Đề tài xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8

18 1.5K 2
Đề tài xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Những giờ dạy như trên thực chất là những giờ dạy chưa có hiệu quả, chất lượng còn thấp và đó chính là nguyên nhân học sinh không cảm thấy hứng thú học tập. Vậy làm thế nào để xây dựng được một giáo án cụ thể, có được một phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh để những giờ học thể dục thực sự là những giờ học vui, lôi cuốn và hấp dẫn. Đó cũng chính là câu hỏi luôn làm cho tôi băn khoăn, trăn trở và cũng chính là lí do tôi tôi vận dụng sáng kiến: “XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG GIẢNG DẠY THỂ DỤC LỚP 8”

Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp PHẦN MỞ ĐẦU I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Điều 53 Luật giáo dục rõ: Mục tiêu giáo dục phổ thông đào tạo hệ trẻ phát triển toàn diện Như giảng dạy Thể dục trường THCS nhiệm vụ nhu cầu thiếu Qua năm giảng dạy môn Thể dục, dự nhiều giờ, tham khảo số hồ sơ, soạn đồng nghiệp nhận thấy: Việc chuẩn bị giảng, soạn giáo án số giáo viên sơ sài, qua loa, chiếu lệ Đa số giáo viên soạn vắn tắt, không cụ thể, chưa đưa phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, chưa có chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học hay đưa tình sư phạm xảy tiết học để tìm biện pháp giải quyết, có phương pháp khắc phục thích hợp Một số giáo viên chưa hiểu rõ vị trí giảng tồn cấu trúc chương trình, chưa thấy mối liên hệ dạy dạy Cũng có học giáo viên chưa hiểu rõ đối tượng học sinh, chưa trọng tâm Giờ dạy thiếu dụng cụ, sử dụng đồ dùng dạy học chưa hợp lí, hiệu Có hạn chế số nguyên nhân sau: - Giáo viên chưa nghiên cứu kĩ nội dung học Chưa nghiên cứu phương pháp dạy học sách hướng dẫn giáo viên, chưa chịu khó tìm tịi, bổ sung phương pháp thích hợp - Chuẩn bị đồ dùng dạy học chưa chu đáo - Không nắm vững đối tượng học sinh - Thực chưa tốt việc soạn giáo án, chuẩn bị Tất nguyên nhân dẫn đến tình trạng: - Học sinh học cách thụ động, không phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh - Học sinh khơng có thời gian luyện tập nhiều - Đôi chuẩn bị không chu đáo dẫn đến số tình khơng an toàn tập luyện Những dạy thực chất dạy chưa có hiệu quả, chất lượng cịn thấp ngun nhân học sinh không cảm thấy hứng thú học tập Vậy làm để xây dựng giáo án cụ thể, có phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh để học thể dục thực học vui, lơi hấp dẫn Đó câu hỏi làm cho băn khoăn, trăn trở lí tơi tơi vận dụng sáng kiến: “XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG GIẢNG DẠY THỂ DỤC LỚP 8” II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Khác với mơn văn hóa khác, Thể dục mơn học mang tính đặc thù, địi hỏi phải có sức hấp dẫn, lơi cuốn, phải tạo khơng khí vui tươi, sơi nổi, tránh lặp li Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo ti: Xõy dng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp nhàm chán, áp đặt nặng nề kĩ thuật Đặc biệt em cần luyện tập, vui chơi, thư giãn sau tiết học văn hóa căng thẳng, qua em hiểu tác dụng việc luyện tập thể thao đời sống tinh thần người, đặc biệt thân em Vì mục đích tơi chọn vấn đề là: Tìm biện pháp để chuẩn bị giảng, xây dựng giáo án đảm bảo yêu cầu sau đây: - Đảm bảo tính xác, khoa học - Nội dung hình thức giảng dạy đa dạng, phong phú - Phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh - Có tính giáo dục thiết thực: Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm cho học sinh Giáo dục cho em tác dụng việc luyện tập thể thao, hướng người tới Chân - Thiện - Mĩ Qua giảng nhằm giúp cho học sinh nắm vững kiến thức học, tạo khơng khí hưng phấn, phấn khởi, để học thêm sinh động, hấp dẫn, giúp em hứng thú tham gia tập luyện đạt đến lượng vận động hợp lí Bên cạnh đó, thơng qua hình thức đa dạng phong phú, phương pháp luyện tập phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo em, giáo dục em trở thành học sinh có đạo đức tốt, biết giữ gìn kỉ luật, biết phấn đấu vượt qua trở ngại, khó khăn sống, trở thành ngoan, trò giỏi, tạo hứng thú để em u thích mơn học góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện ngành Giáo dục nước nhà III/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Học sinh lớp trường Trung học sở Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hịa Bình IV/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : - Nghiên cứu đạo Sở GD - ĐT Hịa Bình giáo dục tồn diện học sinh, chương trình phương pháp giảng mơn Thể dục trường THCS - Nghiên cứu nhận thức học sinh tầm quan trọng việc học tập mơn Thể dục - Tìm hiểu ngun nhân dẫn đến hạn chế giảng dạy môn thể dục trường THCS - Thực số giải pháp sau : + Tìm hiểu học sinh - Phân loại đối tượng + Tìm hiểu dạy + Sưu tầm nghiên cứu tư liệu phục vụ giảng + Chuẩn bị đồ dùng dạy học + Xây dựng giáo án + Dự kiến tình xảy + Rút học kinh nghiệm V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : - Điều tra - Trắc nghiệm - Phân tích Hä vµ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo ti: Xõy dng giỏo ỏn đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp - Nghiên cứu tài liệu - Tổng kết rút kinh nghiệm VI PHẠM VI GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU: - Địa bàn: Trường THCS Tuân Đạo - Thời gian: Trong năm học 2008 - 2009 - Phạm vi ứng dụng: Có thể ứng dụng cho tất giáo viên Thể dục cấp THCS PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN Giáo dục thể chất trường THCS tổ chức dựa sở giảng dạy môn học đặc biệt mang tên “Thể dục thể thao” Khuynh hướng giảng dạy môn học đảm bảo giáo dục thể chất chung sở thống với giáo dục toàn diện khả thể lực, củng cố sức khỏe, hoàn thiện đặc điểm cấu trúc thể Cùng với việc truyền thụ kiến thức chun mơn thể dục thể thao q trình giảng dạy đồng thời hình thành kỹ kỹ xảo vận động chương trình quy định, qua nhằm mục đích hình thành nhân cách cho học sinh, phát triển ý thức xã hội, rèn luyện đạo đức, ý chí, khả trí lực, óc thẩm mỹ giáo dục lao động Luyện tập thể dục thể thao thể học sinh THCS có ý nghĩa tác dụng lớn: + Học sinh THCS hướng dẫn, rèn luyện TDTT thường xuyên, bảo đảm phương pháp khoa học có ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển thể như: Khả trao đổi chất tăng cường, góp phần nâng cao sức đề kháng, sức khỏe, tố chất khả vận động Qua đó, tác động đến năng, cấu trúc hệ thống quan phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển theo lứa tuổi, như: Đối với hệ thần kinh, luyện tập TDTT nâng cao thăng bằng, tính linh hoạt, khả phân tích, tổng hợp, khả thích ứng thể thay đổi đột ngột hoàn cảnh khí hậu, thời tiết + Luyện tập TDTT cịn có ảnh hưởng khơng nhỏ đến phát triển tâm lý, hình thành nhân cách, sở, thời điểm, phương tiện tốt để chuẩn bị cho học sinh THCS vốn tri thức vận động, để em sẵn sàng, đủ sức khỏe học tập vươn lên tiến bộ, đồng thời bồi dưỡng, giáo dục, phát triển thói quen hoạt động, vận động TDTT đời sống, ý thức quan tâm hoạt động tập thể, tính tích cực, tính kỉ luật, tính tự tin, khiêm tốn hành vi đạo đức tốt khác Với ý nghĩa tác dụng trên, việc học thể dục trường THCS thiếu Để giảng dạy môn Thể dục đạt hiệu có nhiều phương pháp, trước hết phương pháp phải người giáo viên xếp cách khoa học, sử dụng hợp lí, linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh Muốn đạt Hä tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo ti: Xõy dng giỏo ỏn để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp điều người giáo viên trước lên lớp phải chuẩn bị kĩ giảng thông qua việc soạn giáo án Chuẩn bị tốt giáo án trước lên lớp việc làm quan trọng để đảm bảo thành công tiết dạy, học Các nhà Giáo dục khuyến cáo giáo viên rằng: Một giáo án tốt định tới 50% thành công tiết dạy học Thực vậy, người giáo viên dành công sức để soạn kế hoạch học thật hoàn chỉnh chi tiết có nghĩa việc lớp hình dung phác thảo đầy đủ, học có dự báo tình sư phạm xuất lớp, giúp người giáo viên tự tin lên lớp cách chủ động Chất lượng soạn giáo án thể trình độ sư phạm, tính sáng tạo, nghệ thuật giáo dục giáo viên, giáo án giảng dạy TDTT có tính chun biệt, nên với việc thực giáo án, giáo viên khơng chuẩn bị tồn diện tri thức khoa học cần thiết, mà cần qua để trao đổi vốn kĩ vận động phong phú, làm kĩ thuật, động tác…Đây sở để học TDTT có chất lượng giáo dục cao Thông qua việc soạn giáo án chi tiết người giáo viên áp dụng tốt phương pháp đổi phù hợp với thực tế giáo dục Chương 2: THỰC TRẠNG Trường THCS Tuân Đạ có 301 học sinh từ 11 đến 15 tuổi Địa phương nơi em sinh sống có phong trào hoạt động thể dục thể thao tương đối sôi không đồng đều, tập trung số mơn như: cầu lơng, bóng chuyền Các mơn Điền kinh chương trình học em khơng phát triển nên phần ảnh hưởng đến tư tưởng tinh thần học tập môn Thể dục học sinh Về thái độ nhận thức học sinh môn học thể dục qua khảo sát thực tế đầu năm 85 học sinh lớp trường THCS Tuân Đạo, tơi thấy: - Thực tế cịn số lượng lớn học sinh khơng thích học mơn thể dục - Gìơ học thể dục trường qua nhận xét em chưa thực hấp dẫn - Số lượng học sinh cho học môn Thể dục khơng đem lại lợi ích cho tương lai lớn Nhiều gia đình khơng muốn dành nhiều thời gian cho việc học môn Thể dục Sở dĩ có thực trạng xuất phát từ số nguyên nhân sau: - Nhiều học sinh, nhiều gia đình quan niệm: Mơn thể dục môn học phụ, không quan trọng Theo họ học Thể dục chẳng có lợi ích cho tương lai mình, mơn mà họ cần Văn, Tốn, Ngoại ngữ quan niệm ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, phần giảm em yêu thích, hứng thú học môn học - Trong thực tế, nhận thấy: Vẫn số giáo viên thực chưa tốt việc đổi phương pháp dạy học nên kết giảng dạy chưa cao, học nhàm chán, chưa có sức hấp dẫn học sinh - Sân luyện tập chưa đủ tiêu chuẩn đem lại hạn chế cho giáo viên tổ chức tập luyện Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo ti: Xõy dng giỏo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp Từ thực tế trên, nhận thấy việc đổi phương pháp giảng dạy môn Thể dục nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi giáo viên phải có tư duy, đầu tư thời gian cơng sức vào chuẩn bị giảng Có việc giảng dạy Thể dục thực có ý nghĩa đạt hiệu cao Chương 3: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM A Thực nghiệm khoa học: Căn vào thực trạng xây dựng cho thân số bước chuẩn bị giảng trước lên lớp, điều giúp tơi vững vàng chuyên môn, tự tin giảng dạy Bên cạnh đó, biết: Giáo án tài liệu phục vụ giảng dạy lớp luyện tập TDTT Giáo án phải thể mục đích, nhiệm vụ giáo dục, nội dung, phương pháp giảng dạy, tổ chức sư phạm điều kiện đảm bảo Giáo án xây dựng soạn theo nội dung chương trình, kế hoạch dạy học quy định theo