SKKN thủ thuật giúp học sinh thử lại kết quả phép tính với các số tự nhiên trong chương trình toán 4

20 4.6K 7
SKKN thủ thuật giúp học sinh thử lại kết quả phép tính với các số tự nhiên trong chương trình toán 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Như chúng ta đã biết, ở Tiểu học các em được học nhiều môn học khác nhau. Mỗi môn học đều có mục đích đào tạo riêng, song tất cả đều có mục tiêu chung là hình thành cho các em những kiến thức cần thiết về tự nhiên xã hội, con người, thiên nhiên,...để các em có những kiến thức cần thiết làm nền tảng cơ bản để có thể tiếp tục học các bậc học trên. Trong các môn học đó thì môn Toán và môn tiếng Việt là hai môn học chính ở Tiểu học.

Đề tài: THỦ THUẬT GIÚP HỌC SINH THỬ LẠI KẾT QUẢ PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỐN Người thực hiện: Nguyễn Diệp Hưng Đơn vị công tác:Trường Tiểu học Bồng Sơn A MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Thực trạng vấn đề địi hỏi phải có giải pháp để giải Như biết, Tiểu học em học nhiều môn học khác Mỗi môn học có mục đích đào tạo riêng, song tất có mục tiêu chung hình thành cho em kiến thức cần thiết tự nhiên- xã hội, người, thiên nhiên, để em có kiến thức cần thiết làm tảng để tiếp tục học bậc học Trong mơn học mơn Tốn mơn tiếng Việt hai mơn học Tiểu học Nếu môn tiếng Việt Tiểu học, yêu cầu kiến thức- kĩ cần thiết học sinh nghe- đọc -nói - viết mơn Tốn, việc thực thành thạo phép tính cộng, trừ, nhân, chia kiến thức kĩ mà yêu cầu học sinh phải đạt Thực thành thạo phép tính “chìa khố”, công cụ, phương tiện giúp học sinh giải tốn Nếu khơng thành thạo bốn phép tính việc giải tốn em gặp nhiều khó khăn, việc học toán em bị hạn chế Ở lớp 4, em biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia tập hợp số tự nhiên Việc giúp học sinh biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia việc làm cần thiết để em biết vận dụng vào việc tính giá trị biểu thức, giải tốn Bên cạnh đó, việc giúp học sinh biết cách thử lại kết phép tính khơng phần quan trọng, giúp em khẳng định kết phép tính tự tin tiến hành cho bước tính Phải nói rằng, việc tập cho học sinh có thói quen thử lại kết thực phép tính việc cần làm, việc làm có tác dụng giúp em tự hình thành cho tính cẩn thận xác, góp phần hình thành cho em phẩm chất cần thiết để hoàn thiện Từ sở ấy, tơi mạnh dạn hình thành ý tưởng xây dựng thành đề tài Sáng kiến- Kinh nghiệm với tiêu đề “Thủ thuật giúp học sinh thử lại kết phép tính với số tự nhiên chương trình tốn 4” Ý nghĩa tác dụng giải pháp - Giúp học sinh có thói quen thử lại kết biết cách thử lại cho nhanh xác việc làm cần thiết mà người giáo viên cần phải quan tâm dạy học toán, đặc biệt với học sinh tiểu học, lứa tuổi dễ hình thành thói quen cần giúp cho em trở thành kỹ xảo Với thủ thuật thử nhằm giúp học sinh thử lại kết phép tính cộng, trừ, nhân, chia cách xác dễ nhớ, dễ vận dụng Thủ thuật thử không áp dụng phép cộng có hai số hạng mà cịn thử kết phép cộng có nhiều số hạng thử lại kết phép chia có dư cách thú vị Phạm vi nghiên cứu đề tài Tôi thử nghiệm việc áp dụng thủ thuật thử qua nhiều năm giảng dạy đối tượng học sinh, vận dụng cho nhiều lớp học khác trường công tác II Phương pháp tiến hành Cơ sở lý luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài 1.1 Cơ sở lý luận: Căn vào chương trình khung chuẩn Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành chuẩn kĩ cần đạt mơn tốn cho học sinh lớp nói chung phần phép tính với số tự nhiện nói riêng học sinh phải tính tốn thành thạo, xác, biết mối quan hệ phép toán mà vận dụng cho xác Thời gian chủ yếu để dạy học tốn tiểu học nói chung lớp nói riêng thời gian thực hành, luyện tập tính, đo lường giải tốn góp phần thiết thực vào việc hình thành phương pháp suy nghĩ, phương pháp học tập làm việc tích cực, chủ động, khoa học, sáng tạo giải vấn đề cho học sinh 1.2 Cơ sở thực tiễn: Qua thực tế giảng dạy, để giúp học sinh thử lại kết phép tính, giáo viên thường hướng dẫn em vận dụng phép tính ngược để thử lại kết tính; riêng phép tính cộng nhân, giáo viên thường giúp học sinh thử lại kết tính tính chất giao hốn Đối với phép tính trừ phép tính chia thường dùng phương pháp tìm số bị trừ, tìm số trừ tìm số bị chia số chia Song thực tế làm phép tính số có nhiều chữ số học sinh dẫn đến tính tốn bị sai dùng phép thử Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp Trong trình giảng dạy, nghiên cứu thân tổ chức thực với cách thử phép toán khác ( cách SGK hướng dẫn) cách khác mà nghiên cứu vận dụng để đối chiếu, so sánh, phân tích tìm ưu thủ thuật thử ứng dụng vào thực tiễn Để giúp bạn có điều kiện dễ tiếp cận với Thủ thuật giúp học sinh thử lại kết phép tính, tơi xin nêu cách tiến hành thông qua bước sau: Lần lượt đưa cách thử phép tính: Phép cộng có hai số hạng; phép cộng có nhiều hai số hạng Phép trừ có tổng chữ số số bị trừ lớn tổng chữ số số trừ; phép trừ có tổng chữ số số bị trừ nhỏ tổng chữ số số trừ; phép trừ có tổng chữ số số bị trừ nhỏ tổng chữ số số trừ hai tổng nhỏ Phép nhân.Phép chia hết; phép chia có dư Mỗi phép thử, tơi đưa ví dụ cụ thể Mỗi ví dụ, tơi trình bày rõ bước thực hiện, sau tơi trình bày sơ đồ cấu trúc thể Sau ví dụ phép thử, đưa cách tiến hành chung (xem qui tắc chung) để bạn vận dụng sau Trong năm qua dành nhiều thời gian cho đề tài nghiên cứu B NỘI DUNG I Mục tiêu Giúp học sinh biết vận dụng thủ thuật thử theo cách cách xác, đơn giản học sinh chưa học phép chia mà thử phép nhân chưa học phép trừ mà thử phép cộng làm phép tính số có nhiều chữ số học sinh dẫn đến tính toán bị sai dùng phép thử Với thủ thuật thử học sinh vận dụng phép cộng, phép nhân, phép trừ số có đến chữ số nên đơn giản, học sinh nhẩm tức khắc II Mô tả giải pháp đề tài Tính thuyết minh Thủ thuật giúp học sinh thử lại kết phép sử dụng để thử lại kết bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên (kể phép cộng có nhiều số hạng phép chia có dư) Xin giới thiệu cách thử phép tính ( Khơng trình bày cách thử mà sách giáo khoa trình bày) a.Cách thử phép cộng: a.1 Phép cộng có hai số hạng: Ví dụ: 138 (1) 467 (4) 605 (3) (2) Để thử lại kết phép cộng, ta thực việc thử sau: *Số hạng thứ (138): Lấy + + = 12, bỏ Điền số vào vị trí (1) dấu *Số hạng thứ hai (467): Lấy + + = 17, bỏ Điền số vào vị trí (2) dấu *Lấy số vị trí (1) (2) cộng lại với nhau: + = 11, bỏ Điền số vào vị trí (3) dấu *Ở tổng (605): Lấy + + = 11, bỏ Điền số vào vị trí (4) dấu Nếu hai số hai vị trí (3) (4) nhau, ta kết luận kết phép cộng (trong ví dụ này, hai số hai vị trí (3) (4) Sơ đồ: 138 + + = 12, bỏ Viết 467 + + = 17, bỏ Viết 2 + = 11, bỏ 605 + + = 11, bỏ Viết = 2) Viết a.2 Phép cộng có nhiều hai số hạng: (hoặc + Ví dụ 2: Khi thử lại phép cộng ba số hạng 168; 563; 935 168 563 999 1730 168 + + = 15, bỏ Viết 563 + + = 14, bỏ Viết + + = 11, bỏ Viết 999 + + = 27; 27 – x = Viết 1730 + + + = 11; 11 – = Viết 2 (Ta thấy = nên kết phép cộng đúng) Đối với phép cộng có bốn, năm, số hạng ta thử phương pháp ví dụ *Có thể đưa phép tính cộng có kết sai: 241 + 357 + 138 = 726 sau: 241 357 138 726 (Sai chữ số hàng chục tổng) Vận dụng thủ thuật ta thử lại sau: 241 357 2+4+1= + + = 15, bỏ Viết + + = 16, bỏ Viết 138 + + = 12 bỏ Viết 726 + + = 15; bỏ Viết 6 (Ta thấy khác nên kết phép cộng sai) *Cách tiến hành thử theo thủ thuật mới: *Tính tổng chữ số số hạng, tổng chữ số số hạng lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ Trường hợp tổng chữ số số hạng nhỏ ta giữ ngun kết *Cộng tổng lại với nhau, kết lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9)- lấy chữ số kết cộng lại với bỏ 9.(1) *Tính tổng chữ số tổng, kết lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9)- lấy chữ số kết cộng lại với bỏ 9.(2) *So sánh kết với nhau, (1) = (2) phép cộng thực đúng, khơng phép cộng thực sai b Cách thử phép trừ: b.1 Trường hợp tổng chữ số số bị trừ lớn tổng chữ số số trừ Ví dụ 3: Khi thử lại phép trừ hai số: 471 206 ( + + = 12 > + + = 8) 471 206 + + = 12, viết 12 (khơng bỏ 9, bỏ cịn 3, mà không trừ 8) + + = Viết 12 – = 265 + + = 13, bỏ Viết (Vì = nên kết phép trừ đúng) Ví dụ 4: Thử lại phép trừ hai số: 9798 109 (có + + + = 33 > + + = 10), ta tiến hành sau: 9798 + +9 + = 33; 33 – x = Viết 109 + + = 10; 10 bỏ Viết 33 – 10 = 23; 23 – x = – = 9689 + + + = 32; 32 – x = Viết (Vì = nên kết phép trừ đúng) b.2 Trường hợp tổng chữ số số bị trừ nhỏ tổng chữ số số trừ Nếu tổng chữ số số bị trừ nhỏ tổng chữ số số trừ, ta dùng phương pháp bỏ tổng chữ số số trừ tiến hành thử bình thường (như trường hợp 2.1) Ví dụ 5: Thử lại phép trừ hai số: 1002 679 (1 + +0 + = < + + = 22), tiến hành sau: 1003 679 + +0 + = Viết + + = 22; 22 – x = 4, Viết 4–4=0 324 + + = 9; bỏ Viết (Vì = nên kết phép trừ đúng) b.3 Trường hợp tổng chữ số số bị trừ nhỏ tổng chữ số số trừ hai tổng nhỏ Ví dụ 6: Thử lại phép trừ hai số: 1002 – 224 = 778 (có + + + = < + + = lại có nhỏ 9) Tiến hành thử sau: *Tính tổng chữ số số bị trừ (1002): 1+0+0+2=3 *Tính tổng chữ số số bị trừ (224): 2+2+4=8 *Do < nên ta lấy thêm 12, trừ Viết (1) *Tính tổng chữ số hiệu (778): + + = 22; lấy 22 – x = Viết (2) *Thấy (1) (2), ta kết luận kết phép trừ *Có thể đưa phép trừ có kết sai thử lại sau: 1012 333 + +1 + = Viết + + = 9, bỏ Viết 4–0=4 789 + + = 24; 24 - x = Viết 6 (Vì khác nên kết phép trừ sai) *Cách tiến hành thử kết phép trừ thủ thuật mới: *Tính tổng chữ số số bị trừ *Tính tổng chữ số số trừ *Lấy tổng chữ số số bị trừ trừ tổng chữ số số trừ, kết lớn bỏ 9, bỏ n lần 9, lấy tổng chữ số kết bỏ (xem ví dụ 4)(1) *Tính tổng chữ số hiệu, kết lớn bỏ 9, bỏ n lần 9, lấy tổng chữ số kết bỏ (xem ví dụ 4) (2) *So sánh (1) (2) với nhau, hai kết (1) (2) kết phép trừ *Lưu ý: *Đối với phép trừ có tổng chữ số số bị trừ nhỏ tổng chữ số số trừ (trường hợp b.2), ta tính tổng chữ số số trừ bỏ sau tiến hành thử (như trường hợp b.1) *Đối với phép trừ có tổng chữ số số bị trừ nhỏ tổng chữ số số trừ hai tổng nhỏ (trường hợp b.3), ta việc thêm vào tổng chữ số số bị trừ tổng chữ chữ số số trừ, sau tiến hành thử (như trường hợp b.1) c Cách thử phép nhân: Ví dụ 7: Thử lại kết phép nhân hai số 34 65 34 65 170 204 2210 Thủ thuật thử mới: 34 65 (1) 170 (4) 204 (3) (2) 2210 10 *Thừa số thứ (34): Lấy + = Điền số vào vị trí (1) dấu *Thừa số thứ hai (65): Lấy + = 11, bỏ Điền số vào vị trí (2) dấu *Lấy số vị trí (1) (2) nhân với nhau: x = 14, bỏ Điền số vào vị trí (3) dấu *Ở tích (2210): Lấy + + + = Điền số vào vị trí (4) dấu Nếu hai số hai vị trí (3) (4) nhau, ta kết luận kết phép nhân (trong ví dụ này, hai số hai vị trí (3) (4) 5) Sơ đồ: 34 65 170 + = Viết + = 11, bỏ Viết + + + = Viết 5 204 x = 14, bỏ Viết 2210 *Có thể đưa phép nhân có kết sai thử lại sau: 18 + = 9, bỏ Viết 45 + = 9, bỏ 0.Viết 90 + + = Viết 6 42 0 x = Viết 0 510 (Vì khác nên kết phép nhân sai) *Cách tiến hành: 11 *Tính tổng chữ số thừa số, tổng chữ số thừa số lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ (xem ví dụ 7) *Nhân tổng lại với nhau, kết lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ (xem ví dụ 7)(3) *Tính tổng chữ số tích, kết lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ (xem ví dụ 7)(4) *So sánh (3) (4) với nhau, (3) = (4) phép nhân thực đúng, khơng phép nhân thực sai d.Cách thử phép chia d.1 Trường hợp chia hết 364 14 84 26 *Ở số chia (14): Lấy + = Viết số vào vị trí (1) dấu *Ở thương (26): Lấy + = Viết số vào vị trí (2) dấu *Lấy x = 40; 40 – x = Viết số vào vị trí (3) dấu *Ở số bị chia (364): Lấy + + = 13, bỏ Viết số vào vị trí(4) dấu *Nếu hai số vị trí (3) (4) phép chia thực *Ở ví dụ trên, hai số vị trí (3) (4) Sơ đồ: + = Viết 12 + + = 13, bỏ Viết 364 14 84 26 5 x = 40; 40 – x 9=4 4 Viết + = Viết *Có thể đưa phép chia có kết sai thử lại sau: + = Viết + + = 13, bỏ Viết 643 11 93 58 x = Viết 8 + = 13, bỏ Viết (Vì khác nên kết phép chia sai) *Cách tiến hành: *Tính tổng chữ số số chia, tổng chữ số số chia lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ *Tính tổng chữ số thương, tổng chữ số thương lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ *Nhân tổng lại với nhau, kết lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ 9.(3) 13 *Tính tổng chữ số bị chia, kết lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ 9.(4) *So sánh (3) (4) với nhau, (3) = (4) phép chia thực đúng, khơng phép chia thực sai d.2 Trường hợp chia có dư Ví dụ 11: Khi thử lại phép chia 365 : 13 365 13 105 28 Giới thiệu thủ thuật thử 365 13 105 28 (1) (4) ( 3) (2) *Ở số chia (13): Lấy + = Viết số vào vị trí (1) dấu *Ở số thương (28): Lấy + = 10, bỏ Viết số vào vị trí (2) dấu *Lấy (1) nhân với (2) cộng với số dư 1: tức x + = Viết số vào vị trí (3) dấu *Ở số bị chia (365): Lấy + + = 14, bỏ Viết số vào vị trí (4) dấu *Nếu hai số vị trí (3) (4) phép chia thực Ở ví dụ trên, hai số vị trí (3) (4) Sơ đồ: + = Viết 14 + + = 14, bỏ Viết 365 13 4 x + = (1 số dư) Viết 105 28 5 + = 10, bỏ Viết *Có thể đưa phép chia có dư tính bị sai kết thử lại sau: bỏ Viết + + = 12, bỏ Viết 219 0 x + = Viết 29 23 2 + = Viết (Vì khác nên kết phép chia sai) *Cách tiến hành: *Tính tổng chữ số số chia, tổng chữ số số chia lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ *Tính tổng chữ số thương, tổng chữ số thương lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ 15 *Nhân tổng lại với cộng với số dư, kết lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ 9.(3) *Tính tổng chữ số bị chia, kết lớn ta bỏ (hoặc bỏ n lần 9); lấy chữ số kết cộng lại với bỏ 9.(4) - So sánh (3) (4) với nhau, (3) = (4) phép chia thực đúng, khơng phép chia thực sai Khả áp dụng Đề tài xây dựng, thử nghiệm qua nhiều năm giảng dạy hoàn thành xong đề tài vào tháng 12 năm 2012 Với trình nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, không biện pháp để thay cách thử phép toán sách giáo khoa trình bày, mà với thủ thuật thử nhằm bổ sung thêm vào hệ thống cách kiểm tra phép tính đúng, làm cho việc sử dụng phép tính thử đơn giản học sinh chưa học số phép tính để dùng phép tính ngược mà thử Với nghiên cứu áp dụng đại trà nhà trường cơng tác trường tiểu học khác Lợi ích kinh tế - xã hội Khi thực thủ thuật thử góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập học sinh môn toán, phần kiểm tra kết giúp học sinh khẳng định thêm tin tưởng vào làm Việc vận dụng đơn giản phép tính với số nhỏ tránh học sinh mắc lỗi kỹ thuật thực với số chữ số lớn dẫn đến dễ sai sót Qua giải pháp làm cho học sinh cố thêm số quy tắc tốn học, rèn tính nhẩm gây hứng thú việc học em giỏi nhạy bén 16 Kết cho thấy thủ thuật thử phù hợp với học sinh, giúp em có thói quen thử lại kết phép tính tỏ thành thạo với việc vận dụng thủ thuật thử C KẾT LUẬN Thủ thuật giúp học sinh thử lại kết phép tính với số tự nhiên chương trình tốn trình bày trên, thân tơi vận dụng thường xun q trình dạy học tốn, hầu hết tiết học toán Kết qua nhiều năm vận dụng cho thấy thủ thuật thực có hiệu tích cực Cụ thể là: Thử nhanh có tính xác cao; giáo viên dễ dàng truyền thụ phương pháp thử đến học sinh Mọi đối tượng học sinh hiểu vận dụng tốt phương pháp thử Đặc biệt, nhiều học sinh có khả nhẩm thử nhanh xác.Hình thành cho học sinh số phẩm chất cần thiết tính cẩn thận, có ý thức kiểm tra kết lao động mình, Với giải pháp mang tính mà nêu thân thấy vận dụng vào tất lớp khối lớp nhà trường giảng dạy trường tiểu học khác Trong trình giảng dạy người giáo viên cần coi trọng cơng tác thực hành luyện tập, tạo thói quen cho học sinh biết kiểm tra, kiểm sốt việc làm tính tốn, khuyến khích học sinh lựa chọn sử dụng phép thử điều kiện khác cho có hiệu trước mắt lâu dài - Đề xuất, kiến nghị Ngoài việc vận dụng vào giảng dạy lớp có hiệu quả, qua trao đổi kinh nghiệm với bạn đồng nghiệp, thấy đồng nghiệp đồng tình với ý tưởng vận dụng giảng dạy cách có hiệu Mong nhà trường cho phép triển khai đại trà việc giảng dạy loại kiến thức đối tượng cho phù hợp./ 17 18 Ý kiến BGH: Ý kiến Phòng Giáo Dục: 19 20 ... thấy thủ thuật thử phù hợp với học sinh, giúp em có thói quen thử lại kết phép tính tỏ thành thạo với việc vận dụng thủ thuật thử C KẾT LUẬN Thủ thuật giúp học sinh thử lại kết phép tính với số tự. .. nghiệm với tiêu đề ? ?Thủ thuật giúp học sinh thử lại kết phép tính với số tự nhiên chương trình tốn 4? ?? Ý nghĩa tác dụng giải pháp - Giúp học sinh có thói quen thử lại kết biết cách thử lại cho... thuật thử theo cách cách xác, đơn giản học sinh chưa học phép chia mà thử phép nhân chưa học phép trừ mà thử phép cộng làm phép tính số có nhiều chữ số học sinh dẫn đến tính tốn bị sai dùng phép thử

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan