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, trong những năm qua, nền giáo dục Việt Nam đã có những bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền đề mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ XXI…( Giáo dục Việt Nam 1945 – 2005 – Nhà xuất bản chính trị Quốc gia – 2005. tr 11). Quan điểm chỉ đạo của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam đó là: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học, bậc học. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều,… khắc phục những mặt yếu kém và tiêu cực trong giáo dục ( Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, tr97). Đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán , từ mục tiêu, chương trình, nội dung , phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo được chuyển biến cơ bản và toàn diện của nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giớ; khắc phục cách đổi mới chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể thiếu kế hoạch đồng bộ. Phấn đấu xây dựng nền giáo dục hiện đại của dân do dân và vì dân, đảm bảo công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 9 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước. Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ GV và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của HS Coi trọng bồi dưỡng cho HS… khát vọng xây dựng đất nước giầu mạnh, gắn liền lập nghiệp của bản thân với tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trau dồi cho HS phẩm chất và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam và hiện đại. Triển khai thực hiện hệ thống kiểm định khách quan, trung thực chất lượng giáo dục , đào tạo. Hoàn chỉnh và ổn định lâu dài hệ thống giáo dục quốc dân; chú trọng phân luồng đào tạo…Đẩy mạnh XHHGD&ĐT…Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống trường lớp , cơ sở vật chất, mở thêm các trường nội trú, bán trú và có chính sách bảo đảm đủ giáo viên cho các trường các vùng …Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; nhà nước thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển, tạo lập khung pháp lý và kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đào tạo, chống bệnh thành tích (Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X – Tr 206-209 ) Tư tưởng chỉ đạo của Đảng đã được cụ thể hoá thành các văn bản pháp quy của nhà nước. Bộ GD-ĐT đã thay mặt chính phủ xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2010 – 2020. Nội dung cơ bản của chiến lược là: khắc phục tình trạng bất cập trên nhiều lĩnh vực ; tiếp tục đổi mới một cách có hệ thống và đồng bộ; tạo cơ sở để nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả giáo dục; phục vụ CNH-HĐH, chấn hưng đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, chóng sánh vai cùng các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phục vụ thiết thực cho sự phát TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 10 [...]... thấy chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên môn theo chuyên đề của trường Tiểu TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 20 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn học Đồng Tâm là chưa thành công Nguyên nhân chính của vấn đề là ở khâu bồi dưỡng chuyên môn giáo viên của tổ khối CHƯƠNG 3: 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA TỔ KHỐI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM 3.1 Nâng cao. .. quản lý chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn ở tổ khối của BGH 3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ tổ khối trưởng 3.4 Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn của TK 22 3.5 Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA TRANG 3 5 6 7 7 8 9 9 9 8 11 11 16 17 19 23 23 23 23 24 25 Page 33 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường 23 24 25 PHẦN KẾT... viên,các tổ chuyên môn học hỏi nâng cao trình độ và biện pháp quản lý tổ chuyên luôn luôn làm mới và hoàn thiện bản thân TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 22 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Hình ảnh khai mạc tổ chức thi giáo viên giỏi 3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ tổ khối trưởng chuyên môn: - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý chuyên môn, kỹ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn. .. hộ cho giờ dạy của giáo viên cũng gặp không ít khó khăn TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 17 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn 2.2 Thực trạng chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học Đồng Tâm 2.2.1 Thực trạng quản lý chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học Đồng Tâm * Thực trạng nhận thức về vấn đề này: Công tác sinh hoạt chuyên môn thường xuyên của tổ khối đã được ban... trường Tiểu học Đồng Tâm Mỹ Đức 15 2.1 Đặc điểm chung của trường Tiểu học Đồng Tâm 2.2 Thực trạng chất lượng SHCM ở trường Tiểu học Đồng 16 17 18 19 20 21 Tâm Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng SHCM của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng TâmHuyện Mỹ Đức Thành phố Hà Nội 3.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên về sự cần thiết của hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở tổ khối 3.2 Nâng cao năng lực... kết cao Như vậy đề tài “ Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng Tâm ” đã thành công Bước đầu mang lại hiệu quả đáng khích lệ; nếu chuyên đề được áp dụng một cách triệt để, đồng bộ tôi tin tưởng rằng hiệu quả của nó không chỉ dừng lại ở khuôn viên một trường Tiểu học TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 28 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. .. hội giảng cấp tổ; các kết quả bồi dưỡng chuyên môn của năm học 2012-2013 ) TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 27 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn PHẦN KẾT LUÂN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Đánh giá - Đề tài “ Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng Tâm ” đến đây đã hoàn thành nhiệm vụ và mục đích đề ra đó là: Đề tài đã nhận định rõ thực chất của vấn đề,... quản lý chuyên môn của mình Tất cả mọi cố gắng của chúng ta là làm thế nào để nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên nói riêng và chất lượng dạy và học nói chung Đề tài này đã góp một phần nhỏ bé vào công việc khắc phục tình trạng chất lượng và hiệu quả thấp trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học Đồng Tâm; tạo ra sự thay đổi mới trong phương pháp làm việc, nâng cao tính chất lượng. .. lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Tôi rất mong có sự đóng góp quý báu của TÁC GIẢ ĐẶNG TRUNG NGHĨA Page 30 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn các cấp lãnh đạo ,cùng sự đóng góp của các đồng chỉ đồng nghiệp để nang cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Tôi xin trân thành cám ơn! Đồng Tâm, ngày10 tháng 5 năm 2013 XÁC NHÂN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan đây là SKKN của tôi viết,... Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn cho nhà trường và giáo viên phát triển năng lực chuyên môn Họ đã trao cho nhà trường, GV tự chủ trong việc lựa chọn phương pháp dạy học và hình thức sinh hoạt chuyên môn sao cho đáp ứng được nhu cầu thực tế của nhà trường Bên cạnh đó Phòng GD còn giúp nhà trường BDGV theo chương trình chung của Bộ và các dự án đào tạo BDGVTH.v.v 2.1.2 Đặc điểm của . 17 Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn 2.2 Thực trạng chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học Đồng Tâm. 2.2.1. Thực trạng quản lý chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn ở trường. triển đội ngũ giáo viên, tổ khối trưởng chuyên môn có tay nghề cao. 4.3 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học Đồng Tâm huyện Mỹ Đức. tổ khối ở trường Tiểu học. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 4.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học. Dựa trên những cơ sở

Ngày đăng: 30/11/2014, 13:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan