SKKN dạy tập làm văn lớp 3

23 2.2K 6
SKKN  dạy tập làm văn lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Môn Tiếng Việt cùng với các môn học khác, có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh 4 kĩ năng đó là: nghe nói đọc viết. Trong đó môn tiếng Việt có c các phân môn như: Tập đọc, kể chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập viết, tập làm văn... trong đó, phân môn Tập làm văn là phân môn có tính chất thích hợp của các phân môn khác. Qua tiết tập làm văn, học sinh có khả năng xây dựng một văn bản, đó là bài nói, bài viết. Nói và viết là những hình thức giao tiếp rất quan trọng, thông qua đó con người thực hiện quá trình tư duy chiếm lĩnh tri, thức trao đổi tư tưởng, tình cảm, quan điểm, giúp mọi người hiểu nhau. cùng hợp tác trong cuộc sống lao động.

phòng giáo dục và đào tạo lục yên trờng tiểu nguyễn thị tuyết mai ~ ~ ~ ~ ~ * * * ~ ~ ~ ~ ~ Tên đ ề t ài Một vài kinh nghiệm dạy tập làm văn lp 3 Họ và tên : Chức vụ : Giáo viên Trờng : Lục Yên, Tháng 11 năm 2008 Mục Lục TRANG Phần thứ nhất: Mở U 1 - Lý do chọn đề tài 2 - Mục đích nghiên cứu 3 - Đối tợng nghiên cứu 4 - Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu. 5 - Nhiệm vụ nghiên cứu 6 - Phơng pháp nghiên cứu 7 - Thời gian nghiên cứu Phần thứ hai: nội dung Chơng 1: Cơ sở lý luận của đề tài Chơng 2: Thực trạng của đề tài Chơng 3: Giải quyết vấn đề Phần thứ ba: Kết luận và khuyến nghị A. Kết luận B. Khuyến nghị , đề xuất C.Tài liệu tham khảo Phần thứ nhất: M U 1. Lý do chọn đề tài Mụn Ting Vit cựng vi cỏc mụn hc khỏc, cú nhim v cung cp cho hc sinh 4 k nng ú l: "nghe - núi - c - vit". Trong ú mụn ting Vit cú c cỏc phõn mụn nh: Tp c, k chuyn, chớnh t, luyn t v cõu, tp vit, tp lm vn trong ú, phõn mụn Tp lm vn l phõn mụn cú tớnh cht thớch hp ca cỏc phõn mụn khỏc. Qua tit tp lm vn, hc sinh cú kh nng xõy dng mt vn bn, ú l bi núi, bi vit. Núi v vit l nhng hỡnh thc giao tip rt quan trng, thụng qua ú con ngi thc hin quỏ trỡnh t duy - chim lnh tri, thc trao i t tng, tỡnh cm, quan im, giỳp mi ngi hiu nhau. cựng hp tỏc trong cuc sng lao ng. Ngụn ng (di dng núi - ngụn bn v di dng vit vn bn) gi vai trũ quan trng trong s tn ti v phỏt trin xó hi. Chớnh vỡ vy, hng dn cho hc sinh núi ỳng v vit ỳng l ht sc cn thit. Nhim v nng n ú ph 2 thuc phn ln vo vic ging dy mụn Ting Vit núi chung v phõn mụn tp lm vn lp 3 núi riờng. Vn t ra: Ngi giỏo viờn dy tp lm văn ra sao t hiu qu nh mong mun. 2. Mục đích nghiên cứu. Qua thc t ging dy chỳng tụi nhn thy phõn mụn tp lm vn l phõn mụn khú trong cỏc phõn mụn ca mụn Ting Vit. Do c trng phõn mụn Tp lm vn vi mc tiờu c th l: hỡnh thnh v rốn luyn cho hc sinh kh nng trỡnh by vn bn (núi v vit) nhiu th loi khỏc nhau nh: miờu t, k chuyn, vit th, tng thut, k li bn tin, tp t chng cuc hp gii thiu v mỡnh v nhng ngi xung quanh. Trong quỏ trỡnh tham gia vo cỏc hot ng hc tp ny, hc sinh vi vn kin thc cũn hn ch nờn thng ngi núi. Nu bt buc phi núi, cỏc em thng c li bi vit ó chun b trc. Do ú, gi dy cha t hiu qu cao. Xut phỏt t thc tin ú, tụi tin hnh nghiờn cu v thc nghim chuyờn "dy tp lm vn lp 3 nh th no ỏp ng yờu cu i mi". 3. Đối t ợng nghiên cứu. Căn cứ vào nhiệm vụ , yêu cầu và nội dung của đề tài. Tôi đã chọn đối t- ợng nghiên cứu là môn tập làm văn ở tiểu học nói chung và đi sâu vào vận dụng với lớp 3. 4. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu. - Cỏc tit dy Tp lm vn lp 3 - Dạy tập làm văn lớp 3 nh thế nào để đáp ứng yêu cầu đổi mới 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. Vào đầu năm học mới - giáo viên điều tra , khảo sát chất lợng môn tập làm văn của lớp mình , từ đó xếp loại và ra biện pháp cụ thể , có kế hoạch cụ thể cho hoạt động dạy tập làm văn để đáp ứng nhu cầu đổi mới . Lúc đầu điều tra khả năng của từng em . Từ đó vận dụng kiến thức học của lớp , sách vở của ch- ơng trình , thực tế giảng dạy của môn tập làm văn. Tập hợp những kinh nghiệm làm c sở cho việc rèn kỹ năng làm tập làm văn, tìm rachất lợng thực tế và những mặt còn tồn tại để giải quyết, nhằm tạo ra chất lợng và kết quả cao hơn. 6. Ph ơng pháp nghiên cứu. 3 - Phng phỏp quan sỏt thụng qua d gi - Phng phỏp tng kt kinh nghim, kim tra i chng - Phng phỏp nghiờn cu vn bn, ti liu Trớc hết tôi khảo sát chất lợng, kỹ năng, kiến thức đối với học sinh. Nhận biết khái niêm ban đầu của môn tập làm văn nói riêng và trong chơng trình môn Tiếng Việt lớp 3 chung. 7 . Thời gian nghiên cứu Sau khi đăng kí thi đua tại trờng tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu. Đầu tháng 9 đăng ký tên đề tài, viết đề cơnmg sáng kiến kinh nghiệm . Sau đó báo cáo tổ để thảo luận , cuối tháng 10 thử nghiệm rút kinh nghiệm , sau đó bổ sung và viết hoàn chỉnh vào đầu tháng 11. Phần thứ hai: Nội dung. Chơng I : C s lý lun của đề tài Tp lm vn l mt trong nhng phõn mụn cú v trớ quan trng ca mụn Ting Vit. Phõn mụn ny ũi hi hc sinh phi vn dng nhng kin thc tng hp t nhiu phõn mụn. lm c mt bi vn, hc sinh phi s dng c bn k nng: nghe, núi, c, vit. Phi vn dng cỏc kin thc v ting vit, v cuc sng thc tin. Phõn mụn Tp lm vn rốn luyn cho hc sinh cỏc k nng to tp vn bn, trong quỏ trỡnh lnh hi cỏc kin thc khoa hc, gúp phn dy hc sinh s dng ting vit trong i sng sinh hot. Vỡ vy, tp lm vn c coi l phõn mụn cú tớnh tng hp, cú liờn quan mt thit n cỏc mụn hc khỏc. Trờn c s ni dung, chng trỡnh phõn mụn tp lm vn cú rt nhiu i mi, nờn ũi hi tit dy Tp lm vn phi t c mc ớch c th hn, rừ nột hn. Ngoi phng phỏp ca thy, hc sinh cn cú vn kin thc, ngụn ng v i sng thc t. Chớnh vỡ vy, vic dy tt cỏc phõn mụn khỏc khụng ch l ngun cung cp kin thc m cũn l phng tin rốn k nng núi, vit, cỏch hnh vn cho hc sinh. Túm li: Dy tp lm vn theo hng i mi phi khớch l hc sinh tớch cc, sỏng to, ch ng trong hc tp; bit din t suy ngh ca mỡnh thnh 4 ngôn bản, văn bản. Nói cách khác, các phân môn trong môn Tiếng Việt là phương tiện để hỗ trợ cho việc dạy tập làm văn được tốt. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cña ®Ò tµi 1. Thuận lợi + Đối với giáo viên - Năm học 2008 - 2009 , giáo viên đã nắm được yêu cầu việc đổi mới phương pháp một cách cơ bản, việc sử dụng đồ dùng tương đối có hiệu quả , qua qu¸ tr×nh thay s¸ch gi¸o khoa . - Sự chỉ đạo, chuyên môn của phòng giáo dục, trường tổ chuyên môn có vai trò tích cực,giúp giáo viên đi đúng nội dung, chương trình phân môn Tập làm văn. - Qua các tiết dạy mẫu, các cuộc thi, hội thảo đã có nhiều giáo viên thành công khi dạy Tập làm văn. - Qua các phương tiện thông tin đại chúng: ti vi, đài, sách, báo giáo viên tiếp cận với phương pháp đổi mới Tập làm văn thường xuyên hơn. + Đối với học sinh - Học sinh lớp ba đang ở lứa tuổi rất thích học và ham học - Môn tiếng việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng có nội dung phong phú, sách giáo khoa được trình bày với kênh hình đẹp, trang thiết bị dạy học hiện đại, hấp dẫn học sinh, phù hợp với tâm lý lứa tuổi các em. - Các em đã được học chương trình thay sách từ lớp 1, đặc biệt là các em ở lớp 2 đã nắm vững kiến thức, kỹ năng của phân môn Tập làm văn như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tạo lập ngôn bản, kỹ năng kể chuyện miêu tả. Đây là cơ sở giúp các em học tốt phân môn Tập làm văn ở lớp 3. 2. Khó khăn + Đối với học sinh - Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, các em nhanh nhớ nhưng cũng mau quên, mức độ tập trung thực hiện các yêu cầu của bài học chưa cao. 5 - Kiến thức về cuộc sống thực tế của học sinh còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học. - Vốn từ vựng của học sinh chưa nhiều cũng ảnh hưởng đến việc thực hành độc lập. Cụ thể là: các em viết câu rời rạc, chưa liên kết, thiếu lôgíc, tính sáng tạo trong thực hành viết văn chưa cao, thể hiện ở cách bố cục bài văn, cách chấm câu, sử dụng hình ảnh gợi tả chưa linh hoạt, sinh động. - Một số học sinh còn phụ thuộc vào bài văn mẫu, áp dụng một cách máy móc, chưa biết vận dụng bài mẫu để hình thành lối hành văn của riêng mình. Ví dụ: Phần lớn học sinh dùng luôn lời cô hướng dẫn để viết bài của mình. + Đối với giáo viên Tiếng việt là môn học khó, nhất là phân môn Tập làm văn đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu rộng, phong phú cần phải có vốn sống thực tế, người giáo viên biết kết hợp linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy. Biết gợi mở ãc tò mò, khả năng sáng tạo, độc lập ở học sinh, giúp cho các em nói viết thành văn bản, ngôn ngữ quả không dễ. Với những thuận lợi và khó khăn trên, chúng tôi tiến hành khảo sát chất lượng môn Tập làm văn lớp 3 vào tháng 9 tuần 3 (năm học 2008 - 2009) với đề bài như sau: Hãy kể về gia đình em với người bạn mới quen Kết quả khảo sát như sau: Tổng số học sinh khối 3: 85 em Nội dung khảo sát Số học sinh Tỷ lệ % 1. Biết viết câu, dùng từ hợp lý 43/85 50.5% 2. Biết nói - viết thành câu 47/85 15.5% 3. Biết dùng từ ngữ, câu văn có hình ảnh 13/85 15.3% 4. Biết trình bày đoạn văn 34/85 40% Bài viết học sinh đạt từ trung bình trở lên 57/85 67% Qua khảo sát cho thấy học sinh chưa biết cách diễn đạt câu văn có hình ảnh, vốn từ vựng chưa nhiều, hiểu biết thực tế còn ít, do vậy chất lượng bài viết của các em chưa cao, ý văn nghèo nàn, câu văn lủng củng. Kết quả này cũng thể 6 Các hình thức luyện tập Bài tập nói Bài tập nghe Bài tập viết hiện phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phát huy được tính tích cực của học sinh trong giờ học. Ch¬ng III: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA VÀ CÁC HÌNH THỨC LUYỆN TẬP LÀM VĂN LỚP 3 1. Nội dung dạy học Chương trình Tập làm văn lớp 3 bao gồm 35 tiết / năm (thực học 31 tiết + 4 tiết ôn tập) - Kỳ 1: 16 tiết + 2 tiết ôn tập - Kỳ 2: 15 tiết + 2 tiết ôn tập Trang bị cho học sinh một số kiến thức và kĩ năng phục vụ cho học tập và đời sống hàng ngày như: điền vào giấy tờ in sẵn, viết thư, làm đơn, tổ chức họp và phát biểu trong cuộc họp, giới thiệu hoạt động của tổ, lớp, trường, ghi chép sổ tay Tiếp tục rèn kĩ năng đọc, nghe, nói, viết thông qua kể chuyện và miêu tả như: kể một việc đơn giản, tả sơ lược về người, vật xung quanh theo gợi ý bằng tranh hoặc bằng câu hỏi. Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài tập nghe. 2. Các hình thức luyện tập 7 1. Bài tập nghe: Gồm các tiết - Tuần 4: Nghe kể: Dại gì mà đổi - Tuần 7: Nghe kể: Không nỡ nhìn - Tuần 11: Nghe kể: Tôi có đọc đâu - Tuần 14: Tôi cũng như bác - Tuần 15: Nghe kể: Giấu cày - Tuần 16: Nghe kể: Kéo cây lúa lên - Tuần 19: Nghe kể: Chàng trai phù ủng - Tuần 21: Nghe kể: Nâng nui từng hạt giống - Tuần 24: Nghe kể: Người bán quạt may mắn - Tuần 34: Nghe kể: Vươn tới các vì sao * Yêu cầu các bài tập nghe - Học sinh hiểu nội dung câu chuyện, thuật lại được câu một cách mạnh dạn, tự tin. - Học sinh thấy cái hay cái đẹp, cái cần phê phán trong câu chuỵen. - Biết diễn đạt rõ ràng thành câu, dễ hiểu. - Giọng kể phù hợp nội dung từng câu chuyện. - Biết diễn đạt rõ ràng thành câu, dễ hiểu. - Giọng kể phù hợp nội dung từng câu chuyện. 2. bài tập nói: Gồm các chi tiết - Tuần 1: Nói về Đội - Tuần 5: Tập tổ chức cuộc họp - Tuần 6: Kể lại buổi đầu em đi học - Tuần 8: Kể về người hàng xóm - Tuần 11: Nói về quê hương - Tuần 12: Nói về cảnh đẹp đất nước - Tuần 15: Giới thiệu về tổ em. - Tuần 16: Nói về thành thị nông thôn. - Tuần 20: Báo cáo hoạt động - Tuần 21: Nói về tri thức 8 - Tuần 22: Nói về người lao động trí óc - Tuần 25: Kể về lễ hội - Tuần 26: Kể về một ngày hội - Tuần 28: Kể lại một trận thi đấu thể thao - Tuần 32: Nói về bảo vệ môi trường * Yêu cầu: - Học sinh nói đúng rõ ý, diễn đạt rõ ràng dễ hiểu. - Học sinh nói theo nội dung, chủ đề cho trước - Nói thành câu, biét cách dùng từ chân thực. - Nói thành đoạn văn 3. Bài tập viết: Gồm các tiết: - Tuần 1: Điền vào giấy tờ in sẵn (ĐTNTP) - Tuần 2: Viết đơn - Tuần 3, 4: Điền vào tờ giấy in sẵn. - Tuần 10: Tập viết thư và phong bì thư - Tuần 12: Viết về cảnh đẹp đất nước - Tuần 13: Viết thư - Tuần 17: Viết về thành thị nông thôn - Tuần 22: Viết về người lao động trí óc. - Tuần 28: Viết lại một tin thể thao trên báo, đ, i. - Tuần 29: Viết về một trận thi đấu thể thao - Tuần 30: Viết thư - Tuần 32: Viết về bảo vệ môi trường * Yêu cầu các bài tập viết - Đủ số lượng câu - Trình bày thành đoạn văn - Biết cách chấm câu, viết các câu theo mẫu đã học (ai là gì, ai làm gì?, để như thế nào?) - Biết cách dùng từ (biết cách sử dụng phép so sánh, nhân hoá) 9 II. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY TẬP LÀM VĂN 1. Phương pháp sử dụng trực quan 2. Phương pháp thực hành giao tiếp, rèn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết 3. Phương pháp giảng giải 4. Phương pháp dạy học cá nhân 5. Phương pháp thảo luận nhóm 6. Phương pháp đàm thoại 7. Phương pháp trò chơi 8. Phương pháp làm việc với SGK và các tài liệu III. QUY TRÌNH TIẾT TẬP LÀM VĂN LỚP 3 1. Kiểm tra bài cũ 3'-5' 2. Dạy bài mới a) Giới thiệu 1' - 2' b) Hướng dẫn làm các bài tập (30 - 32') - Thực hành giải lần lượt các bài tập bằng nhiều hình thức - Chú ý đặc trưng của từng tiết dạy. Ví dụ: rèn nghe - nói - đọc - viết hoặc những hình thức khác nhau nhằm đạt được mục tiêu yêu cầu. 3. Củng cố dặn dò 1 - 2' VI. CÁC BIỆN PHÁP DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP 3 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI Tuỳ theo nội dung, yêu cầu của mỗi đơn vị học và từng đối tượng học sinh, giáo viên có thể áp dụng nhóm các biện pháp, hoặc một biện pháp chủ đạo kết hợp với một số biện pháp bổ trợ khác. Về cơ bản có những biện pháp sau: 1. Luôn chú trọng "tích hợp - lồng ghép" khi dạy phân môn tập làm văn lớp 3. Khi dạy tập làm văn giáo viên cần hiểu rõ tính tích hợp thức giữa các phân môn trong môn Tiếng Việt như: Tập đọc, kể chuyện, Chính tả, luyện từ và câu, tập viết để giảng dạy và tạo đà cho học sinh học tập tốt phân môn Tập làm văn. Mối quan hệ này thể hiện rõ trong cấu trúc của sách giáo khoa: các bài học 10 [...]... khảo - Sách giáo viên tiếng việt lớp 3 - Sách giáo khoa tập 1, 2 lớp 3 - Tài liệu thay sách lớp 3 - Thờng xuyên trao đổi kinh nghiệm - Học hỏi các trờng bạn,đồng nghiệp - Nghiên cứu các tài liệu nói về tiếng việt * * * * * Lục Yên, thỏng 11 nm 2008 Ngi thc hin Xác nhận của tổ trởng đánh giá xếp loại của hội đồng khoa học nhà trờng 23 ... i vi khi lp 3 u thỏng 12 - tun 13 vi bi Vit mt bc th cho bn mt tnh min Nam (hoc min trung, min bc) lm quen v hn bn cựng thi ua hc tt Kt qu thu c nh sau: Ni dung kho sỏt 1 Bit vit cõu, dựng t hp lý 2 Bit núi - vit thnh cõu 3 Bit dựng t ng, cõu vn cú hỡnh nh 4 Bit trỡnh by on vn Bi vit hc sinh t t trung bỡnh tr lờn S hc sinh 65/85 54/85 45/85 54/85 70/85 T l % 76.4% 63. 5% 53% 63. 5% 82 .3% T nhng kt... riêng với lớp 3 Do vậy 22 bản thân tôi vẫn còn nhiều khó khăn trong giảng dạy Đề nghị BGH nhà trờng , phòng giáo dục đào tạo và sở giáo dục đào tạo giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi , chỉ đạo kịp thời về kế hoạch hoạt động chuyên môn , phơng pháp giảng dạy , bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ , mở các lớp chuyên đề áp dụng kịp thời Nắm bắt những thông tin mới nhất để áp dụng vào phong trào dạy tốt học... vit Túm li, kin thc cỏc lp cú mi quan h lụgớc: k tha, m rng, nõng cao Do ú mun dy Tp lm vn lp 3 theo hng i mi cũn phi i mi tt c cỏc khi lp Phần thứ ba: Kết luận và khuyến nghị A Kết luận: Qua quỏ trỡnh nghiờn cu chuyờn , chỳng tụi ó nhn thy vai trũ v tm quan trng ca dy mụn Tp lm vn Vỡ vy chỳng tụi dng li khi 3 m trin khai ỏp dng vo cỏc khi lp trong nh trng, xõy dng tớch hp cỏc kin thc liờn quan vi nhau... luyn vit cõu ng dng "Khụn ngoan ỏ ỏp ngi ngoi G cựng mt m ch hoi ỏ nhau" Xut phỏt t cỏc phõn mụn: Tp c, luyn t v cõu, Chớnh t, tp vit xoay quanh ch Cng ng, hc sinh bit "K v ngi hng xúm m em quý 13 mn" (TLV 3 - tun 8) v vit c on vn hon chnh, th hin tỡnh cm, thỏi ỏnh giỏ i vi ngi hng xúm qua vic s dng t ng, cõu vn cú hỡnh nh Cụ Loan l ngi hng xúm bờn cnh nh em Cụ l giỏo viờn tiu hc, ti ti mit mi bờn... núi, bi vit s chớnh l tõm hn tỡnh cm ca cỏc em, cỏc em s thờm yờu vn - yờu cỏi hay, cỏi p, yờu tiờng Vit - gi gỡn s trong sỏng ca ting vit 3 T chc tt vic quan sỏt, hng dn hc sinh cỏch dựng t, ging k, iu b khi lm bi nghe, núi, vit Vi c im vn t cũn hn ch, nờn hc sinh lp 3 gp nhiu khú khn trong vic nghe - núi - vit - k li cõu chuyn bng li vn ca mỡnh Do vy, giỏo viờn cn t chc tt hot ng quan sỏt tranh: quan... lm vn lp 3 theo hng i mi cn thc hin ng b vic vn dng i mi phng phỏp tt c cỏc khi 20 lp trc (lp 1 - 2) v tip theo (lp 4 - 5) C th i vi lp 1: Dy hc sinh tp núi thnh cõu, núi theo ch , ni dung, hỡnh tranh núi thnh cõu i vi lp 2: Da trờn nn tng kin thc hc sinh t c lp 1, nõng cao vi mc va phi: k li cõu chuyn ó hc, núi - vit thnh cõu, a ra cỏc mu cõu (Ai l gỡ? Ai lm gỡ? Ai nh th no? ) vit on vn t 3 n 5 cõu... cõu i vi lp 2: Da trờn nn tng kin thc hc sinh t c lp 1, nõng cao vi mc va phi: k li cõu chuyn ó hc, núi - vit thnh cõu, a ra cỏc mu cõu (Ai l gỡ? Ai lm gỡ? Ai nh th no? ) vit on vn t 3 n 5 cõu i vi lp 3: Luyn nghe, luyn núi, luyn vit: mu cõu rng, bao quỏt hn; yờu cu v cõu cao hn; cõu ỳng ng phỏp, bit s dng bin phỏp tu t, so sỏnh nhõn hoỏ, cõu vn giu hỡnh nh c bit phn luyn vit vi s lng cõu vn tng lờn... chi m hc" Khụng khớ hc tp thoi mỏi khin hc sinh mnh dn, t tin khi núi Cỏc em dn cú kh nng diờn t, phỏt biu ý kin, ỏnh giỏ trc ụng ngi mt cỏch lu loỏt, rnh mch, hiu So sỏnh vi phng phỏp dy Tp lm vn lp 3 truyn thng: mi tit tp lm vn chỳ trng n mc tiờu l hỡnh thnh bi vn theo mt bi thuc mt th loi vn no ú di dng núi hoc vit Tit hc din ra theo tin trỡnh: Giỏo viờn hng dn lm bi da theo dn bi thuc th loi chung,... gi ý khin hc sinh d nhm chỏn, cú cm giỏc b bt buc theo khuụn mu, khụng khuyn khớch hc sinh núi, vit nhng cm xỳc, nhn xột, ỏnh giỏ, s miờu r ca chớnh cỏc em 17 Trong chng trỡnh thay sỏch giỏo khoa lp 3, mừi tit Tp lm vn l mt h thng bi tp cú tớnh nh hng, gi m, vi nhiu dng bi: nghe - núi, núi - vit, nghe - núi - vit Vỡ vy, giỏo viờn vn bỏm sỏt mc ớch, yờu cu ca tit dy, bi dy nhng linh hot, ch ng hn . THỨC LUYỆN TẬP LÀM VĂN LỚP 3 1. Nội dung dạy học Chương trình Tập làm văn lớp 3 bao gồm 35 tiết / năm (thực học 31 tiết + 4 tiết ôn tập) - Kỳ 1: 16 tiết + 2 tiết ôn tập - Kỳ 2: 15 tiết + 2 tiết ôn tập. TIẾT TẬP LÀM VĂN LỚP 3 1. Kiểm tra bài cũ 3& apos;-5' 2. Dạy bài mới a) Giới thiệu 1' - 2' b) Hướng dẫn làm các bài tập (30 - 32 ') - Thực hành giải lần lượt các bài tập bằng. khi dạy phân môn tập làm văn lớp 3. Khi dạy tập làm văn giáo viên cần hiểu rõ tính tích hợp thức giữa các phân môn trong môn Tiếng Việt như: Tập đọc, kể chuyện, Chính tả, luyện từ và câu, tập

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan