0

SKKN: Quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS

30 2,321 15
  • SKKN: Quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 20:57

Xuất phát từ thực tế trong nhà trường, với cương vị của người quản lý tôi nhận thấy để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa cán bộ quản lí với đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy và sự vào cuộc của phụ huynh học sinh. Bằng kinh nghiệm của mình và những kết quả mà trường đã đạt được tôi mạnh dạn được nêu ra kinh nghiêm. “Quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở”. PHẦN I PHẦN LÝ LỊCH Họ và tên: Nguyễn Thị Các Chức vụ, chức danh: Bí thư chi bộ -Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Nghĩa- Văn Giang– Hưng Yên Tên đề tài: “Quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS” PHẦN II NỘI DUNG BÀI VIẾT A. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Cơ sở lý luận Trong thời đại khoa học và công nghệ ngày nay, nhân lực có trình độ cao không chỉ là tiền đề mà còn là yếu tố có tính quyết định cho sự phát triển của một đất nước. Để tạo nguồn nhân lực có trình độ cao thì vấn đề phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng người tài có vai trò quan trọng. Nhận thức được vai trò quan trọng của nhân tài, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Để góp phần thực hiện chủ trương đó, ngành giáo dục cần chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ bậc học cơ sở, các nhà quản lý phải đề ra được những biện pháp quản lý dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi để công tác này đạt kết quả cao nhất. Chính vì vậy, nhiệm vụ chính trị quan trọng của người lãnh đạo nhà trường là quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao nhất.Tuy nhiên, công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi của trường vẫn chỉ làm theo kinh nghiệm. Việc tìm kiếm được các biện pháp quản lý công tác này một cách khoa học, có hệ thống là vấn đề cấp bách và cần thiết để đáp ứng yêu cầu của xã hội, phù hợp với yêu cầu của đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. 2. Cơ sở thực tiễn Xuất phát từ thực tế trong nhà trường, với cương vị của người quản lý tôi nhận thấy để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa cán bộ quản lí với đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy và sự vào cuộc của phụ huynh học sinh. Bằng kinh nghiệm của mình và những kết quả mà trường đã đạt được tôi mạnh dạn được nêu ra kinh nghiêm. “Quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở”. II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa-Văn Giang-Hưng Yên. III. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Thời gian bốn năm học: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 IV. THỜI GIAN HOÀN THÀNH Tháng 3 năm 2014 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Liên Nghĩa, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý để từng bước nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của trường trung học cơ sở Liên Nghĩa -Văn Giang-Hưng Yên. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp nghiên cứu lý luận - Lý luận hoạt động dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi. - Lý luận về quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học, quản lý dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi. - Nghiên cứu về mục tiêu giáo dục học sinh THCS, mục tiêu dạy học học sinh giỏi. - Lý luận về học sinh giỏi: Một số quan điểm về học sinh giỏi, đặc điểm học tập của học sinh giỏi. ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 2 - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dạy học học sinh giỏi. 2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát sư phạm Thu thập thông tin qua việc quan sát các hoạt động quản lý của Ban giám hiệu, hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS học bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Liên Nghĩa. Thăm dò bằng phiếu cán bộ giáo viên có kinh nghiệm dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Liên Nghĩa. - Phương pháp thực nghiệm sư phạm Thực nghiệm tại trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa nhằm kiểm tra hiệu quả của các biện pháp quản lý dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi đã nghiên cứu trong đề tài. III. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề Trên thế giới, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đã có từ rất lâu và có lịch sử phối hợp nghiên cứu ở các quốc gia. Nhiều nước trên thế giới đã tập trung và chăm lo để giáo dục phát triển trước một bước nhằm đón đầu yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội. Tiêu biểu là nước Nhật, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ Có thể nói, hầu như tất cả các nước đều coi trọng vấn đề đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi trong chiến lược phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Nhiều nước ghi riêng thành một mục dành cho học sinh giỏi, một số nước coi đó là một dạng của giáo dục đặc biệt hoặc chương trình đặc biệt. Ở Việt Nam vấn đề bồi dưỡng người tài đã được nhiều triều đại Việt Nam coi là công việc hàng đầu của đất nước và đúc rút thành kinh nghiệm quý báu: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Khi cách mạng tháng Tám thành công, ngày 20/11/1946, trong bài viết “Tìm người tài đức”, Hồ Chủ Tịch khẳng định: ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 3 “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết phải có người tài, trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu gì người có tài, có đức …” Kế thừa truyền thống hiếu học, trọng giáo dục, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp GD&ĐT, quan tâm đến nhân tố con người và bồi dưỡng người tài. Với quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến và đội ngũ học sinh giỏi Việt Nam ngày càng được phát triển qua số lượng học sinh gỏi đạt giải cao trong kỳ thi thế giới. 2. Những khái niệm cơ bản về học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi 2.1 Năng lực, tài năng, năng khiếu. Năng lực: Là những đặc điểm tâm lý cá biệt ở mỗi con người, tạo thành điều kiện quy định tốc độ, chiều sâu của việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để đáp ứng yêu cầu và hoàn thành xuất sắc một hoạt động nhất định. - Tài năng (trình độ cao của năng lực là tài năng). Tài năng là một tổ hợp các năng lực tạo tiền đề thuận lợi cho con người sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tài năng được rèn luyện, hình thành trong quá trình hoạt động của con người. Người có năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời thì có nhiều cơ hội trở thành tài năng. - Năng khiếu: Là “mầm mống” của tài năng, là tín hiệu của tài năng trong tương lai. Năng khiếu không được tạo ra mà chỉ được tìm ra, phát hiện thấy ở trẻ em. Năng khiếu có liên quan tới một số yếu tố bên trong dựa trên những tư chất bẩm sinh – di truyền thể hiện ở các tố chất sinh lý, thần kinh trội tương hợp với năng khiếu có ở một người. 2.2 Các giai đoạn phát triển của một tài năng Giai đoạn 1: Giai đoạn sinh học: (từ lúc người mẹ mang thai đến lúc đứa trẻ ra đời). Đây là giai đoạn hình thành các tổ chức cấu trúc tế bào, gắn bó chặt chẽ với việc hình thành và phát triển của thai nhi cũng như việc nảy sinh (hoặc thui chột) mầm mống ban đầu tài năng của mỗi con người. ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 4 Giai đoạn 2: Giai đoạn sinh trưởng – xã hội: (Bắt đầu từ lúc đứa trẻ ra đời cho tới lúc đứa trẻ trưởng thành). Đây là giai đoạn nảy sinh, bộc lộ, phát triển và xác lập năng lực. Giai đoạn 3: Giai đoạn xã hội: Đây là giai đoạn tài năng được thể hiện, được sử dụng trong thực tiễn, mang lại các kết quả, các cống hiến cụ thể. 2.3 Học sinh giỏi, học sinh giỏi THCS Học sinh giỏi: Là học sinh có tiềm năng của sự “thông thạo” Học sinh giỏi THCS: Học sinh giỏi về một môn học nào đó là sự đánh giá, ghi nhận kết quả học tập mà các em đạt được ở mức độ cao so với mục tiêu môn học ở từng lớp và cả cấp THCS. Kết quả ở mỗi môn học của học sinh được thể hiện thông qua kiến thức và kỹ năng mà các em có được, đồng thời còn thể hiện ở trình độ tư duy, qua thái độ và cách ứng xử, qua cách vận dụng kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống thường ngày. 2.4 Khái niệm bồi dưỡng học sinh giỏi Theo Từ điển Giáo dục học 2001, bồi dưỡng được định nghĩa như sau: “Bồi dưỡng là quá trình trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhằm mục đích nâng cao và hoàn thiện năng lực hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể”. Bồi dưỡng học sinh giỏi là chủ động tạo ra môi trường và những điều kiện thích hợp cho người học phát huy cao độ nội lực của mình, đi đôi với việc tiếp nhận một cách thông minh, hiệu quả ngoại lực (người thầy có vai trò quan trọng hàng đầu trong môi trường có tính ngoại lực); mà cốt lõi là giúp cho người học về phương pháp, biết cách học, cách nghiên cứu, cách tư duy, cách tự đánh giá, tận dụng phương tiện hiện đại nhất để tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin để tự học, tự bồi dưỡng. 2.5 Một số biểu hiện của học sinh giỏi cần chú ý trong việc tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi Học sinh giỏi thường tỏ ra thông minh, trí tuệ phát triển, có năng lực tư duy tốt, tiếp thu nhanh, nhớ lâu, có khả năng suy diễn, khái quát hóa, hiểu sâu, ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 5 rộng, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh, hiệu quả cao. Học sinh giỏi có óc tư duy độc lập, luôn tìm cái mới, hiểu khá sâu về bản chất và hiện tượng, có cách giải hay, ngắn gọn và sáng tạo.Học sinh giỏi rất say mê tò mò, ham hiểu biết, biết vượt khó, lao vào cái mới, có ý chí phấn đấu vươn lên. 2.6 Tầm quan trọng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Tầm quan trọng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi được thể hiện qua báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng VI: “Nhân tài không phải là sản phẩm tự phát mà phải được phát hiện và bồi dưỡng công phu. Nhiều tài năng có thể bị mai một đi nếu không được phát hiện và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ…" 2.7 Mục đích của việc bồi dưỡng học sinh giỏi Mục đích của việc bồi dưỡng học sinh giỏi được quy định rõ ràng trong điều I - Quy chế thi HSG quốc gia chính là: “Động viên, khích lệ những học sinh học giỏi và các giáo viên dạy giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng của công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để tiếp tục bồi dưỡng ở cấp học cao hơn, nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước”. 3. Những vấn đề cơ bản về quản lý và biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS 3.1 Quản lý, Quản lý Giáo dục, Quản lý nhà trường THCS - Quản lý :Có rất nhiều định nghĩa về Quản lý. Song, từ những ý chung của các định nghĩa và xét quản lý với tư cách là một hành động, có thể định nghĩa: “Quản lý là sự tác động có tổ chức, hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra”. - Quản lý giáo dục: Trong quá trình nghiên cứu về lĩnh vực quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu giáo dục đã đưa ra những khái niệm khác nhau về quản lý ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 6 giáo dục nhưng tựu chung thì Quản lý giáo dục được hiểu là sự tác động có tổ chức, có định hướng phù hợp với quy luật khách quan của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đưa hoạt động giáo dục ở từng cơ sở và của toàn bộ hệ thống giáo dục đạt tới mục tiêu đã định. - Quản lý nhà trường: Theo tác giả Phạm Minh Hạc: “Quản lý nhà trường ở Việt Nam là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm, đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo với thế hệ trẻ và với từng học sinh”. 3.2 Biện pháp quản lý Có nhiều khái niệm khác nhau về biện pháp quản lý. Song, ta hiểu chung biện pháp quản lý là cách làm, cách giải quyết những công việc cụ thể của công tác quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý. Hay nói cách khác, biện pháp quản lý là những phương pháp quản lý cụ thể trong những sự việc cụ thể, đối tượng cụ thể và tình huống cụ thể. 3.3 Nội dung quản lý,chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS - Công tác kế hoạch Có ba nội dung chủ yếu của chức năng kế hoạch hóa: Xác định, hình thành các mục tiêu, phương hướng phát triển cho tổ chức; Xác định và bảo đảm các nguồn lực để đạt được mục tiêu; Quyết định những biện pháp tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó. - Công tác tổ chức Chức năng tổ chức có hai vai trò chủ yếu trong quá trình quản lý: Thứ nhất, vai trò hiện thực hoá các mục tiêu theo kế hoạch đã xác định. Thứ hai, chức năng tổ chức có khả năng tạo ra sức mạnh mới của một tổ chức, cơ quan, đơn vị thậm chí của cả một hệ thống nếu việc tiếp nhận, phân phối và sắp xếp các nguồn lực được tiến hành khoa học, hợp lý và tối ưu. Sức mạnh mới của tổ chức có thể mạnh hơn nhiều lần so với khả năng vốn có của nó. ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 7 - Công tác chỉ đạo Thực hiện chức năng chỉ đạo thực chất là những hành động xác lập quyền chỉ huy và sự can thiệp của người cán bộ quản lý trong toàn bộ quá trình quản lý, là huy động mọi lực lượng vào việc thực hiện kế hoạch và điều hành nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động trong tổ chức diễn ra trong kỷ cương, trật tự. - Công tác kiểm tra Kiểm tra là công cụ quan trọng để nhà quản lý phát hiện ra những sai sót và có biện pháp điều chỉnh. Kiểm tra góp phần đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao, giúp cho việc đánh giá khen thưởng chính xác những cá nhân và tập thể có thành tích, đồng thời phát hiện được những lệch lạc để uốn nắn, sửa chữa kịp thời. 3.4 Các yếu tố có tác động đến quản lý,chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi - Quy chế dạy học và quy chế quản lý hoạt động dạy học: là những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, hướng dẫn giảng dạy của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và của Phòng GD&ĐT. - Năng lực cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên: Năng lực cán bộ quản và chất lượng đội ngũ giáo viên có ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt quyết định tới chất lượng của một cơ sở giáo dục. - Chất lượng học sinh và chất lượng tuyển sinh đầu vào: Chất lượng của học sinh là kết quả phản ánh về động cơ, tinh thần, thái độ trong quá trình giáo dục và được thể hiện qua hai mặt giáo dục là: Học lực (văn hóa) và Hạnh kiểm (đạo đức). Chất lượng hai mặt dùng để đánh giá khả năng, trình độ nhận thức, lĩnh hội tri thức của học sinh. Hai mặt giáo dục này luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện kết quả học tập và rèn luyện của HS. - Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là một phần không thể thiếu trong quá trình dạy học. Nó là yếu tố tác động trực ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 8 tiếp đến quá trình giáo dục, góp phần quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Việc khai thác, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, đồ dùng thí nghiệm có tác dụng rất quan trọng trong việc rèn kỹ năng cho HS. - Môi trường giáo dục và môi trường dạy học: Gia đình, nhà trường và xã hội là ba môi trường liên kết, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của mỗi học sinh. Chính vì vậy, nhà quản lý phải xây dựng được mối quan hệ tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội - Công tác thi đua, khen thưởng: Công tác thi đua, khen thưởng là một trong những biện pháp quản lý. Khen thưởng đúng, kịp thời và thích đáng sẽ tạo ra động lực, động viên, cổ vũ lòng nhiệt tình sự say mê sáng tạo của mỗi GV và HS. IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN NGHĨA 1. Thực trạng về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Liên Nghĩa 1.1 Về tuyển chọ học sinh vào các đội tuyển Hằng năm ngay từ đầu năm học, dưới sự chỉ đạo của Phòng GD và ĐT Văn Giang, và căn cứ vào nhiệm vụ năm học Nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi vào các đội tuyển học sinh giỏi các môn Văn,Toán , Anh khối lớp 6, 7, Toán, Lý, Hóa, Sinh ,Văn, Sử, Địa, Anh ,TD, ở khối 8,9 1.2 Về nội dung bồi dưỡng Ở cấp THCS không có nội dung chương trình dành riêng cho học sinh giỏi nên nhà trường chỉ đạo cho mỗi GV tham gia bồi dưỡng HSG tự nghiên cứu, sưu tầm tài liệu và tự soạn giáo án, các chuyên đề nâng cao và chuyên sâu phù hợp với khả năng nhận thức của HS dựa trên nội dung chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng đối với từng môn học do Bộ GD&ĐT quy định, trong đó nhấn mạnh đến việc khắc sâu kiến thức trọng tâm, kỹ năng học và làm bài ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 9 của HS, lồng ghép tài liệu nâng cao vào bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh. 1.3 Về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Thực trạng điều kiện CSVC đủ cho hoạt động bồi dưỡng HSG, sách tham khảo, tài liệu trong thư viện tương đối đầy đủ. Hàng năm nhà trường tăng cường đầu tư mua sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đặc biệt là các tài liệu nâng cao phù hợp với đối tượng học sinh giỏi. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đánh giá là tạm đủ.Tuy nhiên nhà trường có đủ phòng học và đồ dùng phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng chưa đảm bảo chất lượng, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi. 1.4 Sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội Nhà trường đã phối hợp với các tổ chức xã hội giúp nhà trường về thiết bị, tài liệu giảng dạy, thay bảng mới, thay quạt, mua máy chiếu, lập quỹ khuyến học thưởng cho giáo viên và học sinh đạt giải trong các kì thi. 1.5 Về chế độ chính sách Nhà trường đã có những biện pháp khen thưởng, động viên giáo viên và học sinh có kết quả cao trong các kỳ thi các cấp. Tuy nhiên mức động viên còn khiêm tốn * Đánh giá chung về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường - Mặt mạnh: Ban giám hiệu, tổ trưởng tổ chuyên môn quan tâm chỉ đạo sát sao tới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của trường. Sự đầu tư về đội ngũ, về cơ sở vật chất, về thiết bị đồ dùng luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên. Sự quan tâm đó cũng ảnh hưởng lớn đến nhận thức của cha mẹ học sinh, học sinh trong Nhà trường. Được nhân dân, các đoàn thể ủng hộ tạo điều kiện, giáo viên và học sinh càng thấy được niềm tự hào và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của trường, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. - Mặt yếu: + Công tác xây dựng kế hoạch học tập chưa được giáo viên và học sinh quan ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comNguyễn Thị Các – Hiệu trưởng trường THCS Liên Nghĩa –Văn Giang – Hưng Yên. 10 [...]... bồi dưỡng và phát triển học sinh giỏi 8 Cải tiến chế độ ,chính sách thi đua khen thưởng để khuyến khích học sinh và giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi VI NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ,CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CỦA NHÀ TRƯỜNG Với cương vị là Hiệu trưởng tôi đã cùng ban giám hiệu thực hiện các biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường nhu sau: 1 Quán... và bồi dưỡng HSG mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân để lựa chọn, nên kết quả chưa cao + Một số GV chưa tích cực trong việc trang bị cho học sinh phương pháp tự học, chưa chú trọng đến việc rèn kĩ năng cho học sinh, do đó học sinh nắm bắt kiến thức thụ động chưa linh hoạt, sáng tạo làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả 2 Thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Liên... có hiệu quả Phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện cho HS Tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học, trao học bổng cho học sinh giỏi các cấp là Khen thưởng đúng mức cho những học sinh giỏi đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh Trong quá trình công tác ,tôi đã đề xuất một số biện pháp quản lý chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏivà đã thu được kết quả nêu... tiếp vào việc huy động cộng đồng vào công tác bồi dưỡng HSG và đã đạt được một số kết quả nhất định trong nhiều năm Tuy nhiên sự huy động đó còn chưa phát huy hết khả năng hiện có * Đánh giá chung về thực trạng biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Liên Nghĩa -Mặt mạnh Công tác quản lý việc bồi dưỡng HSG đã được nhà trường, thầy cô và cha mẹ học sinh quan tâm thể... các hoạt động của học sinh như chăm sóc dọn vệ sinh các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, hoạt động hè … phục vụ hoạt động chính trị - xã hội của địa phương góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh 5 Tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG 5.1 Mục tiêu - Nhằm tuyển chọn được những giáo viên giỏi, tâm huyết với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi - Việc bồi dưỡng. .. cơ sở vật chất ,trang thiết bị cốt yếu cần thiết hỗ trợ cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi 4.Tăng cường sự phối kết hợp các lực trong và ngoài nhà khi tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, tạo sự đồng thuận trong các hoạt động 5 Tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi 6 Đổi mới các biện pháp phát hiện và tuyển chọn học sinh giỏi 7.Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng. .. tác bồi dưỡng học sinh giỏi để tạo mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội; vận động cha mẹ học sinh tham gia tài lực, trí lực, vật lực cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 2 Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, thiết thực với từng bước đi thích hợp 2.1 Mục tiêu Để có cách nhìn tổng quát về hướng phát triển về bồi dưỡng học sinh giỏi và tạo cho ban giám hiệu và giáo viên khả năng xây dựng kế hoạch quản. .. hiệu, giáo viên ,học sinh, hội phụ huynh đều có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của quản lý công tác bồi dưỡng HSG Nhà trường xác định hoạt động bồi dưỡng HSG là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi năm học + Việc tạo động cơ cho học sinh học tập , phần lớn nhà trường đã dùng biện pháp biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời, đưa việc chấp hành các nội quy học tập và kết quả học tập vào tiêu... lượng học sinh giỏi phải song song với nâng cao chất lượng đại trà Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân mà trực tiếp là của người cán bộ quản lí và giáo vên Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn, chúng tôi rút ra được 8 biện pháp quản lý chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở như đã nêu Các biện pháp trên có mối quan hệ biện chứng với nhau và hỗ trợ nhau Do vậy, trong quản lý bồi dưỡng. .. cho hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả cao - Giúp học sinh cập nhật, tiếp cận với những trang thiết bị mới nhất - Tăng cường củng cố khả năng và rèn kỹ năng thực hành cho học sinh 3.2 Nội dung và cách tiến hành Tạo điều kiện cho nhà trường có đủ cơ sở vật chất,trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa,tài liệu tham khảo… phục vụ cho hoạt động dạy - học, hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là hoạt động . IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN NGHĨA 1. Thực trạng về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Liên Nghĩa 1.1. 2.3 Học sinh giỏi, học sinh giỏi THCS Học sinh giỏi: Là học sinh có tiềm năng của sự “thông thạo” Học sinh giỏi THCS: Học sinh giỏi về một môn học nào đó là sự đánh giá, ghi nhận kết quả học. quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học, quản lý dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi. - Nghiên cứu về mục tiêu giáo dục học sinh THCS, mục tiêu dạy học học sinh giỏi. - Lý luận về học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS, SKKN: Quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS, SKKN: Quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS

Từ khóa liên quan