0

Hoan thien cong tac hoach toan tien luong va cac 134144

67 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:25

Lời mở đầu Lao động ngời theo Mác lµ mét yÕu tè quan träng vµ quyÕt định tồn trình sản xuất, lao động giữ vai trò quan trọng chủ chốt việc tái tạo cải vật chất tinh thần cho xà hội Lao động có suất, có chất lợng đạt hiệu cao nhân tố đảm bảo cho phồn thịnh quốc gia Trên thực tế ngời lao động phát huy hết khả sức lao động họ bỏ đợc đền bù xứng đáng Đó số tiền mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao động để họ tái sản xuất sức lao động, đồng thời có tích luỹ, đợc gọi tiền lơng Tiền lơng phận sản phẩm xà hội , nguồn khởi đầu trình tái sản xuất tạo sản phẩm hàng hoá Vì việc hạch toán phân bổ xác tiền lơng vào giá thành sản phẩm, tính đủ toán kịp thời tiền lơng cho ngời lao động góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời làm tăng xuất lao động, tăng tích luỹ, cải thiện đời sống cán công nhân viên Chính sách tiền lơng đợc vận dụng linh hoạt doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh phụ thuộc vào tính chất công việc Xí nghiệp môi trờng đô thị số thành viên công ty môi trờng đô thị Hà Nội với nhiệm vụ trì vệ sinh môi trờng địa bàn hai quận Đống Đa Thanh Xuân bảo tồn phát triển vốn ngân sách nhà nớc cấp, thực sản xuất kinh doanh có lÃi nhằm đảm bảo đầy đủ việc làm không ngừng nâng cao đời sống cho ngời lao động, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho nhà nớc Vì vậy, việc xây dựng chế trả lơng phù hợp, hạch toán đủ toán kịp thời có ý nghĩa to lớn mặt kinh tế nh trị Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Một số vấn đề chung chuyên đề Sự cần thiết chuyên đề đợc lựa chọn: Lao động với t cách hoạt động chân tay trí ãc cđa ngêi sư dơng c¸c t liƯu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tợng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt xà hội Xà hội ngày phát triển, tính chất định lao động ngời trình sản xuất, trình sáng tạo cải vật chất biểu rõ rệt Theo Mác '' Sức lao động xơng bắp sản xuất '' có nghĩa lao động giá trị riêng biệt mà lao động tạo giá trị Cái mà ngời ta mua bán nh hàng hoá lao động mà sức lao động Khi sức lao động trở thành hàng hoá giá trị đợc đo lao động thể Ngời công nhân, ngời bán sức lao động nhận đợc giá trị sức lao động dới hình thức tiền lơng Mặt khác để đảm bảo liên tục trình tái sản xuất trớc hết cần phải tái sản xuất sức lao động nghĩa sức lao động mà ngời bỏ phải đợc bồi hoàn dới dạng thù lao lao động Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải kết hợp đồng thời ba yếu tố lao động, đối tợng lao động t liệu lao động đố lao động yếu tố cần thiết giữ vai trò định trình sản xuất Tiền lơng phạm trù kinh tế phức tạp mang tính lịch sử có ý nghĩa trị xà hội to lớn Ngợc lại thân tiền lơng chịu tác động mạnh mẽ xà hội t tëng chÝnh trÞ ë níc ta sau tiÕn hành công đổi mới, Đảng Nhà nớc ta đà khẳng định lại:" Nhà nớc ngời chủ đại diện cho toàn dân " (Nghị Đại hội Đảng lần thứ 7) Nh ngời chủ sở hữu t liệu sản xuất doanh nghiệp Nhà nớc Nhà nớc tập thể ngời lao động, ngời lao động có quyền sử dụng t liệu mà Điều ảnh hởng mạnh mẽ đến chất tiền lơng, tiền lơng đà thoát khỏi bao cấp trở thành giá sức lao động Tiền lơng phần giá trị sáng tạo doanh nghiệp dùng để trả lơng cho ngời lao động Mục đích chuyên đề: Tiền lơng phận cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp cần phải có quản lý chặt chẽ công tác tiền lơng Về mặt chất lợng doanh nghiệp hạch toán tiền lơng sở nhà nớc ban hành hình thức trả lơng phù hợp ngời lao động, phù hợp với trình độ, công việc ngời phải phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Về mặt số lợng\ doanh nghiệp phải sử dụng lợng lao động hợp lý để từ tiết Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng kiệm tiền lơng hạ giá thành sản phẩm Điều có ý nghĩa lớn vô quan trọng doanh nghiệp Quản lý lao động tốt không đem lại tiết kiệm chi phí tiền lơng, không xảy tợng hao phí thừa thÃi lao động mà doanh nghiệp hạn chế đợc di chuyển, thay đổi lao động từ nơi sang nơi khác nghĩa ngời lao động có tay nghề cao chuyển sang nơi làm việc có thu nhập lớn hơn, lời mời hấp dẫn Từ mà có doanh nghiệp có số lao động tay nghề vững nhiều số doanh nghiệp dần ngời lao động giỏi nh quản lý chặt chẽ Sự cân bằng, nội doanh nghiệp bị phá vỡ, tiến trình sản xuất kinh doanh hiệu Nếu công tác tổ chức kế toán tiền lơng doanh nghiệp đợc tổ chức khoa học, hợp lý giúp cho việc hạch toán kinh doanh doanh nghiệp nói chung vào nề nếp nên từ giảm đọc khoản chi phí không cần thiết Vì vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất nói chung đợc đặt mối quan hệ với chi phí khác Hoàn thiện việc hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế tồn doanh nghiệp nhà nớc Đồng thời trình nghiên cứu đề tài, mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm góp phần vào việc Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp nhà nớc nói chung Xí nghiệp môi trờng đô thị số nói riêng Phạm vi đề tài Tiền lơng có vai trò quan trọng Doanh nghiệp, công cụ khuyến khích vật chất ngời lao động, tiêu tổng hợp phản ánh chất lợng trình Sản xuất kinh doanh, phận cấu thành phí sản xuất Đây vấn đề nhạy cảm doanh nghiệp, sai lầm dù nhỏ sách tiền lơng doanh nghiệp gây tác hại mà hậu đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lờng trớc hết đợc Hoàn thiện công tác hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng vấn đề đợc đề cập chuyên đề Đáp ứng đợc nhu cầu, đòi hỏi thực tiễn đặt Xí nghiệp MTĐT số 4, việc hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng phòng Tài Kế toán Xí nghiệp đà có bớc thích hợp, mang lại hiệu rõ rệt Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực mà Xí nghiệp đà đạt đợc công tác kế toán nói chung hạch toán tiền lơng nói riêng, xí nghiệp bộc lộ số tồn cần Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng giải Chuyên đề mang tính chất nghiên cứu, xem xét, đánh giá rút tồn chung cần khắc phục sửa chữa để hoàn chỉnh công tác hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Xí nghiệp MTĐT số Đề tài Hoàn thiện công tác hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực, khía cạnh trình hoạt động Xí nghiệp; Hơn thời gian thực tập Xí nghiệp có hạn nên điều kiện chuyên sâu vào lĩnh vực chuyên môn Chính vậy, chuyên đề chắn có thiếu sót tránh khỏi Rất mong nhận đợc thông cảm đóng góp độc giả nhằm giúp cho chuyên để đợc hoàn thiện Phơng pháp Nghiên cứu: Phơng pháp nghiên cứu lý luận khoa học: Dựa vào kiến thức đà thu nhận đợc trình học tập giảng đờng, nh qua sách báo tài liệu tham khảo với hớng dẫn tận tình thầy cô giáo giảng dạy cán chuyên môn có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Dựa vào tình hình hoạt đọng thực tế Xí nghiệp MTĐT số 4, kết hoạt động Xí nghiệp năm qua, hoạt động phòng Tài Kế toán Xí nghiệp, quy chế, nội quy, điều lệ XÝ nghiƯp … cïng víi sù vËn dơng nh÷ng kiÕn thức chuyên với vận dụng kiến thức chuyên môn thu nhận đợc để đánh giá u điểm tồn Xí nghiệp đồng thời đề xuất số giải pháp khắc phục Phơng pháp t lozic: Chuyên đề đợc xây dựng theo bè cơc tõ lý ln khoa häc ®Õn thùc tiƠn hoạt động; từ đa nhận xét giải pháp dới bảo tận tình thày giáo hớng dẫn nh giúp đỡ, tạo điều kiện cô Cán nhân viên công tác Xí nghiệp MTĐT số Nôi dung chuyên đề : Chuyên đề Hoàn thiện công tác hoạch toán tiền lơng khoản phải trích theo lơng gôm có phần : Phần I: Cơ sở Lý luận chung công tác hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Doanh nghiệp ( Bản chất, khái niệm, vai trò tiền lơng, hình thức tiền lơng với vận dụng kiến thức chuyên.) Phần II: Thực trạng Công tác hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Xí nghiệp MTĐT số (Giới thiệu Công ty MTĐT Hà nội, Xí nghiệp MTĐT số 4, Phòng Tài Chính Kế toán Xí nghiệp, phơng pháp hoạch toán với vận dụng kiến thức chuyên) Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Phần III: Một số đánh giá công tác hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Xí nghiệp MTĐT số ( Nhận xét, Đánh giá, Biện pháp khắc phục với vận dụng kiến thức chuyên) Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Phần thứ sở lý luận chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp I lý luận chung công tác tổ chức công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Bản chất, khái niệm tiền lơng Quá trình sản xuất trình kết hợp đồng thời trình tiêu hao yếu tố lao động, đối tợng lao động t liệu lao động Trong đó, lao động với t cách hoạt động chân tay trí óc ngời sử dụng t liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tợng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt Để bảo đảm tiến hành liên tục trình tái sản xuất, trớc hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa sức lao động mà ngời bỏ phải đợc bồi hoàn dới dạng thù lao lao động Tiền lơng( tiền công) phần thù lao lao động đợc biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động vào thời gian, khối lợng chất lợng họ đóng góp Về chất tiền lơng biểu tiền giá sức lao động Bên cạnh tiền lơng đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm ngời lao động đến kết công việc Nói cách khác tiền lơng nhân tố thúc đẩy suất lao động Tại doanh nghiệp, hạch toán lao động thù lao lao động phận phức tạp việc hạch toán chi phí kinh doanh cách trả thù lao lao động thờng không thống phận, thời kỳ, đơn vị Chi phí lao động phận cấu thành nên giá trị sản phẩm mà sản phẩm sở tạo nguồn thu nhập doanh nghiệp Chính điều mà yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác hạch toán tiền lơng hai phơng diện số lợng chất lợng việc thiết doanh nghiệp, đơn vị phải sử dụng lao động cách có hiệu nhằm tiết kiệm chi phí, góp phần hạ giá thành sản phẩm Mặt khác tổ chức tốt hạch toán lao động tiền lơng doanh nghiệp biện pháp cần thiết cho công tác quản lý lao động tiền lơng doanh nghiệp vào nề nếp, thúc đẩy ngời lao động chấp hành kỷ luật lao động, tăng suất lao động hiệu suất công tác Đồng thời tạo sở cho việc tính, trả lơng theo nguyên tắc phân phối theo lao động để xác định khoản nghĩa vụ phải nộp cho Ngân sách, cho quan phúc lợi xà hội Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng b Vai trò tiền lơng khoản trích theo lơng Tiền lơng có vai trò quan trọng doanh nghiệp, công cụ khuyến khích vật chất ngời lao động, tiêu tổng hợp phản ánh chất lợng sản xuất kinh doanh, phận cấu thành phí sản xuất Trên thực tế mà nguời lao động quan tâm khối lợng tiền lơng mà khối luợng t liệu sinh hoạt mà họ nhận đợc thông qua tiền lơng danh nghĩa tiền lơng thực tế Tiền lơng danh nghĩa khối lợng tiền trả cho nhân viên dới hình thức tiền tệ Đó số tiền thực tế ngời lao động nhận đợc Tiền lơng thực tế đợc sử dụng để xác định số lợng hàng hoá tiêu dùng dịch vụ ngời lao động nhận đợc thông qua tiền lơng danh nghĩa Về phơng diện hạch toán tiền lơng công nhân doanh nghiệp sản xuất đợc chia làm hai loại: Tiền lơng chính: Tiền lơng trả cho công nhân viên thời gian thực nhiệm vụ họ bao gồm: tiền lơng trả theo cấp bậc khoản phụ cấp kèm theo (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực ) Tiền lơng phụ: Tiền lơng trả cho công nhân viên thời gian thực nhiệm vụ khác nhiệm vụ họ thời gian công nhân viên nghỉ đợc hởng lơng theo quy định chế độ (nghỉ phép, nghỉ ngừng sản xuất ) Việc phân chia tiền lơng thành lơng chính, lơng phụ có ý nghĩa quan trọng với công tác kế toán phân tích tiền lơng giá thành sản phẩm Ngoài tiền lơng để tái sản xuất sức lao động đảm bảo sống lâu dài cho ngời lao động, theo chế độ hành doanh nghiệp phải trích vào chi phí s¶n xuÊt kinh doanh mét bé phËn chi phÝ gåm khoản trích bảo hiểm xà hội( BHXH ), bảo hiểm y tế( BHYT ) kinh phí công đoàn( KPCĐ) - BHXH đợc trích lập để tài trợ cho trờng hợp CNV tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động nh ốm đau, thai sản, tai nạn lao ®éng, mÊt søc, nghØ hu - BHYT ®Ĩ tµi trợ cho việc phòng chữa bệnh chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền lợi ngời lao động - KPCĐ chủ yếu hoạt động tổ chức công đoàn cấp theo quy định Cùng với tiền lơng, khoản trích lập quỹ nói hợp thành khoản chi phí lao động sống giá thành sản phẩm Việc tính toán chi phí lao động sống phải sở quản lý theo dõi trình huy động sử dụng lao Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng động sản xuất kinh doanh, ngợc lại việc tính đúng, toán kịp thời đầy đủ tiền lơng khoản liên quan cho ngời lao động, mặt kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian, kết chất lợng lao động, mặt khác thúc đẩy việc sử dụng lao động hợp lý, có hiệu Nhiệm vụ kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Kế toán ngôn ngữ kinh doanh, nghệ thuật ghi chép, phân loại tổng hợp sở liệu hoạt ®éng kinh doanh nh»m cung cÊp th«ng tin kinh doanh cho nhà quản lý, ngời trực tiếp gián tiếp có lợi ích từ Kế toán lao động tiền lơng có chức cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết kỳ việc tính toán phân bổ xác khoản tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ góp phần việc tính toán tổng chi phí phát sinhtrong kỳ làm sở hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho ngời lao động cho doanh nghiệp Để thực chức kế toán việc điều hành, quản lý lao động doanh nghiệp, góp phần tích cực quản lý lao động tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán lao động tiền lơng doanh nghiệp cần phải thực c¸c nhiƯm vơ chđ u sau: a) Tỉ chøc ghi chép, phản ánh tổng hợp cách trung thực, kịp thời, đầy đủ, xác tình hình có biến động số lợng, chất lợng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động kết lao động tính toán xác, kịp thời, nhanh chóng, chế độ khoản tiền lơng, tiền thởng, khoản trợ cấp, phụ cấp cho ngời lao động Đồng thời phải phản ánh đầy đủ, đáp ứng kịp thời, xác tình hình toán khoản cho ngời lao động tình hình chấp hành chinh sách chế độ lao động tiền lơng b) Tính toán phân bổ đối tợng khoản tiền lơng khoản trích theo lơng đồng thời phân bổ chi phí nhân công cho đối tợng sử dụng lao động cách chinh xác phục vụ cho việc tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm c) Lập báo cáo lao động, tiền lơng khoản trích theo luong thuộc trách nhiệm kế toán Đồng thời tiến hành tổ chức phân tích tình hình quản lý, sử dụng lao động, thời gian kết lao động tình hình quản lý tiền lơng , quỹ BHXH, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu tiềm lao động sẳn có doanh nghiệp d) Phân loại lao động : Do lao động doanh nghiệp có nhiều khác nên việc quản lý hoạch toán thuận lợi, cần thiết phải tiến hành phân loại Phần loại lao động việc xếp lao động vào nhóm khác Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng theo đặc trng định Về mặt quản lý hạch toán lao động thờng đợc phân theo tiêu thức sau: * Phân theo thời gian lao động: Theo cách phân loại lao động chia thành lao động thờng xuyên (bao gồm hợp đồng ngắn hạn dài hạn) lao động tạm thời, mang tính thời vụ Cách phân loại giúp cho doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt đợc tổng số lao động từ có kế hoạch sử dụng, bồi dỡng, tuyển dụng huy động cần thiết Đồng thời xác định đợc khoản nghĩa vụ với ngời lao động với nhà nớc đợc xác * Phân theo quan hệ với trình sản xuất: Gồm hai loại - Lao động trực tiếp sản xuất: phận công nhân trực tiếp tham gia vào trình sản xuất sản phẩm hay thực lao vụ, dịch vụ - Lao động gián tiếp sản xuất: phận lao động tham gia cách gián tiếp vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thuộc phận bao gồm nhân viên kỷ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành Với cách phân loại giúp cho doanh nghiệp đánh giá đợc tính hợp lý cấu lao ®éng Tõ ®ã cã biƯn ph¸p tỉ chøc, bè trÝ lao động phù hợp với yêu cầu công việc * Phân theo chức lao động trình sản xuất kinh doanh: Xét chức năng, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chia nhân công thành ba loại sau: - Nhân công thực chức sản xuất, chế biến: bao gồm nhân công trực tiếp sản xuất gián tiếp vào trình sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực lao vụ, dịch vụ nh công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên phân xởng - Nhân công thực chức lu thông, tiếp thị: bao gồm phận nhân công tham gia hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ dịch vụ nh nhân viên bán hàng, tiếp thị, nghiên cứu tiếp cận thị trờng - Nhân công thực chức quản lý hành chính: phận nhân công tham gia trình hoạt động quản trị kinh doanh quản lý hành doanh nghiệp nh nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành Phần thù lao lao động trả cho phận hình thành phí phận đó theo cách phân loại giúp cho việc tập hợp chi phí lao động đợc xác, kịp thời, phân định đợc chi phí sản xuất chi phí thời Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng kỳ Mặt khác giúp cho việc phân bổ chi phí nhân công đựơc xác thuận lợi, tạo điều kiện cho việc tính giá thành sản phẩm đợc nhanh chóng II hình thức tiền lơng, thu nhập khác khoản trích theo lơng Các hình thức tiền lơng Thực chất việc trả lơng quy phạm đợc thừa nhận để xác định tiền lơng phải trả cho ngời lao động dựa số lợng sức lao động dà hao phí Tiền lơng ngòi lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động, đợc trả theo suất lao động, chất lợng hiệu lao động Mặt khác tiền lơng đợc trả theo thời gian làm việc(giờ, ngày, tuần, tháng) trả theo khối lợng công việc hoàn thành Kết hợp với chế độ phụ cấp, tiền lơng, tiền làm giờ, chi phí nhân công có phận thuộc chi phí trực tiếp, gián tiếp, có loại biến phí, có loại định phí Việc tính trả chi phí lao động thực theo nhiều hình thức khác tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc trình độ quản lý doanh nghiệp Mục đích cuả chế độ tiền lơng nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động Trên thực tế Việt nam doanh nghiệp thờng áp dụng hình thức tiền lơng sau: + TiỊn l¬ng theo thêi gian + TiỊn l¬ng theo sản phẩm + Tiền lơng khoán 1.1 Tiền lơng theo thời gian: Đây hình thức mà tiền lơng đợc dựa khả năng, thao tác, trình độ kỷ thuật thời gian làm việc thực tế Hình thức mang tính chất bình quân, cha thực gắn với kết sản xuất, không đánh giá kết lao động ngời, không đảm bảo đợc nguyên tắc '' làm theo lực, hởng theo lao động '' theo hình thức thì: Chuyên đề : Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoan thien cong tac hoach toan tien luong va cac 134144,