một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường tiểu học

42 2.5K 7
một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM –––––– –––––– MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Người thực hiện: TRẦN BÍCH HỊA Chức vụ: Giáo viên Chun mơn: SKKN thuộc lĩnh vực: Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực Việt Trì, tháng năm 2014 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Cơ sở lí luận vấn đề: Thực trạng vấn đề .9 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 19 3.1 Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp an toàn .20 3.1.1 Nội dung biện pháp thực hiện: .20 3.1.2 Kết đạt được: 21 3.2 Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh địa phương giúp em tự tin học tập 22 3.2.1 Nội dung 22 3.2.2 Giải pháp thực 23 3.3 Rèn luyện kỹ sống cho học sinh 24 3.3.1 Nội dung: 24 3.3.2 Các giải pháp 24 3.4 Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh .25 3.4.1 Nội dung: 25 3.4.2 Giải pháp: 26 3.5 Học sinh tham gia, tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng địa phương: 27 3.5.1 Nội dung 27 3.5.2 Giải pháp 27 Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Hiệu sáng kiến: 28 PHẦN III 39 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 39 Kết luận: .39 Những ý kiến đề xuất: 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban Giám hiệu CLB : Câu lạc CSVC : Cơ sở vật chất GD&ĐT : Giáo dục đào GV : Giáo viên HS : Học sinh KN : Kỹ NGLL : Ngoài lên lớp SKKN : Sáng kiến kinh nghiệm TPT : Tổng phụ trách TNCS : Thanh niên cộng sản TNTP : Thiếu niên tiền phong TDTT : Thể dục thể thao TH : Tiểu học THCS : Trung học sở Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học UBND : Ủy ban nhân dân PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Từ năm học 2008 - 2009 Bộ giáo dục đào tạo đạo thực ba vận động lớn phong trào thi đua vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động “Hai khơng”, “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục”, vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Có thể nói: với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào thật, đối diện với mình; ba vận động phong trào thi đua nói thổi luồng gió mới, tạo thêm sinh khí cho tồn xã hội ngành giáo dục có thêm sức mạnh để hoàn thành thiên chức “trồng người” Có thể nói khái niệm “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” xuất vài năm gần nội dung phong trào trường thực với nhiều cách thức khác nhau: “Trường trường, lớp lớp; thầy thầy, trò trò; dạy dạy, học học”, “Phương pháp dạy học tích cực”, hiệu “Mỗi ngày đến trường ngày vui” nhà trường phấn đấu thực Với yêu cầu nội dung mà phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đặt thể toàn diện, hội tụ đầy đủ tiêu chí cần thiết cho trường học đại, đổi mới, đáp ứng tốt nhiệm vụ mà xã hội giao cho Để thực mục tiêu giáo dục toàn diện cần hướng tới giúp học sinh phát triển tố chất, khiếu đặc biệt riêng có học sinh Đồng thời, tìm tịi phương pháp cách thức tổ chức phong phú hoạt động giáo dục để phát huy tố chất vốn có cá nhân thu hút cá nhân tham gia Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học hoạt động giáo dục; bở lẽ biết rằng: Không dạy điều mà người ta khơng muốn học Do vậy, nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động giáo dục để tất học sinh có hội tham gia, thể khiếu khẳng định Từ giúp học sinh “Mỗi ngày đến trường ngày vui”, “Học mà chơi - Chơi mà học” giáo dục phát triển mà không đánh chất thơ ngây hồn nhiên, trắng trẻ Cùng với trải nhiệm năm làm công tác Chủ nhiệm lớp, nỗ lực cố gắng, mạnh dạn đổi mới, chủ động tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, huy động nguồn lực với mong muốn tạo nhiều sân chơi đáp ứng nhu cầu hoạt động trẻ môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng giáo dục đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội Với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học tình cảm em cịn mỏng manh, chưa bền vững, chưa sâu sắc Học sinh tiểu học dễ xúc động Chẳng hạn trước đây, có lần tơi to tiếng với học sinh, em bật khóc vơ sợ sệt, tự tin Buổi học chắn em tiếp thu được, tác động tình cảm em phải tế nhị, nhẹ nhàng thể ân cần, cởi mở lòng tâm phục Với đặc điểm tâm lý nói trên, có mơi trường học tập thân thiện chắn em khơng phát triển tình cảm tốt đẹp mà giúp em tiếp thu kiến thức rèn luyện kĩ tốt Các em học sinh tiểu học với tâm lý sẵn sàng học, thích thú đến trường, hiếu động thích khám phá, điều kiện tốt để phát huy tính tích cực học tập hoạt động khác cho học sinh Học sinh tiểu học thích vui chơi, vui chơi mặt hoạt đọng tích cực học sinh Tơi nhận thấy chơi, em hăng say chơi Ngay tiết học em mong thầy cô giáo tổ chức trị chơi học tập Tổ chức thực phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực ý tưởng mà tâm đắc nhận thấy trách nhiệm lớn lao thân Với sở thực tiễn từ tâm lý học sinh tiểu học nên lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu nâng cao hiêu phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường tiểu học; điều cần thiết thực Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học để phát triển toàn diện cho học sinh Những giải pháp khơng mới, chưa đề cập nhiều chưa thực phù hợp với mặt chung địa bàn thành phố Việt Trì Song với thành đạt bước đầu khả quan đáp ứng yêu cầu, nội dung mà phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ngành giáo dục đặt với tâm niệm muốn trình bày sẻ chia giải pháp trải nghiệm thực tiễn có tính khả thi hy vọng vận dụng Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận vấn đề: Ngày 22 tháng năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT, Chỉ thị việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013 gồm nội dung cụ thể hóa thành 72 tiêu chí ta phải hiểu “Thân thiện gì” (thân thiện có tình cảm tốt, đối xử tử tế, thân thiết với nhau; hàm chứa bình đẳng, dân chủ pháp lý đùm bọc, cưu mang đầy tình người đạo lý) “Thân thiện” bắt nguồn từ sứ mệnh nhà trường thiên chức nhà giáo hệ trẻ xã hội, khơng dừng thái độ bề ngồi quan hệ ứng xử “Thân thiện” với địa phương với địa bàn hoạt động nhà trường; “Thân thiện” tập thể sư phạm với nhau, tập thể sư phạm với học sinh; đảm bảo sở vật chất phù hợp với yêu cầu giáo dục thỏa mãn tâm lý người Trường học thân thiện, trước hết phải nơi tiếp nhận tất trẻ em độ tuổi quy định Nhất Tiểu học (TH) Trung học sở (THCS) cấp phổ cập, đến trường Nhà trường phải tạo điều kiện để thực bình đẳng quyền học tập cho thanh, thiếu niên Trường học thân thiện phải trường học có chất lượng giáo dục toàn diện hiệu giáo dục không ngừng nâng cao Các thầy, cô phải thân thiện dạy học, thân thiện đánh giá kết rèn luyện, học tập học sinh, đánh giá công bằng, khách quan với lương tâm trách nhiệm nhà giáo Các thầy, cô giáo trình dạy học, phải thân thiện với lực thực tế đối tượng học sinh, để em tự tin bước vào đời Trường học thân thiện phải trường học có mơi trường sống lành mạnh, an toàn, trách bất trắc, nguy hiểm đe dọa học sinh Trường học thân thiện phải trường học có sở vật chất đảm bảo quyền tự nhiên thiết yếu người: đủ nước sạch, ánh sáng, phòng y tế, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập, trường học thân thiện phải trường tạo lập bình đẳng giáo, xây dựng thái độ giáo dục hành vi ứng xử tơn trọng bình đẳng nam nữ Trường học thân thiện phải trọng giáo dục kỹ sống, giáo dục cho học sinh biết Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học rèn luyện thân thể, biết tự bảo vệ sức khỏe, biết sống khỏe mạnh, an toàn Trường học thân thiện phải nơi huy động có hiệu tham gia học sinh, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh, quyền, tổ chức đồn thể, đơn vị kinh tế nhân dân địa phương nơi trường đóng đồng lịng, đồng sức xây dựng nhà trường Trong môi trường trường học thân thiện, trẻ em cảm nhận thỏa mái việc học vừa gắn với kiến thức sách vở, vừa thông qua thâm nhập, trải nghiệm thân hoạt động ngoại khóa, trò chơi dân gian, hoạt động tập thể vui mà học Như thế, ngày trẻ em đến trường ngày vui Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực học sinh Trong mơi trường phát triển tồn diện đó, học sinh học tập hứng thú, chủ động tìm hiểu kiến thức dìu dắt người thầy, gắn chặt học hành, biết thư giãn khoa học, rèn luyện kỹ phương pháp học tập, yếu tố quan trọng khả tự tìm hiểu, khám phá, sáng tạo Đồng thời, phát huy có hiệu việc tổ chức tham gia hoạt động giáo dục lên lớp để em thêm tự tin thể góp phần hồn thiện q trình hình thành nhân cách trẻ Bước vào năm học 2013 - 2014, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục quán triệt việc triển khai thực phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo viên trực tiếp giảng dạy, thân nhận thấy để thực tốt phong trào thi đua nói trên, xây dựng “trường học thực thân thiện” trước hết cần phải xây dựng cho lớp học thân thiện Mặt khác, lớp học thuộc trường chuẩn quốc gia, việc xây dựng lớp trở thành lớp học thân thiện vô cần thiết Lớp học thân thiện thể nhiều mặt, phải kể đến mối quan hệ thân thiện thầy trò, trò trò, giáo viên mối quan hệ xoay quanh vấn đề giáo dục Học sinh tích cực cần thể nhiều mặt tích cực học tập, tích cực hoạt động tập thể, hoạt động vui chơi Mục đích chủ yếu ý nghĩa quan trọng việc xây dựng trường học thân thiện tạo nên môi trường giáo dục an tồn, bình đẳng, tạo hứng thú cho học sinh học tập, góp phần bảo đảm quyền học học sinh Trong môi trường trường học thân thiện, trẻ em cảm nhận thoải mái Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học việc học vừa gắn kiến thức sách vở, vừa trải nghiệm thân hoạt động ngoại khóa, trị chơi dân gian, hoạt động tập thể vui mà học Như ngày trẻ em đến trường ngày vui Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực học sinh Trong mơi trường phát triển tồn diện đó, học sinh học tập thích thú, chủ động tìm hiểu kiến thức dìu dắt giáo viên, gắn chặt học hành, rèn luyện kĩ phương pháp học tập, có yếu tố quan trọng khả tự tìm hiểu, khám phá, sáng tạo Với vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, học sinh trở nên động, tích cực định hướng, hướng dẫn giáo viên, em chủ động, tích cực học tập mơi trường trường học thân thiện góp phần phát triển cách tồn diện nhân cách nhân tố định phát triển bền vững đất nước tương lai Để có trường học thân thiện, học sinh tích cực, trước hết phải xây dựng lớp học thân thiện, học sinh lớp tích cực góp phần đảm bảo cho thành công phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Trong nhiều năm qua, thân thực tương đối tốt mối quan hệ thầy trò, đồng thời tạo điều kiện xây dựng cho học sinh có mối quan hệ thân thiện với sử dụng phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học tập, bước đưa chất lượng giáo dục lên Thực tốt việc làm góp phần nhỏ vào thành công phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Vì vậy, sau thời gian vận dụng, đúc kết kinh nghiệm, thân trình bày biện pháp tơi thực q trình tham gia phong trịa “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” trường việc làm cụ thể qua sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường tiểu học nói chung, trường Tiểu học Gia Cẩm tơi cơng tác nói riêng Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Thực trạng vấn đề Hiện nay, Bộ GD&ĐT đạo thực phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phong trào có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục Ngay từ phát động, trường TH Gia Cẩm phát động tới toàn thể giáo viên học sinh nhà trường hưởng ứng thực vận động Qua nhiều năm thực hiện, Trường tiểu học Gia Cẩm thu kết khả quan, chất lượng giáo dục ngày nâng cao phát triển mang tính bền vững Năm học 2011 - 2012 Ban giám hiệu BGH), Ban chấp hành cơng đồn cụ thể hóa nội dung, chương trình thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” qua đợt thi đua nhà trường, đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Na, 20/11, ngày Quốc phịng tồn dân 22/12, ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 đợt thi đua kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống đất nước 30/4 sinh nhật Bác 19/5 Các nội dung trọng tâm phong trào thi đua Nhà trường, công đồn trường phát động phân cơng phụ trách cụ thể là: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn (do hiệu trưởng phụ trách) Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh địa phương giúp em tự tin học tập (do Phó hiệu trưởng phụ trách) Rèn luyện kỹ sống cho học sinh (do giáo viên chủ nhiệm phụ trách) Tổ chức hoạt động tập thể vui chơi, lành mạnh (do TPT Đội phụ trách) Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, cách mạng địa phương (do TPT Đội, giáo viên chủ nhiệm phụ trách) Kết thể qua bảng tổng hợp sau: Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn (tối đa 20 điểm) Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học 3.5 Học sinh tham gia, tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng địa phương: 3.5.1 Nội dung Đây nội dung quan trọng nhằm giáo dục học sinh biết trân trọng, chăm sóc bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, từ biết tự hào trân trọng truyền thống vẻ vang cha ông, dân tộc theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Nội dung phụ thuộc vào đặc điểm lịch sử địa phương Đối với trường tiểu học Gia Cẩm khơng có di tích lịch sử, văn hóa trường tập trung vào số hoạt động phù hợp với đặc điểm nhà trường địa phương 3.5.2 Giải pháp + Tổ chức ngày Giỗ tổ Hùng Vương cho em sinh hoạt truyền thống + Tổ chức cho em viếng, dâng hoa, thắp hương nghĩa trang liệt sĩ vào dịp lễ, tết phường (02 lần/năm) + Tổ chức cho tham quan di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh như: Đền Hùng, đền thờ Vũ Thê Lang - Thăm hỏi gia đình sách xã cơng việc thường xuyên đội viên vào dịp lễ 27/7, Tết - Tổ chức thi tìm hiểu Đội TNTP Hồ Chí Minh, Bác Hồ, Đảng, Đồn cho khối, lớp Kết quả: - Thăm hỏi gia đình sách xã cơng việc thường xuyên em đội viên vào dịp lễ 27/7, Tết - Tổ chức thi tìm hiểu Đội TNTP Hồ Chí Minh, Bác Hồ, Đảng, Đồn cho khối, lớp - Tổ chức cho em viếng, dâng hoa, thắp hương nghĩa trang liệt sĩ vào dịp lễ, tết địa phương; vào ngày Quốc phịng tồn dân 22/12 dịp tết Ngun Đán Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 27 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Hiệu sáng kiến: a) Đã giúp cho cấp lãnh đạo quyền địa phương hiểu nhận thức ý nghĩa mục đích phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” Đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa nhiệt tình hưởng ứng cho phong trào b) Trình độ, nghiệp vụ đội ngũ cán giáo viên nâng lên cách rõ rệt, đặc biệt trình độ, kỹ tin học c) Chất lượng giáo dục tăng số lượng chất lượng d) Kết hoạt động phong trào tăng lên vê số lượng chất lượng giải e) Kỹ sống học sinh nâng lên; hành vi ứng xử học sinh cải thiện rõ rệt, số vụ tai nạn thương tích khơng xảy g) CSVC tăng cường đáng kể, mảng xanh, thiết bị phục vụ cho dạy học Sau tiến hành cách đồng biện pháp trình bày trên, kết đạt thể qua bảng tổng hợp sau: Kết thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” -Năm học 2012 - 2013 Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn (tối đa 20 điểm) 1.1 Bảo đảm trường an tồn, sẽ, có xanh, thống mát ngày đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh (Tối đa điểm) Kết cụ thể đạt Trường có hàng rào bao quanh, cổng, biển trường theo quy định điều lệ trường tiểu học Trường có quy định giải pháp đảm bảo mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh cho học sinh Khuôn viên nhà trường sẽ, có xanh thống mát, lớp học đủ ánh sáng, trang trí sư phạm gần gũi, Điểm tối đa Điểm chấm 1,0 1,0 Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 28 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học thân thiện với thiên nhiên Trường có sân chơi an tồn, thường xun dọn dẹp vệ sinh Nhà trường có đầy đủ phương tiện dạy học đại, phòng chức (đa năng) Lớp học có bảng chống lóa, đủ bàn ghế chắn chắn, phù hợp với lứa tuổi học sinh Có nhân viên y tế phịng y tế với đủ số thuốc theo quy định; có đủ nước uống, nước thuận tiện, đáp ứng yêu cầu vệ sinh, ăn uống cho HS Không sử dụng sở nhà trường để kinh doanh buôn bán, cho thuê Cổng trường không bị lấn chiến hàng quán bán rong, xe cộ Có nhà để xe giáo viên học sinh bố trí vị trí thích hợp đáp ứng nhu cầu sử dụng Tổng cộng 1,0 1,0 1,0 5 1.2 Tổ chức học sinh trồng vào dịp đầu xuân chăm sóc thường xuyên (tối đa điểm) Kết cụ thể đạt Tổ chức học sinh lớp lớn (3, 4, 5) trồng vào dịp đầu xuân trường địa phương Tổ chức cho học sinh lớp chăm sóc trồng (vườn hoa, cảnh) thường xuyên theo lịch phân cơng cụ thể Khơng có tượng học sinh xâm phạm hoa trường nơi công cộng Làm đẹp, xanh hóa hành lang, phịng học, phịng làm việc cảnh Khơng trồng có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại mùi hôi thối Tổng cộng Điểm tối đa Điểm chấm 2,0 1,0 1,0 1,0 5 1.3 Có đủ nhà vệ sinh đặt vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, giữ gìn vệ sinh (tối đa điểm) Kết cụ thể đạt Điểm Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm Điểm 29 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học tối đa Có đủ nhà vệ sinh riêng cho giáo viên học sinh (riêng nam, nữ) Nhà vệ sinh an toàn thuận tiện, đảm bảo đủ nước thường xuyên giữ vệ sinh Nhà vệ sinh đặt vị trí phù hợp với cảnh quan nhà trường Có nhà cầu, lối đến nhà vệ sinh sẽ, tránh mưa gí Có vịi nước rửa tay sau vệ sinh Tổng cộng chấm 2,0 1,0 1,0 1,0 5 1.4 Học sinh tích cực, chủ động tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh vệ sinh cá nhân phù hợp (tối đa điểm) Kết cụ thể đạt Trường, lớp có chương trình, kế hoạch lịch phân công học sinh tham gia vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh HS tổ chức tham gia tích cực vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh Trường, lớp có kế hoạch định kì kiểm tra, đánh giá việc thực chương trình, kế hoạch chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh cá nhân Khơng có tượng tự tiện viết chữ, khắc, vẽ lên tường, bàn ghế Tổng cộng Điểm tối đa Điểm chấm 1,0 2,0 1,0 1,0 5 Nội dung Dạy học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sih địa phương, giúp em tự tin học tập (tối đa 25 điểm) Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 30 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học 2.1 Giáo viên tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học học sinh (Tối đa 15 điểm) Kết cụ thể đạt Giáo viên gần gũi, tôn trọng học sinh GV tích cực đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS GV rèn cho học sinh khả tự học, kĩ tự kiểm tra, đánh giá kết học tập lẫn GV thực dạy đánh giá kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ chương trình Trường có tổ chức học buổi/ngày buổi/tuần Khơng có học sinh ngồi nhầm lớp Tổng cộng Điểm tối đa 2,0 3,0 Điểm chấm 2,5 3,0 2,5 2,0 3,0 2,0 15 14 2.2 Học sinh khuyến khích đề xuất sáng kiến thầy cô giáo thực giải pháp để việc dạy học có hiệu ngày cao (tối đa 10 điểm) Kết cụ thể đạt HS khuyến khích, tham gia vào q trình học tập cách tích cực, chủ động, sáng tạo hợp tác HS tạo hội, tạo hứng thú, tích cực đề xuất sáng kiến học tập HS chủ động, tích cực tham gia hoạt động học tập hướng dẫn giáo viên HS chủ động giúp đỡ lẫn học tập, hoạt động HS tham gia xây dựng góc học tập, khuyến khích sưu tầm tự làm dụng cụ học tập cho lớp học HS có đủ sách giáo khoa dụng cụ học tập đến trường Điểm tối đa Điểm chấm 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 10 Tổng cộng Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 31 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Nội dung 3: Rèn luyện kỹ (KN) sống cho học sinh (tối đa 15 điểm) 3.1 Rèn luyện khả ứng xử hợp lý với tình sống, thói quen kĩ làm việc, sinh hoạt theo nhóm (tối đa điểm) Kết cụ thể đạt Học sinh giáo dục kĩ sống: Giao tiếp, quan hệ cá nhân; Tự nhận thức; Ra định, suy sét giải vấn đề; Đặt mục tiêu; Ứng phó, kiềm chế; Hợp tác làm việc theo nhóm Học sinh trải nghiệm kĩ sống thông qua hoạt động học tập, hoạt động tập thể hoạt động NGLL Học sinh biết tự quản hoạt động tập thể làm việc theo nhóm Tổng cộng Điểm tối đa Điểm chấm 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 3.2 Rèn luyện sức khỏe ý thức bảo vệ sức khỏe, kĩ phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước tai nạn thương tích khác (tối đa điểm) Kết cụ thể đạt HS ren luyện kĩ sống thông qua việc biết tự chăm sóc sức khỏe; biết giữ gìn vệ sinh, biết sống khỏe mạnh an tồn HS rèn luyện kĩ sống thông qua rèn ý thức chấp hành tốt luật lệ giao thông; rèn luyện cách tự phịng, chống tai nạn giao thơng, đuối nước tai nạn thương tích khác Khơng có HS bị ngộ độc hay bị thương tích nặng xảy nhà trường Tổng cộng Điểm tối đa 2,0 Điểm chấm 1,5 2,0 1,5 1,0 3.3 Rèn luyện kĩ ứng xử văn hóa, chung sống hịa bình, phịng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội (tối đa điểm) Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 32 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Kết cụ thể đạt HS GD kĩ sống thông qua rèn luyện thực quy định cách ứng xử có văn hóa, đồn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn HS GD kĩ sống thông qua rèn luyện thực quy định chống bạo lực trường phòng tránh tệ nạn xã hội Khơng có hiệu tượng kì thị, vi phạm giới, bạo lực trường HS khơng nói tục, chửi thề, có lời lẽ thiếu văn hóa gây gỗ, đánh Tổng cộng Điểm tối đa Điểm chấm 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5 Nội dung Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh (tối đa 15 điểm) 4.1 Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh (tối đa 10 điểm) Điểm Điểm Kết cụ thể đạt tối đa chấm Có kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao lớp, trường thiết thực tạo điều kiện, khuyến khích 3,0 học sinh tham gia Nhà trường có tổ chức, giới thiệu cho học sinh, giáo viên 3,0 2,5 số điệu dân ca địa phương dân tộc Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao (gắn với truyền thống văn hóa địa phương) lớp, trường theo 3,0 2,5 kế hoạch với tham gia chủ động, tích cực tự giác học sinh Tổ chức cho học sinh khuyết tật có điều kiện tham gia 1,0 hoạt động văn nghệ, thể thao lớp, trường Tổng cộng 10 Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 33 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học 4.2 Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh (tối đa 10 điểm) Điểm Điểm Kết cụ thể đạt tối đa chấm Trường có xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức hoạt 1,0 động vui chơi, giải trí cho học sinh theo định kỳ Thực sưu tầm phổ biến trò chơi dân gian cho 1,0 học sinh (gắn với truyền thống văn hóa địa phương) Tổ chức hợp lý trò chơi dân gian, hoạt động vui 2,0 chơi giải trí tích cực, phù hợp với lứa tuổi HS tham gia tích cực, hứng thú vào trò chơi dân gian, hoạt động vui chơi giải trí tích cực theo kế hoạch học 1,0 tập hoạt động lớp, trường Tổng cộng 5 Nội dung 5: Học sinh tham tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng địa phương (tối đa 10 điểm) 5.1 Mỗi trường nhận chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa di tích cách mạng địa phương, góp phần làm cho di tích ngày đẹp hơn, hấp dẫn hơn, tun truyền, giới thiệu cơng trình, di tích địa phương với bạn bè (tối đa điểm) Điểm Điểm Kết cụ thể đạt tối đa chấm Đã đăng ký quan có thẩm quyền phân cơng 1,0 chăm sóc di ích lịch sử, văn hóa, cách mạng; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với nước, mẹ Việt Nam anh hùng địa phương Có kế hoạch cụ thể tổ chức cho học sinh chăn sóc di 1,0 tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với nước, mẹ Việt Nam anh hùng địa phương Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động tham quan, 1,0 tìm hiểu cơng trình đại, di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, làng nghề địa phương đất nước Có kế hoạch hoạt động tuyên truyền, giới thiệu cơng 1,0 0,5 Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 34 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học trình đại, di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, làng nghề địa phương với bạn bè tổ chức thực tốt công tác Trường có danh mục kèm theo số thơng tin di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng địa phương Tổng cộng 1,0 0,5 5.2 Mỗi trường có kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc tinh thần cách mạng cách hiệu cho tất học sinh; phối hợp với quyền, đồn thể nhân dân địa phương phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa cách mạng cho sống cộng đồng địa phương khách du lịch (tối đa điểm) Điểm Điểm Kết cụ thể đạt tối đa chấm Có chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiệu quả, thiết thực cơng tác giáo dục văn hóa dân tộc tinh thần cách mạng cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục 2,0 1,5 NGLL với hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với lứa tuổi Có kế hoạch phối hợp với quyền, tổ chức đoàn thể nhân dân địa phương việc phát huy giá trị 1,0 0,5 di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng cho sống cộng đồng địa phương khách du lịch Phối hợp với quyền, tổ chức đồn thể nhân dân địa phương tổ chức thực hiệu việc phát huy 1,0 giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng cho sống cộng đồng địa phương khách du lịch Trường có thực việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh 1,0 truyền thống văn hóa dân tộc địa phương Tổng cộng Nội dung 6: Về tính sáng tạo việc đạo phong trào mức độ tiến trường thời gian qua (tối đa 15 điểm) 6.1 Có sáng tạo việc tổ chức đạo phong trào thi đua (tối đa điểm) Kết cụ thể đạt Điểm Điểm Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 35 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học tối đa Đã lập Ban đạo, lập kế hoạch thực hiện, tổ chức phát động phong trào thi đua với thành viên trường, ban đại diện cha mẹ học sinh lồng ghép với vận động: “Hai không” “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” Đã triển khai thực thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 Bộ GDĐT tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội cơng tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên Đã tổ chức lấy ý kiến học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp xây dựng trường (qua hộp thư góp ý, qua Ban đại diện cha mẹ học sinh ) Đã liên hệ với quyền địa phương, phối hợp với quan, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, văn nghệ sỹ, quan thông tin đại chúng để tổ chức thực phong trào thi đua Trường có tổ chức phát động, theo dõi đánh giá phong trào thi đua học kỳ, năm học Tất cá nhân, tập thể nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua có đăng ký thi đua từ đầu năm học Tổng cộng chấm 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 4,5 6.2 Tiến qua trình phấn đấu qua kỳ đánh giá (tối đa 10 điểm, khơng cộng điểm mức, tính theo mức điểm quy định) Kết cụ thể đạt Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 45 số điểm đạt thấp kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 45 đến 50 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 51 đến 55 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 56 đến 60 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Điểm tối đa Điểm chấm 1,0 2,0 3,0 Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 36 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 61 đến 65 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 66 đến 50 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 71 đến 75 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 76 đến 80 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 81 đến 85 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 86 đến 89 cao kỳ đánh giá gần vừa qua Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 90 cao kỳ đánh giá gần vừa qua có tiến mặt vượt bậc Tổng cộng 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 10 * Tổng số điểm (ND 1+2+3+4+5+6.1) đạt 90/100 điểm) (cao lần đánh giá gần nhất; lần đánh giá gần đạ 83,5/100 điểm) Tuy triển khia có đạo chặt chẽ từ xuống dưới, đồng tình ủng hộ cấp, ngành nên kết thu tương đối khả quan Chất lượng dạy học ngày nâng cao Trường tham gia đầy đủ phong trào thi đua ngành phát động có thành tích tốt - Có giáo viên giỏi thành phố, giáo viên giỏi cấp tỉnh - Có 26 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia Đặc biệt năm có nội dung; giáo dục kĩ sống cho học sinh, tổ chức hoạt động giờ, chăm sóc xanh, tổ chức câu lạc xanh tạo nên sắc thái cho hoạt động giáo dục trường Với hình thức sinh động phù hợp tâm lí lứa tuổi nên thu hút em tự giác tích cực tham gia Có hoạt động thực bổ ích, xúc động, có tác dụng giáo dục cao: “Hoạt động góp sách vở, áo quần tặng bạn nghèo”, “Giao lưu với trẻ em khuyết tật”; làm vệ sinh hàng tuần cây, bồn hoa Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 37 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Hơn qua phong trào thi đua tạo nên bầu khơng khí thân mật, vui vẻ, hòa nhã tập thể hội đồng sư phạm Mối liên hệ gắn bó nhà trường, phụ huynh, địa phương ngày chặt chẽ Sau sáng kiến đưa vào áp dụng đồng với biện pháp nêu hoạt động phong trào có chuyển biến tích cực Có kết đáng khích lệ rõ ràng phải kể đến đạo sát Chi Đảng, BGH, đóng góp tích cực nỗ lực thầy giáo nhà trường Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 38 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: 1.1 Những nhận định chung Đây nội dung mẻ nên trình triển khai gặp khơng khó khăn Tuy sau thực nhận thấy đề tài thu kết khả quan, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức tư tưởng hành động cho giáo viên, học sinh kể bậc phụ huynh Từ làm chuyển biến mạnh mẽ chất lượng dạy học giáo dục học sinh Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phong trào mang tính tồn diện, bao gồm hầu hết hoạt động nhà trường, đòi hỏi trường học phải có đầu tư lớn cơng sức, trí tuệ vật chất thực thành cơng phong trào, trường học, địa phương có điều kiện khác dựa vào nội lực từ nhà trường khó để thực phong trào cách toàn diện Để thực tốt nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức đa dạng hoạt động giáo dục huy động nguồn lực phong trào xây dựng Trường học thân thiện - học sinh tích cực trước hết phải phát huy nguồn lực từ nhà trường Giáo viên phải thực người bạn học sinh: có lịng bao dung, thơng cảm học sinh, thương yêu, gần gũi, hỏi han, trò chuyện, động viên khen thưởng học sinh, thương yêu, gần gũi, hỏi han, trò chuyện, động viên khen thưởng học sinh kịp thời biết lắng nghe ý kiến HS, khuyến khích học sinh tâm với để nắm bắt tâm tư nguyện vọng em 1.2 Những học kinh nghiệm a) Thực vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” chủ trương lớn Đảng Nhà nước, không riêng ngành giáo dục mà địi hỏi phải có tham gia lớn hệ thống trị b) Bản chất phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm mục đích mang lại hạnh phúc, niềm vui học cho trẻ Đến Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 39 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học trường em vui chơi, thoải mái, vô tư, niềm hạnh phúc cho gia đình nhà trường xã hội c) Trường học thân thiện coi học sinh trung tâm trình học, học sinh tự học, tự khẳng định, tích cực tham gia học tập d) Đề cao mối quan hệ nhà trường mối quan hệ dạy học, thầy trò, bao gồm phương pháp dạy học hoạt động em học sinh trường g) Đóng góp chủ đạo vận động hiệu trưởng người chịu trách nhiệm trực tiếp tồn diện việc tổ chức, mà người cán quản lý phải đạo toàn thể cán giáo viên phải chugn tay với nhà trường h) Ban giám hiệu phải xây dựng mối đoàn kết thực sự, liên kết tập thể “Đoàn kết, vững mạnh”, không chia bè phái ngăn chặn kịp thời hành vi, tệ nạn, xã hội xâm nhập vào trường học, bố trí, thu xếp gọn gàng hàng quán, tin khu vực trường học i) Giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm hoạt động học sinh, công tác quản lý lớp phải cho học sinh cảm thấy yêu trường, yêu lớp, đến lớp phải học tập tích cực, lễ phép, lời thầy giáo mà giáo viên chủ nhiệm phải tạo mối “thân thiện” tin yêu học sinh phụ huynh để em học tập tốt Giáo viên lên lớp có sử dụng đồ dùng dạy học, soạn giảng kế hoạch học theo chuẩn kiến thức kĩ k) Sự tham gia cấp quyền địa phương như: UBND xã; Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học phường, Ban Đại diện cha mẹ HS, cá nhân đóng góp tiền bạc, tập ủng hộ học sinh nghèo có hồn cảnh khó khăn có điều kiện đến lớp Những ý kiến đề xuất: Thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nội dung, nhiệm vụ trọng tâm ngành GD&ĐT thường xuyên quán triệt xây dựng vào năm học Song thực tế, để “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu mong muốn khơng phải chuyện dễ Nó cần quan tâm vào Ban Giám hiệu nhà trường, đoàn thể nhà trường, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 40 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học - Cần gắn phong trào thi đua với vận động “Xã hội hóa giáo dục” để huy động sức mạnh tổng hợp từ lực lượng giáo dục - Cần có đầu tư nhà nước để tăng cường sở vật chất cho trường học, đặc biệt vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc - Cần có chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán giáo viên có kiến thức lực đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển ngành - Tạo điều kiện chế cho số cán giáo viên lớn tuổi, lực sức khỏe hạn chế nghỉ hưu sớm tạo điều kiện cho giáo viên trẻ có lực tham gia cơng tác Với suy nghĩ mong muốn nhà trường thực trường học thân thiện, học sinh tích cực, kinh nghiệm q trình cơng tác, thân đề xuất sáng kiến kinh nghiệm để đồng nghiệp tham khảo vận dụng, tìm biện pháp thích hợp nhằm góp phần thực tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhà trường Trong trình thực sáng kiến kinh nghiệm, kinh nghiệm viết sáng kiến kinh nghiệm chưa nhiều nên khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế định, thân mong đóng góp ý kiến BGH nhà trường, thầy giáo đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm có hiệu hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn./ Gia Cẩm, ngày 10 tháng năm 2014 Người thực Trần Bích Hịa Người thực hiện: Trần Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 41 ... Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 28 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi? ??n, học sinh tích cực” trường Tiểu học thân thi? ??n với thi? ?n nhiên Trường. .. Bích Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 37 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi? ??n, học sinh tích cực” trường Tiểu học Hơn qua phong trào thi đua tạo... Hịa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 20 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi? ??n, học sinh tích cực” trường Tiểu học Năm học 2012 - 2013 nhà trường tích

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:29

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

 • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 • 1. Cơ sở lí luận của vấn đề:

 • 2. Thực trạng của vấn đề.

 • 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

 • 3.1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn

 • 3.1.1. Nội dung và các biện pháp thực hiện:

 • 3.1.2. Kết quả đạt được:

 • 3.2. Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương giúp các em tự tin trong học tập.

 • 3.2.1. Nội dung

 • 3.2.2. Giải pháp thực hiện

 • 3.3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

 • 3.3.1. Nội dung:

 • 3.3.2. Các giải pháp

 • 3.4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh

 • 3.4.1. Nội dung:

 • 3.4.2. Giải pháp:

 • 3.5. Học sinh tham gia, tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương:

 • 3.5.1. Nội dung

 • 3.5.2. Giải pháp

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan