0

Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Poongshin vina

213 1,203 1
  • Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Poongshin vina

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 21:49

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA1.1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VỊ TRÍ CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA. Công ty may POONGSHIN VINA là một công ty đ¬ược thành lập theo hình thức công ty TNHH 1 thành viên được đầu tư 100% vốn nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập không phụ thuộc vào các công ty thuộc POONGSHIN VINA Hàn Quốc có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính có con dấu riêng và hoạt động theo luật doanh nghiệp.1.1.1: Tên công ty.•Tên gọi: Công ty may POONG SHIN VINA•Tên giao dịch quốc tế: POOG SHIN VINA Company Liimited•Tên công ty viết tắt: PSINC Co., LTD•Công ty có:Trụ sở chính đặt tại: 5660 SOONGIN DONG, JOROGU, SEOUL, KOREA.Tel: 8236729630Fax: 8236729630Chi nhánh: Công ty may POONG SHIN VINA đặt tại khu công nghiệp Phúc Khánh – TP Thái Bình.Tel: 84363845941Fax: 84363845941Mã số thuế: 1000339147Email: psincopoongshin.com1.1.2: Vốn điều lệ của công ty là: 3.489.720 USD (Ba triệu bốn trăm tám mươi chin nghìn bảy trăm hai mươi USD)Trong đó: Bằng tiền Việt Nam là: 75.028.980 đBằng tài sản là: 0 đ Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA 1.1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VỊ TRÍ CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA. Công ty may POONGSHIN VINA là một công ty được thành lập theo hình thức công ty TNHH 1 thành viên được đầu tư 100% vốn nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập không phụ thuộc vào các công ty thuộc POONGSHIN VINA Hàn Quốc có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính có con dấu riêng và hoạt động theo luật doanh nghiệp. 1.1.1: Tên công ty. • Tên gọi: Công ty may POONG SHIN VINA • Tên giao dịch quốc tế: POOG SHIN VINA Company Liimited • Tên công ty viết tắt: PSINC Co., LTD • Công ty có: Trụ sở chính đặt tại: 56-60 SOONGIN- DONG, JOROGU, SEOUL, KOREA. Tel: 82-3672-9630 Fax: 82-3672-9630  Chi nhánh: Công ty may POONG SHIN VINA đặt tại khu công nghiệp Phúc Khánh – TP Thái Bình. Tel: 84-36-3845941 Fax: 84-36-3845941 Mã số thuế: 1000339147 Email: psinco@poongshin.com 1.1.2: Vốn điều lệ của công ty là:  3.489.720 USD (Ba triệu bốn trăm tám mươi chin nghìn bảy trăm hai mươi USD)  Trong đó: Bằng tiền Việt Nam là: 75.028.980 đ Bằng tài sản là: 0 đ 1.1.3: Quyết định thành lập. Công ty PoongShin Vina được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 208-81- 1530 ngày 01-04-1992. Công ty đã có quan hệ với các xí nghiệp may Việt Nam như: Công ty may X-20, Công ty may Thăng Long, Công ty may XNK Thái Bình từ năm 1996. Hàng năm Công ty POONGSHIN VINA hợp đồng với công ty may của Việt Nam sản xuất hàng triệu mặt hàng may mặc xuất khẩu cho các khách hàng lớn của Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á. GVHD: Nguyễn Ngọc An 1 Nhóm SVTH Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina Ngày 16/01/2006 Công ty thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Hà Nội theo giấy phép số 13/2001/GP-UB do UBND Thành Phố Hà Nội cấp. Ngày 8/8/2003 Công ty POONGSHIN VINA được thành lập theo giấy phép đầu tư số 28/GP-TB do UBND tỉnh Thái Bình cấp. Ngày 15/12/2005 công ty xin thành lập công ty PSINC theo giấy phép kinh doanh số 101-86-19975 tại 56-60 SOONGIN- DONG, JOONGROGU, SEOUL, KOREA. Công ty có nhiệm vụ các phụ kiện hàng may mặc và sản xuất đệm cho hàng đua ô tô. Từ khi thành lập cho đến nay công ty luôn chú trong việc đầu tư đổi mới trang thiết bị sản xuất và nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ CNV trong công ty. Cụ thể là hàng năm công ty thường mở các cuộc thi tay nghề cho công nhân sản xuất nhằm lựa chọn ra những công nhân có tay nghề cao, động viên khuyến khích kịp thời từ đó tạo ra sự thúc đẩy cho công nhân trong các truyền sản xuất phấn đấu hơn nữa. Hơn thế nữa, nhằm mở rộng thị trường và quản lý tốt chất lượng sản phẩm công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISO 9001-2000. Chính vì vậy chỉ trong 1 thời gian ngắn công ty đã chiếm được một thị phần khá lớn trong thị trường nghành dệt may. Trong tương lai các sản phẩm của công ty sẽ còn vươn xa hơn nữa để hội nhập với nền kinh tế mở cửa. 1.2: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA. 1.2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Công ty TNHH PhoongSin Vina chịu sự quản lý trực tiếp của giám đốc cùng với các phòng ban là người giúp việc của giám đốc được giám đốc ủy quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm trực tiếp với giám đốc vế phần việc được phân công. Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quán lý của công ty GVHD: Nguyễn Ngọc An 2 Nhóm SVTH Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina Giám đốc công ty: Có nhiệm vụ quyết định phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất – kinh doanh và các chủ trương lớn của công ty. Quyết định về các vấn đề về bộ máy điều hành của công ty để đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cáo. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong bộ máy quản lý của công ty. • Phòng kế hoạch kinh doanh Quản lý kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty. Cùng với nhân viên các phòng công ty và các đơn vị trực thuộc để xây dựng đồng bộ các mặt kế hoạch: kế toán sử dụng vốn (gồm cả vốn ngoại tệ) và tài vụ, kế hoạch vật tư kho hàng vận tải, kế hoạch sản xuất đề ra các phương án kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty cũng như với tình hình kinh tế chung. • Phòng kế toán Tổ chức hạch toán kinh tế kế toán công ty. Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước. Tổng hợp kết quả kinh doanh lập báo cáo tài chính và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của công ty. GVHD: Nguyễn Ngọc An 3 Nhóm SVTH Phòng kế toán Phòng tổ chức tài chính Phòng KH kinh doanh Phòng kỹ thuật Giám đốc Phòng vật tư Phòng y tế Phòng xuất nhập khẩu Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina Ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời và có hệ thống có sự diễn biến các nghiệp vụ cấp vốn, vay vốn, giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc huy động vật tư, nguyên liệu, hàng hóa trong sản xuất kinh doanh của công ty. Theo dõi công nợ của công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Thực hiện công tác thanh toán đối nội và thanh toán quốc tế. Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với các phòng nhân viên của công ty để hạch toán lỗ hoặc lãi cho từng đơn vị trực thuộc, giúp cho ban giám đốc công ty nắm chắc nguồn vốn, biết rõ số lời. • Phòng tổ chức tài chính Tham mưu cho giám đốc công ty về tổ chức bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn công ty, giải quyết các thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu….là thành viên thường trực của hội đồng thi đua và hội đồng kỷ luật của công ty. Quy hoạch cán bộ, tham mưu cho giám đốc quyết định việc đề bạt và phân công cán bộ lãnh đạo quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng các phòng ban ) của công ty và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân viên, thi tay nghề cho cán bộ, nhân viên toàn công ty. Quản lý lao động, tiền lương cán bộ, công nhân viên cùng với phòng kế toán xây dựng tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương kinh phí hành chính công ty và các đơn vị trực thuộc. Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thường và tài liệu quan trọng. Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp sinh hoạt định kỳ và bất thường. Theo dõi pháp chế về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hướng dẫn các đơn vị thuộc công ty hoạt động, ký kết hợp đồng liên kết kinh doanh đúng pháp luật. • Phòng kỹ thuật. GVHD: Nguyễn Ngọc An 4 Nhóm SVTH Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina Tham mưu giúp việc cho giám đốc trong công tác kế toán tài chính nhằm sử dụng đồng vốn hợp lý, đúng chế độ, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục và đạt hiêu quả kinh tế cao. • Phòng vật tư. Có chức năng tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực bảo quản và cung cấp vật tư, lập kế hoạch và giao kế hoạch cho các phân xưởng kiểm tra, giám sát nguyên phụ liệu thành phẩm, khai thác tìm kiếm thị trường. • Phòng y tế. Làm công tác về xã hội như quản lý các công trình công cộng,môi trường đời sống cho cán bộ công nhân viên đảm bảo y tế sức khoẻ cho mọi lao động. • Phòng xuất nhập khẩu. Nghiên cứu thông tin nước ngoài để đẩy nhanh xuất khẩu các sản phẩm của công ty. GVHD: Nguyễn Ngọc An 5 Nhóm SVTH Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina 1.2.2. Tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh Sơ đồ 1.2: Sơ đồ công nghệ xưởng may  Thuận lợi: - Xí nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuật khẩu chất lượng cao, xuất hàng chủ yếu cho thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Á vì vậy công tác quản lý vật tư, quản lý chất lượng sản phẩm yêu cầu rất nghiêm ngặt và phải đáp ứng yêu cầu khách hàng. - Công nghệ thiết kế, lập bảo vệ đều lập trên máy vi tính. - Máy may hầu như dùng máy may tự động, nhiều chức năng. - Những sản phẩm chỉ dùng công nghệ dán ép (không may) đều phải cắt bằng máy cắt LAZE để đảm bảo độ chính xác và những máy chuyên dùng của Nhật và các nước Châu Âu. - Khách hàng trưc tiếp Khách hàng trực tiếp đến kiểm tra chất lượng sản phẩm từ khâu tạo mẫu, nguyên phụ kiện, đến chất lượng sản phẩm cuối cùng. GVHD: Nguyễn Ngọc An 6 Nhóm SVTH NK nguyên vật liệu Kiểm tra cân đối vật tư Vật tư chính là: vải Nguyên phụ liệu Phòng kỹ thuật cắt Xưởng thêu Xưởng in-WELDING Xưởng may gồm 15line Đóng thùng và xuất thùng Hoàn thiện-Kiểm tra chất lượng Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina - Hầu hết sản phẩm may mặc đều là loại chống thấm vì vậy vải chính phải tráng nhựa, đường may phải dán 100% và đều phải thử độ kín với áp lực lớn hơn hoặc bằng 30cm 3. - Đóng gói xuất hàng theo địa chỉ của khách hàng.  Khó khăn: - Do công nghệ mới và công nhân lành nghề cha nhiều nên trong quá trình sản xuất công ty còn gặp nhiều khó khăn. - Nền kinh tế thị trờng còn nhiều biến động phức tạp, lãi xuất ngân hàng tăng cao, liên tục thay đổi đòi hỏi công tác kế toán phải chặt chẽ, hợp lý mới đáp ứng nhu cầu đặt ra. - Trước tình hình khủng hoảng, suy thoái toàn cầu nói chung. Chính vì thế công ty không tránh khỏi những khó khăn nhất định, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, thị trường đầu và và thị trường đầu ra của sản phẩm. 1.2.3.Cơ cấu phòng kế toán. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Công ty chỉ mở một bộ phận sổ kế toán, tổ chức một bộ phận máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn kế toán ở mọi phần hành kế toán. Phòng kế toán của công ty phải thực hiện toàn bộ công tác từ thu nhận, ghi sổ thống kê các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xử lý thông tin lưu giữ bảo quản sổ sách, chứng từ, công nợ, lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định, báo cáo quản trị, cung cấp, phân tích các số liệu giúp giám đốc có các quyết định chỉ đạo thúc đẩy bán hàng và thu hồi công nợ. Đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả, góp phần thúc đẩy kế hoạch kinh doanh của công ty GVHD: Nguyễn Ngọc An 7 Nhóm SVTH Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina Sơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy công ty • Kế toán trưởng (kiêm kế toán tổng hợp). Tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, thống kê thông tin kinh tế của công ty. Là trợ thủ đắc lực của giám đốc trong công tác tài chính và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về tính chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ của số liệu kế toán. Hổ trợ đào tạo về nghiệp vụ cho bộ phận kế toán. Cập nhật hướng dẫn kịp thời về chế độ kế toán. Lập và phân tích báo cáo quản trị, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. • Kế toán giá thành. Căn cứ vào bãng phân bổ vật liệu, CCDC, bảng tổng hợp vật liệu xuất dùng, bảng phân bổ tiền lương…và các chứng từ khác có liên quan để ghi vào sổ tổng hợp chi phí sản xuất (có chi tiết cho từng xi nghiệp), phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành cho từng mặt hàng cụ thể. Theo dõi toàn bộ biến động TSCĐ cuả công ty, phân bố kịp thời và chính xác giá trị hao mòn TSCĐ cho các đối tượng, theo dõi thực hiện các khấu hao, sữa chữa TSCĐ. Hỗ trợ kế toán trưởng tổng hợp báo cáo. GVHD: Nguyễn Ngọc An 8 Nhóm SVTH Kế toán giá thành Kế toán tiền mặt và lương Kế toán ngân hàng, Thuế, công nợ Kế toán DT, công nợ, hạch toán XN Kế toán kho Kế toán trưởng Kế toán xí nghiệp nửa thành Kế toán xí nghiệp dệt Kế toán xí nghiệp tẩy nhuộm Kế toán xí nghiệp hoàn tất Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina • Kế toán tiền mặt, tiền lương. Có trách nhiệm thu chi toàn bộ hoạt động của công ty. Ghi sổ quỹ hàng ngày những nghịêp vụ phát sinh và chuyển chứng từ thu chi cho thủ quỹ. Ghi sổ chi tiết theo dõi tiền lương và các khoản trích của công nhân để vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh từ bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng phân bổ tiền lương và BHXH. • Kế toán ngân hàng, thuế, công nợ. Theo dõi tiền gửi, tiền vay ngân hàng mở sổ chi tiết theo dõi tiền gửi ngân hàng, hàng ngày đối chiếu số dư trên tài khoản của công ty ở ngân hàng với sổ ghi ngân hàng theo dõi tình hình thanh toán của công ty với các đối tượng thanh toán như khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ công ty. Chịu tránh nhiệm kê khai hoàn thuế, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ nhà nước. • Kế toán kho. Hàng căn cứ vào các chứng từ gốc chịu trách nhiệm nhập, xuất NVL, vật tư, thành phẩm và quản lý hàng tồn kho của công ty. • Kế toán doanh thu công nợ, hạch toán xí nghiệp. Hàng ngày căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh viết hoá đơn và theo dõi doanh thu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó theo dõi, giám sátquá trình sản xuất, tiêu hao các đơn vị trực thuộc nghành dệt may. Bộ phận kế toán tại xí nghiệp chịu trách nhiệm nhập, xuất NVL, vật tư, sản phẩm, quản lý hàng tồn kho, cân đối tiêu hao vật tư, nguyên liệu tính lương cho công nhân. Lập báo cáo liên quan đến quá trình điều hành sản xuất…tại đơn vị mà mình công tác, cuối tháng gửi lên cho kế toán phụ trách (kế toán doanh thu, công nợ, hạch toán xí nghịêp) trên công ty. GVHD: Nguyễn Ngọc An 9 Nhóm SVTH Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty May PhoongShin Vina 1.3. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY. 1.3.1. Hình thức kế toán áp dung tại công ty: Nhật ký chung Sơ đồ 1.4. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty Ghi chú: - Ghi hàng ngày - Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ - Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 1.3.2. Sổ sách kế toán chủ yếu - Sổ nhật ký chung - Sổ cái - Các sổ và thẻ kế toán chi tiết - Các sổ sách chứng từ khác 1.3.3. Các chính sách kế toán mà công ty áp dụng Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ tài chính là tương đối tốt và đạt hiệu quả cao. 1.3.4. Phương pháp kế toán hàng tồn kho tại công ty. - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: theo phương pháp Bình quân gia quyền - Hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1.3.5. Phương pháp nộp thuế GTGT tại công ty. Công ty áp dụng theo phương pháp khấu trừ. GVHD: Nguyễn Ngọc An 10 Nhóm SVTH Sổ nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Bảng báo cáo tài chính Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt [...]... SVTH: Bùi Thị Liễu … … … 48.179.128 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina Ngày 31 tháng 03 năm 2011 Người lập sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám Đốc (Ký, họ tên) GVHD: Nguyễn Ngọc An (Ký, họ tên và đóng dấu) 19 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina Đơn vị :Công ty TNHH Poongshin Vina Mẫu số B07 -DN Địa chỉ: Khu CN Phúc Khánh-TP... năm 2011 Người lập sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Nguyễn Ngọc An Tồn 373.350.782 … Giám Đốc (Ký, họ tên và đóng dấu) 21 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina GVHD: Nguyễn Ngọc An 22 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina CÔNG TY TNHH PS VINA Mẫu số B03-DN Khu công nghiệp Phúc Khánh-TP... Nhóm SVTH Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA 2.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 2.1.1 Kế toán tiền mặt 2.1.1.1 Tài khoản sử dụng TK cấp 1: 111 – Tiền mặt TK cấp 2: 111.1 – Tiền mặt Việt Nam 2.1.1.2 Chứng từ sử dụng: • • • • • Hóa đơn GTGT Phiếu thu Phiếu chi Giấy đề nghị tạm ứng Giấy thanh toán tạm ứng 2.1.1.3... 265.031.962 265.031.962 700.000.000 ……………… 482.080.108.918 Ngày 31tháng 03 năm 2011 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 627 133 111 111 112 Giám Đốc (Ký, họ tên và đóng dấu) 24 SVTH: Bùi Thị Liễu 700.000.000 …………… 482.080.108.918 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina Đơn vị: Công ty TNHH Poongshin Vina Mẫu số B03b-DN Địa chỉ: Khu CN Phúc Khánh-TP Thái Bình (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC... Thanh toán viên Kiểm soát viên (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THÁI BÌNH GIẤY BÁO NỢ Số: BN22/03 Ngày 14/03/2011 GVHD: Nguyễn Ngọc An 31 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina Ngân Hàng Công Thương Thái Bình Số chứng từ: 22/03 Đơn vị được hưởng: Công ty may XK Hà Châu Số tài khoản: 04470604000 Tại Ngân Hàng Công Thương... gia công của Công ty Poong Shin Co., LTD trả bằng TGNH 2.000.130.000 đồng (7) Phiếu BC03/03, ngày 29/03/2011,nhận được tiền gia công của công ty Poong Shin Co., LTD trả bằng TGNH 2.393.710.305 đồng (8) Phiếu BC04/03 ngày 31/03/2011, nhận được tiền gia công của công ty PSINC Co., LTD trả bằng TGNH 868.072.328 đồng GVHD: Nguyễn Ngọc An 30 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công. .. 31 tháng 03 năm 2011 Người lập sổ Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng GVHD: Nguyễn Ngọc An 17 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina Đơn vị: Công ty may Poongshin Vina Mẫu số B03a2-DN Địa chỉ: Khu CN Phúc Khánh-TP Thái Bình (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Mã số thuế: 1000339147 Ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)... viên công ty TNHH PoongShin Vina Lý do: trả tiền gia công dán lại túi đựng hàng Số tiền 4.659.600 Bằng chữ: Bốn triệu sáu trăm lăm mươi chín nghìn sáu trăm đồng Kèm theo: 01 hoá đơn BH Chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bốn triệu sáu trăm lăm mươi chín nghìn sáu trăm đồng Ngày 07 tháng 03 năm 2011 GVHD: Nguyễn Ngọc An 15 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty. .. trăm ba mươi nghìn đồng chẵn Ngày 26 tháng 03 năm 2011 Đơn vị bán Đơn vị mua (ký, họ tên) (ký, họ tên) GVHD: Nguyễn Ngọc An 33 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina Đơn vi: Công ty TNHH Poong Shin Vina Mẫu số:B 03a1-DN Địa chỉ: Khu CN Phúc Khánh-Tp Thái Bình (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Mã số thuế: 1000339147 Ngày20/03/2006 của bộ trưởng BTC)... 31/03 May gia công áo xuất khẩu Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 265.031.962 700.000.000 700.000.000 … … Cộng chuyển trang sau … 1.765.119.902 … 1500.000.000 Ghi có các TK TK TK khá 333 ST … GVHD: Nguyễn Ngọc An 16 700.000.000 87.940 100.000.000 265.031.962 … 265.119.902 SVTH: Bùi Thị Liễu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty May PoongShin Vina Ngày 31 tháng 03 năm 2011 Người lập sổ Kế toán trưởng . nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ CNV trong công ty. Cụ thể là hàng năm công ty thường mở các cuộc thi tay nghề cho công nhân sản xuất nhằm lựa chọn ra những công nhân có tay nghề cao, . chế độ, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục và đạt hiêu quả kinh tế cao. • Phòng vật tư. Có chức năng tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực bảo quản và cung cấp vật. công nghệ xưởng may  Thuận lợi: - Xí nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuật khẩu chất lượng cao, xuất hàng chủ yếu cho thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Á vì vậy công tác quản lý vật tư,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Poongshin vina,

Từ khóa liên quan