Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx

135 399 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

TUẦN 2 Ngày soạn: 14 / 8 /2010 Ngày dạy: Thứ hai ngày 16 / 8 / 2010 TẬP ĐỌC Tiết 3: Dế mèn bênh vực kẻ yếu A. MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát toàn bài, tốc độ đọc vừaphải (75 tiếng / 1 phút), biết ngắt nghỉ đúng, biết thể hiện ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng, tình huống chuyển biến của truyện (từ hồi hộp, căng thẳng tới hả hê) phù hợp với lời nói và suy nghĩ của nhân vật Dế Mèn (Một người nghĩa hiệp, lời lẽ đanh thép dứt khoát). - Hiểu được nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối, bất hạnh. B. CHUẨN BỊ GV : Viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn Hs đọc. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. ổn định tổ chức II- Bài cũ: - 2 H đọc bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu và nêu ý nghĩa ? III- Dạy bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài. 2. Luyện đọc và tìm hiểu bài. a. Luyện đọc: - Hs đọc đoạn :Lần 1: Đọc + phát âm. Lần 2: Đọc + giảng từ - Gv đọc toàn bài. b. Tìm hiểu bài. - H đọc nối tiếp từng đoạn: - Hs đọc theo cặp. + Yêu cầu Hs đọc đoạn 1: - Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào? - 1 đến 2 Hs đọc toàn bài. - Hs nghe đọc thầm. + Lớp đọc thầm. - Bọn nhện chăng tơ kín ngang đường, bố trí nhện gộc canh gác tất cả nhà nhện núp kín trong hang đá với dáng hung dữ. - Rất dữ tợn, gớm ghiếc. ⇒ Nêu ý 1 - Đồ sộ to lớn. * Bọn nhện hung dữ đáng sợ. + Cho H đọc đoạn 2. - Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện sợ? - Dế Mèn chủ động hỏi, lời lẽ rất oai, giọng thách thức của một kẻ mạnh: Muốn nói chuyện với tên nhện chóp bu. - Dế Mèn đã dùng các từ xưng hô nào? - Thấy nhện cái xuất hiện, vẻ đanh - Bọn này, ta. - Quay phắt lưng, phóng càng đạp phanh phách. đá, nặc nô Dế Mèn đã ra oai bằng hành động nào? ⇒ Nêu ý 2 * Hành động mạnh mẽ của Dế Mèn. + Cho Hs đọc bài. - Dế Mèn đã nói thế nào để bọn Nhện nhận ra lẽ phải? + 1 Hs đọc phần còn lại → lớp đọc thầm. - Dế Mèn phân tích để bọn nhện thấy chúng hành động hèn hạ không quân tử, rất đáng xấu hổ, đồng thời đe doạ chúng: VD: Nhện giàu có, béo múp >< món nợ của mẹ Nhà Trò bé tẹo, đã mấy đời. - Dế Mèn đe doạ bọn Nhện ntn? - Bọn Nhện sau đó đã hành động ntn? - Qua những hành động mạnh mẽ, - Nhện béo tốt, kéo bè, kéo cánh >< đánh đập một cô gái yếu ớt. - Thật đáng xấu hổ! Có phá hết vòng vây đi k o ? - Chúng sợ hãi, cùng dạ ran, cuống cuồng chạỵ dọc, ngang, phá hết các dây chăng tơ lối. - Hiệp sỹ. kiên quyết của Dế Mèn như vậy em hãy chọn danh hiệu thích hợp cho Dế Mèn. ⇒ Nêu ý 3. + Nêu ý nghĩa? Vì (Hiệp sỹ là một người có sức mạnh và lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa). Bọn Nhện nhận ra lẽ phải, từ đó không dám cậy mạnh để bắt nạt kẻ yếu • Ý nghĩa: MT c. Hướng dẫn đọc diễn cảm. + Hs đọc bài. - Nhận xét cách đọc của bạn ? + Luyện đọc diễn cảm đoạn 2+3 : - Gv đọc mẫu - Cho Hs luyện đọc diễn cảm - T/c thi đọc. - Sửa chữa, uốn nắn. - Hs đọc nối tiếp 3 đoạn của bài - Hs nhận xét cách đọc những từ gợi tả gợi cảm. - Hs đọc trong N2,3. - Hs thi đọc diễn cảm trước lớp IV. Củng cố - Dặn dò: [...]... 100 ; 8 32 010 2 Luyện tập: a Bài số 1: - Cho Hs trình bày tiếp sức - Cho Hs nêu cách đọc, viết số có nhiều chữ số b Bài số 2: 24 5 3 65 24 3 c Bài số 3: - Gv đọc cho Hs viết: + Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu + Hai mươi bốn nghìn ba trăm linh 1 → Nêu cách viết số có nhiều chữ số - Số có sáu chữ số là có giá trị tới hàng nào? 24 3 16 24 3 01 - Hàng trăm nghìn - Hs làm vở bài tập d Bài số 4: - Muốn điền được... III- Dạy bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1 Kể tên các hàng đã học? - Trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăn, chục, đơn vị - Quan hệ giữa đơn vị 2 hàng liền kề - 1 chục = 10 đơn vị - 100 = 10 chục - 1000 = 10 trăm - 10000 = 1 chục nghìn - Gv viết số: 825 713 y/c HS đọc và xác định các hàng và chữ số hàng đó là chữ số nào? - HD tương tự đối với các số: HS tự nêu 85 020 3 ; 820 0 04 ; 800007 ; 8 32 100 ; 8 32 010... thuộc 1 lớp IV Củng cố - Dặn dò: - Nêu mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề? Nêu cách đọc viết số có sáu chữ số? - NX giờ học Xem trước nội dung bài 7 ĐẠO ĐỨC Tiết 2: Trung thực trong học tập (tiết 2) A MỤC TIÊU: - Nhận thức được cần phải trung thực trong học tập - Biết trung thực trong học tập - Biết đồng tình ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập... và thực hiện theo những điều đã học Ngày soạn: 14 / 8 / 20 10 Ngày dạy: Thứ ba ngày 17 / 8/ 20 10 TOÁN Tiết 7: Luyện tập A MỤC TIÊU Giúp học sinh luyện viết và đọc số có tới sáu chữ số (cả các trường hợp có các chữ số 0) B CHUẨN BỊ: Kẻ sẵn bảng ở BT1 C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II- Bài cũ: - Một Hs lên bảng đọc số: 187365 ; 87 543 - Một Hs viết số: Năm mươi hai nghìn tám trăm hai... viết được trước hết ta - Đếm giá trị của từng hàng phải làm ntn? - HS nêu miệng tiếp sức - Gv đánh giá chung Lớp nhận xét bổ sung b Bài số 2: - Gv HD2 - Cho Hs nêu miệng - HS làm nháp c Bài số 3: HS ghi lại cách đọc - Tập viết số 96 315 + Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười 796 315 lăm + Bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba 106 315 trăm mười lăm + Một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười 106 827 lăm + Một trăm linh... thực trong học tập Chúng ta cần học tập các bạn đó * HĐ 3: Trình bày tiểu phẩm (bài tập 5 HS: 1 – 2 nhóm trình bày tiểu phẩm đã SGK) được chuẩn bị - Thảo luận cả lớp và trả lời + Em có suy nghĩ gì về tiểu phẩm vừa xem + Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không? Vì sao HS: Suy nghĩ trả lời GV nhận xét chung IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND bài - Nhận xét giờ học - Về nhà học và thực.. .- Qua câu chuyện em có nhận xét gì về nv Dế Mèn? - NX giờ học - VN tìm đọc truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí" Xem trước bài 5 TOÁN Tiết 6: Các số có sáu chữ số A MỤC TIÊU Giúp học sinh: - Ôn lại quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề - Biết viết và đọc các số có tới sáu chữ số B CHUẨN BỊ GV : Phóng to bảng (T8-SGK) C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU I ổn định tổ chức II- Bài cũ: Tính giá... vốn từ : Nhân hậu - Đoàn kết A MỤC TIÊU: Mở rộng và hệ thống vốn từ theo chủ điểm " Thương người như thể thương thân" Nắm được cách dùng các từ ngữ đó Học nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt Nắm được cách dùng các từ ngữ đó B CHUẨN BỊ GV: Kẻ sẵn BT1, BT2 HS: Đồ dùng học tập C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC I Ổn định tổ chức II- Kiểm tra bài cũ: - Cho Hs lên bảng lớp làm nháp - Viết tiếng chỉ người... + 21 = 56 35 + 3 x n với n =7 - Nêu cách tính giá trị biểu thức có chứa 1 chữ III- Dạy bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1 Số có sáu chữ sốa 2 Ôn về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn - Nêu mối quan hệ giữa các hàng liền HS tự nêu kề b Hàng trăm nghìn - Gv giới thiệu: - 10 chục nghìn bằng 1 trăm nghìn - 1 trăm nghìn được viết là : 100 000 c Viết đọc số có sáu chữ số: - Quan sát bảng mẫu -. .. trăm hai - Muốn đọc số có nhiều chữ số ta làm mươi bảy ntn? d Bài số 4: - Đọc tách từng lớp kèm theo - Gv đọc cho Hs viết: + Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm + Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu + Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba + Tám trăm sáu mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi hai - Cách viết số có nhiều chữ số + HS làm bảng con + 63 115 + 720 936 + 943 103 + 863 3 72 - Viết . chục, nghìn, - HS viết và đọc số - HS làm vào SGK - Muốn đọc hay viết được trước hết ta phải làm ntn? - Gv đánh giá chung. b. Bài số 2: - Gv HD 2 - Cho Hs nêu miệng c. Bài số 3: - Tập viết số . những từ gợi tả gợi cảm. - Hs đọc trong N2,3. - Hs thi đọc diễn cảm trước lớp IV. Củng cố - Dặn dò: - Qua câu chuyện em có nhận xét gì về nv Dế Mèn? - NX giờ học. - VN tìm đọc truyện "Dế. TUẦN 2 Ngày soạn: 14 / 8 /20 10 Ngày dạy: Thứ hai ngày 16 / 8 / 20 10 TẬP ĐỌC Tiết 3: Dế mèn bênh vực kẻ yếu A. MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát toàn bài, tốc độ đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx, Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx, Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx, a. Giới thiệu - ghi đầu bài: