0

Giáo án Hóa học lớp 8 trọn bộ

17 1,131 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 10:10

Giáo án giảng dạy Môn : hóa học lớp 8 Tiết 1: Ngày tháng năm 2007 Mở đầu môn hóa học I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết hóa học là môn khoa học nghiên cứu các chất, là sự biến đổi chất và ứng dụng của nó. Hóa học là môn học quan trọng và bổ ích. 2. Kỹ năng: - Hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống, cần có kiến thức trong cuộc sống để quan sát làm thí nghiệm. 3. Thái độ: - Bớc đầu các em biết cần phải làm gì để học tốt môn hóa học, trớc hết phải có lòng say mê môn học, ham thích đọc sách, rèn luyện t duy. II. Chuẩn bị: - GV: - Tranh ảnh, t liệu về vai trò to lớn của hóa học( Các ngành dàu khí, gang thép, xi măng, cao su) - Dụng cụ: giá ống nghiệm, 2 ống nghiệm nhỏ. - Hóa chất: dd NaOH, dd CuSO 4 , axit HCl, đinh sắt. III. Định h ớng ph ơng pháp: - Sử dụng phơng pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: Đặt vấn đề: Hóa học là môn học mới năm nay các em mới làm quen.Vậy hóa học là gì ?Hóa học có vai trò nh thế nào trong cuộc sống chúng ta cần nghiên cứu để có thái độ làm gì để học hóa học tốt hơn. Hoạt động 1: Hóa học là gì: GV: Chia lớp thành 4 nhóm: Yêu cầu học sinh kiểm tra hóa chất, dụng cụ GV Hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm HS: Các nhóm làm thí nhgiệm.Quan sát hiện tợng ? Hãy nêu nhận xét của em về sự biến đổi của các chất trong ống nghiệm ? - HS các nhóm báo cáo kết quảquan sát đ- ợc - GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận. - GV: Chuyển ý hóa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi các chất,ứng dụng vậy hóa học có vai trò nh thế nào 1. Thí nghiệm: SGK 2. Quan sát: Thí nghiệm 1: Tạo chất mới không tan trong nớc. Thí nghiệm 2: Tạo chất sủi bọt trong chất lỏng 3. Nhận xét: Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất sự biến đổi chất. 1 Hoạt động 2: Hóa học có vai trò nh thế nào trong cuộc sống chúng ta:: GV: Yêu cầu các nhóm trả lời các câu hỏi trong SGK GV: Treo tranh ảnh, học sinh nghiên cứu tranh về vai trò to lớn của hóa học. GV: Đa thêm thông tin về ứng dụng của hóa học trong sinh hoạt, sản xuất, y học . ? Em hãy nêu vai trò của hóa học trong đời sống? GV: Chuyển ý: Hóa học có vai trò nh vậy, vậy làm thế nào để học tốt môn hóa - Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Hoạt động 3: Cần làm gì để học tốt môn hóa: - HS đọc SGK ? Quan sát thí nghiệm, các hiện tợng trong cuộc sống, trong thiên nhiên nhằm mục đích gì? ? Sau khi quan sát nắm bắt thông tin cần phải làm gì? ? Vậy phơng pháp học tốt môn hóa tốt nhất là gì? HS trả lời .GV bổ sung cho đầy đủ. GV: Hệ thống lại nội dung toàn bài 1. Các thông tin cần thực hiện : - Thu thập thông tin - Xử lý thông tin - Vận dụng - Ghi nhớ 2. Ph ơng pháp học tập môn hóa: - Biết làm thí nghiệm, quan sát các hiện t- ợng, nắm vững kiến thức có khả năng vận dụng kiến thức đã học C. Củng cố - luyện tập : - Đọc trớc bài chất 2 Chơng I: chất nguyên tử - phân tử Tiết 2: Ngày tháng năm 2007 Chất I. Mục tiêu : 1.Kiến thức: - HS phân biệt đợc vật thể ( tự nhiên và nhân tạo), vật liệu và chất. - Biết đợc ở đâu có vật thể là ở đó có chất, các vật thể nhân tạo đợc làm từ vật liệu, mà vật liệu đều là chất hay hỗn hợp một số chất. - Phân biệt đợc chất và hỗn hợp. Mỗi chất không lẫn chất khác( chất tinh khiết) có tính chất nhất định còn hỗn hợp( gồm nhiều chất) thì không. - Biết đợc nớc tự nhiên là hỗn hợp còn nớc cất là chất tinh khiết. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, làm thí nghiệm để nhận ra tính chất của chất( Dựa vào tính chất vật lý để tách riêng chất ra khỏi hợp chất) 3.Thái độ: - Nghiêm túc tìm tòi, giáo dục lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - GV: Một số mẫu chất: S, P, Cu, Al, chai nớc khoáng, 5 ống nớc cất. - Dụng cụ: Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy của lu huỳnh Dụng cụ thử tính dẫn điện. - HS: một ít muối, một ít đờng III. Định h ớng ph ơng pháp: - Sử dụng phơng pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1. Hoá học nghiên cứu gì? có vai trò nh thế nào trong đời sống và sản xuất? B. Bài mới: Đặt vấn đề: Ta biết hóa học nghiên cứu về chất cùng sự biến đổi về chất, ứng dụng của chất, Vậy chất có ở đâu? mang tính chất gì? Trong bài này chúng ta cùng nghiên cứu. Hoạt động 1: Chất có ở đâu? ? Quan sát thực tế em hãy kể những vật cụ thể xung quanh? ? Những vật thể cây cỏ, sông suối khác với đồ dùng, sách vở, quần áo ở những điểm nào? ? Vậy có 2 loại vật thể? GV: Thông báo về thành phần của một số vật thể tự nhiên. HS: Quan sát hình vẽ trong SGK ? Các vật thể đợc làm từ vật liệu nào? GV chỉ ra: Nhôm, chất dẻo, thủy tinh là chất còn gỗ, thép là hỗn hợp một số chất. GV: Tổng kết thành sơ đồ Vật thể 3 Tự nhiên Nhân tạo Gồm có một số Đợc làm từ vật liệu chất khác nhau Mọi vật liệu đều làm từ chất hay hỗn hợp các chất HS Thảo luận nêu ý kiến GV: Bổ sung và chốt kiến thức - ở đâu có vật thể nơi đó có chất Hoạt động 2: Tính chất của chất: GV: yêu cầu HS quan sát ống đựng nớc, mẩu P đỏ, ít S, mẩu đồng, mẩu nhôm. ?Các chất trên tồn tại ở dạng nào, màu sắc , mùi, vị ra sao? GV: Làm thí nghiệm: Đun nớc cất sôi rồi đo nhiệt độ Nung S nóng chảy rồi đo nhiệt độ ? Bằng dụng cụ đo ta biết đợc tính chất nào của chất? ( nhiệt độ sôi, nóng chảy) HS: Làm thí nghiệm hòa tan đờng, muối vào nớc. ? Quan sát hiện tợng, nêu nhận xét? ? Vậy biết đợc tính chất nào? GV: Tất cả những tính chất vừa nêu là tính chất vật lý ? Hãy nhắc lại tính chất vật lý GV: Bằng thực tế xoong, nồi làm bằng kim loại có tính dẫn điên, dẫn nhiệt ?ở vật lý 7 cho biết những kim loại dẫn đợc điện? GV: Tính chất hóa học phải làm thí nghiệm mới thấy ? Các chất khác nhau có tính chất giống nhau không? Kết luận: Mỗi chất có những tính chất nhất định GV: Chuyển ý. ý nghĩa của việc hiểu biết tính chất cuả chất là gì? ? Em hãy phân biệt đờng và muối? GV: Mặc dù có một số điểm chung nhng mỗi chất có những tính chất riêng khác biệt với chất khác nên có thể phân biệt đợc 2 chất. HS làm bài tập 4 GV: Nêu ví dụ: Axit làm bỏng da vậy biết tính chất này giúp chúng ta điều gì? ? Hãy nêu tác dụng của một số chất trong đời sống. Vậy biết tính chất của chất có lợi ích gì? 1. Mỗi chất có những tính chát nhất định: - Tính chất vật lý: Trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan trong nớc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi,tính dẫn điên , dẫn nhiệt - Tính chất hóa học: 2. Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi ích gì? - Giúp nhận biết đợc chất - Biết cách sử dụng chất. - Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống C.Củng cố - luyện tập: 1 .Nêu những tính chất gọi là tính chất vật lý của chất. 2. BTVN số 1,2,4 Tiết 3: Ngày tháng năm 2007 4 Chất I. Mục tiêu : 1.Kiến thức: - HS phân biệt đợc vật thể ( tự nhiên và nhân tạo), vật liệu và chất. - Biết đợc ở đâu có vật thể là ở đó có chất, các vật thể nhân tạo đợc làm từ vật liệu, mà vật liệu đều là chất hay hỗn hợp một số chất. - Phân biệt đợc chất và hỗn hợp. Mỗi chất không lẫn chất khác( chất tinh khiết) có tính chất nhất định còn hỗn hợp( gồm nhiều chất) thì không. - Biết đợc nớc tự nhiên là hỗn hợp còn nớc cất là chất tinh khiết. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, làm thí nghiệm để nhận ra tính chất của chất( Dựa vào tính chất vật lý để tách riêng chất ra khỏi hợp chất) 3.Thái độ: - Nghiêm túc tìm tòi, giáo dục lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - GV: Một số mẫu chất: S, P, Cu, Al, chai nớc khoáng, 5 ống nớc cất. - Dụng cụ: Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy của lu huỳnh Dụng cụ thử tính dẫn điện. - HS: một ít muối, một ít đờng III. Định h ớng ph ơng pháp: - Sử dụng phơng pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1. Chất có ở đâu? 2. Hãy nêu tính chất vật lý của chất? B. Bài mới: Chất tinh khiết (tiếp) Hoạt động 1: Hỗn hợp: GV: Yêu cầu học sinh quan sát chai nớc khoáng và nớc cất. ? Hãy nêu những điểm giống nhau? GV: Chất khoáng trong thành phần còn có lẫn một số chất khoáng hòa tan gọi nớc khoáng là hỗn hợp. Nớc biển cũng là hỗn hợp. ? Vậy hỗn hợp là gì? ? Có các chất khác nhau làm thấ nào để có đợc hỗn hợp? - Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau gọi là hỗn hợp. Hoạt động 2: Chất tinh khiết: - GV: Mô tả quá trình chng cất nớc tự nhiên. Tiến hành đo t 0 sôi, t 0 nóng chảy của nớc cất, đa ra thông số. GV: Khẳng định: Nớc cất là chất tinh - Chất tinh khiết mới có những tính chất 5 khiết ? Vậy những chất thế nào mới có những tính chất nhất định? nhất định. Hoạt động 3: Tách chất ra khỏi hỗn hợp: GV: Chia lớp thành 4 nhóm: GV Hớng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm: - Hòa tan muối ăn vào nớc rồi cô cạn dung dịch HS: Làm thí nghiệm theo nhóm. - Các nhóm báo cáo nhận xét của nhóm về các hiện tợng xảy ra GV: Nhận xét và bổ sung . Chốt kiến thức GV: Bằng cách chng cất tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. Ngoài ra còn dựa vào các tính chất khác nhau để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp GV: kết luận HS làm bài tập số 8 GV: Bổ sung, nhận xét và chốt kiến thức - Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý có thể tách một chất ra khỏi hỗn hợp C. Củng cố - luyện tập: 1. Làm bài tập 7 vào vở. 2. Đọc và chuẩn bị bài thực hành Tiết 4: Ngày tháng năm 2007 6 Bài thực hành số 1 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh làm quen và biết sử dụng một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm. - Học sinh nắm đợc một số qui tắc an toàn trong PTN. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hành đo nhiệt độ nóng chảy của một số chất. Qua đó thấy đợc sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy của một số chất. - Biết cách tách riêng chất từ hỗn hợp. 3.Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học, ham hiểu biết, khám phá kiến thức qua thí nghiệm thực hành. II. Chuẩn bị: - Hóa chất: S, P, parapin, muối ăn, cát. - Dụng cụ: ống nghiệm , kẹp ống nghiệm, phễu thủy tinh, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, đèn cồn, nhiệt kế, giấy lọc, một số dụng cụ khác. III. Định h ớng ph ơng pháp: - Sử dụng phơng pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1.Muốn biết nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cần phải làm thế nào? 2. Dựa vào đâu để tách đợc chất ra khỏi hỗn hợp? B. Bài mới: Hoạt động 1: Qui tắc an toàn trong phòng thí nhiệm: HS: Đọc phần phụ lục 1 trong sách giáo khoa: (qui tắc an toàn trong PTN) - Giáo viên giới thiệu một số dụng cụ thờng gặp nh ống nghiệm, kẹp gỗ, giá ống nghiệm. - Giáo viên giới thiệu với HS một số ký hiệu nhã đặc biệt ghi trên các lọ hóa chất: độc, dễ nổ, dễ cháy. - Giáo viên giới thiệu 1 số thao tác cơ bản nh lấy hóa chất (bột, lỏng) từ lọ vào ống nghiệm, châm và tắt đèn cồn, đun hóa chất lỏng đựng trong ống nghiệm. Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1 GV hớng dẫn lần lợt các thao tác TN. - Cho parapin và lu huỳnh vào 2 ống nghiệm. - Cho ống nghiệm lên ngọn lửa đèn cồn. Đun cho lu huỳnh và parapin nóng chảy. Đo t 0 của lu huỳnh và parapin khi bắt đầu nóng chảy. - Chia lớp thành 4 nhóm. Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm, quan sát các hiện tợng thấy đợc. Giáo viên quan sát điều chỉnh cách làm của các nhóm. 2. Thí nghiệm 2 Hớng dẫn học sinh cách làm thí nghiệm. GV làm thao tác mẫu. Cho vào ống nghiệm 3g hỗn hợp muối ăn và cát. Rót 5 ml nớc sạch, lắc nhẹ ống nghiệm cho muối tan trong nớc. Gấp giấy lọc hình nón, đặt giấy lọc vào phiếu cho thật khít. Rót từ hỗn hợp nớc muối cát vào phễu, đun nóng phần nớc lọc trên ngọn lửa đèn cồn. 7 HS: 4 nhóm làm thí nghiệm theo thao tác mẫu gv vừa làm, quan sát các hiện tợng xảy ra. So sánh chất rắn thu đợc vào muối ban đầu. So sánh chất giữ lại trên giấy lọc với cát ban đầu. C. Công việc cuối buổi thực hành GV hớng dẫn HS làm từơng trình sau tiết thực hành theo mẫu sau: STT Mục đích thí nghiệm Hiện tợng quan sát đợc Kết qủa thí nghiệm Thu dọn lau chùi đồ dùng dụng cụ thí nghiệm. D. Dặn dò - Làm bài thu hoạch- tờng trình buổi thí nghiệm - Chuẩn bị bài sau: Nguyên tử Tiết 5: Ngày tháng năm 2007 Nguyên tử 8 I . Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết đợc nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hopà về điện và từ đó tạo ra đợc mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dơng và vỏ tạo bởi e mang điện tích âm. - Học sinh biết đợc hạt nhân tạo bởi p và n: p(+) ; n không mang điện. Những nguyên tử cùng loại có cùng p trong hạt nhân. Khối lợng của hạt nhân đợc coi là khối lợng của nguyên tử. - HS biết đợc trong nguyên tử. Số e = số p. e luôn chuyển động và sắp xếp thành từng lớp. Nhờ electron mà nguyên tử có khả năng liên kết liên kết đợc với nhau. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát. 3.Thái độ: - Giúp học sinh có thái độ yêu mến môn học, từ đó luôn t duy tìm tòi sáng tạo trong cách học. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của thầy: - Sơ đồ minh họa thành phần cấu taọ 3 nguyên tử H, O, Na. - Phiếu học tập: 2. Chuẩn bị của trò: Xem lại phần sơ lợc về cấu tạo nguyên tử III. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: ĐVĐ: Ta biết mọi vật thể đều đợc tạo ra từ chất này hoặc chất khác. Thế còn chất tạo ra từ đâu? Chúng ta cùng tìm hiểu và khoa học đã trả lời thông qua bài học này. Hoạt động 1: Nguyên tử là gì Hoạt động của thầy và trò: HS đọc phần thông tin 1 bài đọc thêm ? 