0

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

141 3,960 1
  • ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2014, 22:44

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH Ngành : MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : GS. TS. Hoàng Hưng Sinh viên thực hiện : Lê Thị Minh Hiển MSSV: 1191080035 Lớp: 11HMT01 TP. Hồ Chí Minh, 2013 Đồ án tốt nghiệp 1 MỞ ĐẦU Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính, thương mại, khoa học, kỹ thuật dịch vụ du lịch của cả nước. Bên cạnh những bước phát triển kinh tế, sự gia tăng dân số ngày càng nhanh đòi hỏi thành phố phải kế hoạch phát triển khu đô thị với quy mô lớn hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu nhà hiện nay Môi trường sống con người cũng là một vấn đề lớn quan trọng hiện nay, để đảm bảo an toàn sự trong sạch của môi trường sống, do đó Dự án trước khi triển khai xây dựng hoạt động cần phải được đánh giá tác động môi trường để đánh giá được các nguồn ô nhiêm phát sinh từ đó biện pháp kiểm soát cũng như đề ra giải pháp nhằm bảo vệ môi trường. Dự án xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” là một dự án lớn, vì vậy trong quá trình thực hiện dự án chắc chắn sẽ phát sinh những vấn đề gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, hệ sinh thái…Do vậy việc dự báo, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động ô nhiễm môi trường của Dự áncần thiết nhằm phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng hoạt động của dự án đến môi trường xung quanh. Hiện tại, nước ta đến 40% dân số thuộc diện thu nhập thấp. Vậy thế nào là người thu nhập thấp? Định nghĩa chính xác về người thu nhập thấp không phải là một việc dễ dàng. Nhiều nghiên cứu đã không thể đưa ra những tiêu chuẩn để định nghĩa người thu nhập thấp do vấn đề này tuỳ thuộc vào điều kiện sống của từng hộ gia đình, vào tình hình phát triển kinh tế xã hội phong tục tập quán của từng địa phương, từng dân tộc. Cho nên, để định nghĩa thế nào là người thu nhập thấp, cần tiến hành khảo sát xã hội về thu nhập chi tiêu hộ gia đình. Dưới đây là những khái niệm bản về người thu nhập thấp: Đồ án tốt nghiệp 2 + Theo quan điểm của ngân hàng thế giới người thu nhập thấp là những người chi tiêu ít nhất 66% thu nhập cho ăn uống để tồn tại. 34% thu nhập còn lại dành cho ( nhà ở, văn hoá, giáo dục, y tế, đi lại, quan hệ tiệc tùng v v). + Là những người mức sống thuộc nhóm trung bình trở xuống. + Là những người chưa nhà hoặc nhà nhưng diện tích chật hẹp, S <=4m2/đầu người. Cùng với thu nhập , các yếu tố khác như điều kiện về nhà ở, môi trường sống, mức độ ổn định về việc làm, khả năng được hưởng các dịch vụ xã hội bản như y tế, giáo dục, giao thông, sinh hoạt văn hoá là những biến số bản, chúng vừa là hệ quả của thu nhập, vừa phản ánh rõ nét mức sống của dân cư đô thị. 1. Xuất xứ của dự án Với sự gia tăng dân số của thành phố hiện nay là 3-4%/năm. Theo thống kê tình trạng chỗ của người dân còn chật hẹp, bình quân khoảng 5.8 m 2 /người, thấp hơn một nữa so với tiêu chuẩn quy định. Tốc độ đô thị hóa nhanh các vùng ven như Quận Bình Tân, Gò Vấp, Quận 9,12…. Cho thấy nhu cầu nhà là vấn đề cấp thiết hiện nay. Vì vậy, trước tình hình thực tiễn trên, Công ty Cp Địa ốc Tân Cảng quyết định đầu tư “xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” với tổng diện tích 156.276 m 2 , tại Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. Với chức năng chính phục vụ cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn một phần kinh doanh thương mại với số dân quy hoạch là 3.342 người. Việc đầu tư xây dựng dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà môi trường sống đầy đủ các tiện ích đóng góp vào sự phát triển chung của Thành Phố nói chung Quận 9 nói riêng. Đồ án tốt nghiệp 3 2. Mục tiêu lý do thực hiện đồ án Việc đầu tư xây dựng Dự án xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” là cần thiết. Nó phù hợp với chính sách của Đảng Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cần phải phân tích các nguồn gây ô nhiễm cũng như các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát ô nhiễm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường. Đó là lý do để tôi lựa chọn đề tài đồ án Điều tra hiện trạng, đánh giá tác động đề ra các biện pháp xử lý dự án xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” tại Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. Với mục tiêu là điều tra đánh giá những tác động của dự án này gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của con người trong gần khu vực . Phân tích xác định những tác động lợi, hại từ những hoạt động của dự án đến môi trường tại khu vực cũng như các vùng lân cận nơi dự kiến xây dựng công trình. Đề xuất các biện pháp quản công nghệ để giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra. 3. Nội dung điều tra hiện trạng, đánh giá tác động đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường Khảo sát các số liệu liên quan đến địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cụ thể là khu vực xây dựng dự án. Các tiêu chuẩn môi trường được nhà nước quy định. Xác định nhu cầu cấp nước, cấp điện để phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án. Xác định nguồn ô nhiễm tác hại của chúng đến môi trường. Đánh giá hiện trạng tác động của dự án trong giai đoạn xây dựng Nghiên cứu đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm khống chế các tác động Đồ án tốt nghiệp 4 hại đến môi trường tự nhiên-kinh tế- xã hội do dự án gây ra. Xây dựng chương trình giám sát môi trường. 4. Phương pháp áp dụng trong quá trình điều tra hiện trạng đánh giá tác động môi trường Phương pháp được sử dụng trong điều tra hiện trạng đánh giá tác động môi trường này dựa vào « Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đánh giá tác động môi trường » do Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành. Các phương pháp sử dụng trong đồ án điều tra hiện trạng đánh giá tác động môi trường bao gồm :  Phương pháp liệt kê : là phương pháp được áp dụng chính trong đồ án này với các đặc điểm bản như sau : liệt kê tất cả các nguồn gây tác động môi trường từ hoạt động của dự án bao gồm nước thải, khí thải, chất thải rắn các vấn đề an toàn lao động, cháy nổ sự cố môi trừơng….  Phương pháp so sánh : + Đánh giá chất lượng môi trường, các tác động trên sở so sánh với các tiêu chuẩn Việt Nam, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường các tiêu chuẩn của Bộ Y tế…. + So sánh về lợi ích kỹ thuật, kinh tế, lựa chọn phương án giảm thiểu các tác động do hoạt động của dự án gây ra đối với môi trường, kinh tế xã hội.  Phương pháp thống kê : thu thập xử lý các số liệu về điều kiện tự nhiên, khí hậu, kinh tế -hộ của khu vực dự án.  Phương pháp lấy mẫu : đất, nước, không khí, tiếng ồn xung quanh khu vực dự án Đây là những phương pháp được thiết lập dựa trên các số liệu thiết thực thông qua phân tích, đánh giá độ chính xác cao. Tuy nhiên, các số liệu mang tính tham khảo vì nó được thiết lập trên phạm vi rộng… nhưng nhìn chung báo cáo đã trình bày các tác động thể khi Dự án triển khai đi vào hoạt động Đồ án tốt nghiệp 5 5. Căn cứ pháp luật kỹ thuật của việc thực hiện điều tra hiện trạng, đánh giá tác động Báo cáo điều tra hiện trạng, đánh giá tác động đề ra các biện pháp xử lý cho Dự án “xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” được làm dựa trên các văn bản pháp luật văn bản kỹ thuật sau: 5.1. Các văn bản pháp luật − Luật Bảo Vệ Môi Trường đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005. − Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo Vệ Môi Trường. − Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. − Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. − Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về quản lý chất thải rắn. − Nghị định 04/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. − Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính Phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. − Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc Đồ án tốt nghiệp 6 cấp phép, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên, xả nước thải vào nguồn nước. − Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đố với nước thải. − Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/06/2005 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn thực thi Nghị định 149/2004/NĐ-CP. − Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về quản lý chất thải rắn nguy hại. − Thông tư số 125/2003/TTLT-BTNMT ngày 18/12/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. − Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. − Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường − Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. − Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc ban hành 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. − Các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường được ban hành theo Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/06/2002 của Bộ Khoa Học – Công Nghệ - Môi Trường. − Chỉ thị 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/06/2004 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc tăng cường công tác quảntài nguyên nước dưới đất. − Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Đồ án tốt nghiệp 7 − Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. − Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình. − Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quảnchi phí đầu tư xây dựng công trình. − Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quảnchi phí đầu tư xây dựng công trình. − Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quảnchi phí đầu tư xây dựng công trình. − Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng xây dựng công trình. − Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/042008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình. − Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng tổ chức quảndự án đầu tư xây dựng công trình quy định tạI Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ. − Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về việc lập quản lý khảo sát xây dựng. 5.2. Văn bản pháp lý liên quan đến dự án − Quyết định số 1283/2007/QĐ-UBND ngày 27/03/2007 của Ủy ban nhân dân Đồ án tốt nghiệp 8 thành phố Hồ Chí Minh về thu hồi 156.276 m 2 . tại Phường Phú Hữu, Quận 9 để chỉnh trang phát triển đô thị. − Thông tư số 63/2009/TB-VP ngày 16/02/2009 của Văn phòng HĐND UBND thành phố Hồ Chí Minh về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ông Lê Hoàng Quân tại buổi họp thường trực UBND thành phố ngày 09/02/2009 về Bộ Tư lệnh Hải Quân xin sử dụng khu đất 15ha tại phường Phú Hữu, Quận 9 (khu D) để Công ty Tân Cảng Sài Gòn đầu tư xây dựng khu nhà ở, một phần phục vụ nhu cầu nhà cho cán bộ - công nhân viên của công ty, phần còn lại là kinh doanh. − Văn bản số 3045/2009/ TNMT-QHSDĐ ngày 05/05/2009 của Sở Tài Nguyênvà Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh về việc dự án nhà cán bộ - công nhân viên của Công ty Tân cảng Sài Gòn. − Quyết định số 2338/2009/QĐ-UBND ngày 13/05/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 27/03/2007 của ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu hồi 156.276 m 2 tại Phường Phú Hữu, Quận 9 để chỉnh trang phát triển đô thị. − Thông báo số 09/2009/TB-VP ngày 25/05/2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dânquận 9 về kết luận của Ủy ban nhân dân quận 9 tại cuộc họp về dự án Xây dựng khu nhà phục vục cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên công ty Tân Cảng 01 phần kinh doanh. − Thông báo số 5289/2009/TB-VP ngày 09/07/2009 của Sở Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh về nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Bền – Giám đốc Sở Xây Dựng tại cuộc họp với chủ đầu tư của các nhà thương mại quy mô ≥ 10% ha dành 20% quỹ đất xây dựng nhà xã hội theo quy định tại Nghị định 90/2006/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật nhà ở. − Văn bản số 1143/SQHKT-QHKV2 ngày 06/05/2010 của Sở quy hoạch Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh về việc quy hoạch kiến trúc dự án khu nhà (quy mô 156.276 m 2 ) tại Phường Phú Hữu, Quận 9 Đồ án tốt nghiệp 9 − Văn bản số 2883/SQHKT-QHKV2 ngày 15/10/2012 của Sở quy hoạch Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh về việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà (quy mô 156.276 m 2 ) tại Phường Phú Hữu, Quận 9 − Công văn số 181-CV-ĐÔ của Công ty CP Địa Ốc Tân Cảng về việc san lấp rạch cùng trong dự án Xây dựng khu nhà phục vục cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên công ty Tân Cảng Sài Sòn quy mô 15.6 ha tại Phường Phú Hữu, Quận 9 gửi Sở Giao thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/12/2011 − Thông báo số 824/TB-VB ngày 05/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố- Nguyễn Hữu Tín về dự án khu nhà tại Phường Phú Hữu, Quận 9 do Công ty CP Địa Ốc Tân Cảng làm chủ đầu tư. − Văn bản số 12310/SGTVT-CTN ngày 13/12/2011 của Sở Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý rạch xây dựng hồ điều tiết tại dự án nhà tại Phường Phú Hữu, Quận 9 do Công ty CP Địa Ốc Tân Cảng làm chủ đầu tư. − Văn bản số 6741/UBND-ĐTMT ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận đề xuất củ Sở Giao Thông vận tải tại công văn số 12310/SGTVT-CTN về phương án xử lý rạch xây dựng hồ điều tiết tại dự án nhà cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên công ty Tân Cảng Sài Sòn tại Phường Phú Hữu, Quận 9 do Công ty CP Địa Ốc Tân Cảng làm chủ đầu tư. 5.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng − QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. − QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hạitrong không khí xung quanh. [...]... Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 Chủ đầu tư - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN CẢNG SÀI GÒN - Địa chỉ - Địên thoại : 08.66.798.961 - Đại diện 1.3 : 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM : Ông Nguyễn Viết Thắng Chức vụ: Giám đốc Vị trí địa lý của dự án Dự án xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” với tổng. .. quản thực hiện dự án Chủ đầu tư sẽ trực tiếp quảndự án khu nhà tại phường Phú Hữu, Quận 9 từ giai đoạn thi công xây dựng đến dự án được nghiệm thu đi vào hoạt động 31 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.1 Hiện trạng môi trường tự nhiên 2.1.1.Vị trí, giới hạn, quy mô khu đất quy hoạch - Vị trí: Khu đất vị trí thu c phường Phú Hữu, quận 9, Tp Hồ Chí Minh - Giới... sinh… Để phục vụ cho sự cố thể xảy ra trong thi công phục vụ công nhân viên tiện sinh hoạt trong quá trình thi công tạI công trường Bố trí nhân công quản lý, thi công công trường Ban quảndự án, tư vấn giám sát ban chỉ huy của nhà thầu công nhân thi công công trình ước tính từ 150 đến 200 người cho tất cả các hạng mục thi công của nhà thầu tùy vào thời điểm thi công Thi công cọc ép thí... kỹ thu t quốc gia về chất lượng nước ngầm − TCVN 3985:1985 – Âm học – tiếng ồn khu vực lao động – mức ồn tối đa cho phép − QCVN 03: 2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu t quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất 10 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tên dự án Xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán bộ, công nhân viên của Công ty Tân Cảng Sài Gòn Địa điểm: Phường Phú Hữu,. .. xây dựng hoàn toàn mới với tính chất là khu nhà kết hợp với thương mại dịch vụ Quy hoạch sử dụng đất nhằm phân chia các khu chức năng cho phù hợp với công năng của từng khu vực được trình bày chi tiết trong Bảng 1.1 12 Đồ án tốt nghiệp bố cục kiến trúc cảnh quan Bảng 1.2, nhằm phục vụ cho các đố tượng thu nhập thấp, cán b - công nhân viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau: Nhóm nhà. .. như sau: Nhóm nhà khu A (nhà xã hội) 12 tầng ( 3 tầng thương mại, 1 tầng kỹ - thu t 8 tầng căn hộ) khu chung cư B1 B2 gồm 15 tầng ( 11 tầng căn hộ, 3 tầng thương mại 1 tầng kỹ thu t ) - Nhóm nhà liên kế (264 nhà, quy mô 4 tầng /nhà) - Nhóm nhà đơn lập (144 nhà, quy mô 3 tầng /nhà) - Công trình công cộng: Trường mẫu giáo, trường tiểu học - Công viên cây xanh, hồ nước Bảng 1.1 Bảng quy... tại Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh Với loại hình chủ yếu là nhà chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ, nhà liên kế nhà đơn lập Khu đất dự án các vị trí tiếp giáp như sau: − Phía Đông: giáp sông Ông Nhiêu − Phía Tây : giáp với đường Nguyễn Duy Trinh − Phía Bắc : giáp sông Ông Nhiêu − Phía Nam : giáp đất trống 11 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Duy Trinh Cầu ông Nhiêu Sông Ông Nhiêu Vị Trí dự án. .. 2011 - Quí IV năm 2012 − Thực hiện dự án: + Khởi công xây dựng công trình:Quí III năm 2013 + Nghiệm thu hoàn thành công trình: Quí IV năm 2015 − Kết thúc dự án: Quí I năm 2016 1.4.6 Vốn đầu tư 30 Đồ án tốt nghiệp Bảng 1.9 Chi phí thực hiện dự án STT HẠNG MỤC CHI PHÍ THÀNH TIỀN (vnđ) 1 Chi phí đầu tư xây dựng phần công trình 1.264.153.100.000 2 Chi phí xây dựng phần hạ tầng kỹ thu t 118.373.890.000 - Kè... đất dự án 1.4 Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1 Mô tả mục tiêu của dự án - Góp phần tăng quỹ nhà ở, phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai của khu vực quận 9 nói riêng Tp Hồ Chí Minh nói chung - Phân bổ hợp lý quỹ đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất của khu vực - Xây dựng khu nhà với không gian hiện đại, tiện nghi, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân 1.4.2 Quy mô của dự án Đây là công. .. ao hồ - Hiện trạng cấp điện: tuyến trung thế Ông Nhiêu trên không lấy từ trạm trung gian Cát Lái trên đường Nguyễn Duy Trinh 34 Đồ án tốt nghiệp ♦ Các dự án đầu tư liên quan Khu quy hoạch không bị ảnh hưởng bởi dự án nào 2.2.2 Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý Để đánh giá những tác động tiềm ẩn khi tiến hành xây dựng dự án đi vào hoạt động, ngày 22/08/2012 chủ đầu tư . Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH Ngành : MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành : KỸ THU T MÔI TRƯỜNG. các biện pháp xử lý cho Dự án xây dựng khu nhà cho người có thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” được làm dựa trên các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thu t. và lý do thực hiện đồ án Việc đầu tư xây dựng Dự án “ xây dựng khu nhà cho người có thu nhập thấp, cán bộ - công nhân viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” là cần thiết. Nó phù hợp với chính
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH, Quy mô của dự án, Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, Bảng 1.2: Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án, Nguồn: Công ty CP Địa Ốc Tân Cảng, 2012, ♦ Hiện trạng chất lượng môi trường không khí, ♦ Hiện trạng chất lượng môi trường đất, 0,5kg/người.ngày ( 300 người = 150 kg/ngày, Mức ồn từ các thiết bị thi công, Bảng 3.17: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng, Tác động do nước thải sinh hoạt, Bảng 3.20: Khối lượng chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án, Bảng 3.23: Mức độ tác động trong giai đoạn hoạt động, Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu mà quá trình hoạt động của Dự án có thể gây ra đuợc trình bày trong bảng sau:, Bể xử lý sinh học USBF (USBF - Upflow Sludge Blanket Filtration), Các biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường, CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, CAM KẾT, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm