Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3

30 2,007 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:44

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A I. Phần mở đầu I.1. Lý do chọn đề tài: Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội, giao tiếp thờng là một hoạt động khởi đầu cho những hoạt động tiếp theo. Nó tồn tại song song và ảnh hởng to lớn đến kết quả của những hoạt động đó. Có thể nói giao tiếp là hoạt động không thể thiếu trong xã hội. Trong xã hội con ngời luôn có nhu cầu giao tiếp với nhau. Nhu cầu đó cũng giống nh các nhu cầu khác giao tiếp cũng nh ăn, mặc, ở, hít thở không khí, rất quan trọng và cần thiết. Nhờ hoạt động giao tiếp, con ngời có thể trao đổi thông tin tạo lập các mối quan hệ tốt đẹp có thể nói giao tiếp là một trong những điều kiện quan trọng để con ngời và xã hội loài ngời phát triển. Từ xa xa tới nay, con ngời đã sử dụng rất nhiều phơng tiện khác nhau để thực hiện hoạt động giao tiếp. Mỗi loại phơng tiện đều có u điểm và nhợc điểm riêng, song phơng tiện giao tiếp đặc trng và hiệu quả của loài ngời là ngôn ngữ Ngôn ngữ và giao tiếp bằng ngôn ngữ có vai trò rất quan trọng đối với sự trởng thành của mỗi con ngời nói riêng và sự phát triển của loài ngời nói chung. Khi mới sinh ra con ngời cha có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ . Trong quá trình trởng thành, mỗi con ngời phải tự tích luỹ dần vốn ngôn ngữ cho bản thân. Vốn ngôn ngữ này phải đợc bồi dỡng, rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ và nhà trờng chính là nơi cung cấp ngôn ngữ cho trẻ một cách có hệ thống nhất. Mục đích nghiên cứu ngôn ngữ trong nhà trờng là rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng ngôn ngữ làm phơng tiện học tập và giao tiếp. Vì vậy phát triển lời nói là nhiệm vụ quan trọng nhất của việc dạy học tiếng trong nhà trờng. Trong những năm gần đây, giáo dục phổ thông ở bậc tiểu học nói riêng có nhiều đổi mới về mục tiêu dạy học và đợc cụ thể hoá bằng sự đổi mới về nội dung, phơng pháp dạy học. Trong quá trình đổi mới này, định hớng giao tiếp (hay còn gọi là dạy học phát triển lời nói) đợc đặc biệt quan tâm, đợc coi là nguyên tắc trung tâm của dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. 1 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A Từ năm 2002 bộ sách giáo khoa Tiếng Việt mới đã đợc đa vào sử dụng đại trà đến nay đã đợc thực hiện ở các lớp. Việc sử dụng bộ sách mới này, bớc đầu cho thấy những kết quả khả quan, quan điểm giao tiếp trong dạy học đã bớc đầu đợc khẳng định là định hớng dạy học tích cực. Phân môn Tập làm văn trong chơng trình môn Tiếng Việt ở tiểu học, so với các phân môn khác là một phân môn khó. Nó là sự tổng hợp của các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ mà học sinh đợc học. Nhiệm vụ chủ yếu của phân môn này là rèn luyện cho học sinh kỹ năng sản sinh ra các ngôn bản nói và ngôn bản viết. Trong chơng trình Tiếng Việt 3, cả hai dạng kỹ năng này đều đợc quan tâm một cách thích đáng thông qua hệ thống bài tập rất phong phú và đa dạng, có nhiều u điểm, phù hợp với mục tiêu của môn học và của phân môn. Tuy nhiên cũng cần phải thừa nhận rằng hiện nay việc dạy học Tập làm văn ở trờng tiểu học còn hạn chế và cha đạt đợc kết quả nh mong muốn. Lý do của hiện tợng này là do đa số các giáo viên cha định hình đợc phơng pháp giảng dạy cũng nh trình tự tiến hành một bài Tập làm văn nh thế nào cho phù hợp với mục tiêu và nội dung của bài đặt ra. Bên cạnh đó học sinh tiểu học là những đối tợng có năng lực t duy còn hạn chế, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của các em cũng phát triển cha cao. Nhiều em còn dùng từ sai, câu sai, hoặc hoạt động của các em còn cha phù hợp với hoàn cảnh mục đích giao tiếp hoặc cha đúng phơng cách chức năng. Hiện tợng này khiến cho các em gặp nhiều khó khăn trong hoạt động học tập và giao tiếp. Các em phải đợc thực hiện các hoạt động nói năng trong những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Môn Tập làm văn nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung đợc coi là một giải pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ này. Từ những phân tích trên đây, chúng ta có thể thấy rõ sự cần thiết của việc dạy học rèn kĩ năng nghe nói trong phân môn Tiếng Việt ở tiểu học và cũng do tính cấp thiết của vấn đề này mà tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài "Rốn k nng nghe núi cho hc sinh trong phõn mụn Tp lm vn lp 3". I. 2. Mục đích nghiên cứu: 2 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A Khi bắt tay vào nghiên cứu đề tài này giúp cho giáo viên đat jđợc những mục đích sau: Giúp giáo viên nắm chắc các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3. + Giúp giáo viên có kinh nghiệm dạy các bài tập phát triển lời nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3 đạt hiệu quả cao. I.3. Thời gian, địa điểm: - Thời gian nghiên cứu từ học kỳ I năm học 2008 2009 làm đề cng bc 1. + Giữa học kỳ II năm học 2009 - 2010đến hết năm học viết bài. + Hoàn thành đề tài và nộp vào ngày 23/5 năm học 2010. - Địa điểm nghiên cứu là học sinh lớp 3A trờng Tiểu học An Sinh A- Đông Triều - Quảng Ninh. I.4. Đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn. - Nghiên cứu những vấn đề về mặt lý luận. - Mục tiêu của bộ môn Tiếng Việt lớp 3. - Phơng pháp giảng dạy môn Tiếng Việt trong phân môn Tập làm văn lớp 3. Nghiên cứu những vấn đề về mặt thực tiễn. - Nghiên cứu chơng trình phân môn Tập làm văn và SGK Tiếng Việt 3. - Nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân của các thực trạng đó. - Dự giờ đồng nghiệp, trao đổi với các giáo viên trực tiếp dạy lớp ba để rút ra nhận xét, đánh giá. II. Phần nội dung II.1. Chơng 1: Tổng quan. 3 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A II.1.1. Cơ sở lý luận. Mục tiêu của môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng ở Tiểu học. Theo quyết định ngày 09/11/2001 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chơng trình tiểu học chính thức đợc áp dụng trong cả nớc, trong đó có quy định rõ mục tiêu đối với từng môn học ở tiểu học. Môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mục tiêu chính nhằm hớng tới phát triển một lời nói cho học sinh phát triển khả năng giao tiếp của các em. Mục tiêu này đợc thể hiện cụ thể nh sau: Về kiến thức: Môn Tiếng Việt cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và tri thức sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp. Bên cạnh đó cung cấp những hiểu biết sơ giản về tự nhiên, xã hội và con ngời, về văn hoá, văn học của Việt Nam và nớc ngoài. Về kỹ năng: Hình thành và phát triển ở học sinh những kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (Nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trờng hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy học môn Tiếng Việt góp phần rèn luyện cá thao tác t duy của học sinh (Phân tích, tổng hợp, khái quát hệ thống ) và góp phần nâng cao phẩm chất t duy, năng lực nhận thức. Về thái độ: Bồi dỡng tình yêu Tiếng Việt góp phần rèn luyện các thao tác t duy của học sinh, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con ngời Việt Nam và xã hội chủ nghĩa. Nh vậy, thông qua việc cung cấp những tri thức về Tiếng Việt, môn Tiếng Việt nói chung và phân môn tập làm văn nói riêng nhằm phát triển ở học sinh những kỷ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp. Hay nói cách khác, mục tiêu lớn nhất của phân môn Tập làm văn là nhằm phát triển lời nói cho học sinh, phục vụ cho các hoạt động học tập, giao tiếp. Đây chính là cơ sở quan trọng đầu tiên để chúng ta có thể đa ra dạng bài tập rèn kĩ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn ở tiểu học cụ thể là ở lớp 3. 4 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A Việc lựa chọn và sắp xếp nội dung dạy học phải lấy hoạt động giao tiếp làm mục đích, tức là hớng vào việc hình thành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Chẳng hạn trong phân môn Tập làm văn bài tập rèn kĩ năng nghe nói đều nhằm đa học sinh vào các tình huống giao tiếp cụ thể giúp cho cá em có nhiều cơ hội rèn luyện các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt. Trong quá trình dạy học Tiếng Việt phải tổ chức tốt hoạt động nói năng của học sinh nghĩa là phải sử dụng giao tiếp nh một phơng pháp dạy học chủ đạo ở Tiểu học, ngời ta chủ trơng lấy hoạt động giao tiếp vừa làm mục đích, vừa làm cách thức dạy học. Nói cách khác, đó là dạy học để giao tiếp và bằng giao tiếp. Việc dạy học sinh giao tiếp bằng Tiếng Việt nhằm hai mục đích: - Giúp học sinh hiểu đợc lời nói hoặc bài viết sẵn có và phải diễn đạt bằng lời hoặc bằng chữ, sự hiểu biết của bản thân theo một yêu cầu đặt ra trớc. - Để đạt đợc hai mục đích này thì ngữ liệu dạy Tiếng Việt không chỉ gồm những bài sẵn có trong tài liệu học tập của học sinh mà còn bao gồm cả những lời nói, bài nói, bài viết do các em tạo ra. Điều đó có nghĩa là học sinh không chỉ học sử dụng Tiếng Việt thông qua các tài liệu do nhà trờng cung cấp mà còn học trong quá trình các em giao tiếp ở gia đình, nhà trờng và xã hội. Mặt khác, trong văn học bao giờ cũng chứa đựng những giá trị văn hoá của Việt Nam và thế giới nh: văn hoá tinh thần, văn hoá ứng xử Vì vậy, trong quá trình dạy học Tiếng Việt cần cho học sinh từng bớc nhận biết đợc cái chân, cái thiện, cái mỹ trong các bài trích tác phẩm văn học, nhận biết đợc cái giá trị văn hoá ứng xử của dân tộc cũng nh vẻ đẹp của Tiếng Việt khi giao tiếp. Có nh vậy thì học sinh mới yêu quý, tôn trọng sự trong sáng của Tiếng Việt và sử dụng Tiếng Việt làm công cụ giao tiếp một cách có hiệu quả nhất. Tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt, chú ý những đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh. Với học sinh tiểu học trớc khi đến trờng các em đã nắm hai dạng hoạt động của nói và nghe các em đã có một vốn từ, một số quy tắc ngữ pháp nhất định và sử dụng chúng trong hoạt động giao tiếp ở mức độ tự giác còn thấp. Việc dạy môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học cần khai thác vốn Tiếng Việt ở các em trong 5 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A khâu lựa chọn nội dung tổ chức và học để tránh sự nhàm chán ở các em. Giáo viên cần từng bớc giúp học sinh ý thức hoá và hoàn thiện điều mà các em đã biết cung cấp cho các em những tri thức, kĩ năng mới một cách tiết kiệm thời gian mà vẫn hữu hiệu. Để thực hiện điều này, trong quá trình dạy học cần thực hiện các yêu cầu sau: - Giáo viên cần điều tra nắm vững vốn Tiếng Việt của học sinh theo từng lớp, từng vùng khác nhau để hoạch định nội dung kế hoạch và phơng pháp dạy học. - Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, theo từng lớp, từng vùng khác nhau để hoạch định nội dung, kế hoạch, giáo viên cần hệ thống hoá, phát huy những năng lực tích cực của học sinh, hạn chế và xoá bỏ những tiêu cực về lời nói của các em trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, trong quá trình dạy học Tiếng Việt cũng cần chú ý đến những đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh để đảm bảo tính vừa sức của các em. Tâm lý học khẳng định ở mỗi độ tuổi, học sinh chỉ có thể nhận thức đợc hoặc làm đợc một số việc nhất định. Vì vậy, khi xây dựng các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3 phải thích hợp với tâm lý nhận thức của học sinh tiểu học. Chẳng hạn, bài tập đa ra phải có yêu cầu rõ rằng, đặt học sinh vào một tình huống giao tiếp cụ thể và thích hợp với lứa tuổi của các em nh: Chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi Sự khai thác vốn tiếng mẹ đẻ và chú ý đến những đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh trong quá trình dạy học là một trong những điều kiện để dạy các bài tập rèn kỹ năng nghe nói đạt hiệu quả cao. Nh vậy, phân môn Tập làm văn lớp 3, kiểu bài rèn kỹ năng nghe, nói gồm các bài sau đợc nói theo tình huống giao tiếp. ở chơng trình Tập làm văn lớp 3 không còn dạng bài tập nói thành đoạn, bài. STT Yêu cầu và nội dung từng bài tập Bài, tuần Trang 1 Hãy nói những điều em biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh a) Đội thành lập ngày nào ? Bài 1: Tuần1 Trang 11 6 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A b) Những đội viên đầu tiên của Đội là ai ? c) Đội đợc mang tên Bác Hồ khi nào ? 2 Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp. Gợi ý về nội dung trao đổi cuộc họp. a) Giúp đỡ nhau học tập. b) Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11. c) Trang trí lớp học. d) Giữ vệ sinh chung. Bài 1 Tuần 5 Trang 45 3 Hãy cùng các bạn trong tổ mình tổ chức một cuộc họp Gợi ý về nội dung họp: trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng. Ví dụ: - Tôn trọng Luật đi đờng. - Bảo vệ của công. - Giúp đỡ ngời có hoàn cảnh khó khăn. Bài 2 Tuần 7 Trang 61 4 Hãy nói về quê hơng hoặc nơi em đang ở theo gợi ý sau: a) Quê em ở đâu ? b) Em yêu nhất cảnh đẹp gì ở quê hơng. c) Cảnh vật đó có gì đáng nhớ. d) Tình cảm của em với quê hơng nh thế nào ? Tuần 11 Bài 2 Trang 92 5 Mang tới lớp tranh ảnh về một cảnh đẹp ở nớc ta (ảnh chụp, bu ảnh, tranh ảnh cắt từ báo chí) a) Tranh (ảnh) vẽ (chụp) cảnh gì ? Cảnh đó ở nơi nào ? b) Màu sắc của tranh (ảnh) nh thế nào ? c) Cảnh trong tranh (ảnh) có gì đẹp ? d) Cảnh trong tranh (ảnh) gợi cho em những suy nghĩ gì ? Bài 1 Tuần 12 Trang 102 6 Hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp em. Gợi ý: a) Tổ em gồm những bạn nào ? Các bạn là ngời dân tộc nào ? b) Mỗi bạn có đặc điểm gì hay ? Bài 2 Tuần 14 Trang 120 7 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A c) Tháng vừa qua các bạn làm đợc những việc gì tốt ? 7 Kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị) Gợi ý: a) Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi xem ti vi, khi nghe kể chuyện) b) Cảnh vật, con ngời ở nông thôn (hoặc thành thị) có gì đáng yêu ? c) Em thích điều gì ? Bài 2 Tuần 16 Trang 138 8 Dựa theo bài tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua "noi gơng chú bộ đội" hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng quá. Bài 1 Tuần 21 Trang 20 9 Quan sát bức tranh dới đây và cho biết những ngời tri thức trong các bức tranh ấy là ai, họ đang làm gì ? Bài 1 Tuần 21 Trang 112 10 Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi sau. - Em cần làm gì để bảo vệ môi trờng. Bài 1 Tuần 31 Trang 112 Kể chuyện gồm 2 loại bài tập nghe kể và kể theo yêu cầu. * Loại bài tập nghe kể. 1 Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi" Gợi ý. a) Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé ? b) Cậu bé trả lời mẹ nh thế nào ? c) Vì sao cậu bé nghĩ nh vậy ? Bài 1 Tuần 4 Trang 36 2 Nghe kể lại câu chuyện không nỡ nhìn Gợi ý: a) Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ? b) Bà cụ ngồi cạnh anh hỏi điều gì ? c) Anh trả lời nh thế nào ? d) Em có nhận xét gì về anh thanh niên ? Bài 1 Tuần 7 Trang 61 3 Nghe kể lại câu chuyện tôi cũng nh bác. Gợi ý: Bài 1 Trang 92 8 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A a) Ngời viết nh thấy ngời bên cạnh làm gì ? b) Ngời viết th viết thêm vào th điều gì ? c) Ngời bên cạnh kêu lên nh thế nào ? Tuần 11 4 Nghe kể lại câu chuyện cũng nh bác Gợi ý. a) Vì sao nhà văn không đọc đợc bản thông báo ? b) Ông nói gì về ngời đứng cạnh ? c) Ngời đó trả lời ra sao ? Câu trả lời có gì đáng buồn c- ời ? Bài 1 Tuần 14 Trang 120 5 Nghe và kể lại câu chuyện Giấu cày. Gợi ý: a) Khi đợc gọi về ăn cơm, bác nông dân nói nh thế nào ? b) Vì sao bác lại bị vợ trách ? c) Khi không thấy cày bác làm gì ? Bài 1 Tuần 15 Trang 128 6 Nghe và kể lại câu chuyện "Kéo cây lúa lên". Gợi ý a) Khi thấy lua ở ruộng nhà mình xấu, chàng ngốc đã làm gì ? b) Về nhà anh chàng nói gì với vợ. c) Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị héo ? Bài 1 Tuần 16 Trang 138 7 Nghe kể câu chuyện nâng niu từng hạt giống. Gợi ý: a) Viện nghiên cứu nhận đợc quà gì ? b) Vì sao ông Lơng Định Của không đem gieo cả mời hạt giống ? c) Ông đã làm gì để bảo vệ giống lúa ? Bài 2 Tuần 21 Trang 30 8 Nghe kể lại câu chuyện " Chàng trai lùng Phù ủng". Gợi ý: a) Chàng trai ngồi bên vệ đờng làm gì ? b) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ? c) Vì sao Trần Hng Đạo đa chàng trai về kinh đô. Bài 1 Tuần 19 Trang 12 9 Nghe và kể lại câu chuyện "ngời bán quạt may mắn". Gợi ý. Tuần 24 Trang 56 9 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A a) Bà lão bán quạt gặp ai và phâ nàn chuyện gì ? b) Ông Vơng Hi Chi viết vào những chiếc quạt để làm gì ? c) Vì sao mọi ngời đua nhau đến mua quat. 10 Nghe kể lại câu chuyện bốn cẳng và sáu cẳng. Tiết 5 Tuần 35- 142 11 Nghe và nói lại từng mục của bài "Vơn tới các vì sao ?". a) Chuyến bay đầu tiên của con ngời vào vũ trụ. b) Ngời đầu tiên đặt chân lên mặt trang. c) Ngời Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Bài 1 Tuần 34- 139 Đó là số lợng bài tập rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 thông qua phân môn Tập làm văn. II.1.2. Cơ sở thực tiễn. Thực trạng về năng lực tạo lập lời nói của học sinh lớp 3. Để khảo sát về thực trạng năng lực tạo lập kỹ năng nghe nói của học sinh lớp 3 dới hai dạng nghe và nói, tôi tiến hành kahỏ sát đối tợng là 20 học sinh lớp 3B của trờng tiểu học xã An Sinh. Ngoài ra tôi còn khảo sát trên một số tiết dạy Tập làm văn ở lớp 3C của trờng Tiểu học An Sinh. Trong quá trình khảo sát tôi có sử dụng các phơng pháp khảo sát sau: Phơng pháp điều tra qua phiếu câu hỏi: Phiếu điều tra này soạn sẵn một số tình huống giao tiếp cụ thể, yêu cầu học sinh viết lại lời nói của mình trong các tình huống đó. Sau đó tôi thu lại các phiếu học tập của học sinh đã làm để lấy căn cứ đánh giá kết quả. Phơng pháp trò chuyện, phỏng vấn trực tiếp các đối tợng cần điều tra, tôi đã tiến hành tiếp xúc trực tiếp với 20 học sinh lớp 3B đa ra cho các em nói theo tình hống đó. Những lời nói của các em đợc lấy làm căn cứ để đánh giá thực trạng cần điều tra. Phơng pháp quan sát: Tôi tiến hành dự giờ 5 tiết Tập làm văn lớp 3 ở trong khối và ghi chép lại những thông tin cần thiết để đối chiếu với các số liệu thống kê nhằm tăng độ chính xác và tính khách quan cho kết quả điều tra ở trên. Để đánh giá kết quả khảo sát tôi đa ra 3 mức độ nh sau: 10 [...]... dạy học các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3 II.2 Chơng 2 Nội dung vấn đề nghiên cứu II.2.1 Một số kinh nghiệm về rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 qua phân môn Tập làm văn Để rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh thông qua tiết Tập làm văn ngời giáo viên cần phải phối hợp giữa gia đình, nhà trờng bằng các hình thức sau: - Thờng xuyên thông tin tình hình học tập của học. .. thống kê Sử dụng phơng pháp này để khảo sát về thực trạng kĩ năng tạo lập lời nói cho học sinh lớp 3 Thực trạng dạy học phân môn Tập làm văn lớp 3, qua dự giờ giáo viên, điều tra học sinh qua đó thống kê phân loại bài tập rèn kĩ năng nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3 c) Phơng pháp phân tích d) Phơng pháp điều tra: Tìm hiểu giáo viên, học sinh về vấn đề cần nghiên cứu đ) Phơng pháp quan sát e) Phơng... II .3. 2 Kết quả nghiên cứu Quá trình tìm hiểu, với việc chú trọng rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 3 trong giờ Tập làm văn nghe nói nên kết quả văn viết cũng nh kĩ năng nghe nói của các em học sinh lớp 3B trờng Tiểu học An Sinh đã có những tiến bộ 23 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A Qua quá trình khảo sát, tôi thấy thực tế chung của lớp là: - Không em nào bị lạc đề khi nói. .. môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A Môn: Tập làm văn Ngời dạy: Cô Nguyễn Thị Vân Anh Lớp 3 B Tiết 11: Nghe kể: Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hơng 1 ổn định tổ chức: Hát đầu giờ 2 Kiểm tra bài cũ: 3, 4 học sinh đọc lá th đã viết ở tiết Tập làm văn (10) 3 Bài mới a) Giới thiệu bài (Trực tiếp) - Giáo viên ghi đầu bài, học sinh đọc đầu bài b) Hớng dẫn học sinh làm bài tập Bài tập 1: - Gọi một số học sinh. .. giảng dạy và dự giờ thăm lớp tôi rút ra một vài nét cơ bản trong việc rèn kỹ năng nói cho học sinh tiểu học qua phân môn Tập làm văn lớp 3 nh sau 1 Giáo viên phải nắm vững nội dung chơng trình môn Tập làm văn lớp mình giảng dạy Nắm vững nội dung yêu cầu từng tiết học để chọn phơng pháp giảng dạy và chuẩn bị bài (hệ thống câu hỏi) chuẩn bị đồ dùng trực quan phục vụ cho bài dạy 2 Học sinh phải đợc giáo viên... Một số kinh nghiệm về rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh 3 4 5 6 lớp 3 qua phân môn Tập làm văn II.2.2 Dự giờ đồng nghiệp II .3. 3 Đề xuất ngữ pháp II .3. 4 Dạy thực nghiệm II Chơng 3: Phơng pháp nghiên cứu - Kết quả nghiên cứu II .3. 1 Phơng pháp nghiên cứu II .3. 2 Kết quả nghiên cứu III Kết luận chung IV Tài liệu tham khảo và phụ lục V Nhận xét của Hội đồng Khoa học cấp trờng 1 1 3 3 3 4 10 4 24 - 27 28 29... việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sịnh thông qua tiết tập làm văn, đặc biệt là các bài tập nghe và các bài tập nói Từ đó có sự chuẩn bị đầu t hết sức chu đáo, cẩn thận cho một tiết tập làm văn nghe, nói, có dàn bài mẫu cụ thể, chi tiết, nghiên cứu kỹ chơng trình lớp mình dạy, tìm hiểu rõ ý đồ, nội dung sách giáo khoa và vở bài tập, chuẩn bị cách diễn đạt trôi chảy, lu loát Đặc điểm của học sinh tiểu học. .. dạn, thờng tỏ ra ngợng ngập khi nói trớc lớp Nh vậy, qua điều tra khảo sát chúng ta nhận thấy rõ năng lực tạo lập nói của học sinh còn nhiều hạn chế Để khắc phục hạn chế này, chúng ta phải tổ chức tốt hoạt đọng rèn kỹ năng nghe nói trong các giờ Tập làm văn Để làm rõ cách thức tổ chức trong các 11 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt Trờng Tiểu học An Sinh A giờ Tập làm văn hiện nay nh thế nào tôi tiếp... viên phải luôn luôn mẫu mực trong mọi hoàn cảnh giao tiếp, làm tấm gơng sáng cho học sinh học tập và noi theo Thờng xuyên cố gắng học tập để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết và nghiệp vụ s phạm của mình Nói tóm lại, đổi mới phơng pháp giảng dạy môn Tập làm văn là một giải pháp tích cực để khắc phục tình trạng học sinh có kĩ năng nghe nói cha tốt và chất lợng của môn học cha cao Bên cạnh đó là... nghiệm cho bản thân Trong tiết Tập làm văn nhất là những tiết có kiểu bài tập nghe và tập nói ngời giáo viên phải thực sự là một giáo viên nhiệt tình giúp đỡ học sinh và cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết để các em có thể hiểu và cảm nhận đợc nội dung câu chuyện, có thể nói đợc nội dung câu chuyện đã nghe, đã học sao cho chính xác và hay hơn Từ đó giúp học sinh không còn ngại, không còn sợ học . dạy học các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3. II.2. Chơng 2 Nội dung vấn đề nghiên cứu. II.2.1. Một số kinh nghiệm về rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 qua phân. các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3. + Giúp giáo viên có kinh nghiệm dạy các bài tập phát triển lời nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3 đạt hiệu quả cao. I .3. Thời. 1 Tuần 34 - 139 Đó là số lợng bài tập rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 thông qua phân môn Tập làm văn. II.1.2. Cơ sở thực tiễn. Thực trạng về năng lực tạo lập lời nói của học sinh lớp 3. Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3, Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3, Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3

Từ khóa liên quan