0

Giáo án dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9 (FULL)

72 16,342 76
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 17:14

THIẾT KẾ BÀI DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” MÔN HÓA HỌC LỚP 9 TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 1: OXIT A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 1.Kiến thức Biết được: - Tính chất hóa học: Oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ; oxit bazơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, oxit axit; Sự phân loại oxit. - Tính chất, ứng dụng, điều chế CaO, SO 2 . 2.Kĩ năng - Quan sát thí nghiệm, rút ra được tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit. - Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của CaO, SO 2 . - Viết được các PTHH minh họa tính chất hoá học của một số oxit. - Nhận biết một số oxit cụ thể. - Tính % khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất. B. PHƯƠNG PHÁP - Quan sát. -Thí nghiệm nghiên cứu. - Hợp tác theo nhóm nhỏ C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG + Các phiếu học tập hướng dẫn HS hoạt động cá nhân và nhóm; + Dụng cụ hóa chất để tiến hành thí nghiệm theo nhóm HS: Ông nghiệm, ống hút nhỏ giọt để lấy hóa chất, ống thổi; Hóa chất P để điều chế P 2 O 5 , S để điều chế SO 2 , nước vôi trong + Dụng cụ và hóa chất để tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tính chất hóa học của CaO : Vôi sống CaO, nước H 2 O, dung dịch HCl. + Nếu có điều kiện có thể chuẩn bị: Máy chiếu qua đầu và bản trong hoặc máy tính, máy chiếu và màn hình. 1 + Vở thí nghiệm của HS D. NỘI DUNG I. Tính chất hóa học của oxit – Khái quát sự phân loại oxit 1. Tình huống xuất phát: GV nêu câu hỏi GV đưa ra tình huống và đặt câu hỏi : Ơ lớp 8, các em đã biết gì về hợp chất oxit axit ( thường là oxit của phi kim : SO 2 , CO 2 , P 2 O 5 …) ? Oxit axit có những tính chất hóa học nào? 2.Nêu ý kiến ban đầu về tính chất hóa học của oxit axit GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và thảo luận trong nhóm, rút ra một số nhận xét ban đầu về oxit axit : Oxit axit P 2 O 5 , CO 2 , SO 2 …. tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit, dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ. GV yêu cầu một số HS nêu ý kiến. HS thảo luận để rút ra một số ý kiến chung nhất mà HS đã nêu ra. HS ghi ý kiến vào vở thí nghiệm. 3. Đề xuất các câu hỏi: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đề xuất một số câu hỏi. Có thể HS nêu nhiều câu hỏi khác nhau. GV yêu cầu đại diện nhóm HS báo cáo trước lớp, thảo luận chung và thống nhất một số câu hỏi. Có thể như sau: - Oxit axit có những tính chất hóa học nào? Làm thế nào để biết được các tính chất đó? Từ đó GV hướng dẫn HS thảo luận đưa ra các câu hỏi cụ thể hơn. HS có thể đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau. GV cùng HS xem xét hệ thống lại các câu hỏi cần trả lời. Có thể như sau: - Các oxit axit đều có phản ứng với nước tạo thành dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ không? - Các oxit axit đều có phản ứng với bazo tạo thành muối và nước không? - Các oxit axit đều có phản ứng với các oxit bazo tạo thành muối không? HS ghi câu hỏi vào vở thí nghiệm. 4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu: 4.1. Đề xuất thí nghiệm 2 GV yêu cầu nhóm HS thảo luận đề xuất các thí nghiệm trả lời cho các câu hỏi đã nêu ra. HS có thể đề xuất nhiều thí nghiệm khác nhau. GV hướng dẫn HS thảo luận để chọn các thí nghiệm dễ thực hiện, an toàn và có kết quả rõ ràng. Nhóm HS báo cáo kết quả đề xuất thí nghiệm, nhận xét, đánh giá bổ sung. GV cho ý kiến kết luận về một số thí nghiệm nghiên cứu cần thực hiện, Có thể như sau: - Thí nghiệm 1: Thổi hơi thở ( có khí CO 2 ) vào ống nghiệm đựng nước có giấy quỳ tím. Cho SiO 2 vào ống nghiệm đựng nước có giấy quỳ tím, khuấy nhẹ. - Thí nghiệm 2: Thổi hơi thở ( có khí CO 2 ) vào ống nghiệm đựng nước vôi trong. Thổi hơi thở ( có khí CO 2 ) vào ống nghiệm đựng Cu(OH) 2 . - Thí nghiệm 3: Cho vôi sống CaO vào 2 ống nghiệm( lọ) riêng biệt đựng khí CO 2 và CuO, nút kín và để 1 tuần. HS ghi các thí nghiệm vào vở thí nghiệm. 