0

Kế toán tiền lương và các khoản trớch theo lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ thuận phong

51 2 0
  • Kế toán tiền lương và các khoản trớch theo lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại   dịch vụ thuận phong

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:12

Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê TMục lục ` Phần I: Đặc điểm chung công ty cổ phần SX TM dịch vụ Thuận Phong I: Tình hình công ty cổ phần sản xuất th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong Quá trình hình thành phát triển đơn vị Điều kiện, tự nhiên, kinh tế xà hội 2.1.Điều kiện tự nhiên 2.2 Điều kiện xà hội Đặc điểm tổ chức máy quản lý 3.1 Chức nhiệm vụ bộmáy quản lý 3.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Đánh giá chung thuận lợi khó khăn trình sản xuất kinh doanh đơn vị 4.1 Thuận lợi 4.2 Khó khăn II Kết sản xuất kinh doanh năm 2006 Tóm tắt kết quản sản xuất kinh doanh Tình hình tài công ty 2.1 Bảng cân đối kế toán 2.2 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Thuyết minh báo cáo tài Phần II: Chuyên đề tổ chức công tác kế toán tiềnl-ơng công ty CP SX TM DV Thuận Phong I: Những vấn đề lý luận chung kế toán tiền l-ơng Tính cấp thiết, vị trí, vai trò kế toán tiền l-ơng Mục tiêu đối t-ợng thực tập kế toán tiền l-ơng Phạm vi giới hạn thực tập Kết cấu chuyên đề II: Cơ sở khoa học thực tiễn C¬ së khoa häc………………………………………………………… C¬ së thùc tiƠn ………………………………………………………… III: Nội dung kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Thực trạng công tác kế toán công ty CPSX TM DV Thuận Phong 1.1 Tình hình tổ chức máy kế toán 1.2 Đặc điểm tổ chức kế toán công ty Thực tế công tác tổ chức kế toán công ty ty CPSX TM DV Thuận Phong 2.1 Thu nhập ng-ời lao động 2.2 Hạch toán tiền l-ơng công ty 2.3 Tính l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty 2.4 Hạch toán tiền l-ơnng khoản trích theo l-ơng Nhận xét kiến nghị 3.1 Nhận xét 3.2 KiÕn nghÞ IV: KÕt ln HS:Mai ThÞ Thanh Hun Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê V Tài liệu tham khảo LI M U ***-Trong kinh tế mở nay, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh mong muốn có lợi nhuận tối ưu Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải có đối sách phù hợp, tìm cách tiết kiệm chi phí Một khoản mục chi phí mà doanh nghiệp quan tâm đến chi phí nhân cơng – phần trị giá sức lao động công nhân viên tiêu hao cho sản xuất Chi phí biểu qua tiền lương mà chủ doanh nghiệp phải trả cho công nhân viên Tiền lương phạm trù kinh tế phức tạp có vai trị quan trọng q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó chi phí doanh nghiệp đồng thời ích lợi kinh tế người lao động Việc hạch tốn xác chi phí tiền lương có ý nghĩa sở cho việc xác định đầy đủ chi phí nhân cơng doanh nghiệp, đồng thời tạo nên công phân phối tiền lương người lao động Có thể nói, kế tốn tiền lương công cụ quản lý doanh nghiệp Tùy theo điều kiện hoạt động, đặc điểm sản xuất kinh doanh khác mà doanh nghiệp có p hương thức k ế toán khác Song doanh nghiệp cần phải thực công tác quản lý, k ế tốn tiền lương khoản trích theo lương cách hợp lý, có hiệu phù hợp Để từ có biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao suất lao động nhằm đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp thu nhập ổn định cho người lao động Qua thời gian thực tập Công ty em tiếp cận với thực tế kế tốn quản lý tiền lương cơng ty Em cố gắng kết hợp kiến thức học nhà trường với kiến thức thực tế hồn thành chun đề với đề tài: “ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương C«ng ty Cổ phần sản xuất th-ơng mại - dịch vụ Thn Phong" HS:Mai ThÞ Thanh Hun Báo cáo thực tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê PHN 1- Giới thiệu chung Công ty Cổ phần sản xuất th-ơng mại - dịch vụ Thuận Phong I Tình hình công ty cổ phần sản xuất th-ơng mại dịch vụ thuận phong 1.Quá trình hình thành phát triển công ty - Công ty Công ty Cổ phần sản xuất th-ơng mại - dịch vụ Thuận Phong doanh nghiệp cổ phần thuộc Sở kế hoạch đầu t- Hà Nội - thành phố Hà Nội - Giấy chứng nhận đ-ợc đăng ký kinh doanh số 01033004558 Sở kế hoạch - Đầu t- thành phố Hà Nội cấp ngày 14/6/2004 Thay đổi đăng ký lần ngày 08/8/2006 - Đăng ký mà số thuế: 0101506459do cơc th Thµnh Hµ Néi cÊp 13/7/2004 - Trụ sở chính: Số 85 phố Tôn Đức Thắng - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Tel: (04) 732 4052 - Fax: (04)7324052 Mobie: 0913050068 Năm 1997, 03 thành viên hợp tác kinh doanh, trình kinh doanh tích luỹ đ-ợc nhiều kinh nghiệm nhu cầu phát triển, mở rộng thị tr-ờng ngành, nghề kinh doanh yêu cầu quản lý Nhà n-ớc năm 2004 thành viên định thành lập: Công ty - sản xuất - th-ơng mại - dịch vụ Thuận Phong Ngày công ty cổ phần sản xuất - th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong đà có b-ớc tiến v-ợt bậc, trở thành công ty đa ngành, đa nghề với đội ngũ nhân viên trẻ đ-ợc dìu dắt cán nhiều kinh nghiệm hoạt động động theo cấu OPEN * Ngành nghề kinh doanh kinh doanh : Cùng với phát triển mạnh mở rộng quy mô chất l-ợng công ty cổ phần sản xuất th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong đem đến cho đối tác n-ớc HS:Mai Thị Thanh Huyền Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê tin t-ởng vào khả trình độ thị phần mở rộng với niềm tin đối tác uy tín - Là nhà cung cấp uy tín cho hÃng thiết bị điện tử, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị giám sát, thiết bị công nghệ cao, thiết bị xác, thiết bị sản phẩm xây dựng, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng - Xây dựng dân dụng công nghệp giao thông, san lấp mặt kinh doanh bất động sản - Đ-ợc uỷ quyền lắp đặt bảo trì hÃng thang máy Mitsubishi cho công trình định Việt Nam - Là nhà phân phối miền bắc gỗ thông trắng cho hÃng Tonko Canada với tiêu chí: Việc cân lợi ích ng-ời bán ng-ời mua cầu nối cho doanh nghiệp "Ph-ơng châm Thuận Phong h-ớng quyền lợi phía khách hàng" - Đầu t- thêm thiết bị đại đáp ứng nhu cầu công việc vẵng mở rộng quy mô theo xu h-ớng phát triển chiều rộng chiều sâu công ty - Tăng c-ờng đào tạo nâng cao trình độ cho toàn tập thể cán công nhân viên ngang tầm với phát triển xu h-ớng hội nhập quốc tế, hiệu công việc cải thiện suất tốt củng cố mở rộng hoàn thiện thành hệ thống văn phòng đại lý để ngày mang lại tiện ích phục vụ chu đáo - Mở rộng quan hệ với đối tác n-ớc n-ớc Điều kiện tự nhiên kinh tế xà hội 2.1 Điều kiện tự nhiên: - Trụ sở chính: Số 85 phố Tôn Đức Thắng - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Tel: (04) 732 4052 - Fax: (04)7324052 - Trơ së 2: Phßng 308 số 14 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội HS:Mai ThÞ Thanh Hun Báo cáo thực tập tốt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê Do trụ sở công ty nằm gần trung tâm Thành phố Hà Nội nên tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trình hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài công ty có kho hàng Nhà máy thức ăn gia súc Hà Lan Địa điểm:Khu công nghiệp Phố Nối H-ng Yên 2.2 Điều kiện xà hội Công ty Cổ phần sản xuất th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong tích cực đẩy mạnh quảng bá hình ảnh sản phẩm đến ng-ời tiêu dùng Tăng c-ờng đầu t- thêm máy móc trang thiết bị đại đáp ứng cho nhu cầu công việc Giữ vững mở rộng quy mô theo xu h-ớng phát triển chiều rộng chiều sâu Tăng c-ờng đào tạo nâng cao trình độ, nhận thức cho toàn thể cán công nhân, hiệu công việc cải thiện suất tốt ngành xây dựng, sản phẩm trang trí Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 3.1 Chức nhiệm vụ máy quản lý Hin nay, c cấu tổ chức cơng ty cổ phần s¶n xt th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong thc hin ch độ chủ tịch HĐQT, Giám đốc, hai P Giám đốc phòng ban ( sơ đồ 2.1 ) Ban lãnh đạo Công ty : Chủ tịch HĐQT : Nguyễn Văn Thành Giỏm c Cụng ty : ụng Nguyễn Văn Tuấn PG Cụng ty : ụng Ngô Anh Tuấn PG Cụng ty : B Lê Thuý Hà Phũng Kỹ Thuật Và Bảo Hành: Cập nhật thông tin khoa học kỹ thuật, Nghiên cứu, Đề xuất giải pháp công nghệ ứng dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Kết hợp với đơn vị liên doanh th iết kế, triển khai, thi công, giám sát làm hồn cơng cơng trình Viễn thơng mà cơng ty thực Tư vấn, chăm sóc khách hàngvà thực dịch vụ sau bán hàng, đảm HS:Mai ThÞ Thanh HuyÒn Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD :Phạm Thị Thanh Lê bo phc v khỏch hng mt cách tốt Nghiên cứu, chế thử sản p hẩm mà công ty chế tạo vv Tuyển dụng, đào tạo xếp nguồn nhân lực cho công ty Phòng Kinh Doanh : Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh lên p hương án triển khai kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công ty Maketting, kinh doanh dự án CNTT, ĐTVT,đo lường, điều khiển tự động hóa, truyền hình, thiết bị bảo hộ lao động, …vvv Thực nhiệm vụ xuất nhập hàng hóa, thiết bị cho dự án mà công ty thực nhập ủy thác thiết bị mà cơng ty khác u cầu Phịng tài kế tốn : Thực hiển chức tài cơng ty, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Các đơn vị liên doanh : Phối hợp với công ty lên kế hoạch triển khai dự án m thc hin 3.2 Sơ đồ tổ chức máy qu¶n lý SƠ ĐỒ 3.1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MY QUN Lí CA CễNG TY cổ phàn sản xuất - th-ơng mại dịch vụ Thụân Phong CH TCH HĐQT GIÁM ĐỐC CÔNG TY PGĐ CÔNG TY CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH PGĐ CƠNG TY PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN HS:Mai ThÞ Thanh Hun PHỊNG KINH DOANH PHỊNG KỸ THUẬT VÀ BẢO HÀNH Báo cáo thực tập tốt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê Đánh giá chung thuận lợi khó khăn trình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị 4.1 Thuận lỵi Trong năm vừa qua, cơng ty cổ phần sản xuất th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong ó không ngừng phát triển, lớn mạnh số lương chất lượng công ty liên doanh vớu 06 đơn vị khác thực triển khai cơng trình ( lắp đặt hệ thống vi ba cho BBCVT ), cung cấp, lắp đặt thiết bị viễn thông thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng cho số đơn vị dự án công ty thực đối tác đánh giá cao chất lượng tiến độ thực Công ty đà có quan hệ đối tác với hầu hết công ty có uy tín ngành nghề mà Thuận Phong kinh doanh Mối quan hệ đ-ợc thể rộng tới thành phố, thị xà tỉnh thành Mối quan hệ phát triển bền vững khả phục vụ khách hàng ngày chu đáo hơn, cu ng cấp hàng hoá nh- dịch vụ hậu mÃi sau bán hàng Cùng với phát triển mạnh mẽ quy mô chất l-ợng, công ty Cổ phần sản xuất th-ơng mại dịch vụ thuận Phong đem đến cho đối tác n-ớc tin t-ởng vào khả trình độ, thị phần mở rộng với niềm tin đối tác uy tín Là nhà cung cấp uy tín cho hÃng thiết bị điện, điện tử, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị giám sáthị tr-ờng thiết bị công nghệ cao, thiết bị xác, thiết bị sản phẩm xây dựng, thiết bị văn phòng 4.2 Khó khăn Do công ty doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề nên tập trung phát triển ngành nghề lĩnh vực Mặc dù đội ngũ nhân viên công ty có trình độ lực nh-ng đa số nhân lực trẻ, ch-a có nhiều kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn công việc Kho hàng công ty phí thuê kho bÃi tốn kém, gặp khó khăn công tác điều chuyển nguyên vật liệu hàng hoá HS:Mai ThÞ Thanh Hun Báo cáo thực tập tốt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê II kết phục vụ sản xuất KINH DOANH công ty Tóm tắt kết sản xuất kinh doanh năm 2006 Đơn vị : Đồng Năm Chỉ tiêu 2005 Tỷ lệ 2006 2005 2006 Tổng doanh thu 124 102 975 252 118 579 176 919 100 % 95,55% Giá vốn hàng bán 107 022 165 726 101 580 286 486 100 % 94,92% Tổng chi phí 16 453 836 396 16 437 037 876 100 % 99,98% Tổng LN trước thuế 629 973 130 124 728 562 100 % 179,39% Thuế THDN phải nộp 200 631 402 168 272 801 100 % 86,87% Lợi nhuận sau thuế 426 341 728 956 455 744 100 % 224,34% 300 000 100 % 109,52% Thu nhập BQ 1n/tháng 100 000 Mặc dù tổng doanh thu năm 2006 giảm xuống thấy lợi tức trước thuế tăng 79,39% so với năm 2005 Nguyên nhân giá vốn hàng bán tổng doanh thu giảm 0,67% so với năm 2005 Tình hình tài công ty 2.1 Bảng cân đối kế toán BNG CN I K TON ( 12/2006 ) ( ĐVT : ĐỒNG ) Tài sản A Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Mã số Số đầu năm Số cuối năm 100 35,440,405,890 3,130,510,816 I.Tiền mặt 110 11,614,833,076 22,494,875,989 Tiền mặt quỹ 111 2,277,248,617 Tiền gửi ngân hàng 112 9,337,584,459 21,708,671,649 II Các khoản phải thu 130 13,659,835,816 30,694,004,026 Phải thu khách hàng 131 HS:Mai ThÞ Thanh Hun 786,204,340 5,830,486,905 15,724,702,628 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD :Phạm Thị Thanh Lê Tr trc cho ngi bỏn 132 Thuế GTGT khấu trừ 133 Các khoản phải thu khác 138 3,979,315,129 2,511,741,728 III Hàng tồn kho 140 6,231,409,762 4,158,709,994 Công cụ dụng cụ 143 Hàng hóa tồn kho 146 6,019,997,298 4,075,258,446 IV Tài sản lưu động khác 150 3,934,327,236 5,782,920,807 Tạm ứng 151 1,489,449,700 594,575,200 3.Chi phí chờ kết chuyển 153 96,901,300 103,238,000 Thế chấp, ký quỹ ngắn hạn 155 2,347,976,236 5,085,107,607 B Tài sản cố định đầu tư dài hạn 200 1,944,194,369 1,973,943,599 I Tài sản cố định 210 1,944,194,369 1,973,943,599 Tài sản cố định hữu hình 211 1,944,194,369 1,973,943,599 Nguyên giá 212 3,735,712,584 1,973,943,599 Giá trị hao mòn lũy kế 213 1,791,518,215 2,476,480,505 Tổng cộng tài sản 250 37,384,600,259 65,104,454,415 Nguồn vốn Mã số 3,426,804,074 12,110,423,906 423,229,708 211,412,464 Số đầu năm 347,135,764 83,451,548 Số cuối năm A Nợ phải trả 300 31,120,999,399 58,595,960,982 I.Nợ ngắn hạn 310 31,091,771,662 58,595,960,982 Vay nghắn hạn 311 16,684,684,000 33,108,180,402 Phải trả cho người bán 313 2,917,313,162 Người mua trả tiền trước 314 10,113,591,565 19,667,063,813 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên HS:Mai ThÞ Thanh Hun 315 820,836,541 316 3,445,000 5,062,494,841 482,869,008 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD :Ph¹m Thị Thanh Lê Cỏc khon phi tr,phi np khỏc 318 551,901,394 II Nợ khác 330 29,227,737 Chi phí phải trả 331 29,227,737 B Nguồn vốn chủ sở hữu 400 6,263,600,860 6,508,493,433 I Nguồn vốn – quỹ 410 6,263,600,860 6,508,493,433 Nguồn vốn kinh doanh 411 6,000,681,113 6,000,681,113 Lãi chưa phân phối 416 254,741,182 470,547,755 Quỹ khen thưởng phúc lợi 417 8,178,565 37,264,565 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 275,352,918 37,384,600,259 65,104,454,415 Nhận xét: Nhìn vào bảng cân đối kế toán ta thấy + Về tài sản: TSLĐ vốn đầu tư ngắn hạn tăng mạnh, TSCĐ đầu từ dài hạn tăng Như vốn lưu động quan trọng công ty + Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn tăng từ 27.719.854.156 đồng tương ứng với mức tăng 174% 2.2 B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỈ TIÊU Mã Lũy kế đầu năm Tổng doanh thu 124,102,957,252 Trong : Doanh thu hàng xuất Các khoản giảm trừ - Giá trị hàng bán bị trả lại 1,850,974,134 1,850,974,134 Doanh thu ( 1- ) 10 122,251,983,118 Giá vốn hàng bán 11 107,022,165,726 Lợi nhuận gộp ( 10 – 11 ) 20 15,229,817,392 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 21 22 2,076,661,899 10,139,827,326 30 3,013,328,167 31 135,297,078 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ( 20 – 21+22 ) Thu nhập hoạt động tài HS:Mai ThÞ Thanh Hun 10 Báo cáo thực tập tốt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê Sau nhn c phiếu tạm ứng Căn vào phiếu kế toán lập phiếu chi: Đơn vị : Cơng ty Thu¹n PHIẾU CHI Phong Ngy 20/01/2006 a ch : 85 Tôn Đức Thắng - Hµ Néi Họ tên người nhận tiền : Địa : Lý chi : Quyển số: 07 số: 02 Nợ TK 334 Có TK 111 Mẫu số:02-TT QĐsố:15/2006/QĐBTC Ngày 20 tháng năm 2006 trưởng tài ĐặngĐình Nam Phịng kinh doanh Tạm ứng Số tiền : 1.360.000 vnđ …….( Bằng chữ )….Một triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn………………………………………………………… Kèm theo:……… 01 …………Chứngtừ gốc: Phiếu tạm ứng số: 01…… Đã nhận đủ số tiền ( Viết chữ ) :…Một triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn…………………………………… Giám đốc (Ký,họtên,đóng dấu) K ế toán Thủ quỹ trưởng (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Người lập phiếu (Ký,họ tên) Người nhận tiền (Ký,họ tên) Sau tạm ứng lương lần cho phận thủ quỹ chuyển p hiếu tạm ứng, phiếu chi cho kế tốn ghi vào sổ có liên quan lên danh sách tạm ứng cho phận HS:Mai ThÞ Thanh Hun 37 Báo cáo thực tập tốt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê BNG S 2.6: BNG TẠM ỨNG LƯƠNG Cơng ty cổ phần s¶n xt - th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong (Trớch tm ng lương kỳ I) Tháng : 01 Địa : 85 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội Tm ứng Họ Và Tên Nguyễn Đức Biêu 800.000 800.000 Nguyễn Duy Bảy 800.000 800.000 Nguyễn Bá Bằng 800.000 800.000 Nguỹên Đức Dương 800.000 800.000 Đinh Văn Khoái 800.000 800.000 lương kỳ I Trừ nợ Thực TT lĩnh Kế toán lập Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ký Từ bảng tạm ứng lương phận lập bảng tạm ứng tồn cơng ty tổng hợp bảng lên bảng tạm ứng lương BẢNG SỐ 2.7: BẢNG TẠM ỨNG LƯƠNG KỲ I – TỒN CƠNG TY Thn Phong Bộ phận Tạm ứng Trừ Thực lĩnh Bộ phận QLVP 6.250.000 - 6.250.000 Bộ phận QLPX 3.500.000 - 3.500.000 Bộ phận bán hàng 1.000.000 - 1.000.000 Tổng 10.750.000 10.750.000 Kế toán chi lương đợt (quyết toán lương) Lương đợt chi trả vào ngày 05 hàng tháng, cuối tháng p hòng lao động tiền lương tính tốn lương cho tồn Cơng ty báo cáo lên Giám đốc, Giám đốc phê chuẩn sau chuyển sang phịng kế tốn Tại kế tốn vào hệ số lương để tính lương người Cơng ty, sau trừ khoản HS:Mai ThÞ Thanh Hun 38 Báo cáo thực tập tốt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê phi thu ca ngi lao động số lại trả cho người lao động, khoản thực lĩnh Sau tính tốn lương xong, kế tốn lương thơng báo cho phân xưởng, phòng ban lên gặp thủ quỹ ký nhận nhận lương toán cho nhân viên Khi tổ trưởng lên thủ quỹ viết phiếu chi Đơn vị : Cơng ty Thn Phong Địa : 85 §èng §a - Hµ Néi PHIẾU CHI Ngày 5/02/2006 Họ tên người nhận tiền : Địa : Lý chi : Nguyễn Thị Thuỷ Phòng kinh doanh Chi lương đợt Quyển số: 07 số: 05 Nợ TK 334 Có TK 111 Mẫu số:02-TT QĐsố:15/2006/QĐBTC Ngày 20 tháng 3năm 2006 bộtrưởng tài Số tiền : 1.640.800 đ ( Bằng chữ ).Một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn tám trăm đồng đồng chẵn…… Kèm theo:……… …………Chứngtừ gốc: ………………………… …………… Đã nhận đủ số tiền…… ( Viết chữ ) :Một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn tám trăm đồng chẵn………………………………………………………… Giám đốc Kế tốn (Ký,họtên,đóng dấu) trưởng (Ký,họ tên) HS:Mai ThÞ Thanh HuyÒn Thủ quỹ (Ký,họ tên) 39 Người lập phiếu (Ký,họ tên Người nhận tiền (Ký,họ tên Báo cáo thực tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê Sau chi lương xong, thủ quỹ chuyển phiếu cho kế tốn để vào sổ có liên quan lên danh sách tốn lương BẢNG SỐ 2.8 : TRÍCH BẢNG THANH TỐN LƯƠNG TỒN CƠNG TY Tiền lương Bộ phận thực tế lĩnh Tạm ứng Khấu trừ Kỳ II kỳ I 6% lĩnh Bộ phận QLVP 8.593.000 6.250.000 515.580 1.827.420 +P Hành 4.092.500 3.075.000 245.550 771.950 +P Tài vụ 4.500.500 3.175.000 270.030 1.055.470 Bộ phận QLPX 4.560.000 3.500.000 273.600 786.400 +Phân xưởng 2.360.000 1.360.000 141.600 458.400 +Phân xưởng 2.200.000 1.740.000 132.000 328.000 Bộ phân BH 3.342.700 1.000.000 200.562 2.142.138 Cộng 16.495.700 10.750.000 989.742 4.755.959 Người lập Kế toán trưởng ( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên ) 2.4 H¹ch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Hng ngày kế toán tiến hành tổng hợp lương phải trả cho cán cơng nhân viên tồn Cơng ty, cho phận phịng ban để tính khoản BHXH, BHYT, KPCĐ Tổng khoản phải thu 25% Phần tính vào giá thành 19% KPCĐ: 2% BHXH: 15% BHYT: 2% Phần trừ vào lương cán công nhân viên 6% BHXH: 5% BHYT: 1% Kế toán bảo hiểm theo nộp BHYT, BHXH, KPCĐ cho quan cấp HS:Mai ThÞ Thanh Hun 40 Báo cáo thực tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê Phn BHXH nộp cho quan cấp tính sau: BHXH = Lương x 20% Trong 5% tính trích vào lương đầu phần người lao động đóng góp VD: Nhân viên Nguyễn Đức Biểu Phần BHXH tính vào chi phí là:712.731 x 15% = 135419 Phần KPCĐ tính sau: KPCĐ tính 2% tổng quỹ lương, cụ thể phần Cơng ty chịu hồn tồn KPCĐ = Tổng lương x 2% VD: Nhân viên Nguyễn Bá Bằng có lương 513.969đ Vậy KPCĐ = 513.969 x 2% = 10.279,38 Phần BHYT tính sau: Trích 3% 2% tính vào chi phí giá thành, 1% người lao động trả Phần tính vào giá thành: BHYT = Lương x 2% VD: Nhân viên Nguyễn Đức Dương lương 744.408đ BHYT = 744.408 x 2% = 14.888,16 HS:Mai ThÞ Thanh Hun 41 Báo cáo thực tập tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê T cỏch tớnh ta lập bảng trích BHXH, BHYT, KPCĐ BẢNG SỐ 2.9 : BẢNG TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ Ghi có TT 1 TK Tổng số 6% Khấu trừ vào lương 19% Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh tiền lương 2% KPCĐ 2% BHYT 15% BHXH TK Tổng TK 5% BHXH 1% BHYT Tổng 338 TK 3383 TK 3384 Tk 338 Cộng 338 thực tế TK 3382 TK 3384 10 11 4.560.000 91.200 91.200 684.000 866.400 228.000 45.600 273.600 1.140.000 8.593.000 171.860 171.860 1.288.950 1.632.670 429.650 85.930 515.580 2.148.250 3.342.700 66.854 66.854 501.405 635.113 167.135 33.427 200.562 835.675 Cộng 16.495.700 329.914 329.914 2.474.355 3.134.183 824.785 164.975 989.742 4.123.925 TK 627 TK 642 TK 641 HS:Mai ThÞ Thanh HuyÒn 3383 42 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD :Phạm Thị Thanh Lê Khi cụng ty np cỏc khon BHXH, BHYT, KPCĐ lên quan quản lý, cấp kế toán tiến hành viết phiếu chi Đơn vị : Công ty ThuËn PHIẾU CHI Ngày Phong a ch : 85 Tôn Đức Thắng - Hà Nội Họ tên người nhận tiền : Địa : Lý chi : Quyển số: 07 số: 15 Nợ TK 338 Có TK 111 Mẫu số:02-TT QĐsố:15/2006/QĐBTC Ngày 20 tháng năm 2006 trưởng tài Nguyễn Đức Biêu Phòng kinh doanh Nộp tiền BHXH Số tiền : 3.134.183 vnđ ( Bằng chữ ) Ba triệu trăm ba mươi tư nghìn trăm tám ba đồng Kèm theo:……… …………Chứngtừ gốc: …………………………………… … Đã nhận đủ số tiền ……( Viết chữ ) : Ba triệu trăm ba mươi tư nghìn trăm tám ba đồng Giám đốc (Ký,họ tên,đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Người lập phiếu (Ký,họ tên) Người nhận tiền (Ký,họ tên) Lập định khoản liên quan : + Khi trích BHXH, BHYT, KPCĐ kế tốn tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương thực tế phải trả cơng nhân viên tính vào chi p hí sản xuất kinh doanh công ty : + Khi toán BHXH: phiếu nghỉ hưởng BHXH dùng để xác định nhận số ngày nghỉ ốm đau thai sản, tai nạn lao động công nhân viên MẪU PHIẾU NGHỈ HƯỞNG BHXH: Đơn vị : Công ty ThuËn Phong Mẫu số : 02 BH Họ Và Tên : Bùi Minh Tú Phiếu nghỉ hưởng BHXH Ban hành kèm theo Tuổi : 31 QĐ 1058 A HS:Mai ThÞ Thanh Hun 43 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lª Số ngày cho nghi Tên quan Lý Ốm BV Hà Tây Tổng Từ ngày 10/01/06 Bác sỹ đóng Đến dấu ngày 11/01/06 Phần tốn : Số ngày nghỉ Lương bình Tỷ lệ % hưởng tính BHXH quân ngày BHXH Ngày 13.846 đ 75% Số tiền hưởng 20.769 đ Trưởng ban BHXH Kế toán BHXH ( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên ) + Từ mẫu phiếu nghỉ hưởng BHXH ta lập bảng tốn BHXH, bảng tổng hợp toán trợ cấp BHXH dùng làm lập báo cáo toán BHXH cấp trên, bảng dùng cho phận toàn doanh nghiệp Khi lập tiết cho trường hợp cụ thể + Bảng lập thành liên, liên lưu phịng kế tốn, liên gửi quan quản lý quỹ BHXH để toán số thực chi BẢNG SỐ 2.10: BẢNG THANH TỐN BHXH Tháng 01/2006 Nợ TK 338 Có TK 334 TT Họ Và Tên HS:Mai ThÞ Thanh Hun Nghỉ ốm Tổng số tiền 44 Ghi Báo cáo thực tập tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê S ngy (ngy) Bùi Minh Tú Cộng Số tiền 02 20.769 đ 20.769 đ 02 20.769 đ 20.769 đ Tổng số tiền viết chữ: Hai mươi ngàn bảy trăm sáu chín đồng Kế toán BHXH Trưởng ban BHXH Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Từ bảng toán BHXH, kế toán lập phiếu chi (uỷ nhiệm chi): UỶ NHIỆM CHI Lập ngày 17/01/2006 Tên đơn vị trả tiền :BHXH Số TK :431-401-10002 Phần nghân hàng ghi Tại Nghân hàng Nghoại Thương Tên đơn vị nhận tiền : TK Nợ : Công ty cổ phần thương mại ThuËn Phong TK có : Số TK 710A00012 Tại : Nghân Hàng Công Thương Số tiền chữ : Hai mươi nghàn bảy trăm sáu Số tiền : 20.769 đ chín đồng Tháng 01/2006 Đơn vị trả tiền Ngân hàng Ngân hàng B Kế toán Chủ tài khoản (ghi số ngày) (ghi số ngày) Khi lập uỷ nhiệm chi, kế toán viết phiếu chi cho người hưởng BHXH Đơn vị : Công ty ThuËn Phong a ch : 85 Tôn Đức Thắng - Hà Nội PHIẾU CHI Ngày 18/01/2006 Họ tên người nhận tiền : Địa : Bùi Minh Tú Phòng kinh doanh HS:Mai ThÞ Thanh Hun Quyển số: 07 số: 18 Nợ TK 338 Có TK 111 45 Mẫu số:02-TT QĐsố:15/2006/QĐBTC Ngày 20 tháng năm 2006 trưởng tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lý chi : GVHD :Phạm Thị Thanh Lê Chi BHXH S tin : 20.769 đ ( Bằng chữ ) Hai mươi nghìn bảy trăm sáu chín đồng Kèm theo:……… …………Chứngtừ gốc: …………………… …………… Đã nhận đủ số tiền …… ( Viết chữ ) : Hai mươi nghìn bảy trăm sáu chín đồng …………………………………………………………………… Giám đốc (Ký,họtên,đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Người lập phiếu (Ký,họ tên ) Người nhận tiền (Ký,họ tên ) Mét sè nhËn xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty 3.1 Nhận xét thực trạng công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty Qua mt thi gian nghiờn cu thực tế cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Thn Phong , Trên sở kiến thức phương pháp luận trang bị trường, em có số nhận xét sau : a Những ưu điểm: • Cơng tác hạch tốn tiền lương khoản tính theo lương người lao động chấp hành chế độ tiền lương khoản trích theo lương người lao động Giữa kế toán tiền lương phịng lao động tiền lương có hợp đồng để làm tốt cơng tác • Việc hạch tốn, tốn tiền lương cách cơng khai tạo cho người lao động tư tưởng an tâm sở kích thích người lao động Phương pháp trả lương áp dụng công ty giải vấn đề điều hoà thu nhập cán cơng nhân viên, khuyến khích người chăm làm việc tốt, cố gắng nâng cao trình độ chun mơn tay nghề bước gắn bó với công ty Thứ nhất: chứng từ sổ sách kế tốn Nhìn chung, Cơng ty sử dụng hệ thống chứng từ sổ sách kế to án theo quy định chế độ kế toán hành chưa đầy đủ Cụ thể là: HS:Mai ThÞ Thanh Hun 46 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD :Ph¹m Thị Thanh Lê chng t k toỏn hch toỏn tính trả lương, Cơng ty khơng lập “Bảng ghi suất cá nhân” Đây chứng từ quan trọng, để xác định suất lao động người, dựa vào ta biết lực hiệu làm việc thực công nhân viên Đặc biệt Công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian việc lập bảng hạn chế tình trạng làm việc thiếu tích cực số nhân viên làm để lấy ngày công gây nhiều lãng phí cho doanh nghịêp Thứ hai: Về tính trả lương cho người lao động Ta thấy, việc tính trả lương theo thời gian Cơng ty có điểm chưa hợp lý Qua phần thực trạng nêu tiền lương trả cho lao động đơn vị vào số ngày công thực tế lao động Với cách tính vậy, Công ty công nhận suất lao động cơng nhân có ngày cơng mà khơng đến hiệu suất cơng việc củ a họ Trên thực tế, trình độ công nhân khác nhau, hiệu suất làm việc họ khác dẫn đến kết công việc đạt khác nên trả lương theo cách vi phạm nguyên tắc làm theo lực hưởng theo lao động Tiền lương cịn mang tính chất bình qn, chưa gắn với suất, chất lượng hiệu công việc người Cách trả lương thiếu sót ý thức làm việc người lao động không tốt b.Những tồn Lao động người sử dụng kinh tế vừa yếu tố chi phí, yếu tố lợi ích Hiểu theo yếu tố chi phí tức phải sử dụng hiệu có suất lao động cao Điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp p hải trả cho người lao động khoản tiền định để bù đắp hao p hí t hể lực, sức lực, trí tuệ người lao động, khoản tiền ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm kéo theo giảm mức lợi nhuận doanh nghiệp Trước hết muốn hạch toán tốt lao động tiền lương cơng tác hạch tốn lao động tiền lương Công ty phải tuân thủ theo chế độ kế tốn hành Ngồi ra, điều kiên kinh tế thị trường nay, việc hoàn thiện HS:Mai ThÞ Thanh Hun 47 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD :Phạm Thị Thanh Lê hch toỏn lao ng tin lương khoản trích theo lương p hải đạt mục tiêu sau: − Tiền lương công cụ, động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, kích thích người lao động làm việc có hiệu cao − Tiền lương phải trở thành đòn bẩy khuyến khích việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sáng tạo người lao động − Tiền lương phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu hàng ngày cho người lao động mà phải bước nâng cao đời sống cho họ 3.2 Mét số ý kiến đón góp nhằm hoàn thiện kế toán tiền l-ơng công ty a V h thng chng từ kế tốn Cơng ty nên áp dụng đầy đủ loại chứng từ, mẫu sử dụng cho đối tượng theo hệ thống chứng từ chế độ kế toán hành Các biểu mẫu, biểu bảng khơng thiết phải rập khn máy móc phải chứa đựng đầy đủ nội dung phản ánh toàn diện xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bên cạnh “Phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hồn thành” Cơng ty nên sử dụng thêm mẫu “Bảng ghi suất cá nhân ” để làm tính lương, tính thưởng cho người lao động b Về cách tính trả lương - Việc phân chia tiền lương theo cách tính lương theo thời gian mà Cơng ty áp dụng có nhiều điểm bất hợp lý, khơng khuyến khích người lao động phát huy hết khả họ Do vậy, Công ty nên xem xét đến hình thức trả lương theo sản phẩm Mà cụ thể nên áp dụng hình thức trả lương lao động trực tiếp Điều giúp tăng suất lao động tăng hiệu sử dụng người lao động - Hình thức trả lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động Tuy nhiên để hình thức phát huy tối đa tác dụng, doanh nghiệp cần phải có định mức lao động cụ thể cho công việc, cấp bậc thợ Phải giáo dục ý thức tự giác cho nghiệm thu HS:Mai ThÞ Thanh Hun 48 Báo cáo thc tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê sn phẩm phải làm tốt công tác kiểm tra, nghiệm thu nhằm đảm bảo xác, cơng lao động c Về hình thức thưởng Ngồi hình thức thưởng định kỳ, Công ty nên nghiên cứu thực hình thức thưởng thường xuyên với số hình thức phổ biến sau: - Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm : áp dụng người lao động giảm tỉ lệ sai hỏng so với quy định hồn thành vượt mức loại sản phẩm có chất lượng cao Mức thưởng không 50% giá trị chênh lệch kết người lao động làm so với quy định - Thưởng tiết kiệm vật tư: tiêu xét thưởng hoàn thành vượt mức tiêu tiết kiệm vật tư phải đảm bảo qui phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng an toàn lao động Mức hưởng từ 30% - 40% giá trị vật tư tiết kiệm HS:Mai ThÞ Thanh Hun 49 Báo cỏo thc tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê KẾT LUẬN Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để phát huy vai trò khả sáng tạo người lao động, nhà quản lý phải tìm hiểu rõ động lao động nhu cầu lợi ích kinh tế họ Từ thu nhập cho p hù hợp nhu cầu tồn người lao động Một nhà quản lý giỏi phải biết kết hợp hài hồ lợi ích cá nhân với lợi ích người lao động, giải tốt mối quan hệ lợi ích này, sở tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc tăng suất Với chuyển đổi không ngừng kinh tế xã hội, Đảng Nhà nước ta liên tục đề chủ trương nhằm hoàn thiện chế độ tiền lương phân phối thu nhập cho người lao động nguyên tắc công bình đẳng Đáp ứng phần yêu cầu nâng cao đời sống sinh hoạt cho người lao động Qua nghiên cứu lý thuyết tìm hiểu thực tế Cơng ty em thấy cơng tác hạch tốn lao động tiền lương Công ty thực khoa học theo chế độ Mặc dù số tồn định cần giải nhìn chung cơng tác hạch tốn lao động tiền lương Cơng ty dần hồn thiện v trở thành địn bẩy có tác dụng kích thích người lao động làm việc hiệu Do thời gian làm việc trình độ cịn nhiều hạn chế, chun đề em khó tránh khỏi sai sót, em mong nhận dẫn thầy cô Lời cuối, em xin chõn thnh cm n cụ Phạm Thị Thanh Lª trực tiếp hướng dẫn em viết chuyên đề Em xin cảm ơn anh chị phòng Tài Chính Kế tốn cơng ty cổ phần s¶n xt - th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong ó cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành đề tài HS:Mai ThÞ Thanh Hun 50 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD :Phạm Thị Thanh Lê DANH MC TI LIU THAM KHO ã K toỏn tài phần • Kế tốn tài phần ã Giáo trình kế toán doanh nghiệp sản xuất ( Nguyễn Đình Đỗ) ã Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán HS:Mai Thị Thanh Huyền 51 ... th-ơng mại - dịch vụ Thuận Phong I Tình hình công ty cổ phần sản xuất th-ơng mại dịch vụ thuận phong 1.Quá trình hình thành phát triển công ty - Công ty Công ty Cổ phần sản xuất th-ơng mại - dịch vụ. .. tháng Đơn vị : công ty cổ phần thương mại ThuËn Phong III Néi dung tổ chức kế toán tiền l-ơng công ty Thực trạng công tác kế toán công ty cổ phần sản xuất- th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong 1 Tình... gồm hai phần Phần 1: Giới thiệu chung công ty cổ phần sản xuất - th-ơng mại dịch vụ Thuận Phong Phần 2: Chuyên đề thực trạng kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty cổ phần sản xuất -
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trớch theo lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ thuận phong ,