0

KẾ HOẠCH MARKETING THƯƠNG HIỆU VANG ĐÀ LẠT

57 3 0
  • KẾ HOẠCH MARKETING THƯƠNG HIỆU VANG ĐÀ LẠT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:13

Slide 1 KẾ HỌACH MARKETING THƯƠNG HIỆU (VANG ĐÀ LẠT) 1 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT BẢN SẮC NHÃN HIỆU MỤC TIÊU KẾ HỌACH NHÃN HIỆU GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KẾ HỌACH HÀNH ĐỘNG ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT TƯ LIỆU NỘI DUNG CHÍNH 2 NgoBinh ThS Marketing ĐH Paris 1 (Sorbonne) 2 3 TIẾN TRÌNH KHNH I DẪN NHẬP CAÂU CHUYEÄN NHOÛ Những hoaøi voïng cuûa moät thôøi ñeå thöông ñeå nhôù tuoåi treû xoân xao vaãn chaùy boûng trong traùi tim mình Thôøi gian troâi nhanh quaù Ñaâu roài nhöõng böôùc chaân goõ nhòp veà ñeâ. KẾ HỌACH MARKETING THƯƠNG HIỆU (VANG ĐÀ LẠT) NỘI DUNG CHÍNH I GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT II BẢN SẮC NHÃN HIỆU III MỤC TIÊU KẾ HỌACH NHÃN HIỆU IV GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC V KẾ HỌACH HÀNH ĐỘNG VI ĐO LƯỜNG VII.KẾT QUẢ KHẢO SÁT & TƯ LIỆU NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) * TIẾN TRÌNH KHNH I DẪN NHẬP CÂU CHUYỆN NHỎ  Những hoài vọng thời để thương để nhớ tuổi trẻ xôn xao cháy bỏng trái tim  Thời gian trôi nhanh ! Đâu bước chân gõ nhịp đêm dưới, khoảnh khắc bâng khuâng suy tưởng tháng ngày, giai điệu sống, lo toan bất tận dường đâu phút giây … NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) I DẪN NHẬP  Thật ! Hiện đầy ắp lo toan cho thân, doanh nghiệp, xã hội xa xôi đâu ùc ao có khoảnh khắc lặng lẽ thu bên khung cửa hẹp đối diện riêng mình…đối diện đời …hòai niệm ùc mơ, …  Uống giọït, để chia phôi lo toan bất tận đời, “say” giọt nỗi đời …yêu thương ! NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) Vang Đà Lạt người Việt…! …Vang I BẢN SẮC NHÃN HIỆU CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG  Uy tín xã hội với hoài bão  Tự tin - lịch nhân hậu  Kiến thức - tri thức & kỷ xã hội  Tinh thần hội nhập “thế giới phẳng”  Bản sắc Việt nam  Tình yêu Đà Lạt  Sức khỏe, tràn đầy nghị lực  Lãng mạn, mơ ước sống tươi ñeïp NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) I BẢN SẮC NHÃN HIỆU CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG  Giới tính : Nam (nữ)  Tuổi tác : 25 – 38, 39-55  Nghề nghiệp : CB-CNV- Doanh thương  Sống : Thành phố lớn NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) I BẢN SẮC NHÃN HIỆU MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH     Tất loại thức uống có cồn Rượu Mạnh, Bia Đặc biệt loại Vang ngoại nhập Vang Thăng Long, ISC, Dabeco,Passion… NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) I BẢN SẮC NHÃN HIỆU KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU      Tự tin, lónh & “Bản sắc Mở” Nam từ 25-37 , 39-55 CB-CNV, Hoạt động nghệ thuật Tầng lớp : B,C,D & E Mở rộng : người uống Bia, Rượu nhẹï NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) I BẢN SẮC NHÃN HIỆU NỘI CẢM NGƯỜI TIÊU DÙNG (insight)  Công việc “trí tuệ” đổi mệt mõi ,“stress” tinh thần gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc định hợp tác kinh doanh, quản lý … Cần phút giây đàm đạo - chia xẻ – ấm tình (không sang trọng ,trừ buổi tiệc chiêu đãi ngoại giao )  Thích thức uống có độ cồn tương đối (không phải rượu mạnh), tốt cho sức khỏe Mà uống nghệ thuật thể đẳng cấp & cá tính không đơn “nhậu” dù Bia cao cấp hay Rượu mạnh tiếng  Rượu Vang tương đối khó uống (không phải Rượu …!) sang trọng “Tây” …Việt nam có thương hiệu tiếng Vang Đà Lạt … NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) 10 IV GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU GIA TĂNG ĐỘ NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU - TOM Source : Quantitative Research - How to improve the premium image for Dalatwine - NgoBinh NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) 43 IV GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU LIÊN TƯỞNG NHÃN HIỆU Những liên tưởng nhắc đến thương hiệu Vang Dàlạt xét theo nghề nghiệp 810 Những ý kiến khác 22 Nhãn hiệu mang phong cách riêng Vang thày vang nhập Đặc sản thành phố du lịch nỗi tiếng Dành cho người thành đạt Dành cho người biết đề cao sức khỏe Mẫu mã ấn tượng Là rượu vang mà hãnh diện uống Sản phẩm chất lượng cao 42 64 45 39 45 53 73 29 31 62 26 44 60 54 28 39 38 22 21 68 24 135 91 250 129 162 99 60 70 70 197 102 107 105 Thương hiệu Vang Việt Nam tiếng SV,HS CBCNV KD Nghó hưu, không làm Nghề khaùc 50 100 313 150 200 250 300 350 Source Điều tra thỏa mãn KH 2007- Ladofoods NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) 44 IV GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU NÂNG CẤP LÒNG TRUNG THÀNH -KHC Source : Quantitative Research - How to improve the premium image for Dalatwine - NgoBinh NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) 45 IV GIAÛI PHÁP GIÁ Giá cao GIÁ THÂM NHẬP Vang ngọai lọai Vang nhập ngọai chế biến ISC,Passion… Vang TL Vónh Tiến Dabeco Hình ảnh đại trà Hình ảnh cao cấp Giá thấp 46 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) GIÁ VỚT MÁNG SỮA  Gía định giá cao sản phẩm  VANG ĐÀ LẠT APEC 14th  DALAT WINE COLLECTION  Gía + khuyến thị  Sản phẩm + POSMs cần cho việc sử dụng Vang  Cơ chế Giá phân biệt On-premise/Off premise  Gía tâm lý (CLC + Giá cao  Số lượng hạn chế  Phân khúc riêng bieät 47 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) V GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI CHUẨN HÓA HTPP 48 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) TẬP TRUNG KÊNH MT/KAS 49 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) TIÊU ĐÍCH  Đảm bảo sư diện 100% mặt hàng chuẩn listing Siêu thị  VANG ĐỎ – TRẮNG - CHAMP  VANG ĐÀ LẠT APEC 14th  DALAT WINE COLLECTION  Đảm bảo vật dụng POSMs đầy đủ chuẩn mực theo cấu trúc hình ảnh quy định  Thiết kế chuẩn trưng bày  Vật dụng quảng cáo/bá kèm theo  Phối hợp họat động Trade Marketing  Tập trung điểm bán nổ lực dựa vào “Bán ra” NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) 50 V GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG GIA TĂNG TRUYỀN THÔNG 51 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) CỤ THỂ GIAI ĐỌAN NGẮN HẠN 2008  TVC  Điều nghiên “Insight” người tiêu dùng  Hồân Đà Lạt làm chủ đạo : Vang – Tự tình Đà Lạt  Lựa chọn giai đọan “truyền điệp” : Lý tính sản phẩm chất lượng  Tình cảm  Phong cách  PR  Bài viết lý tính Vang & Sức khỏe & nghệ thuật ẩm thực  Nhắc nhỡ kiện trọng đại APEC tạo lực hấp cho sản phẩm Vang APEC 14th  Vang Đà Lạt & TP Hoa Đà Lạt 115 năm hình thành phác triển NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) 52 CỤ THỂ  PRINT-ADS  Khắc họa tình cảm chân phương – lãng mạn & sang người dùng Vang  Phác thảo hình ảnh cao cấp & tình cảm Vang Đà Lạt – TP Đà Lạt  Công cụ chủ đạo cho họat động nhắc nhỡ “ Vang Đà Lạt thông thường  Vang Đà Lạt đẳng cấp chuyên gia Vang  Events  Vang Đà Lạt TP Đà Lạt 115 năm  Tham gia Hội chợ choïn loïc 53 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) CỤ THỂ  Quảng cáo máy bay quốc nội quốc tế & sampling • • • •  Sân bay Resort Khách sạn Nhà Hàng cấp Tổ chức bán hàng nơi cao cấp • Sân bay, máy bay (quốc nội quốc tế) • Resort • Khách sạn • Nhà Hàng cấp 54 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) ĐỘ NHẬN BIẾT GIA TĂNG TRUYỀN THÔNG HTV/VTV/StarMovie (BTL/ATL) TVC Print-Ads Internet Tuổi trẻ, SGTT, (vnexpress/Dalatwine) 50 địa điểm Dalat wine boutique POSMs Bày hàng 18 Tỉnh thành lớn / năm 1000 cửa hiệu chuyên /siêu thị Siêu thị TÁC ĐỘNG thấp CH chuyên cao 55 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) KẾ HỌACH HÀNH ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 56 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) CẢM ƠN 57 NgoBinh -ThS.Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) ... bảo trợ nhãn hiệu Vang Đà Lạt  Vang Đà Lạt nhãn hiệu hình thành sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên Nhãn hiệu Vang cao cấp, sức khỏe & chân thành  Vang Đà lạt có nhãn hiệu riêng... nguy hiểm đến hình ảnh thương hiệu Vang Đà Lạt & Vang sản xuất Đà Lạt? ?? : Dabeco, Vónh Tiến… NgoBinh -ThS .Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) 23 III PHÂN TÍCH SWOT CẠNH TRANH  Vang Nước  Chiến lược... Cao không bị công dễ dàng hay chép  ? ?Hiệu chỉnh” tầm cao hình ảnh thương hiệu Vang Đà Lạt 19 NgoBinh -ThS .Marketing /ĐH Paris (Sorbonne) II MỤC TIÊU THƯƠNG HIỆU MỤC TIÊU  Thị phần NH (brand share)
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH MARKETING THƯƠNG HIỆU VANG ĐÀ LẠT,