1mm chứa bao nhiêu ntử liền nhau . Qua phần thông tin. ? Nguyên tử có đặc điểm gì? ? Ơ vật lý 7 nguyên tử còn có đặc điểm gì? ? Trung hòa về điện nghĩa là gì? ? Nguyên tử có cấu tạo ntử? HS làm bài tập 1 SGK - Hạt vô cùng nhỏ - Trung hòa về điện. Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+) + Vỏ nguyên tử chứa 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích (-) Hoạt động 2: Hạt nhân nguyên tử GV thông báo: ? Hạt nhân mang điện tích (+) là mang điện tích của hạt nào? (p) GV: Mỗi 1 nguyên tử cùng loại có cùng số proton. - Gồm : Proton(p) mang điện tích (+) và nơtron không mang điện . 9 Quan sát hình SGK và cho biết: - Với Hiđro số p=? số e=? Vậy KL: Số proton - Số electron ? Nguyên tử đợc tạo bởi các loại hạt nào? 1 GV: m e = mp = 0.0005 mp 2000 Coi nh là không vì rất nhỏ HS làm việc theo nhóm Nêu đặc điểm của các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. Loại hạt Kí hiệu Điện tích Hạt nhân nguyên tử Vỏ nguyên tử Đại diện các nhóm báo cáo GV: Đa thông tin phản hồi phiếu học tập - Số p = số e - Khối lợng hạt nhân đợc coi là khối lợng nguyên tử. Hoạt động 3: Lớp electron: ? Trong nguyên tử lớp e chuyển động nh thế nào?( Lớp hình cầu) GV: Treo bảng sơ đồ 1 số nguyên tử. Giới thiệu cách tính số lớp e, số e lớp ngoài cùng. GV: phát phiếu học tập. NT Số p Số e Số lớp e Số e lớp ngoài cùng H O He Na GV: Số e lớp ngoài cùng có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ e lớp ngoài cùng các nguyên tử có thể liên kết với nhau. - Electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp theo lớp. - Nguyên tử có thể lên kết đợc với nhau nhờ e lớp ngoài cùng. D. Củng cố - luyện tập : 1. Hạt nhân Proton (p, +) Nguyên tử Nơtron ( n, không mang điện) Vỏ nguyên tử 2. Làm các bài tập 1, 2, 3, 4 vào vở 3. Đọc và chuẩn bị bài nguyên tố hóa học. Tiết 6: Ngày tháng năm 2007 Nguyên tố hóa học 10 [...]... sát t duy hóa học 3.Thái độ: - Qua bài học rèn luyện cho HS lòng yêu thích say mê môn học II Chuẩn bị: - Hình vẽ 1 .8 SGK - HS các kiến thức về NTHH III Định hớng phơng pháp: - Sử dụng phơng pháp đàm thoại, IV Tiến trình dạy học: hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm A.Kiểm tra bài cũ: 1 Hãy nói tên, ký hiệu, điện tích của các hạt cấu tạo nên nguyên tử B Bài mới: Hoạt động 1: Nguyên tố hóa học là gì?... theo nhóm Các nhóm báo cáo kết quả GV: Nhận xét bổ sung, chốt kiến thức 2 Ký hiệu hóa học: - Mỗi NTHH đợc biểu diễn bằng một hay hai chữ cái Chữ cái đầu viết dới dạng in hoa chữ cái thứ hai là chữ thờng Đó là KHHH Hoạt động 1: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học: HS đọc phàn thông tin trong SGK - Có trên 100 nguyên tố hóa học trong đó ? Có bao nhiêu NT tự nhiên,NT nhân tạo? 92 nguyên tố có trong tự nhiên... mê môn học II Chuẩn bị: - Hình vẽ 1 .8 SGK - HS các kiến thức về NTHH III Định hớng phơng pháp: - Sử dụng phơng pháp đàm thoại, IV Tiến trình dạy học: hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm A.Kiểm tra bài cũ: 1 Nêu định nghĩa NTHH? 2 Ký hiệu hóa học là gì? lấy ví dụ? B Bài mới: Hoạt động 1: Nguyên tử khối: HS đọc phần thí dụ trong SGK GV: Khối lợng nguyên tử quá nhỏ khjông tiện sử dụng tính toán, thực... có trong tự nhiên ? Những nguyên tố tự nhiên phổ biến là gì? ? nguyên tố nào có khối lợng lớn nhất? C Củng cố - luyện tập: 1 Nhắc lại toàn bộ nội dung của bài 2 Làm bài tập số 3 Tiết 7: Ngày tháng năm 2007 Nguyên tố hóa học ( tiếp) 12 I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh nắm đợc: NTHH là tập hợp những nguyên tử cùng loại, những nguyên tử có cùng số p trong hạt nhân: - Biết đợc KHHH dùng để biểu diễn... bài 4,5 - Học sinh hiếu đợc : NTK là khối lợng của của nguyên tử đợc tính bằng ĐVC Mỗi ĐVC = 1/12 khối lợng nguyên tử C - Mỗi nguyên tử có một NTK riêng biệt - Biết tìm ký hiệu và NTK khi biết tên nguyên tố và ngợc lại - Biết đợc khối lợng các nguyên tố trong vỏ trái đất không đồng đều, oxi là nguyên tố phổ biến nhất 2.Kỹ năng: - Rèn luyện ký năng quan sát t duy hóa học 3.Thái độ: - Qua bài học rèn luyện... khối lợng 1 ĐVC = 1,66.1024g ? Vậy NTK Al = 27 ĐVC Khối lợnggam Al = 27.1,66.1024g Chon đáp án D ? Làm bài tập 5, 6 sách bài tập C Củng cố luyện tập: 1 Làm bài tập trong SGK 2 Đọc và chuẩn bị bài đơn chất, hợp chất, phân tử Tiết 8: Ngày tháng năm 2007 đơn chất và hợp chất- phân tử 14 I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh hiểu đợc: - Đơn chất là những chất tạo nên từ một NTHH, hợp chất lsf những chất tạo... thời nhớ lại kiến thức để hoàn thành phiếu học tập sau: Các đặc điểm - Trạng thái - màu sắc - Tính ánh kim Nhôm Lu huỳnh 15 - Tính dẫn điện - tính dẫn nhiệt Đại diện các nhóm báo cáo kết quả GV: Tổng kết và kết luận Đó chính là - Kim loại: Dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh những điểm khác nhau giữa kim loại và phi kim - Phi kim: Không dẫn điện, không dẫn kim nhiệt, có ánh kim Hoạt động 2: Hợp chất: ? Quan sát... theo nh thế nào? tỷ lệ và thứ tự nhất định GV: Phát phiếu học tập Đơn chất Hợp chất - Định nghĩa - Phân loại - Đ2 cấu tạo Đại diệncác nhóm báo cáo GV: kết luận đa ra thông tin phản hồi phiếu học tập C Củng cố luyện tập: 1 Đơn chất là gì? 2 Hợp chất là gì? Tiết 9: Ngày tháng năm 2007 đơn chất và hợp chất- phân tử I Mục tiêu: 16 1.Kiến thức: Học sinh hiểu đợc: - Đơn chất là những chất tạo nên từ một... NT liên kết với nhau và mang đầy đủ tính chất hóa học của chất - biết cách xác định PTK bắng tổng NTK của các NT trong phân tử - Mỗi chất có ba trạng thái: Rắn, lỏng, khí ở thể khí các hạt hợp thành rất xa nhau 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Rèn luyện kỹ năng tính PTK 3.Thái độ: - Có thái độ tìm hiểu các chất xung quanh, tạo hứng thú say mê môn học II Chuẩn bị: - Hình vẽ: Mô hình nẫu các... NT liên kết với nhau và mang đầy đủ tính chất hóa học của chất - biết cách xác định PTK bắng tổng NTK của các NT trong phân tử - Mỗi chất có ba trạng thái: Rắn, lỏng, khí ở thể khí các hạt hợp thành rất xa nhau 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Rèn luyện kỹ năng tính PTK 3.Thái độ: - Có thái độ tìm hiểu các chất xung quanh, tạo hứng thú say mê môn học II Chuẩn bị: - Hình vẽ: Mô hình nẫu các . Giáo án giảng dạy Môn : hóa học lớp 8 Tiết 1: Ngày tháng năm 2007 Mở đầu môn hóa học I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết hóa học là môn khoa học. làm gì để học hóa học tốt hơn. Hoạt động 1: Hóa học là gì: GV: Chia lớp thành 4 nhóm: Yêu cầu học sinh kiểm tra hóa chất, dụng cụ GV Hớng dẫn học sinh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học lớp 8 trọn bộ, Giáo án Hóa học lớp 8 trọn bộ,