SKKN quản lý tổ chức dạy chuyên ban ở các trường tiểu học

7 1.2K 0
SKKN quản lý tổ chức dạy chuyên ban ở các trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Là cán bộ quản lý trực tiếp chỉ đạo chuyên môn ở bậc tiểu hoc hơn 13 năm qua tôi nhận thấy : Ở bậc tiểu học mỗi giáo viên dạy một lớp . Số môn ( hoặc phân môn ) , số bài soạn cho một tuần dạy là quá nhiều . Phần lớn giáo viên chỉ soạn bài cho có đủ số lượng để Ban giám hiệu và các cấp quản lý giáo dục kiểm tra , do vậy chất lượng bài soạn rất thấp dẫn đến chất lượng giờ dạy hiệu quả không cao . Trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục đòi hỏi phải nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên , đi sâu đổi mới phương pháp , triệt để sử dụng đồ dùng dạy học trong mỗi bài dạy , tiết dạy là đòi hỏi bức xúc hiện nay đối với mỗi giáo viên nói chung và bậc Tiểu học nói riêng .

Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm A/ĐẶT VẤN ĐỀ 1 : Thực trạng về số môn dạy và bài soạn của giáo viên hiện nay Là cán bộ quản lý trực tiếp chỉ đạo chuyên môn ở bậc tiểu hoc hơn 13 năm qua tôi nhận thấy : Ở bậc tiểu học mỗi giáo viên dạy một lớp . Số môn ( hoặc phân môn ) , số bài soạn cho một tuần dạy là quá nhiều . Phần lớn giáo viên chỉ soạn bài cho có đủ số lượng để Ban giám hiệu và các cấp quản lý giáo dục kiểm tra , do vậy chất lượng bài soạn rất thấp dẫn đến chất lượng giờ dạy hiệu quả không cao . Trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục đòi hỏi phải nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên , đi sâu đổi mới phương pháp , triệt để sử dụng đồ dùng dạy học trong mỗi bài dạy , tiết dạy là đòi hỏi bức xúc hiện nay đối với mỗi giáo viên nói chung và bậc Tiểu học nói riêng . Thực trạng hiện nay của giáo viên tiểu học : Cứ mỗi giáo viên dạy một lớp thì số lượng môn ( hoặc phân môn ) của mỗi giáo viên dạy cụ thể như sau : a ) Đối với trường không có giáo viên đặc thù . Giáo viên lớp 1 dạy 10 môn và phân môn , số bài soạn là 21 bài / tuần Giáo viên dạy lớp 2, 3 dạy 13 môn và phân môn , số bài soạn 22 bài/ tuần Giáo viên dạy lớp 4, 5 dạy 13 môn và phân môn , số bài soạn 24 bài/ tuần ( Chưa kể bài soạn buổi học thứ hai ) b) Đối với những trường có giáo viên đặc thù Giáo viên lớp 1 dạy 7 môn và phân môn , số bài soạn là 15 bài / tuần Giáo viên lớp 1,2 dạy 10 môn và phân môn , số bài soan là 18 bài / tuần Giáo viên dạy lớp 4,5 dạy 10 môn và phân môn , số bài soạn là 20 bài / tuần . ( Chưa kể số bài soạn và dạy buổi thứ hai ) . Với số lượng môn và phân môn dạy và soạn của mỗi giáo viên trong một tuần như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc nghiên cứu soạn bài , giáo viên dạy không chuyên sâu , chất lượng giờ dạy không cao , việc sử dụng đồ dùng dạy học 1 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm sẽ rất hạn chế . Mặt khác mỗi giáo viên lại có sở trường riêng về các môn hoặc phân môn nếu được tạo điều kiện dạy đúng sở trường sẽ phát huy được hết khả năng và năng lực hơn . 