phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp hàng bách hoá ở cảng cần thơ, thời kỳ phân tích là 8 năm

54 300 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:26

Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư Lời mở đầu Cùng với xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, đòi hỏi mỗi quốc gia là một bộ phận của nền kinh tế thế giới không thể tách rời ra khỏi quỹ đạo chung. Trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia thì vấn đề phát triển sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng. Mục đích của hoạt động sản xuất kinh doanh là tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của cá nhân người lao động. Muốn vậy phải tăng doanh thu, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Do đó, nhà quản lý phải thườn xuyên điều tra, tính toán, cân nhắc để từ đó đưa ra những phương án tối ưu nhất. Cơ sở để tìm ra phương án tối ưu nhất là việc thường xuyên đánh giá kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm ra các nguyên nhân gây ảnh hưởng, rút ra các thiếu sót còn tồn tại, chỉ ra những tiềm năng chưa được sử dụng, đề ra các biện pháp khắc phục để không ngừng nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Một câu hỏi là làm thế nào để đạt được hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp mình, đây là một vấn đề cấp bách đặt ra cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Muốn doanh nghiệp mình tránh khỏi trạng thái thua lỗ và nguy cơ phá sản luôn rình rập, đe doạ thì các doanh nghiệp cần phải nắm bắt điều chỉnh được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trên tất cả các phương diện như: Kết quả thu chi, nguồn nhân lực… và đặc biệt là vấn đề đầu tư để từ đó có những quyết định đúng đắn và kịp thời. Việc đầu tư có chiều sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp xếp dỡ là hoạt động đầu tư máy móc thiết bị hiện đại như: Cần trục, cầu trục, xe nâng, băng chuyền…) là cách tốt nhất để giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển được trong cơ chế thị trường như hiện nay. Để hiểu rõ hơn về việc phân tích và quản lý dự án đầu tư vào việc lập một dự án khả thi, em đã được thầy giáo giao cho đề tài: “ Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp hàng bách hoá ở cảng Cần Thơ, thời kỳ phân tích là 8 năm” Các nội dung cơ bản sẽ được giải quyết gồm: Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư thiết bị bốc xếp hàng bách hoá Chương 2: Lập dự án sản xuất kinh doanh Chương 3: Phân tích tính khả thi về tài chính của dự án Chương 4: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 1 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.1. KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ - Đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế nói chung, của địa phương, của ngành, của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. - Theo khoản 1 - Điều 3 - Luật đầu tư: Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành lên tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. - Như vậy đầu tư là sự bỏ ra một lượng vốn để tạo ra một tài sản để tài sản này có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất nối tiếp nhau, để đạt được mục đích của người bỏ vốn hoặc nói cách khác đầu tư là hoạt động của vốn dài hạn vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời trong tương lai. Một hoạt động đầu tư phải thoả mãn 3 điều kiện như sau: + Lượng vốn bỏ ra phải đủ lớn + Thời gian vận hành kết quả đầu tư tương đối dài + Hoạt động đầu tư phải đem lạilợi ích cho chủ đầu tư - Trong khoản 7 - Điều 3 - Luật đầu tư thì hoạt động đầu tư của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các hoạt động: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý dự án đầu tư - Như vậy về bản chất dự án đầu tư là quá trình thực hiện sự chuyển hoá vốn bằng tiền thành vốn hiện vật để tạo lên những yếu tố cơ bản của sản xuất kịnh doanh. Do đó đối với nền kinh tế hoạt động đầu tư là lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế. Đối với chủ đầu tư hoạt động đầu tư là một bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật mới duy trì hoạt động của cơ sở kĩ thuật hiện có và là điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh. - Những lợi ích mà hoạt động đầu tư đem lại: + Lợi ích về kinh tế tài chính: Hằng năm chủ đầu tư có lợi nhuận là bao nhiêu, hay xã hội có thêm bao nhiêu, người lao động liên quan đến dự án này có mức thu nhập là bao nhiêu? + Lợi ích về chính trị xã hội: Khi dự án được thực hiện nó có thể thay đổi bộ mặt của địa phương. 1.1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ Đầu tư là sự hi sinh các nguồn lực của nền kinh tế để tiến hành các hoạt động nào đó, với mục đích thu về một kết quả lớn hơn các nguồn lực đó bỏ ra để có kết quả đó. Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 2 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư - Sự hi sinh các nguồn lực ở đây đó là các nguồn lực như vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, con người). - Kết quả dự án mang lại khi đi vào vận hành dự án sẽ làm tăng thêm các loại tài sản sau: + Một là: tăng thêm về tài sản chính tức là tăng thêm tích luỹ về tiền + Hai là tăng thêm về tài sản vật chất tức là tăng thêm về tài sản cố định và tài sản lưu động + Ba là tăng thêm về nguồn lực con người có đủ điều kiện làm việc năng suất và chất lượng cao. Trong các kết quả nêu trên, việc tăng thêm tài sản trí tuệ, nhân lực có vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi đối với các chủ đầu tư cũng như đối với nền kinh tế bởi vì: - Đối với các tổ chức, các cá nhân thì kết quả đầu tư sẽ quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh - Đối với nền kinh tế thì kết quả của việc đầu tư sẽ quyết định sự phát triển của nền kinh tế xã hội và nó cũng là chìa khoá cho sự tăng trưởng. Nói chung, mục tiêu của công cuộc đầu tư là phải đạt kết quả lớn hơn so với sự hy sinh mà nhà đầu tư phải gánh chịu để thực hiện điều đó. Do đó đối với từng cá nhân, từng doanh nghiệp đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển của nền sản xuất xã hội, là chìa khoá của sự tăng trưởng. 1.1.3. KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ Các khái niệm dự án đầu tư - Theo hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. - Theo góc độ địa lý: Người ta cho rằng dự án đầu tư là một công cụ quản lý, việc sử dụng vốn đầu tư, lao động để tạo ra kết quả kinh doanh tài chính, kinh tế xã hội trong một thời gian dài - Ở góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu tư cho sản xuất kinh doanh, đồng thời làm tiền đề cho việc ra quyết định đầu tư và tài trợ cho dự án - Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được mục tiêu bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định - Khái niệm dự án đầu tư theo luật đầu tư: Là tập hợp các đề xuất của bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên một đại bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 3 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư 1.1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Một dự án kinh doanh không chỉ đơn thuần là 1 ý tưởng mà nó hoàn toàn thể hiện tính cụ thể với mục tiêu xác định nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định. Dự án kinh doanh không phải là nghiên cứu trừu tượng hay ứng dụng mà nó phải cấu trúc lên một thực thể mới mà thực thể mới này trước đây có hoặc không sao chép một cách nguyên bản những cái đã có. Dự án khác với dụ báo ở chỗ: Người làm công tác dự báo không có ý định can thiệp vào các biến cố xảy ra. Khi đó đối với dự án đòi hỏi phải có tác động tích cực của các bên tham gia. Dự án xây dựng trên sơ sở dự báo khoa học Hoạt động của dự án là những hoạt động trong tương lai mà theo thời gian có nhiều yếu tố xảy ra không xét đến hoặc chưa đầy đủ, mà vì vậy tất cả các dự án đều ở trạng thái không ổn định và đều có thể gặp rủi ro 1.1.5. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của Nhà nước, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội, vào mức tăng trưởng của nền kinh tế - Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới tạo ra nhiều công việc làm mới, thu hút được nhiều lao động và như vậy sẽ giảm được tỷ lệ thất ngjiệp, góp phần đảm bảo an ninh xã hội - Là công cụ để thực hiện mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư ở khu vực - Có tác dụng tích cực đến mối trường, đó là nó tạo ra một môi trường kinh tế năng động đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng, các địa phương. - Góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế như việc hình thành củng cố, nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 1.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ BỐC XẾP Các yếu tố môi trường tác động đến dự án đầu tư đó chính là tình hình kinh tế tổng quát. Nó thể hiện khung cảnh của dự án đầu tư, nó ảnh hưởng tới quá trình phát triển và hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư.Các yếu tố môit trường tác động đến dự án đầu tư như sau: 1.2.1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Cần thơ là một trong những tỉnh có cảng biển phát triển mạnh ở trong nước, nó có thể sánh vai cùng với các cảng biển khác như cảng Cửa Lò, cảng Hải Phòng, Cái Lân- Quảng Ninh, Sài Gòn. Cảng Cần Thơ nằm ở cửa Đình An trên sông Hậu Giang, có vị trí 10 0 .04 ’. 500 ” N, 105 0 .45’.500 ” E, cảng này chuyên gia bốc xếp hàng hoá đi xuất nhập khẩu các nước, trong nội địa. Đây là một vị trí thuận lợi cho các nhà đầu tư đầu tư để phát triển cảng, phát triểm đất nước cũng như là mang lại lợi nhuận cho mình. Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 4 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư Cảng Cần Thơ nằm trong vùng đông bằng sông Cửu Long có khí hậu nhiệt đới với 2 mùa rõ ràng, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình 1.635mm, nhiệt độ trung bình là 27 0 C. Đây là một điều kiện rất tốt cho dự án. Bởi vì với lượng nhiệt trung bình là 27 0 C hàng bách hoá được bốc xếp thuận lợi hơn, độ ẩm trung bình là tương đối so với độ ẩm của toàn nước, điều kiện khí hậu ôn hoà thuận lợi cho công tác đầu tư cầu trục không bị rỉ sắt… Cảng Cần Thơ với diện tích hơn 60.000 m 2 , tiếp nhận tàu biển 10.000 tấn. Chính vì vậy mà cảng có khả năng bốc xếp rất nhiều hàng hoá, cho nên dự án đầu tư mua cầu trục là rất khả thi. 1.2.2. ĐIỀU KIỆN VỀ DÂN SỐ LAO ĐỘNG Do cảng Cần Thơ là 1 trong 3 cảng lớn ở tỉnh Cần Thơ nên dân số và lượng lao động ở đây tương đối dồi dào, dân cư ở đây sống chủ yếu nhờ vào biển và cảng biển là một môi trường làm việc rất tốt cho cuộc sống của họ. Lượng lao động ở đây làm việc rất năng suất, làm việc hết mình và chất lượng công việc của họ rất cao. Ngoài lực lượng lao động trong tỉnh còn có lao động ở ngoài tỉnh nên đây là một yếu tố hết sức thuận lợi cho dự án vì lượng nhân công nhiều, lương rẻ. 1.2.3. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ PHÁP LÝ Vì đây là cảng biển nên chính trị ở đây cũng rất nghiêm ngặt, an ninh trật tự tốt, ít khi xảy ra các vụ mất cắp… Hành lang pháp lý thông thoáng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đầu tư vào cảng Cơ quan chính quyền ở cảng luôn tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư, các chủ tàu, các khách hàng…vào cảng để phát triển kinh tế ở cảng nói riêng và nền kinh tế của cả tỉnh nói chung 1.2.4. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Cùng với nhịp sống của toàn đất nước cũng như là toàn thế giới thì nền kinh tế của Cần Thơ cũng từng bước phát triển. Trong toàn tỉnh có 3 cảng, đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho nền kinh tế của Cần Thơ phát triển. Cảng Cần Thơ được rất nhiều các công ty lớn của đất nước quan tâm và đầu tư, ví dụ như tổng công ty hàng hải Việt Nam, Tổng công ty xây dựng Việt Nam…và rất nhiều các công ty khác. Chính vì điều này mà tỉnh Cần Thơ đã có bề dày lịch sử về cảng biển, giúp cho nền kinh tế trong tỉnh ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao và ngày càng được hoàn thiện nhiều về mọi mặt. 1.2.5. CÁC HỆ THỐNG KINH TẾ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH Toàn tỉnh nói chung và tại cảng Cần Thơ nói riêng đều có một bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ, hệ thống kinh tế và các chính sách không cồng kềnh, luôn mở rộng chào đón các nhà đầu tư, các đối tác muốn tham gia vào công cuộc phát triển nền kinh tế Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 5 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư cũng như là đời sống của người dân. Chính sách vào cảng, đậu neo, bốc xếp hàng hoá tương đơn giản không gây khó khăn cho các chủ tàu, các khách hàng…Điều này đã tạo cơ hội cho các nhà đầu tư các chủ tàu cập cảng, giúp cho cảng Cần Thơ ngày càng phát triển hơn… Như vậy dự án đầu tư cầu trục bốc xếp hàng bách hoá ở Cảng Cần Thơ chịu rất nhiều yếu tố tác động khác nhau của môi trường. Dưới tác động của khoa học công nghệ, mỗi dự án đặc biệt là những dự án có tính công nghệ đòi hỏi phải nghiên cứu sự tác động của nhân tố này khi đầu tư thực hiện dự án. Đối với dự án mua cần trục, đây là một phương tiện được sử dụng với tính năng, kĩ thuật ngày càng hiện đại, do đó nhà đầu tư cần nghiên cứu tính khả thi của dự án trong điều kiện khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ như hiện nay. Cầu trục được thiết kế trong những năm gần đây có sự cải tiến đáng kể cả về sức nâng, thời gian chu kỳ nâng và thời gian làm việc. Trong tương lai thì điều này càng diễn ra nhanh chóng hơn. Mặt khác, tuổi thọ của cầu trục thường là 7-10 năm, bởi vậy khó tránh khỏi rủi ro khi có hao mòn xảy ra khi mới đưa vào hoạt động được 1,2 năm. Xét về môi trường thiên nhiên, do cầu trục được lắp đặt ở gần cầu cảng nên sẽ không tránh khỏi những tác động không tốt từ môi trường thiên nhiên như nắng, mưa thất thường làm giảm khả năng sản xuất của cầu trục. Do đó đòi hỏi Cảng phải bố trí công nhân hoặc thuê dịch vụ bên ngoài để bảo dưỡng cầu trục hàng năm nhằm duy trì khả năng hoạt động của cầu trục hạn chế được những tác động không tốt từ môi trường thiên nhiên bên ngoài. Trong điều kiện kinh tế hội nhập, Việt Nam ngày càng phát huy được thế mạnh là một trong những cảng biển quan trọng của khu vực. Điều đó có nghĩa là mỗi Cảng ở các tỉnh thành phố cần có những chính sách chiến lược phù hợp đáp ứng nhu cầu hội nhập. Đối với dự án mua cần trục để phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại cảng, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của luật pháp ràng buộc, các khoản thuế, luật định ban hành, đặc biệt là các điều luật mới có liên quan đến thuế suất khi Việt Nam gia nhập WTO. 1.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HÀNH HOÁ ĐƯỢC BỐC XẾP TẠI CẢNG 1.3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG Do cảng Cần Thơ nằm trong các cảng thuộc đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những cảng có tiềm năng lớn trong việc vận chuyển hàng hoá từ Nam ra Bắc và từ Nam đi các nước khác trong khu vực cũng như là đi quốc tế. Hàng hoá được bốc xếp tại đây rất đa dạng và phong phú như hàng bách hoá, gỗ, xi măng, dầu, thực phẩm, phân bón… Nhu cầu vận chuyển hàng hoá đi khắp nơi là rất đa dạng, hằng ngày hàng được bốc xếp lên tàu cũng như vào kho là rất lớn, nhu cầu của các khách hàng về việc bốc xếp hàng hoá nói chung và hàng bách hoá nói riêng là rất nhiều. Chính vì điều này Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 6 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư đã tạo ra ý tưởng đầu tư cho công ty Hoà Bình để thoả mãn nhu cầu của bốc xếp hàng bách hoá cho khách hàng. 1.3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH Để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của các khách hàng thì ngoài công ty Hoà Bình ra thì có rất nhiều các công ty khác muốn đầu tư về lĩnh vực này để tăng quy mô cho công ty. Trong đó có các công ty lớn có quy mô, có danh tiếng, có khả năng tài chính rất lớn và có nhiều năm kinh doanh trên thị trường cũng đang có ý tưởng đầu tư vào lĩnh vực này, ví dụ như: Tổng hội xây dựng Việt Nam (Vietnam Federation of Civil Engnering Associations – VIFCEA), Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vietnam National Shiping lines – VINALINES)…Các công ty lớn này đã tạo ra sức cạnh tranh lớn cho các công ty khác. Tuy nhiên, chính sự gây áp lực từ sức cạnh tranh này của các công ty lớn như thế đã tạo động lực cho công ty Hoà Bình có thêm sức mạnh để có thể mạnh dạn, đầy đủ tự tin để đầu tư vào lĩnh vực mà công ty kinh doanh đã có nền móng từ nhiều năm trước. Mặt khác cùng với sự cạnh tranh từ các công ty lớn đầu tư tại cảng, ngoài ra công ty còn phải cạnh tranh với các cảng khác ở trong tỉnh như cảng Trà Nóc, cảng Cái Sắn cũng như các cảng lân cận như cảng Mỹ Thới – Long Xuyên…Chính vì những điều này đã tạo ra sức cạnh tranh rất lớn cho công ty nhưng cũng tạo ra tiềm lực cho công ty sẵn sàng để thực hiện công việc đầu tư của mình. 1.3.3. PHÂN TÍCH CÁC ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN Các định chế pháp luật có liên quan đó là: 1. Luật Đầu tư 2. Luật Hàng hải 3. Chính sách của Nhà nước 1.3.4. DỰ BÁO NHU CẦU XẾP DỠ 1.3.4.1. TỔNG NHU CẦU Cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới, cuộc sống người dân ngày càng cao, kéo theo sự gia tăng về nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như nhu cầu về đi lại. Tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt: quy mô, tổ chức, số lượng và chủng loại phương tiện … để đáp ứng 1 cách tốt nhất những nhu cầu đó. Hàng bách hoá là một mặt hàng thiết yếu đối với người tiêu dùng. Do vậy mà nhu cầu vận chuyển ngày càng cần thiết và nhu cầu bốc xếp cũng theo đó mà tăng lên, nên dự án đưa ra có tính khả thi cao. Tuy nhiên trong cơ chế thị trường hiện nay thì nhu cầu vận chuyển hàng bách hoá trên thế giới, ở nước ta nói chung và tại cảng Cần Thơ nói riêng là rất lớn, trong khi đó nhu cầu mà dự án phục vụ tại cảng là rất ít vì vậy mà thị phần mà dự án giành được tại cảng và trên thị trường tương đối là ít. Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 7 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư 1.3.4.2. NHU CẦU DỰ ÁN PHỤC VỤ Nhu cầu bốc xếp hàng bách hoá tại cảng Cần Thơ mà dự án có thể phục vụ là 450.000 Tấn/năm do nhu cầu bôc xếp hàng bách hoá ngày càng nhiều, tuy nhiên khả năng tài chính của chủ đầu tư là có hạn vì thế nhu cầu mà dự án phục vụ là hơn 400.000 Tấn/năm. 1.4. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ 1.4.1. CHỦ ĐẦU TƯ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thiết bị tàu Hoà Bình, đại diện là ông: Lê Viết Hải – Giám đốc công ty Tên giao dịch: Hoa Binh ship equipment business and contruction copporation Tên viết tắt: Hoa Binh copporation Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thiết bị tàu Hoà Bình được thành lập từ ngày 11/12/2000 với mục đích kinh doanh tổng hợp các thiết bị cho tàu, thiết bị bôc xếp ở cảng, làm dịch vụ xuất nhập khẩu các thiết bị xây dựng. 1.4.2. TRỤ SỞ GIAO DỊCH Công ty có trụ sở đặt tại: 27 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ Số điện thoại: (84.71) 841251 Fax: (8471) 841247 Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng Seabank 1.4.3. Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ 1.4.3.1. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ Cầu trục để bốc xếp hàng bách hoá 1.4.3.2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Cầu trục A Cầu trục B 01 Sức nâng Tấn / Lần nâng 04 05 02 Thời gian một chu kỳ Phút / Chu kỳ 8 9 03 Tiêu hao điện năng KW / Giờ 39 38 04 Chi phí lương cho CNBX Triệu đồng / Năm 475 475 05 Giá trị của thiết bị B.X Tỷ VNĐ 46 45 1.4.3.3. PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ Mua mới 1.4.3.4. NƠI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Tại cảng Cần Thơ 1.4.3.5. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Thời gian thực hiện đầu tư là không quá 6 tháng 1.4.3.6. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 1. Vốn cố định: Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 8 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư Vốn vay 15 tỷ VNĐ cho đầu tư ban đầu, tại ngân hàng Seabank, lãi suất vay vốn là 18%/năm, thời hạn vay là 5 năm, vốn vay được trả đều trong 5 năm tính từ khi bắt đầu vận hành. Còn lại là vốn tự có. 2. Vốn lưu động: Tự có 1.4.3.7. DỰ KIẾN KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH Mong đợi dự án khi dự án đi vào vận hành sẽ có NPV = 2.300.500.000 (VNĐ) Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 9 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư CHƯƠNG 2. LẬP PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 2.1. LẬP SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KINH DOANH Do chỉ có cầu trục dỡ hàng từ tàu lên hoặc xếp hàng từ cầu trục chuyển xuống tàu thôi nên ta có sơ đồ công nghệ sản xuất kinh doanh như sau: Sơ đồ: - Ưu điểm: Có thể xếp dỡ được hàng với lưu lượng lớn. - Nhược điểm: + Vốn đầu tư cao. + Tính cơ động của cần có gắn băng chuyền không cao. 2.2. TÍNH KHẢ NĂNG THÔNG QUA CỦA THIẾT BỊ BỐC XẾP 1. Cầu trục A * Năng suất giờ của cầu trục Năng suất giờ của cẩu trục được tính theo công thức sau: 3600 * h h ck P G T = (T/giờ) Trong đó: h G : Trọng lượng 1 lần nâng của cầu trục. Do đặc điểm của từng loại hàng bách hoá là khác nhau cho nên trọng lượng 1 lần nâng của cầu trục cũng là khác nhau, có thể là chưa đạt hết 1 lần nâng nhưng cũng có thể là vượt mức. Vì vậy mà ta lấy trung bình trong lượng 1 lần nâng của cầu trục là h G = 4T ck T : Thời gian chu kỳ của cầu trục. ck T = 8 phút = 480giây Vậy nâng suất giờ của thiết bị là: 3600 *4 30 480 h P = = (T/giờ) * Năng suất ca của cầu trục: Năng suất ca của cầu trục xác định theo công thức sau: Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 10 [...]... cước bốc xếp cũng không thay đổi như vậy doanh thu của các năm bằng nhau và xác định theo công thức: DN = Qnăm *F Trong đó: DN : doanh thu của thiết bị bốc xếp trong năm Qnăm : khả năng bốc xếp hàng của thiết bị trong năm Qnăm : là khối lượng hàng hoá xếp dỡ được trong năm của cần trục Ở đây lấy Q năm bằng năng suất xếp dỡ năm của cần trục F: Là giá cước xếp dỡ hàng bách hoá, VNĐ/T Theo biểu cước xếp. .. án 2, đó là mua 2 thiết bị bốc xếp cầu trục B Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 24 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư Bảng số 08: TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN (NPV) CỦA PHƯƠNG ÁN 1 Đơn vị tính: VNĐ ST T Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 1 (P/F; 18% ;8) 1,0000 0 ,84 75 0,7 182 0,6 086 0,51 58 0,4371 0,3704 0,3139 0,2660 2 Vốn đầu tư (VĐT) -92.920.000.000 8. 870.046.120... dỡ ở cảng hàng bách hoá có giá cước xếp dỡ là 83 .000VNĐ/T Ví dụ: Tính cho loại cầu trục A Nhu cầu cầu trục A là 2 thiết bị, doanh thu hàng năm của cầu trục A là = 2*Q năm *F = 2* 181 .350 *83 .000 = 30.104.100.000 (VNĐ /năm) Tư ng tự ta tính toán cho loại cầu trục B Kết quả được ghi ở bảng số 05 Bảng số 05 Chỉ tiêu Khả năng bốc xếp hàng của thiết bị trong năm Giá cước xếp dỡ hàng hòm Doanh thu của thiết bị. .. bốc xếp trong một năm Pn : Khả năng bốc xếp của cầu trục trong 1 năm (hay còn gọi là năng suất năm của cầu trục) ntb : Nhu cầu về số lượng cầu trục Người thực hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 12 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư Tổng nhu cầu bốc xếp: Qt = 450.000 Tấn /năm - Số cầu trục loại A cần phải đầu tư là: ( ntb ) ntb = 450.000 450.000 = = 2, 48 Pn 181 .350 - Số cầu trục loại B cần đầu tư là: ... hiện: Hà Thị Liễu - Lớp: QKT46ĐH1 Đơn vị tính: VNĐ 25 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư ST T Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 1 (P/F; 18% ;8) 1,0000 0 ,84 75 0,7 182 0,6 086 0,51 58 0,4371 0,3704 0,3139 0,2660 2 Vốn đầu tư (VĐT) -90.900.000.000 3 Hiện giá VĐT -90.900.000.000 4 Lãi ròng 11.111.170.514 11.499.970.514 11 .88 8.770.514 12.277.570.514 12.666.370.514 13.055.170.514... (TNT) 8 Hiện giá TNT 9 Luỹ kế hiện giá TNT 10 NPV 9.090.000.000 21.337.420.514 21.726.220.514 22.115.020.514 22.503 .82 0.514 22 .89 2.620.514 23. 281 .420.514 23. 281 .420.514 32.371.420.514 18. 083 .463 .88 6 15.603.771.573 13.459.201. 485 11.607.470.621 10.006.364.427 8. 623.4 38. 159 7.3 08. 037 .89 9 8. 610.797 .85 7 18. 083 .463 .88 6 33. 687 .235.459 47.146.436.944 58. 753.907.566 68. 760.271.993 77. 383 .710.151 84 .691.7 48. 051... QKT46ĐH1 8. 325.929.356 910.102.511 28 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư Bảng số 11: STT TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN (NPV) VỚI r2=19% Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 1 (P/F;19% ;8) 1,0000 0 ,84 03 0,7062 0,5934 0,4 987 0,4190 0,3521 0,2959 0,2 487 Vốn đầu tư (VĐT) -90.900.000.000 3 Hiện giá VĐT -90.900.000.000 2 4 Lãi ròng 11.111.170.514 11.499.970.514 11 .88 8.770.514... (TNT) 8 Hiện giá TNT 9 Luỹ kế hiện giá TNT 9.090.000.000 21.337.420.514 21.726.220.514 22.115.020.514 22.503 .82 0.514 22 .89 2.620.514 23. 281 .420.514 23. 281 .420.514 32.371.420.514 17.929 .83 4.4 58 15.343.056.927 13.123.053.173 11.222.655.291 9.592.007.996 8. 197. 388 .163 6 .88 8.972.330 8. 050.772. 282 57.6 18. 599 .84 9 67.210.607 .84 5 75.407.996.0 08 82.296.9 68. 3 38 90.347.740.620 17.929 .83 4.4 58 33.272 .89 1. 386 46.395.944559... 27 Đồ án môn học: Quản trị dự án đầu tư Bảng số 10: STT Chỉ tiêu 1 (P/F; 18, 5% ;8) TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN (NPV) VỚI r1= 18, 5% Đơn vị tính: VNĐ Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 1,0000 0 ,84 39 0,7121 0,6010 0,5071 0,4 280 0,3612 0,30 48 0,2572 2 Vốn đầu tư (VĐT) -90.900.000.000 3 Hiện giá VĐT -90.900.000.000 4 Lãi ròng 11.111170.514 11.499.970.514 11 .88 8.770.514 12.277.570.514 12.666.370.514... phát sinh trong các thời kỳ phân tích khác nhau về cùng 1 mặt bằng thời gian hiện tại và tư ng lai, đồng thời nó còn được dùng làm số đo giới hạn để xét đánh giá dự án đầu tư Bởi vậy, xác định chính xác tỷ suất chiết khấu của dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá dự án về tài chính Để xác định phải xuất phát từ điều kiện cụ thể của dự án Nếu vay vốn để đầu tư thì r là lãi suất vay dài hạn . em đã được thầy giáo giao cho đề tài: “ Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp hàng bách hoá ở cảng Cần Thơ, thời kỳ phân tích là 8 năm Các nội dung cơ bản sẽ được. về dự án đầu tư thiết bị bốc xếp hàng bách hoá Chương 2: Lập dự án sản xuất kinh doanh Chương 3: Phân tích tính khả thi về tài chính của dự án Chương 4: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự. lượng hàng hoá xếp dỡ được trong năm của cần trục. Ở đây lấy Q năm bằng năng suất xếp dỡ năm của cần trục. F: Là giá cước xếp dỡ hàng bách hoá, VNĐ/T Theo biểu cước xếp dỡ ở cảng hàng bách hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp hàng bách hoá ở cảng cần thơ, thời kỳ phân tích là 8 năm, phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp hàng bách hoá ở cảng cần thơ, thời kỳ phân tích là 8 năm, phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp hàng bách hoá ở cảng cần thơ, thời kỳ phân tích là 8 năm

Từ khóa liên quan