Rèn kỹ năng nói – viết qua phân môn Tập làm văn lớp 3

12 3.1K 9
Rèn kỹ năng nói – viết qua phân môn Tập làm văn lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. sinh bốn kỹ năng: “ nghe – nói – đọc – viết ”. Tập làm văn là phân môn thực hành và rèn luyện tổng hợp bốn kỹ năng đó, có tính chất tích hợp các phân môn khác trong môn Tiếng Việt . Qua thực. thức, kĩ năng tạo lập văn bản, kể chuyện, miêu tả từ các lớp dưới. Đây là cơ sở giúp các em học tốt phân môn Tập làm văn lớp ba. 2.Khó khăn: Tập làm văn là phân môn khó so với các phân môn khác. loại nói – viết trong phân môn Tập làm văn lớp 3, học sinh được rèn luyện kĩ năng nói dựa trên những gợi ý ở sách giáo khoa và viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 6 câu với các chủ đề: nói về

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan