0

BÁO CÁO THỰC TẬP QUY TRÌNH GIAO NHẬN TẠI CẢNG MASCO

34 2,205 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 09:10

Lịch sử đã chứng minh rằng, các cuộc cách mạng khoa học lớn đã diễn ra trong đời sống xã hội con người đều được phản ánh trong ngành vận tải. Quá trình vận tải luôn được cải tiến và hoàn thiện. Mục đích chủ yếu của tiến bộ kỹ thuật và tổ chức trong vận tải là rút ngắn được thời gian chuyên chở, đảm bảo an toàn cho đối tượng chuyên chở và giảm được chi phí chuyên chở tới mức thấp nhất.Vấn đề cơ bản để tăng năng lực vận tải và năng suất chuyên chở là tăng cường cơ giới hoá khâu xếp dỡ hàng ở các điểm vận tải. Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy cơ giới hoá toàn bộ khâu xếp dỡ hàng hoá là tạo ra những kiện hàng lớn thích hợp. Việc tạo ra những kiện hàng thích hợp trong vận tải được gọi là “đơn vị hoá” hàng hoá. Phương pháp tạo ra hàng hoá đơn vị và hiện đại trong vận tải là dùng container. Container cùng với hàng hoá xếp trong đó tạo thành một đơn vị hàng hoá trong suốt quá trình chuyên chở. Đó là một phương pháp đơn vị hàng hoá hoàn thiện nhất và mang lại hiệu quả kinh tế trong vận tải nội địa cũng như trong vận tải quốc tế hiện nay [...]... đếm; + Giao nhận theo mớn nước; + Giao nhận theo nguyên container niêm chì - Trách nhiệm giao nhận hàng hoá là của chủ hàng hoặc của người được chủ hàng uỷ thác (cảng) với người vận chuyển (tàu) Chủ hàng phải tổ chức giao nhận hàng hoá đảm bảo định mức xếp dỡ của cảng - Nếu chủ hàng không tự giao nhận được phải uỷ thác cho cảng trong việc giao nhận với tàu và giao nhận với chủ hàng nội địa - Người nhận. .. đưa về CY hoặc CFS của cảng đến và giao cho người nhận 4.Phương pháp nhận nguyên, giao lẻ (FCL/LCL) Phương pháp này ngược lại với phương pháp nhận lẻ giao nguyên tức là người chuyên chở khi nhận thì nhận nguyên container từ chủ hàng và có thể cấp nhiều B/L tương ứng với số lượng người nhận Tại nơi đến người chuyên chở sẽ giao lẻ cho từng người nhận tại CFS Từ thực tiễn giao nhận hàng hoá vận chuyển... 14 IV Các phương pháp giao hàng bằng container 15 Phần 3: Tổ chức và kỹ thuật giao nhận hàng container tại cảng 19 I Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng container tại cảng 19 II Nhiệm vụ của các bên tham gia quá trình giao nhận hàng container tại cảng 20 III .Trình tự giao nhận hàng container tại cảng 22 Kết luận - Kiến nghị 29 Mục lục Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH 34 Trang ... THUẬT GIAO NHẬN HÀNG CONTAINER TẠI CẢNG I.Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng container tại cảng Việc giao nhận hàng container phải dựa trên cơ sở pháp lý như : các quy phạm pháp luật quốc tế (các công ước về vận đơn, vận tải; công ước về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế ), các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Việt Nam về giao nhận- vận tải; các loại hợp đồng và L/C thì mới đảm bảo quy n... KTN-43-ĐH 17 Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Hãng tàu vận chuyển container đến cảng đến, dỡ khỏi tàu và giao nguyên container cho đại ký của người gom hàng tại cảng đến trên cơ sở xuất trình Master B/L; - Đại lý của người gom hàng bằng chi phí của mình dỡ hàng ra khỏi container và giao hàng cho các người nhận trên cơ sở các người nhận đó xuất trình House B/L 3.Phương pháp nhận lẻ, giao nguyên (LCL/FCL)... với cảng - Cung cấp cho cảng các thông tin về hàng hoá và tàu - Theo dõi quá trình giao nhận để giải quy t những vấn đề phát sinh Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH 21 Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lập các chứng từ cần thiết trong quá trình giao nhận để có cơ sở khiếu nại các bên có liên quan - Thanh toán các loại phí cho cảng 3 Ngưòi vận chuyển (tàu) phải : * Cung cấp các chứng từ cần thiết cho cảng. .. cho cảng để cảng giao nhận hàng hoá : - Đối với hàng nhập khẩu : + 02 bản lược khai hàng hoá; + 02 bản sơ đồ xếp hàng; + 02 bản chi tiết hầm hàng; + 01 bộ vận đơn đường biển (nếu uỷ thác giao nhận cho cảng) Các giấy tờ trên phải giao cho cảng 24 giờ trước khi tàu đến vị trí hoa tiêu Nếu là hàng container lưu tại kho bãi cảng, người nhận hàng còn phải giao cho cảng Lệnh giao hàng (có xác nhận của Hải... kho hàng tại cảng xuất trình:  Tờ khai HQ  Giấy uỷ quy n  Giấy giới thiệu  Lệnh giao hàng D/O  Giấy mượn vỏ cont Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH 28 Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sau đó cảng sẽ cấp lệnh giao hàng tại cảng (phiếu xuất kho ) cho chủ hàng Lệnh xuất kho bãi tương đương với phiếu giao nhận container (có lưu ý đến tình trạng của vỏ container) Tại kho bãi của cảng, người ta sẽ xem... người nhận) 2.Phương pháp nhận lẻ, giao lẻ (LCL/LCL) Hàng lẻ (Less Container Load - LCL) là lô hàng của một người gửi hàng có khối lượng nhỏ, không đủ đóng trong 1 container Nhận lẻ, giao lẻ tức là người Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH 16 Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên chở nhận lẻ từ người gửi hàng và giao lẻ cho người nhận phương pháp này diễn ra theo quy trình như sau: - Người gửi hàng giao. .. bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận tải, bốc dỡ, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu như Bộ Luật hàng hải 1990, Luật Hải quan, quy t định số 2073/QĐ-GT ngày 6-10-1991, Quy t định số 2106-QĐ/GTVT (thay thế quy t định 2073) ngày 23-8-1997 của Bộ trưởng Bộ Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH 19 Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giao thông vận tải Các văn bản hiện hành đã quy định những nguyên tắc giao nhận, . (Vented Container); - Container có hệ thống thông gió (Ventilated Container); - Container cách nhiệt (Thermal Insulated Container); - Container có máy lạnh (Refrigerated Container); - Container bồn. Container kín: có cửa hai bên ( Side-open Container) - Container thành cao (High Cube) để chở hàng nhẹ và cồng kềnh; - Container hở trên (Open Top Container): có cửa ở một đầu và trên hở; - Container. nơi để container chuẩn bị xếp hoặc vừa dỡ từ tàu xuống. 6. Bãi container (Container Yard - CY) Là nơi chứa, giao nhận, vận chuyển Container, bao gồm cả thềm, bến và bãi chờ. 7. Trạm giao nhận,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP QUY TRÌNH GIAO NHẬN TẠI CẢNG MASCO, BÁO CÁO THỰC TẬP QUY TRÌNH GIAO NHẬN TẠI CẢNG MASCO,

Từ khóa liên quan