2 : Làm thế nào để giải quyết thực trạng trên . Căn cứ vào những gợi ý của các cấp quản lý giáo dục : “ Nếu những đơn vị nào có điều kiện có thể tổ chức dạy chuyên ban để rút kinh nghiệm ” . Qua tìm hiểu một số trường Tiểu học trong huyện , trong tỉnh . Thực tế trường Tiểu học Thống Nhất năm học 2006 – 2007 có đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi / ngày cho tất cả các lớp . Việc tổ chức dạy chuyên ban cho giáo viên là hết sức cần thiết . Sau khi họp ban lãnh đạo nhà trường xây dựng quyết tâm . Năm học 2006 – 2007 trường tiểu học Thống Nhất tổ chức dạy chuyên ban từ khối 2 đến khối 5 3 : Những yêu cầu phải đảm bảo khi tổ chức dạy chuyên ban . a) Phải đảm bảo dạy đúng , đủ chương trình quy định của Bộ giáo dục tại quyết định số 16/ 2006 QĐ - BGD ĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và thông tư số 9832/ BGD ĐT – GDTH Ngày 01/ 9 2006 của vụ giáo dục Tiểu học về việc hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 5 ,1 buổi/ ngày và điều chỉnh việc thực hiện chương trình môn học lớp 1,2,3,4 áp dụng từ năm học 2006 – 2007 b) Đối với trường Tiểu học Thống Nhất đã tổ chức cho 100% số lớp học 2 buổi/ ngày (10 b / tuần ) . Do vậy việc tổ chức dạy học buổi thứ hai phải căn cứ hướng dẫn thực hiện giảng dạy các môn học ở các lớp cho các vùng miền và các lớp học 2buổi / ngày của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành từ năm 2002 đến nay . c) Việc bố trí giáo viên dạy môn ( phân môn ) phải căn cứ vào - Khả năng , năng lực dạy các môn ( phân môn ) của từng giáo viên - Có sự cân đối về số tiết dạy của giáo viên ở mức độ phù hợp nhất - Giáo viên có sự bàn bạc thảo luận dân chủ , công khai không áp đặt . 2 Lu Vit Hng Sỏng kiờn kinh nghim d) Vic t chc dy chuyờn ban c thc hin c th nh sau . - i vi cỏc mụn c thự nh :Th dc , m nhc , M thut dy t lp 1 n lp 5 . - Cỏc mụn K thut dy chuyờn ban t lp 4,5 - Cỏc mụn Anh vn dy chuyờn ban lp 3,4,5 . - Cỏc mụn khỏc dy chuyờn ban theo khi . B/ GII QUYT VN : 1 : Lờn k hoch t chc dy chuyờn ban . Thi gian tin hnh t ngy 15 thỏng 8 n ngy 25 thỏng 8 nm 2006 . a) Phõn cụng giỏo viờn dy cỏc mụn (phõn mụn ) - i vi giỏo viờn lp 1 . lớp 1 môn Tiếng việt hết sức quan trọng do vậy lớp 1 chỉ áp dụng dạy chuyên ban với những môn đặc thù nh Thể dục , Âm nhạc Mỹ thuật . Các môn khác do giáo viên chủ nhiệm dạy . - Từ lớp 2 đến lớp 5 phân chia thành 4 nhóm dạy các môn và phân môn nh sau Nhóm 1 dạy các môn đặc thù : Thể dục , Âm nhạc , Mỹ thuật , HĐNG , Anh văn ( lớp 3,4,5 ) , Kỹ thuật 4,5 . Nhóm 2 : Dạy các môn ( phân môn ) Toán , Đạo đức Nhóm 3 : Dạy các môn ( phân môn ) Tập đọc , Luyện từ và câu, Tập làm văn . Nhóm 3 : Dạy các môn ( phân môn ) Tập viết , Chính tả , Kể chuyện , TNXH, Thủ công ( đối với lớp 2 , 3 ) b) Lên kế hoạch , cho các tổ chuyên môn thảo luận bàn bạc phân công giáo viên dạy các môn ( phân môn ) . c) Kế họạch bố trí số tiết dạy 2buổi/ ngày trong một tuần nh sau : Tổng số tiết dạy cho mỗi khối lớp 35 tiết trong 1 tuần , 7 tiết / ngày Buổi sáng 4 tiết , buổi chiều 3 tiết Mỗi tiết dạy 40 phút Kế hoạch chi tiết cụ thể nh sau : (Trang bên ) 3 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm 4 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm Môn Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Buổi 1 Buổi 2 Buổi 1 Buổi 2 Buổi 1 Buổi 2 Buổi 1 Buổi 2 Buổi 1 Buổi 2 Tiếng việt 11 4 10 4 9 5 8 4 8 4 Toán 4 2 5 2 5 3 5 3 5 2 Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 TNXH 1 1 2 Khoa học 2 2 LS + ĐLý 2 2 Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Thủ công 1 1 1 1 Kỹ thuật 2 2 Mỹ thuật 1 1 1 1 1 1 1 Thể dục 1 1 2 1 2 1 2 2 1 Anh văn 1 1 1 HĐNG 2 2 1 1 1 Sinh hoạt 1 1 1 1 1 Cộng 22 13 23 12 23 12 25 10 25 10 5 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm d) Phân công giáo viên dạy chuyên ban : Lê Thị Thuý : Tiếng việt , Toán , Đạo đức , TNXH, Thủ công , SH Lớp 1A Lê Thị Ngân : Tiếng việt , Toán , Đạo đức , TNXH, Thủ công , SH Lớp 1B Phạm Thị Hồng Tiếng việt , Toán , Đạo đức , TNXH, Thủ công , SH Lớp 1C Nguyễn Thị Yên : Toán , Đạo đức khối 2 , Sinh hoạt lớp 2A Lê Thị Hương : Tập đọc , Luyện từ và câu , Tập làm văn Khối 2 , SH lớp 2B Nguyễn Thị Thảo : Chính tả , Tập viết , Kể chuyện , TNXH Thủ công Khối 2 , SH lớp 2C . Trần Thị Oanh : Tập đọc , Luyện từ và câu , Tập làm văn Khối 3 , SH lớp 3A Lê Thị Hồng : Toán , Đạo đức khối 3 , Sinh hoạt lớp 3B Nguyễn Thị Cúc : Chính tả , Tập viết , Kể chuyện , TNXH Thủ công Khối 3 , SH lớp 3C Trịnh Thị Việt : Chính tả , Kể chuyện , TNXH Khối4, Sinh hoạt lớp 4A Lê Thị Hiền : . Toán , Đạo đức khối 4 , Sinh hoạt lớp 4B Lưu Thị Hương : Tập đọc , Luyện từ và câu , Tập làm văn Khối 4 , SH lớp 4C Lê Thị Nhung : Tập đọc , Luyện từ và câu , Tập làm văn Khối 5 , SH lớp 5A Phạm Thị Hường : Toán , Đạo đức khối 5 , Sinh hoạt lớp 5B Lê Thị Dung : Chính tả , Kể chuyện , TNXH Khối5, Sinh hoạt lớp 5C Phạm Thị Dung : Âm nhạc khối 1,2,3,5 + HĐNG khối 4 Nguyễn Thị Dung Tổng PTĐ + Âm nhạc khối 4 + HĐNG khối 1,2,3,5 Nhữ ánh Sao : Thể dục khối 3,4,5 Thiều Sỹ Quang : Mỹ thuật Khối 1,2,3,4,5 + Thể dục khối 1 Vũ Thị Xuân : Kỹ Thuật khối 4,5 + Thể dục khối 2 2 ) Tổ chức dạy học 2 buổi / ngày chuyên ban . a ) Sắp xếp thời khoá biểu . Việc sắp xếp thời khoá biểu dạy chuyên ban làm sao để không trùng giờ , một môn ( hoặc phân môn ) sẽ được dạy trong một buổi học , để giáo viên có điều kiện chuẩn bị bài dạy , chuẩn bị đồ dùng dạy học của một tiết cho 3 lớp trong cùng một 6 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm 7 . Tiểu học Thống Nhất năm học 2006 – 2007 có đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi / ngày cho tất cả các lớp . Việc tổ chức dạy chuyên ban cho giáo viên là hết sức cần thiết . Sau khi họp ban. đạo nhà trường xây dựng quyết tâm . Năm học 2006 – 2007 trường tiểu học Thống Nhất tổ chức dạy chuyên ban từ khối 2 đến khối 5 3 : Những yêu cầu phải đảm bảo khi tổ chức dạy chuyên ban . a). trường Tiểu học Thống Nhất đã tổ chức cho 100% số lớp học 2 buổi/ ngày (10 b / tuần ) . Do vậy việc tổ chức dạy học buổi thứ hai phải căn cứ hướng dẫn thực hiện giảng dạy các môn học ở các lớp

Ngày đăng: 30/11/2014, 13:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan