0

Skkn một số kinh nghiệm sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn địa lý trường thcs001

20 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:30

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Một số kinh nghiệm sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Địa lý trường THCS PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoạt động trải[.] Một số kinh nghiệm sử dụng hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Địa lý trường THCS PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động quan trọng Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng có vai trị vị trí quan trọng chương trình giáo dục phổ thơng Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo thực mục tiêu hoạt động giáo dục Hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp hiểu hoạt động có chủ đích, có kế hoạch, nhà giáo dục định hướng, thiết kế, tổ chức học, nhằm thực mục tiêu giáo dục theo nghĩa hẹp, hình thành ý thức, phẩm chất, giá trị sống, hay lực tâm lý xã hội… Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu hoạt động giáo dục thực dạng hoạt động, hoạt động trải nghiệm sáng tạo Căn vào định nghĩa hoạt động lên lớp chương trình giáo dục phổ thơng hành Việt Nam  “Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo’’ hoạt động giáo dục, đó, hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, cá nhân học sinh trực tiếp hoạt động thực tiễn nhà trường xã hội hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, qua phát triển tình cảm, đạo đức, phẩm chất nhân cách, lực tích luỹ kinh nghiệm riêng phát huy tiềm sáng tạo cá nhân Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo xếp vào nội dung tự chọn bắt buộc dành cho tất cả học sinh từ lớp đến lớp 12, là hoạt động giúp học sinh vận dụng những tri thức, kiến thức, kĩ năng, thái độ đã học từ nhà trường và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống cách sáng tạo Hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo mang tính tích hợp nhiều lĩnh vực học tập giáo dục; đòi hỏi khả phối hợp liên kết nhiều lực lượng giáo dục ngồi nhà trường Hoạt đợng Trải nghiệm sáng tổ chức nhiều skkn hình thức khác trò chơi, hội thi, thi, diễn đàn, giao lưu, tham quan học tập, sân khấu hóa (kịch, tiểu phẩm, thơ, hát, ) thể dục thể thao, câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, Các hoạt động tạo hội cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác sáng tạo thân, huy động tham gia học sinh vào tất khâu trình hoạt động Học sinh trình bày lựa chọn ý tưởng, tham gia chuẩn bị, thiết kế hoạt động, trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, tự đánh giá, tự khẳng định Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ tham gia hoạt động thực tiễn, qua tổ chức khuyến khích, động viên tạo điều kiện cho em tích cực nghiên cứu, tìm giải pháp mới, sáng tạo sở kiến thức học nhà trường trải qua thực tiễn sống, từ hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ sống lực cho học sinh Hiện nhà trường đưa nội dung Hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào chương trình mơn học, nhà trường giáo viên môn tổ chức tốt chương trình trải nghiệm sáng tạo, nhiên hình thức tổ chức hoạt động cịn mang tính đối phó, nội dung sơ sài, phương thức hoạt đông chưa đa dạng nên dừng lại mức độ hoạt động giúp học sinh bước đầu bước vào thực tiễn sống mà hoạt động trải nghiệm sáng tạo cao nhiều Vì phạm vi đề tài này, thân giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Địa lý trường THCS có nhiều năm cơng tác nên thân đúc rút “Một số kinh nghiệm sử dụng hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Địa lý trường THCS” II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối 7,8,9 trực tiếp giảng dạy năm học 2020-2021 học kỳ I năm học 2021-2022 Phạm vi nghiên cứu: skkn Đề tài nghiên cứu, sử dụng tổng hợp kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung năm học 2020-2021 học kỳ I năm học 2021-2022 trường dạy III MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Việc nghiên cứu đề tài giúp cho việc phát huy áp dụng rộng rãi phương pháp dạy học trải nghiệm tính tích cực dạy học nhà trường Giúp giáo viên áp dụng kinh nghiệm thân áp dụng mang lại hiệu Góp phần đổi toàn diện giáo dục đặc biệt tạo tiền đề cho việc đổi chương trình phổ thơng tổng thể 2018 khối lớp 7,8,9 năm học Nhiệm vụ chung sáng kiến góp phần khơng ngừng cải tiến nâng cao chất lượng hiệu việc dạy học môn Địa lý nhà trường phổ thơng đồng thời góp phần nâng cao vị phát huy hết giá trị môn Địa lý nghiệp trồng người tạo tinh thần u thích mơn học cho học sinh Nhiệm vụ cụ thể xây dựng nội dung dạy học khắc phục khó khăn học sinh dễ mắc phải tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo Taọ trải nghiệm làm cho học sinh nắm cách dễ dàng mà sâu sắc Trang bị, rèn luyện cho học sinh kĩ tự học, tự trải nghiệm sáng tạo, giảm áp lực học tập cho học sinh Hình thành được tình cảm, niềm tin, ý thức trách nhiệm quê hương, đất nước Từ phát huy tính tích cực tự giác học tập mơn, đồng thời giúp em có kỹ sống cho thân IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu lý thuyết: Đọc nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu Giáo dục học môn học - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành dạy học có đối chứng hoạt động TNST mơn học chương trình để rút kết luận khái quát đề xuất số biện pháp sư phạm skkn - Nghiên cứu sở phương pháp luận phương pháp dạy học theo hoạt động trải nghiệm sáng tạo tích hợp liên mơn; chủ trương, đường lối, sách Đảng Pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung, Địa lý nói riêng V TÍNH MỚI VÀ MỨC ĐĨNG GĨP CỦA ĐỀ TÀI Điểm đề tài: Tên sáng kiến không so với nội dung chương trình giáo dục phổ thơng nay, song thân làm bật cấu trúc cách thức tổ chức Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo môn Địa lý Trường công tác có hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường địa phương - Xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn liều với việc truyền thụ kiến thức cho học sinh số nội dung môn Địa lý Thông qua kiến thức mơn học sinh vận dụng kiến thức vào thực sống Đồng thời qua hình thành cho em số kỹ phòng chống tượng thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán hay kỷ vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường địa phương học tập sinh sống - Hoạt động ngoại khóa thực đổi hình thức tổ chức tổ dạy học môn Địa lý - Nội dung hoạt động Trải nghiệm sáng tạo gắn kiến thức chương trình giáo dục nhà trường, môn học theo tinh thần đổi SGK thời gian tới Bên cạnh hoạt động trải nghiệm dạy học cịn góp phần mở rộng khơng gian phạm vi hình thức tổ chức dạy học chủ yếu lớp sang hình thức tổ chức dạy học thực tiễn với nhiều phương diện khai thác thơng tin khác Mức đóng góp sáng kiến: Thực sáng kiến góp phần tháo gỡ khó khăn cho giáo viên việc giải nâng cao chất lượng dạy học thông qua việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Phương pháp giúp học sinh trút gánh nặng việc học ghi nhớ kiến thức môn học nặng lý thuyết Đồng thời skkn khơng cịn lúng túng bỡ ngỡ trước vấn đề cấp bách đất nước nói chung địa phương nói riêng đồng thời có kỹ để ứng phó với khó khăn xẩy tương lai biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, mai di tịch… Từ nâng cao chất lượng hiệu mơn học nâng cao lòng tự hào, tự tin cho học sinh Về phía giáo viên, giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sáng kiến tài liệu hỗ trợ trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo có hiệu quả, thiết thực để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục thực tiễn tiến hành song song với hoạt động dạy học nhà trường phổ thông Hoạt động trải nghiệm sáng tạo phận trình giáo dục, tổ chức ngồi học mơn văn hóa lớp có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học Thông qua hoạt động thực hành, việc làm cụ thể hành động học sinh Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có mục đích, có tổ chức thực nhà trường nhằm phát triển, nâng cao tố chất tiềm thân học sinh, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới người xung quanh Thông qua việc tham gia vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh phát huy vai trị chủ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác sáng tạo thân Các em chủ động tham gia vào tất khâu trình hoạt động: từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực đánh giá kết hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi khả thân Các em trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, ý tưởng, đánh giá lựa chọn ý tưởng hoạt động, thể hiện, tự khẳng định thân, tự đánh giá đánh giá kết hoạt động thân, nhóm bạn bè,… Từ đó, hình thành phát triển cho em giá trị sống lực cần thiết Hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang tính chất hoạt động tập thể tinh thần tự chủ, với nỗ lực giáo skkn dục nhằm phát triển khả sáng tạo cá tính riêng cá nhân tập thể Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có nội dung đa dạng mang tính tích hợp, tổng hợp kiến thức, kĩ nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động trải nghiệm sáng tạo thiết thực gần gũi với sống thực tế, đáp ứng nhu cầu hoạt động học sinh, giúp em vận dụng hiểu biết vào thực tiễn sống cách dễ dàng, thuận lợi Sáng kiến lựa chọn thực nhằm xác định phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học thông qua Hoạt động trải nghiệm sáng tạo mơn Địa lý trường THCS Tìm hướng hiệu cho việc đổi phương pháp dạy học môn Địa lý nay, đặc biệt tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chương trình Địa lý cấp THCS Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm dạy học theo hình thức tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo thân đồng nghiệp Qua giáo viên đơn vị tổ chuyên môn Địa lý tham khảo, bổ sung, sáng tạo không ngừng, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Từ áp dụng thực tiễn giảng dạy khóa nội khóa để hướng dẫn học sinh, hình thành cho em kĩ phương pháp học mơn theo hình thức trải nghiệm sáng tạo II THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TNST Thực tiễn tổ chức hoạt động TNST Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục học sinh trực tiếp hoạt động thực tiễn nhà trường xã hội hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, qua phát triển tình cảm, đạo đức, kỹ tích luỹ kinh nghiệm riêng cá nhân Trải nghiệm sáng tạo hoạt động coi trọng môn học; đồng thời kế hoạch giáo dục bố trí hoạt động trải nghiệm sáng tạo riêng, hoạt động mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ khác skkn Bằng hoạt động trải nghiệm thân, học sinh vừa người tham gia, vừa người kiến thiết tổ chức hoạt động cho nên học sinh khơng biết cách tích cực hố thân, khám phá thân, điều chỉnh thân mà biết cách tổ chức hoạt động, tổ chức sống biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm” Trên thực tế việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo một nguyên tắc quan trọng dạy học Đây coi quan niệm dạy học đại, nhằm phát huy tính tích cực học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Bản thân giáo viên trải qua nhiều năm giảng dạy mơn Địa lý cấp THCS, qua q trình giảng dạy lớp, tìm hiểu trao đổi với số đồng nghiệp địa bàn, nên rút ưu điểm, nhược điểm việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phục vụ cho công tác dạy học môn Địa lý trường dạy sau: a Ưu điểm Giáo viên nắm phương pháp dạy học đặc trưng môn Địa lý Trong trình dạy học biết lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết hợp tốt phương pháp hoạt động dạy học, tổ chức tốt hoạt động thầy hoạt động trị - Đảm bảo kiến thức xác theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đảm bảo tính hệ thống giúp học sinh dễ học dễ hiểu - Sử dụng phương pháp kết hợp phương tiện dạy học có phù hợp với nội dung theo chủ đề, chủ thể nhận thức - Tổ chức nhiều hình thức học tập thích hợp, điều khiển học sinh học tập tích cực chủ động Chú ý đến đối tượng học sinh, kèm cặp, giúp đỡ cho học sinh yếu, tiếp thu chậm - Nhiều học sinh có ý thức tự giác trao đổi thảo luận với bạn bè, giáo viên môn chủ động khai thác thông tin qua trang Website, báo, sách tham khảo để tìm kiếm thơng tin hỗ trợ cho nội dung mà giáo viên phân cơng cho nhóm Bên cạnh số em tự nguyện tham gia vào việc skkn điều tra số liệu, phân công công việc cho thành viên nhóm thực nhiệm vụ, điều động viên tinh thần cho giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Địa lý b Tồn tại, hạn chế Về phía giáo viên có đầu tư phương pháp dạy học chưa có linh hoạt sáng tạo khâu tổ chức dạy học Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho em chủ yếu dừng lại việc làm hồ sơ cho tổ/nhóm chun mơn kiểm tra thực lồng ghép buổi sinh hoạt câu lạc chuyên môn nhà trường, tổ Một số giáo viên có đưa vào song cịn mang tính hình thức theo kiểu làm cho có, chưa thu hút chưa tạo hứng thú học tập môn cho em Kết điều tra khảo sát thực tế Nắm bắt thực trạng nói năm học 2010 - 2021 học kỳ I năm học 2021 - 2022 nghiên cứu tìm tịi, học hỏi, sáng tạo, áp dụng tích cực phương pháp q trình dạy học khóa ngoại khóa để nâng cao hiệu chất lượng dạy học Địa lý nhà trường nhằm hình thành phát triển phẩm chất, lực cho học sinh Từ kết khảo sát đó, tơi rút nguyên nhân sau: Thứ giáo viên dạy môn chưa thực quan tâm đến hoạt động trải nghiệm sang tạo ngại tổ chức phải tốn kém, công tác tổ chức hoạt động Trải nghiệm sáng tạo cho học sinh nặng cung cấp kiến thức chưa trọng đến việc hình thành kỹ ứng phó cho học sinh Thứ hai giáo viên lúng túng khâu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho học sinh làm kể việc lựa chọn hình thức tổ chức thực Thứ ba phía học sinh chưa xác định tầm quan trọng môn Nhiều em tham gia cho có chưa thực hợp tác với bạn lớp để hoàn thành nhiệm vụ Thứ tư phía phụ huynh học sinh chưa thực nhận thức đắn vai trò, ý nghĩa mơn Mục đích họ em học tốt skkn mơn Tốn, Lí, Hóa cịn mơn cịn lại, kể môn Địa lý chung số phận cần biết đủ, khơng cần III GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Trong dạy học phổ thông nay, cụm từ Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhắc đến nhiều Đây hoạt động giáo dục thực tiễn tiến hành song song với hoạt động dạy học nhà trường phổ thông.Thông qua việc tham gia vào Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh trải (kinh qua, tham gia), từ đó nghiệm (nhận thấy, rút ra) điều đúng, sai Qua đó, hình thành, phát triển cho em giá trị sống, lực cần thiết Hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang tính chất hoạt động tập thể tinh thần tự chủ, với nỗ lực giáo dục nhằm phát triển khả sáng tạo, cá tính riêng cá nhân tập thể Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức dưới nhiều hình thức khác hoạt động câu lạc bộ, tở chức trị chơi, diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, các hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tập thể, lao động cơng ích, sân khấu hóa (kịch, thơ, hát, múa rối, tiểu phẩm, kịch tham gia, ), thể dục thể thao, tổ chức ngày hội, Mỗi hình thức hoạt động tiềm tàng khả giáo dục định Nhờ hình thức tổ chức đa dạng, phong phú mà việc giáo dục HS thực cách tự nhiên, sinh động, nhẹ nhàng, hấp dẫn, khơng gị bó khơ cứng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý nhu cầu, nguyện vọng học sinh Trong trình thiết kế, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo viên lẫn học sinh có hội thể sáng tạo, chủ động, linh hoạt mình, làm tăng thêm tính hấp dẫn, độc đáo hình thức tở chức hoạt động skkn Trong phạm vi sáng kiến thân tơi sử dụng hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo mơn Địa lý Hình thức tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm di sản Tham quan, dã ngoại là mợt hình thức tở chức học tập thực tế hấp dẫn đối với HS Mục đích của tham quan, dã ngoại là để các em học sinh được thăm, tìm hiểu và học hỏi kiến thức, tiếp xúc với các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, văn hóa, công trình, nhà máy hoặc một địa danh nổi tiếng của địa phương, giúp các em có được những kinh nghiệm từ thực tế, từ các mô hình, cách làm hay và hiệu quả một lĩnh vực nào đó, từ đó có thể áp dụng vào c̣c sớng của chính các em 1.1 Mục đích: - Sử dụng di sản văn hóa dạy học trường phổ trung học sở nhằm hình thành nâng cao ý thức tơn trọng, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa, rèn luyện tính chủ động, tích cực - Đổi phương pháp học tập rèn luyện, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận kiến thức môn Địa lý cách hiệu hơn, góp phần tạo hứng thú học tập - Góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục; phát hiện, bồi dưỡng khiếu, tài học sinh môn Địa lý 1.2 Hình thức tổ chức dạy học sử dụng di sản: - Dạy học lớp tổ chức hoạt động dạy học tập, giới thiệu khu di tích, vị trí địa lý… - Dạy học nơi có di sản: Phần Mộ Lê Quảng Chí, Lê Quảng Ý địa phương - Tổ chức tham quan - trải nghiệm với di sản: Nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc địa danh gắn với di sản tiếng Tỉnh nhà 10 skkn Hình thức tổ chức hoạt động sáng tạo cuộc thi Cuộc thi hình thức tổ chức hoạt đợng hấp dẫn, lôi học sinh đạt hiệu cao việc tập hợp, giáo dục, rèn luyện định hướng giá trị cho tuổi trẻ Cuộc thi mang tính chất thi đua cá nhân, nhóm tập thể ln hoạt động tích cực để vươn lên đạt mục tiêu mong muốn thông qua việc tìm người/đợi thắng c̣c Chính vậy, tổ chức thi cho học sinh yêu cầu quan trọng, cần thiết giáo viên trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Mục đích tổ chức thi nhằm lôi học sinh tham gia cách chủ động, tích cực vào các hoạt động giáo dục của nhà trường; đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí cho học sinh; thu hút tài sự sáng tạo học sinh đồng thời phát triển khả hoạt động tích cực tương tác học sinh, góp phần bồi dưỡng cho em có động học tập tích cực, kích thích hứng thú trình nhận thức Cuộc thi có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác như: Thi vẽ, thi viết, thi tìm hiểu, thi đố vui, thi giải ô chữ, thi tiểu phẩm, thi thời trang, thi kể chuyện, thi chụp ảnh, thi kể chuyện theo tranh, thi sáng tác bài hát, hội thi học tập, hội thi thời trang, hội thi học sinh lịch, có nội dung giáo dục về một chủ đề nào đó Nội dung của thi rất phong phú, bất cứ nội dung giáo dục nào cũng có thể được tổ chức dưới hình thức cuộc thi Điều quan trọng tổ chức thi là phải linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện, tránh máy móc thì c̣c thi mới hấp dẫn 11 skkn Ví dụ: Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Địa lý với chủ đề “KHÁM PHÁ NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á” I Mục tiêu chủ đề - Biết số nét tương đồng khác biệt quốc gia Đông Nam Á - Xây dựng tờ báo tường với chủ đề khám phá nét tương đồng khác biệt quốc gia Đông Nam Á vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, dân cư – xã hội * Năng lực hướng tới: - Năng lực làm chủ phát triển thân: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo - Năng lực xã hội: Năng lực giao tiếp, lực hợp tác - Tuyên truyền nội dung sản phẩm đến cộng đồng II Thời gian thực - tuần sau học xong 18 “Thực hành tìm hiểu Lào Căm-puchia” + Tuần 1: Tìm kiếm xử lý thông tin + Tuần 2: Xây dựng ý tưởng hoàn thiện sản phẩm + Tuần 3: Trình bày, báo cáo đánh giá sản phẩm III Thiết bị phục vụ cho chủ đề - SGK Địa lý - Giấy A4, A0, bút chì, bút màu, kéo, hồ dán - Máy tính kết nối Internet IV Hình thức hoạt động - Hoạt động nhóm V Tiến trình thực Hoạt động Tìm kiếm thơng tin (Tiết 1) Ở hoạt động thực bước sau: 12 skkn Bước 1: Giáo viên đưa nội dung để học sinh tìm kiếm thơng tin Nội dung 1: Khám phá nét tương đồng khác biệt quốc gia Đơng Nam Á vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên? Nội dung 2: Khám phá nét tương đồng khác biệt quốc gia Đông Nam Á đặc điểm kinh tế? Nội dung 3: Khám phá nét tương đồng khác biệt quốc gia Đông Nam Á dân cư – xã hội? Bước 2: Thăm dò ý kiến học sinh nguyện vọng em muốn vào mảng như: Điều kiện tự nhiên hay kinh tế dân cư xã hội Bước 3: Sau thăm dò ý kiến học sinh, giáo viên xếp học sinh theo thừng nhóm mà học sinh chọn, Chọn nhóm trưởng, nhóm phó, thư ký cho nhóm Bước 4: GV hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ nguồn tư liệu 1.Thông tin từ SGK: HS khai thác lược đồ, tranh ảnh 1,2,3 từ 14, đến 18 SGK Địa lý Thông tin từ nguồn khác (sách, báo Iternet ) Ở nguồn tư liệu giáo viên hướng dẫn học sinh thu thập tranh ảnh, biểu đồ, bảng số liêu, viết liên quan đến nội dung nhóm sau in màu vẽ mơ hình ảnh thuộc nội dung nhóm phụ trách Nội dung Vị trí địa lý Nét tương đồng Sự khác biệt Sản phẩm Sản phẩm Điều kiện tự nhiên Đặc điểm kinh tế Đặc điểm dân cư – xã hội Bước 5: Các nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm thực Bước 6: Sau nhóm phân cơng nghiệm vụ giáo viên định thời gian hoàn thành sản phẩm, thể thức thi Hoạt động Xây dựng ý tưởng, hoàn thiện trình bày sản phẩm (Tiết 2+3) 13 skkn Bước 1: GV kiểm tra kết học sinh sau tuần thu thập thơng tin, hình ảnh Sau hướng dẫn học sinh xây dựng ý tưởng nội dung thiết kế cho sản phẩm phù hợp Bước 2: GV: Gợi ý cho HS thiết kế báo tường + Trình bày báo tường giấy A0 + Cắt dán tranh ảnh minh họa lên báo tường + Trang trí báo tường - Bố cục báo tường gồm phần Phần 1: Nét tương đồng Phần 2: Sự khác biệt Bước 3: Các nhóm thực ý tưởng hồn thiện sản phẩm nhóm Bước 4: Trình bày, báo cáo đánh giá sản phẩm Trong bước giáo viên trao đổi với nhóm trưởng thống về: + Thời gian trình bày + Thành viên BGK (Mỗi nhóm người) + Dự kiến khách mời Sau thống thời gia, thực giáo viên nêu cách thức thực hiện: + Giới thiệu mục tiêu, nội dung buổi báo cáo + Cấu trúc báo tường + Thời gian nhóm báo cáo 10 – 15 phút + Nhận xét thành viên nhóm GV: Nêu tiêu chí đánh giá: + Đánh giá thời gian thực + Đánh giá tính thẩm mỹ sản phẩm trình bày + Đánh giá khả thuyết trình CÁC BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Phiếu đánh giá hoạt động 14 skkn Mẫu Nhóm trưởng đánh giá đóng góp thành viên nhóm theo mức độ 0,1,2,3,4 TT Họ tên thành viên Mức độ đóng góp 4 Mẫu Giáo viên đánh giá nội dung cách đánh dấu X vào mức độ A,B,C,D Nội Tinh thần làm Hiệu làm việc việc nhóm nhóm dung A B C D A B C D Thảo luận nhóm A B C D Mức độ Mẫu 3: Phiếu thu thập thơng tin sản phẩm Nhóm 1:Tìm hiểu vị trí địa lý điều kiện tự nhiên quốc gia Đơng Nam Á Từ khóa Vị trí địa lý Thuộc khu vực Điều kiện tự Khí hậu nhiên Cảnh quan Nét tương đồng Sự khác biệt Tài nguyên khoáng sản Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm kinh tế quốc gia Đơng Nam Á 15 skkn Từ khóa Nét tương đồng Sự khác biệt Đặc điểm kinh Tốc độ phát triển tế kinh tế Cơ cấu kinh tế Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm dân cư – xã hội quốc gia Đơng Nam Á Từ khóa Đặc điểm dân Chủng tộc cư – xã hội Tỷ lệ GTTNDS Nét tương đồng Sự khác biệt Sự phân bố dân cư Bất kỳ thi cần có sản phẩm lưu giữ, vừa cơng sức tìm tịi, nghiên cứu học sinh trình thực hiện, vừa minh chứng cho trình thực giáo viên phụ trách mơn q trình dạy học Hình thức tổ chức trò chơi Trò chơi loại hình hoạt động giải trí, thư giãn; ăn tinh thần nhiều bổ ích khơng thể thiếu sống người nói chung đặc biệt, thiếu niên học sinh nói riêng, trị chơi phù hợp nhiều có tác dụng giáo dục tích cực Trị chơi là hình thức tở chức các hoạt động vui chơi với nội dung kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tác dụng giáo dục “chơi mà học, học mà chơi” Chức giáo dục: Trò chơi phương tiện giáo dục hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thiết thực học sinh, tác động toàn diện đến tất mặt khác nhân cách: thể chất, tâm lý, đạo đức xã hội Trò chơi giúp em nâng cao thể lực, rèn luyện nhanh nhẹn, dẻo dai bền bỉ bắp, thần kinh, phát triển tốt chức giác quan (thị 16 skkn giác, xúc giác, khứu giác, thính giác ), chức vận động, phát triển tốt phẩm chất lực tư sáng tạo, linh hoạt Chức giao tiếp: Trị chơi hình thức giao tiếp tạo hội để học sinh tham gia vào mối quan hệ giao tiếp bạn bè, phát triển tốt lực giao tiếp, trò chơi đồng thời phương tiện (một đường) mà thông qua đó, học sinh giao tiếp với cách tự nhiên dễ dàng Chức văn hóa: trị chơi hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh người, thể đặc điểm văn hóa có tính sắc dân tộc, cộng đồng Mỗi trò chơi giá trị văn hóa dân tộc độc đáo Chức giải trí: Trị chơi giúp học sinh tái tạo lực thần kinh bắp sau thời gian học tập, lao động căng thẳng Những trò chơi vui nhộn hào hứng không thoả mãn nhu cầu em mà cịn mang lại giá trị tinh thần to lớn, hữu ích Trên số kinh nghiệm sử dụng hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Địa lý trường mà công tác Khi thực sáng kiến, nhận thấy hào hứng, sôi học sinh Nhiều em học sinh rụt rè, nói cởi mở giao tiếp tham gia hoạt động trường, lớp tổ chức Các em thực chủ động giải ứng phó trước tình thực tiễn Chất lượng học tập tập môn nâng cao rõ rệt Ban giám hiệu đánh giá cao Không sau áp dụng số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Lớp 8,9 kể lớp học sinh biết vận dụng kiến thức hình thức vào mơn khác để hồn thành nhiệm vụ Từ kết trên, thấy hình thức tổ chức hoạt động dạy học bô môn địa lý thông qua hoạt động Trải nghiệm sáng tạo hữu ích thiết thực Sự thành cơng chủ động học sinh 17 skkn hoạt động niềm động viên lớn với giáo viên giảng dạy mơn Địa lí trường THCS Từ việc thực sáng kiến thân nhận thấy chủ đề/nội dung hoạt động kết đầu Trải nghiệm sáng tạo lực thực tiễn, phẩm chất lực sáng tạo đa dạng, khác em học sinh Vì vậy, giáo viên không làm thay, không tổ chức mà hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát cho tập thể cá nhân học sinh tham gia thực hiện; giáo viên người đứng vai trò tổ chức hoạt động, giúp học sinh chủ động, tích cực nhiều hoạt động tốt Giáo viên phải người quan sát, nhận xét, góp ý để đánh giá dựa biểu cụ thể phương thức không dựa vào kết hoạt động cuối học sinh Hồ sơ sản phẩm chủ đề trải nghiệm trường học hay chuyến tham quan thực địa minh chứng thuyết phục để đánh giá nhiều lực khác học sinh PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo nhà trường thực nhằm mục tiêu đào tạo người có chí hướng, có đạo đức, có định hướng tương lai, có khả sáng tạo, biết vận dụng cách tích cực kiến thức học vào thực tế, đồng thời biết chia sẻ quan tâm tới người xung quanh Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo mang tính chất hoạt động tập thể tinh thần tự chủ cá nhân, với nỗ lực nhằm phát triển khả sáng tạo cá tính riêng cá nhân tập thể Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo coi trọng hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ học sinh, nên tổ chức cho học sinh giáo viên tham gia bàn bạc, nêu ý kiến tự học sinh xây dựng kế hoạch phân chia công việc, nhiệm vụ 18 skkn thực Qua thời gian áp dụng hình thức trên, bước đầu học sinh thực quen với cách học mới, chủ động việc tự khám phá, xây dựng chiếm lĩnh tri thức không cịn coi mơn Địa lý mơn học khơng cần trí tuệ trước Thơng qua việc dạy học địa lí hình thức trải nghiệm góp phần giúp học sinh đạt mục tiêu kiến thức, kỹ thái đội: Về mặt kiến thức: Thơng qua hình thức hoạt động học tập học sinh củng cố kiến thức, tích hợp nội dung có quan hệ với nhau, có thêm nhiều kiến thức môn Về mặt kĩ năng: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đảm bảo yêu cầu kiến thức, nội dung thông qua việc tổ chức hình thức dạy học, góp phần nâng cao kĩ địa lí thu thập, xử lí thơng tin, kĩ thuyết trình trước tập thể, phân tích, tổng hợp kiến thức đồng thời qua hình thức cịn hình thành cho em kỷ chủ động ứng phó với thách thức tình hướng xẩy sống hàng ngày Về mặt thái độ tình cảm : Học sinh có thái độ đắn học tập thơng qua bồi dưỡng thêm cho em tình yêu quê hương đất nước có tinh thần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên môi trường Việt Nam II Kiến nghị, đề xuất Giáo viên cần chủ động việc tiếp cận chủ đề dạy học trải nghiệm sáng tạo Tích cực cho học sinh tham gia thi trải nghiệm sáng tạo Tổ chức cho giáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trường bạn thơng qua hình thức như: hội thảo chuyên đề Xem hoạt động Trải nghiệm sáng tạo nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh chiến lược phát triển giáo dục nhà trường năm tiếp theo./ Tôi xin chân thành cảm ơn! 19 skkn 20 skkn ... hình thức tở chức hoạt động skkn Trong phạm vi sáng kiến thân sử dụng hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo mơn Địa lý Hình thức tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm di sản Tham... đổi hình thức tổ chức tổ dạy học môn Địa lý - Nội dung hoạt động Trải nghiệm sáng tạo gắn kiến thức chương trình giáo dục nhà trường, môn học theo tinh thần đổi SGK thời gian tới Bên cạnh hoạt động. .. chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Lớp 8,9 kể lớp học sinh biết vận dụng kiến thức hình thức vào mơn khác để hồn thành nhiệm vụ Từ kết trên, thấy hình thức tổ chức hoạt động dạy học bô môn địa lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số kinh nghiệm sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn địa lý trường thcs001,