0

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần cấp nước đồng nai luận văn thạc sĩ

110 9 0
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần cấp nước đồng nai luận văn thạc sĩ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 16:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đồng Nai, Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Đồng Nai, Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai” công trình nghiên cứu tơi thực hiện, xuất phát từ tình hình thực tiễn, với hướng dẫn hỗ trợ tận tình từ Thầy TS Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn Số liệu thu thập trình nghiên cứu trung thực, chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Đồng Nai, ngày tháng Học viên năm 2020 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành trân trọng đến Thầy TS , người tận tâm hướng dẫn, bảo ý tưởng, kiến thức, nội dung luận văn đặc biệt phương pháp nghiên cứu khoa học để hiểu rõ cách nghiên cứu khoa học Tác giả xin cảm ơn đến Thầy/Cô Ban Giám Hiệu, Khoa Sau đại học – Trường Đại học Lạc Hồng Thầy/Cô giảng viên Hội đồng tổ chức chương trình, truyền đạt, tạo điều kiện, trực tiếp giảng dạy tơi suốt q trình học tập để thêm hiểu biết Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị bạn học viên lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Khóa 2017, người tâm chia sẻ, hướng dẫn thời gian làm đề tài Tác giả xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả theo học thực đề tài nghiên cứu Tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln động viên, khích lệ tạo điều kiện tốt để tác giả hoàn thành tốt đề tài Tác giả cố gắng để hoàn thành luận văn tất nhiệt tình nỗ lực thân, nhiên khơng thể tránh thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp q báu Thầy/Cơ Anh/Chị học viên để bảo vệ thành công Trân trọng cảm ơn Đồng Nai, ngày tháng Học viên năm 2020 MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Tóm tắt luận văn Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3 Mục tiêu chung 3 Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4 Đối tượng nghiên cứu: 4 Phạm vi nghiên cứu 4 Đối tượng khảo sát PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Ý nghĩa khoa học Ý nghĩa thực tiễn đề tài KẾT CẤU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Động lực làm việc 1 Khái niệm động lực 2 Khái niệm động lực làm việc Tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp Vai trò động lực làm việc 10 2 Các lý thuyết động lực làm việc 11 2 Lý thuyết bậc thang nhu cầu Maslow (1943) 11 2 Lý thuyết hai nhân tố Herzberg (1959) 12 2 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) 13 2 Thuyết nhu cầu ERG Alderfer (1972) 15 2 Thuyết nhu cầu McClelland (1985) 15 2 Thuyết công Adams (1963) 16 2 Quan điểm đặc điểm công việc Hackman & Oldman (1976) 16 2 Lý thuyết quyền tự 17 2 Lý thuyết tự tin 17 2 10 Lý thuyết động lực làm việc 18 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 18 Nghiên cứu nước 18 Nghiên cứu nước 20 ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 Cơ sở đề xuất mơ hình 21 Mơ hình nghiên cứu 22 Giải thích biến mơ hình nghiên cứu 23 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 28 Thang đo nháp 29 Thang đo gốc 29 2 Kết vấn tay đơi thảo luận nhóm 29 3 Xây dựng bảng khảo sát 30 3 Nghiên cứu định tính 32 Nghiên cứu định lượng 32 Phương pháp chọn mẫu 32 Phương pháp phân tích liệu 32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 35 1 Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 35 Kết kinh doanh Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai 36 Thực trạng số nhân tố tác động đến động lực làm việc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai 37 MÔ TẢ MẪU 41 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 42 Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho biến độc lập 42 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc 43 4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 44 4 Kết kiểm định EFA cho biến độc lập 44 4 Kết Kiểm định EFA cho biến phụ thuộc 45 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 46 PHÂN TÍCH HỒI QUY 48 DỊ TÌM VI PHẠM TRONG CÁC GIẢ ĐỊNH CỦA HỒI QUY TUYẾN TÍNH 49 KẾT LUẬN VỀ CÁC GIẢ THUYẾT 51 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT 52 Kiểm định khác biệt giới tính 52 Kiểm định khác biệt tình trạng nhân 53 Kiểm định khác biệt độ tuổi 53 Kiểm định khác biệt thâm niên làm việc 54 Kiểm định khác biệt thu nhập 54 10 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 56 KẾT LUẬN 56 HÀM Ý QUẢN TRỊ 56 Thu nhập 57 2 Phúc lợi 57 Cân sống công việc 57 Điều kiện làm việc 58 5 Cảm nhận vai trị cá nhân cơng việc 58 Cơng nhận thành tích 58 Mối quan hệ với đồng nghiệp 59 Sự đảm bảo công việc 59 HẠN CHẾ ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt CB-CNV Cán công nhân viên CTCP Công ty cổ phần CBSV Cân sống công việc DOWACO Dong Nai Water Joint Stock Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai Company CNTT Cơng nhận thành tích DBCV Sự đảm bảo công việc DLLV Động lực làm việc DKLV Điều kiện làm việc MQDN Mối quan hệ với đồng nghiệp PLCT Phúc lợi công ty TNCN Thu nhập cá nhân TCCV Cảm nhận vai trò cá nhân công việc DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tổng hợp kết nghiên cứu 21 Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 36 Bảng 2: Kết kinh doanh công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai 36 Bảng Thống kê mô tả 41 Bảng 4 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha biến độc lập 42 Bảng Kết kiểm định Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 43 Bảng Kết phân tích EFA lần 44 Bảng Kết ma trận xoay phân tích EFA lần 45 Bảng Kết ma trận xoay phân tích EFA cho biến phụ thuộc 46 Bảng Bảng ma trận tương quan Pearson 47 Bảng 10 Tóm tắt mơ hình hồi quy lần 48 Bảng 11 Bảng ANOVA cho hồi quy lần 48 Bảng 12 Kết phân tích hồi quy lần 48 Bảng 13 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 51 Bảng 14: Thống kê động lực làm việc theo giới tính 52 Bảng 15: Kết kiểm định T – test mẫu độc lập với giới tính 52 Bảng 16: Thống kê động lực làm việc theo tình trạng nhân 53 Bảng 17: Kết kiểm định T – test mẫu độc lập với tình trạng hôn nhân 53 Bảng 18 Kết thống kê Levene độ tuổi 53 Bảng 19 Kết ANOVa độ tuổi 54 Bảng 20 Kết thống kê Levene thâm niên làm việc 54 Bảng 21 Kết ANOVA thâm niên làm việc 54 Bảng 22 Kết thống kê Levene thu nhập 54 Bảng 23 Kết ANOVA thu nhập 54 Component Matrixa Component CBSV2 584 439 CBSV1 559 432 433 CBSV3 525 490 408 DKLV1 - 504 DKLV3 - 455 CBSV4 444 - 512 CNTT3 - 510 TCCV1 - 510 TCCV3 - 496 CNTT2 - 495 456 467 481 676 424 423 MQDN2 671 MQDN1 443 643 MQDN4 482 628 DKLV2 - 425 - 423 417 439 CNTT1 DKLV4 425 TCCV4 MQDN3 572 497 - 437 - 465 620 438 - 400 PLCT2 PLCT3 530 DBCV1 TNCN1 409 472 - 453 TNCN2 568 TNCN4 537 TNCN3 425 461 - 532 DBCV2 DBCV3 454 CNTT4 PLCT1 Extraction Method: Principal Component Analysis a a components extracted - 518 - 450 428 - 455 Rotated Component Matrixa Component CBSV2 865 CBSV1 862 CBSV3 811 CBSV4 811 847 MQDN1 MQDN2 842 MQDN4 828 MQDN3 827 843 DKLV1 DKLV2 814 DKLV4 806 DKLV3 806 842 TNCN1 TNCN2 815 TNCN4 741 TNCN3 700 803 CNTT2 859 CNTT1 795 CNTT4 725 CNTT3 704 839 TCCV1 TCCV4 829 TCCV3 795 808 DBCV2 DBCV3 829 DBCV1 827 PLCT2 PLCT3 791 PLCT1 779 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 561 463 - 479 - 404 129 - 241 040 - 041 486 - 127 244 397 - 467 - 474 290 058 - 155 797 451 117 034 084 208 268 525 - 161 527 004 579 123 - 264 - 012 165 - 223 - 272 122 204 385 522 610 - 001 194 - 359 781 345 005 - 052 - 320 243 129 - 138 191 - 429 370 - 652 349 251 064 086 - 065 - 290 640 317 - 572 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Chạy EFA biến phụ thuộc Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 772 Approx Chi-Square 415 366 df Sig 000 Communalities Initial Extraction DLLV1 000 656 DLLV2 000 610 DLLV3 000 679 DLLV4 000 648 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 593 64 819 64 819 624 15 606 80 424 420 10 501 90 926 363 074 100 000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 593 % of Variance 64 819 Cumulative % 64 819 Component Matrixa Component DLLV3 824 DLLV1 810 DLLV4 805 DLLV2 781 Extraction Method: Principal Component Analysis a a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Ma trận Tương quan Correlations Correlations DLLV_ CNTT_ TNCN_ PLCT_ TCCV_ DKLV_ MQDN_ CBSV_ DBCV_ Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 DLLV_Y Pearson Correlati Pearson on Correlati Sig (2on tailed) Sig (2N tailed) CNTT_X Pearson N Correlati CBSV_X Pearson on Correlati Sig (2on tailed) Sig (2N tailed) TNCN_X Pearson N Correlati DBCV_X Pearson on Correlati Sig (2on tailed) Sig (2N tailed) PLCT_X Pearson N Correlati 137* MQDN_ X6 115 * 404 ** 407 ** 164 ** 280 ** 137 * 228 ** 199 ** 078 047 - 114* 000 044 000 - 032 004 - 061 000 018 064 000 040 001 300 018 300 178 300 048 300 445 300 583 300 291 300 300 270 300 487 300* 115 300 300* - 147 300 - 038 300 ** 189 300 - 063 300 078 300 - 019 300 - 091 228** 047 - 019 - 042 011 016 511 - 257** 001 - 080 275 064 178 748 075 114 300 000 300 748 300 474 300 782 300 000 300 168 300 270 300 300 193 300 ** 404 300* - 147 300 300 034 300 - 025 300 ** 189 300* - 114 300 - 042 300 088 199** 000 - 091 011 088 132* 559 - 104 671 013 001 040 048 075 474 127 300 001 300 114 300 127 300 022 300 071 300 823 300 487 300 193 300 300 ** 407 - 300 038 300 034 3001 300 077 300 065 300 044 300 016 300* 132 000 511 559 186 262 445 782 022 300 300 300 300 300 300 300 300 ** - 025 077 023 - 032 ** - 104 004 001 671 186 688 583 000 071 300 300 300 300 300 300 300 300 ** - 063 ** 065 023 - 061 - 080 013 000 275 001 262 688 291 168 823 300 300 300 300 300 300 300 300 on Sig (2tailed) N 300 TCCV_X Pearson Correlati 164 ** 189 - 257 on Sig (2tailed) N 300 DKLV_X Pearson Correlati 280 189 on Sig (2tailed) N 300 Phân tích Hơi quy Regression Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method DBCV_X8, DKLV_X5, MQDN_X6, Enter TCCV_X4, PLCT_X3, CNTT_X1, TNCN_X2, CBSV_X7 b a Dependent Variable: DLLV_Y b All requested variables entered Model Summaryb Change Statistics Std Error Model R 726 R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change a 526 513 35565 526 40 445 df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson 291 000 626 a Predictors: (Constant), DBCV_X8, DKLV_X5, MQDN_X6, TCCV_X4, PLCT_X3, CNTT_X1, TNCN_X2, CBSV_X7 b Dependent Variable: DLLV_Y ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 40 925 116 Residual 36 807 291 126 Total 77 732 299 F 40 445 Sig 000 a Dependent Variable: DLLV_Y b Predictors: (Constant), DBCV_X8, DKLV_X5, MQDN_X6, TCCV_X4, PLCT_X3, CNTT_X1, TNCN_X2, CBSV_X7 b Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) Collinearity Statistics Coefficients t Beta - 915 300 CNTT_X1 133 033 TNCN_X2 253 PLCT_X3 Sig Tolerance VIF -3 051 002 166 983 000 932 073 027 399 544 000 930 075 199 024 342 331 000 965 036 TCCV_X4 135 028 205 768 000 884 131 DKLV_X5 137 026 219 294 000 953 050 MQDN_X6 144 039 150 679 000 973 028 CBSV_X7 195 028 293 978 000 921 086 DBCV_X8 080 027 124 996 003 956 047 a Dependent Variable: DLLV_Y Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Conditi Mod Dimensi Eigenval on (Consta CNTT_ TNCN_ PLCT_ TCCV_ DKLV_ MQDN_ CBSV_ el on ue Index nt) X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 1 699 000 00 00 00 00 00 00 00 00 062 11 831 00 01 00 01 28 02 00 28 058 12 240 00 01 07 84 00 05 00 00 054 12 668 00 07 27 04 08 15 02 09 041 14 581 00 00 01 06 02 21 00 14 036 15 443 00 00 51 02 02 46 00 03 026 18 439 00 29 02 01 46 02 13 30 019 21 292 00 46 00 01 01 00 58 01 004 46 341 00 17 12 02 11 08 28 13 Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Model Dimension DBCV_X8 00 07 00 01 63 15 03 03 07 a Dependent Variable: DLLV_Y Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 4093 5906 6850 36997 300 -1 11702 15202 00000 35086 300 Std Predicted Value -3 448 448 000 000 300 Std Residual -3 141 239 000 987 300 Residual a Dependent Variable: DLLV_Y Charts Kiểm định khác biệt biến định tính Biến giới tính Group Statistics Gioitinh DLLV_Y N Mean Nam Std Deviation Std Error Mean 212 6675 49729 03415 88 7273 53958 05752 Nữ Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances 95% Confidence Interval of Sig (2F Sig t assumed 010 919 925 Equal variances not assumed Std Error - the Difference df tailed) DLLV_Y Equal variances Mean Difference Difference Lower 298 356 - 05982 06467 - 18709 151 405 373 - 05982 06690 - 19199 894 Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper DLLV_Y Equal variances assumed Equal variances not assumed 06745 07235 Biến hôn nhân Oneway Descriptives DLLV_Y 95% Confidence Interval for Std N Mean Mean Std Error Deviation Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Kết hôn 178 6643 50003 03748 5904 7383 00 00 Chưa kết hôn 122 7152 52452 04749 6211 8092 00 00 Total 300 6850 50988 02944 6271 7429 00 00 Test of Homogeneity of Variances DLLV_Y Levene Statistic df1 007 df2 Sig 298 933 ANOVA DLLV_Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 187 187 Within Groups 77 545 298 260 Total 77 732 299 Sig 719 397 ONEWAY DLLV_Y BY Tuoi /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS Oneway Biến độ tuổi Descriptives DLLV_Y 95% Confidence Interval for Std N Mean Deviation Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Dưới 25 tuổi 52 6106 47849 06635 4774 7438 50 00 Từ 25 đến 30 125 6400 50840 04547 5500 7300 00 00 Từ 31 đến 35 88 7415 52720 05620 6298 8532 75 00 Trên 35 35 8143 49758 08411 6434 9852 00 00 300 6850 50988 02944 6271 7429 00 00 Total Test of Homogeneity of Variances DLLV_Y Levene Statistic df1 355 df2 Sig 296 786 ANOVA DLLV_Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 407 469 Within Groups 76 326 296 258 Total 77 733 299 Sig 819 144 ONEWAY DLLV_Y BY ThamNien /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS Biến thâm niên Oneway Descriptives DLLV_Y 95% Confidence Interval for Std N Dưới năm Mean Mean Std Error Deviation Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 57 6404 50889 06740 5053 7754 50 00 Từ đến năm 121 7231 47850 04350 6370 8093 50 00 Trên năm 122 6680 54112 04899 5710 7650 00 00 Total 300 6850 50988 02944 6271 7429 00 00 Test of Homogeneity of Variances DLLV_Y Levene Statistic 436 df1 df2 Sig 297 647 ANOVA DLLV_Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 325 162 Within Groups 77 408 297 261 Total 77 733 299 ONEWAY DLLV_Y BY Thunhap /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS Sig 623 537 5 Biến thu nhập Descriptives DLLV_Y 95% Confidence Interval for Std N Dưới triệu Từ đến triệu Trên triệu Total Mean Mean Std Error Deviation Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 99 5808 48554 04880 4840 6776 00 00 147 6854 51525 04250 6014 7694 00 00 54 8750 49228 06699 7406 0094 00 00 300 6850 50988 02944 6271 7429 00 00 Test of Homogeneity of Variances DLLV_Y Levene Statistic df1 064 df2 Sig 297 938 ANOVA DLLV_Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 024 512 Within Groups 74 708 297 252 Total 77 732 299 T-TEST GROUPS=Gioitinh(1 2) /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=DLLV_Y /CRITERIA=CI( 95) Sig 011 003 Thống kê mô tả Statistics Gioitinh N Valid TTHN Tuoi ThamNien Thunhap 300 300 300 300 300 0 0 Missing Frequency Table Gioitinh Frequency Valid Nam Nữ Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 212 70 70 70 88 29 29 100 300 100 100 TTHN Frequency Valid Kết hôn Percent Valid Percent Cumulative Percent 178 59 59 59 Chưa kết hôn 122 40 40 100 Total 300 100 100 Tuoi Frequency Valid Dưới 25 tuổi Percent Valid Percent Cumulative Percent 52 17 17 17 Từ 25 đến 30 125 41 41 59 Từ 31 đến 35 88 29 29 88 Trên 35 35 11 11 100 300 100 100 Total ThamNien Frequency Valid Dưới năm Percent Valid Percent Cumulative Percent 57 19 19 19 Từ đến năm 121 40 40 59 Trên năm 122 40 40 100 Total 300 100 100 Thunhap Frequency Valid Dưới triệu Từ đến triệu Trên triệu Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 99 33 33 33 147 49 49 82 54 18 18 100 300 100 100 Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CNTT1 300 96 855 CNTT2 300 97 775 CNTT3 300 95 839 CNTT4 300 83 870 TNCN1 300 67 999 TNCN2 300 69 060 TNCN3 300 55 048 TNCN4 300 59 993 PLCT1 300 32 068 PLCT2 300 48 083 PLCT3 300 22 132 PLCT4 300 56 024 TCCV1 300 50 916 TCCV2 300 70 769 TCCV3 300 54 870 TCCV4 300 47 937 DKLV1 300 73 055 DKLV2 300 74 971 DKLV3 300 75 915 DKLV4 300 69 022 MQDN1 300 69 644 MQDN2 300 75 638 MQDN3 300 88 609 MQDN4 300 90 638 CBSV1 300 50 864 CBSV2 300 50 913 CBSV3 300 27 894 CBSV4 300 59 955 DBCV1 300 57 974 DBCV2 300 67 911 DBCV3 300 57 917 DLLV1 300 67 635 DLLV2 300 67 649 DLLV3 300 67 629 DLLV4 300 73 621 Valid N (listwise) 300 ... tài: ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai? ?? để giúp nhà quản trị cần phải biết yếu tố tác động đến động lực làm việc CB-CNV công ty CÁC ĐỀ... cao động lực làm việc CB-CNV Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai Mục tiêu cụ thể - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc CB-CNV Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai - Xác định mức độ tác động. .. cán công nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai Tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến động lực làm việc cán công nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai gồm yếu tố dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần cấp nước đồng nai luận văn thạc sĩ ,

Từ khóa liên quan