4.2. Tiến hành thí nghiệm Trước khi tiến hành mỗi thí nghiệm, GV yêu cầu HS dự đoán. HS có thể đưa ra các dự đoán khác nhau. HS phát biểu về dự đoán của mình, thảo luận để chốt lại một số dự đoán, thí dụ như: - Các oxit axit (CO 2 , SiO 2 ) đềubcó thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ. - Tất cả các oxit axit CO 2 , SiO 2 đều có phản ứng với bazo ( NaOH và Cu(OH) 2 ) tạo thành muối và nước. - Các oxit axit CO 2 , SiO 2 đều phản ứng với oxit bazo ( CaO, CuO) tạo thành muối. HS phát biểu dự đoán bằng lời và ghi vào vở thí nghiệm. GV có thể cho HS tiến hành các thí nghiệm theo nhóm. HS quan sát hiện tượng, mô tả hiện tượng, giải thích và ghi kết quả vào vở thí nghiệm. GV tổ chức cho HS thảo luận cách tiến hành và thực hiện thí nghiệm 1,2 theo nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ theo bảng trên. Thí nghiệm 3: GV có thể yêu cầu HS thực hiện trước 1 tuần ở nhà và mang đến lớp. 3 5. Kết luận, kiến thức mới: GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả rút ra từ thí nghiệm. Các HS khác lắng nghe, góp ý và hoàn thiện. GV yêu cầu HS so sánh dự đoán và kết quả rút ra từ mỗi thí nghiệm để thấy được sự khác biệt là gì. HS đọc nội dung ở SGK và phát biểu ý kiến kết luận. HS viết PTHH của SO 2 , P 2 O 5 với nước, dung dịch NaOH, Na 2 O. Từ các nhận xét trên hãy rút ra tính chất của oxit axit và lấy thêm thí dụ minh họa cho mỗi tính chất đó. GV yêu cầu HS so sánh ý kiến ban đầu về tính chất hóa học của oxit axit với kết quả nghiên cứu rút ra về tính chất hóa học của oxit axit. Từ đó yêu cầu HS rút ra nhận xét về một số điểm mới đã phát hiện được. GV yêu cầu HS tự ghi kết luận về tính chất hóa học của oxit axit và viết phương trình hóa học minh họa, chú ý điều kiện phản ứng nếu có. Chằng hạn như: - Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ. P 2 O 5 + H 2 O → H 3 PO 4 . Axit photphoric. CO 2 , SO 2 phản ứng với nước tạo thành dung dịch axit cacbonicH 2 CO 3 và axit sunfuro H 2 SO 3 làm quỳ tím hóa đỏ. SiO 2 không phản ứng với nước. GV chú ý hướng dẫn HS lập công thức của muối tạo thành theo đúng hóa trị. Yêu cầu HS đọc tên chất tham gia và sản phẩm để củng cố cách gọi tên , lập công thức của oxit, muối. GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện. GV cho nhận xét, hoàn thiện HS có thể hoàn thành kết quả tìm tòi về tính chất hóa học của oxit axit trong vở thí nghiệm theo bảng sau Câu hỏi Dự đoán Tiến hành thí nghiệm Quan sát, mô tả hiện tượng Giải thích hiện tượng, viết PTHH Kết luận kiến thức mới 4 ( nếu có) 1. Các oxit axit đều có phản ứng với nước tạo thành dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ không? 2. Các oxit axit đều có phản ứng với bazo tạo thành muối và nước không? 3. Các oxit axit đều có phản ứng với các oxit bazo tạo thành muối không? Kết luận kiến thức mới về tính chất hóa học chung - Nhiều oxit axit có thể tác dụng với nước tạo thành axit làm quỳ tím hóa đỏ. - Một số oxit axit có thể tác dụng với dung dịch bazo tạo thành muối và nước. - Một số oxit axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối. 5 của oxit axit. GV hướng dẫn HS tiếp tục tìm hiểu tính chất hóa học của oxit bazo tương tự như đối với oxit axit. Chú ý: - Nếu có máy chiếu qua đầu, GV có thể sử dụng để giới thiệu câu hỏi, dự đoán, thí nghiệm, kết luận của HS và GV. - Nếu có máy tính và máy chiếu, GV có thể sử dụng để giới thiệu phiếu học tập, HS trình bày kết quả. Ngoài ra có thể sử dụng đĩa CD giới thiệu hình ảnh một số thí nghiệm không có điều kiện thực hiện trên lớp : Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm giải quyết vấn đề để HS có thêm thông tin rút ra nhận xét về tính chất hóa học của oxit. Hoặc có thể giới thiệu một số loại oxit cụ thể trong tự nhiên. II. Một số oxit quan trọng 1. Tình huống xuất phát: GV nêu câu hỏi Thí dụ như : các em đã biết tính chất hóa học của oxit bazơ và oxit axit. CaO là một oxit bazo. CaO có đầy đủ tính chất hóa học của oxit bazo không ? 2. Nêu ý kiến ban đầu của HS: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và thảo luận trong nhóm nhỏ, nêu ý kiến ban đầu về tính chất hóa học của CaO. Có thể có những ý kiến khác nhau. GV yêu cầu HS phát biểu, nhận xét và hoàn thiện về ý kiến ban đầu. Có thể là: Canxi oxit có các tính chất hóa học sau: - Tác dụng với nước tạo thành dung dịch Ca(OH) 2 làm quỳ tím hóa xanh. - Tác dụng với oxit axit tạo thành muối. - Tác dụng với axit tạo thành muối và nước. HS ghi ý kiến ban đầu về tính chất hóa học của CaO vào vở thí nghiệm. 3. Đề xuất các câu hỏi 6 GV hướng dẫn HS nêu câu hỏi về tính chất hóa học của CaO. HS suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm về các câu hỏi. GV yêu cầu đại diện nhóm HS phát biểu về các câu hỏi mà nhóm nêu ra. HS nhận xét, đánh giá các câu hỏi và chọn ra các câu hỏi dùng để nghiên cứu tính chất hóa học của CaO. GV hoàn thiện và chốt lại các câu hỏi. Chẳng hạn như: CaO có đầy đủ tính chất hóa học của oxit bazo không? Còn có tính chất hóa học nào khác? - CaO có tác dụng với nước tạo thành dung dịch Ca(OH) 2 tan trong nước làm quỳ tím hóa xanh không? - CaO tác dụng được với tất cả các oxit axit tạo thành muối hay không? Hay chỉ tác dụng với một số oxit axit? - CaO tác dụng với tất cả các axit tạo thành muối và nước hay không? Hay chỉ tác dụng với một số axit? HS ghi câu hỏi vào vở thí nghiệm. 4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu: 4.1. Đề xuất thí nghiệm GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu trả lời cho từng câu hỏi cụ thể ở trên. GV để HS tự do suy nghĩ và đề xuất các thí nghiệm khác nhau. HS báo cáo kết quả. HS thảo luận và dưới sự hướng dẫn của GV để đưa ra các thí nghiệm cần thực hiện. Có thể là một số thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Tác dụng của CaO với nước. Cho một mẩu nhỏ vôi sống( chưa bị tở ra) vào ống nghiệm đựng nước. Sau phản ứng cho thêm giấy quỳ tím. Thí nghiệm 2: Tác dụng của CaO với axit. Cho khoảng 2 ml dung dịch axit HCl vào ống nghiệm 1 đựng một mẩu nhỏ vôi sống( chưa bị tở ra). Cho axit H 2 SiO 3 vào ống nghiệm đựng CaO. 7 Thí nghiệm 3: Tác dụng của CaO với oxit axit. Cho một mẩu nhỏ CaO vôi sống vào ống nghiệm đựng khí SO 2 , nút kín. GV yêu cầu HS ghi các thí nghiệm vào vở thí nghiệm. 4.2. Tiến hành thí nghiệm Trước khi tiến hành mỗi thí nghiệm, GV yêu cầu HS nêu dự đoán. HS có thể đưa ra các dự đoán khác nhau. GV yêu cầu đại diện nhóm HS phát biểu dự đoán, nhận xét và rút về một số dự đoán cơ bản nhất. Thí dụ: CaO tác dụng với nước tạo thành Ca(OH) 2 tan hoàn toàn trong nước tạo thành nước vôi trong. GV yêu cầu HS chú ý bảo đảm an toàn trong thí nghiệm. HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm. Quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra, giải thích, viết PTHH. HS thống nhất trong nhóm và ghi vào vở thí nghiệm. 5. Kết luận, kiến thức mới: GV yêu cầu đại diện nhóm HS trình bày kết quả rút ra từ các thí nghiệm. Các HS khác lắng nghe và hoàn thiện. GV yêu cầu HS so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán trước khi thí nghiệm để khẳng định dự đoán đúng, sai. HS có thể tham khảo thêm SGK để rút ra kết luận đầy đủ về tính chất hóa học của CaO. HS viết các phương trình hóa học, chú ý hiện tượng về màu sắc, trạng thái các chất trước và sau phản ứng. HS so sánh ý kiến ban đầu và kết luận rút ra từ thí nghiệm nghiên cứu để thấy được điểm mới đã phát hiện được về tính chất hóa học của CaO. HS ghi kết luận vào vở bài tập ( cột cuối cùng trong bảng). Thí dụ: Vôi sống CaO phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành vôi tôi Ca(OH) 2 là chất rắn, màu trắng. Một phần Ca(OH) 2 vôi tôi tan trong nước tạo thành dung dịch Ca(OH) 2 làm quỳ tím hóa xanh, phần còn lại không tan trong nước. Phản ứng tỏa nhiều nhiệt. GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện. 8 GV cho nhận xét, hoàn thiện GV yêu cầu HS ghi kết quả vào bảng trên trong vở thí nghiệm. Kết quả có thể hệ thống trong vở thí nghiệm như sau: Tính chất hóa học của CaO 1. Ý kiến ban đầu về tính chất hóa học của CaO: Canxi oxit có các tính chất hóa học sau: - Tác dụng với nước tạo thành dung dịch Ca(OH) 2 làm quỳ tím hóa xanh. - Tác dụng với oxit axit tạo thành muối. - Tác dụng với axit tạo thành muối và nước. 2. Kết quả tìm tòi nghiên cứu Câu hỏi Dự đoán Tiến hành thí nghiệm Quan sát, mô tả hiện tượng. Giải thích hiện tượng, viết PTHH. Kết luận kến thức mới - CaO có phản ứng với nước tạo thành dung dịch bazo làm quỳ tím hóa đỏ không? CaO tác dụng với nước tạo thành Ca(OH) 2 Một phần nhỏ Ca(OH) 2 tan trong nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím hóa xanh. 2. CaO có phản ứng CaO có phản ứng 9 với tất cả các axit tạo thành muối và nước không? với một số axit tạo thành muối và nước. 3. CaO có phản ứng với tất cả các oxit axit tạo thành muối không? CaO có phản ứng với một số oxit axit tạo thành muối. Kết luận kiến thức mới về tính chất hóa học của CaO CaO có đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazo: - Tác dụng với nước tạo thành bazo kiềm. Ca(OH) 2 tan ít trong nước. - Tác dụng với nhiều axit tạo thành muối và nước. - Tác dụng với nhiều oxit axit tạo thành muối. 10 [...]... hiđro ( điều chế hiđro hóa học 8) - Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ ( bài nước, Hóa học 8) - Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước ( bài oxit, Hóa học 9) HS ghi tính chất hóa học của axit và phương trình hóa học tương ứng vào vở thí nghiệm 3 Đề xuất các câu hỏi: GV dẫn dắt để HS suy nghĩ, thảo luận trong nhóm bàn và đề xuất các câu hỏi tìm hiểu về tính chất hóa học của axit HS tự do nêu... điều chế hiđro hóa học 8) - Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ ( bài nước, Hóa học 8) - Axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối và nước( bài oxit, Hóa học 9) 2 Kết quả tìm tòi nghiên cứu: Câu hỏi Dự đoán Tiến hành Thí nghiệm Hiện tượng, Giải Kết thích, kiến luận, thức viết phương mới 1 Các axit trình hóa học Thí - Với HCl: Dung - Các đều làm quỳ axit đều làm nghiệm 1: quỳ tím biến HCl tím hóa đỏ đổi... có điều kiện có thể thêm máy tính, máy chiếu , màn hình để hỗ trợ dạy học - Vở thí nghiệm của HS D NỘI DUNG 1 Tình huống xuất phát: GV nêu câu hỏi - Chúng ta đã biết về thành phần, tên gọi, một số tính chất của muối ở lớp 8 và lớp 9 - Muối có những tính chất hóa học nào? 2 Nêu ý kiến ban đầu của HS: Trước khi tìm hiểu tính chất hóa học của muối GV yêu cầu HS tra bảng tính tan để biết cách xác định... nước HS ghi dự đoán vào vở thí nghiệm GV phát dụng cụ, hóa chất, tổ chức cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm HS tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, mô tả hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học ( nếu có, nếu được) 5 Kết luận, kiến thức mới: Từ kết quả thí nghiệm, HS rút ra nhận xét sơ bộ về kiến thức mới, trả lời cho từng câu hỏi HS so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán trước khi... tượng, giải thích, phương trình hóa học và ghi kết quả vào vở thí nghiệm 5 Kết luận, kiến thức mới: GV yêu cầu HS thảo luận, rút ra kết luận, kiến thức mới từ mỗi kết quả thí nghiệm Đồng thời HS so sánh kết quả với dự đoán trước đó với mỗi câu hỏi HS tham khảo nội dung SGK, kết hợp với kết quả thí nghiệm, kết luận từng tính chất và rút ra kết luận chung về tính chất hóa học của axit HS so sánh tính chất... thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hoá học của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại - Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại để dự đoán kết quả một phản ứng của kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước, dung dịch muối - Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần % khối lượng của hỗn hợp hai kim loại B PHƯƠNG PHÁP - Nêu và giải quyết vấn đề - Sử dụng thí... rồi rửa sạch Quan sát vẻ sáng của bề mặt của đồ vật bằng vàng, bạc, nhôm, sắt, kẽm 4.2 Tiến hành thí nghiệm Trước khi tiến hành mỗi thí nghiệm, GV yêu cầu HS dự đoán HS có thể nêu ra các dự đoán khác nhau với mỗi thí nghiệm HS trình bày dự đoán theo cá nhân hoặc nhóm GV tổ chức cho HS thảo luận để rút ra một số dự đoán phù hợp Thí dụ như: Dự đoán Thí nghiệm - Dây nhôm bị cán thành tấm bẹt ra Thí nghiệm... lại theo hình dạng nhất Dùng tay vo giấy nhôm gói kẹo, cuộn định… tấm nhôm mỏng, lá kẽm mỏng, dây nhôm mảnh, dây phanh xe đạp, dây đồng mảnh - Đèn bật sáng Thí nghiệm 2: Nối bóng đèn với nguồn - Quạt quay điện và bật công tắc Có thể bật công tắc điện để làm sáng đèn, làm quạt chạy…tại lớp học - Tay cảm nhận được có sự nóng lên Thí nghiệm 3: Cầm và hơ dây thép, dây nhôm trên ngọn lửa đèn cồn Chạm tay. .. DẠY CHỦ ĐỀ 2: AXIT A CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 1.Kiến thức Biết được: - Tính chất hóa học của axit: tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại - Tính chất, ứng dụng, cách nhận biết axit HCl, H 2SO4 loãng và H2SO4 đặc (tác dụng với kim loại, tính háo nước) Phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp 2.Kĩ năng - Quan sát thí nghiệm, rút ra được tính chất hoá học của axit nói chung - Dự đoán,... nghiệm, HS suy nghĩ đưa ra kết luận về mỗi tính chất của muối Sau đó sẽ tổng hợp lại để đưa ra kết luận về tính chất hóa học của muối HS tham khảo thêm thông tin trong SGK để có cơ sở đầy đủ hơn rút ra kết luận về tính chất hóa học của muối HS so sánh kết luận với ý kiến ban đầu về tính chất hóa học của muối và rút ra điểm mới đã tìm được Đại diện nhóm trình bày kết quả, chia sẻ thông tin HS thảo luận về . THIẾT KẾ BÀI DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” MÔN HÓA HỌC LỚP 9 TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 1: OXIT A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 1.Kiến thức Biết được: - Tính chất hóa học: Oxit. hóa học 8). - Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ ( bài nước, Hóa học 8). - Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước ( bài oxit, Hóa học 9) . HS ghi tính chất hóa học của axit và phương. hiđro ( điều chế hiđro hóa học 8). - Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ ( bài nước, Hóa học 8). - Axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối và nước( bài oxit, Hóa học 9) . 2. Kết quả tìm tòi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9 (FULL), Giáo án dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9 (FULL), Giáo án dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9 (FULL)

Từ khóa liên quan