phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp container ở cảng hải phòng, thời kì phân tích 9 năm

42 260 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:26

Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Nhu cầu về lưu thông hàng hoá giữa các nước ngày càng tăng lên. Vì vậy lĩnh vực giao thông vận tải rất được quan tâm phát triển. Trong đó, vận tải biển là một bộ phận được quan tâm nhiều nhất. Bởi vì khối lượng hàng hoá được vận chuyển thông qua hình thức vận tải biển là rất lớn. Việt Nam là nước có đường bờ biển chạy dài. Đây là một lợi thế để nước ta phát triển ngành kinh tế vận tải biển. Do xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, ngành Hàng hải Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn, bên cạnh đó cũng là những thách thức, khó khăn lớn đòi hỏi phải vượt qua. Hải Phòng được mệnh danh là thành phố cảng. Cảng Hải Phòng hiện đang trong tình trạng quá tải. Tàu phải xếp lốt để được bốc hàng không phải là chuyện hiếm thấy. Nguyên nhân của sự quá tải này là do thiết bị bốc xếp ở cảng chưa được đầu tư đầy đủ. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các nhà quản trị là phải tìm ra một phương án đầu tư thiết bị bốc xếp đúng đắn, có thể đáp ứng nhu cầu bốc xếp ngày càng tăng. Để vận dụng lý luận của môn học quản trị dự án đầu tư vào việc lập một dự án khả thi, em đã được giao đề tài: Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp CONTAINER ở cảng Hải Phòng, thời kì phân tích 9 năm. Nội dung cơ bản sẽ được giải quyết là: 1. Tổng quan về dự án đầu tư thiết bị bốc xếp ở cảng Hải Phòng. 2. Lập phương án kinh doanh cho các thiết bị bốc xếp. 3. Tính kết quả kinh doanh cho từng phương án. 4. Phân tích tính khả thi về tài chính của từng phương án, chọn phương án đầu tư. 5. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của phương án được chọn. Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 1 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.1. KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ Đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, của địa phương, của ngành, của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Theo khoản 1 điều 3 luật đầu tư: “ Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành nên tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.” Như vậy, đầu tư là sự bỏ ra một lượng vốn để tạo tài sản để tài sản này có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất nối tiếp nhau để đạt được mục đích của người bỏ vốn. Hay đầu tư là hoạt động bỏ vốn dài hạn vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời trong tương lai. *. Hoạt động đầu tư phải thỏa mãn 3 điều kiện: - Lượng vốn bỏ ra phải đủ lớn. - Thời gian vận hành kết quả đầu tư tương đối dài. - Hoạt động đầu tư phải đem lại lợi ích cho chủ đầu tư. Theo khoản 7 điều 3 luật đầu tư: hoạt động đầu tư là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các hoạt động: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý dự án đầu tư. Như vậy về bản chất, hoạt động đầu tư là quá trình thực hiện việc chuyển hoá vốn bằng tiền thành vốn hiện vật để tạo nên yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh. Do đó, đối với nền kinh t ế, hoạt động đầu tư là một lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế. Đối với chủ đầu tư, hoạt động đầu tư là một bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật mới, duy trì hoạt động của cơ sở kĩ thuật hiện có và là điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh. Những lợi ích mà hoạt động đầu tư mang lại - Lợi ích về kinh tế tài chính. - Lợi ích về kinh tế xã hội. 1.1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ Đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực của nền kinh tế để tiến hành các hoạt động nào Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 2 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư đó, với mục đích thu về một kết quả lớn hơn các nguồn lực đó bỏ ra để có kết quả đó. -Sự hy sinh các nguồn lực ở đây đó là các nguồn lực như vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, con người). -Kết quả dự án mang lại: khi đi vào vận hành dự án sẽ làm tăng thêm các loại tài sản sau: Một là, tăng thêm về tài sản tài chính tức là tăng thêm tích luỹ về tiền. Hai là, tăng thêm về tài sản vật chất tức là tăng thêm về tài sản cố định và tài sản lưu động. Ba là, tăng thêm về nguồn lực con người có đủ điều kiện làm việc với năng suất và chất lượng cao. Trong các kết quả nêu trên, việc tăng thêm tài sản trí tuệ, nhân lực có vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi đối với các chủ đầu tư cũng như đối với nền kinh tế bởi vì: * Đối với các tổ chức, các cá nhân thì kết quả của việc đầu tư sẽ quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh. * Đối với nền kinh tế thì kết quả của việc đầu tư sẽ quyết định sự phát triển của nền kinh tế xã hội và nó cũng là chìa khoá cho sự tăng trưởng. Nói chung, mục tiêu của công cuộc đầu tư là phải đạt kết quả lớn hơn so với sự hy sinh mà nhà đầu tư phải gánh chịu để thực hiện nó. Do đó đối với từng cá nhân, từng doanh nghiệp, đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển của nền sản xuất xã hội, là chìa khoá của sự tăng trưởng. 1.1.3. KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ * Theo hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ, tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. * Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra kết quả tài chính, kinh tế, xã hội trong một thời gian dài. * Ở góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời, làm tiền đề cho việc ra quyết định đầu tư và tài trợ cho dự án. * Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau, được kế hoạch hoá nhằm đạt được mục tiêu bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định. * Theo luật đầu tư: Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên một địa bàn cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 3 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư 1.1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Một dự án kinh doanh không chỉ đơn thuần là một ý tưởng, mà nó hoàn toàn thể hiện tính cụ thể với mục tiêu xác định nhằm đáp ứng yêu cầu nhất định. Dự án kinh doanh không phải là những nghiên cứu trừu tượng hay ứng dụng, mà nó phải cấu trúc nên một thực thể mới mà thực thể mới này trước đây chưa có hoặc không sao chép một cách nguyên bản những cái đã có. Dự án khác với dự báo ở chỗ: người làm công tác dự báo không có ý định can thiệp vào những biến cố xảy ra. Đối với dự án, đòi hỏi phải có sự tác động tích cực của các bên tham gia. Dự án được xây dựng trên cơ sở dự báo khoa học. Hoạt động của dự án là những hoạt động trong tương lai mà theo thời gian có nhiều yếu tố xảy ra không xét đến hoặc xét đến không đầy đủ. Và vì vậy, tất cả các dự án đều ở trạng thái không ổn định và điều đó có thể gặp rủi ro. 1.1.5. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Dự án đầu tư góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của nhà nước, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội, vào mức tăng trưởng của nền kinh tế. - Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới nên tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút nhiều lao động. Từ đó làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh xã hội. - Dự án đầu tư là công cụ thực hiện mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư và khu vực. - Dự án đầu tư có tác dụng tích cực đến môi trường. Nó tạo ra một môi trường kinh tế năng động, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng, các địa phương. - Dự án đầu tư còn góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế như: việc hình thành, củng cố, nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hương tích cực. 1.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ XẾP DỠ CONTAINER Dự án đầu tư thiết bị xếp dỡ chịu một số tác động về yếu tố môi trường như sau: Về điều kiện tự nhiên: Cảng biển Hải Phòng là một cảng lớn ở khu vực Bắc Bộ nước ta. Đây là một cảng biển đã có lịch sử hoạt động từ lâu. Các thiết bị xếp dỡ đã lạc hậu, cần thiết phải đầu tư. Đặc biệt, cảng Hải Phòng là một cảng nông vì vậy gặp rất nhiều khó khăn khi nước triều xuống. Vì vậy cần thiết phải đầu tư những Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 4 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư thiết bị xếp dỡ có khả năng đáp ứng nhu cầu xếp dỡ ngày càng tăng, tránh tình trạng phải chờ đợi để được xếp dỡ hàng. Về môi trường khoa học kĩ thuật: Khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, đòi hỏi cảng phải có những chính sách đầu tư hợp lí. 1.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HÀNG HOÁ ĐƯỢC BỐC XẾP TẠI CẢNG 1.3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG Trước tình hình quốc tế hoá hiện nay, với vai trò là một cảng biển quan trọng ở khu vực Bắc Bộ, lượng khách hàng của cảng Hải Phòng không ngừng gia tăng. Nhu cầu xếp dỡ cũng tăng theo. Tuy nhiên, để có thể duy trì được lượng khách hàng cũ, tăng thêm khách hàng mới thì đòi hỏi cảng phải có những chiến lược đầu tư hợp lý. 1.3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH Do có một số hạn chế như tàu thuyền ra vào cảng khó khan khi nước triều xuống, trang thiết bị đã cũ kĩ, đã hạn chế sự phát triển của cảng. Bên cạnh đó, xuất hiện những cảng mới như cảng Cái Lân… được đầu tư kĩ càng về cơ sở vật chất. Đây là những yếu tố cạnh tranh đối với cảng Hải Phòng. Đòi hỏi cảng phải có những hành động cụ thể để duy trì vị trí của mình trong lĩnh vực vận tải biển. 1.3.3. PHÂN TÍCH CÁC ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN Điều 59 bộ lụât hàng hải Việt Nam quy định: 1. Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị cho tàu biển ra, vào hoạt động để bốc dỡ hàng hoá, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác. Vùng đất cảng là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, các công trình phụ trợ khác và lắp đặt trang thiết bị. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cảng. Bến cảng bao gồm cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, luồng vào bến cảng và các công trình phụ trợ khác. Cầu cảng là kết cấu cố định thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả khách và thực hiện các dịch vụ khác. Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 5 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư Điều 63. Quy hoạch phát triển cảng biển. 1. Quy hoạch phát triển cảng biển phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quy hoạch phát triển giao thông vận tải, các ngành khác, địa phương và xu thế phát triển hàng hải thê giới. Ngành, địa phương khi lập quy hoạch xây dựng công trình có liên quan đến cảng biển phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Giao thông bận tải. 2. Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển. 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển. Điều 64. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển. 1. Đầu tư xây dựng cảng biển, luồng cảng biển phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, luồng cảng biển, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. 2. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng cảng biển, luồng cảng biển theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, luồng cảng biển quyết định hình thức quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển. 3. Chính phủ quy định cụ thể về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển. Điều 65. An toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển. Tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng biển phải chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 1.3.4. DỰ BÁO NHU CẦU XẾP DỠ 1.3.4.1. TỔNG NHU CẦU Quá trình kinh tế quốc tế diễn ra càng mạnh mẽ thì nhu cầu vận chuyển hàng hoá càng tăng, đặc biệt là vận chuyển bằng đường biển. Hiện nay nhu cầu xếp dỡ ở cảng Hải Phòng là 25000 TEU/năm. Nhưng trong tương lai con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa. Vì vậy cần phải có những phương án đầu tư hợp lý. 1.3.4.2. NHU CẦU DỰ ÁN PHỤC VỤ Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 6 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư Với phương án mua cầu trục mới, việc quá tải tại cảng Hải Phòng sẽ được cải thiện. Các cầu trục mới có công suất trên 30 000 TEU/Năm không những đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà còn có khả năng đáp ứng được các nhu cầu xếp dỡ trong tương lai. 1.4. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ 1.4.1. CHỦ ĐẦU TƯ Cảng Hải Phòng 1.4.2. TRỤ SỞ GIAO DỊCH Tên giao dịch: CẢNG HẢI PHÒNG Tên tiếng anh: Port of Haiphong Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú – Ngô Quyền – T.P Hải Phòng Điện thoại: 84.031.3859824/3859945/3859456 Fax: 84.031.3859973/3827396 E-mail: haiphongport@hn.vnn.vn; it-haiphongport@hn.vnn.vn Website: www.haiphongport.com.vn 1.4.3. Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ 1.4.3.1. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ Thiết bị CONTAINER ở cảng Hải Phòng. 1.4.3.2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Cầu trục A Cầu trục B 1 Sức nâng TEU/ lần nâng 01 01 2 Thời gian một chu kỳ Phút/chu kỳ 7 8 3 Tiêu hao điện năng Kw/giờ 42 41 4 Chi phí lương cho CNBX Triệu đồng/năm 410 400 5 Giá trị của thiết bị bốc xếp. Tỷ đồng 45 43 1.4.3.3. PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ Mua thiết bị mới, chủ hàng lắp đặt thiết bị tại cảng. 1.4.3.4. NƠI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Cảng Hải Phòng. 1.4.3.5. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Thiết bị được mua mới, thực hiện đầu tư trong 9 năm. Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 7 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư 1.4.3.6. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Dự án được đầu tư bằng 20 tỷ đồng tiền vay ngân hàng, lãi suất 18%/năm. Còn lại là tự có. 1.4.3.7. DỰ KIẾN KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH Với tình trạng quá tải của cảng Hải phòng hiện nay, chủ đầu tư kì vọng: khi dự án đi vào vận hành sẽ giải quyết được tình trạng quá tải, tăng doanh thu, thu hút thêm nhiều khách hàng mới… CHƯƠNG 2: LẬP PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 8 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư 2.1. LẬP SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT Ta có sơ đồ công nghệ xếp dỡ CONTAINER theo phương án kho – tàu, toa – tàu như sau: - Phương án kho – tàu (quá trình 1): - Phương án toa – tàu (quá trình 2): 2.2. TÍNH KHẢ NĂNG THÔNG QUA CỦA THIẾT BỊ BỐC XẾP a. Tính năng suất của thiết bị  Năng suất giờ của cầu trục. Năng suất giờ của cầu trục được tính theo công thức sau: h ck h G T P * 3600 = (TEU/giờ) Trong đó: h G : trọng lượng 1 lần nâng của cầu trục. T ck : thời gian chu kỳ của cầu trục . Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 9 Toa tàu Cầu trục Tàu Kho Xe ô tô Cầu trục Tàu Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư Cầu trục A G hA = 1 tấn (TEU/giờ) Cầu trục B G hB = 1 TEU (TEU/giờ)  Năng suất ca của cầu trục: Năng suất ca của cầu trục xác định theo công thức sau: P ca = P h ( T ca - T ng ) (TEU/ca) Trong đó: P h : năng suất giờ của cầu trục (TEU/giờ) T ca : thời gian của 1 ca làm việc.T ca = 8 giờ T ng : thời gian ngưng việc trong ca. T ng = 0,5 giờ Năng suất ca của cầu trục A là: P ca A = 8,571 * (8 – 0,5) = 64,2825 (TEU/ca) Năng suất ca của cần trục B là: P ca B = 7,5 * (8 – 0,5) = 56,25 (TEU/ca)  Năng suất ngày của cầu trục: Năng suất ngày của cầu trục xác định theo công thức: P ng = P ca * n ca (TEU/ngày) Trong đó: P ca : năng suất ca của cầu trục.(TEU/ca) n ca : số ca trong ngày. n ca = 2 ca Năng suất ngày của cầu trục A là: P ng A = 64,2825 * 2 = 128,565 (TEU/ngày) Năng suất ngày của cầu trục B là: P ng B = 56,25 * 2 = 112,5 (TEU/ngày) Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 8.5711* 420 3600 == hA P 480giây 8 == phút T ck 7.51* 480 3600 == hB P 10 7 phút=420 giây T ck = [...]... tiêu này phản ánh hiệu quả đầu tư về mặt tài chính Nó cho biết tổng số tiền mà chủ đầu tư thu về không phải chi cho bất kì một khoản nào ở các năm đưa về hiện tại của cả đời dự án hoặc tính đến một năm bất kì nào Khi NPV ≥ 0: dự án khả thi về mặt tài chính Trong trường hợp có nhiều dự án hoặc một dự án có nhiều phương án lựa chọn, thì dự án hay phương án được chọn là dự án hay phương án có NPV ≥ 0... án môn học quản trị dự án đầu tư Bảng 9: Bảng tính NPV1 tư ng ứng với mức lãi suất r1 = 18% Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 26 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư Bảng 10: Tính NPV2 với mức lãi suất r2 = 22% Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 27 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư 3.4.2 THỜI GIAN THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ Thời gian thu hồi vốn đầu tư là số thời gian cần thiết để dự. .. 2.3 TÍNH NHU CẦU THIẾT BỊ BỐC XẾP VÀ TỔNG VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 2.3.1 NHU CẦU THIẾT BỊ BỐC XẾP Nhu cầu thiết bị bốc xếp được tính theo công thức: Ntb = Qnc (chiếc) Qkn Trong đó: Ntb : Nhu cầu thiết bị bốc xếp Qnc : Nhu cầu bốc xếp của thị trường Qkn: Khả năng bố xếp của cầu trục Nhu cầu cầu trục A: 25000 = 0,648 385 69, 5 Nhu cầu cần trục B: 25000 =0,741 33750 Ta có thể thấy, khả năng bốc xếp của cả hai cầu... tiêu cơ bản sau đây để phân tích tình hình tài chính của từng dự án Các chỉ tiêu cơ bản được dùng để đánh giá dự án kinh doanh có lãi khả thi về mặt tài chính bao gồm: 1 Giá trị hiện tại thuần: NPV; Dự án khả thi khi NVA ≥ 0 và lớn nhất 2 Giá trị tư ng đương hàng năm: A (thường gặp đối với những dự án công cộng, dự án đầu tư vĩnh viễn, dự án có tuổi thọ không bằng nhau ); Dự án khả thi khi A → Min... tiền phát sinh trong các thời kỳ phân tích khác nhau, về cùng 1 mặt bằng thời gian hiện tại và tư ng lai Đồng thời, nó còn được dùng làm số đo giới hạn để xét, đánh giá dự án đầu tư Bởi vậy, xác định chính xác tỷ suất chiết khấu của dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá dự án về tài chính Để xác định phải xuất phát từ điều kiện cụ thể của dự án Nếu vay vốn để đầu tư thì r là lãi suất vay... xã hội sẽ bằng 19% của lương cơ bản Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 13 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư Chi phí bảo hiểm xã hội đối với dự án cầu trục A: 410.000.000 * 0. 19 = 77 .90 0.000 VNĐ Chi phí bảo hiểm xã hội đối với dự án cầu trục B: 400.000.000 * 0. 19 = 76.000.000 VNĐ 2.4.4 CHI PHÍ BẢO HIỂM TÀI SẢN Theo qui định, chi phí bảo hiểm tài sản được lấy bằng 0,1% nguyên giá thiết bị. .. phí bảo hiểm tài sản Vốn lưu động dự kiến là: 2.303.600.000 VNĐ Trong tổng vốn đầu tư của dự án thì : Dự án đầu tư cầu trục A Vốn tự có : 27.825.540.000 VNĐ Vốn vay: 20.000.000.000 VNĐ Dự án đầu tư cầu trục B Vốn tự có: 25.720.720.000 VNĐ Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 12 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư Vốn vay: 20.000.000.000 VNĐ Lãi vay :18% /năm Kỳ trả nợ vay: 1 kỳ /năm Thời hạn trả... ban đầu * Đối với cầu trục A: NG C kh = 45,45 * 10 9 − 45,45 * 10 9 *10% = 4,545 * 10 9 (VNĐ /năm) 9 * Đối với cầu trục B: Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 14 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư C kh = 43,43 *10 9 − 43,43 * 10 9 * 10% = 4,343 * 10 9 (VNĐ /năm) 9 2.4.7 CHI PHÍ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA THIẾT BỊ Theo qui định, chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị được tính bằng 1% giá trị ban đầu của tài. .. vậy, khi chủ đầu tư bỏ vốn ra để đầu tư thì họ phải đạt được một mục đích nào Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà - Lớp QKT46ĐH1 18 Đồ án môn học quản trị dự án đầu tư đó mà họ mong muốn Sau khi tinh toán lãi lỗ, ta đã thu được một số kết quả đáng chú ý Đó là cả 2 phương án đưa ra đều là những dự án kinh doanh có lãi Nhưng ở đây ta lại có những 2 phương án mà nhà đầu tư chỉ muốn chọn phương án có lợi nhất... vừa kịp thời thu hồi đủ vốn đầu tư trước khi kết thúc đời kinh tế của dự án hoặc trước khi máy móc thiết bị lạc hậu về mặt kỹ thuật Thời gian thu hồi vốn đầu tư được xác định theo công thức: T = Tn + 12 × I 0 − NPVn ≤ Tdm NPVn +1 − NPVn Trong đó: Tn: thời gian hoàn vốn đầu tư năm thứ n n: năm mà tại đó có lũy kế hiện giá thu nhập thuần bắt đầu nhỏ hơn giá trị tuyệt đối luỹ kế hiện giá vốn đầu tư NPVn: . đề tài: Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp CONTAINER ở cảng Hải Phòng, thời kì phân tích 9 năm. Nội dung cơ bản sẽ được giải quyết là: 1. Tổng quan về dự án đầu tư. kết cấu cơ sở hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hương tích cực. 1.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ XẾP DỠ CONTAINER Dự án đầu tư thiết bị xếp dỡ chịu. dự án đầu tư thiết bị bốc xếp ở cảng Hải Phòng. 2. Lập phương án kinh doanh cho các thiết bị bốc xếp. 3. Tính kết quả kinh doanh cho từng phương án. 4. Phân tích tính khả thi về tài chính của
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp container ở cảng hải phòng, thời kì phân tích 9 năm, phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp container ở cảng hải phòng, thời kì phân tích 9 năm, phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp container ở cảng hải phòng, thời kì phân tích 9 năm

Từ khóa liên quan