0

Bộ đề thi thử Toán Ngữ văn Tiếng anh lần 1 (Ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2022_2023)

13 12 0
  • Bộ đề thi thử Toán  Ngữ văn Tiếng anh lần 1 (Ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2022_2023)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 17:39

Bộ đề thi thử Toán Ngữ văn Tiếng Anh lần 1 (Ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 20222023); Bộ đề Toán – Ngữ văn – Ngoại ngữ Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022 2023; Gmail 123locbonmuagmail.com Bộ đề thi thử lần 1 – Ngày thi 23 tháng 5 năm 2022 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 2023 Môn thi Toán Thời gian 120 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày thi 23 tháng 5 năm 2022 ĐỀ BÀI Câu 1 (2 0 điểm) Cho biểu thức Cho M = x 1 1 2.:PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THCS ………………..KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNĂM HỌC: 2022 2023Môn thi: Ngữ vănThời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 23 tháng 5 năm 2022ĐỀ BÀIPhần I. ĐỌC HIỂU (3 điểm)Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4Khi nói đến ước mơ của mỗi người thì điều đầu tiên cần phải xác định đó không phải là những mong ước viển vông mà chính là mục đích con người đặt ra và cố gắng phấn đấu để đạt đến trong cuộc đời mình.Đồng thời một yếu tố cũng hết sức quan trọng là cần phải xác định cách thức để đạt được mục đích đó, bởi không ai trong cuộc đời này lại không muốn đạt đến một điều gì đó. Sự khác biệt chính là ở phương thức thực hiện, cách thức đạt đến ước mơ của mỗi người và điều này sẽ quyết định “đẳng cấp” về nhân cách của mỗi người.Có người đi đến ước mơ của mình bằng cách trung thực và trong sáng thông qua những nỗ lực tự thân tột cùng. Đây là những người có lòng tự trọng cao và biết dựa vào sức của chính mình, tin vào khả năng của chính mình và sự công bằng của xã hội. Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm hơn chính là phương thế để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống.Chính vì vậy họ là những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi”, trở thành công cụ trong tay người khác hay giao phó tương lai của mình cho người khác. Sở dĩ như thế là bởi họ chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến, đồng thời cũng là những người xem phương tiện quan trọng như mục tiêu của cuộc đời mình.(Nguồn: Lê Minh Tiến, Đẳng cấp về nhân cách, http:tuoitre.vn)Câu 1(0.5 điểm). Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích.Câu 2(0.5 điểm). Tìm thành phần biệt lập trong câu văn sau và gọi tên thành phần ấy? “Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm hơn chính là phương thế để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống.”Câu 3 (1.0 điểm). Vì sao tác giả cho rằng: những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi” chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến?Câu 4 (1.0 điểm). Từ đoạn trícPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THCS ………………..KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNĂM HỌC: 2022 2023Môn thi: Ngữ vănThời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 23 tháng 5 năm 2022ĐỀ BÀIPhần I. ĐỌC HIỂU (3 điểm)Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4Khi nói đến ước mơ của mỗi người thì điều đầu tiên cần phải xác định đó không phải là những mong ước viển vông mà chính là mục đích con người đặt ra và cố gắng phấn đấu để đạt đến trong cuộc đời mình.Đồng thời một yếu tố cũng hết sức quan trọng là cần phải xác định cách thức để đạt được mục đích đó, bởi không ai trong cuộc đời này lại không muốn đạt đến một điều gì đó. Sự khác biệt chính là ở phương thức thực hiện, cách thức đạt đến ước mơ của mỗi người và điều này sẽ quyết định “đẳng cấp” về nhân cách của mỗi người.Có người đi đến ước mơ của mình bằng cách trung thực và trong sáng thông qua những nỗ lực tự thân tột cùng. Đây là những người có lòng tự trọng cao và biết dựa vào sức của chính mình, tin vào khả năng của chính mình và sự công bằng của xã hội. Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm hơn chính là phương thế để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống.Chính vì vậy họ là những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi”, trở thành công cụ trong tay người khác hay giao phó tương lai của mình cho người khác. Sở dĩ như thế là bởi họ chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến, đồng thời cũng là những người xem phương tiện quan trọng như mục tiêu của cuộc đời mình.(Nguồn: Lê Minh Tiến, Đẳng cấp về nhân cách, http:tuoitre.vn)Câu 1(0.5 điểm). Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích.Câu 2(0.5 điểm). Tìm thành phần biệt lập trong câu văn sau và gọi tên thành phần ấy? “Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm hơn chính là phương thế để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống.”Câu 3 (1.0 điểm). Vì sao tác giả cho rằng: những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi” chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến?Bộ đề thi thử Toán Ngữ văn Tiếng Anh lần 1 (Ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 20222023); Bộ đề Toán – Ngữ văn – Ngoại ngữ Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022 2023; Bộ đề: Toán – Ngữ văn – Ngoại ngữ - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022-2023 Bộ đề thi thử lần – Ngày thi 23 tháng năm 2022 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS ……………… ĐỀ THI THỬ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2022- 2023 Môn thi: Tốn Thời gian: 120 phút ( khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 23 tháng năm 2022 ĐỀ BÀI Câu (2.0 điểm)  x    +  :  x -   x - x - x   x 1 Cho biểu thức Cho M =  với x  0, x  1) Rút gọn M 2) Tìm x cho M > Câu (2.0 điểm) 1) Tìm a, b, biết đồ thị hàm số (d): y = ax + b song song với đường thẳng (d’): y = -3x + qua điểm B thuộc Parabol (P): y = 2) Giải hệ phương trình x có hoành độ -2  x  y  4  x  y  Câu (2.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): y = 2x - m +1 parabol (P): y = x 1) Tìm m để đường thẳng (d) qua điểm A(-1; 3) 2) Tìm m để (d) cắt (P) hai điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) cho x1 x  y1 + y   48  Câu (3,0 điểm) Cho đường trịn tâm (O) đường kính AB Vẽ dây cung CD vng góc với AB I (I nằm A O) Lấy điểm E cung nhỏ BC ( E khác B C ), AE cắt CD F Chứng minh rằng: 1) BEFI tứ giác nội tiếp đường tròn 2) AE.AF = AC2 3) Khi E chạy cung nhỏ BC tâm đường trịn ngoại tiếp ∆CEF thuộc đường thẳng cố định Câu (1,0 điểm) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a  b  3ab  12ab 2 Tìm giá trị lớn biểu thức P  a b ab Hết Gmail: 123locbonmua@gmail.com Bộ đề: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022-2023 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS ……………… ĐỀ THI THỬ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2022- 2023 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 23 tháng năm 2022 ĐỀ BÀI Phần I ĐỌC HIỂU (3 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu từ câu đến câu Khi nói đến ước mơ người điều cần phải xác định khơng phải mong ước viển vơng mà mục đích người đặt cố gắng phấn đấu để đạt đến đời Đồng thời yếu tố quan trọng cần phải xác định cách thức để đạt mục đích đó, khơng đời lại khơng muốn đạt đến điều Sự khác biệt phương thức thực hiện, cách thức đạt đến ước mơ người điều định “đẳng cấp” nhân cách người Có người đến ước mơ cách trung thực sáng thơng qua nỗ lực tự thân Đây người có lịng tự trọng cao biết dựa vào sức mình, tin vào khả cơng xã hội Đối với họ, mục tiêu chưa điều họ quan tâm, họ quan tâm phương để đạt đến mục tiêu sống Chính họ người không chấp nhận sống thân phận “tầm gửi”, trở thành công cụ tay người khác hay giao phó tương lai cho người khác Sở dĩ họ tự hào với thân họ làm đạt đến, đồng thời người xem phương tiện quan trọng mục tiêu đời (Nguồn: Lê Minh Tiến, Đẳng cấp nhân cách, http://tuoitre.vn) Câu 1(0.5 điểm) Chỉ phương thức biểu đạt đoạn trích Câu 2(0.5 điểm) Tìm thành phần biệt lập câu văn sau gọi tên thành phần ấy? “Đối với họ, mục tiêu chưa điều họ quan tâm, họ quan tâm phương để đạt đến mục tiêu sống.” Câu (1.0 điểm) Vì tác giả cho rằng: người không chấp nhận sống thân phận “tầm gửi” tự hào với thân họ làm đạt đến? Câu (1.0 điểm) Từ đoạn trích trên, rút học có ý nghĩa em? Phần II LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm): Từ nội dung phần Đọc hiểu, em viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn cách thức đạt đến ước mơ người Câu (5,0 điểm): Cảm nhận em chuyển biến tâm tư người lính qua thơ Ánh trăng Nguyễn Duy Bài thơ gợi cho em học cách sống cá nhân? Hết -Gmail: 123locbonmua@gmail.com Bộ đề: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022-2023 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS ……………… ĐỀ THI THỬ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2022- 2023 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm phần, 04 trang) Ngày thi: 23 tháng năm 2022 PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm ) I Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với từ lại A smile B kind C polite D silly A watched B cooked C finished D managed A too B food C blood D soon II Chọn từ có trọng âm rơi vào vị trí khác so với từ cịn lại A cover B injection C condition D contact A weather B typhoon C highland D ladder PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG ( 4.0 điểm ) I Cho dạng từ ngoặc để hoàn thành câu sau 6.My brother (listen)……………… to music every night Yesterday when I came to see Peter, he (do) .his homework Mr Mathew wishes all students (be)……………… always strong to study better So far, Mr John (write)…………………… one hundred books 10 Tim always (blame)…………….…… his faults on the others II Chọn đáp án số A, B, C D để hoàn thành câu sau 11 My house _in 1986 A is built B was building C was built D has been built 12 The doctor _me not to stay up too late at night A advised B suggested C insisted D forced 13.Tomorrow we'll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, comes from Malaysia A who B whom C whose D that 14 We have learnt English 2001 A for B since C in D during 15 It's very hot today I wish I _on the beach now A am B was C were D had been 16 When he lived in the city, he _to the theater twice a week A uses to go B has gone C used to go D was going 17 Nobody went to the party, _? A does he B they C didn’t they D did they 18 It is nearly months _he visited his parents A while B during C since D when 19 If we _enough time, we’ll study this exercise more carefully A will have B have C had D would have 20 - Thank you very much.- A Welcome you! B Don’t mention it C That’s good! D Nothing impossible! III Cho dạng từ ngoặc để hoàn thành câu sau 21 Elvis Presley was a …………………… pop singer (FAME) 22.This road is much ……………………………than I thought ( LENGTH) Gmail: 123locbonmua@gmail.com Bộ đề: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022-2023 23.If you want to …… your English, we can help you (IMPROVEMENT) 24.Fashion ………………………… want to change the traditional ao dai (DESIGN) 25 Women nowadays have more to participate in social activities (FREE) PHẦN C- ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) I Đọc đoạn văn điền vào khoảng trống từ thích hợp acceptance confidence stage emotionally won Will Smith Apology Actor Will Smith apologized to comedian Chris Rock for slapping him at the Academic Adwards show Mr Smith walked onto the (26) and slapped Mr Rock around the face Rock was presenting the ceremony He made a joke about Smith’s wife, Jada The joke was her appearing in an imaginary movie in which the lead role has no hair Ms Smith suffers from a hair loss condition This makes many women feel stress and lose (27) In his apology, Will Smith said: “A joke about Jada’s medical condition was too much for me to bear, and I reacted (28) ” Soon after the slapping incident, Will Smith (29) the Oscar for Best Actor for the movie “King Richard” He played the father of tennis starts Serena and Venus Williams In his (30) speech, Mr Smith apologized to the Academy and everyone watching around the world He apologized to Rock a day later He said: “I would like to publicly apologize to you, Chirs I was out of line and I was wrong I am embarrassed There is no place for violence in a world of love and kindness.” II Đọc đoạn văn chọn từ thích hợp từ cho để điền vào khoảng trống CULTURE SHOCK Many people dream of living in a foreign country It can be an amazing experience for those (31) _are willing to settle down in a new place (32) _, there’s one potential problem you should be aware of: culture shock Culture shock is the feeling we get from living in a place that is so different to where we grew up that we are not sure how to deal with it Societies are (33) _in many different ways Customs and traditions can be very different and that can sometimes make it difficull to get on with (34) _people who might not approve of things you and might object to things you say You might be banned from doing things in another country that are perfectly legal in your own (35) example, in Singapore people can be forced to pay a large fine just for dropping rubbish Eventually, though, most people who live abroad fall in love with their adopted country and learn to accept its differences 31 A who B whose C which D what 32 A Although B Therefore C Moreover D However 33 A organized B organize C organization D organizing 34 A local B foreign C overseas D strange 35 A From B By C With D For III Đọc đoạn văn chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi theo sau Gmail: 123locbonmua@gmail.com Bộ đề: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022-2023 Football, or soccer in the U.S, dates back to 2500 B.C with the Chinese game of tsu chu The spin we know today originated from Britain Today, more than 120 million players over the globe participate in the game, making soccer the world's spirit So, why is soccer so popular? Maybe it's the feeling that the team on the field is your team; their win is your victory, and their loss is your defeat Or maybe it is the games international quality In countries like France, England, Spain, Brazil, major teams have players from many different nations, and these clubs now have fans all over the world Or perhaps it's the promise of great wealth A number of professional soccer players, including Cameroon's Samuel Eto'o and Portugal's Cristiano Rolnado, come from poor families, today, both of these players make millions of euros every year However, ultimate; the main reason for its universal appeal may be this: It’s a simple game - It can be played anywhere with anything - a ball, a can or even some bags tied together And any one can play it In the mid-1800s, European colonists brought the game to Africa Early matches were first played in the Soulh African cities of Cape Town in 1862: Today, some of the game's best players come trom African nations and all over the continent, thousands of soccer academics now recruit boys from poorer cities and towns to play the game Their dream is to join a national team or one of the big clubs in Europe someday For some, the dream comes true, but for most, it doesn’t 36 What is the main topic of the passage? A How African soccer began B The history of soccer C The popularity of soccer D Soccer clubs 37 According to the pasage, where did the sport football or soccer that we know today originate from? A Britain B America C Portugal D China 38 In the second paragraph, which of these is NOT given as a possible reason for soccer’s popularity? A The possibility of earning more money B The number of soccer games shown on TV C Well-known players from many different countries D The team spirit among players 39 What does the author mean by "It’s a simple game" in paragraph 3? A The rules are not difficult for people to understand B You can play it anywhere with anything C There are many local versions of soccer D You need to have the ability to play soccer well 40 What does the word “some” in the last sentence of paragraph refer to? A cities and towns B poor boys C national teams D big clubs PHẦN D: VIẾT (2,0 điểm) I Viết lại câu gợi ý cho nghĩa câu không thay đổi 41 Emily is sick today, so she can't go to school  Were Emily ………………………………………………………………… Gmail: 123locbonmua@gmail.com Bộ đề: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022-2023 42 "Are you having a wonderful time here?", the teacher asked me  The teacher asked me if …………………………………………… 43 It was such a difficult exercise that we couldn't it  The exercise was …………………………………………………………………… 44 He is sorry he is not able to speak English well  He wishes …………………………………… 45 Tom passed the test easily  Tom had no ……………………………………………………………………… II Sử dụng từ cho ngoặc để viết lại câu cho nghĩa không đổi so với ban đầu 46 The news was very informative I listened to it last night (WHICH)  The news ……………………………………………………………………… 47 The last time we saw the film was 10 years ago (SINCE)  It ………………………………………………………………………………… 48 A lot of children and old people have to go to hospitals these days because the weather was hot (DUE TO)  A lot of children and old people ……………………………………………… 49 People say that he will be sent abroad to study (TO)  He …………………………………………………………………………… 50 Peter runs the fastest in the class, doesn’t he? (THEY)  Nobody ……………………………………………………………………… THE END - Gmail: 123locbonmua@gmail.com Bộ đề: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022-2023 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN Câu Ý Nội dung  Điểm 2.0 x  x -1 x- x Với x  0, x  M =    : x ( x - 1)     x  x -1 = (1.5) = = x-1 x  :   x -1  x +1  x -1    +  :     x + x - 1 x -1  x -1  x +1 =   x +1 x-1 x  +  x -1   x - 1  x -1   x +1     x +1 x +1 x-1 x 0.75 0.25 0.25 x-1 Vậy với x  0, x  Thì M= x (0.5) 0,25 M >  x - > (vì x > nên x > 0)  x > (thoả mãn) ’ 0.5 -Điều kiện để đường thẳng (d) song song với (d ): (1,0) 0,25  a  3  b  -Ta có x B = -  YB  Do đường thẳng (d) qua điểm B(-2;2) Thay tọa độ điểm B vào (d) ta tìm b =8 (TM b  5) Vậy a= - 3; b = hay (d): y = - 3x +  x  y  4 x  y  Giải hệ phương trình  (1,0) 0,5 0.25 0.5 6 x  y  12 7 x  7   x  y  x  y   x  1  x  1     y   y  2 0.25 0.25  x  1  y  2 Vậy hệ phương trình có nghiệm là:  3 (1,0) Vì (d) qua điểm A(-1; 3) nên thay x = -1 y = vào hàm số y = 2x – m + ta có 2.(-1) – m +1 =  -1 – m =  m=-4 Vậy m = - (d) qua điểm A(-1; 3) Gmail: 123locbonmua@gmail.com 0.25 0.25 0.25 0.25 Bộ đề: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh - Tài liệu ôn thi vào lớp 10 –THPT năm học 2022-2023 Hoành độ giao điểm (d) (P) nghiệm phương trình: x  x  m   x  x  2m   (1) ; Để (d) cắt (P) hai điểm phân biệt (1) có hai nghiệm phân biệt   '    2m   m  (1,0) Vì (x1; y1) (x2; y2) tọa độ giao điểm (d) (P) nên x1; x2 nghiệm phương trình (1) y1 = x1  m  , y = x2  m  Theo hệ thức Vi-et ta có x1 + x = 4, x1x = 2m-2 Thay y1,y2 vào: x x  y +y   48  0,25 0.25 0,25 0.25 có x x  2x +2x -2m+2   48   (2m - 2)(10 - 2m ) + 48 =  m - 6m - =  m = -1(thỏa mãn m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử Toán Ngữ văn Tiếng anh lần 1 (Ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2022_2023),