Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3

30 2.5K 5
Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. dạy học các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3. II.2. Chơng 2 Nội dung vấn đề nghiên cứu. II.2.1. Một số kinh nghiệm về rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 qua phân. các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3. + Giúp giáo viên có kinh nghiệm dạy các bài tập phát triển lời nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3 đạt hiệu quả cao. I .3. Thời. 1 Tuần 34 - 139 Đó là số lợng bài tập rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 thông qua phân môn Tập làm văn. II.1.2. Cơ sở thực tiễn. Thực trạng về năng lực tạo lập lời nói của học sinh lớp 3. Để

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan