0

Phân tích hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật

26 1 0
  • Phân tích hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 08:34

Slide 1 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP GIÁO TRÌNH 2 Đề tài “Phân tích hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật” GVHD Th S Đoàn Thị Ngọc Thúy Nhóm sinh viên thực hiện Đỗ Việt Anh 633002 Chúc Thị Hường 633007 Nguyễn Thị Thu Trang 633012 Khorn Khuen 633015 KẾT CẤU ĐỀ TÀI PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU II MỞ ĐẦU I KẾT LUẬN III TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong bối cảnh nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, với cơ chế t. HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP GIÁO TRÌNH Đề tài: “Phân tích hoạt động bán hàng công ty TNHH sản xuất thương mại hạt giống Việt Nhật” GVHD: Th.S Đồn Thị Ngọc Thúy Nhóm sinh viên thực hiện: Đỗ Việt Anh- 633002 Chúc Thị Hường- 633007 Nguyễn Thị Thu Trang- 633012 Khorn Khuen- 633015 KẾT CẤU ĐỀ TÀI I MỞ ĐẦU II PHẦN III KẾTQUẢ QUẢNGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU KẾT KẾT LUẬN TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU CHUNG Phân tích hoạt động bán hàng đánh giá thực trạng hoạt động bán hàng công ty ,trên sở đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động bán hàng công ty MỤC TIÊU CỤ THỂ  Góp phần hệ thống hóa sở lý luận hoạt động bán hàng  Phân tích, đánh giá hoạt động bán hàng công ty TNHH sản xuất thương mại hạt giống Việt Nhật CƠ SỞ LÝ LUẬN Nội dung hoạt động bán hàng Khái niệm bán hàng Vai trò hoạt động bán hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY  Giới thiệu cơng ty:  Tên cơng ty: Công ty TNHH sản xuất thương mại hạt giống Việt Nhật  Địa chỉ: Số nhà 283 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Ngành nghề kinh doanh Sản xuất kinh doanh loại hạt giống Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG HÀNH CHÍNH KHO SẢN XUẤT (Nguồn: Phịng Hành Chính) Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức công ty TNHH sản xuất thương mại hạt giống Việt Nhật TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CƠNG TY TÌNH HÌNH TÀI SẢN NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY 2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu Kế hoạch bán hàng Quy trình bán hàng Các sách bán hàng Kết tiêu thụ sản phẩm Kế hoạch bán hàng 3415.7 2225.3 3376.5 2300 2131.75 1200 1356 1234 980 897 678 Năm 2018 580 Năm 2019 Rau nhiệt đới Rau ôn đới Năm 2020 Ngô Rau ăn Biểu đồ kế hoạch tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020 Quy trình bán hàng Tìm kiếm nhu cầu Lên kế hoạch chuẩn bị Tiếp cận khách hàng Giới thiệu sản phẩm Tiếp nhận ý kiến phản hồi Quy trình bán hàng cá nhân Chốt đơn hàng Chăm sóc khách hang sau mua Xử lý đơn hàng Xác nhận đơn hàng Quy trình bán hàng qua đại lý Chăm sóc KH sau mua Bán hàng Các sách bán hàng • Chủng loại • Bao gói sản phẩm quy cách đóng • Giá theo sản phẩm • CK thương mại • CK tốn Chính sách sản phẩm Chính sách giá Chính sách xúc tiến Chính sách phân phối • Quảng cáo • Quan hệ cơng chúng • Kênh gián tiếp • Kênh trực tiếp   • • • •  Chủng loại: Phong phú đa dạng với nhóm chính: Rau nhiệt đới Rau ơn đới Rau ăn Ngơ Kiểu hình đẹp thu hút thị hiếu khách hàng  Bao gói: Bao bì sản phẩm thiết kế túi nhựa chống ẩm chống mốc, thiết kế đẹp mắt Về quy cách đóng gói: sản phẩm đóng theo nhiều khối lượng khác 5g, 10g, hay 100g, 1kg Chính sách giá Tên sản phẩm BÍ đao chanh lai F1 Quy cách (g) 20 10 150 Bí đỏ hạt đậu lai F1 Khổ qua VN 84 Giá Bán (ngàn đồng) 20 100 25 100 250 - Giá bán theo dòng sản phẩm khối lượng đóng: khối lượng đóng gói lớn giá bán đơn vị khối lượng thấp - Chiết khấu thương mại: Áp dụng cho đối tượng đại lý bán buôn bán lẻ - Chiết khấu toán: Giảm giá trị tốn dao động từ 5-10% để khuyến khích khách hàng toán nhanh thu hồi sớm khoản nợ khó địi Chính sách phân phối • Phân phối trực tiếp: • Phân phối gián tiếp: Chính sách xúc tiến  Quảng cáo: Qua website phương tiện thông tin đại chúng như: Facebook, zalo, youtube,… để khách hàng theo dõi danh mục sản phẩm, thông tin thị trường, giới thiệu công ty  Quan hệ cơng chúng Hằng năm, cơng ty có hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nông dân vùng lũ ổn định sản xuất sau thiên tai vật tiền mặt, hay ủng hộ quỹ chống dịch Covid-19… Kết tiêu thụ sản phẩm 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Rau nhiệt đới Rau ôn đới Năm 2018 SL (g) Ngô Năm 2019 SL (g) Năm 2020 SL Rau ăn S: Sản phẩm đa dạng chủng loại, mẫu mã kiểu dáng đẹp Giá bán hợp lý,linh hoạt phù hợp với nhu cầu cảu khách hàng W:Chưa khai thác thị trường vùng lân cận Quy trình quản lý cửa hàng, đại lý, nhân viên tiếp thị chưa mang tính chuyên nghiệp cao SWOT T: Thị hiếu nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi, khách hàng ngày khó tính việc lựa chọn sản phẩm, mẫu mã Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng dẫn đến giá thành sản phẩm tăng O: Việt Nam nước nông nghiệp chiếm đa số cao nên nhu hạt giống cao Nhu cầu thị trường đa dạng Tiềm phát triển quận huyện ngoại thành tỉnh cao Đề xuất giải pháp Hoàn Hồn thiện sách sản phẩm: Cải Cải tiến quy trình trình đóng đóng gói, gói, chế chế biến, biến, sấy sấy để hạt giống giống không không bị lẫn vào vào nhau Bao bì bì nên nên phối phối hợp hợp màu màu sắc sắc để để logo logo tên tên công công ty không bị bị mờ mờ nhạt nhạt so so với với màu màu nền và tên sản sản phẩm Hồn thiện sách giá: Xây dựng giá sản phẩm cho hợp lý, linh hoạt Cơng ty nên có sách bán hàng trả chậm, chịu cước vận chuyển Hồn thiện sách phân phối: Tăng cường giám sát hoạt động tiêu thụ kênh phân phối, đề tiêu mức tiêu thụ để đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Hoàn thiện sách xúc tiến: Hồn thiện hệ thống trang web bán hàng công ty, tăng cường hoạt động quảng cáo trực tuyến Thường xuyên tham gia hội chợ triển lãm, … Kết luận Mục tiêu đạt được:  Nắm rõ lý luận hoạt động bán hàng  Tìm hiểu thực tiễn hoạt động bán hàng doanh nghiệp  Đề xuất giải pháp cho cơng ty nhằm hồn thiện quy trình bán hàng   Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn, doanh thu có tăng phát sinh nhiều loại chi phí lớn dẫn tới chưa có lợi nhuận Ngồi ra, cơng ty chưa hồn thành tiêu kế hoạch đưa ... bán hàng công ty MỤC TIÊU CỤ THỂ  Góp phần hệ thống hóa sở lý luận hoạt động bán hàng  Phân tích, đánh giá hoạt động bán hàng công ty TNHH sản xuất thương mại hạt giống Việt Nhật CƠ SỞ LÝ... thương mại hạt giống Việt Nhật TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CƠNG TY TÌNH HÌNH TÀI SẢN NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu Kế hoạch bán hàng. .. THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU CHUNG Phân tích hoạt động bán hàng đánh giá thực trạng hoạt động bán hàng công ty ,trên sở đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động bán hàng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật,