0

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH pptx

5 3,823 7
  • Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH pptx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 11:21

LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU - Rèn kĩ năng giải bt bằng lập pt - Luyện tập dạng toán chuyển động, năng suất, phần trăm, - Rèn tính cẩn thận, chính xác II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước. HS : Thước. Ôn lại dạng toán giải. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Kiểm tra bài cũ (5 phút) - GV: Chữa BT 45/31 SGK? Gọi năng suất 1 ngày khi hợp đồng: x, x  Z+ Năng suất 1 ngày khi thực hiện 120%x Số thảm khi hợp đồng: 20x GV gọi HS nhận xét và cho điểm Số thảm khi thực hiện: 18.120%x PT: 6 18. 20 24 5 x x   <=>108x - 100x =120 <=>x = 15 (TMĐK) Số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng: 20.x = 300 Hoạt động 2: Bài mới (35 phút) GV: Nghiên cứu BT 46/31 ở bảng phụ? + Trong BT ô tô dự định đi ntn? + Thực tế ôtô đi ntn? 1. BT46/31 HS: Gọi quãng đờng ô tô dự định đi là x (km), x >0 Quãng đờng còn lại: x - 48 Thời gian dự định: x/48 (h) Thời gian đi trên đoạn còn lại: x - 48/54 + PT của BT? + Yêu cầu HS trình bày lời giải PT: 1 48 1 48 6 54 x x     x = 120 Vậy quãng đường AB d ài 120km GV: Đa BT 47/32 lên bảng phụ + Gọi ẩn cho BT? + Lập PT cho BT? + Gọi HS trình bày lời giải của pt và KL sau đó chữa 2. BT 47/37 HS trình bày lời giải Số tiền lãi sau T1: a%x (đ) Số tiền cả gốc và lãi sau T1: x + a%x = x(1+a%) Số tiền lãi sau T2: x(1+a%) PT: 1,2%x + 1,2%(1+1,2%)x = 48,28 <=> 241,44x = 482880 <=>x = 2000 (TMĐK) Vậy số tiền bà An gửi lúc đầu: 2000 tức 2 triệu đồng. GV: Nghiên cứu BT 48/32 ở bảng phụ? + Năm nay số dân tỉnh A tăng 1,1%, em hiểu ntn? + Yêu cầu HS hoạt động nhóm để lập bảng phân tích rồi giải BT. + Chữa và chốt phương pháp 3. BT 48/32 HS nghiên cứu đề HS: dân số tỉnh A năm ngoái 100%, năm nay:100%+1,1% = 101% Số dân năm ngoái Số dân năm nay A x (ngời) 101,1% B 4tr - x 101,2%.(4tr -x) Gọi số dân năm ngoái tỉnh A là x (ngời) Số dân năm nay tỉnh A: 101,1%x Số dân năm ngoái tỉnh B: 4tr - x Số dâm năm nay tỉnh B: 101,2% (4tr-x) PT: 101,1%x - 101,2%(4tr - x) = x = 2400000 (TMĐK) Vậy số dân năm ngoái tỉnh A: 2400000 Số dân năm ngoái tỉnh B: 1600000 Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại phương pháp giải BT bằng lập phương trình? Hoạt động 4: Giao việc về nhà (2 phút) - Xem lại các BT đã chữa - BTVN: 49/32 - Ôn lại Chương III . LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU - Rèn kĩ năng giải bt bằng lập pt - Luyện tập dạng toán chuyển động, năng suất, phần trăm,. = 2400000 (TMĐK) Vậy số dân năm ngoái tỉnh A: 2400000 Số dân năm ngoái tỉnh B: 1600000 Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại phương pháp giải BT bằng lập phương trình? Hoạt động 4:. HS trình bày lời giải PT: 1 48 1 48 6 54 x x     x = 120 Vậy quãng đường AB d ài 120km GV: Đa BT 47/32 lên bảng phụ + Gọi ẩn cho BT? + Lập PT cho BT? + Gọi HS trình bày lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH pptx, Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH pptx, Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH pptx

Từ khóa liên quan