0

(LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

185 6 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MƠ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK)- KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM Chương trình: Điều hành cao cấp- EMBA NGUYỄN HỒNG TRÚC LINH Thành phố Hồ Chí Minh - 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MƠ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK)- KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp- EMBA Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Hoàng Trúc Linh Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Mai Khanh Thành phố Hồ Chí Minh - 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2022 Tác giả luận văn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực tế Ngân hàng thực phẩm Việt Nam, Luận văn với đề tài “Mô hình Ngân hàng thực phẩm (Food Bank)- Kinh nghiệm giới định hướng phát triển Việt Nam” thực hướng dẫn tận tình TS Phạm Thị Mai Khanh, trường Đại học Ngoại thương CS2 TPHCM, tập thể ban cố vấn, lãnh đạo nhân viên Ngân hàng thực phẩm Việt Nam nhiều ý kiến đóng góp Mạng lưới ngân hàng thực phẩm toàn cầu (GFN) Tác giả xin gửi lời tri ân chân thành cảm ơn tới TS Phạm Thị Mai Khanh hướng dẫn nhiệt tình cho tác giả suốt trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn giảng viên trường Đại học Ngoại thương, anh chị giúp đỡ suốt trình học tập trường q trình hồn thiện luận văn Xin cảm ơn ban cố vấn, lãnh đạo nhân viên Ngân hàng thực phẩm Việt Nam nhiều ý kiến đóng góp Mạng lưới ngân hàng thực phẩm toàn cầu (GFN) tạo điều kiện giúp tác giả hoàn thành luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2022 Tác giả Nguyễn Hoàng Trúc Linh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG – BIỂU - SƠ ĐỒ - HÌNH VẼ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT & KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MƠ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOODBANK) TRÊN THẾ GIỚI 10 1.1 Cơ sở lý thuyết 10 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm kinh doanh xã hội 10 1.1.2.Mơ hình kinh doanh doanh nghiệp xã hội .12 1.2 Quá trình đời phát triển mơ hình Ngân hàng thực phẩm (Food Bank) 21 1.2.1 Cơ sở đời phát triển mơ hình Ngân hàng thực phẩm (Food Bank) 21 1.2.2 Quá trình hình thành phát triển, vai trò Ngân hàng thực phẩm 22 1.2.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thực phẩm giới .26 1.3 Kinh nghiệm phát triển vận hành mơ hình Ngân hàng thực phẩm giới 26 1.3.1 Kinh nghiệm Singapore 27 1.3.2 Kinh nghiệm từ Hàn Quốc .29 1.3.3 Kinh nghiệm từ Úc 33 1.3.4 Kinh nghiệm Vương Quốc Anh 34 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI MƠ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) TẠI VIỆT NAM .40 2.1 Giới thiệu tổng quan mơ hình Ngân hàng Thực phẩm Food Bank Việt Nam .40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .40 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thực phẩm Việt Nam 44 2.2 Phân tích mơ hình kinh doanh Ngân hàng thực phẩm Việt Nam dựa khuôn khổ SBMC 47 2.2.1 Phân khúc khách hàng (Customer Segments) 47 2.2.2 Giá trị cung cấp cho khách hàng (Value Proposition) 51 2.2.3 Kênh thông tin phân phối (Channel) 53 2.2.4 Quan hệ khách hàng (Customer Relationships) 55 2.2.5 Dòng doanh thu (Revenue Stream) 55 2.2.6 Hoạt động (Key activities) 56 2.2.8 Đối tác (Key Partners) 59 2.2.7 Nguồn lực (Key resource) 60 2.2.9 Cơ cấu chi phí (Cost Structure) .62 2.3 Đánh giá ưu điểm, điểm yếu xây dựng vận hành mô hình 65 2.3.1 Những ưu điểm vận hành 65 2.3.2 Những điểm yếu vận hành nguyên nhân .66 CHƯƠNG TRIỂN VỌNG & NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THỰC PHẨM VIỆT NAM 69 3.1 Cơ hội thách thức triển vọng phát triển đến năm 2035 .69 3.1.1 Cơ hội, thách thức đến năm 2035 69 3.1.2 Triển vọng Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đến năm 2035 72 3.2 Các giải pháp .73 3.2.1 Giải pháp đề xuất giá trị cho khách hàng doanh nghiệp 77 3.2.2 Giải pháp phát triển kênh phân phối 81 3.2.3 Giải pháp hồn thiện hoạt động Ngân hàng thực phẩm Việt Nam 84 3.2.4.Giải pháp phát triển quan hệ khách hàng quản lý hệ thống khách hàng 90 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v 3.3.5 Giải pháp phát triển nguồn lực công nghệ tạo tảng cơng nghệ chống lãng phí thực phẩm .94 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMC Business Model Canvas CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CREST Trung tâm Thực phẩm có trách nhiệm CSIE Trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp xã hội CSIP Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng C.P Tập đoàn Charoen Porhand (Thái Lan) C.P Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam DN Doanh nghiệp DT KH Doanh thu Kế hoạch DNXH Doanh nghiệp xã hội FAO FBVN Tổ chức Lương thực Thế giới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam FBSG Ngân hàng thực phẩm Singapore FoodBank Ngân hàng Thực phẩm- Food Bank GFN Global Foodbanking Network- Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm tồn cầu Mondelez Cơng ty cổ phần Mondelez Việt Nam NHTP NN&PTNT Ngân hàng thực phẩm Nông nghiệp phát triển nông thôn NGO Tổ chức phi phủ NPO Tổ chức phi lợi nhuận SEBMC SBMC Social Enterprise Business Model Canvas Social Business Model CanvasMơ hình kinh doanh xã hội theo mơ hình Canvas USD Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng WB Ngân hàng giới (World Bank) WHO WTO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÁC BẢNG – BIỂU - SƠ ĐỒ - HÌNH VẼ BẢNG Bảng 1.1 Tóm tắt yếu tố mơ hình kinh doanh Canvas 16 Bảng 2.1 Tổng số người phục vụ Ngân hàng thực phẩm Việt Nam 20172021 44 Bảng 2.2: Số lượng thực phẩm phân bổ theo phân khúc khách hàng .50 tổ chức thụ hưởng 2021 50 Bảng 2.3 Tỷ lệ tham gia khách hàng doanh nghiệp FBVN 51 Bảng 2.4 Tổng số người FBVN phục vụ từ 2017-2021 58 Bảng 2.5 Bảng dự báo cột mốc quan trọng cấu chi phí FBVN giai đoạn 2022-2025 63 Bảng 2.6 Mô hình kinh doanh Ngân hàng thực phẩm Việt Nam- Cơng ty cổ phần DNXH Food Share 63 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp ưu điểm, nhược điểm phát triển vận hành mơ hình kinh doanh FBVN, học kinh nghiệm từ nước giới dựa khung giá trị SBMC 73 Bảng 3.2 Bảng mô tả Chân dung khách hàng doanh nghiệp FBVN 77 Bảng 3.3 Giải pháp đề xuất cho lo ngại khách hàng 78 Bảng 3.4 Giá trị đề xuất cho khách hàng doanh nghiệp 79 Bảng 3.5 Tóm tắt chân dung khách hàng cụ thể 79 Bảng 3.6 Case study Đề xuất giá trị cụ thể cho doanh nghiệp .80 Bảng 3.7 Các hoạt động FBVN phát triển đào tạo truyền thông tổ chức thụ hưởng 92 Bảng 3.8 Bảng minh họa đề xuất cho báo cáo dành cho tổ chức thụ hưởng 93 Bảng 3.9 Bảng minh họa tiêu chí để tập trung chiến lược .94 phát triển quan hệ khách hàng 94 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com viii Bảng 3.10 Minh họa mơ hình kinh doanh xã hội tảng chia sẻ chống lãng phí thực phẩm Food Share 96 BIỂU Biểu đồ 2.1 : Dự báo Cơ cấu doanh thu Ngân hàng thực phẩm Việt Nam năm 20222025 56 Biểu đồ 2.2 Tổng số Kg thực phẩm FBVN phân phối từ 2017-2021 .58 Biểu đồ 2.3: So sánh Cơ cấu chi phí NHTP Việt Nam năm 2021 dự báo cấu chi phí năm 2025 62 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mơ hình cấu tổ chức Ngân hàng thực phẩm .26 Sơ đồ 2.1 Cơ chế hoạt động Ngân hàng thực phẩm Việt Nam 43 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thực phẩm FoodBank Việt Nam 2021 46 Sơ đồ 3.1 Minh họa hệ thống kênh phân phối FBVN đề xuất 84 Sơ đồ 3.2 Quy trình Quản lý tổ chức thụ hưởng 91 Sơ đồ 3.3 Quy trình giữ quan hệ khách hàng với doanh nghiệp 93 HÌNH Hình 1.1: Cơ chế hoạt động Ngân hàng thực phẩm 24 Hình 3.1 Mối quan hệ khách hàng Ngân hàng thực phẩm tổ chức thụ hưởng .91 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 25: SƠ ĐỒ 3.4 FLOW 04: VẬN CHUYỂN (SHIPPING) Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mơ hình mẫu GFN đề xuất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 26: SƠ ĐỒ 3.5- FLOW 05: THU HỒI HÀNG HÓA (PRODUCT RECALL) Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mơ hình mẫu GFN đề xuất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... Trong trình nghiên cứu thực tế Ngân hàng thực phẩm Việt Nam, Luận văn với đề tài “Mơ hình Ngân hàng thực phẩm (Food Bank)- Kinh nghiệm giới định hướng phát triển Việt Nam? ?? thực hướng dẫn tận tình... gian: nghiên cứu phát triển mơ hình Ngân hàng thực phẩm Việt Nam kinh nghiệm phát triển mơ hình Ngân hàng thực phẩm giới số quốc gia để rút học kinh nghiệm cho phát triển mơ hình Việt TIEU LUAN... Từ phát triển mơ hình Ngân hàng thực phẩm Việt Nam định hướng để hồn thiện mơ hình thời gian tới Chính vậy, học viên chọn đề tài “Mơ hình Ngân hàng thực phẩm (Food Bank) giới định hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM ,

Hình ảnh liên quan

MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK)- KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ  - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM
MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK)- KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ Xem tại trang 1 của tài liệu.
MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK)- KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ  - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM
MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK)- KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 1.1: Cơ chế hoạt động của Ngân hàng thực phẩm - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Hình 1.1.

Cơ chế hoạt động của Ngân hàng thực phẩm Xem tại trang 34 của tài liệu.
Sơ đồ 1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức Ngân hàng thực phẩm - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Sơ đồ 1.1..

Mô hình cơ cấu tổ chức Ngân hàng thực phẩm Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 2.1. Tổng số người được phục vụ bởi Ngân hàng thực phẩm Việt Nam 2017-2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Bảng 2.1..

Tổng số người được phục vụ bởi Ngân hàng thực phẩm Việt Nam 2017-2021 Xem tại trang 54 của tài liệu.
Xây dựng mô hình Food Bank ảo - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

y.

dựng mô hình Food Bank ảo Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 3.3. Giải pháp đề xuất cho những lo ngại của khách hàng - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Bảng 3.3..

Giải pháp đề xuất cho những lo ngại của khách hàng Xem tại trang 88 của tài liệu.
Bảng 3.4. Giá trị đề xuất cho khách hàng doanh nghiệp - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Bảng 3.4..

Giá trị đề xuất cho khách hàng doanh nghiệp Xem tại trang 89 của tài liệu.
3.2.1.2. Áp dụng mô hình giá trị đề xuất mới trên một doanh nghiệp cụ thể - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

3.2.1.2..

Áp dụng mô hình giá trị đề xuất mới trên một doanh nghiệp cụ thể Xem tại trang 89 của tài liệu.
Bảng 3.6. Case study Đề xuất giá trị cụ thể cho doanh nghiệp - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Bảng 3.6..

Case study Đề xuất giá trị cụ thể cho doanh nghiệp Xem tại trang 90 của tài liệu.
Hình 3.1. Mối quan hệ khách hàng giữa Ngân hàng thực phẩm và các tổ chức thụ hưởng - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Hình 3.1..

Mối quan hệ khách hàng giữa Ngân hàng thực phẩm và các tổ chức thụ hưởng Xem tại trang 101 của tài liệu.
Bảng 3.7. Các hoạt động FBVN phát triển đào tạo và truyền thông đối với tổ chức thụ hưởng - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Bảng 3.7..

Các hoạt động FBVN phát triển đào tạo và truyền thông đối với tổ chức thụ hưởng Xem tại trang 102 của tài liệu.
Bảng 3.9. Bảng minh họa các tiêu chí để tập trung chiến lược trong phát triển quan hệ khách hàng - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

Bảng 3.9..

Bảng minh họa các tiêu chí để tập trung chiến lược trong phát triển quan hệ khách hàng Xem tại trang 104 của tài liệu.
PHỤ LỤC 06: KÊNH PHÂN PHỐI VÀ VẬN HÀNH TẠI NGÂN HÀNG THỰC PHẨM HÀN QUỐC - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

06.

KÊNH PHÂN PHỐI VÀ VẬN HÀNH TẠI NGÂN HÀNG THỰC PHẨM HÀN QUỐC Xem tại trang 137 của tài liệu.
PHỤ LỤC 07: Bảng cơ cấu chi phí kế hoạch 2021 vận hành FBVN - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

07.

Bảng cơ cấu chi phí kế hoạch 2021 vận hành FBVN Xem tại trang 137 của tài liệu.
PHỤ LỤC 11: BẢNG ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG- HÀNG-NGƯỜI HƯỞNG LỢI - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

11.

BẢNG ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG- HÀNG-NGƯỜI HƯỞNG LỢI Xem tại trang 158 của tài liệu.
PHỤ LỤC 12: BẢNG ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG- TỔ CHỨC THỤ HƯỞNG - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

12.

BẢNG ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG- TỔ CHỨC THỤ HƯỞNG Xem tại trang 159 của tài liệu.
PHỤ LỤC 14: BẢNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN FBVN 2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

14.

BẢNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN FBVN 2021 Xem tại trang 160 của tài liệu.
PHỤ LỤC 13: CƠ CẤU DOANH THU NGÂN HÀNG THỰC PHẨM VIỆT NAM 2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

13.

CƠ CẤU DOANH THU NGÂN HÀNG THỰC PHẨM VIỆT NAM 2021 Xem tại trang 160 của tài liệu.
PHỤ LỤC 15: BẢNG CƠ CẤU NHÂN SỰ FBVN 2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

15.

BẢNG CƠ CẤU NHÂN SỰ FBVN 2021 Xem tại trang 161 của tài liệu.
PHỤ LỤC 16: Mô hình BMC của FoodBank Singapore (FBSG) - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

16.

Mô hình BMC của FoodBank Singapore (FBSG) Xem tại trang 162 của tài liệu.
PHỤ LỤC 17: MÔ HÌNH BMC CỦA FOODBANK HÀN QUỐC (KOREAN FOOD BANK) - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

17.

MÔ HÌNH BMC CỦA FOODBANK HÀN QUỐC (KOREAN FOOD BANK) Xem tại trang 163 của tài liệu.
PHỤ LỤC 18: MÔ HÌNH SBMC CỦA FOODBANK ẢO ANH - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

18.

MÔ HÌNH SBMC CỦA FOODBANK ẢO ANH Xem tại trang 164 của tài liệu.
PHỤ LỤC 19: MÔ HÌNH BMC CỦA FOODBANK ÚC (AUSTRALIA FOOD BANK) - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

19.

MÔ HÌNH BMC CỦA FOODBANK ÚC (AUSTRALIA FOOD BANK) Xem tại trang 165 của tài liệu.
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

gu.

ồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất Xem tại trang 168 của tài liệu.
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

gu.

ồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất Xem tại trang 169 của tài liệu.
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

gu.

ồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất Xem tại trang 170 của tài liệu.
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

gu.

ồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất Xem tại trang 171 của tài liệu.
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) mô HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ở VIỆT NAM

gu.

ồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình mẫu của GFN và đề xuất Xem tại trang 172 của tài liệu.

Từ khóa liên quan