0

Giáo án tự chọn Vật lý 8 Full

97 5,629 83

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 15:05

CHỦ ĐỀ 1 LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNGLoại chủ đề : Bám sát Thời lượng : 14 tiếtI.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu được kết quả tác dụng của lực: làm biến dạng vật, làm biến đổi chuyển động, làm quay và lực cân bằng. Nắm vững được lực cân bằng và kết quả tác dụng của 2 lực cân bằng. Biết biểu diễn lực, lực trong đời sống và kỹ thuật. Nắm và nêu được các loại lực đã học, giải thích được tính tương đối của chuyển động và đứng yên, quán tính của vật trong một số trường hợp. 2. Kỷõ năng: Xác định, tính được vận tốc, đổi đơn vị của vận tốc trong một số trường hợp thường gặp. Giải thích được một số bài tập định lượng về chuyển động 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận tỉ mỉ, chính xác. Yêu thích môn học. II. Tài liệu hổ trợ: _ Chương I SGK Vật Lý 6(trang 24 đến trang 30), sách BT Vật Lý 6 _ Chương I SGK Vật Lý 8(trang17, 21, 4, 8) _ Tài liệu chủ đề tự chọn Vật Lý 8 Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 CHỦ ĐỀ 1 LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG Loại chủ đề : Bám sát Thời lượng : 14 tiết I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu được kết quả tác dụng của lực: làm biến dạng vật, làm biến đổi chuyển động, làm quay và lực cân bằng. Nắm vững được lực cân bằng và kết quả tác dụng của 2 lực cân bằng. Biết biểu diễn lực, lực trong đời sống và kỹ thuật. Nắm và nêu được các loại lực đã học, giải thích được tính tương đối của chuyển động và đứng yên, quán tính của vật trong một số trường hợp. 2. Kỷõ năng: Xác định, tính được vận tốc, đổi đơn vị của vận tốc trong một số trường hợp thường gặp. Giải thích được một số bài tập định lượng về chuyển động 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận tỉ mỉ, chính xác. Yêu thích môn học. II. Tài liệu hổ trợ: _ Chương I SGK Vật Lý 6(trang 24 đến trang 30), sách BT Vật Lý 6 _ Chương I SGK Vật Lý 8(trang17, 21, 4, 8) _ Tài liệu chủ đề tự chọn Vật Lý 8 III.Phân loại: Tiết 1: Lực và tác dụng của lực Tiết2: Tính tương đối của chuyển động và đứng yên + Bài tập. Tiết 3 + 4: Vận tốc + Bài tập Tiết 5 + 6: Chuyển động đều _ Chuyển động không đều + Bài tập Tiết 7 + 8: Biểu diễn lực + Bài tập Tiết 9: Lực đàn hồi Tiết 10: Lực ma sát Tiết 11+ 12: Sự cân bằng lực _ Quán tính Tiết 13 + 14: Bài tập về chuyển động IV. Nội dung: TIẾT 1 LỰC VÀ TÁC DỤNG CỦA LỰC HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm của lực -Lực là gì? Yêu cầu HS liên hệ thực tế trong cuộc sống cho ví dụ minh hoạ về lực. HĐ 2: Tìm hiểu kêt quả tác dụng của lực. HS quan sát: Một vật thả rơi từ trên cao xuống và trả lời câu hỏi. _Vận tốc của vật này(viên bi) như thế nào? (tăng). _Nhờ tác dụng nào mà viên bi tăng vận tốc? (Nhờ tác dụng của lực(trọng lực) lên vật. _Vậy giữa lực và vận tốc có mối quan hệ với nhau như thế nào? HS:cho ví dụ minh hoạ. _Đơn vị của lực là gì? HĐ 3: Thông báo đặc điểm của lực. GV:Thông báo đặc điểm của lực I. Khái niệm Tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. Mỗi lực có phương và chiều xác định. II. Kết quả tác dụng của lực Lực tác dụng làm thay đổi vận tốc của vật và biến dạng. Ví dụ: đá bóng, kéo dãn lò xo biến dạng. Đơn vị của lực là niutơn (n) III. Các yếu tố đặc trưng của lực _ Điểm đặt _ Phương, chiều. _ Cường độ của lực. IV. Tổng hợp 2 lực cùng nằm trên một đường thẳng GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 HS:cho ví dụ minh họa. HĐ 4:Vận dụng giải bài tập HS:lần lượt làm bài tập 1,2 HS:Nhận xét GV:Nhận xét và hoàn chỉnh Bài 1: -Gío thổi căng phồng cánh buồm.Gío đã tác dụng lên cánh buồm một lực. _Cung tên đã tác dụng lên mũi tên một lực. Bài 2:Bàn, ghế, bảng, tủ…đang chịu tác dụng của 2 lực cân bằng. _ Hợp lực của 2 lực cùng nằm trên một đường thẳng và cùng chiều là 1 lực có cường độ bằng tổng cường độ của 2 lực và cùng chiều với 2 lực đó: F = F 1 + F 2 _ Hợp lực của 2 lực cùng nằm trên một đường thẳng và ngược chiều có độ lớn bằng hiệu của 2 lực và có chiều là chiều của lực lớn hơn: F = F 1 − F 2 _ Lực cân bằng nhau: F = 0 V. Vận dụng: Bài 1:Chỉ ra vật nào đã tác dụng lực lên mỗi vật kể sau: _Thuyền buồm chạy trên mặt nước yên lặng. _Mũi tên được cung tên bắn ra. Bài 2: Quan sát các vật quanh ta:bàn, ghế, bảng, tủ …trong lớp học đang đứng yên.Có thể kết luận gì về lực tác dụng lên các vật này? * Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIẾT 2 TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỨNG YÊN HĐ 1:Tìmhiểu về khái niệm cơ học _Thế nào là chuyển động cơ học? _Cho ví dụ. HĐ 2: Tìm hiểu về tính tương đối của chuyển động và đứng yên. _Vì sao chuyển động và đứng yên có tính tương đối? _Cho ví dụ. HĐ 3: Vận dụng HS:Lần lượt trả lời bài 1,2 HS: Nhận xét GV: Nhận xét và hoàn chỉnh Bài 1: _So với mặt đường và một cái cây bên đường thì người tài xế chuyển động, vì vị trí I. Khái niệm: Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian so với vật khác. II. Tính tương đối của chyện động và đứng yên. Chuyển động và đứng yên đều có tính tương đối vì tuỳ thuộc vào vật được chọn làm mốc. Một vật có thể đứng yên đối với vật mốc này nhưng lại chuyển động đối với vật mốc khác. Người ta thường chọn Trái Đất và những vật gắn với Trái Đất làm vật mốc III.Vận dụng Bài 1: Trên một xe buýt đang chạy, người lái xe chuyển động so với vật nào và đứng yên so với vật nào? Gỉai thích và rút GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 của anh ta thay đổi so với mặt đường . _So với ô tô thì người tài xế đứng yên vì vị trí của anh ta không đổi so với ô tô. Vậy cùng một lúc,người tài xế có thể chyển động đối với vật mốc này nhưng lại đứng yên đối với vật mốc khác.Đó là tính tương đối của chuyển động và đứng yên. Bài 2: vì vị trí của người lái xe so với ô tô luôn luôn không đổi. ra kết luận. Bài 2: Tại sao khi ô tô đỗ hay ô tô chạy thì ô tô vẫn đứng yên so với người lái xe?  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường hòa, Ngày TTCM TIẾT 3 + 4 VẬN TỐC + BÀI TẬP HĐ 1: Tìm hiểu về vận tốc -Vận tốc là gì? HĐ 2: Thông báo công thức tính vận tốc. Hoạt động 3: Vận dụng Bài 1: Đổi đơn vị và điền vào chỗ trống của các câu hỏi sau: a) ……….km/h = 10m/s b) 12m/s = ……… km/h c) 45km/h = ………m/s d) 62km/h = ………… m/s =……… cm/s I. Khái niệm Quãng đường chạy được trong một đơn vị thời gian gọi là vận tốc. Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. II. Công thức tính vận tốc. ς = s t Trong đó: s: Quãng đường đi được (m, km) t: Thời gian đi hết quãng đường(s, h) ς : Vận tốc (m/s, km/h) III. Đơn vị vận tốc: Đơn vị hợp pháp là mét trên giây (m/s) hoặc kí lô mét trên giờ(km/h) IV. Bài tập: Bài 1: Đổi đơn vị: a) 36 km/h = 10m/s b) 12m/s = 43,2km/h c) 45km/h = 12,5m/s d) 62km/h = 17,2m/s =1720cm/s Bài 2: (Bài 2.5/5) Tóm tắt Giải GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 Bài 2: (Bài 2.5/5) Một máy bay bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu coi máy bay, bay đều với vận tốc 800km/h và đường bay từ Hà Nội đến TP HCM 1400km thì máy bay phải bay trong bao lâu? Bài 3:(2.5/5-SBT) Hai người đạp xe đều. Người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường 7,5km hết 0,5 giờ. a) Người nào đi nhanh hơn? b) Nếu 2 người cùng khởi hành một lúc và đi ngược chiều thì sau 20 phút thì 2 người cách nhau bao nhiêu mét? Bài 3: ( Bài 7/15 – NXBĐH QG- TP HCM) Một ô tô di chuyển giữa 2 điểm A và B. Vận tốc trong 1 3 đoạn đường đầu là 30km/h, trong 1 3 đoạn đường tiếp theo là 60km/h và trong 1 3 đoạn đường cuối là 20km/h. tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường. ς = 800km/h s = 1400km t = ? Thời gian máy bay phải bay: t = s t = 1400 1,75( ) 800 h= 1,75h =1giờ 45phút Đáp số: t = 1h45ph Bài 3:(2.5/5-SBT) Tóm tắt s 1 = 300m =0,3km t 1 = 1phút = 1 60 giờ s 2 = 7,5km t 2 = 0,5h a) So sánh ς 1 và ς 2 b) s ′ =? Với t ′ = 20phút = 1 3 h Giải a) Vận tốc người thứ nhất đạp xe: ς 1 = 1 1 s t = 0,3 : 1 60 = 0,3. 60 = 18(km/h) Vận tốc ngưới thứ hai đạp xe: ς 2 = 2 2 s t = 7,5 0,5 = 15(km/h) Ta thấy: ς 1 > ς 2 Nên ngưới thứ nhất chuyển động nhanh hơn người thứ hai b) Coi 2 người khởi hành cùng 1 lúc cùng chỗ và cùng chuyển động đều. Quãng đường người thứ nhất đi được: 1 s ′ = ς 1 . t = 18. 1 6( ) 3 km= Quãng đường người thứ hai đi được: 2 s ′ = ς 2 . t = 15. 1 5( ) 3 km= Khoảng cách giữa 2 người là: 1 2 ' 6 5 1( )s s s km ′ ′ = − = − = Đáp số: a) Người thứ nhất chuyển động nhanh hơn. b) 's = 1km Bài 3: ( Bài 7/15 – NXBĐH QG- TP HCM) Tóm tắt: s 1 = s 2 = s 3 = 3 s ; 1 v = 30 km/h 2 v = 60 km/h ; 3 v = 20 km/h TB v = ? Giải: Thời gian ô tô đi được 1 3 đoạn đường đầu là: t 1 = 1 1 s v = 1 3 s v = 90 s Thời gian ô tô đi được 1 3 đoạn đường giữa là: t 2 = 2 2 2 3 180 s s s v v = = Thời gian ô tô đi được 1 3 đoạn đường cuối là: GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 t 3 = 3 3 3 3 60 S S S ν ν = = Thời gian ô tô đi cả quãng đường s là: t = t 1 + t 2 + t 3 = 90 180 60 30 s s s s + + = Vận tốc trung bình của ô tô: ς TB = s t = s : 30 s = 30 (km/h) Đáp số: ς TB = 30 km/h * Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIẾT 5 + 6 CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU _ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU + BÀI TẬP Ngày dạy: 27/9/2006 Hoạt động 1: Tìm hiểu về chuyển động đều và chuyển động không đều. Thế nào là chuyển đều? Thế nào là chuyển động không đều? Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều. Từ định nghĩa yêu cầu HS nêu công thức tính vận tốc. Hoạt động 3: Vận dụng Bài 1: Đổi đơn vị đo a) 200km/h = ………m/s b) 340m/ph = ……… m/s c) 20m/s = …………km/h d) 600m/ph = ………m/s Bài 2: Yêu cầu HS liên hệ trong thực tế cho ví dụ về chuyển động đều và chuyển động không đều. Bài 3: (Bài 3.2/6/SBT) Một người đi quãng đường s 1 hết t 1, đi quãng đườngtiếp theo s 2 hết t 2 giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường s 1 và s 2 công thức nào đúng? a. ς tb = 1 2 2 v v+ I. Định nghĩa: Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. II. Công thức tính vận tốc: _ Chuyển động đều: ς = s t _ Chuyển động không đều: ς tb = s t III. Đơn vị vận tốc Đơn vị hợp pháp _ Nếu s(m) và t(s) ⇒ ς (m/s) _ Nếu s(m) và t(s) ⇒ ς tb (m/s) IV. Bài tập Bài 1: Đổi đơn vị đo a) 200km/h = 55,56m/s b) 340m/ph = 5,67.m/s c) 20m/s = 72km/h d) 600m/ph = 10m/s Bài 2: _Chuyển động đều: Chuyển động của con lắc đồng hồ. _ Chuyển động không đều: Bạn học sinh chạy xe đạp từ nhà tới trường. Bài 3: (Bài 3.2/6/SBT) GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 b. ς tb = 1 2 1 2 v v s s + c. ς tb = 1 2 1 2 s s t t + + d. Cả 3 công thức trên đều không đúng. Bài 4: (Bài 3.7/7/SBT) Bài 5:(Bài 3.3/7/SBT) Một người đi bộ đều trên đoạn đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s đoạn đường sau dài 1,95km, người đó đi hết nữa giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường. c.ς tb = 1 2 1 2 s s t t + + Bài 4: (Bài 3.7/7/SBT) Tóm tắt  1 = 12km/h  tb = 8km/h  2 = ? Giải Gọi S là chiều dài quãng đường Thời gian đi nửa quãng đường đầu: t 1 = 1 2 s v Thời gian đi nửa quãng đường sau: t 2 = 2 2 s v Thời gian đi cả 2 quãng đường: t = t 1 + t 2 = 1 2 2 2 s s v v + Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:  tb = 1 2 s t t = + 1 2 2 2 s s s v v +  1 2 1 1 2 tb v v v + = Thay số  tb = 8km/h ,  1 = 12km/h Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau:  2 = 1 1 . 8.12 2 2.12 8 tb tb v v v v = − − = 6km/h Đáp số:  2 = 6km/h Bài 5: Tóm tắt s 1 =3km =3000km ς = 2m/s s 2 = 1,95km =1950m t 2 = 0,5h =1800s ς tb = ? Giải Thời gian đi hết quãng đường đầu: t 1 = 1 1 3000 1500( / ) 2 s m s v = = Vận tốc trung bình người đi bộ trên cả 2 quãng đường: ς tb = 1 2 1 2 s s t t + + = 3000 1950 1500 1800 + + =1,5(m/s) Đáp số: ς tb = 1,5m/s  Rút kinh nghiệm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIẾT 7 LỰC ĐÀN HỒI Ngày dạy:4/10/2006 Hoạt động 1: Tìm hiểu lực đàn hồi và đặc điểm của nó. Hoạt động 2: Vận dụng Bài 1:Khi tác dụng của một lực vào 1 đầu của lò xo, thì lò xo a. Dãn ra b. Co lại c. Biến dạng d. Không biến dạng Bài 2: Vật có tính đàn hồi là vật a. bị biến dạng khi có lực tác dụng b. bị biến dạng càng nhiều khi lực tác dụng càng lớn. c. Có thể trở lại hình dạng cũ khi lực gây biến dạng ngừng tác dụng. d. Không bị biến dạng khi lực tác dụng. Bài 3: Chọn câu sai trong những câu sau đây: a. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng. b. Độ biến dạng tăng lên khi lực đàn hồi giảm đi c. Độ biến dạng tăng lên khi lực đàn hồi tăng lên. d. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng. Bài 4: Treo vật nặng có trọng lượng 1N thì lò xoắn dãn ra 2cm. Vậy muốn lò xo dãn ra 5cm thì phải treo vật nặng có trọng lượng là bao nhiêu a. 2N b. 2,5N c. 3N d. 4N Bài 5: Một sợi dây cao su đàn hồi có chiều dài tự nhiên là l 0 =20cm. Treo vào đầu dưới cảu sợi dây một vật nặng có trọng lượng 4N thì dây dài 22cm. Vậy muốn dây có chiều dài 25cm thì phải treo một vật I. Khái niệm: Lực mà khi lò xo biến dạng tác dụng vào quả nặng(vào vật với ở đầu lò xo) gọi là lực đàn hồi. II. Độ biến dạng của lò xo: Là hiệu chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của nó: l _ l 0 Trong đó: l 0 : Chiều dài tự nhiên l : Chiều dài khi biến dạng III.Bài tập: Bài 1:Khi tác dụng của một lực vào 1 đầu của lò xo, thì lò xo c. Biến dạng Bài 2: Vật có tính đàn hồi là vật Bài 3: Chọn câu sai c. Độ biến dạng tăng lên khi lực đàn hồi giảm đi Bài 4: b. 2,5N Bài 5: GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 nặng bằng bao nhiêu? a. 5N b. 7,5N c. 10N d.12,5N Bài 6: Chọn câu sai trong các câu sau đây: a. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng b. Độ biến dạng tăng lên khi lực đàn hồi giảm đi. c. Độ biến dạng tăng lên khi lực đàn hồi tăng lên. d. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng. Bài 7:Lực nào dưới đây là lực đàn hồi: a. Trọng lực của một vật nặng. b. Lực bóp giữa 2 đầu móng tay lên 2 đầu của lò xo c. Lực bung của lò xo, khi lò xo bị bóp giữa 2 đầu ngón tay. d. Cả b và c Bài 8: Chọn câu đúng trong các câu sau đây: a. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng b. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng c. Lực đàn hồi tăng, độ biến dạng giảm. d. b và c đúng. Bài 9:Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu là l 0 , thì lò xo dãn ra mợt đoạn 4cm. Nếu treo một vật có khối lượng 0,6kg thì lò xo dãn thêm 1 đoạn 6cm. Khối lương vật ban đầu là: a. 0,4kg b. 4N c.4kg d. 5kg Bài 10:( Câu 110/33/NXBĐHQGTPHCM) Chọn câu trả lời sai:Đặt một lò xo luôn được giữ thẳng đứng trên sàn nhà. Đặt lên trên đầu của lò xo một vật nặng làm lò xo bị biến dạng một đoạn ∆ l như hình vẽ bên. c. 10N Bài 6: Chọn câu sai b. Độ biến dạng tăng lên khi lực đàn hồi giảm đi Bài 7:Lực dưới đây là lực đàn hồi : c. Lực bung của lò xo, khi lò xo bị bóp giữa 2 đầu ngón tay Bài 8: Chọn câu đúng trong các câu sau đây: b. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng Bài 9:Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu là l 0 , thì lò xo dãn ra mợt đoạn 4cm. Nếu treo một vật có khối lượng 0,6kg thì lò xo dãn thêm 1 đoạn 6cm. Khối lương vật ban đầu là: a. 0,4kg * Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIẾT 8 LỰC MA SÁT Ngày dạy: 4/10/2006 Họat ñộng 1: Tìm hiểu về lực ma sát.yêu cầu HS tham khảo SGK cho biết khi nào có löïc ma sát trượt? cho ví dụ. GV.cho HS quan sát thí nghi m khi th qu bóng l nệ ả ả ă trên m t bàn. Hãy cho bi t có hi n t ng gì? (qu bóngặ ế ệ ượ ả l n t t r i d ng l i) – L c làm cho qu bóng d ngă ừ ừ ồ ừ ạ ự ả ừ I. Khi nào có l c ma sát:ự -L c ma sát tr t sinh ra 1 v t tr t trênự ượ ậ ượ b m t c a v t khác.ề ặ ủ ậ VD: Khi phanh xe đ p ma sát gi a 02ạ ữ ma phanh v i vành xe là ma sát tr t.ớ ượ GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 l i ta g i là l c ma sát l n.V y l c ma sát l n sinh raạ ọ ự ă ậ ự ă khi nào? L c ma sát có tác d ng gì? làm c n tr chuy n d ngự ụ ả ở ể ộ GV.Liên h trong th c t cho vd hình thành cho hs l cệ ự ế ự ma sát nghỉ Hoạt động 2: Tìm hi u v l i ích vät d ng c a l cể ề ợ ụ ủ ự ma sát trong đời s ng và k thu t. ố ỷ ậ H at đ ng 3ọ ộ : V n d ng.ậ ụ Bài 1: Trong các tr ng h p l c xu t hi n sau đâyườ ợ ự ấ ệ tr ng h p nào khơmg ph i l c ma sát.ườ ợ ả ự a. L c xu t hi n khi l p xe tr t lên m t d ng.ự ấ ệ ố ượ ặ ườ b. L c xu t hi n khi làm mòn de giày.ự ấ ệ c. L c xu t hi n khi lò xo b nén hoặc dãn.ự ấ ệ ị d. L c xu t gi a dây cuaro v i bánh xe tuy nự ấ ữ ớ ể chuy n độngể Bài 2: Trong các cách làm sau đây, cách nào làm gi mả l C ma sát?ự a. T ng độ nhám c a m t ti p xúc.ă ủ ặ ế b. T ng l c ép lên m t ti p xúcă ự ặ ế c. T ng d nh n gi a các m t ti p xúcă ộ ẳ ữ ặ ế d. T ng di n tích m t tiếp xúc ă ệ ặ Bài 3: Trong các câu nói v l c ma sát sau đây câu nàoề ự đúng. a. L c ma sát cùng h ng v i h ng chuy nự ướ ớ ướ ể động c a v tủ ậ b. Khi m t v t chuy n d ng ch m đi ,l c ma sátộ ậ ể ộ ậ ự nh h n l c d yỏ ơ ự ẩ c. Khi v t chuy n d ng nhanh d n lên l c ma sátậ ể ộ ầ ự l n h n l c d yớ ơ ự ẩ d. L c ma sát tr t c n tr chuy n d ng tr tự ượ ả ở ể ộ ượ c a v t này lên m t m t v t kiaủ ậ ặ ộ ậ Bài 4: ( BÀI 6.4/11SBT) -L c ma sát l n sinh ra khi m t v t l nự ă ộ ậ ă trên b m t c a v t khác.ề ặ ủ ậ VD:Viên bi l n trên m t bàn ma sát viên biă ặ v i m t bàn là ma sát l n.ớ ặ ă -L c ma sát gi cho v t đ ng n khi v tự ữ ậ ứ ậ b tác d ng c a l c khác.ị ụ ủ ự VD: t quy n sách trên m t bàn h i bĐặ ể ặ ơ ị nghiêng mà quy n sách c ng khơng b tr tể ũ ị ượ xu ng.ố II. L c ma sát trong i s ng và kự đờ ố ỹ thu t:ậ 1. L c ma sát có th có h iự ể ạ VD: Giày đi mãi đ b mòn vì ma sát gi aế ị ữ m t đ ng và đ làm mòn đ giày.ặ ườ ế ế 2. L c ma sát có th có íchự ể VD: giày mòn d b tr tĐế ễ ị ượ III. Bài t pậ Bài 1 : L c xu t hi n sau đây khơng ph i làự ấ ệ ả l c ma sát.ự c.L c xu t hi n khi lò xo b nén hoặc dãnự ấ ệ ị Bài 2: c.T ng đ nh n gi a các m t ti p xúc.ă ộ ẵ ữ ặ ế Bài 3: GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 Bài 5:Giải thích hiện tượng khi dầu nhớt đổ ra đường phải lập tức lấy cát lắp lên? Bài 6: Tại sao ô tô đi qua các sình lầy thường bánh quay tít không chạy được? biện pháp khắc phục? Bài 7 : Trong các trường hợp sau đây, lực ma sát nghỉ đa xuất hiện trong trường hợp nào? a. Đặt một cuốn sách lên bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên. b. Kéo một hôp gỗ trượt trên bàn. c. Một quả bóng lăn trên măt đât. d. Ma sát xuất hiện khi cưa gỗ. Bài 8: Quan sát chuyển động của một chiếc xe máy. Hãy cho biết loại ma sát nào sau đây là có ích. a. Ma sát của bố thắng khi phanh xe. b. Ma sát giữa xích và đóa bánh sau. c. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường. d. Ma sát giữa các chi tiết máy với nhau. . d.L c ma sát tr t c n tr chuy n đ ngự ượ ả ở ể ộ tr t c a v t này lên m t m t v t kia.