0

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công tu cổ phần sữa TH

72 7 0
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công tu cổ phần sữa TH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH, Sau quá trình tìm hiểu, em quyết định chọn Công ty Cổ phần hực phẩm Sữa TH để phân tích các xây dựng chiến lược kinh doanh để xem cách thức làm việc của họ, bởi vì theo chúng em đánh giá thì hoạt động tổ chức ở đây khá chuyên nghiệp và đầy đủ các quy trình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ ĐIỀN CHƯƠNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: MSSV Nguyễn Thiên An 19532601 Vương Thị Thuỳ Dung 18055781 Hồ Thị Huỳnh Như 19488041 Phan Thị Kim Ngân 19431251 Nguyễn Lâm Thanh Thiên 19489351 Đinh Thị Hiền Trang 19492781 Nguyễn Huyền Trang 19488181 Lương Thị Ngọc Sang 19521541 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 19499911 Nguyễn Thanh Tú 20038491 LỚP: DHQT15A MÃ LỚP HỌC PHẦN: 420300101801 NIÊN KHĨA 2021 – 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ ĐIỀN CHƯƠNG LỚP: DHQT15A MÃ LỚP HỌC PHẦN: 420300101801 NIÊN KHÓA 2021 – 2022 SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm MSSV Nguyễn Thiên An 19532601 Vương Thị Thuỳ Dung 18055781 Hồ Thị Huỳnh Như 19488041 Phan Thị Kim Ngân 19431251 Nguyễn Lâm Thanh Thiên 19489351 Đinh Thị Hiền Trang 19492781 Nguyễn Huyền Trang 19488181 Lương Thị Ngọc Sang 19521541 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 19499911 Nguyễn Thanh Tú 20038491 TP HCM, THÁNG 03 NĂM 2022 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đưa mơn học Quản Trị Chiến Lược vào trương trình giảng dạy Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên môn - GV: Võ Điền Chương dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho lớp suốt thời gian học tập vừa qua Trong trình học tập tìm hiểu mơn Quản trị chiến lược, nhóm chúng em bạn nhận quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, tâm huyết từ thầy Thầy giúp nhóm tích lũy thêm nhiều kiến thức để có nhìn tốt hiểu Quản trị chiến lược Đây chắn kiến thức quý báu, hành trang để nhóm vững bước sau Thơng qua tiểu luận này, chúng em xin trình bày nội dung mà tìm hiểu môn học Quản trị chiến lược đưa chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH mà chúng em tìm hiểu nghiên cứu Tuy nhiên, trình làm vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ, khơng tránh khỏi thiếu sót, thân nhóm chúng em mong nhận góp ý đến từ thầy để giúp chúng em hoàn thiện tiểu luận Kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành công đường nghiệp giảng dạy Chúng em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM KẾT Nhóm xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố MỤC LỤ PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LÀM TIỂU LUẬN KẾT CẤU TIỂU LUẬN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1 CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.2 Vai trò chức chiến lược 1.1.3 Cấp độ mơ hình chiến lược 1.2 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .9 1.2.1 Phân tích mơi trường kinh doanh 1.2.2 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược 1.2.3 Phân tích cấu trúc kinh doanh .10 1.2.4 Chiến lược cấp công ty 11 1.2.5 Chiến lược cấp kinh doanh 11 1.2.6 Chiến lược cấp chức 12 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH 13 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 13 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 14 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .15 2.1.4 Các sản phẩm 16 2.1.5 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 16 2.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VI MƠ 18 2.2.1 Áp lực từ phía nhà cung cấp 19 2.2.2 Áp lực từ phía khách hàng 19 2.2.3 Áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 21 2.2.4 Áp lực từ sản phẩm thay 24 2.2.5 Áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh 24 Ma trận IFE 26 2.3 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ 27 2.3.1 Kinh tế 27 2.3.2 Yếu tố công nghệ 30 2.3.3 Yếu tố văn hoá – xã hội .30 2.3.4 Yếu tố trị - pháp luật 31 2.3.5 Yếu tố tự nhiên .32 2.3.6 Yếu tố nhân học 32 2.4 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NỘI BỘ 35 2.4.1 Nguồn nhân lực 35 2.4.2 Sản xuất vận hành 35 2.4.3 Liên minh hợp tác 38 2.4.4 Hệ thống phân phối .39 2.5 PHÂN TÍCH CÁC CHIẾN LƯỢC .40 2.5.1 Phân tích chuỗi giá trị lực cạnh tranh 40 2.5.2 Ma trận SWOT .43 2.5.3 Ma trận SPACE 44 2.6 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC BẰNG MA TRẬN ĐỊNH LƯỢNG QSPM 47 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH ĐẾN NĂM 2025 3.1 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CẤP CÔNG TY 52 3.1.1 Mục tiêu công ty TH đến năm 2025 52 3.1.2 Xây dựng lựa chọn chiến lược phát triển công ty 53 3.2 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẤP CHỨC NĂNG 54 3.2.1 Chiến lược marketing 54 3.2.2 Chiến lược Nghiên cứu phát triển .57 3.2.3 Chiến lược vận hành/sản xuất .58 3.2.4 Chiến lược tài 59 3.2.5 Chiến lược nguồn nhân lực 62 KẾT LUẬN 64 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, thời điểm phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, việc cạnh tranh doanh nghiệp thị trường kinh doanh không tránh khỏi nên việc nghiên cứu để đưa chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng Đây xem móc xích quan trọng nhân tố giúp cho phát triển mạnh mẽ bên vững công ty Giúp công ty nghiên cứu đối thủ cạnh tranh qua có chiến lược nhanh nhạy đề tạo sản phẩm đáp ứng cầu khách hàng nhanh hơn, tốt đối thủ cạnh tranh, giúp cho thị trường cung cấp sản phẩm mở rộng, nhiều khách hàng biết đến, công ty trở nên lớn mạnh chiếm lĩnh thị phần cao ngành Vì nên có nhiều cơng ty quan tâm đến kế hoạch xây dựng chiến lược kinh doanh hoạt động thành công thị trường Và để có cơng ty kinh doanh phát triển thành cơng thành cơng hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh vấn đề thiết yếu cho cơng ty Để xây dựng chiến lược kinh doanh địi hỏi nhiều yếu tố, cơng ty không ngừng nghiên cứu, học hỏi nâng cao kỹ xây dựng chiến lược kinh doanh tốt Sau trình tìm hiểu, em định chọn Cơng ty Cổ phần hực phẩm Sữa TH để phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh để xem cách thức làm việc họ, theo chúng em đánh giá hoạt động tổ chức chuyên nghiệp đầy đủ quy trình Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu phân tích hoạt động kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH - Phân tích SWOT, SPACE, BCG, hoạt động kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh công ty - Đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh sản phẩm thị trường tương lai Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH Nhằm đưa điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức, sau xây dựng nên chiến lược kinh doanh tương lai - Về khơng gian: Đề tài phân tích hoạt động kinh doanh chiến lược kinh doanh Cơng ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH có trụ sở TP.HCM - Về thời gian: Phân tích hoạt động kinh doanh chiến lược kinh doanh khoảng thời gian từ 2010 – 2021 Phương pháp làm tiểu luận Bài tiểu luận sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu thập xử lý liệu: Tiến hành thu thập thông tin, liệu nguồn khác - Phương pháp phân tích tổng hợp: Sau xác định, thu thập xử lý đầy đủ liệu, thông tin phân tích tổng hợp đánh giá đưa phân tích đánh giá khách quan - Phương pháp so sánh: Tiến hành so sánh kiến thức học q trình nghiên cứu cơng ty với kiến thức học trường để đưa học kinh nghiệm thực tế - Phương pháp liệt kê: Tiến hành liệt kê lại thông tin, liệu thu thập thông tin rút nhằm đưa giải pháp, kiến nghị để giải Kết cấu tiểu luận Chương 1: Cơ sở lý luận Quản trị chiến lược Chương 2: Phân tích mơi trường kinh doanh Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH o Từ kết ma trận định lượng QSPM, chiến lược xếp theo mức độ hấp dẫn sau:  Chiến lược phát triển thâm nhập thị trường  Chiến lược hội nhập phía sau  Chiến lược đa dạng hóa liên quan o Dựa vào bảng Ma trận định lượng QSPM, chiến lược 3.89 điểm 3.81 điểm 3,73 điểm phát triển thâm nhập thị trường TH lựa chọn để thực mục tiêu dài hạn giai đoạn 2020 – 2025 o TH xác định chiến lược phát triển kinh doanh công ty đến năm 2025 sau:  Tiếp tục tập trung vào ngành nghề kinh doanh Cơng ty sản xuất sữa tăng trưởng tập trung qua mở rộng thị trường tiêu thụ vào thị trường sản phẩm mà TH sản xuất  Đầu tư vào hoạt động marketing, tận dụng thương hiệu mạnh hệ thống phân phối sẵn có để gia tăng thị phần phát triển thị trường  Mở rộng thị trường xuất qua việc việc cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc đầu tư công nghệ đại tiêu chuẩn giới  Tiếp tục củng cố mở rộng hệ thống phân phối sang địa bàn khác: mở thêm điểm bán lẻ, tăng độ bao phủ phân phối sản phẩm  Đầu tư mở rộng nhà máy nhằm tăng công suất đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường: tối đa tối ưu hóa cơng suất nhà máy hữu, đầu tư xây dựng nhà máy với công nghệ tiên tiến thư giản nhằm trì chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế  Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bò sữa: đầu tư tăng số lượng bò sữa trang trại bị sữa có tìm kiếm phát triển thêm trang trại bò sữa nước 50 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH ĐẾN NĂM 2025 3.1 Xây dựng chiến lược phát triển cấp công ty 3.1.1 Mục tiêu công ty TH đến năm 2025 Mục tiêu TH True Milk đến năm 2025 trở thành nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu (chiếm vị trí trí số một) thị trường Việt Nam sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên Chiếm lĩnh thị trường thực phẩm Việt Nam xây dựng thành công thương hiệu thực phẩm biết đến không nước mà toàn cầu,… Chứng minh cho mục tiêu trở thành thương hiệu sữa tươi số thị trường Việt Nam, Tập đoàn TH bước theo kế hoạch vạch từ 10 năm trước TH true MILK triển khai từ tháng 10/2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, hoàn thành vào năm 2025, Dự kiến đến năm 2021 nâng tổng đàn bị ni tập trung lên 70.000 con, đến năm 2025 đạt quy mô đàn 400.000 200.000 ni tập trung, số cịn lại nuôi liên kết với nông dân.Thông qua dự án sữa tươi TH true Milk hồn tồn có khả thực mục tiêu, vượt qua Vinamilk để trở thành nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu (chiếm vị trí trí số một) thị trường Việt Nam Sử dụng sữa thực vật thay cho sữa động vật xu hướng thịnh hành toàn cầu, sản phẩm sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật, ngũ cốc, họ đậu, rau củ Về phía người tiêu dùng, họ ngày nhận thức rõ môi trường, sức khỏe chế độ ăn uống, nên loại sữa hạt ý nhiều hơn., TH true Milk cần Tập trung phát triển Thị trường sữa hạt, bắt tay đầu tư tung loại sữa hạt đa dạng Giành vị trí số thị trường sữa hạt Việt Nam Củng cố mở rộng hệ thống chất lượng phân phối nhằm tăng thêm thị phần giành thị phần thị trường mà Vinamilk có thị phần cao, đặt biệt vùng nông thôn đô thị nhỏ Khơng dừng lại việc chăm sóc thị trường nước, Th true Milk vươn giới đưa sản phẩm TH true Milk có mặt Châu Âu, đẩy nhanh việc nhập vào thị trường khắt khe Singapore, cannada, Mỹ… 51 Đến năm 2025, TH True Milk cố gắng phát triển để nội địa hóa nguồn nguyên liệu, hạn chế phụ thuộc vào nguyên liệu nhập cỏ Mombasa, cao lương, ngô… (nhập giống từ Mỹ) Do ảnh hưởng Covid19 sữa sản phẩm mua online tăng mạnh thời kỳ dịch bệnh Nhận thức xu hướng này, doanh nghiệp TH true Milk cần tích cực đẩy mạnh độ phủ sóng kênh thương mại đại Bên cạnh đó, mục tiêu khác chiến lược kinh doanh TH True Milk đến năm 2025 bao gồm:  Tăng trưởng thị trường: Củng cố mở rộng phân khúc thị trường dành cho khách hàng có thu nhập cao, đồng thời tìm kiếm mở rộng thị trường sang khách hàng có thu nhập trung thấp  Đa dạng hóa sản phẩm: Không cung cấp sữa tươi, TH True Milk cịn có mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm  Trở thành thương hiệu mạnh, lựa chọn hàng đầu người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm tươi 3.1.2 Xây dựng lựa chọn chiến lược phát triển công ty Xét giá thành, Từ thành lập giá ln điểm yếu TH True Milk so với sản phẩm sữa khác ví dụ Vinamilk , điều gây khó khăn cho việc tiếp cận đến tầng lớp trung bình thấp – chiếm tỉ trọng lớn khách hàng Việt Nam Vậy nên, với cạnh tranh khốc liệt từ thương hiệu bên khiến cho TH True Milk phải cân nhắc Nhưng lợi cạnh tranh TH True Milk họ làm chủ nguồn nguyên liệu từ trang trại riêng họ họ khơng bị ảnh hưởng giá nguyên liệu thị trường Để cạnh tranh thị phần ngành sữa với đối thủ Vinamilk giữ vị trí đứng đầu ngành sữa Việt Nam Trong bối cảnh đại diện Covid-19,và bất ổn từ trị nước TH true Milk cần sử dụng chiến dịch giữ nguyên giá với chất lượng sản phẩm cao cấp hơn, để nâng cao thị phần vị canh tranh nghành sữa Việt Nam 52 Tầng lớp thu nhập trung bình thấp, tầng lớp chiếm đa phần tổng dân số Việt Nam TH true Milk cần có sản phẩm dành cho người tiêu dùng phân khúc giá thành bình dân đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Chiến lược phân phối, Dựa theo định hướng phân khúc thị trường ban đầu, TH True Milk tập trung chủ yếu vào phân khúc khách hàng sinh sống thành phố lớn TH true Milk cần Gia tăng mạng lưới phân phối, mở thêm cửa hàng TH true mart thành phố vừa nhỏ khắp nước, khu vực nông thôn miền Bắc Trung, Nam Ngồi cịn nên liên kết chặt chẽ với kênh phân phối chiến lược siêu thị, cửa hàng đại lý toàn quốc Chiến lược mở rộng, đánh vào phân khúc ngũ cốc nước giải khát.Chiến lược đến năm 2025,TH true Milk nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm mới, nhằm tăng thêm doanh thu xâm nhập vào thị trường phụ ngành sữa.Nhờ vào giá trị thương hiệu uy tín mà TH true Milk xây dựng, không dừng lại ngành sữa mà Th true Milk đẩy mạnh phát triển sản phẩm tiền như:  Các dòng Trà sữa TH true Milk đóng chai Dựa vào nguồn tài nguyên có sẵn thực phẩm sạch, hữu cơ, có chất lượng cao, an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế TH true Milk hồn tồn tạo sản phẩm nước ép Oganic từ rau củ  Nước ép cần tây- TH true Juice  Nước ép cải bó xơi- TH true Juice 3.2 Xây dựng chiến lược cấp chức 3.2.1 53 Chiến lược marketing Là sản phẩm xuất sau nhiều sản phẩm loại khác 30 năm Tuy nhiên thời điểm TH True Milk vươn lên trở thành nhãn hiệu sữa hàng đầu Việt Nam chất lượng lẫn số lượng Để khẳng định vị Top ngành sữa, TH True Milk khơng ngừng cố gắng nổ lực, không ngừng cải tiến để đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng Để khách hàng biết đến TH True Milk với vị trí top ngành sữa khơng cần sách, chiến lược kinh doanh mà khơng thể thiếu chiến lược marketing hợp lí Vậy để có chiến lược marketing hồn hảo TH True Milk làm gì? Để đạt thành cơng, TH True Milk đầu tư xây dựng triển khai chiến lược Marketing Mix theo mơ hình 4P cách hiệu Cụ thể là: 3.2.1.1 Về sản phẩm ( Product ) Để tạo hài lòng tin tưởng nơi khách hàng đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng TH True Milk xây sử dụng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trọng vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm cách: - Tạo nhiều loại sản phẩm khác : dòng sữa ( sữa tươi trùng, sữa tươi tiệt trùng, Sữa tươi công thức Topkid, sữa chua tự nhiên, sữa hạt, sữa chua uống tiệt trùng ), sản phẩm bơ, phomat ( Bơ lạt tự nhiên, phomat que Mozzarella ), nước giải khát ( nước uống trái TH True Milk Juice, nước uống sữa trái TH True Milk 54 Juice, nước gạo rang TH True Milk RICE ), nước tinh khiết, sản phẩm kem ( kem ốc quế, kem que vị, kem hộp ), - Nền tảng thành công TH True Milk cam kết lâu dài hãng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng Hãng cung cấp sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên – sạch, an toàn, tươi ngon bổ dưỡng Bởi nguyên liệu sữa cung cấp để sản xuất sản phẩm TH lấy chủ yếu từ nông trại TH theo quy trình chăn ni, vệ sinh, quản lí theo quy trình cơng nghệ gắt gao Vì mà TH True Milk tự tin tuyên bố trước truyền thông ’’TH True Milk nhãn hiệu sữa hàng đầu Việt Nam ” Đây điều mà trước chưa có cơng ty sữa làm - Về mẫu mã bao bì sản phẩm, xu tiêu dùng trọng tới mẫu mã, bao bì sản phẩm Nắm xu đó, nhiều cơng ty khơng ngần ngại đổ chi phí đầu tư vào bao bì Sản phẩm TH True Milk, thương hiệu sử dụng bao bì Tetra Pak công nghệ từ Thụy Điển với công nghệ đại, phù hợp với thói quen dung sữa hộp giấy người Việt Nam, kích cỡ gơm hộp 180ml 110ml, bao bì thể đầy đủ thơng tin biểu tượng, hình ảnh thể đơn giản, rõ ràng, bật Trên hộp sữa thể rõ tên TH True Milk với phông chữ màu xanh trắng, phía hộp sữa bầu trời xanh, thể rõ hình ảnh thương hiệu TH True Milk 3.2.1.2 Về giá ( Price ) Do TH True Milk tập trung vào giá trị cảm nhận sản phẩm giá trị thực tế chi phí sản xuấ nên sử dụng chiến lược định giá cao cấp cho dịng sản phẩm Sở dĩ TH chọn chiến lược giá cao nhằm vào khẳng định vị top bên cạnh cố gắng tác động vào tâm lý người tiêu dùng mối quan hệ tương tác giá chất lượng Nói cách khác muốn khách hàng hiểu ”Tiền đấy”, khách hàng bỏ số tiền cao để mua sữa TH True Milk thưởng thức sản phẩm chất lượng an toàn 3.2.1.2 Về hệ thống phân phối ( Place ) TH True Milk xây dựng chuỗi hệ thống TH True Mart rộng khắp hợp tác với hệ thống phân phối siêu thị lớn để giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận đến sản phẩm TH True Milk Chẳng hạn hợp tác phân phối với siêu thị 55 chuỗi hệ thống bán lẻ, đại lí sỉ lẻ, phân phối cho khách sạn, nhà hàng, cơng đồn, trường học, -Ngồi ra, TH True Milk liên kết bán hàng cáctrang web, trang thương mại điện tử, -Chính có sách phân phối hợp lí, sáng tạo mà đến TH có 27 cửa hàng Hà Nội, 24 cửa hàng TP.Hồ Chí Minh cửa hàng Nghệ An đầu tư đại ứng dụng phương pháp bảo quản sản phẩm tốt 3.2.1.3 Về truyền thông ( Promotion ): TH true Milk thực xúc tiến nhiều chién lược để có tảng truyền thơng hùng mạnh tăng uy tín, hình ảnh cơng ty mắt khách hàng đối tác như: - TH True Milk truyền tải thông điệp cụ thể đến với khách hàng, truyền thông, đối tác Đi tiên phong hành trình khẳng định “sữa phải sạch”, TH khiến cộng đồng tiêu dùng sữa hoang mang Đó bước ngoặc đường tiến vào chiếm lĩnh thị trường sữa Việt Nam - Xây dựng kênh quảng cáo riêng kết hợp với quảng cáo chương trình Sử dụng TVC kênh truyền VTV3, VTV1, VTV6, HTV7, SCTV2,…mang đến thơng điệp : ”Quy trình sản xuất đạt chuẩn, sản phẩm sạch, thuộc thiên nhiên, ” TH đến với khách hàng Quảng cáo đầu báo hướng vào phụ nữ doanh nhân Phụ nữ, Tuổi trẻ, Hà Nội mới, Doanh nhân Sài Gịn,…Tận dụng băng rơn, biển hiệu ngồi trời để triệt để “hiển thị” trước mắt khách hàng tiềm - Xây dựng chiến lược quan hệ công chúng: Hợp tác tổ chức chương trình “Sữa học đường”, “Chung tay tầm vóc Việt”, “ Con lớn khơn”, “Lục lạc vàng”,… có tài trợ TH Những hoạt động giúp TH trở thành thương hiệu phát triển cộng đồng, xóa tan lằn ranh xa xỉ tâm trí người tiêu dùng, giúp TH gần với đời sống xã hội 3.2.2 Chiến lược Nghiên cứu phát triển - TH True Milk hướng đến việc cung cấp sản phẩm tốt chất lượng ngày nâng cao Vì mà công ty nắm bắt, cập nhật xu thế, máy móc đại, cơng nghệ cao, để sản xuất sản phẩm hàng đầu đưa đến tay người tiêu 56 dùng Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển, TH True Milk sở hữu hệ thống máy móc cơng nghệ đại nhập từ quốc gia có ngành sữa phát triển New Zealand Israel để nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm từ sữa phô mai, yaourt, kem,… Nhằm tăng thêm doanh thu xâm nhập vào thị trường phụ ngành sữa thông qua sản phẩm - Các sản phẩm TH sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP tiêu chuẩn Organic (hữu cơ) đạt chứng nhận EC 834-2007, EC 889-2008 Châu Âu USDA-NOP Mỹ theo hướng “Năm khơng”: Khơng phân bón hóa học, khơng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, khơng kích thích tăng trưởng, không chất bảo quản không giống biến đổi gen… - Tiến trình sản xuất sữa ni trồng ngun liệu ln áp dụng quy trình kiểm soát dịch hại tổng hợp Đảm bảo nguồn giống lựa chọn kỹ có sức đề kháng cao khơng mang mầm bệnh, đất trồng, nước tưới an tồn, phương pháp canh tác khoa học có nhật ký hành trình theo dõi sát trình phát triển thu hoạch, sơ chế, bảo quản phân phối, ln đạt u cầu cao tính kỷ luật tuân thủ - Trên sản phẩm có cam kết chất lượng nguồn gốc sản phẩm rõ ràng Bởi vậy, sản phẩm Tập đoàn TH đảm bảo an toàn thực phẩm mức cao nhất, người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu cách rõ ràng, minh bạch Nhưng quan trọng lời cam kết tin tưởng khách hàng sản phẩm cơng ty Và khơng đến từ cam kết sn mà qua cảm nhận chất lượng, hình ảnh sản phẩm khách hàng - Về hoạt động kỹ thuật công nghệ chiến lược kinh doanh TH True Milk, công ty áp dụng cơng nghệ chăn ni bị sữa Israel, sử dụng chip điện tử đeo chân (Pedometer) để quản lý đàn bị, phát động dục, tự động hóa việc kiểm soát hệ thống vắt sữa chất lượng sữa, phát viêm vú sớm, kiểm soát bệnh tật… giúp cho việc quản lý chất lượng cách xác hiệu 3.2.3 Chiến lược vận hành/sản xuất -TH True Milk xây dựng chiến lược vận hành/sản xuất dựa phân tích điểm mạnh, điểm yếu công ty để đánh giá đưa chiến lược tốt Công ty tiến hành 57 định vị cho doanh nghiệp để từ xây dựng chiến lược giúp tối ưu hoá hội giảm thiểu tối đa rủi ro xảy đến - Các hoạt động mà TH định vị cho chiến lược vận hành/ sản xuất gồm: tính hiệu sản phẩm, yêu cầu khách hàng, kết hợp công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, - Chiến lược vận hành/ sản xuất TH True Milk tập trung vào: + Nhận dạng tổ chức thực công việc quản trị sản xuất + Tiến hành lựa chọn cần thiết phạm vi chức quản trị sản xuất + Tìm kiếm, xác định lợi cạnh tranh công ty - Thực chiến lược thông qua định cụ thể phận chức Trong trình xây dựng cần ý vấn đề sau: + Thứ phân tích PIMS (Profit Impact of Market Strategy) Đây chương trình nghiên cứu thực với hợp tác công ty General Electric thu thập gần 100 liệu thu thập từ 3000 công ty PIMS sử dụng liệu thu thập số ROI thước đo thành cơng PIMS xác định số đặc điểm cơng ty có ROI cao , PIMS tác động trực tiếp đến định quản trị sản xuất điều hành mang tính chiến lược như: Sản phảm chất lượng cao, khai thác suất tối đa, hoạt động điều hành đạt hiệu cao, tỷ lệ đầu tư thấp, chi phí trực tiếp cho đơn vị sản phẩm thấp + Thứ hai đề định mang tính chiến lược chiến thuật quản trị sản xuất điều hành : Chiến lược sản phẩm, chiến lược cách thức sản xuất, chiến lược địa điểm, chiến lược bố trí xếp, chiến lược nguồn nhân lực, chiến lược thu mua nguyên vật liệu phương thức Just In Time, tồn kho phương thức Just In Time, cách thức lên kế hoạch, cách thức xác định chiến lược, 3.2.4 Chiến lược tài 3.2.4.1 Tình hình tháng đầu năm 2021, thị phần TH true MILK ngành hàng sữa nước tăng, chiếm khoảng 45%; tổng nhận biết người tiêu dùng với thương hiệu 100% 58 Với dự án chăn ni bị sữa chế biến sữa trị giá 1,2 tỷ USD Nghệ An, TH ghi dấu ấn với quy trình khép kín từ đồng cỏ đến ly sữa trang trại chăn ni bị sữa cơng nghệ cao lớn châu Á kể từ năm 2015 Đến 2020, TH tiếp tục đạt kỷ lục Cụm trang trại tập trung ứng dụng cơng nghệ cao với quy trình khép kín quy mơ lớn giới Liên minh Kỷ lục giới xác nhận Sản phẩm TH true MILK liên tục vinh danh hàng chục giải thưởng nước quốc tế, World Food Moscow, Stevie Awards 2018; giải thưởng cao - Đẳng cấp giới Chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương 2021; nhiều chứng nhận nước như: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018, Thương hiệu quốc gia, giải Vàng Chất lượng quốc gia 2020,… Hiện TH true MILK chiếm khoảng 45% thị phần phân khúc ngành hàng sữa nước Việt Nam, xuất sang thị trường Trung Quốc nước ASEAN Thương hiệu tiếp tục vươn toàn cầu với Dự án trang trại chăn ni bị sữa cơng nghệ cao Liên bang Nga - tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD Để tiếp nối chuỗi thành cơng , năm 2021- 2025 TH true milk có chiến lược tài mạnh mẽ vào dự án đầu tư nhằm nâng cao khả cạnh tranh, tạo nên bước tiến ngành sữa Việt Nam 3.2.4.2 Quyết định đầu tư TH True Milk sở hữu nguồn vốn ổn định từ Ngân hàng Bắc Á Hàng hoạt dự án TH True Milk Ngân hàng Bắc Á tư vấn đầu tư khởi công xây dựng năm 2020 điển hình như: - Dự án Chăn ni bị sữa Chế biến sữa công nghệ cao thị trấn biên giới Hòa - Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư 2.544,5 tỷ đồng Xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung với quy mơ đàn bị sữa 10.000 nhà - máy chế biến sữa công suất 49.000 tấn/năm Dự án Chăn ni bị sữa chế biến sữa cơng nghệ cao xã Vĩnh Gia Vĩnh Phước,huyện biên giới Tri Tôn, tỉnh An Giang với mức đầu tư lên đến 2.655 tỷ - đồng Chi phí vận hành hệ thống chăn ni bị sữa cao, Cơng ty CP Thực Phẩm Sữa TH đầu tư hệ thống quản lý cao cấp quy trình sản xuất khép kín, đồng 59 theo tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bị, quản lý thú y, chế biến đóng gói, khâu phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng Hệ thống chuồng trại áp dụng công nghệ chăn ni tiên tiến giới Bị nhập từ nước tiếng chăn ni bị sữa New Zealand, Uruguay, Canada… để đảm bảo nguồn giống bò sữa tốt - cho chất lượng sữa tốt Để có sản phẩm sữa tốt nhất, TH True Milk bỏ chi phí lớn để áp dụng máy móc,cơng nghệ đại trang trại bò sữa, giống bò sữa cao sản HF chủng nhập từ nước ngồi Ước tính chi phí cho hoạt động sản xuất, trang trại,… TH True Milk lên đến hàng ngàn tỷ đồng năm - Giữa lúc đại dịch , để đảm bảo sản phẩm công ty đến tay người tiêu dùng TH đẩy mạnh xây dựng kênh bán hàng online, tháng đầu năm 2021, kênh thương mại điện tử TH có mức tăng trưởng 90% so với kỳ năm 2020 Đặc biệt dịch COVID-19 bùng phát tỉnh phía Nam số lượng đơn hàng qua kênh tăng gấp 3-4 lần so với mức trung bình Các kênh thương mại điện tử TH bao gồm website thương mại điện tử thtruemart.vn ứng dụng di động TH eLIFE có tảng IOS Android Đặc biệt, TH true mart có gian hàng ứng dụng chợ trực tuyến Grabmart, NOW, Baemin, VinID sàn thương mại điện tử Tiki, VnShop Và với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường việc chuyển đổi số chiến lược quan trọng TH bao gồm đẩy mạnh hợp tác với tảng thương mại số đại để phát triển thương mại điện tử, giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ TH mà không cần khỏi nhà Đây chiến lược tài mà TH true milk hướng đến để nâng cao hoạt động kinh doanh 3.2.4.3 Quyết định tài trợ: Trước tình hình dịch bệnh covid bùng phát phức tạp, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á thơng qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 500.000 ly sữa tươi đồ uống tốt cho sức khỏe với tổng giá trị tỷ đồng Và tháng 5/2021, có 60 triệu ly sữa đồ uống tốt cho sức khỏe mang thương hiệu TH trao tặng tới khu vực bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Tổng quà tặng trị giá gần tỷ đồng Ngoài Tập đồn TH, Ngân hàng Bắc Á nhanh chóng triển khai Chương trình trao tặng triệu ly sữa tươi TH true MILK, hai máy thở cao tần trị giá gần tỷ đồng trang thiết bị y tế, trang trị giá tỷ đồng đến bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly địa phương Tổng trị giá đợt trao tặng lên tới gần 30 tỷ đồng Với tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia, TH tiếp tục đợt trao tặng cần thiết, đồng hành ngành y nhân dân nước vượt qua dịch bệnh Và với tình hình dịch bệnh cịn diễn biến TH có dự án hỗ trợ chung tay cộng đồng thời gian tới  Với nguồn vốn ổn định từ Ngân hàng TMCP Bắc Á,Nhà máy trang trại quy mô lớn nhất, tiên tiến Đông Nam Á,Quy trình sản xuất đồng từ ni đại trà đến phân phối rộng rãi,TH true milk tự hào làm tự chủ hóa tài có tiềm cạnh tranh phát triển mạnh tương lai 3.2.5 Chiến lược nguồn nhân lực TH True milk, doanh nghiệp thành công hàng đầu Việt Nam năm trở lại Chiến lược nguồn nhân lực Cơng ty TH True milk, thành cơng lựa chọn giải pháp SAP SuccessFactors Đây giải pháp mà giám đốc nhân TH cho biết, giúp doanh nghiệp tối ưu cơng tác hóa quản lý nhân Cùng tìm hiểu kỹ để rút học cho doanh nghiệp bạn Không giống doanh nghiệp khác, TH mạnh tay đầu tư sở hữu SAP SuccessFactors, giải pháp quản lý nguồn nhân lực có tích hợp cơng cụ hợp tác mạng xã hội Cùng với hệ thống quản lý đạo tạo, kèm theo quản lý hiệu suất, tuyển dụng – đào tạo – bồi dưỡng đội ngũ nhân viên, quản lý nhân phân tích số nhân SAP có ưu điểm vượt trội dễ sử dụng, nhanh gọn, cung cấp đầy đủ thông tin cho người lãnh đạo Chiến lược nhân TH True milk tích hợp với 61 tương tác thời gian thực, giúp cho TH có hệ thống quản lý tốt ngành Cũng nhờ SAP mà TH sở hữu lượng lớn nhân có chất lượng cao Giải pháp giúp cho người lãnh đạo TH theo dõi hiệu suất lao động nhân viên theo thời gian thực, cách xác với thiết bị thơng minh Không thế, liệu nhân viên chế độ đãi ngộ, thưởng số hòa để dễ dàng có báo cáo xác Điểm nhắc đến chiến lược nhân TH True milk đầu tư vào người, coi đầu tư cốt lõi Tại TH, họ ý thức rằng, người tài sản quý giá yếu tố để định phát triển bền vững cho doanh nghiệp Chính thế, TH trọng đầu tư cốt lõi người Tại đây, môi trường làm việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ đạt đẳng cấp quốc tế, giao lưu nhiều chuyên gia nước Khi làm việc TH, hội để bạn học tập rèn luyện tích lũy Không thế, chiến lược nhân cơng ty, TH cịn trọng đến việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo tài để chèo lái công việc cách tốt Nhờ khóa học chuyên sâu, cập nhật kiến thức, trang bị công nghệ đại, giúp cho nhân vên theo kịp xu thời đại Để nhân viên phát huy khả mình, cơng ty ln tạo điều kiện để họ thể lực nắm bắt hội phát triển Phần thưởng xứng đáng cho nhân viên TH chế độ lương thưởng, phúc lợi hấp dẫn nhiều doanh nghiệp khác 62 KẾT LUẬN Một chiến lược tốt chiến lược rõ ràng cụ thể phù hợp với xu khả công ty đề chiến lược việc thực chiến lược phải sát cánh bên chiến lược mà công ty đưa quan trọng nguồn lực công ty phải ln phù hợp, q trình thực việc nhà quản trị phải điều tiết tạo liên kết vấn đề mục tiêu chiến lược đạt Đề chiến lược cho công ty điều dễ dàng, q trình nghiên cứu nhà quản trị, đề chiến lược cho công ty nhà quản trị phải tìm hiểu cách rõ ràng nhân tố bên ngồi tác động đến cơng ty khả mà cơng ty cung ứng cho chiến lược đạt mục tiêu Cạnh tranh thường trường ngày liệt, với khái niệm kinh doanh khơng ngừng hồn thiện ln đổi Sản phẩm có chất lượng tốt đến đầu không đưa giới thiệu, quảng cáo thi kết không an quan tâm, phạm vi bị hồ hẹp Chính chiến lược Marketing đời để giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng Qua tìm hiểu phân tích hoạt động kinh doanh cách mà Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH đưa kế hoạch trước cho thấy TH thực hiến chiến lược thời thành công Các doanh nghiệp khác lấy trường hợp TH làm học cho phát triển Bên cạnh đó, nhóm phân tích thực trạng kinh doanh cách đưa chiến lược kinh doanh công ty thấy thuận lợi, khó khăn mà cơng ty gặp phải từ nhóm chiến lược kinh doanh nguồn nhân lực, tài chính, marketing để cải thiện hoat động kinh doanh cho công ty thời kì kinh doanh doanh cạnh tranh khó khăn Từ ln ln trau dồi kiến thức để trở thành nhà quản trị tương lai mang nét riêng biệt, sáng tạo đầy đột phá 63 64 ... xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần th? ??c phẩm Sữa TH - Phân tích SWOT, SPACE, BCG, hoạt động kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh công ty - Đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh. .. trị chiến lược Chương 2: Phân tích mơi trường kinh doanh Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần th? ??c phẩm Sữa TH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1 Chiến lược. .. điểm yếu, hội th? ?ch th? ??c, sau xây dựng nên chiến lược kinh doanh tương lai - Về không gian: Đề tài phân tích hoạt động kinh doanh chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần th? ??c phẩm Sữa TH có trụ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công tu cổ phần sữa TH,