0

Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Phạm Thị Vân Anh

108 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 02:59

Trường đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm tốn – Kế toán LỜI MỞ ĐẦU Lao động kết hợp hoạt động chân tay trí óc người,lao động ba yếu tố quan trọng định nên tồn trình sản xuất,lao động đóng vai trị chủ chốt việc tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Muốn phát huy hết lực , trí tuệ khả sang tạo tổng cơng việc người sức lao động họ bỏ cho công việc phải đền bù cách xứng đỏng.Đú thù lao ,lao động mà chủ lao động trả cho người lao động cách hợp lý để dựa vào họ tái tạo sản xuất sức lao động sau làm việc mệt nhọc,thự lao gọi la ‘’tiền lương’’ Tiền lương thu nhập người lao động nờn cỏc doanh nghiệp thường sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế,khuyến khích tinh thần tích cực lao động,phỏt huy khả sang tạo , tinh thần trách nhiệm va nhiệt tình người lao động tạo thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế Bên cạnh đó, tiền lương cịn khoản chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm cụngtỏc kế toán tiền lương khoản trích theo lương vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm Ngồi tiền lương cịn công cụ kinhh tế để phân phối xếp lại lao động cách có kế hoạch doanh nghiệp nghành sản xuất,thớch hợp với yêu cầu phát triển nhịp nhàng kinh tế quốc dân Tiền lương chiếm phần không nhỏ chi phí sản xuất kinh doanh, áp dụng hình thức trả lương hợp lý có tác dụng, động lực suất lao động ngược lại Nhìn vào tiền lương toán cho SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm tốn – Kế tốn người lao động nú thể phát triển hay thất bại doanh nghiệp Để giải vấn đề doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH Mơi Trường Cơng Nghệ Cao Nam An, nói riêng cần có thơng tin phục vụ cho quản lý, sản xuất kinh doanh Đặc biệt thong tin tiền lương khoản trích theo lương Do vây hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương công cụ hữu hiệu đắc lực Chi phí tiền lương khoản trích thheo lương tập hợp cách xác làm lành mạnh quan hệ kinh tế tài doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng nguồn đầu tư Do vậy, kế toán tiền lương người tham mưu cho lãnh đạo Vì tổ chức lao động, phân phối chi trả tiền lương sử dụng quỹ tốt đòn bẩy thúc đẩy người lao động làm tụt công việc mỡnh.Từ đú có phát triển bền vững với doanh nghiệp Đi vời tiền khoản trích theo lươngg mà doanh nghiệp xã hội trả cho người lao động như: BHYT, BHXH,BHTN, KPCD nú thể quan tâm doanh nghiệp toàn xã hội người lao động Nhận thấy tầm quan trọng tiền lương qua vấn đề trên, với sựu giúp đỡ nhiệt tình giáo BÙI THỊ THU, em chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp ‘Kế Tốn Tiền Lương Các Khoản Trích theo lương’’ công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Cao Nam An Do kiến thức em non kiến thức thực tiễn cịn nhiều thiếu xót Em mong giúp đỡ cô giáo để báo cáo thực tập tốt nghiệp em hoàn thiện SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm tốn – Kế tốn Em xin chân thành cảm ơn cơ! SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm tốn – Kế tốn PHẦN I: CƠNG TÁC TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO NAM AN KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY - Tên đơn vị: Công ty TNHH Môi trường công nghệ cao Nam An - Ten giao dịch: Nam An Environment And High Technology Company Limied - Tên viết tắt: Nam An Enhitec co,.ltd - Số điện thoại: 0466605451 - Ngày thành lập: Công ty đời vào hoạt động ngày 06/08/2002 Công ty doanh nghiệp hàng đầu hoạt động lĩnh vực xử lý thi cơng cơng trình xử lý nước Việt Nam Lĩnh vực hoạt động thi cơng cơng trình xử lý nước mơi trường; thiết kế chế tạo sản xuất thiết bị lọc nước, sản xuất vật liệu lọc nước ; thi công cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, cấp nước; tư vấn thiết kế cấp nước cho cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị Kinh doanh loại vật tư, thiết bị xử lý nước môi trường, sản phẩm công nghệ cao Trong năm gần Công ty khơng ngừng nâng cao trình độ tay nghề cơng nhân trẻ hóa đội ngũ tiếp cận nhanh với trình độ khoa học-kỹ thuật tiên tiến, đại quản lý sản xuất kinh doanh Với động, sang tạo không ngừng cán - nhân viên công ty, công ty nhận nhiều khen quà tặng thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Nhiệm vụ chứng sản xuất kinh doanh:  Tư vấn thiết kế cấp thoát nước cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị  Thi công cơng trình dân dụng, giao thong, cơng trình đường điện trung, hạ áp SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm tốn – Kế toán  Sản xuất chế tạo thiết bị lọc nước, vật liệu lọc nước  Mua bán, xuất – nhập thiết bị, vật tư kỹ thuật, sản phẩm công nghệ cao Trong năm gần nguồn nhân lực công ty không ngừng tăng Năm 2010 số cơng nhân lên tới 54 người đó: - Cơng nhân dài hạn: 35 người - Công nhân ngắn hạn: 12 người - Công nhân vụ việc: người Tổng doanh thu: Năm 2009: 4.758.000.000đ Năm 2010: 7.979.258.000đ Năm 2011: 11.580.870.000đ Thu nhập lương cán CNV công ty là: 830.000đ 1.1Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Là doanh nghiệp thi cơng cơng trình xử lý nước mơi trường, cơng trình đường ống cấp nước phạm vi nước Là công ty thi công xây dựng nên công ty sản xuất theo đơn đặt hàng Sản phẩm mang tính cố định chỗ, có quy mơ lớn phức tạp, thời giant hi cơng kéo dài, khối lượng thi cơng chủ yếu ngồi trời quy trình sản xuất tiến hành theo giai đoạn: - Giai đoạn 1: giai đoạn chuẩn bị Là giai đoạn mở đầu cho quy trình sản xuất, thi cơng cơng trình sản xuất, thi cơng cơng trình Phịng kế hoạch tiến hành lập dự tốn cơng trình, kế hoạch thi cơng, kế hoạch nguyên vật liệu Khâu chuẩn bị vốn phòng KT – TC cung cấp số điều kiện khác máy mọc thi công chuẩn bị giai đoạn - Giai đoạn 2: giai đoạn thi công cơng trình Sau tiến hành chuẩn bị, cơng trình thi công theo kế hoạch lập, thi công cơng phần hạng mục cơng trình theo điểm dừng kỹ thuật SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm tốn – Kế tốn tiến hành nghiệm thu ln hạng mục công trịnh theo tiến độ thi công Đây giai đoạn quan - Giai đoạn 3: Giai đoạn hồn thành nghiệm thu cơng trình, giai đoạn kết thúc cơng trình đưa vào nghiệm thu cho chủ đầu tư Đưa cơng trình sử dụng tốn Sơ đồ quy trình cơng nhân sản xuất sản phẩm (theo quy mô tập trung) Hợp đồng kinh tế Giao hàng theo HĐ Kiểm tra nhập kho Lập KH khảo sát, thiết kế Lắp giắp hoàn chỉnh Lập KH dự toán vật tư Nhập kho vật tư Chế tạo gia công: Cắt Gá Xưởng sản xuất Hàn mài SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm toán – Kế toán Cơ cấu tổ chức đơn vị Dựa vào tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ sản xuất nên công ty tổ chức máy quản lý sản xuất phân nhiệm rõ ràng thànhcỏc phũng ban, chức lãnh đạo giám đốc cơng ty Nhờ đội thi cơng xưởng kế cấu hoạt động nhịp nhàng, hiệu tạo nên doanh thu cho doanh nghiệp ngày cafg lớn, ngày phát triển lớn mạnh Sơ đồ tổ chức máy quản lý Giám đốc cơng ty Phó giám đốc SX Phịng KH - KT Đội thi công số Đội thi công số Phó giám đốc HC Phịng tổ chức HC Phịng TC - KT Đội thi công số Đội thi công số Đội thi công số Đội thi công số - Giám đốc cơng ty: có quyền điều hành cao công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp giám đốc người đạo trực tiếp đến phòng ban, phân xưởng nhà máy Giám đốc người chịu trách nhiệm cao sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn nguồn nhân lực có doanh nghiệp SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm tốn – Kế tốn - Các phó giám đốc: người giúp giám đốc thực nhiệm vụ theo phân công ủy quyền giám đốc Chịu trách nhiệm trước Giám đốc pháp luật nhiệm vụ phân cơng ủy quyền - Phịng KH – KT: giúp giám đốc việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Giúp giám đốc công ty tìm kiếm đối tác, lập rà sốt tiêu kỹ thuật làm sở cho giám đốc ký hợp đồng kinh tế Lập hồ sơ dự thầu, chủ động phối hợp với cỏc phũng chức để nhiệm thu, toán hợp đồng kinh tế - Phịng TC-KT: có nhiệm vụ theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm hoạch toán tài Đồng thời giúp cơng ty quản lý tiền vốn có hiệu quả, phối hợp với cỏc phũng chức để tốn cơng trình hồn thành, tiêu thụ sản phẩm để tăng cường vòng quanh vốn, thực chế độ báo cáo theo định kỳ - Phòng tổ chức – HC: thực chức hành chính, đầu mối tín nhiệm cơng văn đơn vị trực thuộc Tổng hợp trình giám đốc để có phương hướng giải quyết, thực cơng tác bảo vệ nội Giữ gìn an ninh trận tự, an toàn doanh nghiệp, nghĩa vụ quốc phịng - Các đội thi cơng xưởng sản xuất: Đội thi cơng có trách nhiệm thực nhiệm vụ giao Thực kịp tiến độ cơng trình báo cáo lên đội trưởng đội trưởng chịu trách nhiệm chung báo cáo lên ban giám đốc, cỏc phũng ban có liên quan cơng việc Để từ có hướng giải tăng cường them nhân lực (nếu cần) SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm toán – Kế toán CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG HẠCH TỐN NGHIỆP VỤ KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO NAM AN KHÁI QUÁT CHUNG Sức lao động toàn thể lực, trí lực người, khả lao động người, sức lao động yếu tố q trình sản xuất, trở thành hàng hố có điều kiện sau: + Một là: Người có sức lao động phải tự thân thể, có nghĩa có quyền tự đem bán sức lao động cho người sử dụng lao động hàng hố, nói cách khác họ tự làm thuê, muốn họ phải chủ sở hữu sức lao động + Hai là: Người có sức lao động khơng có tư liệu sản xuất cải khác có khơng đủ để kinh doanh Trong điều kiện buộc người lao động phải làm thuê, tức bán sức lao động Khi sức lao động biến thành hàng hố, hàng hố sức lao động có thuộc tính hàng hố thơng thường khác Giá trị hàng hoá sức lao động lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất nú Nú xác định toàn giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết vật chất, tinh thần để trì đời sống cơng dân phí tổn để cơng dân có trình độ định Việc xác lập giá trị hàng hoá sức lao động tất yếu trình tái sản xuất sức lao động xã hội Các yếu tố hợp thành giá trị hàng hoá sức lao động phụ thuộc vào điều kiện cụ thể nước như: Khí hậu, tập qn, trình độ văn hố, nguồn gốc hồn cảnh đời giai cấp công nhân Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động nhằm thoả mãn nhu cầu cho người mua để sử dụng vào trình lao động khác Với hàng hố thơng thường giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động sử dụng tạo giá trị giá trị thân Đây thuộc tính đặc biệt có hàng hố sức SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kiểm tốn – Kế tốn lao động có Khi giá trị sức lao động biểu tiền gọi giá sức lao động hay gọi tiền lương KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG 2.1.1 Khái niệm Trong kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN, tiền lương biểu giá hàng hố định sức lao động, tiền lương tác động quy luật kinh tế quan hệ cung cầu thị trường 2.1.2 Đặc điểm Tiền lương vừa phạm trù kinh tế vừa phạm trù xã hội Đứng góc độ kinh tế doanh nghiệp coi yếu tố trình sản xuất Về mặt xã hội tiền lương nhạy cảm gắn liền với cơng xã hội, tiền lương có liên quan đến sách xã hội như: Giáo dục, y tế, nhà ở, phúc lợi Trong điều kiện tồn kinh tế sản xuất hàng hố tiền tệ tiền lương yếu tố chi phí SXKD cấu thành nên giá thành sản phẩm lao vụ, dịch vụ Tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu SXKD, tăng suất lao động, nguồn động viên tích cực cho cơng nhân viên chức phấn khởi, tích cực lao động, nâng cao hiệu cơng tác 2.1.3 Vai trị Tiền lương đóng vai trò đặc biệt quan trọng đời sống người lao động, định ổn định phát triển kinh tế gia đình họ, tiền lương nguồn để tái sản xuất sức lao động cho người lao động, có tác dụng lớn đến thái độ lao động người lao động sản xuất xã hội Tiền lương cao nhiệt tình hăng say làm việc, ngược lại họ chán nản Vì tiền lương, tiền cơng khơng phạm trù kinh tế mà yếu tố hàng đầu sách xã hội SVTH: Phạm Thị Vân Anh Lớp: KT5-K8 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Phạm Thị Vân Anh,