ượ ủ ậ ặ ộ ậ Bài 4 : a. Vì ơ tơ chuy n đ ng th ng đ u.ể ộ ẳ ề Nên l c ma sát cân b ng v i l c kéo t c làự ằ ớ ự ứ l c ma sát c ng b ng 800N (Fự ũ ằ ms = F keo = 800N ) b. L c kéo t ng nên Fự ă keo > F ms ơ tơ chuy n đ ng nhanh d n lên.ể ộ ầ c. Vì l c kéo gi m nên Fự ả keo < F ms chuy n đ ng ch m d nể ộ ậ ầ Bài 5: Khi dầu nhớt đổ ra đường phải lập tức lấy cát lắp lên. Vì lớp nhớt đã ngăn không cho các mặt của 2 vật rắn cọ sát vào nhau, lớp chất nhớt trượt lên nhau, ma sát giữa các lớp chất rất nhỏ. Do đó lấy cát lên để tăng lực ma sát. Bài 6: Ô tô đi qua các sình lầy thường bánh quay tít không chạy được. Vì lớp sình lầy làm giảm ma sát giữa bánh xe với mặt đường. _ Biện pháp khắc phục: đổ đất cát, lót thêm cành cây Bài 7 : Trường hợp sau đây, lực ma sát nghỉ đã xuất hiện: a. Đặt một cuốn sách lên bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên. Bài 8: Chuyển động của một chiếc xe máy. Ma sát sau đây là có ích. a. Ma sát của bố thắng khi phanh xe. * Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GV:Đào Thị Mỹ Giang [...]... 4.10-2 m 2 S= Vì vật có dạng hình lập phương Nên : nếu gọi a là độ dài của cạnh thì diện tích của mặt là S = a 2 Từ đó suy ra a = 0.2m GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 Hay a = 20cm Đáp số: a = 20cm Bài 4: Áp lực của gió tác dụng TB lên cánh buồm là 7200N Khi đó cánh buồm chịu 1 áp suất 360N/ m 2 a) Tính diện tích cánh buồm b) Nếu lực tác dụng lên cánh buồm là 84 00N là cánh buồm phải... 1,29kg/m3 phòng b) P =? Giải: Thể tích của căn phòng: V = D R h = 6 4 3 = 7(m3) a) Khối lượng của khơng khí trong phòng: m = V D = 72 1,29 = 92 ,88 (kg) b) Trọng lượng của khơng khí trong phòng: P = 10 m = 92 ,88 10 = 9 28, 8(N) Đáp số: a) m = 92 ,88 kg b) P = 9 28, 8 N Bài 3: Bài 3: (NXBĐHSP/Bài 16/74)Điền số thích hợp vào chỗ trống: a) 760 mm Hg = 103 360 N/m2 a) 760 mm Hg = N/m2 b) 100640 N/m2 = 74 cm Hg... Acsimet _ Kỹ năng:Vận dụng các cơng thức p = F ; p =d.h ; FA = d.v để giải bài tập đơn giản S _ Giáo dục: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác, lòng say mê u thích bộ mơn III Các tài liệu bổ trợ: _ SGK vật lý 8( Trang 25 đến trang 33) _ SBT vật lý 8( Trang 12 đến trang 15) _Tài liệu chủ đề tự chọn _ Sách tham khảo NXBGD IV Phân tiết: Tiết 1: Áp suất Tiết 2: Bài tập định tính về áp suất Tiết 3: Bài... xích 1cm ứng 500N Bài 8: Quan sát một vật được thả rơi từ trên cao 500N xuống, hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã Bài 8 làm cho đại lượng vật lý nào thay đổi? a Khối lượng b Khối lượng riêng c Trọng lượng riêng d Vận tốc Bài 9: Cho 3 hình vẽ như sau: F2 d Vận tốc F1 Bài 9 GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa TC Vật lý 8 a F3>F2>F1 F3 Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ... 2: Tác dụng một lực F1 = 380 N lên pitơng Bài 2: GV:Đào Thị Mỹ Giang Trường THCS Trường Hòa nhỏ của một máy ép dùng nước Diện tích của pitơng lớn là 180 cm3 Tính a) Áp suất tác dụng lên pitơng nhỏ b) Lực tác dụng lên pitơng lớn TC Vật lý 8 Tóm tắt F1 = 380 N S1 = 2,5cm2 = 0,00025m2 S2 = 180 cm2 = 0,018m2 a) p1 = ? b) F2 =? Giải a) áp suất tác dụng lên pitơng nhỏ là: p1 = F1 380 N = = 1.520.000N/m2 S1... diễn các vectơ lực tác dụng lên vật TC Vật lý 8 r P a) Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật Có 2 lực cân bằng tác dụng lên vật: r Trọng lực P và lực đẩy từ mặt sàn lên r vật Q b) Vật chuyển động thẳng đều, trên mặt sàn nằm ngang, nhờ lực kéo cường độ 4N Điều này chứng tỏ lực kéo cân bằng với lực cản của mặt sàn Bài 9: Giải thích các hiện tượng sau: tác dụng lên vật a Chạy nhanh vấp ngã về phía... 0,0003cm2 TC Vật lý 8 Tóm tắt p = 16000N/ m 2 S = 50 cm 2 = 0,005 m 2 F =? Giải Lực mà vật tác dụng lên mặt sàn là F = p.S = 16000 0,005 = 80 (N) Đáp số: F = 80 N Bài 3 Tóm tắt F = 3N S = 0,0003cm2 = 0,00000003m2 = 3 10 -8 m2 p=? Giải Áp suất do ngón tay gây ra: p= F 3N = S 3.10 8 m 2 = 100 000 000N/m2 Đáp số:p=100 000000N/m2 Bài 4: Một vật có khối lượng 2kg đặt lên mặt bàn nằm ngang Bài 4: Một vật có khối lượng... Tính giữ ngun vận tốc của vật gọi u cầu HS vận dụng làm bài tập là qn tính Bài 1 :Vật sẽ như thế nào khi chịu tác dụng của 2 lực cân IV Bài tập: bằng? a Vật đang đứng n sẽ chuyển động nhanh dần Bài 1: b Vật đang chuyển động sẽ dừng lại c Vật đang chuyển động đều sẽ chuyển động với vận tốc biến đổi d .Vật đang đứng n sẽ đứng n hoặc vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi d Vật đang đứng n sẽ đứng... (Tính F) Ngày dạy :8/ 11/2006 Bài 1: Bài 1: Một vật đặt tiếp xúc với sàn 6 dm 2 2 Tóm tắt gây ra một áp suất lên mặ sàn là 10.000N/ m 2 S = 6 dm = 0,06 m 2 Tính áp lực của vật tác dụng lên mặt sàn từ p = 10000N/ m 2 đó suy ra trọng lượng và khối lượng của vật đó F =? ⇒ P =? ⇒ m =? Giải Áp lực của vật tác dụng lên mặt sàn F = p.S =10000 0,06 = 600(N) Áp lực của vật chính là trọng lượng của vật đó nên: F... hợp vận tốc của vật khơng thay đổi c Khi các lực tác dụng cân bằng nhau Bài 7: Giật thật mạnh tờ giấy khỏi viên bi một cách khéo léo Do qn Bài 8 :Vật nặng 0,5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang như tính nên viên bi chưa kịp thay đổi vận hình vẽ sau: tốc, nên viên bi khơng bị lăn Bài 8 :Vật nặng 0,5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang như hình vẽ sau: r a) Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật b) Vật được kéo . Lý 6(trang 24 đến trang 30), sách BT Vật Lý 6 _ Chương I SGK Vật Lý 8( trang17, 21, 4, 8) _ Tài liệu chủ đề tự chọn Vật Lý 8 III.Phân loại: Tiết 1: Lực và tác dụng của lực Tiết2: Tính tương. v +  1 2 1 1 2 tb v v v + = Thay số  tb = 8km/h ,  1 = 12km/h Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau:  2 = 1 1 . 8. 12 2 2.12 8 tb tb v v v v = − − = 6km/h Đáp số:  2 . tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường. ς = 80 0km/h s = 1400km t = ? Thời gian máy bay phải bay: t = s t = 1400 1,75( ) 80 0 h= 1,75h =1giờ 45phút Đáp số: t = 1h45ph Bài 3:(2.5/5-SBT)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Vật lý 8 Full, Giáo án tự chọn Vật lý 8 Full, , III. Các tài liệu bổ trợ:, III. BÀI TẬP BỔ SUNG

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN