0

Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3

30 2,413 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:44

. dạy học các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3. II.2. Chơng 2 Nội dung vấn đề nghiên cứu. II.2.1. Một số kinh nghiệm về rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 qua phân. các bài tập rèn kỹ năng nghe nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3. + Giúp giáo viên có kinh nghiệm dạy các bài tập phát triển lời nói trong phân môn Tập làm văn lớp 3 đạt hiệu quả cao. I .3. Thời. 1 Tuần 34 - 139 Đó là số lợng bài tập rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 thông qua phân môn Tập làm văn. II.1.2. Cơ sở thực tiễn. Thực trạng về năng lực tạo lập lời nói của học sinh lớp 3. Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3, Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3,

Từ khóa liên quan