phần, tuần, tiết học Khi tiến hành soạn giáo án, cần ý vấn đề sau: - Cần chuẩn bị hệ thống tri thức liên quan trực tiếp gián tiếp tới nội dung giảng dạy, mối quan hệ phần, nhiệm vụ mục tiêu giáo dục cần đạt - Nghiên cứu, đánh giá sát thực trình độ vận động, đặc điểm lứa tuổi, sức khỏe khả tiếp thu, hoạt động, vận động học sinh - Tìm tịi, sáng tạo, xây dựng, tổ chức điều kiện sở vật chất, phương tiện (có thể) phục vụ kịp thời nội dung học - đảm bảo để giáo án thực mục tiêu đảm bảo sử dụng hợp lý phương pháp - Trong giáo án, giáo viên soạn cần phải xác định rõ mức độ yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, mức độ cần đạt kĩ thuật động tác, phương pháp sửa chữa sai lầm, dụng cụ bổ trợ phục vụ thực tập cần nêu rõ phần trọng tâm, trọng điểm động tác mẫu, yếu tố đảm bảo khác, để tạo điều kiện cho học đạt hiệu Từ sở tiến hành chuẩn bị giảng theo bước sau: I Tìm hiểu học sinh – Phân loại đối tượng: 1) Tìm hiểu học sinh: Muốn xây dựng giáo án thích hợp trước hết người giáo viên phải hiểu đối tượng học sinh, nắm tâm lí, trình độ đối tượng, có ta đưa phương pháp phù hợp với em để giúp em nắm vững kiến thức, hiểu sâu học Chúng ta tìm hiểu em phương pháp: Vấn đáp, điều tra, vấn, trắc nghiệm Để xây dựng giáo án cho tiết dạy Thể dục 8, từ đầu năm học tơi tìm hiểu em, nắm bắt đối tượng lớp, cần tìm hiểu lần vào đầu năm học giáo viên nắm vững đối tượng suốt năm năm học sau Hä vµ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo ti: Xõy dng giỏo ỏn đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp Khơng nắm nhu cầu, sở thích mà quan trọng người giáo viên phải nắm trình độ, học lực học sinh Chúng ta tìm hiểu điều từ kết học tập mơn Thể dục từ năm học trước, từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn Thể dục giảng dạy năm trước Giáo viên dễ dàng khảo sát chất lượng học tập học sinh hình thức kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành (Kiểm tra kiến thức học) Qua học, qua phong trào Thể dục thể thao trường giáo viên phát học sinh có khiếu để có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nâng cao thành tích cho em, em có khiếu hạt nhân quan trọng cho phát triển phong trào Thể thao trường 2).Phân loại đối tượng: Sau khảo sát, tìm hiểu nhu cầu, sở thích, học lực, phát khiếu tiến hành phân loại học sinh khối lớp thành đối tượng sau: HỌC LỰC Nhóm Đối tượng Tỉ lệ Nhóm Học lực Giỏi 35,4% Nhóm Học lực Khá 38,7% Nhóm Học lực Trung bình 20,8% Nhóm Học lực Yếu 5,1% SỞ THÍCH Nhóm Đối tượng Tỉ lệ Nhóm u thích mơn học 70,7% Nhóm Khơng u thích mơn học 29,3% Hä tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo ti: Xõy dng giỏo ỏn để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp Căn vào nhóm đối tượng đưa số phương pháp giảng dạy học có hiệu II Tìm hiểu dạy: Người giáo viên muốn xây dựng giáo án cụ thể, trước hết cần phải nắm vững nội dung giảng Muốn vậy, trước soạn giáo viên cần phải: - Đọc kĩ phần dạy sách giáo khoa, xác định trọng tâm - Đọc kĩ phần hướng dẫn giảng dạy sách giáo viên để nắm vững yêu cầu, thủ pháp lên lớp, bổ sung thủ pháp thiếu, phương pháp sáng tạo…sao cho phù hợp với trình độ học sinh qua định hướng chuẩn bị đồ dùng dạy học cần sử dụng - Giáo viên phải luyện tập động tác thị phạm cách linh hoạt, xác *Minh họa: Tìm hiểu bài: Bài: NHẢY CAO - CHẠY BỀN Tìm hiểu nội dung SGK: Bài gồm phần: • Phần 1: NHẢY CAO Nội dung: + Ôn động tác bổ trợ, đà bước giậm nhẩy đá lăng, chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhẩy - giậm nhẩy đá lăng + Học giai đoạn qua xà tiếp đất nhảy cao kiểu “Bước qua” Yêu cầu: + Thực tốt động tác bổ trợ, chỗ đặt chân giậm nhẩy vào điểm giậm nhẩy, chạy đà bước giậm nhẩy đá lăng + Học sinh nắm kĩ thuật qua xà kiểu “Bước qua”, thực tiếp đất kĩ thuật, nhẹ nhàng, an toàn, bước đầu thực kĩ thuật qua xà - tiếp đất • Phần 2: CHẠY BỀN Nội dung: Thực luyện tập hình thức trị chơi: “Chạy tiếp sức vượt qua vật cản” Yêu cầu : Trong trò chơi cần đạt yêu cầu kĩ thuật sau : + Độ dài bước + Nâng độ cao gối + Nâng độ cao gót + Tần số bước nhanh + Chạy đường vịng tốt + Phát huy hứng thú tích cực luyện tập Tìm hiểu phương pháp tập luyn: Phng phỏp phõn on : Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp + Tập đo đà, chạy đà, đá chân lăng cao + Tập đặt chân giậm vào điểm giậm nhẩy + Tập kĩ thuật đánh tay + Tập mô cử động giai đoạn qua xà thấp + Đứng bục cao thực kĩ thuật qua xà kĩ thuật tiếp đất Phương pháp hoàn chỉnh: Tập hoàn chỉnh giai đoạn kĩ thuật nhảy cao: Chạy đà - Giậm nhảy Trên không - Tiếp đất Phương pháp tập luyện vịng trịn: Chia nhóm vịng trịn thay đổi nội dung tập luyện, nhóm thực tập theo quy định cụ thể sau số thời gian định trước, sau nhóm chuyển đổi vị trí cho Phương pháp luyện tập trị chơi: Thực luyện tập chạy bền phương pháp trò chơi “Vượt chướng ngại vật tiếp sức” III Sưu tầm tư liệu phục vụ giảng: Căn vào nội dung bài, người giáo viên cần sưu tầm thêm tư liệu khác để bổ sung vào nội dung nhằm tạo đa dạng, phong phú, mẻ tăng sức hấp dẫn Trước xây dựng nội dung thức, giáo viên cần sưu tầm, nghiên cứu nhiều viết, giáo trình chun mơn, sưu tầm tranh ảnh, băng đĩa hình, mẩu chuyện số vận động viên tiêu biểu nước…để minh họa giảng Khi nghiên cứu tài liệu phải tìm ý ngắn gọn, súc tích, có ý nghĩa giáo dục để gắn kết đưa vào giảng cách hợp lí Để xây dựng giáo án Bài: Nhảy cao - Chạy bền Tôi sưu tầm tham khảo số tư liệu sau Sưu tầm: Tranh ảnh (Ảnh số vận động viên, tranh kĩ thuật nhảy cao, chạy bền) + Ảnh vận động viên tiếng Thế giới: Vận động viên nam J.Xôtômayo (Cu Ba) Nhảy cao qua mức xà 2,45m ngày 27/7/1993 Salamanca Vận động viên nữ S.Kostadinôva (Bungari) Nhảy cao qua mức xà 2,09m vào ngày 30/8/1987 Rôma Vận động viên nam H.Gebselasi (Êtiơpia) chạy 5000m với thành tích 12.39,36 vào ngày 13/6/1998 Henxinhki + Ảnh vận động viên tiếng Việt Nam: Vận động viên nữ Bùi Thị Nhung đạt Huy chương vàng Nhảy cao với thành tích 1,94m giải điền kinh Quốc Tế mở rộng Thái Lan tháng 5/2005 Tham khảo: - Các tư liệu phục vụ giảng tiết 26 (SGV Thể dục 8) - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên chu kì (2004 - 2007) NXB Giáo dục - Lý luận phương pháp giáo dục thể chất (Nhà xuất TDTT) - Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy Thể dục trng THCS (H Ni 1980) Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp - Điền kinh trường phổ thông (Nhà xuất TDTT Hà Nội 2003) IV Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Sau tìm hiểu bài, sưu tầm tư liệu, giáo viên vào nội dung, hình thức luyện tập để tiến hành chuẩn bị đồ dùng dạy học cho giảng (Cụ thể phần soạn) V Soạn giáo án: Giáo viên thực soạn giáo án theo bước sau: - Phần I: Mục tiêu - Phần II: Địa điểm phương tiện - Phần III: Hoạt động dạy học (Nội dung phương pháp lên lớp) Cách trình bày giáo án: Định lượng Phần Nội dung Phương pháp tổ chức Số lần Mở đầu 123- Cơ Thời gian 123- Kết thúc 1- Củng cố, nhận xét 2- Bài tập nhà Minh họa soạn cụ thể : Ngày soạn: / /2009 Ngày dạy : / /2009 Bài : NHY Họ tên: tạ xuân Minh CAO - CHY BN đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp I Mục tiêu: Nhảy cao: • Ơn động tác bổ trợ, đà bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà - đặt chân vào điểm giậm nhảy, giậm nhảy đá lăng • Học giai đoạn qua xà tiếp đất nhảy cao ( Kiểu bước qua ) • Yêu cầu: - Học sinh thực tốt động tác bổ trợ, chạy đà bước tự nhiên giậm nhảy mạnh, kỹ thuật - Học sinh hiểu bắt đầu làm kỹ thuật qua xà, tiếp đất - Nghiêm túc, tự giác, tích cực, trung thực, an tồn tập luyện Chạy bền: * Trò chơi: “Tiếp sức vượt chướng ngại vật” * Yêu cầu: Học sinh tham gia tích cực, nhiệt tình, sơi nổi, trung thực, an tồn II Địa điểm – phương tiện: • Sân tập sạch, hợp vệ sinh, 02 đồ cột xà nhảy cao, 04 bục nhảy, bơng • Chuẩn bị Thầy: 01 tranh nhảy cao kiểu bước qua, 01 còi, 04 cờ nhỏ, số chướng ngại vật • Chuẩn bị học sinh: Trang phục gọn gàng quy định • Sơ đồ sân tập luyện (Phần bản): + Nhảy cao: Tranh Tranh x x Đệm x x Xà x x Nhóm x x x x x Nhóm x x x x x Đệm Xà x x x x x x x Nhóm Phân chia theo chân giậm nhẩy x x x x Nhóm Đá chân lăng vào vật cao + Chạy bền: Trò chơi: Chạy vượt qua chướng ngại vật xxxxx xxxxx Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 10 ti: Xõy dng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp ooooo ooooo Giới hạn III Nội dung phương pháp lên lớp: NỘI DUNG A Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: + Kiểm tra sĩ số, sân tập, dụng cụ, trang phục, nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh + Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2- Khởi động: (Theo nhạc Tuổi trẻ niềm tin mơ ước” Nhạc lời: An Chung) a Khởi động chung: - Đi đánh tay cao - Động tác vặn - Động tác bụng - Chạy lăng trước - Chạy chân sáo - Chạy nghe tín hiệu đổi hướng - Xoay kĩ khớp cổ, tay, chân, gối, hông b Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước - Đá lăng xoay hông - Đá lng sang ngang Họ tên: tạ xuân Minh NH LƯỢNG Thời gian Số lần PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Học sinh xếp hẹp x x x x x x x x 7- 9ph 1-2 ph hàng ngang, cự li x x x x x x x x x x x x x x x x  -7ph 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2L o CS  - Cán điều hành - Giáo viên quan sát 4L/chõn 4L/chõn 4L/chõn đơn vị công tác: trờng thcs tuân ®¹o 11 Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp B Phần bản: Nhảy cao: a Ôn tập: + Ôn đặt chân vào điểm giậm nhảy + Tập đánh tay chỗ + Ôn bước giậm nhảy đá lăng + Đi bước giậm nhảy đá lăng + Chạy bước giậm nhảy đá lăng * Kiểm tra cũ (2 hs) - ý nghĩa giai đoạn chạy đà? -Tại giai đoạn giậm nhẩy lại quan trọng nhất? b Học giai đoạn qua xà tiếp đất: - Lần 1: Giáo viên giảng kĩ thuật tranh Một số kĩ thuật giai đoạn qua xà - tiếp đất: + Chân giậm nhảy mạnh + Chân đá lăng cao + Chân lăng qua xà trước, chân giậm qua xà sau + Gối thẳng qua xà + Chùng gối tiếp đất để giảm chấn động - Lần 2: Giáo viên làm mẫu cử động động tác mức xà thấp - Lần 3: Làm mẫu bục cao thực giai đoạn qua xà + tiếp đất để thực kĩ thuật qua xà + tiếp đất tốt Cho học sinh bảo him Họ tên: tạ xuân Minh 28-30ph 4-5ph 3L 3L 3L 2-3L 2-3L - Học sinh đứng hàng bên hướng mặt Đệm x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x * Giáo viên điều khiển lệnh 4-5ph - Đội hình: (2 hàng ngồi) x x x x Đệm x x x x x x x x Tranh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo x x  12 Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp c.Luyện tập: + Thực kĩ thuật qua xà tiếp đất bục cao * Nhóm 1: Cán điều hành động tác Nhảy qua xà bục cao + Chạy đà bước giậm 14-15 ph bổ trợ chạy đà giậm nhảy nhảy đá lăng đá lăng vào vật cao + Nhảy qua xà bục cao: + Thực tập bục cao kỹ + Chạy đà bước đá lăng vào vật thuật qua xà tiếp đất cao + Đà bước giậm nhảy qua * Nhóm 2: Giáo viên cho học sinh xà tiếp đất thực 1-2 lần bục + xà cao + Đà bước giậm nhảy qua 2-3 lần xà tiếp đất * Củng cố: Thực chạy đà bước giậm nhảy qua xà, tiếp đất - Giáo viên kết luận đánh giá mặt mạnh, yếu học sinh sau thực động tác củng cố  Sau 1/2 thời gian đổi nội 3-4 lần dung nhóm tập Trị chơi: “Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật” + Chuẩn bị + Cách chơi + Các trường hợp phạm quy C Kết thúc: 1-2 lần Đệm Thực qua xà khơng có bục nhảy Giáo viên gọi 1-2 học sinh có kĩ thuật tốt lên thực hiện, nhóm quan sát, nhận xét Hồi tĩnh (Theo nhạc “Cánh diều đỏ thắm”Nhạc: Duy Quang) + Điều hòa + Động tác thả lỏng bắp + Hai học sinh làm động tác thả lỏng cho Nhn xột + u im Họ tên: tạ xu©n Minh Giáo viên + Cán làm trọng tài cho học sinh chơi Giáo viên đánh giá đội 1-2 lần Đội hình hàng ngang - Cự li rng đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 13 Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp + Khuyết điểm Bài tập nhà 4-6 lần x x x x x x x + Phân chia theo x x x x x x x nhóm đối tượng yếu kỹ 4- ph x x x x x x x thuật thể lực để x x x x x x x tập phù hợp 1-2 lần  4-5 ph 2-3 lần Giáo viên cho số tập dựa nhóm đối tượng học sinh, số lần tập thời gian tập cho phù hợp VI Dự kiến tình xảy ra: - Ở phần Nhảy cao: Nếu học sinh rối loạn nhịp chạy đà giáo viên phải phân tích tìm nguyên nhân, nêu cách sửa cho học sinh, trực tiếp sửa sai cho học sinh cách đo lại đà tập chạy đà nhiều lần để điều chỉnh đà - Nếu học sinh đặt chân giậm vào điểm giậm nhẩy bàn chân nửa trước bàn chân bước đà cuối thực chậm, ngắn sai đà, giáo viên sửa cho học sinh tập lại động tác đặt chân giậm vào điểm giậm nhẩy từ gót đến bàn chân - Nếu học sinh sai tiếp đất (không chùng gối để giảm chấn động) giáo viên hướng dẫn cách sửa cách tập nhảy từ bục cao xuống đệm thực chùng gối để giảm chấn động… Đặc biệt giáo viên cần hướng dẫn Cán cách phát sửa sai để em tự giúp sửa chữa chia nhóm luyện tập mà khơng cần giáo viên VII Rút kinh nghiệm dạy : Sau thực lên lớp với giáo án nhận thấy 100% học sinh lớp hứng thú học tập, em sơi nổi, tích cực tập trung cao vào giảng Kết khảo sát cho thấy, em khơng u thích học mơn Thể dục chủ động, tích cực xây dựng tốt hơn, luyện tập đạt thành tích cao nằm ngồi dự kiến giáo viên Kết kiểm tra cụ thể nh sau : Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 14 ti: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp TSH S Số học sinh thực yêu cầu Tỉ lệ 85 82 Số học sinh thực chưa đạt yêu cầu 96,5% Tỉ lệ 3,5% Lý chưa đạt yêu cầu - HS chân giậm nhẩy co chậm, léo làm rơi xà - HS chân giậm nhẩy xa xà q, chân giậm nhẩy khơng tích cực Trong giảng có tình xảy dự kiến : học sinh giai đoạn giậm nhẩy chân giậm nhẩy xa xà quá, chân giậm nhẩy khơng tích cực, học sinh giai đoạn qua xà chân giậm nhẩy co chậm, léo làm rơi xà, học sinh giai đoạn tiếp đất không chùng gối tiếp đất để giảm chấn động Tôi kịp thời sửa cách lấy học sinh thực tốt động tác làm mẫu để em theo dõi sửa, hướng dẫn Cán cách sửa sai để em tự giúp luyện tập nhóm Điều chứng tỏ : Việc tìm hiểu rõ đối tượng học sinh chuẩn bị chu đáo giảng cần thiết, điều kiện tốt để có học đạt hiệu cao B Kết thực nghiệm: Trong năm qua áp dụng cách soạn giáo án chuẩn bị giảng phương pháp dạy Khối lớp Tôi nhận thấy: Việc chuẩn bị kĩ giảng trước lên lớp bước quan trọng định hiệu dạy Chính sau thực phương pháp khảo sát lại 85 học sinh lớp thái độ nhận thức em môn học thể dục Kết sau: Câu hỏi Lớp 8A Có Em có thích học 90.5% mụn Th dc Họ tên: tạ xuân Minh Lp 8B Lớp 8C Khơng Có Khơng Có Khơng 9.5% 86.4% 13.6% 89.3% 10.7% đơn vị công tác: trờng thcs tuân ®¹o 15 Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp khơng? Gìơ học Thể dục có 90.6% hấp dẫn em khơng? Học Thể dục có đem lại lợi ích cho 76.7% tương lai em không? 9.4% 85.5% 14.5% 87.1% 12.9% 23.3% 71.8% 28.2% 73.4% 26.6% Kết học tập học sinh lớp trường THCS Tuân Đạo môn Thể dục năm học 2008 - 2009 sau: Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu 8A 67,3% 25,3% 7,4% 8B 65,7% 25,2% 9,1% 8C 68,9% 24,3% 6,8% KẾT LUẬN Để có dạy tốt, người giáo viên phải chuẩn bị tốt, bước lên lớp, tiến trình giảng chuẩn bị chu đáo, cẩn thận soạn giúp người giáo viên vững vàng, tự tin trước học sinh, đem đến cho học sinh học vui tươi, thoải mái, yếu tố định thành cơng giảng Việc tìm hiểu, nắm vững đối tượng học sinh giúp cho người giáo viên xây dựng phương pháp dạy phù hợp với đối tượng, tìm điểm yếu em để Hä tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 16 ti: Xõy dng giỏo ỏn để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp giúp em khắc phục điểm yếu đó, tạo ham thích, hứng thú học tập, em thấy học Thể dục khơng khó, khơng ngại, điều giúp em u thích mơn học Muốn xây dựng giáo án trọng tâm, thích hợp với đối tượng, người giáo viên phải tìm hiểu kĩ để nắm nội dung chính, xác định trọng tâm, từ tham khảo tư liệu, chuẩn bị đồ dùng dạy học đưa biện pháp cụ thể để giảng dạy đạt hiệu cao Muốn nội dung học phong phú, giáo viên khơng thể khơng tìm hiểu, tham khảo tư liệu để bổ sung kiến thức, hình thức luyện tập góp phần làm sinh động thêm giảng Sự lạ điều hấp dẫn thu hút em, hình thức luyện tập phù hợp với khả đối tượng, có lạ, cách hướng dẫn Thầy hợp lí chắn tạo hứng thú em, em học yếu, khơng u thích môn học bị lôi vào giảng cách tự nhiên Những năm gần đây, giảng dạy Thể dục trọng đổi phương pháp, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học đại Điều hồn tồn hợp lí với phát triển giáo dục nói chung giảng dạy Thể dục nói riêng Nếu người giáo viên có chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học, sử dụng phương tiện đại hợp lí giúp em tiếp cận trực tiếp với môn thể thao, thân em luyện tập với phương tiện đại, từ làm giảm khơ khan, nhàm chán lí thuyết, đơn điệu hình thức luyện tập theo lối mịn cần thay đổi Bây tơi tự tin mà nói rằng: Chuẩn bị tốt giảng, xây dựng tốt giáo án chắn đem lại thành công cho giáo viên lên lớp Để có điều địi hỏi người giáo viên phải tận tâm, u nghề, phải chịu khó tìm tịi biết tư sáng tạo, có thành cơng nghiệp Tuân Đạo, ngày 25 tháng 05 năm 2009 Người viết Tạ Xuân Minh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CC CP Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 17 Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân ®¹o 18 ... ti: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp Căn vào nhóm đối tượng tơi đưa số phương pháp giảng dạy học có hiệu II Tìm hiểu dạy: Người giáo viên muốn xây dựng giáo án cụ thể, ... trờng thcs tuân đạo tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp Từ thực tế trên, nhận thấy việc đổi phương pháp giảng dạy môn Thể dục nhu cầu cấp thiết, địi hỏi giáo viên phải có... tập đạt thành tích cao nằm dự kiến giáo viên Kết kim tra c th nh sau : Họ tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân ®¹o 14 Đề tài: Xây dựng giáo án để đạt hiệu cao giảng dạy thể dục lớp

Ngày đăng: 21/09/2014, 08:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan