0

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán phần số thập phân

28 18,449 79

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 16:01

Như chúng ta đã biết học sinh lớp 4, 5 phải học 9 môn bắt buộc. Trong đó, mỗi môn học góp phần rèn luyện cho học sinh những đức tính cần thiết, quan trọng của con người Việt Nam. Nếu như môn Tiếng Việt rèn cho học sinh 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp thì môn Toán cũng có vị trí hết sức quan trọng bởi vì: nó rèn cho học sinh kĩ năng tính toán, suy nghĩ độc lập và khả năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong học tập và cuộc sống, nhờ đó mà hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động mới. Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI. Tên đề tài: Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ MỸ HIỀN . Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bàu Đồn. 1. Lí do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết học sinh lớp 4, 5 phải học 9 môn bắt buộc. Trong đó, mỗi môn học góp phần rèn luyện cho học sinh những đức tính cần thiết, quan trọng của con người Việt Nam. Nếu như môn Tiếng Việt rèn cho học sinh 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp thì môn Toán cũng có vị trí hết sức quan trọng bởi vì: nó rèn cho học sinh kĩ năng tính toán, suy nghĩ độc lập và khả năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong học tập và cuộc sống, nhờ đó mà hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động mới. Ở bậc Tiểu học năng lực tư duy và trình độ của học sinh ở từng lớp luôn có sự khác nhau. Ở lớp 1.2.3 các em chỉ mới nhận thức được các sự vật hiện tượng bằng tư duy trực quan hình ảnh. Nhưng từ lớp 4, 5 các em đã bắt đầu phát triển tư duy trừu tượng. Muốn nhận thức được một sự vật hiện tượng thì các em phải biết đánh giá, nhận xét và nghiên cứu sự vật, hiện tượng đó. Môn Toán ở Tiểu học là môn học thường nảy sinh ra nhiều tình huống có vấn đề nhiều nhất. Các em muốn giải quyết được tình huống đó thì bắt buộc các em phải có một năng lực tư duy nhất định. Nhưng thông thường trình độ của các em phát Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. triển không đồng đều dù các em học chung một lớp, một giáo viên giảng dạy, có em nắm bắt kiến thức và xử lí rất nhanh nhưng cũng có nhiều em xử lí rất chậm làm cho giáo viên vô cùng bối rối. Trong những năm qua có không ít thầy cô giáo nổ lực giảng dạy và luôn tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp học sinh có kĩ năng thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Mặc dù học sinh được quan tâm đúng mức nhưng vẫn còn nhiều học sinh chưa biết cách tính và chưa thành thạo trong việc làm tính, điều đó cho thấy việc hướng dẫn học sinh tính toán và hướng dẫn cách làm toán đạt hiệu quả chưa cao. Nhưng với đề tài “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân sẽ giúp học sinh khắc phục những hạn chế vừa nêu và giúp các em biết cách tính toán và tính toán một cách chính xác. Lớp 5B mà tôi đang giảng dạy, tuy có nhiều em học rất khá nhưng cũng có nhiều em học rất yếu môn Toán. Nhiều em tỏ ra không yêu thích khi học Toán, việc truyền đạt kiến thức cho các em trong những tiết Toán đã trở nên khó khăn. Đứng trước thực trạng nêu trên một vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để học sinh yêu thích học Toán? Làm thế nào để chất lượng học Toán ở lớp 5B được nâng lên? với đề tài “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt các phép tính với số thập phân” mới làm cho các em tích cực học tập tốt môn Toán và nâng cao được chất lượng của lớp. Đề tài “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân” mong muốn mang lại cho học sinh lớp 5B có được giờ học Toán nhẹ nhàng mà đạt chất lượng cao. Qua việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa học tốt môn Toán từ đó bản Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. thân tôi có những kinh nghiệm thích hợp nhằm nâng cao chất lượng học toán của học sinh trong nhà trường nói chung và trong lớp 5B nói riêng. 2.Đối tượng- Phương pháp nghiên cứu : a.Đối tượng nghiên cứu: Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. b.Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tìm hiểu tư liệu(đọc tài liệu) * Những tài liệu tham khảo phục vụ đề tài : +Thực hành phương pháp dạy học toán ở Tiểu học –Nhà xuất bản Đà Nẵng. (Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Tam- Chủ biên.) +SGV- SGK Toán 5. ( Đỗ Đình Hoan – Chủ biên.) - Điều tra : + Dự giờ. + Đàm thoại. + Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế. + Kiểm tra. 3.Đề tài đưa ra giải pháp mới: 3.1. Thiết lập tổ chức lớp học. 3.2. Tạo dựng niềm tin môn học. 3.3. Sử dụng linh hoạt nhiều hình thức và phương pháp dạy học. 3.4. Nắm chắc đối tượng bồi dưỡng, phụ đạo. 3.5. Rèn tính cẩn thận trong tính toán. 3.6. Uốn nắn những sai sót, lệch lạc khi làm toán. 4.Hiệu quả áp dụng: Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. Qua việc áp dụng một số kinh nghiệm rèn cho học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn học tốt 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, tôi thấy chất lượng học tập của lớp tăng lên rõ rệt, chỉ còn một học sinh yếu. Từ đó tôi tự nhận thức được nội dung đề tài này có thể áp dụng cho tất cả học sinh khối 5 của trường Tiểu học Bàu Đồn. 5. Phạm vi áp dụng: Đề tài này có thể áp dụng cho toàn khối 5 trường Tiểu học Bàu Đồn. Bàu Đồn, ngày 20 tháng 03 năm 2010. Người thực hiện. Võ Thị Mỹ Hiền Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. MỞ ĐẦU: 1. Lí do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết học sinh lớp 4, 5 phải học 9 môn bắt buộc. Trong đó, mỗi môn học góp phần rèn luyện cho học sinh những đức tính cần thiết, quan trọng của con người Việt Nam. Nếu như môn Tiếng Việt rèn cho học sinh 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp thì môn Toán cũng có vị trí hết sức quan trọng bởi vì: nó rèn cho học sinh kĩ năng tính toán, suy nghĩ độc lập và khả năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong học tậpvà cuộc sống, nhờ đó mà hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động mới. Ở bậc Tiểu học năng lực tư duy và trình độ của học sinh ở từng lớp luôn có sự khác nhau. Ở lớp 1.2.3 các em chỉ mới nhận thức được các sự vật hiện Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. tượng bằng tư duy trực quan hình ảnh. Nhưng từ lớp 4, 5 các em đã bắt đầu phát triển tư duy trừu tượng. Muốn nhận thức được một sự vật hiện tượng thì các em phải biết đánh giá, nhận xét và nghiên cứu sự vật, hiện tượng đó. Môn Toán ở Tiểu học là môn học thường nảy sinh ra nhiều tình huống có vấn đề nhiều nhất .Các em muốn giải quyết được tình huống đó thì bắt buộc các em phải có một năng lực tư duy nhất định. Nhưng thông thường trình độ của các em phát triển không đồng đều dù các em học chung một lớp, một giáo viên giảng dạy, có em nắm bắt kiến thức và xử lí rất nhanh nhưng cũng có nhiều em xử lí rất chậm làm cho giáo viên vô cùng bối rối. Trong những năm qua có không ít thầy cô giáo nổ lực giảng dạy và luôn tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp học sinh có kĩ năng thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Mặc dù học sinh được quan tâm đúng mức nhưng vẫn còn nhiều học sinh chưa biết cách tính và chưa thành thạo trong việc làm tính, điều đó cho thấy việc hướng dẫn học sinh tính toán và hướng dẫn cách làm toán đạt hiệu quả chưa cao. Nhưng với đề tài “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân sẽ giúp học sinh khắc phục những hạn chế vừa nêu và giúp các em biết cách tính toán và tính toán một cách chính xác. Lớp 5B mà tôi đang giảng dạy, tuy có nhiều em học rất khá nhưng cũng có nhiều em học rất yếu môn Toán. Nhiều em tỏ ra không yêu thích khi học Toán, việc truyền đạt kiến thức cho các em trong những tiết Toán đã trở nên khó khăn. Đứng trước thực trạng nêu trên một vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để học sinh yêu thích học Toán? Làm thế nào để chất lượng học Toán ở lớp 5B được nâng lên? với đề tài “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt các phép tính với số thập phân” mới làm cho các em tích cực học Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. tập tốt môn Toán và nâng cao được chất lượng của lớp. Đề tài “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân” mong muốn mang lại cho học sinh lớp 5B có được giờ học Toán nhẹ nhàng mà đạt chất lượng cao. Qua việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa học tốt môn Toán từ đó bản thân tôi có những kinh nghiệm thích hợp nhằm nâng cao chất lượng học toán của học sinh trong nhà trường nói chung và trong lớp 5B nói riêng. 2. Đối tượng nghiên cứu : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn thực hiện tốt 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 3. Phạm vi nghiên cứu: Do kiều kiện và khả năng có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chương số phập phân ở lớp 5B trường Tiểu học Bàu Đồn năm học 2009-2010. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tìm hiểu tư liệu (đọc tài liệu) * Những tài liệu tham khảo phục vụ đề tài : +Thực hành phương pháp dạy học toán ở Tiểu học –Nhà xuất bản Đà Nẵng. (Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Tam- Chủ biên.) +SGV- SGK Toán 5. ( Đỗ Đình Hoan – Chủ biên.) - Điều tra : + Dự giờ. + Đàm thoại. + Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế. + Kiểm tra. Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. NỘI DUNG: 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: *Các chỉ đạo chung của ngành: - Học xong Toán 5 nói chung nhất là học xong số thập phân và 4 phép tính với số thập phân, học sinh phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau: - Nhận biết được số thập phân. Biết số thập phân có phần nguyên và phần thập phân. Biết đọc, viết so sánh số thập phân. Biết sắp xếp một nhóm các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại. - Biết cộng, trừ các số thập phân có đến 3 chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá hai lượt. - Biết thực hiện phép nhân có tích là số tự nhiên, số thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân. Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. - Biết thực hiện phép chia, thương là số thập phân hoặc số tự nhiên có không quá 3 chữ số ở phần thập phân. (Trích: Tóm tắt chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn Toán ở lớp 5. Sách giáo khoa Toán 5 Nhà xuất bản Giáo dục) - Số thập phân và số tự nhiên chỉ khác nhau ở cách đọc và cách ghi số nhưng chúng vẫn có điểm chung là giúp học sinh nắm được cấu tạo, cách đọc và ghi số. Chỉ cần học sinh nắm được cách thực hiện 4 phép tính với số tự nhiên thì việc giúp học sinh nắm được 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân một cách dễ dàng. Trong quá trình giảng dạy trên lớp, làm thế nào để học sinh nắm được khái niệm về số thập phân, vì số thập phân là một loại số mới với hình thức ghi tiện lợi của nó, học sinh nắm vững và thực hiện tương đối thành thạo các phép tính đối với số thập phân và dùng chúng để biểu diễn số đo đó là điều không mấy dễ dàng. - Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp tiếp xúc với các em, giúp các em nắm được kiến thức cần thiết và cũng là người chịu trách nhiệm về kết quả học tập của các em. Vì thế, giáo viên chủ nhiệm lớp ngay từ đầu năm phải tìm hiểu kĩ, nắm vững từng đối tượng học sinh của lớp mình để có biện pháp dẫn dắt, giúp đỡ đối với từng em cụ thể. Dựa trên cơ sở hiểu biết sẵn của các em, giáo viên đưa ra các tình huống thúc đẩy từng em học tập và trao dồi kiến thức, tạo điều kiện cho các em thực hành luyện tập thường xuyên, để các em có thói quen tính đúng, cẩn thận, chính xác. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 2.1. Vài nét về lớp : Lớp 5B có 29 học sinh / 21 nữ . Đa số các em là con gia đình nông dân, có 4 học sinh thuộc dạng nghèo, Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm : “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân”. phần lớn các em được sự quan tâm giúp đỡ của gia đình nhưng do kiến thức và chưa có sự hiểu biết sâu về chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy nên việc hướng dẫn và giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập còn hạn chế. Một vài học sinh chưa được sự quan tâm của gia đình và chưa có tinh thần tự học nên gặp khó khăn trong vấn đề học Toán, điều đó tạo nên sự khó khăn nhất định cho giáo viên. 2.2. Thực trạng về biện pháp rèn học sinh thực hiện đúng 4 phép tính cộng ,trừ, nhân ,chia số thập phân của trường trong những năm qua: + Ở khối lớp của trường - Trong những năm qua, nhiều giáo viên đã có những biện pháp nhằm giúp học sinh có kĩ năng thực hiện 4 phép tính với số thập phân nhưng vẫn còn một số học sinh chưa thành thạo trong khi làm bài, học sinh thường hay nhầm lẫn trong lúc tính toán và đặt dấu phẩy, có em chưa nắm được cách chia số thập phân cho số tự nhiên, số thập phân cho số thập phân ….Với hình thức thầy giảng trò nghe, trò học thuộc lý thuyết và áp dụng vào làm bài tập và thời lượng lý thuyết nhiều hơn thực hành dẫn đến nhiều học sinh học thuộc lòng các quy tắc, công thức mà không biết áp dụng vào làm bài tập . - Đa số các em làm đúng bài tập cơ bản về số thập phân, các phép tính với số thập phân, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ các em thực hiện chưa đúng 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 2.3. Thuận lợi và khó khăn: * Thuận lợi: - Phần lớn học sinh đã biết đọc và viết được số thập phân,có biểu tượng chính xác về khái niệm số thập phân, bước đầu nắm được cấu tạo của một số Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 10 [...]... số tự nhiên - Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000… - Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Chia một số thập phân cho một số thập phân Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 17 Sáng kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân Phép chia số thập phân được chia làm nhiều trường hợp cho dễ học. .. 23 Sáng kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân MỤC LỤC A MỞ ĐẦU: 1 Lí do chon đề tài……………………………………………………… Trang 4 Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 24 Sáng kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân 2 Đối tượng nghiên cứu……………….…………………………………Trang 5 3 Phạm vi nghiên... nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân khi giải một bài tập toán Việc học Toán sẽ là niềm vui để động viên các em học tốt các môn học khác Để góp phần giúp học sinh học tốt 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân giáo viên cần : - Chuẩn bị kĩ bài dạy, xác định đúng trọng tâm bài - Trong từng tiết học cần khắc sâu kiến thức bài giảng giúp mỗi học sinh. .. thích học Toán 2 Hướng phổ biến áp dụng của đề tài: Qua việc áp dụng một số kinh nghiệm rèn cho học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Bàu Đồn học tốt môn Toán (phần thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân) , tôi thấy chất lượng tăng lên rõ rệt, chỉ còn một học sinh yếu Từ Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 21 Sáng kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học. ..Sáng kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân thập: gồm hai phần phần nguyên và phần thập phân Tất cả học sinh nắm được lý thuyết và cách vận dụng lý thuyết vào bài tập thực hành; biết được cách thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân * Khó khăn: - Chưa nắm chắc cách thực hiện phép... của từng em Số học sinh trung bình vẫn còn chiếm tỉ lệ (20,68%) chưa như mong muốn Bên cạnh những em có cố gắng học tập vẫn còn một vài em có thái độ học tập chưa tốt Đó là điều mà tôi cần phải cố gắng hơn nữa Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 19 Sáng kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân KẾT LUẬN: 1 Bài học kinh nghiệm: Nhận... Gv hướng dẫn học sinh phát biểu quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên 3 NỘI DUNG VẤN ĐỀ Hết bậc tiểu học, việc học sinh nắm vững... độ học sinh của lớp và điều kiện hiện có Trò chơi được thể hiện như một Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân hình thức thi đua Nếu như sử dụng trò chơi học tập đúng nội dung và mục đích đã nêu sẽ góp phần dạy học theo định hướng hoạt động lấy học sinh làm trung tâm, làm cho giờ học. .. bài toán trên dẫn đến phải thực hiện phép chia: 23 ,56 : 6,2 =? (kg) Giáo viên thực hiện: Võ Thị Mỹ Hiền Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân - Để thực hiện phép chia này ta đưa về thực hiện phép chia :2 35, 6: 62 (đã biết) - GV hướng dẫn học sinh nhận xét cách thực hiện + Hướng dẫn học sinh thực hiện tiếp ví dụ 2: 82 ,55 :... thuật toán cộng, trừ Dạy phép nhân số thập phân: Ta có thể chia ra tuần tự các trường hợp sau: - Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000… - Nhân một số thập phân với một số thập phân Vấn đề quan trọng nhất ở đây là cách đặt dấu phẩy Từ đó hình thành thuật toán Dạy học phép chia số thập phân: Ta có thể chia ra tuần tự các trường hợp sau: - Chia một số thập phân . kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân . BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI. Tên đề tài: Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường Tiểu học. kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân . thân tôi có những kinh nghiệm thích hợp nhằm nâng cao chất lượng học toán của học sinh. kiến kinh nghiệm : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5B trường TH Bàu Đồn học tốt môn Toán phần số thập phân . MỞ ĐẦU: 1. Lí do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết học sinh lớp 4, 5 phải học 9 môn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán phần số thập phân, SKKN kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán phần số thập phân,

Từ khóa liên quan