0

Giáo án Hóa học lớp 9 trọn bộ 2014 - 2015 (chuẩn)

158 2,100 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 20:09

TIẾT 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂMI. MỤC TIÊU:Giúp HS hệ thống hóa kiến thức cơ bản đã học ở lớp 8, rèn luyện kỹ năng viết PTPƯ, kỹ năng lập CTHH ......Ôn lại các bài toán về tính theo CTHH và tính theo PTHH, các khái niệm về dung dịch, độ tan, nồng độ dung dịch .....Rèn kỹ năng làm các bài toán về nồng độ dung dịch.II.CHUẨN BỊ :GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập.HS: ôn tập lại kiến thức đã học ở lớp 8 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 Tuần 1: Ngày soạn: 9/8/2014 Ngày dạy: Lớp 9 1 : 12/8; Lớp 9 2 : 14/8 TIẾT 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I. MỤC TIÊU: -Giúp HS hệ thống hóa kiến thức cơ bản đã học ở lớp 8, rèn luyện kỹ năng viết PTPƯ, kỹ năng lập CTHH -Ôn lại các bài toán về tính theo CTHH và tính theo PTHH, các khái niệm về dung dịch, độ tan, nồng độ dung dịch -Rèn kỹ năng làm các bài toán về nồng độ dung dịch. II.CHUẨN BỊ : -GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập. -HS: ôn tập lại kiến thức đã học ở lớp 8 III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1)ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC: 2) KIỂM TRA: Không 3) BÀI MỚI Hoạt động của GV-HS Ghi bảng Hoạt động 1: Ôn tập các khái niệm và các nội dung lý thuyết cơ bản. -GV: Nhắc lại cấu trúc, nội dung chính của SGK hóa 8. -Hệ thống hóa lại các nội dung chính đã học. -HS hoàn thành sơ đồ mối quan hệ giữa các khái niệm cơ bản. -GV gọi HS lên bảng Bài tập vận dụng Yêu cầu : HS làm bài tập vận dụng kiến thức đã học. -GV nêu đề bài tập 1: Viết CTHH của các chất có tên gọi sau và phân loại chúng Lý thuyết: Mối quan hệ giữa vật thể , chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học: Vật thể Chất Đơn chất Phân tử -Mang đầy đủ t/c của chất Hợp chất - Biểu diễn bằng CTHH Nguyên tố hóa học Nguyên tử Biểu diễn ngắn gọn bằng KHHH Các chất cụ thể: Hiđrô Tính chất vật lý Tính chất hóa học Ôxi ứng dụng Điều chế Nước Các hợp chất: - Ôxit - Axit - Bazơ - Muối Dung dịch – Nồng độ dung dịch Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 -GV: Để làm được bài tập này chúng ta cần phải sử dụng những kiến thức nào? HS: cần nêu đợc: -KHHH và hóa trị của các nguyên tố, của các gốc. -Qui tắc hóa trị, các bước lập CTHH -ĐN và CTHH tổng quát của các hợp chất vô cơ. -Gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung. -GV tổng kết bài tập 1. GV nêu đề bài tập 2: -Hoàn thành cac hhương trình phản ứng. -Những phản ứng nào thể hiện tính chất hóa học của đơn chất khí ôxi? GV goi 1 HS , yêu cầu nhắc lại tính chất hóa học của ôxi. -Những phản ứng nào thể hiện tính chất hóa học của đơn chất khí hiđrô? - Nồng độ phần trăm C% - Nồng độ mol/lit C M Bài tập: Bài tập 1: Viết CTHH của các chất có tên gọi sau và phân loại chúng Bài tập 2: Hoàn thành các PTPƯ sau: - P + O 2 -> ? - Fe + O 2 -> ? - Zn + ? -> ? + H 2 - ? + ? -> H 2 O - Na + ? -> ? + H 2 Hoạt động 2: Các CT thường dùng Yêu cầu các nhóm HS hệ thống lại các công thức thường dùng để làm bài tập. GV lưu lại ở góc bảng để sử dụng. Gọi một số hs giải thích các ký hiệu trong các công thức đó. Gọi HS giải thích d A/H 2 GV: Gọi HS giả thích: n, V, C%, C M ct m dd m Một số dạng bài tập cơ bản Bài tập tính theo CTHH - GV nêu đề bài tập 1 Bài tập 1: tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong NH 4 NO 3. HS: Thảo luận nhóm Các công thức thường dùng 1) n=  m = n xM M= n khi = V= n x 22,4 (v là thể tích đo ở ĐHTC) 2) d A/B = (trong đó A là chất khí hoăc A ở thể hơi) d A/KK = 3) C M = ; C%= HS: Các bước làm bài tập tính công thức hóa học; 1) Tính khối lượng mol 2) Tính % các nguyên tố HS: Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch STT Tên gọi CTHH Phân loại 1. Kali cacbonat 2. Đồng (II) ôxit 3. Lu huỳnh trioxit 4. Axit clohiđric 5. Magiê nitrat 6. Natri hiđroxit 7. Sắt(III) hiđroxit 8. Axit sunfuric Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 - Gọi HS nhắc lại các bước làm chính - Yêu cầu HS áp dụng làm bài tập 1: - Yêu cầu học sinh nhận xét và sửa sai(nếu có). 2. Bài tập tính theo phương trình hóa học Bài tập 2: Hòa tan 2,8gam sắt bằng dung dịch HCl 2M vừa đủ. a. tính thể tích dung dịch HCl cần dùng b. Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc) - Hãy nhắc lại các bước làm chính của bài tập tính theo phương trình - Gọi học sinh làm từng phần theo hệ thống câu hỏi gợi ý của GV - Nhận xét và chấm điểm, đồng thời nhắc lại các bước làm chính. 1, M NH4NO3 = 14 x 2 + 1 x 4 + 16 x 3 = 80(gam). 2, % N =28 x 100%/80 = 35% % H =4 x 100%/80 = 5% % O = 100% - (35% + 5%) = 60% Hoặc: %O =48 x 100%/80 = 60% HS: Dạng bài tập là bài tập tính theo phương trình có sử dụng đến nồng độ mol Các bước làm chính là : 1. Đổi sổ liệu của đề bài (nếu cần). 2. Viết phương trình hóa học. 3. Thiết lập tỷ lệ về số mol của các chất trong phản ứng( hoặc tỷ lệ về khối lượng, về thể tích). 4. tính toán để ra kết quả. HS giải bài tập: n Fe = M m = 56 8,2 = 0.05( mol). Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 Theo phương trình: A, n HCL = 2 x n Fe = 2 x 0,05 = 0,1(mol).  Ta có: C M (HCl) = V n  V ddHCl = M C n = 2 1,0 = 0,05 (lit). b. n H2 = n Fe = 0,05 (mol).  V H2 = n x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (lit). HS: Thảo luận nhóm, sau đó nêu ý kiến của nhóm mình. 4)Củng cố: HS nhắc lại kiến thức trọng tâm 5) HDVN: - Dặn HS ôn lại khái niệm oxit, phân loại được kim loại và phi kim để phân biệt được các loại oxit. - Làm bài tập SGK phần ôn tập lớp 8 D- RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 Ngày soạn: 9/8/2014 Ngày dạy: Lớp 9 1 : 14/8; Lớp 9 2 : 19/8 CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ TIẾT 2 - BÀI 1: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT A- MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: - HS biết được những tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit và dẫn ra được những PTHH minh hoạ với mỗi tính chất. - HS hiểu được cơ sở để phân loại oxit bazơ và oxit axit là dựa vào những tính chất hoá học của chúng. - Vận dụng được những hiểu biết về tính chất hoá học của oxit để giải các bài tập định tính và định lượng. B- CHUẨN BỊ: - Hoá chất: CuO, CaO, CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O, P đỏ, dd HCl, dd Ca(OH) 2 - Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, thiết bị điều chế CO 2 , dụng cụ điều chế P 2 O 5 C - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ổn định tổ chức: 2- Kiểm tra: - Oxit là gì? Biết mấy loại oxit, là những loại oxit nào? Cho ví dụ minh hoạ? - Chuẩn bị dd Ca(OH) 2 , CaO của HS. 3- Bài mới Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 - Yêu cầu HS nêu lại tính chất hoá học của nước đã học ở lớp 8 (?)Viết PTHH của một số oxit bazơ tác dụng với nước? Ghi rõ trạng thái các chất trong PTHH - Nêu kết luận về tính chất này. Oxit bazơ có tác dụng được với dd axit không? ( Câu hỏi nêu vấn đề ) - Cho HS làm thí nghiệm theo nhóm, QS trạng thái màu sắc các chất tham gia và các chất sản phẩm - Nêu hiện tượng, viết PTHH xảy ra I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT 1)Oxit bazơ có những tính chất hoá học nào? a) Tác dụng với nước BaO(r) + H 2 O(l) → Ba(OH) 2 (dd) Na 2 O(r) + H 2 O(l) → 2NaOH (dd) * Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dd bazơ ( kiềm ) b) Tác dụng với axit - Thí nghiệm: + Cho bột CuO (đen) vào ống nghiệm. + Nhỏ 1-2 ml dd HCl, lắc nhẹ - Hiện tượng: Bột CuO (đen) bị hoà tan tạo dd màu xanh lam. - PTHH: CuO(r) + 2HCl(dd) -> CuCl 2 (dd) + H 2 O(l) *Kết luận: oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước Ngoài 2 tính chất trên, một số oxit bazơ còn tác dụng với oxit axit - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, viết PTHH minh hoạ, nêu kết luận c) Tác dụng với oxit axit BaO(r) + CO 2 (k) -> BaCO 3 (r) Na 2 O(r) + SO 2 (k) -> Na 2 SO 3 (r) * Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 Hoạt động 2 ? Viết PTHH của một số oxit axit tác dụng với nước? Sản phẩm thuộc lọai hợp chất gì? Ghi rõ trạng thái các chất trong PTHH ? Nêu kết luận về tính chất này? 2) oxit axit có những tính chất hoá học nào? a) Tác dụng với nước SO 2 (k) + H 2 O(l) -> H 2 SO 3 (dd) P 2 O 5 (r) + 3H 2 O(l) -> 2H 3 PO 4 (dd) * Kết luận: Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dd axit ? Yêu cầu HS nêu hiện tượng khi thổi hơi thở vào dd nước vôi trong và giải thích hiện tượng. Viết PTHH xảy ra trong thí nghiệm trên ? Nêu kết luận về tính chất này? b) Tác dụng với bazơ Khi thổi hơi thở vào dd nước vôi trong thấy nước vôi trong bị vẩn đục . Do trong hơi thở có khí CO 2 , CO 2 đã tác dụng với Ca(OH) 2 tạo thành CaCO 3 : CO 2 (k) + Ca(OH) 2 (dd) -> CaCO 3 (r) + H 2 O(l) * Kết luận: oxit axit tác dụng với dd bazơ tạo thành muối và nước ? Yêu cầu HS xem lại tính chất hoá học oxit bazơ và kết luận vè tính chất thứ 3 của oxit axit? c) Tác dụng với oxit bazơ HS tự đọc thông tin SGK hoặc xem lại tính chất hoá học của oxit bazơ * Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối Hoạt động 3 Cho HS đọc thông tin SGK ? Căn cứ vào đâu để phân loại oxit? ? Có mấy loại oxit? Là những loại oxit nào? ? Cho ví dụ minh hoạ? II: Khái quát về sự phân loại oxit - Có 4 loại: + Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dd axit tạo thành muối và nước VD: Na 2 O, CuO… + Oxit axit là những oxit tác dụng với dd bazơ tạo thành muối và nước VD: SO 3 , SO 2 , CO 2 … + Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dd axit , tác dụng với dd bazơ tạo thành muối và nước. VD: Al 2 O 3 , ZnO… + Oxit trung tính ( oxit không tạo muối ) là những oxit không tác dụng với dd axit, bazơ, nước. ( CO, NO ) 4) Củng cố- Đánh giá: GV ra BT:1) Cho các chất sau: K 2 O, Fe 2 O 3 , SO 3 , P 2 O 5 … a. Gọi tên, phân loại ác oxit trên theo thành phần. b. Trong các Oxit trên chất nào tác dụng được với: Nước, dd H 2 SO 4 , dd NaOH ? Viết PTHH xảy ra. 5) HĐVN - Học bài - Làm bài tập 1,2, 3 , 5, ( SGK ). KG bài 4,6 - 1.3; 1.4; 1.5 SBT - BT6: Tính mHCl, Viết PTHH -> Tính chất dư và sp -> Tính c% mỗichất D- RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Ký duyệt tuần Ngày 11/8/2014 Nguyễn Hải Lý Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 ……………………………………………………………………………………… Tuần 2: Ngày soạn: 12/8/2014 Ngày dạy: Lớp 9 1 : 19/8; Lớp 9 2 : 21/8 Tiết 3: BÀI 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG A. CANXI OXIT A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS biết được những tính chất hoá học của canxi oxit CaO và viết đúng các PTHH cho mỗi tính chất. - Biết được những ứng dụng của CaO trong đời sống và trong sản xuất. - Biết các phương pháp điều chế CaO trong công nghiệp và những PTHH làm cơ sở cho phương pháp điều chế. 2. Kĩ năng: - Vận dụng được những hiểu biết về Canxi oxit CaO để làm bài tập lí thuyết, bài thực hành hoá học B - CHUẨN BỊ: - Hoá chất: CaO, dd HCl, nước cất. - Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, tranh vẽ lò nung vôi C - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ổn định tổ chức: 2- Kiểm tra: HS1 - Nêu tính chất hoá học của oxit bazơ, viết 2 PTHH minh hoạ cho mỗi tính chất? HS2- Cho HS chữa bài tập 1 SGK 3- Bài mới : Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 ? Cho biết CTHH của canxi oxit? Tên thường gọi của hợp chất này? Thuộc loại oxit nào? ? Hãy quan sát mẩu vôi sống, cho biết một số tính chất vật lí mà em biết? ? Là một oxit bazơ vậy CaO có mang tính chất hoá học của oxit bazơ không? Chứng minh bằng làm các thí nghiệm. Cho HS làm thí nghiệm cho CaO vào nước ? Nêu hiện tượng và trạng thái chất sinh ra? ? Viết PTHH và nêu kết luận ? GV liên hệ thực tế với việc tôi vôi, liên hệ dùng CaO làm chất hút ẩm A: CANXI OXIT I) Canxi oxit có những tính chất nào? CTHH: CaO ( Vôi sống ) Thuộc loại oxit bazơ 1) Tính chất vật lí: Canxi oxit là chất rắn, màu trắng, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao (2585 0 C ) 2) Tính chất hoá học: a) Tác dụng với nước - QS trạng thái các chất tham gia. - Hiện tượng: Toả nhiệt, sinh ra chất rắn trắng, ít tan trong nước PTHH: CaO(r) + H 2 O(l) -> Ca(OH) 2 (r) + Q NX: Ca(OH) 2 rất ít tan trong nước, phần tan tạo thành dd bazơ ƯD: CaO làm khô nhiều chất Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 * Kết luận: Canxi oxit tác dụng với nước tạo thành Ca(OH) 2 ( Là chất ít tan, phần tan tạo thành dd bazơ ) ? Ngoài tính chất trên CaO còn tính chất hoá học nào nữa? ( Nêu vấn đề ) - Cho HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi trên - Viết các PTHH minh hoạ ? TT để lâu vôi sống trong không khí ở nhiệt độ thường có hiện tượng gì? Giải thích? GV: Do CaO còn t/c tác dụng với CO 2 trong kk và H 2 O trọng kk - >CaO sẽ giảm chất lượng nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên b) Tác dụng với Axit - CaO tác dụng với dd axit, PƯ toả nhiệt, sinh ra muối và nước PTHH: CaO(r) + 2HCl(dd) -> CaCl 2 (dd) + H 2 O(l) ứng dụng PƯ trên, dùng CaO khử chua đất trồng trọt, xử lí nước thải nhiều nhà máy hoá chất c) Tác dụng với Oxit axit - CaO tác dụng với oxit axit tạo thành muối PTHH: CaO(r) + CO 2 (k) -> CaCO 3 (r) * Kết luận: Canxi oxit là một oxit bazơ, mang đầy đủ tính chất hoá học chung của oxit bazơ Hoạt động 2 - Cho HS đọc thông tin SGK, những hiểu biết thực tế, cho biết canxit oxit có những ứng dụng gì? II) Canxi oxit có những ứng dụng gì? - Dùng trong công nghiệp luyện kim, nguyên liệu cho CN hoá học. - Dùng khử chua đất trồng, xử lí nước thải CN, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường Hoạt động 3 ? Cho biết nguyên liệu để sản xuất vôi sống?Chất đốt khi SX vôi? ? Các PƯ hoá học xảy ra trong quá trình nung vôi? - GV giới thiệu sơ đồ lò nung vôi thủ công, và sơ đồ lò nung vôi công nghiệp - GV nêu câu hỏi để HS liên hệ thực tế: ? Nung vôi bằng lò thủ công có gây ô nhiễm môi trường không? ? Tại sao nên sử dụng lò nung vôi công nghiệp? -> Biện pháp BVMT? Đọc “ Em có biết” III)Sản xuất canxi oxit như thế nào? * Nguyên liệu: Đá vôi- Chất đốt: than đá, củi, dầu, khí tự nhiên * Các PƯHH xảy ra: C(r) + O 2 (k) t 0 CO 2 (k) ( toả nhiệt) 900 0 C CaCO 3 (r) CaO(r) + CO 2 (k) 4)Củng cố - Đánh giá: - Nêu lại các tính chất hoá học của canxi oxit? - Cho HS hoàn thành chuỗi biến hoá 5) Hướng dẫn về nhà: Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 Học bài - Làm bài tập 1 2 3, 4, ( SGK ) - 2.4; 2.5; 2.6 SBT Đọc phần B, ôn t/c hoá học của oxit D- RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 12/8/2014 Ngày dạy: Lớp 9 1 : 21/8; Lớp 9 2 : 26/8 Tiết 4 BÀI 2 : MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG(TIẾT 2) B. LƯU HUYNH ĐI OXIT A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS biết được những tính chất hoá học của khí sunfurơ SO 2 và viết đúng các PTHH cho mỗi tính chất. - Biết được những ứng dụng của SO 2 trong đời sống và trong sản xuất. - Biết các phương pháp điều chế SO 2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp và những PTHH làm cơ sở cho phương pháp điều chế. 2. Kĩ năng: - Vận dụng được những hiểu biết về SO 2 để làm bài tập lí thuyết, bài thực hành hoá học B - CHUẨN BỊ: Tranh vẽ hình 1.6; 1.7 SGK C - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ổn định tổ chức: 2- Kiểm tra: - Nêu tính chất hoá học của oxit axit, viết 2 PTHH minh hoạ cho mỗi tính chất? - Cho HS chữa bài tập4/9 SBT 3- Bài mới : Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 GV: SO 2 được sinh ra khi đốt diêm -> ở đk thường SO 2 có tính chất vật lí ntn? SO 2 thuộc loại oxit nào? Cho HS đọc thông tin SGK cho biết SO 2 mang tính chất của oxit axit không?, Đó là những tính chất nào? Viết PTHH minh hoạ B - LƯU HUỲNH ĐIOXIT ( SO 2 ) I)Lưu huỳnh đioxit có những tính chất gì? 1) Tính chất vật lí - Lưu huỳnh đioxit là chất khí, không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí 2) Tính hất hoá học - Là oxit axit - Lưu huỳnh đioxit có những tính chất hoá học của oxit axit: * Tác dụng với nước -> dd axit SO 2 (k) + H 2 O(l) -> H 2 SO 3 (dd) Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 ? GV mô tả thí nghiệm qua tranh vẽ, cho biết hiện tượng? -> Liên hệ: SO 2 là chất gây ô nhiễm không khí, là một trong các nguyên nhân gây mưa axit. Viết PTHH minh hoạ cho tính chất này? ? QS h1.7/10: nêu cách tiến hành thí nghiệm, hiện tượng xảy ra, PTHH ? Qua thí nghiệm -> kết luận ntn? GV lưu ý HS SO 2 td oxit bazơ kiềm Hoạt động 2: Cho HS đọc thông tin SGK, cho biết lưu huỳnh đioxit có những ứng dụng gì? GV khắc sâu: SO 2 ó tính tẩy màu -> dùng tẩy trắng bột gỗ Hoạt động 3: -Cho HS đọc thông tin SGK cho biết trong phòng thí nghiệm SO 2 được điều chế như thế nào? Thu SO 2 bằng cách nào? Tại sao thu bằng cách đó? - Viết PTHH, nêu trạng tháI cá hất trong phản ứng? - GVGT cách 2: Cho Cu td H 2 SO 4 đ/n Thông báo không đ/ bằng áh đôt S do không thu được SO 2 tinh khiết - Trong công nghiệp, điều chế SO 2 bằng cách nào? Axit Sunfurơ ( dd thu được làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ ) * Tác dụng với bazơ -> Muối và nước SO 2 (k) + Ca(OH) 2 (dd) -> CaSO 3 (r) + H 2 O(l) * Tác dụng với oxit bazơ -> Muối SO 2 (k) + Na 2 O(r) -> Na 2 SO 3 (r) Kết luận:Lưu huỳnh đioxit là một oxit axit: Tác dụng với nước tạo thành dd axit, tác dụng với dd bazơ tạo thành muối và nước, tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối. II.Lưu huỳnh đioxit có những ứng dụng gì? - Dùng làm nguyên liệu để sản xuất H 2 SO 4 - Làm chất tẩy trắng bột gỗ, chất diệt nấm mốc III. Điều chế lưu huỳnh đioxit như thế nào ? * Trong phòng thí nghiệm: Cho muối sufit tác dụng với dd axit ( HCl, H 2 SO 4 ), thu bằng cách đẩy không khí. Na 2 SO 3 (r) + H 2 SO 4 (dd) ->Na 2 SO 4 (dd) + H 2 O(l) + SO 2 (k) Na 2 SO 3 (r)+ 2HCl -> 2NaCl(dd) + H 2 O(l) + SO 2 (k) * Trong công nghiệp: - Đốt lưu huỳnh trong không khí: S(r) + O 2 (k) -> SO 2 (k) - Đốt quặng pirit sắt thu đựơc SO 2 4FeS 2 + 11O 2 -> 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 4)Củng cố - Đánh giá - Nêu lại các tính chất hoá học của lưu huỳnh đioxit? - Cho HS hoàn thành bài tập 1, 2 SGK ( Làm theo nhóm ) 5) Hướng dẫn về nhà: Học bài - Làm bài tập 3, 4, 5, 6 ( SGK ) - 2.7; 2.8; 2.9 SBT D- RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Ký duyệt tuần Ngày 14/8/2014 Nguyễn Hải Lý Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 Tuần 3: Ngày soạn: 18/8/2014 Ngày dạy: Lớp 9 1 : 26/8; Lớp 9 2 : 28/8 Tiết 5 BÀI 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT A- Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết được những tính chất hoá học chung của axit và dẫn ra được những PTHH tương ứng cho mỗi tính chất. 2. Kĩ năng: - Vận dụng được những hiểu biết về tính chất hoá học để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống, sản xuất. - HS biết vận dụng những tính chất hoá học của axit, oxit đã học để làm các bài tập hoá học. B - Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Hoá chất:dd HCl; dd H 2 SO 4 loãng; quỳ tím; kim loại Al; Cu; CuSO 4 ; NaOH; Fe 2 O 3 - Dụng cụ:ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, công tơ hút, muôi thuỷ tinh, cặp gỗ, giá ống nghiệm. C - Tiến trình dạy học: 1- ổn định tổ chức: 2- Kiểm tra: - Axit là gì? Có mấy loại axit? Cho VD CTHH một số axit? Đọc tên các axit trên? - BT 2/11 3- Bài mới : Phần: Tính chất hóa học của axit Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 - Cho HS làm thí nghiệm - Nêu hiện tượng xảy ra? GVGT: Dùng quỳ tím nhận biết dung dịch axit I) Tính chất hoá học của axit 1) Axit làm đổi màu chất chỉ thị -Thí nghiệm: Cho 1 giọt dd HCl (H 2 SO 4 loãng) vào giấy quỳ tím - Hiện tượng: Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ Kết luận:Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ Vận dụng: Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dd không màu: NaCl,NaOH, HCl Cho HS nêu lại cách điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm. Mô tả lại thí nghiệm Zn tác dụng với dd HCl, nêu hiện tượng và viết PTHH. - Cho HS làm thí nghiệm Nhôm tác dụng với dd H 2 SO 4 loãng, nêu hiện tượng, giải thích, viết PTHH minh hoạ 2)Axit tác dụng với kim loại - HS trả lời - Thí nghiệm: Cho mảnh nhôm vào đáy ống nghiệm. + Thêm vào 1-2 ml dd H 2 SO 4 loãng Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch [...]... Ngày dạy: … /9/ 2014 Lớp 91 :…./8; Lớp 92 : …/8 Trường THCS Thanh Thạch 0,05 0,05 Giáo án Hóa học 9 Năm học 201 4- 2015 Tiết 9 BÀI 6: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT A- MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của oxit, axit 2 Kĩ năng: - Biết cách sử dụng dụng cụ thí nghiệm, cách hoà tan một chất - Biêta cách quan sát hiện tượng, ghi chép và rút ra kết luận - Tiếp tục... … /9/ 2014 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 201 4- 2015 Ngày dạy: Lớp 91 :…./8; Lớp 92 : …/8 Tiết 10: KIỂM TRA VIẾT A- MỤC TIÊU: - Nhằm kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh thông qua bài kiểm tra viết, từ đó giáo viên có phương pháp giảng dạy và chú ý đến đối tượng học sinh trong thời gian tới - Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài kiểm tra viết, kĩ năng viết PTHH và giải bài tập hoá học. .. Loan 18/8 /2014 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 201 4- 2015 Lớp 91 :…./8; Lớp 92 : …/8 Ngày dạy: Tiết 8 BÀI 5: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I MỤC TIÊU - HS được ôn tập lại các tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit, tính chât hoá học của axit - Rèn luyện kĩ nằn làm các bài tập định tính và định lợng II CHUẨN BỊ - GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, phiếu học tập - HS: Ôn... Thạch Giáo án Hóa học 9 Tuần 7: Năm học 201 4- 2015 Ngày soạn: Ngày dạy: …/10 /2014 Lớp 91 :…./10; Lớp 92 : …/10 Tiết 14 BÀI 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI A- Mục tiêu của bài học: 1 Kiến thức: - HS biết được những tính chất hoá học chung của muối và dẫn ra được những PTHH tương ứng cho mỗi tính chất - HS biết thế nào là phản ứng trao đổi và những điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi 2 Kĩ năng: - Vận dụng... 5, SGK - 7.1; 7.2; 7.3 SBT D- RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 201 4- 2015 Ngày soạn: Ngày dạy: … /9/ 2014 Lớp 91 :…./8; Lớp 92 : …/8 Tiết 12 BÀI 8 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A- Mục... Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Tuần 4: Năm học 201 4- 2015 Ngày soạn: 18/8 /2014 Ngày dạy: Lớp 91 :…./8; Lớp 92 : …/8 Tiết 7 BÀI 4 : MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG(TIẾT 2) A- Mục tiêu: 1 Kiến thức: - HS biết: + Những tính chất của axit clohiđric HCl, axit sunfuric loãng H 2SO4; Chúng có đầy đủ tính chất hoá học chung của axit Viết đúng PTHH cho mỗi tính chất + H 2SO4 đặc có tính chất hoá học riêng: Tính oxi... H2S; H2CO3, H2SO3 các axit mạnh 4)Củng cố: - Nêu lại các tính chất hoá học của axit? - Cho HS viết các PTHH khi cho dd HCl td lần lượt với Mg, Fe(OH) 3, ZnO, Al2O3, Al Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 201 4- 2015 5) Hướng dẫn về nhà: Học bài - Làm bài tập 1, 2,3, 4 ( SGK ) - 3.3; 3.4; 3.5 SBT Đọc một số axit quan trọng D- RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………... Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 201 4- 2015 2NaOH(dd) + CO2(k) -> Na2CO3(dd) + H2O(l) 2NaOH(dd) + SO2(k) -> Na2SO3(dd) + H2O(l)  Ngoài ra, dd NaOH còn tác dụng với dd muối III)ứng dụng của NaOH - NaOH có nhiều ứng dụng rộng rãi trong đời Hoạt động 3: sống và trong công nghiệp, dùng trong: - Cho HS quan sát đọc thông tin SGK - SX xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt Nêu những ứng dụng của NaOH mà em - SX... toán vào vở Chuẩn bị nước vôi trong, đá vôi Đọc trước bài tính chất hoá học của bazơ D- RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Tuần 6: Năm học 201 4- 2015 Ngày soạn: Ngày dạy: … /9/ 2014 Lớp 91 :…./8;... Thạch Giáo án Hóa học 9 - Nêu hiện tượng xảy ra? - Nêu kết luận? Năm học 201 4- 2015 Hiện tượng: Có kết tủa trắng xuất hiện - PTHH: BaCl2(dd) + H2SO4(dd) -> BaSO4(r) + 2HCl(dd) - Nhiều muối khác cúng tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới Kết luận:Muối có thể tác dụng được với dd axit, sản phẩm là muối mới và axit mới Hoạt động 3: 3)Muối tác dụng với muối - Cho HS làm thí nghiệm dd AgNO 3 - Thí . ……………………………………………………………………………………… Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 Ngày soạn: 9/ 8/2014 Ngày dạy: Lớp 9 1 : 14/8; Lớp 9 2 : 19/ 8 CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ. Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh Thạch Giáo án Hóa học 9 Năm học 2014-2015 Tuần 4: Ngày soạn: 18/8/2014 Ngày dạy: Lớp 9 1 :…./8; Lớp 9 2 : …/8 Tiết 7 BÀI 4 : MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG(TIẾT 2) A-. trắng, ít tan trong nước PTHH: CaO(r) + H 2 O(l) -> Ca(OH) 2 (r) + Q NX: Ca(OH) 2 rất ít tan trong nước, phần tan tạo thành dd bazơ ƯD: CaO làm khô nhiều chất Gv: Nguyễn Thị Loan Trường THCS Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học lớp 9 trọn bộ 2014 - 2015 (chuẩn), Giáo án Hóa học lớp 9 trọn bộ 2014 - 2015 (chuẩn),