Giáo án tự chọn toán 7 (2014)

31 2,162 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 14:40

TIẾT 1: CỘNG , TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈI MỤC TIÊU: HSnắm vững các quy tắc cộng trừ số hữu tỉ ; hiểu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ .có kỹ năng làm các phép cộng trừ nhanh và hợp lý .có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế IICHUẨN BỊ : HS ôn lại cách cộng trừ phân số ; qui tắc chuyển vế, qui tắc dấu ngoặc ở lớp 6 ônlại tính chất của đẳng thức CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ (4 Tiết) Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: TIẾT 1: CỘNG , TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ I- MỤC TIÊU: -HSnắm vững các quy tắc cộng trừ số hữu tỉ ; hiểu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ . có kỹ năng làm các phép cộng trừ nhanh và hợp lý . -có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế II-CHUẨN BỊ : -HS ôn lại cách cộng trừ phân số ; qui tắc chuyển vế, qui tắc dấu ngoặc ở lớp 6- ônlại tính chất của đẳng thức III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1-Ổn định : Kiểm tra sỉ số hs 2-Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1:Hệ thống lại kiến thức GV: Đưa ra các câu hỏi hệ thống kiến thức Hoạt động 2: Giải bài tập -lưu ý cho hs cách viết phân số có mẫu âm thành mẫu dương (chỉ cần đổi dấu cả tử và mẫu ) -khi biễu diễn cố hữu tỉ trên trục số hoặc so sánh 2 số hữu tỉ phải viết về mẫu dương -Gv hd bài tập 5:và rút ra kết luận : trên trục số giữa 2 điểm hữu tỉ khác nhau bao giờ cũng có ít nhất một điểm hữu tỉ nữa và do dó có số điểm hữu tỉ -cách cộng , trừ 2 số hữu tỉ ? - nội dung chính của qui tắc chuyển vế -Yêu cầu HS làm bài tập HS: Suy nghĩ trả lời -hs làm miệng bài tâp1 - -hs cả lớp làm bài - 2 HS làm bài tập , cả lớp cùng làm - cả lớp làm bài 1. Tập hợp số hữu tỉ 2. Cộng, trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ 3-Bài tập : bài 1-sgk ta có: ).0 ,,,(; > ∈== m Zmba m b y m a x vì x<y nên a<b m ba z m b y m a x 2 ; 2 2 ; 2 2 + === a<b=>a+a< a+b =>2a<a+b=>x<z (1) a<b=>a+b<b+b=>a+b<2b=> z<y (2 ) từ (1)và (2)=>x<z<y bài 2 thực hiện phép tính một cách hợp Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà -Cho HS nhắc lại trọng tâm của bài cần nhớ? -Cho HS làm bài tập 11,12,16- SGK/12 -Bài 12: thảo luận nhóm -HS nhắc lại cách nhân, chia 2 số hữu tỉ -Hai HS lên bảng làm bài 11c.d HS thảo luận nhóm bài 12 và thi đua xem nhóm nào tìm được nhiều cách nhất lý: 0 9 8 9 8 2 1 3 1 2 1 8 1 7 1 9 1 8 1 9 8 2 1 56 1 72 1 9 8 2 1 6 1 12 1 20 1 30 1 42 1 56 1 72 1 9 8 ) 35 4 7 5 5 2 6 1 3 1 2 1 35 4 6 1 7 5 4,0 3 1 5,0) =−= =       +−++−+−−=       +++−= −−−−−−−−       −++       ++= −++++ b a Bài 3: Tính : 6 7 12 )7.(2 12 7 ).2)( − = −− =       − −c 50 1 6 1 . 25 3 6: 25 3 ) − = − =       −d Bài 4: 4: 4 5 8: 2 5 16 5 ) 4 1 . 4 5 8 1 . 2 5 16 5 ) = − = − = − = − = − = − b a Bài 5: a) 0 b) -5 Hoạt động 4:Cũng cố-dặn dò -Cho HS nhắc lại trọng tâm của bài cần nhớ? -Cho HS làm bài tập Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: TIẾT 2: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ - CỘNG ,TRỪ , NHÂN ,CHIA SỐ THẬP PHÂN I- MỤC TIÊU : -HS hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ -Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ; có kỹ năng cộng trừ nhân chia các số thập phân . -Có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý . II- CHUẨN BỊ : -HS ôn tập theo hd3 tiết trước -trục số - bảng hoạt động nhóm III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1- Ổn định : Kiểm tra sĩ số học sinh 2- Các hoạt động chủ yếu : - 2 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ -Nêu cách rút gọn phân số -Cách so sánh 2 số hữu tỷ -các tính chất cơ bản của phép cộng và nhân ? -Định nghĩa Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ Hoạt động 2: sữa bài VN -gọi một hs lên sữa bài 17-2 Cho Hs cả lớp theo dõi và nhận xét Hoạt động 3: Bài luyện tại lớp Cho HS làm bài 21 -nêu cách làm bài 21 a? -Gọi 1 Hs lên bảng làm câu a , cả lớp cùng làm sau đó đối chứng kết quả -Dựa vào câu a HS trả lời câu b -Yêu cầu HS làm bài 23 trên phiếu học tập -GV quan sát Hs làm trong lớp tìm ra những HS làm có những cách khác nhau -GV thu bài và nêu lên những tình huống cho HS sữa Yêu cầu HS làm bài 24 vào vở - gọi 1 HS lên bảng sữa bài - Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối - Hướng dẫn Hs làm 2 trường hợp - (cho Hs hoạt động nhóm , -HS lần lượt đúng lên trả lời các nội dung câu hỏi trên -Hs sữa bài 17-2 -Hs kiểm tra kết quả và nhận xét -một Hs lên bảng làm -Cả lớp làm rồi đối chứng -HS đứng lên làm bài 21b -HS làm bài 23 trên phiếu học tập - HS sữa những tình huống sai -HS làm bài 24 vào vở -HS lên sữa bài -HS thảo luận nhóm Bài 17-2: Tìm x biết 0:5 3 2 1 3 2 1 00 5 1 5 1 ≥=>−= ±==>= ==>= ±==>= xvolyvìx xx xx xx Bài 21:a) Rút gọn 5 2 85 34 85 34 ; 7 3 84 36 5 2 65 26 ; 7 3 63 27 ; 5 2 35 14 − = − = − − = − − = −− = −− = − Vậy các phân số 84 36 ; 63 27 −− biễu diễn cùng một số hữu tỷ , 85 34 ; 65 26 ; 35 14 − −− biễu diễn cùng một số hữu tỷ b) 14 6 84 36 63 27 7 3 − = − = − = − Bài 23: so sánh 38 13 39 13 3 1 36 12 37 12 37 12 ) 001,0500 001,00500) 1,1 5 4 1,11 5 4 ) <==<= − − <−=> ⇒<<− <⇒<< c b a Bài 24 b: tính nhanh ( ) [ ] [ ] 5,0).53,3(5,0.47,2 :2,0).17,9(2,0.83,20 −− −+− =[(-20,83-9,17).o,2]: [(2,47+3,53).0,5]=-2 Bài 25: tìm x biết :1 3,27,1 TH x =− Nếu x-1,7>=0=>x>=1,7 ta có x-1,7=2,3=>x=4(ch) - 3 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà sau đó trình bày ) - Gv cho hs đọc hướng dẫn bài 26 sau đó dùng máy tính để làm Hoạt động 4: Cũng cố -dặn dò - BVN làm bài còn lại - Đọc bài luỹ thừa của một số hữu tỷ HS đọc hướng dẫn SGK -dùng máy tính để làm 26 TH1Nếu x-1,7<0=> x<1,7 tacó x-1-7=-2,3=> x=-0,6 Bài 25 : dùng máy tính bỏ túi a)(-3,1597)+(-2,39)=- 5,5496 b)(-0,793)-(- 2,1068)=1,3138 d)1,2.(-2,6) +(-1,4):0,7=- 5,12 Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: TIẾT : 3+4 LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ I-MỤC TIÊU : -HS hiểu khái niệm kuỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ , biết các quy tắc tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số , quy tắc tính luỹ thừa của một luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương. -Có kỹ năng vận dụng các quy tắc trên vào tính toán -Nhận biết được đặc điểm bài toán để tính đúng , hợp lý II-CHUẨN BỊ : phiếu học tập , máy tính bỏ túi III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-Ổn định : Kiểm tra sĩ số học sinh 2-Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1:Hệ thống kiến thức -Cho Hs thể hiện qua trò chơi lắp ghép kiến thức trên bảng phụ ( mỗi công thức là 10 giây) -Gv chú ý phần điều kiện trong công thức -HS lên bảng ghép kiến thức trong 10 giây .mỗi hs một công thức -HS nhắc lại các kiến thức 1-Luỹ thừa với số mũ tự nhiên : )1,,( ; >∈∈ = nNnQx xxxxx nthuaso n   *Qui ước : x 1 =x x 0 =0 ( )0≠x 2-Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số x m .x n =x m+n x m : x n =x m-n 3-Luỹ thừa của một luỹ thừa : • (x m ) n =x m.n - 4 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà Hoạt động 2: Giải bài tập -Cho hs thảo luận nhóm bài 39 sgk -gọi đại diện của nhóm trình bày -Yêu cầu hs làm bài 40 b;c trên phiếu học tập -Gv thu một số phiếu có cách làm khác nhau , kết quả khác nhau và cho hs nhận xét , sữa sai -Yêu cầu hs làm bài 41 vào vở -gọi 2 hs lên bảng làm 2 bài -Cho hs nhận xét và sữa sai -HS làm bài 42 vào vở -gọi hs trình bày cách làm , -cho hs trình bày nhiều cách khác nhau -Yêu cầu hs làm bài 43 bằng hình thức tự nguyện -Làm bài tập 28;31sgk -Hs thảo luận nhóm bài 39 - Đại diện của nhóm lên trình bày cách làm -HS làm bài 40 trên phiếu học tập -hs sữa sai nếu có -HS cả ớp làm bài 41 -2 hs lên bảng làm bài hs dưới lớp đối chứng bài trên bảng và nhận xét 4-Luỹ thừa của một tích : (x.y) n =x n .y n 5-Luỹ thừa của một thương : *TQ: )0(; ≠=         y y x y x n n n Bài tập : Bài tập 28: 32 1 2 1 ; 16 1 2 1 8 1 2 1 ; 4 1 2 1 54 32 − =       − =       − − =       =       − Luỹ thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương .Luỹ thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm Bài 31: (0,25) 8 ={(0,5) 2 } 8 = =(0,5) 16 (0,125) 4 ={(0,5) 3 } 4 =(0,5) 12 Bài tập :34;36/sgk Bài 36: a) 10 8 .2 8 =(10.2) 8 =20 8 b) 10 8 :2 8 =(10:2) 8 =5 8 c)25 4 .2 8 =25 4 .4 4 =100 4 Bài 39: a) x 10 =x 7 .x 3 b) x 10 =(x 2 ) 5 c) x 10 = x 12 :x 2 Bài 40 : tính 100 1 100.100 100 100 100 4.25 20.5 ) 144 1 12 1 12 109 6 5 4 3 ) 4 4 5 4 55 44 2 22 = == =       − =       − =       − c b Bài 41: - 5 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà -HS làm bài 42 vào vở -HS đứng lên trình bày cách làm -một hs trình bày cách khác -HS phát hiện cách làm và xung phong lên bảng 4800 17 400 1 . 12 17 20 1 12 17 4 3 5 4 . 4 1 3 2 1) 2 2 ==       =       −       −+a 432 216 1 :2 6 1 :2 3 2 2 1 :2) 33 −= − =       − =       −b Bài 42: tìm số tự nhiên n biết : 314 222 2 2 :2 322 82:1622 2 16 ) 14 4 3 =⇒=−⇒ =⇒= =⇒= ==⇒= − nn C n a n n n n n Bài 43: S=2 2 +4 2 +6 2 + +20 2 = (2.1) 2 +(2.2) 2 +(2.3) 2 + +(2.10) 2 =2 2 (1 2 +2 2 +3 2 + +10 2 )=4.385=1540 Hoạt động 3: Cũng cố - dặn dò -BVN : phần còn lại -Bài 50; 52;55 SBT/11 - Đọc bài đọc thêm -Chuẩn bị Bài Tỷ lệ thức Chủ đề 2: TỶ LỆ THỨC (4 Tiết) Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: TIẾT 5: TỶ LỆ THỨC I- MỤC TIÊU : - HS hiểu rõ thế nào là tỷ lệ thức , nắm vững hai tính chất của tỷ lệ thức . - Nhận biết được tỷ lệ thức và các so áhạng của tỷ lệ thức . Vận dụng thành thạo các tính chất của tỷ lệthức . - Có thói quen nhận dạng bài toán II- CHUẨN BỊ : GV: HS: III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-Ổn định : kiểm tra sỉ số học sinh 2- Các hoạt động chũ yếu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức 1- Định nghĩa : - 6 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà -Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa, tính chất của tỷ lệ thức -yêu cầu hs cho VD về tỉ lệ thức Hoạt động 2:Bài tập * Xét tỉ lệ thức 36 24 27 18 = nhân 2 vế với 27.36 ta có điều gì ? -tương tự d c b a = ta có điều gì ? 7A2yêu cầu hs suy luận * từ đẳng thức 10.12=8.15 ta có thể suy được tỉ lệ thức 12 8 15 10 = ? - chia 2 vế cho 12.15 - tổng quát từ a.d=b.c =>? * từ tỉ lệ thức d c b a = theo tc1 suy được gì ? từ đẳng thức a.d=b.c theo tc2 suy ra gì ? -Hảy nhận xét các vị trí của trung tỉ ngoại tỉ của 3 tỉ lệ thức sau so với tỉ lệ thức đầu -GV giới thiệu bảng tóm tắt -HS trình bày định nghĩa : -hs chú ý cách viết khác , các số hạng ? từ d c b a = suy ra được các tỉ lệ thức ? Tỉ lệ thức d c b a = còn viết a:b=c:d a,d là số hạng ngoại tỷ c,b là số hạng trung tỷ 2-Tính chất : TC1: (t/c cơ bản ) Nếu d c b a = thì a.d=b.c TC2: sgk *Bảng tóm tắt : SGK Bài tập : Bài 46 : a)x.3,6=27.(-2) x=27.(-2):3,6=-15 Bài 47: Ta có :6.63=9.42 6 9 42 63 ; 6 42 9 63 63 9 42 6 ; 63 42 9 6 == ==⇒ Hoạt động 3: cũng cố - dặn dò : -khắc sâu kiến thức bằng bảng tóm tắt -Bài tập ;47;46 -Học bài theo sgk - ôn tập -tiết 10 kiểm tra 15' - Làm bài tập còn lại SGK : làm bài 68'69'70 sbt Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: - 7 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà TIẾT 6: LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -Cũng cố kiến thức về tỉ lệ thức ( định nghĩa và tính chất ) -Rèn kỹ năng lập tỉ lệ thức khi biết một đẳng thức hoặc một tỉ lệ thức , tìm một số hạng khi biết các số hạng kia của tỉ lệ thức . - biết cách nhận biết một tỷ lệ thức II-CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi nội dung bài 50 III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh 2- Các hoạt động chũ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi Bảng Hoạt động 1: Bài luyện tại lớp Cho hs làm bài 49 câu a; b- gọi hai hs lên bảng làm -Cả lớp cùng làm rồi nhận xét -cho HS hoạt động nhóm bài 50 phân thành từng loại bài cho thành viên trong nhóm thảo luận -nhóm nào có kết quả trước sẽ có quyền trả lời - những nhóm còn lại sẽ nhận xét câu trả lời -Cho hs làm bài 51 -Nêu trình tự làm bài 51 -gọi 1 hs lên bảng làm -HS1 lên bảng làm bài 49a -HS2 lên bảng làm bài 49b -Cả lớp cùng làm rồi đối chứng bài trên bảng - HS thảo luận nhóm Ghi kết quả từng chữ ; ghép lại và đọc kết quả trình tự làm : + lập đẳng thức tích hai số + vận dụng tính chất 2 để lập các tỉ lệ thức Bài 49: các tỉ số sau có lập thành tỉ lệ thức không ? a)3,5:5,25=350: 525= 14:21 . vậy 3,5:5,25=14:21 nên lập thành tỉ lệ thức 5,3:1,2 5 2 52: 10 3 39) ≠b nên không lập thành tỉ lệ thức Bài 50:Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Toản : 14:N 5 1 4:Y 25: −H Ợ : 3 1 1 C : 16 B : 2 1 3 I : -63 U : 4 3 Ư : -0,84 L: 0,3 Ế : 9,17 T : 6 Có tên: Binh Thư Yếu Lược Bài 51: lập các tỉ lệ thức có thể : 1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8 Ta có : 2.3,6= 4,8 .1,5 . 5,1 6,3 2 8,4 2 5,1 8,4 6,3 ; 6,3 8,4 5,1 2 ; 6,3 5,1 8,4 2 = ===⇒ - 8 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà Hoạt động 2 : Cũng cố - dặn dò -khắc sâu cách lập tỷ lệ thức từ 1 đẳng thức tích hoặc một tỉ lệ thức -tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức • BVn phần còn lại ; - HS khá làm bài 71; 72; 73 SBT -chuẩn bị bài tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Tiết 7: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU I- MỤC TIÊU : -Cũng cố kiến thức về tỉ lệ thức , tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Rèn kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào giải bài tập - tập suy luận chứng minh đẳng thức có liên quan đến tỉ số II- CHUẨN BỊ :sgk, bảng hoạt động nhóm III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh 2- các hoạt động chũ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ *Nêu tính chất và tính chất mở rộng của dãy tỉ số bằng nhau làm bài tập 55 sgk/ 30 * làm bài tập 58 /30 và nhắc lại tính chất của tỉ lệ thức ? -Gv cho hs nhận xét bổ sung -cho điểm Hoạt động 2: Bài luyện tại lớp Cho hs làm bài tập 60 /31 câu a,b vào vở , gọi 2 HS lên bảng làm 2 câu -cho hs nhận xét bổ sung nếu có Cho hs làm bài 61, sgk/31 -HS1 lên bảng làm bài 55 và viết tính chất của dãy tỉ số vào góc bảng phải -HS2:làm bài 58 và viết t/c vào góc bảng -HS làm bài 61 a,b 2 hs lên bảng làm có thể -vận dụng tích trung tỉ bằng tích ngoại tỉ -HS hoạt động nhóm bài 61 Bài 60/31 sgk: tìm x trong tỉ lệ thức : - 9 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà thảo luận theo nhóm nhóm nào xong trước thì được lên bảng trình bày gv có thể gợi ý cho hs 7A4 -các nhóm theo dõi và bổ sung -Cho HS làm bài 64 /31 -diễn đạt ngôn ngữ nói về ngôn ngữ toán học -HS đứng lên nêu cách làm -gọi HS lên bảng làm bài - cả lớp cùng làm rồi đối chứng -GV hướng dẫn bài 64: gọi giá trị các tỉ số của tỉ lệ thức đã cho là k =>a= bk; c=dk thay vào các tỉ số cần suy ra đ63 chứng tỏ 2 tỉ số bằng nhau Hoạt động 3: Cũng cố - dặn dò -Khắc sâu các dạng bài tập trên - BVN: phần còn lại - lớp 7A2 : 82;83;84 SBT - chuẩn bị:số thập phân hữu hạn - vô hạn tuần hoàn -nhóm xong trước cữ đại diện lên bảng trình bày -HS tập dượt phần diễn đạt này -HS nêu cách làm -một hs lên bảng làm -HS nhận xét và bổ sung nếu cần 5,145,0:675,0 675,045,0 25,2.3,0.1,0.5,4 ).1,0(:25,23,0:5,4) 4 3 8 4 35 2.6 7.15 6 7 15 2 4 7 . 3 2 5 2 3 1 5 2 : 4 3 1 3 2 :. 3 1 ) == ⇒= =⇒ = === =⇒=⇒ =       x x x xb x x x xa Bài 61/sgk/31: tìm x,y,z biết : 54 ; 32 zyyx == và x+y- z=10 từ 12832 yxyx =⇒= từ 151254 zyzy =⇒= do đó => 5 10 1512815128 = −+ −+ === zyxzyx vậy x=16; y=24; z=30 Bài 64:gọi số hs 4 khối 6;7;8;9 theo thứ tự là a;b;c;d ta có : 6789 dcba === và b-d=70 theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 35 2 70 686789 == − − ==== dbdcba vậy a= 35.9= 315 b= 8.35 =280 c= 7.35=245 d= 6.35=210 Bài 64 : hướng dẫn Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Lớp Tiết(TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: - 10 - [...]... Bài 7/ sgk 56 2 kg dâu cần 3 kg đường 2,5kg dâu cần x kg đường ? Khối lượng dâu và đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận Ta có : 2 3 3.2,5 = ⇒x= = 3 ,75 2,5 x 2 Trả lời: bạn Hạnh nói đúng Bài 8 sgk 56 Gọi số cây trồng của 3 lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là x,y,z Ta có : x+y+z=24 và x y z x+ y+z = = = 32 28 36 32 + 28 + 36 = 24 1 = 96 4 =>x=8; y =7; z=9 Trả lời : số cây trồng của các lớp 7A ; 7B ; 7C theo thứ tự. .. 15 0 b) 20 = − ,15; 22 = 0,6(81) 7 14 2 = − ,58(3); 0 = = 0,4 12 35 5 Bài 70 :Viết về dạng phân số tối giản : Giáo án tự chọn vở - gọi một số hs lên bảng làm mỗi HS một câu -Cho hs làm bài 71 -GV nhắc hs lưu ý dạng phân số này còn vận dung vào bài 72 để làm -cho học sinh làm bài 88 sbt /15 *gv hướng dẫn học sinh làm câu a *cho hs làm câu b,c - Gv u cầu hs làm bài 72 sgk - Cho hs làm bài 90 -gợi ý cho... cầu hs tìm hiểu bài và làm bài -HS đọc trên đồ thị Hoạt động 3:Dặn dò -BVN: 45; 47 sgk /74 ;73 48;49;50 sbt /76 ;77 Đọc thêm bài sgk -Chuẩn bị n Tập -HS trả lời các câu hỏi Trường THCS Tát Ngà Trên đồ thị ta thấy: a)f(2)=-1 f(-2)=1; f(4)=-2; f(0)=0 b) y=-1=>x=2 y=0=>x=0 y=2,5=>x=-5 c)y dương  x âm y âm  x dương Bài 43 sgk /72 a) thời gian chuyển động của người đi bộ là 4(h), của người đi xe đạp là 2(h)... Kiểm tra 15’ nhằm đánh giá sự lĩnh hội và áp dụng kiến thức của hs - 14 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà II- CHUẨN BỊ :-Bảng phụ ghi các bài tập , đề kiểm tra - Bảng hoạt động nhóm , giấy kiểm tra III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-n định : kiểm tra sĩ số học sinh 2- Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 : luyện tập Bài 1: Chọn các số thích... tốn Một hs lên bảng làm b=24:6=4 c=24:8=3 trên Trả lời : số máy của ba đội theo thứ tự là 6;4;3 máy • Kiểm tra 15 phút Đề ra : Câu 1: nêu tính chất của tỉ lệ nghịch , viết cơng thức tổng qt Câu 2: tìm ba cạnh của tam giác , Hoạt động 2: Kiểm tra 15 phút -Gv đưa bảng đã ghi đề bài trên bảng lớn : Đáp án - 15 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Câu 1: trả lời đúng (2đ) -Hs làm bài vào giấy Viết đúng cơng... thuộc đồ thị hàm số y=-3x * minh hoạ bằng Đồ thị y 4 3 2 1 -1 0 1 2 3 Bài 2: bài 42sgk /72 y -2 1 0 B x A 2 x C -1 a-A(2;1) Thay x=2;y=1 vào cơng thức y=ax=> 1=a.2=>a=1/2=> y=1/2 x b-Điểm trên đồ thị có hồnh độ ½ là B(1/2; ¼ ) c-Điểm trên đồ thị có tung độ bằng (-1) là C( -2;-1) Bài 44 sgk /73 y -5 0 4 x Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 -GV quan sát và hướng nhóm dẫn , kiểm tra các nhóm làm việc Đại... theo thứ tự là 8 ;7; 9 cây Bài 10 : Gọi các cạnh của tam giác là x; y; z ta có : x+y+z= 45 Và: x y z x + y + z 45 = = = = =5 2 3 4 2+3+ 4 9 -HS nhận xét bài làm x= 5.2=10 của nhóm - 13 - Giáo án tự chọn hoạt độngn nhóm Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà y=5.3=15 z=5.4=20 -cử một nhóm đại diện trình trả lời :Các cạnh của tam giác bày đó là : 10;15;20 cm Bài tốn đố : Gọi x; y;z theo thứ tự là số -GV kiểm... phụ ghi lại các bảng 5, bảng 6, bảng 7 như trong sgk -HS kẽ sẵn các bảng 5;6 ;7 vào vở ghi III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- n định : kiểm tra sĩ số học sinh 2- Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ - 3 học sinh lên - Sữa bài 1 : -gọi 3 học sinh lên bảng làm bảng làm bài ( Dựa vào hiện tượng mỗi hs - 19 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 bài tập 1... thấp nhất : 7 - Gọi 2 hs lên bảng - Điểm số cao nhất 10 vào vở làm bài - Số điểm 8 và 9 chiếm tỷ lệ cao Bài 7 SBT/4 -2 hs lên bảng Từ bảng tần số : làm - 21 - Giáo án tự chọn -Gv kiểm tra bài làm của một số hs Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà Giá trò (x) 110 115 120 125 130 Tần số (n) 4 7 9 8 2 N= Ta có bảng số liệu ban đầu : 110 115 125 120 115 130 130 125 120 120 110 115 120 115 110 125 120... Bảng phụ (vẽ biểu đồ của bài ) a) nhận xét : điểm thấp nhất của bài kiểm tra là 2 điểm cao nhất là 10 , số hs đạt điểm 7 là nhiều nhất , số hs đạt từ 5 đến 8 điểm chiếm tỉ lệ cao ,có 33 hs làm bài b) Bảng tần số : điểm (x) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tần số n 1 3 3 5 6 8 4 2 1 N= 33 Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 bình cộng ( vẽ bảng 19 vào vở và làm bài ?1; ?2 vào vở Trường THCS Tát Ngà Lớp Tiết(TKB): . tính nhanh ( ) [ ] [ ] 5,0).53,3(5,0. 47, 2 :2,0). 17, 9(2,0.83,20 −− −+− =[(-20,83-9, 17) .o,2]: [(2, 47+ 3,53).0,5]=-2 Bài 25: tìm x biết :1 3, 27, 1 TH x =− Nếu x-1 ,7& gt;=0=>x>=1 ,7 ta có x-1 ,7= 2,3=>x=4(ch) -. 3 lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là x,y,z Ta có : x+y+z=24 và 362832362832 ++ ++ === zyxzyx 4 1 96 24 == =>x=8; y =7; z=9 Trả lời : số cây trồng của các lớp 7A ; 7B ; 7C theo thứ tự là 8 ;7; 9 cây. khối 6 ;7; 8;9 theo thứ tự là a;b;c;d ta có : 678 9 dcba === và b-d =70 theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 35 2 70 68 678 9 == − − ==== dbdcba vậy a= 35.9= 315 b= 8.35 =280 c= 7. 35=245
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán 7 (2014), Giáo án tự chọn toán 7 (2014), Giáo án tự chọn toán 7 (2014)