0

Giáo án hóa học lớp 9 Full

126 1,563 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 13:57

Tiết:1 ÔN TẬPI. MỤC TIÊU:1.Kiến thức: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức ở lớp 8 làm cở sở để tiếp thu những kiến thức mới ở chương trình lớp 9.2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết PTHH Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH3.Thái độ: Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn họcII. CHUẨN BỊ: GV: Hệ thống chương trình lớp 8 HS: Các kiến thức đã học ở chương trình lớp 8III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 Tuần 1: Ngày soạn: 18/08/2014 Ngày dạy: 22/08/2014 Tiết:1 ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức ở lớp 8 làm cở sở để tiếp thu những kiến thức mới ở chương trình lớp 9. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH 3. Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học II. CHUẨN BỊ: - GV: Hệ thống chương trình lớp 8 - HS: Các kiến thức đã học ở chương trình lớp 8 III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Bài mới: Hoạt động 1: Ôn luyện viết PTHH, các khái niệm oxit, axit, bazơ, muối: Ghép nối thông tin cột A với cột B sao cho phù hợp HS làm việc cá nhân GV: Gọi một HS lên bảng làm , sửa sai nếu có Hoàn thành PTHH sau viết các PT trên thuộc loại phản ứng nào? CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O Fe 2 O 3 + H 2 Fe + H 2 O Na 2 O + H 2 O 2NaOH Al(OH) 3 t Al 2 O 3 + H 2 O 2.CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O ( P/ư thế) Fe 2 O 3 + H 2 Fe + H 2 O( P/ư oxi hóa) Na 2 O + H 2 O 2NaOH( P/ư hóa hợp) Al(OH) 3 t Al 2 O 3 + H 2 O( P/ư phân hủy) Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 1 Tên hợp chất Ghép Loại hợp chất 1. axit a. SO 2 ; CO 2 ; P 2 O 5 2. muối b. Cu(OH) 2 ; Ca(OH) 2 3. bazơ c. H 2 SO 4 ; HCl 4. oxit axit d. NaCl ; BaSO 4 5. oxit bazơ Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 Hoạt động 2: Bài tập GV: Yêu cầu HS tóm tắt đề: ? Đề bài yêu cầu tính gì? HS làm việc cá nhân Gọi một học sinh làm bài Gv Chấm bài của một số học sinh Hòa tan 8,4 g Fe bằng dung dịch HCl 10,95%(vừa đủ) a. Tính thể tích khí thu được ở (ĐKTC) b. Tính khối lượng axit cần dung c. Tính nồng độ % của dd sau phản ứng Giải: nFe = 8,4/ 56 = 0,15 mol PTHH Fe (r) + 2HCl (dd) FeCl 2 (dd) + H 2 (dd) nH 2 = nFeCl 2 = nFe = 0,15 mol nHCl = 2.nH 2 = 0,15 .2 = 0,03 mol a. VH 2 (ĐKTC) = 0,15 . 22,4 = 3,36,l b. m HCl = 0,3 . 36,4 = 10,95 g 10,95 .100 mdd = = 100 g 10,95 c. dd sau phản ứng có FeCl 2 m FeCl 2 = 0,15 .127 = 19,05g mH 2 = 0,15 .2 = 0,3g mdd sau phản ứng= 8,4 + 100 -0,3 = 108,1g 19,05 C% FeCl 2 = .100% = 17,6% 108,1 4. Củng cố - luyện tập: - Xem lại định nghĩa , 1số oxit đã học 5.Dặn dò : Chuẩn bị bài sau Tuần 1: Ngày soạn: 18/08/2014 Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 2 Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 Ngày dạy: /08/2014 Tiết 2:CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI NIỆM VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXI I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - HS biết được những tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ, và dẫn ra được những tính chất hóa học tương ứngvới mỗi tính chất. - Học sinh hiểu được cơ sở phân loại các hợp chất oxit axit và oxit bazơ, là dựa vào tính chất hóa học của chúng. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học II. CHUẨN BỊ: - Dụng cụ : Cốc thủy tinh, ống nghiệm,thiết bị điều chế CO 2 , P 2 O 5 - Hóa chất: CuO , CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O , CaCO 3 , P đỏ - HS : CaO, Kiến thức đã học ở lớp 8 III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.æn ®Þnh líp : 2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Bài mới: Hoạt động 1:Tính chất hóa học của oxit ? Em hãy nhớ lại TN khi cho CaO tác dụng với nước ( Hiện tượng và kết luận) ? Hãy viết PTHH GV: Cho một ít CuO t/d với H 2 O em hãy quan sát và nhận xét hiện tượng? GV: Chỉ một số oxit Na 2 O ; BaO … t/d được với H 2 O ( oxit tương ứng với bazơ tan) ? Hãy viết PTHH một số oxit t/d với nước GV: Hướng dẫn làm thí nghiệm - Cho một ít CuO vào ống nghiệm ? Hãy quan sát trạng thái màu sắc của CuO - Cho tiếp 1-2 ml dd HCl vào ống nghiệm, lắc nhẹ ? Quan sát hiện tượng ? ? Nêu nhận xét ? Viết PTHH? ? GV một số oxit khác như CaO , Fe 2 O 3 1. Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? a. Tác dụng với nước: CaO (r) + H 2 O (l) Ca(OH) 2 (dd) Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dd kiềm b. Tác dụng với axit: CuO (r) + 2HCl (dd) CuCl 2 (dd) + H 2 O (l) Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 3 Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 cũng xảy ra phản ứng tương tự( trừ oxit của kim loại kiềm) GV: Mô tả lại thí nghiệm CaO ; BaO ; tác dụng với CO 2 tạo thành muối ? Hãy viết PTHH GV: Một số oxit bazơ tác dụng oxit axit tạo thành muối. Đó là oxit bazơ tương ứng bazơ tan. GV: làm lại thí nghiệm P 2 O 5 tác dụng với nước ? Quan sát hiện tượng ? Viết PTHH? GV: Một số oxit khác SO 2 ; SO 3 … tác dụng với nước cũng thu được axit tương ứng. GV: kết luận : GV: Điều chế trước CO 2 HS: Làm thí nghiệm theo nhóm: Mởp nút bình rót khoảng 10 -15 ml Ca(OH) 2 trong suốt . Đậy nhanh , lắc nhẹ ? Quan sát hiện tượng ? Viết PTHH? GV: Một số oxit khác SO 2 ; SO 3 , P 2 O 5 … cũng có phản ứng tương tự GV: Từ tính chất của oxit bazơ em có kết luận gì? ? Hãy viết các PTHH minh họa? GV: Khái quát lại tính chất của oxit axit và oxit bazơ Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước c. Tác dụng với oxit axit : CaO (r) + CO 2 (k) CaCO 3(r) BaO (r) + SO 2 (k) BaSO 3(r) Một số bazơ ( tương ứng với bazơ tan ) tác dụng với axit tạo thành muối 2. oxit axit có những tính chất nào: a. Tác dụng với nước: P 2 O 5 (r) + 3H 2 O (l) 2 H 3 PO 4 (dd) Một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành axit ( Trừ SiO 2 ) b. Tác dụng với bazơ: CO 2(k) + Ca(OH) 2 (dd) CaCO 3(r) +H 2 O (l) Oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước c. Tác dụng với oxit bazơ: SO 2 (k) + BaO (r) BaSO 3(r) Hoạt động 2: Khái quát về sự phân loại axit: GV: Yêu cầu HS tham khảo SGK ? Vậy căn cứ vào đâu để người ta phân loại axit? Lấy VD về một số oxit axit , một số oxit bazơ GV: Lấy VD về oxit lưỡng tính ZnO + HCl ZnCl 2 + H 2 O ZnO+2NaOH+H 2 O Na 2 (Zn(OH) 2 ) 4 * CO, NO là oxit không tạo muối ( oxit trung tính) không có tính chất của oxit axit cũng không có tính chất của oxit bazơ. - Oxit axit - Oxit bazơ - Oxit lưỡng tính -Oxit trung tính 4.Củng cố - luyện tập: Làm BT số 3 tại lớp 5.Dặn dò :Về nhà làm BT số 1,2,4,5,6. Tuần 2: Ngày soạn: …./…./2013 Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 4 Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 Ngày day / /2013 Tiết 3: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được những tính chất của CaO và viết đúng PTHH cho mỗi phản ứng - Biết được những ứng dụng của CaO trong đời sống và trong sản xuất, cũng biết được những tác hại của chúng với môi trường và sức khỏe con người - Biết được phương pháp điều chế CaO trong PTN và trong công nghiệp và những phản ứng hóa học làm cơ sở cho phương pháp điều chế. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Vận dụng những kiến thức về CaO để làm BT tính toán theo PTHH 3. Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học II. CHUẨN BỊ: - Hóa chất: CaO; HCl ; H 2 SO 4 ; CaCO 3 ; Na 2 CO 3 ; S ; Ca(OH) 2 ; H 2 O - Dụng cụ:ống nghiệm , cốc thủy tinh, dụng cụ điều chế SO 2 từ Na 2 SO 3 ; H 2 SO 4 ; đèn cồn - Tranh ảnh , sơ đồ nung vôi công nghiệp và thủ công III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.æn ®Þnh líp : 2.Kiểm tra bài cũ: 1. Hãy nêu tính chất hóa học của oxit bazơ ? Viết PTHH? 3. Bài mới: CANXI OXIT Hoạt động 1: Can xi oxit có những tính chất hóa học nào? ? Hãy nêu tính chất vật lý của Canxi oxit? ? Nhắc lại những tính chất hóa học của oxit bazơ? GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: - Cho CaO Tác dụng với nước ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét? ? Hãy viết các PTHH? GV: CaO có tính hút ẩm ? vậy dùng CaO làm gì? GV: Hướng đẫn làm thí nghiệm CaO tác dụng với HCl ? Quan sát hiện tượng , rút ra kết luận và viết PTHH? ? nhờ tính chất này CaO được làm gì - là chất rắn màu trắng , nóng chảy ở 2585 0 C - Mang đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ. 1. Tác dụng với nước: CaO (r) + H 2 O (l) Ca(OH) 2 (dd) Ca(OH) 2 ít tan , phần tan tạo thành dd bazơ 2. Tác dụng với axit: CaO (r) + 2HCl (dd) CaCl 2 (dd0 + H 2 O (l) Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 5 Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 trong cuộc sống? GV: dể CaO lâu ngày trong không khí CaO hấp thu CO 2 tạo thành CaCO 3 c.Tác dụng với oxit axit CaO (r) + CO 2(k) CaCO 3(r) Hoạt động 2: Can xi oxit có những ứng dụng gì: ? Dựa vào tính chất hóa học của Can xi oxit hãy nêu ứng dụng của CaO? - Dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa học - Dùng khử chua đất trồng, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thái công nghiệp, sát trùng… Hoạt động 3: Sản xuất Caxioxxit như thế nào? ? Nêu nguyên liệu của sản xuất vôi HS: Quan sát H1.4 ; H1.5 ? Nêu qui trình sản xuất CaO bằng lò CN ? Nêu những ưu nhược điểm của lò nung vôi thủ công và lò nung vôi công nghiệp. 1. Nguyên liệu : CaCO 3 2.Các phản ứng xảy ra trong quá trình nung vôi: C (r) + O 2 (k) t CO 2 (k) CaCO 3 (r) CaO (r) + CO 2 (k) 4Củng cố - luyện tập: 1.Hoàn thành các phương trình hóa học sau: CaO + … CaSO 4 + H 2 O …… + CO 2 CaCO 3 CaO + H 2 O ……. 2.Hướng dẫn làm bài tập BT1: a – Cho tác dụng với nước - Thử bằng CO 2 b. Khí làm đục Ca(OH) 2 là CO 2 BT2 Chất phản ứng mạnh với nước là CaO - Chất không tan trong nước là CaCO 3 b. Nhận biết lần lượt cho tác dụng với nước 5. Dặn dò: Học bài cũ và đọc bài mới Tuần 2: Ngày soạn: …./…./2013 Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 6 Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 Ngày day / /2013 Tiết 4: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG( TIẾP) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - HS biết được những tính chất của SO 2 và viết đúng PTHH cho mỗi phản ứng - Biết được những ứng dụng của SO 2 trong đời sống và trong sản xuất, cũng biết được những tác hại của chúng với môi trường và sức khỏe con người. - Biết được phương pháp điều chế SO 2 trong PTN và trong công nghiệp và những phản ứng hóa học làm cơ sở cho phương pháp điều chế. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Vận dụng những kiến thức về SO 2 để làm BT tính toán theo PTHH 3.Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học. II. CHUẨN BỊ: - Hóa chất: CaO; HCl ; H 2 SO 4 ; CaCO 3 ; Na 2 CO 3 ; S ; Ca(OH) 2 ; H 2 O III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.æn ®Þnh líp : 2.Kiểm tra bài cũ:(KT 15’) Nêu tính chất hóa học của CaO viết PTHH minh họa 3. Bài mới: Hoạt động 1: Lưu huỳnh đioxit có những tính chất gì ? Hãy nêu tính chất vật lý của SO 2 ? Nhắc lại những tính chất hóa học của oxit axit? GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: - Cho SO 2 Tác dụng với nước ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét? ? Hãy viết các PTHH? GV: SO 2 là chhát gây ô nhiễm không khí , là nguyên nhân gây ra mưa axit. GV: Hướng đẫn làm thí nghiệm SO 2 tác dụng với Ca(OH) 2 ? Quan sát hiện tượng, rút ra kết luận và viết PTHH? GV: SO 2 tác dụng với oxit bazơ như những oxit bazơ tạo thành muối sufit ? Hãy viết PTHH - Lưu huỳnh đioxit là chất không màu, mùi hắc, độc , nặng hơn không khí - Lưuhuỳnh đioxit có tính chất của một oxit axit. 1. Tác dụng với nước: SO 2(k) +H 2 O (l) H 2 SO 3 (dd) b. Tác dụng với bazơ: SO 2 (k) + Ca(OH) 2(dd) CaSO 3 (r) + H 2 O (l) c.Tác dụng với oxit bazơ: SO 2(k) + Na 2 O (r) Na 2 SO 3 (r) Kết luận: Lưu huỳnh đioxit là oxit axit Hoạt động 2: Lưu huỳnh đioxit có những ứng dụng gì: ? Nêu những ứng dụng của lưuhuỳnh đioxit? - Dùng sản suất H 2 SO 4 - Làm chất tẩy trắng, bột gỗ trong công nghiệp,dùng diệt nấm mốc… Hoạt động3: Điều chế lưuhuỳnh đioxit như thế nào? Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 7 Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 ? Theo em trong PTN srx điều chế SO 2 như thế nào? ? Hãy viết PTHH? GV: Giới thiệu đun nóng H 2 SO 4 với Cu ( Sẽ học ở bài sau) ? viết PTHH 1. Trong PTN: - Cho muối sunfit tác dụng với axit Na 2 SO 3 +HCl NaCl + H 2 O + CO 2 2. Trong công nghiệp: - Đốt S trong không khí: S + O 2 SO 2 - Đốt quặng firit 4 FeS 2 + 11O 2 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 4. Củng cố - luyện tập: Đánh dấu x vào ô trống nếu có PTHH xảy ra. Viết PTHH CaO NaOH H 2 O HCl CO 2 H 2 SO 4 SO 2 5.Dặn dò: làm các bài tập 2,3,4,5,6 trang 11 Đọc và chuẩn bị bài axit  Tuần 3: Ngày soạn: …./…./2013 Ngày day / /2013 Tiết 5: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được những tính chất hóa học của axit dẫn ra được những PTHH minh họa cho mỗi tính chất. 2.Kỹ năng: - HS biết được những hiểu biết về tính chất hóa học để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống sản xuất - Biết vận dụng những tính chất hóa học của oxit, axit để làm các bài tập hóa học 3.Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học II. CHUẨN BỊ: - Hóa chất: dd HCl , dd H 2 SO 4 ;quì tím ; Zn ; Al : Fe ; hóa chất để điều chế Cu(OH) 2 ; Fe(OH) 3 ; Fe 2 O 3 ; CuO - Dụng cụ: ống nghiệm cỡ nhỏ, đũa thủy tinh. III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.æn ®Þnh líp : 2.Kiểm tra bài cũ: Viết PTHH thực hiện dãy biến hóa: P P 2 O 5 H 3 PO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tính chất hóa học GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm Nhỏ một giọt dd HCl lên giấy quì ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét 1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị: DD axit làm quì tím chuyển thành màu đỏ (nhận biết dd axit) Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 8 Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 GV: hướng dẫn HS làm thí nghiệm - Cho một ít kim loại Al (Zn) vào đáy ống nghiệm. Thêm vào ống nghiệm 1- 2ml dd HCl ? Quan sát hiện tượng và nhận xét? ? Viết PTHH? GV: hướng dẫn HS làm thí nghiệm - Cho vào đáy ống nghiệm một ít Cu(OH) 2 . Thêm vào ống nghiệm 1- 2ml dd H 2 SO 4 ? Quan sát hiện tượng và nhận xét? ? Viết PTHH? Hãy viết PTHH khác ? GV: hướng dẫn HS làm thí nghiệm - Cho một ít CuO vào đáy ống nghiệm.Thêm vào ống nghiệm 1- 2ml dd H 2 SO 4 ? Quan sát hiện tượng và nhận xét? ? Viết PTHH? 2. Axit tác dụng với kim loại: Zn (r) + 2HCl (dd) ZnCl 2 (dd) + H 2 (k) DD axit tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng H 2 . Chú ý: HNO 3 , H 2 SO 4 đặc tác dụng được nhiều kim loại nhưng nói chung không giải phóng H 2 3. Tác dụng với dd bazơ: H 2 SO 4(dd) + Cu(OH) 2(r) CuSO 4(dd) + 2H 2 O Axit tác dụng với dd bazơ tạo thành muối và nước . Đây là phản ứng trung hòa. 4. Axit tác dụng với oxit bazơ: H 2 SO 4(dd) + CuO (r) CuSO 4(dd) + H 2 O (l) Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước - Ngoài ra axit còn tác dụng với muối (sẽ học ở bài sau) Hoạt động 2: Axit mạnh và axit yếu: GV : thông báo về sự phân loại axit - Axit mạnh: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 - Axit yếu: H 2 S, H 2 CO 3 4. Củng cố - luyện tập: 1. Học sinh đọc phần em có biết 2. Làm BT2 5.Dặn dò : Làm bài tập 1,3,4  Tuần 3: Ngày soạn: …./…./2013 Ngày day / /2013 Tiết 6: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG AXIT CLOHIĐRIC (Đọc thêm). I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được những tính chất hóa học của axit HCl , có đầy đủ tính chất hóa học của một axit. Viết đúng PTHH minh họa cho mỗi tính chất. - Những ứng dụng của axit trong đời sống và trong sản xuất. 2.Kỹ năng: - Sử dụng an toàn những axit này trong quá trinhd tiến hành sản xuất. - Vận dụng những tính chất của HCl để làm bài tập định tính và định lượng. 3.Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học, tính cânt thận tronh thực hành hóa học. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 9 Trường THCS Trung Sơn Giáo án: Hóa học 9 - Hóa chất: dd HCl ,;quì tím ; Zn ; Al : Fe ; Cu(OH) 2 ; CuO; Fe 2 O 3 - Dụng cụ: ống nghiệm cỡ nhỏ, đũa thủy tinh, phễu và giấy lọc, tranh ảnh về ứng dụng của axit III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.æn ®Þnh líp : 2.Kiểm tra bài cũ: 1.Nêu ứng dụng của axit, viết PTHH minh họa? 2. Làm bài tập số 3 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tính chất GV: DD axit HCl là dd khí Hđrro clorua trong nước. Mang đầy đủ tính chất hóa học của một axit mạnh ? Nhắc lại tính chất hóa học của một axit? GV: Hướng dẫn làm lại từng thí nghiệm chứng minh ddHCl là một axit mạnh. - Làm đổi màu chất chỉ thị - Tác dụng kim loại: Sắt t/d HCl - Tác dụng với bazơ: HCl t/d Cu(OH) 2 - Tác dụng với oxit bazơ: HCl t/d CuO HS làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, viết PTHH GV: Ngoài ra còn tác dụng với muối - Làm đổi màu quì tím thành đỏ - Tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng H 2 Fe (r) + 2HCl (dd) FeCl 2 (dd) + H 2 (k) - Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước 2HCl (dd) +Cu(OH) 2 (r) CuCl 2 (dd) + 2H 2 O (l) - tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước 2HCl (dd) + CuO (r) CuCl 2 (dd) +H 2 O (l) Hoạt động 2: ứng dụng: ? Từ những tính chất hóa học của HCl hãy nêu ứng dụng của HCl? - Điều chế muối clrua - Làm sạch bề mặt kim loại - Tẩy gỉ kim loại - Chế biến thực phẩm, dược phẩm 4. Củng cố - luyện tập: 1. Có những chất: CuO , BaCl 2 , Zn , ZnO. Chất nào tác dụng với ddHCl tạo ra a. Chất cháy được trong không khí b. Dung dịch có màu xanh lam. c. Chất kết tủa màu trắng không tan trong axit và nước d. Dung dịch không màu và nước 5. Dặn dò : Làm bài tập số 6 Giáo viên: Vi Văn Hận Năm học :2014-2015 10 [...]... lớt khớ CO2 (ktc) tỏc dng va vi 100 ml dung dch Ca(OH)2 to mui canxicacbonat v nc Giỏo viờn: Vi Vn Hn 19 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn Giỏo ỏn: Húa hc 9 a Tớnh nng mol ca dung dch Ca(OH)2 ó dựng? b Tớnh khi lng cht kt ta thu c? ( Cho bit : H = 1; Cl = 35,5; O = 16; Ca = 40; C = 12 ) HT./ đáp án I.Trc nghim(3 im) Cõu ỏp ỏn Cõu 2 C CaCO3 Cõu 3 B K2SO3 v H2SO4 Cõu 4 A CaO, Na2O, Fe2O3, CuO im 1... sỏt, m thoi, IV TIN TRèNH DY HC: hot ng nhúm 1.ổn định lớp : 2.Kim tra bi c: 1 Nờu trng thỏi t thiờn v cỏch khai thỏc mui NaCl 3 Bi mi: Hot ng 1: Nhng phõn bún húa hc thng dựng: GV: Thuyt trỡnh 1 Phõn bún n: HS nghe v ghi bi Ch cha 1 trong 3 nguyờn t dinh Giỏo viờn: Vi Vn Hn 29 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn HS c phn em cú bit Giỏo ỏn: Húa hc 9 dng chớnh l N ,P ,K a Phõn m: - Ure : CO(NH2)2 tan... HNG PHNG PHP: - S dng phng phỏp m thoi, hot ng nhúm, grỏp IV TIN TRèNH DY HC: 1.ổn định lớp : 2.Kim tra bi c: 1 Lm BT 1a, 1b 3 Bi mi: Hot ng 1: Mi quan h gia cỏc loi hp cht vụ c: GV: a ra s trng Giỏo viờn: Vi Vn Hn 30 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn Giỏo ỏn: Húa hc 9 Phỏt phiu hc tp cho cỏc nhúm: 1 3 2 Mui 4 5 6 9 7 8 a in vo ụ trng cỏc cht thớch hp b Chn cỏc cht thớch hp thc hin s chuyn húa ú HS... H2SO4(dd) + BaCl2(dd) Giỏo viờn: Vi Vn Hn 31 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn Giỏo ỏn: Húa hc 9 BaSO4(r) + 2HCl (dd) 9 CaO(r) + CO2(k) CaCO3(r) 4 Cng c luyn tp: 1 Lm BT 3 SGK 2 Cho cỏc cht sau: CuSO4 , CuO ; Cu(OH)2 , Cu ; Cl2 Hóy sp xp thnh dóy bin húa Vit PTHH minh ha 5.Dn dũ : Chun b bi sau Tun 9: Tit 18: Ngy son: ././2013 Ngy day ./ /2013 LUYN TP CHNG I CC LOI HP CHT Vễ C I MC TIấU: 1.Kin... Vi Vn Hn 28 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn Giỏo ỏn: Húa hc 9 NaCl ? Nờu ng dng ca cỏc sn phm lm t mui ? 3 ng dng : - Lm gia v v bo qun thc phm - Dựng SX Na, Cl2, H2 ,NaOH , Na2CO3 ; NaHCO3 4 Cng c luyn tp: 1 vit PTHH thc hin chui bin húa: Cu (1) CuSO4 (2) CuCl2 (3) Cu(OH)2 CuO (5) Cu(NO3)2 (6) 2 Trn 75g dd KOH 5,6 % vi 50g dd MgCl2 9, 5% a, Tớnh khi lng cht kt ta thu c b, Tớnh nng phn trm ca dd... 2 SO3 3 H2SO4 4 Na2SO4 4 Cng c luyn tp: 1 Lm bi tp 2,3,4,5 5.Dn dũ: Xem li phn tớnh cht húa hc ca oxit axit, oxit baz Giỏo viờn: Vi Vn Hn 15 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn Giỏo ỏn: Húa hc 9 Tun 5: Tit 9: Ngy son: ././2013 Ngy day ./ /2013 THC HNH TNH CHT HểA HC CA OXIT V AXIT I MC TIấU: 1.Kin thc: - Thụng qua cỏc thớ nghim thc hnh khc sõu kin thc v tớnh cht húa hc ca oxit v axit 2.K nng: - Rốn... BaCl2(dd) BaSO4(r) + ? Quan sỏt hin tng v nờu nhn xột? HCl(dd) ?Vit PTHH? Na2SO4(dd) + BaCl2(dd) BaSO4(r) + NaCl(dd) 4 Cng c luyn tp: 1 Lm bi tp 3,5 ( 19) 5.Dn dũ : Chun b bi sau Giỏo viờn: Vi Vn Hn 12 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn Giỏo ỏn: Húa hc 9 Tun 4: Ngy son: ././2013 Ngy day ./ /2013 LUYN TP: TNH CHT HểA HC CA OXIT V AXIT Tit 8: I MC TIấU: 1.Kin thc: - Hc sinh c ụn tp li nhng tớnh cht húa... húa ú HS cỏc nhúm tho lun GV chun kin thc a thụng tin phn hi phiu hc tp 1 Oxit baz 3 2 4 5 Mui 6 Baz Oxit axit 9 7 8 Axit 1 Oxit baz + axit 2 Oxit axit + dd Baz ( oxit baz) 3 Oxit baz + Nc 4 Phõn hy baz khụng tan 5 Oxit axit + Nc ( tr SiO2 ) 6 dd baz + dd mui 7 dd mui + dd baz 8 dd mui + axit 9 Axit + baz ( oxit baz , mui , hoc Kim loi) HS cỏc nhúm lm vic HS cỏc nhúm chm chộo GV thu bi chm li Hot ng... viờn: Vi Vn Hn 24 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn Giỏo ỏn: Húa hc 9 - Giỏo dc tớnh cn thn , trỡnh by khoa hc II CHUN B: - Húa cht: dd Ca(OH)2 ; dd HCl; dd NaOH ; dd NH3 - Dng c: Giỏ ng nghim, ng nghim ; a thy tinh; kp g; panh ; s; giy PH, giy lc III NH HNG PHNG PHP: - S dng phng phỏp m IV TIN TRèNH DY HC: thoi, hot ng nhúm, 1.ổn định lớp : 2.Kim tra bi c: 1 Nờu tớnh cht húa hc ca NaOH Vit PTHH minh... hot ng nhúm, grỏp IV TIN TRèNH DY HC: 1.ổn định lớp : 2.Kim tra bi c: 1 Lm BT 1a, 1b 3 Bi mi: Hot ng 1: Kin thc cn nh: 1 Phõn loi cỏc hp cht vụ c: GV: a ra s trng Phỏt phiu hc tp cho cỏc nhúm ? Hóy in cỏc cht vụ c vo ụ trng cho phự hp? Ly VD mt s cht c th? Cỏc loi hp cht vụ c Giỏo viờn: Vi Vn Hn 32 Nm hc :2014-2015 Trng THCS Trung Sn Giỏo ỏn: Húa hc 9 GV: a thụng tin phn hi phiu hc tp: Cỏc loi hp . . 36,4 = 10 ,95 g 10 ,95 .100 mdd = = 100 g 10 ,95 c. dd sau phản ứng có FeCl 2 m FeCl 2 = 0,15 .127 = 19, 05g mH 2 = 0,15 .2 = 0,3g mdd sau phản ứng= 8,4 + 100 -0,3 = 108,1g 19, 05 C% FeCl 2 . hóa học của oxit bazơ ? Viết PTHH? 3. Bài mới: CANXI OXIT Hoạt động 1: Can xi oxit có những tính chất hóa học nào? ? Hãy nêu tính chất vật lý của Canxi oxit? ? Nhắc lại những tính chất hóa học. trắng , nóng chảy ở 2585 0 C - Mang đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ. 1. Tác dụng với nước: CaO (r) + H 2 O (l) Ca(OH) 2 (dd) Ca(OH) 2 ít tan , phần tan tạo thành dd bazơ 2. Tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học lớp 9 Full, Giáo án hóa học lớp 9 Full,

Từ khóa liên quan