0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI THPTQG

191 6 1
  • ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI THPTQG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 12:16

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI THPTQG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12 CHỦ ĐỀ 1 QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI 1 Bối cảnh Ngày 30 4 1945 thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển đất nước Nước ta đi lên từ nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn Chịu hậu quả chiến tranh Khủng hoảng kinh tế kéo dài, lạm phát cao 2 Diễn biến Đường lối Đổi mới từ Đại Hội Đảng lần VI (1986 ), với 3 xu thế + Dân chủ hóa đời sống KT XH + Phát triể. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12 CHỦ ĐỀ 1: Q TRÌNH HỘI NHẬP VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ -XÃ HỘI Bối cảnh : - Ngày 30-4-1945 thống đất nước, xây dựng phát triển đất nước - Nước ta lên từ kinh tế nông nghiệp nghèo nàn - Chịu hậu chiến tranh - Khủng hoảng kinh tế kéo dài, lạm phát cao Diễn biến : Đường lối Đổi từ Đại Hội Đảng lần VI (1986 ), với xu : + Dân chủ hóa đời sống KT- XH + Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN + Tăng cường hợp tác quốc tế Thành tựu : - Thoát khỏi khủng hoảng KT- XH, đẩy lùi lạm phát - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (năm 2005 8,4 %) - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hố, đại - Xóa đói giảm nghèo, đời sống cải thiện II NƯỚC TA TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC : 1.Bối cảnh : -Tồn cầu hóa xu tất yếu, đẩy mạnh hợp tác kinh tế khu vực -Việt Nam thành viên ASEAN (7/ 1995), APEC (1998), bình thường hố quan hệ với Mỹ (1995), thành viên thức WTO (1/ 2007 ) Thành tựu : - Thu hút vốn đầu tư nước : ODA, FDI - Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trường - Phát triển ngoại thương tầm cao III MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP - Thực chiến lược tăng trưởng đơi với xóa đói giảm nghèo - Hồn thiện chế sách kinh tế thị trường - Đẩy mạnh CNH- HĐH gắn với kinh tế tri thức - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Công Đổi nước ta thực lĩnh vực A trị B cơng nghiệp C dịch vụ D nông nghiệp Câu Công Đổi nước ta khẳng định từ A sau đất nước thống 30.4.1975 B sau thị 100 CT – TW ngày 13.1.1981 C sau nghị 10 Bộ trị khóa VI tháng năm 1998 D sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần VI năm 1986 Câu Việt Nam Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm A 1994 B 1995 C 1996 D 1997 Câu Biểu rõ tình trạng khủng hoảng kinh tế nước ta sau năm 1975 A nông nghiệp ngành chiếm tỉ trọng cao cấu GDP B lạm phát kéo dài, có thời kì lên đến chữ số Trang ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ C tỉ lệ tăng trưởng GDP thấp, đạt 0,2% D tỉ lệ tăng trưởng kinh tế âm, cung nhỏ cầu Câu Thành tựu to lớn xã hội công Đổi đem lại cho nước ta A nước ta khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội kéo dài B tốc độ tăng trưởng kinh tế cao C cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa D xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân Câu Việt Nam thành viên ASEAN vào năm nào? A 1994 B 1995 C 1996 D 1997 Câu Sự kiện xem quan trọng nước ta năm 2007 A bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì B trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới (WTO) C gia nhập hiệp hội nước Đông Nam Á ASEAN D tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) CÂU HỎI THƠNG HIỂU Câu Việt Nam khơng phải thành viên tổ chức sau ? A ASEAN B APEC C WTO D NAFTA Câu Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt diễn vào thập niên 90 đánh dấu xu hội nhập nước ta A gia nhập ASEAN ký thương ước với Hoa Kì B gia nhập WTO bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì C gia nhập ASEAN bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì D gia nhập APEC bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì Câu Cơng Đổi nước ta không diễn theo xu sau đây? A Dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội B Phát triển kinh tế thị trường tư chủ nghĩa C Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa D.Tăng cường giao lưu hợp tác với nước giới CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu Công Đổi nước ta đạt thành tựu to lớn vững A thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa có nhiều thuận lợi B nước ta có nhiều tiền đề kinh tế quan trọng từ giai đoạn trước C nhận giúp đỡ nhiệt tình nước bạn giới D nguồn lực nước phát huy cách cao độ Câu Thách thức nước ta toàn cầu hóa A tranh thủ nguồn lực bên vốn B tiếp cận nguồn lực giới công nghệ C cạnh tranh liệt kinh tế phát triển D tận dụng thị trường giới khu vực CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu 1.Thành tựu sau thành tựu trực tiếp công hội nhập quốc tế khu vực? A Thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước B Giữ vững sắc văn hóa dân tộc C Ngoại thương phát triển mạnh D Đẩy mạnh hợp tác toàn diện Câu Nền kinh tế thị trường nước ta nhiều năm qua không làm việc A giảm tỉ lệ nghèo chung B giảm tỉ lệ nghèo lương thực C tăng tỉ lệ người giàu D thu hẹp khoảng cách giàu nghèo CHỦ ĐỀ : VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , LÃNH THỔ, BIỂN ĐẢO VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ Trang ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ -Nằm rìa phía Đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á - Hệ tọa độ địa lí : + Điểm cực Bắc: 23023’B xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, + Điểm cực Nam : 8034’B xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau + Điểm cực Tây :102009’Đ xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên + Điểm cực Đông :109024’Đ xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa - Trên vùng biển: đảo kéo dài đến vĩ độ 6050’B, kinh độ 117020’Đ Biển Đông - Gắn với lục địa Á – Âu, tiếp giáp Biển Đông - Nước ta nằm trọn múi thứ II PHẠM VI LÃNH THỔ 1.Vùng đất - Diện tích đất liền hải đảo 331.212 km2 - Biên giới đất liền 4600 km giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia, - Đường bờ biển dài 3260 km, có 28 tỉnh, thành giáp biển - Có 4000 hịn đảo, có quần đảo xa bờ Hồng Sa (Đà Nẵng) Trường Sa (Khánh Hòa) 2.Vùng biển - Giáp với vùng biển nước: Malaixia, Brunây, Philippin, Trung Quốc, Campuchia, Inđônêxia, Thái Lan -Vùng biển rộng triệu km2, gồm phận : + Vùng nội thủy: vùng nước tiếp giáp với đất liền, phía đường sở + Vùng lãnh hải : vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia biển, rộng 12 hải lí + Vùng tiếp giáp lãnh hải: vùng biển quy định nhằm đảm bảo cho việc thực chủ quyền nước ven biển, rộng 12 hải lí + Vùng đặc quyền kinh tế: tiếp liền với lãnh hải hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường sở Nước ta có chủ quyền hồn tồn kinh tế để nước khác đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm tàu thuyền, máy bay nước tự hàng hải hàng không Công ước quốc tế quy định + Thềm lục địa: phần ngầm biển lòng đất đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài mở rộng lãnh hải bờ rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m Nước ta có chủ quyền hồn tồn mặt thăm dị, khai thác, bảo vệ quản lí tài nguyên thiên nhiên thềm lục địa 3.Vùng trời: Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta III Ý NGHĨA CỦA VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VIỆT NAM Ý nghĩa tự nhiên - Vị trí địa lí quy định đặc điểm thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa - Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc biển - Vị trí hình thể tạo nên phân hóa đa dạng tự nhiên, tài nguyên khoáng sản sinh vật phong phú - Nước ta nằm vùng có nhiều thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán Ý nghĩa kinh tế, văn hóa – xã hội quốc phịng - Về kinh tế + VN nằm ngã tư đường hàng hải hàng không quốc tế quan trọng, thuận lợi giao lưu kinh tế với nước khu vực giới + Là cửa ngõ thông biển Lào, Đông bắc Thái Lan, Campuchia, Tây Nam Trung Quốc + Vùng biển rộng lớn, giàu tiềm năng, phát triển ngành kinh tế biển  Thuận lợi phát triển kinh tế, thực sách mở cửa, hội nhập quốc tế khu vực, thu hút vốn đầu tư nước ngồi - Về văn hóa – xã hội + Góp phần làm giàu sắc văn hóa Trang ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ + Tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hịa bình, hợp tác hữu nghị phát triển với nước láng giềng nước khu vực Đông Nam Á - An ninh quốc phịng: + Nước ta có vị trí qn đặc biệt quan trọng Đông Nam Á, khu vực động nhạy cảm với biến động trị giới + Biển Đơng nước ta có ý nghĩa chiến lược cơng xây dựng, phát triển kinh tế bảo vệ đất nước CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Điểm cực Bắc đất liền nước ta nằm vĩ độ A 22023’B B 22027’B C 23023’B D 23022’B Câu Điểm cực Nam đất liền nước ta nằm vĩ độ A 8043’B B 8040’B C 8034’B D 8030’B Câu Điểm cực Đông đất liền nước ta nằm kinh độ A 108022’Đ B 108024’Đ C 109024’Đ D 109022’Đ Câu Điểm cực Tây đất liền nước ta nằm kinh độ A 100011’Đ B 1001010’Đ C 102009’Đ D 103009’Đ Câu Điểm cực Bắc nước ta thuộc tỉnh A Hà Giang B Lạng Sơn C Lai Châu D Lào Cai Câu Điểm cực Tây nước ta thuộc tỉnh A Sơn La B Điện Biên C Lai Châu D Lào Cai Câu Điểm cực Nam nước ta thuộc tỉnh A An Giang B Cà Mau C Bạc Liêu D Kiên Giang Câu Điểm cực Đông nước ta thuộc tỉnh A Sơn La B Khánh Hòa C Lai Châu D Lào Cai Câu Vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam Biển Đông rộng khoảng A 1,0 triệu km2 B 2,0 triệu km2 C 3,0 triệu km2 D 4,0 triệu km2 Câu 10 Phần đất liền nước ta nằm khung hệ tọa độ địa lí từ A 8034’B đến 23022’B; 102010’Đ đến 109024’Đ B 8034’B đến 23023’B; 102009’Đ đến 109024’Đ C 8034’B đến 23023’B; 102008’Đ đến 109024’Đ D 8034’B đến 23023’B; 102010’Đ đến 109042’Đ Câu 11 Việt Nam gắn liền với lục địa đại dương sau đây? A Á – Âu Ấn Độ Dương B Á Ấn Độ Dương C Á Thái Bình Dương D Á – Âu Thái Bình Dương Câu 12 Chiều dài đường biên giới đất liền nước ta với Trung Quốc A 1100 km B 1200 km C 1300 km D 1400 km Câu 13 Đường bờ biển nước ta kéo dài từ A Móng Cái đến Hà Tiên B Lạng Sơn đến Đất Mũi C Móng Cái đến Cà Mau D Móng Cái đến Bạc Liêu Câu 14 Huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh A Bà Rịa – Vũng Tàu B Quảng Ngãi C Bình Thuận D Kiên Giang Câu 15 Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh A Bà Rịa – Vũng Tàu B Quảng Ngãi C Bình Thuận D Quảng Ninh Câu 16 Huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc tỉnh A Bà Rịa – Vũng Tàu B Hải Phịng C Bình Thuận D Quảng Ninh Câu 17 Nước ta nằm vị trí tiếp giáp lục địa đại dương, liền kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương vành đai sinh khống Địa Trung Hải nên có nhiều A tài ngun sinh vật q giá B tài nguyên khoáng sản C bão lũ lụt D vùng tự nhiên khác lãnh thổ CÂU HỎI THÔNG HIỂU Trang ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu Đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta A vị trí địa lí quy định B ảnh hưởng gió mùa C ảnh hưởng địa hình D ảnh hưởng Biển Đông Câu Nội thủy A vùng nước tiếp giáp với đất liền, phía đường sở B vùng có chiều rộng 12 hải lí, thuộc chủ quyền quốc gia biển C vùng tiếp liền với lãnh hải hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí D vùng nước phía ngồi đường sở với chiều rộng 12 hải lí Câu Theo công ước Liên hợp quốc luật Biển năm 1982 vùng biển Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn kinh tế, tàu thuyền, máy bay nước hoạt động tự hoạt động hàng hải A vùng lãnh hải B vùng tiếp giáp lãnh hải C vùng thềm lục địa D vùng đặc quyền kinh tế Câu Đường biên giới biển nước ta A ranh giới phía đường sở B ranh giới vùng lãnh hải tiếp giáp lãnh hải C ranh giới vùng tiếp giáp lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế D ranh giới phía ngồi vùng đặc quyền kinh tế Câu Do nằm khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa nên tự nhiên nước ta có đặc điểm A khí hậu ơn hịa dễ chịu B khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn C sinh vật đa dạng, phong phú D đất phù sa rộng lớn, màu mỡ Câu Với hình dạng lãnh thổ kéo dài nước ta A làm cho tự nhiên từ Bắc vào Nam nước ta đồng B tạo điều kiện cho tính chất biển xâm nhập sâu vào đất liền C tạo phân hóa rõ rệt tự nhiên từ Bắc vào Nam D làm cho tự nhiên nước ta có phân hóa theo độ cao định hình Câu Vùng biển mà Nhà nước ta có chủ quyền hồn tồn kinh tế, nước khác đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm tàu thuyền, máy bay nước tự hàng hải hàng không công ước quốc tế quy định, gọi A lãnh hải B nội thủy C vùng đặc quyền kinh tế D vùng tiếp giáp lãnh hải Câu Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang - 5, cho biết biên giới Việt Nam Trung Quốc tiếp giáp với A tỉnh B tỉnh C tỉnh D tỉnh Câu Bộ phận có diện tích lớn thuộc vùng biển nước ta A nội thủy B đặc quyền kinh tế C tiếp giáp lãnh hải D lãnh hải Câu 10 Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang - 5, nước ta có tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển? A 26 B 27 C 28 D 29 Câu 11 Các phận vùng biển nước ta theo thứ tự từ A vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế B vùng lãnh hải, vùng nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế C vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải D vùng đặc quyền kinh tế, vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 12 Đặc điểm không lãnh hải nước ta A vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia biển B có chiều rộng 12 hải lí C coi đường biên giới quốc gia biển D có độ sâu khoảng 200m Câu 13 Ý nghĩa văn hóa - xã hội vị trí địa lí Việt Nam tạo điều kiện A cho giao lưu với nước xung quanh đường bộ, đường biển, đường hàng không B để nước ta thực sách mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước C cho nước ta chung sống hịa bình, hợp tác hữu nghị phát triển với nước khu vực Đông Nam Á D mở lối biển thuận lợi cho Lào, Đông Bắc Campuchia Tây Nam Trung Quốc Trang ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu 14 Điểm cuối đường hải giới nước ta phía Nam A Móng Cái B Hà Tiên D Rạch Giá D Cà Mau Câu 15 Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam có nghĩa vụ quyền lợi đây? A Có chủ quyền hồn tồn thăm dị, khai thác, bảo vệ, quản lí tất nguồn tài nguyên B Cho phép nước tự hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu, cáp quang ngầm C Cho phép nước thiết lập cơng trình nhân tạo phục vụ cho thăm dị, khảo sát biển D Có chủ quyền hồn tồn mặt thăm dị, khai thác, bảo vệ quản lí tài nguyên thiên nhiên Câu 16 Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam cho phép nước A thiết lập cơng trình đảo nhân tạo B tổ chức khảo sát, thăm dò nguồn tài nguyên C tự hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu cáp quang biển D quản lí nguồn tài nguyên thiên vùng thềm lục địa Câu 17 Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5, tỉnh không giáp với Lào? A Sơn La B Nghệ An C Quảng Trị D Gia Lai Câu 18 Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố sau đây? A Quảng Nam – Đà Nẵng B Đà Nẵng – Khánh Hòa C Khánh Hòa – Quảng Ngãi D Đà Nẵng – Quảng Ngãi Câu 19 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết Việt Nam có đường biên giới đất liền biển với A Trung Quốc, Lào B Thái Lan, Campuchia C Trung Quốc, Campuchia D Lào, Thái Lan Câu 20 Theo công ước quốc tế Luật Biển năm 1982 vùng đặc quyền kinh tế nước ta rộng 200 hải lí tính từ A ngấn nước thấp thuỷ triều trở B đường sở trở C giới hạn vùng lãnh thổ trở D vùng có độ sâu 200 mét trở vào CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu Tự nhiên nước ta phân hóa đa dạng thành vùng khác miền Bắc miền Nam, miền núi đồng bằng, ven biển, hải đảo A tiếp giáp với vùng biển rộng lớn B vị trí nằm vùng nhiệt đới nửa cầu Bắc C lãnh thổ kéo dài theo chiều kinh tuyến D vị trí địa lí hình thể nước ta Câu Về mặt tự nhiên, vị trí địa lí nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho A phát triển nông nghiệp nhiệt đới B phát triển nông nghiệp cận nhiệt C phát triển kinh tế thị trường D bảo vệ an ninh quốc phòng Câu Sự phân hóa đa dạng tự nhiên nước ta A vị trí chuyển tiếp hai lục địa hai đại dương B địa hình chủ yếu đồi núi có phân hóa phức tạp C đặc điểm vị trí địa lí hình thể nước ta D khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có phân hóa sâu sắc Câu Nhận định khơng vị trí địa lí nước ta? A Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa B Nước ta nằm trọn vành đai nhiệt đới C Trong năm có lần mặt trời lên thiên đỉnh D Trong năm có lần mặt trời lên thiên đỉnh CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tốt khác hẳn với nước có độ vĩ Tây Á, châu Phi A nước ta nằm hồn tồn vùng nội chí tuyến B nước ta nằm trung tâm vùng Đông Nam Á C nước ta nằm vị trí tiếp giáp lục địa đại dương D nước ta tiếp giáp Biển Đông ảnh hưởng gió mùa Câu Nước ta có văn hóa phong phú độc đáo Trang ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ A nơi giao thoa dân tộc ngồi khu vực Đơng Nam Á B chịu ảnh hưởng văn minh cổ đại văn minh phương Tây C nằm đường hàng hải, đường hàng không quốc tế D nằm khu vực diễn hoạt động kinh tế sôi động giới Câu 3.Vị trí địa lí coi nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nước ta A thuận lợi để phát triển nông nghiệp nhiệt đới với cấu ngành đa dạng B tác động đến đa dạng văn hóa thành phần dân tộc nước ta C góp phần tạo nên phong phú đa dạng tài nguyên khoáng sản sinh vật, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành kinh tế D tạo điều kiện thuận cho phát triển kinh tế, thực sách mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN I KHÁI QUÁT VỀ BIỂN ĐƠNG: - Biển Đơng rộng, có diện tích 3,447 triệu km2 - Là biển tương đối kín, phía đơng đơng nam bao bọc vịng cung đảo - Biển Đơng nằm vùng nhiệt đới ẩm gió mùa II ẢNH HƯỞNG CỦA BIỂN ĐÔNG ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN VIỆT NAM: Khí hậu: - Biển Đơng rộng, chứa lượng nước lớn nguồn dự trữ ẩm dồi làm cho độ ẩm 80% - Biển Đơng làm tăng độ ẩm khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa độ ẩm lớn - Biển Đơng làm giảm tính chất khắc nghiệt thời tiết lạnh khô mùa đông; làm dịu bớt thời tiết nóng mùa hạ  Nhờ có Biển Đơng nên khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương điều hồ, lượng mưa nhiều Địa hình hệ sinh thái vùng ven biển: - Địa hình ven biển đa dạng : vịnh cửa sơng, bờ biển mài mịn, tam giác châu có bãi triều rộng lớn, bãi cát phẳng, vịnh nước sâu, đảo ven bờ rạn san hô… - Các hệ sinh thái vùng ven biển đa dạng giàu có: hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái đất phèn, hệ sinh thái rừng đảo 3.Tài nguyên thiên nhiên vùng biển: - Tài nguyên khoáng sản: có trữ lượng lớn có giá trị dầu khí + Dầu khí có trữ lượng lớn bể Nam Côn Sơn Cửu Long, Thổ Chu – Mã Lai, Sông Hồng…với mỏ dầu Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng (Bà Rịa- Vũng Tàu), Cái Nước (Cà Mau) + Khí tự nhiên : Lan Đỏ, Lan Tây (Bà Rịa- Vũng Tàu), Tiền Hải (Thái Bình ) + Các bãi cát ven biển có nhiều sa khoáng : Cát trắng, quặng titan,… nguyên liệu quý để sản xuất thủy tinh, pha lê + Vùng ven biển thuận lợi cho nghề làm muối, tập trung nhiều Duyên hải Nam Trung Bộ, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng lại sơng nhỏ đổ biển, hàng năm khai thác 900.000 Cà Ná, Sa Huỳnh,… - Tài nguyên hải sản: + Giàu thành phần loài, loại thuỷ hải sản nước mặn, nước lợ vơ đa dạng có 2.000 lồi cá, 100 lồi tơm, vài chục lồi mực, 50 lồi cua, 650 lồi rong biển, san hơ, vích, bào ngư hàng nghìn lồi sinh vật phù du, …các rạn san hơ quần đảo Hồng Sa, Trường Sa Ngồi cịn có tổ yến ( yến sào) mặt hàng xuất có giá trị kinh tế cao + Ven đảo có rạn san hơ lồi sinh vật khác + Rừng ngập mặn đa dạng, danh lam thắng cảnh khác… Thiên tai: Trang ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ - Bão: + Mỗi năm trung bình có đến bão trực tiếp từ Biển Đông đổ vào nước ta, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất đời sống + Bão kèm theo mưa lớn, sóng lừng, nước dâng gây lũ lụt - Sạt lở bờ biển , tượng cát bay, cát chảy : xảy nhiều dải bờ biển Trung Bộ  Cần có biện pháp sử dụng hợp lí, phịng chống nhiễm mơi trường biển phịng chống thiên tai, có chiến lược khai thác tổng hợp kinh tế biển CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Biển Đông cầu nối hai đại dương A Thái Bình Dương Đại Tây Dương B Đại Tây Dương Ấn Độ Dương C Thái Bình Dương Ấn Độ Dương D Thái Bình Dương Bắc Băng Dương Câu Hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta lớn khu vực A Bắc Bộ B Bắc Trung Bộ C Nam Trung Bộ D Nam Bộ Câu Số lượng bão trung bình hàng năm xuất Biển Đơng A từ đến B từ đến C từ đến D từ đến 10 Câu Hai bể trầm tích chứa dầu lớn nước ta A Nam Côn Sơn Thổ Chu -Mã Lai B Nam Côn Sơn Cửu Long C Cửu Long Sông Hồng D Sông Hồng Thổ Chu- Mã Lai Câu Địa hình ven biển nước ta đa dạng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển A khai thác nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch biển đảo B xây dựng cảng khai thác dầu khí C chế biến nước mắm xây dựng nhiều bãi tắm D khai thác tài nguyên khống sản, hải sản, phát triển giao thơng, du lịch biển Câu Loại khoáng sản mang lại giá trị kinh tế cao mà khai thác vùng Biển Đông A cát trắng B muối biển C.dầu khí D titan Câu Biển Đơng nằm thuộc đới khí hậu A cận nhiệt đới gió mùa B ơn đới gió mùa C nhiệt đới ẩm gió mùa D cận nhiệt Địa Trung Hải Câu Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khơ, mùa hè bớt nóng nhờ A nằm gần xích đạo mưa nhiều B chịu tác động thường xun gió mùa C địa hình 85% đồi núi thấp D tiếp giáp với Biển Đông Câu Điểm cuối đường hải giới nước ta phía Nam A Móng Cái B Hà Tiên C Rạch Giá D Cà Mau Câu 10 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5 6-7, cho biết vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh/thành nước ta? A Quảng Ninh B Đà Nẵng C Khánh Hoà D Bình Thuận CÂU HỎI THƠNG HIỂU Câu Hiện tượng sạt lở bờ biển xảy nhiều khu vực nước ta? A Bắc Bộ B Đông Nam Bộ C.Trung Bộ D ĐBSCửu Long Câu Hiện tượng cát bay, cát chảy thường hay xảy vùng ven biển A Bắc Bộ B Đông Nam Bộ C Trung Bộ D ĐBSCửu Long Câu Ở vùng ven biển nước ta, dạng địa hình sau thuận lợi cho du lịch biển? A Bãi cát phẳng B Bờ biển mài mòn C Đầm phá D Vũng, vịnh nước sâu Câu Loại khống sản có tiềm vô tận Biển Đông A dầu mỏ B khí tự nhiên C muối biển D.titan Câu Ở vùng ven biển, dạng địa hình sau thuận lợi cho nuôi trồng thủy, hải sản? A Các tam giác châu với bãi triều rộng B Vịnh cửa sông, tam giác châu C Các đảo ven bờ, vịnh cửa sông D Các rạn san hô, đảo ven bờ Trang ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu Sự hình thành cồn cát ven biển nước ta kết trình A xâm thực B mài mòn C thổi mòn D bồi tụ Câu Nơi có điều kiện thuận lợi cho nghề làm muối phát triển vùng ven biển A Bắc Bộ B.Bắc Trung Bộ C.Nam Trung Bộ D Nam Bộ Câu Điểm sau không nói ảnh hưởng Biển Đơng khí hậu? A Biển Đông làm giảm độ lục địa vùng phía Tây đất nước B Biển Đơng làm tăng độ ẩm tương đối khơng khí C Biển Đông mang lại lượng mưa lớn D Biển Đông làm tăng độ lạnh gió mùa Đơng Bắc Câu Biển Đơng giàu loại tài ngun khống sản sau đây? A Dầu khí, than đá, quặng sắt B Dầu khí, sắt, muối biển C Thuỷ sản, muối biển D Dầu khí, cát, muối biển Câu 10 Ở vùng ven biển, dạng địa hình sau thuận lợi cho xây dựng cảng biển? A Các bãi triều thấp, phẳng B Các bờ biển mài mòn C Các vũng, vịnh nước sâu D Các đảo ven bờ Câu 11 Biển Đông ảnh hưởng thiên nhiên Việt Nam? A Làm cho khí hậu mang tính hải dương điều hịa B Làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa C Làm cho thiên nhiên nước ta có phân hố đa dạng D Làm cho khí hậu mang tính chất lục địa điều hoà Câu 12 Ý sau ảnh hưởng biển Đông đến khí hậu nước ta? A Làm tăng độ ẩm khối khí qua biển B Mang lại lượng mưa độ ẩm lớn C Làm giảm tính chất lạnh khô vào mùa đông dịu bớt thời tiết nóng vào mùa hè D làm tăng tính chất nóng khơ khí hậu nước ta Câu 13 Đặc điểm không sinh vật nhiệt đới vùng biển Đông? A Năng suất sinh học cao B Thành phần lồi đa dạng C Ít lồi q D Nhiều loài sinh vật phù du sinh vật đáy Câu 14 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh ven biển sau có diện tích lớn nước? A Thanh Hóa B Nghệ An C Hà Tĩnh D Quảng Nam Câu 15 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh ven biển sau có biên giới đất liền chung với Lào? A Quảng Ninh B Quảng Bình C Quảng Ngãi D Kiên Giang CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu Ảnh hưởng quan trọng Biển Đông đến thiên nhiên nước ta A hệ sinh thái B địa hình C khí hậu D.tài nguyên thiên nhiên Câu Đặc điểm sau khơng thể tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa Biển Đơng nước ta? A Độ mặn cao B Nhiệt độ cao C Diện tích rộng D Hải lưu thay đổi theo mùa Câu Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn nước ta bị thu hẹp? A cháy rừng, xây dựng khu du lịch B phá rừng làm than củi nuôi trồng thủy sản C cháy rừng nuôi trồng thủy sản D xây dựng khu du lịch, phá rừng làm than củi Câu Lượng ẩm cao Biển Đông mang lại ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên nước ta? A Xúc tiến mạnh mẽ vịng tuần hồn sinh vật B Cảnh quan thiên nhiên rừng chiếm ưu C.Thảm thực vật xanh tươi quanh năm D Quá trình tái sinh, phục hồi rừng nhanh chóng Câu Điều kiện tự nhiên cho phép triển khai hoạt động du lịch biển quanh năm vùng nào? A Bắc Bộ B Nam Bộ C Bắc Trung Bộ D Nam Trung Bộ Trang ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu Hiện tượng cá chết hàng loạt ven biển miền Trung vừa qua hoạt động ngành A nông nghiệp B công nghiệp C du lịch biển D giao thông vận tải biển CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu Các dạng địa cồn cát, đầm phá, vũng vịnh nước sâu đặc trưng bờ biển nào? A Bắc Bộ B Trung Bộ C Nam Bộ D Từ Cà Mau tới Hà Tiên Câu Biểu không theo mùa yếu tố hải văn? A Độ mặn trung bình nước biển tăng giảm theo mùa khô mùa mưa B Sóng Biển Đơng mạnh vào thời kì gió mùa Đông Bắc C Nhiệt độ nước biển khác mùa khô mùa mưa D Sinh vật biển phong phú Câu Do vị trí nội chí tuyến khu vực gió mùa, nên biển Đơng có đặc điểm nào? A Chịu ảnh hưởng gió mùa B Vùng biển rộng C Có đặc tính nhiệt đới D Nóng, ẩm, chịu ảnh hưởng gió mùa Câu Hiện tượng cá chết hàng loạt ven biển miền Trung vừa qua đặt vấn đề hệ trọng chiến lược khai thác tổng hợp phát triển kinh tế biển nước ta? A Sử dụng hợp lý tài ngun hải sản B Phịng chống nhiểm môi trường biển C Khai thác hợp lý tài nguyên du lịch D Thực biện pháp phòng chống thiên tai Câu Ngành kinh tế sau Đồng sông Cửu Long chịu tác động lớn tượng nước biển dâng? A Nông nghiệp B Công nghiệp C Du lịch D Giao thông Câu Nguyên nhân tự nhiên làm cho nước ta chịu tác động mạnh nước biển dâng? A Bờ biển dài, nhiều đồng thấp ven biển B Bờ biển dài, nhiều rừng ngập mặn ven biển C Nhiều đồng thấp ven biển, mạng lưới sơng ngịi dày đặc D Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiều rừng ngập mặn ven biển Câu Nhận định khơng xác đặc điểm Biển Đơng ? A Có tính chất nhiệt đới gió mùa B Giàu tài nguyên khoáng sản hải sản C Vùng biển rộng tương đối kín D Nhiệt độ nước biển thấp VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO I VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC TA GIÀU TÀI NGUYÊN: Nước ta có vùng biển rộng lớn, bao gồm: vùng nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa Nước ta có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển: * Nguồn lợi sinh vật: - Giàu thành phần lồi, nhiều lồi có giá trị kinh tế cao, quý hiếm, cần phải bảo vệ đặc biệt - Ngồi nguồn lợi cá, tơm, cua, mực biển nước ta cịn có nhiều đặc sản khác đồi mồi, vích, hải sâm, bào ngư, sị huyết Có nhiều loài chim biển; tổ yến (yến sào) mặt hàng xuất có giá trị * Tài ngun khống, dầu mỏ khí đốt: - Dọc bờ biển có nhiều vùng có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối - Vùng biển có nhiều sa khống có trữ lượng cơng nghiệp: ơxít titan, cát trắng (ngun liệu q để làm thuỷ tinh, pha lê) - Vùng thềm lục địa có dầu, khí, với nhiều mỏ tiếp tục phát hiện, thăm dò khai thác * Biển ven biển nước ta có điều kiện phát triển giao thông vận tải biển: - Nước ta nằm gần tuyến hàng hải quốc tế Biển Đông - Dọc bờ biển có nhiều vùng biển kín thuận lợi xây dựng cảng nước sâu Nhiều cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng *Thuận lợi để phát triển du lịch biển – đảo: Trang 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ B phần phía Tây có khí hậu ơn hịa phần phía Đơng C khí hậu cận nhiệt phân bố phía Nam lãnh thổ LB Nga D phía Bắc Liên Bang Nga có khí hậu cận cực lạnh giá Câu Đặc điểm sau khơng với vị trí địa lý, lãnh thổ LB Nga? A Quốc gia trải dài 12 múi B Có chiều dài đường biên giới xấp xỉ chiều dài đường xích đạo C Tiếp giáp với nhiều quốc gia giới D Tỉnh Ca-li-nin-grat nằm biệt lập với lãnh thổ Liên Bang Nga Câu Ba phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây Liên Bang Nga, từ Đơng sang Tây A đồng Đông Âu, dãy Uran, đồng Tây Xibia B đồng Tây Xibia, dãy Uran, đồng Đông Âu C đồng Tây Xibia, đồng Đông Âu, dãy Uran D dãy Uran, đồng Đông Âu, đồng Tây Xibia Câu Yếu tố giúp Nga thu hút nhiều đầu tư nước ngồi A Đất đai rộng lớn, khí hậu ơn hịa, nhiều nguồn tài ngun giá trị B Trình độ học vấn cao, đứng đầu Thế giới khoa học C Nhiều thành phố lớn đông dân với tỉ lệ dân thành thị cao D Nhiều cơng trình khoa học nghệ thuật lâu đời Câu Hai trung tâm cơng nghiệp Matxcơva Xanh Pêtécbua khơng có ngành cơng nghiệp A Hóa chất B Điện tử, viễn thơng C Đóng tàu D Luyện kim màu Câu 10 Nhận định không thành tựu kinh tế Nga sau năm 2000 A sản lượng ngành kinh tế tăng, tăng trưởng kinh tế cao B dự trữ ngoại tệ thứ ba giới (năm 2005) C toán xong khoản nợ nước ngồi từ thời Xơ-Viết D đời sống nhân dân bước cải thiện Câu 11 Vùng kinh tế quan trọng Nga A.Vùng Uran C.Vùng trung tâm đất đen B.Vùng Trung ương D Vùng Viễn Đông Câu 12 Vùng kinh tế có diện tích lớn lại có mật độ dân cư thấp LB Nga A Vùng Viễn Đông B Vùng Trung Xi-bia C.Vùng Tây Xi-bia D Vùng U-ran Câu 13 Giàu tài nguyên, phần lớn dạng tiềm vùng A Tây Bắc B U-ran C Viễn Đông D Tây Xibia CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu So với đồng Tây Xibia, đồng Đông Âu có lợi nhiều tài nguyên A đất trồng B diện tích rừng C khống sản D khí hậu Câu Tỉnh Caliningrat nằm biệt lập với lãnh thổ Liên Bang Nga, có vị trí tiếp giáp với A Ba Lan Ca-dắc-xtan B Ba Lan Bê-la-rút C Ba Lan Lít-va D Ba Lan Ex-tô-nia Câu Muốn phát triển vùng Đông Xi-bia, Liên Bang Nga cần đầu tư cho A Hệ thống xe điện ngầm B Hệ thống cảng biển C Hệ thống đường sông D Hệ thống đường sắt Câu Để trở thành nước xuất siêu, Liên Bang Nga cần đẩy mạnh phát triển A nông nghiệp B nông nghiệp C nội thương D ngoại thương Câu Ngành đóng vai trị quan trọng phát triển vùng Đơng Xi-bia? A Giao thông vận tải B Nông nghiệp C Công nghiệp D Du lịch Câu Liên Bang Nga không phát triển nông nghiệp nhiệt đới Việt Nam A khác biệt khí hậu B sơng ngịi C đất nơng nghiệp D chịu nhiều thiên tai Trang 177 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu Chức gắn kết Âu – Á thể nội dung chiến lược kinh tế Liên Bang Nga? A Nâng cao vị Liên Bang Nga trường quốc tế B Mở rộng ngoại giao, coi châu Á C Tăng cường liên kết kinh tế khu vực D Tăng khả ảnh hưởng với nước châu Á CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu So với Hoa Kì Liên Bang Nga A trữ lượng than đá B trữ lượng dầu mỏ C trữ lượng khí đốt D diện tích đất nơng nghiệp Câu Ngành cơng nghiệp mà LB Nga hợp tác với Việt Nam (trước nay) A.điện tử, viễn thông B thủy điện, dầu khí C.cơ khí, đóng tàu D sản xuất tơ, hóa chất Câu Mạng lưới đường sắt xun Siberia xây dựng có vai trị quan trọng A thông mạch châu Âu châu Á B nối liền trung tâm công nghiệp với C rút ngắn khoảng cách lại D tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế Châu Á Châu Âu BÀI NHẬT BẢN CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Sắp xếp thứ tự từ Bắc xuống Nam đảo Nhật Bản A Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Kiu-xiu, Hôn-su B Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư, Kiu-xiu C Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Hôn-su, Kiu-xiu D Hôn-su, Hô-cai-đô, Kiu-xiu, Xi-cô-cư Câu Quần đảo Nhật Bản nằm khu vực A Đông Á B Nam Á C Trung Á D Đông Bắc Á Câu Dân cư Nhật Bản phân bố chủ yếu đảo A Hô-Cai-đô B Hôn–su C Xi-cô-cư D Kiu-xiu Câu Phía Đơng Nhật Bản tiếp giáp với A Liên Bang Nga B Thái Bình Dương C Bán đảo Triều Tiên D Khu vực Đơng Nam Á Câu Phía Nam lãnh thổ Nhật Bản thuộc đới khí hậu A xích đạo B ôn đới C nhiệt đới D cận nhiệt đới Câu Hiện , kinh tế Nhật Bản đứng thứ ba giới GDP sau Hoa Kì A Ấn Độ B Liên bang Nga C Trung Quốc D Anh Câu Nhật Bản có nhiều ngư trường lớn A nằm vùng biển có dịng biển nóng lạnh gặp B có lãnh hải rộng lớn đường bờ biển dài C nằm vùng biển ơn đới, khí hậu ấm áp nên sinh vật biển phát triển mạnh D đảo quần đảo Nhật Bản nơi sinh sống thuận lợi sinh vật biển Câu Nhật Bản nằm khu vực khí hậu A gió mùa B lục địa C chí tuyến D hải dương Câu Sơng ngịi Nhật Bản có giá trị A giao thông đường thủy nội địa B phát triển du lịch C thủy điện D thủy sản Câu 10 Loại thiên tai thường xuyên xảy Nhật Bản A núi lửa B động đất C bão lụt D hạn hán Câu 11 Về vị trí địa lí Nhật Bản nằm khu vực châu Á? A Bắc Á B Nam Á C Tây Á D Đông Á Câu 12 Về ngoại thương Nhật Bản nước A nhập siêu B xuất siêu Trang 178 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ C giá trị xuất, nhập D cán cân thương mại âm Câu 13 Lãnh thổ Nhật Bản thuộc đới khí hậu A.ơn đới, cận nhiệt, nhiệt đới B cận nhiệt, nhiệt đới,xích đạo C cận cực, cận nhiệt, ôn đới D cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo CÂU HỎI THƠNG HIỂU Câu Tỉ lệ người già dân cư Nhật Bản ngày lớn A tỉ suất gia tăng tự nhiên cao B Nhật Bản nước có dân số già C chảy máu chất xám D sách hạn chế dân số Nhật Bản Câu 2.Một lợi ích thiết thực việc trì cấu kinh tế hai tầng A giải việc làm, đảm bảo tính cân đối kinh tế B người dân tăng thu nhập C giảm chênh lệch giàu nghèo xã hội D phân bố dân cư hợp lý Câu Những năm 1973-1974 1979-1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật giảm xuống A khủng hoảng tài B khủng hoảng dầu mỏ C khủng hoảng trị D thiên tai Câu Ngành nơng nghiệp có vai trò thứ yếu kinh tế Nhật Bản A diện tích sản xuất lớn B nơng nghiệp phát triển theo hướng thâm canh C tỉ trọng nông nghiệp GDP thấp D suất nông nghiệp thấp Câu Ngành công nghiệp mũi nhọn Nhật Bản có vị trí hàng đầu giới A cơng nghiệp dệt B công nghiệp chế tạo máy C công nghiệp sản xuất điện tử D xây dựng công trình cơng cộng Câu Đảo có rừng bao phủ phần lớn diện tích, dân cư thưa thớt A Hôn-su B Kiu-xiu C Xi-cô-cư D Hô-cai-đô Câu Sự già hố dân số Nhật Bản khơng gây hậu sau ? A Thiếu nguồn lao động C Chi phí bảo hiểm xã hội tăng B Chi phí y tế cho người già cao D Nguồn lao động thiếu kinh nghiệm Câu Ý sau ngun nhân phát triển thần kì kinh tế Nhật Bản ? A Tập trung vào ngành cơng nghiệp then chốt B Duy trì cấu kinh tế tầng C Chú trọng đầu tư đại hóa cơng nghiệp D Nhập nhiều nguyên nhiên liệu Câu Nền kinh tế Nhật Bản bị suy giảm năm thập niên 70 ảnh hưởng A thị trường giới giá sản phẩm B khủng hoảng dầu mỏ C tăng trưởng nóng kinh tế “bong bóng” D cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên Câu 10 Giai đoạn kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kỳ” với tốc độ cao ? A 1950 -1955 B 1955 – 1973 C 1973 – 1975 D 1973 – 1978 Câu 11 Ngành cơng nghiệp có truyền thống lâu đời Nhật Bản A dệt B chế tạo máy C.sản xuất điện tử D xây dựng cơng trình công cộng Câu 12 Đảo chiếm diện tích lớn Nhật Bản ? A Hơ-cai-đơ B.Hơn-su C.Xi-cơ-cư D Kiu-xiu Câu 13 Nhận định không đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Nhật Bản? A Địa hình chủ yếu đồi núi B Đồng nhỏ, hẹp nằm ven biển C Sơng ngịi ngắn dốc D Nghèo khống sản than đá có trữ lượng lớn Câu 14 Nhận định khơng tình hình dân số Nhật Bản? A Có dân số đơng B Tốc độ gia tăng dân số nhanh C Tỉ lệ trẻ em giảm dần D Tỉ lệ người già dân cư ngày lớn Trang 179 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu 15 Yếu tố vị trí địa lí lãnh thổ giúp Nhật Bản phát triển mạnh loại hình giao thơng vận tải sau đây? A Đường ống B Đường sắt C Đường ô tô D Đường biển Câu 16 Hạn chế lớn phát triển công nghiệp Nhật Bản A thị trường bị thu hẹp B thiếu nguồn vốn đầu tư C khoa học chậm đổi D thiếu nguyên, nhiên liệu bên Câu 17 Hoạt động đánh bắt hải sản Nhật Bản phát triển rộng khắp A nguồn lao động dồi C người dân có truyền thống đánh bắt lâu đời C kĩ thuật đánh bắt đại D vùng biển rộng lớn, trữ lượng dồi Câu 18 Nơng nghiệp giữ vai trị thứ yếu kinh tế Nhật Bản A thiếu lao động có chun mơn nơng nghiệp B diện tích đất nơng nghiệp C khơng trọng phát triển nhà nước D chịu tác động thiên tai Câu 19 Nhận xét không ngành nông nghiệp Nhật Bản A phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng tiến khoa học B tăng diện tích gieo trồng lúa, đáp ứng nhu cầu dân số đông C sản phẩm đánh bắt hải sản đáp ứng phần lớn nhu cầu người dân D chăn nuôi theo phương pháp tiên tiến trang trại Câu 20 Trong hoạt động ngành dịch vụ, ngành có vị trí đặc biệt quan trọng? A Tài B Ngân hàng C Giao thông vận tải D Du lịch Câu 21 Năng suất lao động xã hội Nhật Bản cao người lao động Nhật Bản A độc lập suy nghĩ sáng tạo lao động B làm việc tích cực hùng mạnh đất nước C lhường xuyên làm việc tăng ca tăng cường độ lao động D làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao Câu 22 Sự già hoá dân số Nhật Bản gây sức ép A thừa nguồn lao động B giáo dục C chi phí phúc lợi xã hội cao D thất nghiệp CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu Môn võ truyền thống Nhật Bản A Sumô B Judo C Karate D Vovinam Câu Thành phố Nhật bị ném bom nguyên tử Mỹ sau Chiến tranh giới thứ A Nagaxaki B Côchi C Côbê D Kitakiusu Câu Nhật Bản lãnh thổ đặc trưng quốc gia A lục địa B quần đảo C bán đảo D hải dương Câu Đỉnh núi cao Nhật Bản A Dalsen B Nipesotsu C Fujijama D Hida Câu Hãng sản xuất sản phẩm tiếng ngành công nghiệp sản xuất điện tử Nhật Bản A Toshiba B Nipon C Mitsubisi D Electric Câu Hãng sản xuất sản phẩm tiếng ngành công nghiệp chế tạo Nhật Bản A Toshiba B Fujitsu C Nipon D Honda Câu Các cảng biển lớn Nhật Bản Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô,… nằm đảo A Hôn-su B Hô-cai-đô C Xi-cơ-cư D Kiu-xiu Câu Vùng ni bị tiếng Nhật Bản A Ơxaca B Kiơtơ C Cơchi D Côbê CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu Thuận lợi lớn để Nhật Bản phát triển giao thông vận tải biển A nằm tuyến đường biển quốc tế B cơng nghiệp đóng tàu phát triển C đường bờ biển dài D nhu cầu vận chuyển lớn Câu Nghệ thuật tạo hình cho cảnh Nhật Bản gọi gì? A Origami B Bonsai C Katakana D Butoh Trang 180 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu Ý giải pháp để khắc phục già hóa dân số Nhật Bản? A Xuất lao động B Khuyến khích sinh C Tăng làm việc tuổi hưu D Tăng trợ cấp người già BÀI 10 TRUNG QUỐC CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Từ Bắc xuống Nam miền Đơng Trung Quốc, khí hậu chuyển từ A ôn đới lục địa sang cận nhiệt gió mùa B ôn đới gió mùa sang cận nhiệt khô nóng C ôn đới gió mùa sang cận nhiệt gió mùa D ôn đới hải dương sang cận nhiệt gió mùa Câu Ý sau nói sơng ngịi miền Tây Trung Quốc? A Dày đặc nước khí hậu khơ hạn B Thượng nguồn sơng lớn chảy phía Tây C Thượng nguồn sông lớn chảy phía đơng D Thượng nguồn sơng lớn chảy Bắc Băng Dương Câu Đồng Hoa Bắc bồi tụ phù sa chủ yếu từ sông A Hoàng Hà B Tây Giang C Liêu Giang D Trường Giang Câu Địa hình miền Tây Trung Quốc chủ yếu A đồng xen lẫn núi cao, cao nguyên B núi cao, sơn nguyên xen lẫn bồn địa C bồn địa xen lẫn đồng D sơn nguyên, núi chạy sát biển Câu Chính sách dân số Trung Quốc thời gian dài tác động đến A tỉ lệ gia tăng tự nhiên tăng, bổ sung nguồn lao động lớn B tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm, cân giới tính C tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm, cấu dân số trẻ D tỉ lệ gia tăng tự nhiên tăng, già hóa dân số Câu Trung Quốc nước có diện tích A lớn giới B lớn thứ hai giới C lớn thứ ba giới D lớn thứ tư giới Câu Trung Quốc nằm khu vực A Đông Á B Đông Nam Á C Tây Nam Á D Nam Á Câu 8.Trung Quốc có đường biên giới tiếp giáp với quốc gia? A 28 B 27 C.14 D 11 Câu Đường bờ biển Trung Quốc kéo dài khoảng A 3260 km B 9000 km C.2360 km D.1100 km Câu 10 Ranh giới tự nhiên phân chia lãnh thổ Trung Quốc thành miền Đông miền Tây A kinh tuyến 950 Đ B kinh tuyến 1050 Đ C.kinh tuyến 1000 Đ D.kinh tuyến 1100 Đ Câu 11 Đồng Hoa Trung bồi tụ phù sa sông A Trường Giang B Hắc Long Giang C Tây Giang D Hoàng Hà Câu 12 Thiên tai thường xuất miền Đông Trung Quốc A sóng thần B động đất C lũ lụt D.vịi rồng Câu 13 Các tài nguyên thiên nhiên bật miền Tây Trung Quốc A rừng, đồng cỏ đất B rừng, đồng cỏ khoáng sản C đồng cỏ, khóang sản nguồn nước D đồng cỏ, khoáng sản đất Câu 14 Đặc điểm sau khơng với sơng ngịi Trung Quốc A nhiều sông lớn B chảy theo hướng Bắc Nam chủ yếu C sơng vùng Đơng Bắc thường đóng băng vào mùa đơng D tạo nên vùng đồng phì nhiều màu mỡ Câu 15 Đồng Hoa Nam vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển lương thực nào? A Lúa gạo B Lúa mì C Lúa mạch D Đại mạch Câu 16 Trung Quốc tiến hành đại hóa đất nước vào năm Trang 181 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ A 1949 B 2003 C 1978 D.1986 Câu 17 Phần lớn trung tâm công nghiệp trung Quốc tập trung A miền Đông B Hoa Nam C Hoa Bắc D miền Tây Câu 18 Mặc dù lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn diện tích đất canh tác khoảng A.100 triệu B 120 triệu C.125 triệu D.130 triệu Câu 19 Vật nuôi nuôi nhiều miền Tây Trung Quốc A lợn, bò B gia cầm, lợn C cừu, ngựa D lợn , cừu Câu 20 Ở Trung Quốc lúa mì lượng thực trồng nhiều vùng A đồng Hoa Bắc B đồng Hoa Nam C bồn điạ Tứ Xuyên D bồn địa Duy Ngô Nhĩ Câu 21 Thành phần dân tộc chiêm tỉ lệ cao dân số Trung Quốc A Hán B Tạng C Choang D Uigua Câu 22 Năm ngành công nghiệp trụ cột sách cơng nghiệp Trung Quốc từ năm 1994 A chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất máy bay, xây dựng B chế tạo máy, điện tử, dệt may, sản xuất ô tô, xây dựng C chế tạo máy, chế biến gỗ, hóa dầu , sản xuất ô tô, xây dựng D chế tạo máy, điện tử, hóa dầu , sản xuất tơ, xây dựng Câu 23 Hai đặc khu hành nằm ven biển Trung Quốc A Hồng Công Thượng Hải B Hồng Công Ma Cao C Hồng Công Quảng Châu D Ma Cao Thượng Hải Câu 24 Phía đơng Trung Quốc giáp với đại dương sau đây? A Đại Tây Dương B Ấn Độ Dương C Thái Bình Dương D Bắc Băng Dương Câu 25 Rừng đồng cỏ phân bố chủ yếu miền sau Trung Quốc? A Đông B Tây C Nam D Bắc Câu 26 Miền Tây Trung Quốc có kiểu khí hậu sau đây? A Ơn đới hải dương B Cận xích đạo C Cận nhiệt đới D Ôn đới lục địa Câu 27 Loại khoáng sản sau tiếng Miền Đông Trung Quốc? A Kim loại đen B Kim loại màu C Quặng bơxit D Sa khống CÂU HỎI THƠNG HIỂU Câu Nguyên nhân miền Tây Trung Quốc không tập trung nhiều trung tâm công nghiệp A dân số đơng, địa hình thấp, giáp biển thuận lợi giao lưu kinh tế B lịch sử phát triển công nghiệp lâu đời, lao động dồi C khí hậu mát mẻ, sơng ngịi nhiều nước, đất đai màu mỡ, dân đơng D địa hình núi cao chiếm phần lớn diện tích, sơ hạ tầng phát triển Câu Nông nghiệp phát triển mạnh miền Đông Trung Quốc A đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt nên diện tích trồng trọt nhiều B khơng bị lũ lụt, khí hậu ơn hịa quanh năm, bão C có đồng rộng lớn, phì nhiêu, sơng ngịi nhiều nước D có nhiều đồng cỏ, thiên tai, nguồn nước dồi Câu 3.Nhận định sau khơng xác nơng nghiệp Trung Quốc? A Sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu miền Đông B Sản xuất nông nghiệp miền Đông cịn hạn chế C Đa dạng hóa cấu trồng, vật nuôi D Miền Tây không thuận lợi cho phát triển ngành trồng trọt Câu Bình quân lương thực theo đầu người thấp chủ yếu A diện tích đất canh tác q B trình độ canh tác cịn lạc hậu C người dân cịn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp D dân số đông Câu Sự khác biệt tự nhiên miền Đông miền Tây Trung Quốc A miền Đơng có sơng, miền Tây có nhiều sơng lớn B miền Đông đồng màu mỡ, miền Tây chủ yếu núi cao nguyên Trang 182 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ C miền Đơng có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, miền Tây có khí hậu ơn đới khắc nghiệt D miền Đơng giàu khống sản kim loại, miền Tây giàu khoáng sản lượng Câu Về mặt tự nhiên phân bố dân cư Trung Quốc vùng duyên hải có mật độ dân số cao A vùng đồng màu mỡ, nguồn nước dồi B vùng có khí hậu ơn đới lục địa C vùng địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích D vùng có nhiều khống sản Câu Ngun nhân Trung Quốc thành lập đặc khu kinh tế A phát triển sở hạ tầng nâng cao dân trí B nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa C giải tình trạng thừa lao động D thu hút vốn đầu tư nước Câu Những phát minh Trung Quốc? A Máy dệt, máy in B Lụa tơ tằm, chữ viết C La bàn, thuốc súng D Giấy, kĩ thuật in, sứ Câu Ý sau không tư tưởng trọng nam Trung Quốc? A Ảnh hưởng tiêu cực đến cấu giới tính B Ảnh hưởng đến nguồn lao động tương lai C Tạo nguồn lao động có sức mạnh D Tạo nhiều vấn đề xã hội cho đất nước kinh tế Câu 10 Miền Tây Trung Quốc có khí hậu khắc nghiệt A có nhiều đồi núi cao, đồng B có nhiều sơn nguyên đồ sộ xen lẫn bồn địa C nằm sâu lục địa, không giáp biển D nằm vĩ độ cao, có nhiều đồi núi Câu 11 Kiểu khí hậu sau làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc? A Khí hậu ơn đới lục địa B Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa C Khí hậu ơn đới gió mùa D Khí hậu ơn đới hải dương Câu 12 Thế mạnh sau giúp Trung Quốc phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? A Khoa học cơng nghệ đại B Thực sách cơng nghiệp C Chính sách mở cửa D Ngun liệu sẵn có nơng thơn Câu 13 Điều kiện sau giúp cho kinh tế Trung Quốc phát triển? A Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao B Mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngồi C Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước D Ứng dụng công nghệ cao công nghiệp Câu 14 Khi thực sách cơng nghiệp mới, ngành sau không Trung Quốc đầu tư? A Điện tử B Tin học C Sản xuất ô tô D Xây dựng Câu 15 Ý sau biện pháp cải cách nông nghiệp Trung Quốc ? A Giao quyền sử dụng đất cho nông dân B Xây dựng đường giao thông C Phịng chống khơ hạn lũ lụt D Đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi Câu 16 Sản phẩm ngành trồng trọt chiếm vị trí quan trọng Trung Quốc? A Cây công nghiệp lâu năm B Cây công nghiệp hàng năm C Cây lương thực D Hoa màu CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Cho bảng số liệu: GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1985 2004 2015 Trung Quốc 239,0 1649,3 10982,8 Toàn giới 12360,0 40887,8 73170,9 ( Nguồn: Bách khoa toàn thư) Câu Tỉ trọng GDP Trung Quốc năm 2015 so với Thế giới A 1,93% B 2,37% C 4,03% D 15,0% Câu Ý sau không nhận xét GDP Trung Quốc? Trang 183 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ A GDP tăng liên tục từ năm 1985 đến năm 2015 B GDP tăng không liên tục từ năm 1985 đến năm 2015 C GDP giảm liên tục từ năm 1985 đến năm 2015 D GDP giảm liên tục từ năm 1985 đến năm 2015 Câu Cho bảng số liệu: CƠ CẤU DÂN SỐ NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ TRUNG QUỐC QUA CÁC NĂM (%) Năm 1949 1979 2010 2017 (tính đến tháng 10) Thành thị 10,6 19,0 49,9 59,1 Nông thôn 89,4 81,0 50,1 41,9 Dạng biểu đồ thích hợp thể chuyến dịch cấu dân số nôn thôn thành thị Trung Quốc giai đoạn 1949 – 2017 biểu đồ A cột B miền C tròn D đường CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu Yếu tố sau góp phần định cho việc chế tạo thành công tàu vũ trụ Trung Quốc? A Phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cao B Chính sách kinh tế thị trường C Chính sách mở cửa D Cơng đại hóa đất nước Câu Một tác động tiêu cực sách dân số triệt để Trung Quốc? A Làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng xã hội B Mất cân giới tính nghiêm trọng C Mất cân phân bố dân cư D Tỉ lệ dân nông thôn giảm mạnh Câu Trung Quốc thời kì cổ, trung đại khơng có phát minh sau đây? A La bàn B.Giấy C Kĩ thuật in D.Chữ la tinh BÀI 11 KHU VỰC ĐÔNG NAM Á CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Khu vực Đông Nam Á nằm tiếp giáp đại dương ? A Thái Bình Dương, Ấn độ Dương B Thái Bình Dương, Đại Tây Dương C Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương D Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương Câu Quốc gia không nằm khu vực Đông Nam Á lục địa ? A Việt Nam B Lào C Campuchia D Philippin Câu Khu vực Đơng Nam Á biển đảo thường có hoạt động động đất, núi lửa A nằm vịng cung lửa Thái Bình Dương B nằm vành đai sinh khống C có nhiều biển đại dương bao quanh D có nhiều đảo quần đảo Câu Vị trí Đơng Nam Á nằm gần trọn vẹn khu vực khí hậu nào? A Khu vực khí hậu cận chí tuyến B Khu vực khí hậu ôn đới lạnh C Khu vực khí hậu nội chí tuyến gió mùa D Khu vực khí hậu ơn hịa Câu Quốc gia sau Đông Nam Á có tiềm thủy điện lớn nhất? A Thái Lan B Inđônêxia C Việt Nam D Mianma Câu Đơng Nam Á có mùa đơng lạnh tập trung khu vực nào? A Phía bắc khu vực Đơng Nam Á lục địa (bắc Mianma bắcViệt Nam ) B Phía nam khu vực Đơng Nam Á lục địa C Phía bắc khu vực Đơng Nam Á biển đảo D Phía nam khu vực Đơng Nam Á biển đảo Câu Sông Mêkông không chảy qua lãnh thổ nước Đông Nam Á? A Mianma B Malaixia C Thái Lan D Việt Nam Câu Quốc gia Đơng Nam Á có diện tích lớn khu vực ? A Inđônêxia B Mianma C Thái Lan D Việt Nam Trang 184 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu Trong trồng chính, lương thực quan trọng truyền thống Đơng Nam Á? A Lúa mì B Ngơ C Khoai, sắn D Lúa gạo Câu 10 Ở Đông Nam Á, Việt Nam trồng nhiều loại công nghiệp ? A Dừa đậu tương B Cà phê hồ tiêu C Cao su lạc D Mía thuốc Câu 11 Hiện nay, mặt hàng nông sản chế biến có sản lượng xuất lớn giới khu vực Đông Nam Á? A Sản lượng sữa B Sản lượng chè C Sản lượng thủy sản D Sản lượng lúa mì Câu 12 Loại nông sản mà Thái Lan Việt Nam xuất hàng đầu giới? A Thủy sản B Cà phê C Mía đường D Lúa gạo Câu 13 Ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô , xe máy, thiết bị điện tử… phát triển mạnh quốc gia nào? A Việt Nam, Lào, Campuchia B Philippin, Brunây, Đông Timo C Thái Lan, Phi lippin, Mianma D Xingapo, Malaixia, Thái Lan Câu 14 Inđônêxia Việt Nam phát triển mạnh ngành cơng nghiệp khai khống nào? A Khai thác bơxít B Khai thác đá q C Khai thác than D Khai thác sắt đồng Câu 15 Trong cấu ngành công nghiệp Đông Nam Á, ngành xem chủ lực phát triển mạnh? A Sản xuất lắp ráp ôtô, xe máy, thiết bị điện tử… B Khai thác than, dầu khí khống sản kim loại C Sản xuất cơng nghệ phần mềm vi tính D Cơng nghiệp điện lực Câu 16 Hiện nay, Inđơnêxia có sản lượng nông sản đứng đầu Đông Nam Á? A Mủ cao su B Lúa gạo C Hồ tiêu D Cà phê Câu 17 Hai nước sau có GDP đóng góp vào khu vực III 50% Đơng Nam Á? A Việt Nam , Philippin B Inđônêxia, Thái Lan C Xingapo, Thái Lan D Đông Timo, Mianma Câu 18 Thời gian địa điểm thành lập Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) A 1957, Giacátta (Inđônêxia) B 1967, Băng Cốc (Thái lan ) C 1977, Manila (Philippin) D 1987, Xingapo (Xingapo) Câu 19 ASEAN thành lập bao gồm nước thành viên nào? A Thái Lan, Xingapo, Inđônêxia, Malaixia, Philippin B Thái Lan, Việt Nam, Lào , Campuchia, Mianma C Xingapo, Brunây, Đông Timo, Malaixia, Philippin D Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Brunây, Đông Timo Câu 20 Đông Timo độc lập từ năm 1999 tách từ nước Đông Nam Á? A Malaixia B Inđônêxia C Philippin D Brunây Câu 21 Ý thể mặt hạn chế dân cư Đông Nam Á? A Dân số đông , mật độ dân số cao B Dân số trẻ C Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ D.Thiếu lao động có tay nghề ,trình độ kĩ thuật chun mơn cao CÂU HỎI THƠNG HIỂU Câu Sơng Đơng Nam Á chảy qua quốc gia? A Mê Công B Mê Nam C Xa-lu-en D I-ra-oa-di Câu Đông Nam Á biển đảo nằm hai đới khí hậu A cận nhiệt đới, nhiệt đới B nhiệt đới, xích đạo C nhiệt đới gió mùa, xích đạo D cận nhiệt đới, ôn đới Trang 185 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu Khó khăn lớn dân số đông Đông Nam Á A thu hút đầu tư nước ngồi B tiêu thụ hàng hóa C giải việc làm D cung cấp lao động cho ngành kinh tế Câu Những khó khăn tự nhiên khu vực Đông Nam Á phát triển kinh tế A nghèo tài nguyên khoáng sản B lượng mưa quanh năm khơng đáng kể C khơng có đồng lớn D chịu ảnh hưởng nặng nề thiên tai Câu Đông Nam Á lục địa khu vực A phần lãnh thổ có mùa đơng lạnh B dãy núi thung lũng rộng C phần lớn có khí hậu xích đạo D ven biển có đồng phù sa màu mỡ Câu Dựa vào vào yếu tố mà phân chia Đông Nam Á thành hai phận Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á biển đảo ? A Vị trí địa lí, văn hóa B GDP quốc gia C Trình độ phát triển kinh tế- xã hội D Chất lượng sống Câu Khu vực Đơng Nam Á có nhiều tôn giáo lớn, đạo Hồi xuất Đông Nam Á biển đảo vào thời gian nào? A Thế kỉ XI B Thế kỉ XIII C Thế kỉ XV D Thế kỉ XVIII Câu Trước đây, nước đế quốc phương Tây chiếm Đông Nam Á nhằm mục đích gì? A Nâng cao chất lượng sống B Phát triển nông nghiệp thâm canh lúa nước C Tiến hành cơng nghiệp hóa khu vực D Vơ vét tài nguyên mở rộng thị trường Câu Ý sau khơng với địa hình Đơng Nam Á lục địa A Khơng có hướng chung địa hình B Địa hình bị chia cắt mạnh C Hướng địa hình chủ yếu Tây Bắc – Đông Nam Bắc Nam D Có đan xen đồi núi với đồng Câu 10 Nhằm tăng nhanh sản lượng lương thực nước Đông Nam Á , “ cách mạng xanh” tiến hành nước nào? A Việt Nam B Philippin C Campuchia D Inđônêxia Câu 11 Khu vực Đông Nam Á đông dân, gia tăng tự nhiên dân số giảm cao tạo nên sức ép lớn xã hội vấn đề gì? A Nâng cao chất lượng sống B Ơ nhiễm mơi trường trầm trọng C Nâng cao tay nghề cho lao động hạn chế D Giải vấn đề xã hội khác Câu 12 Khu vực Đơng Nam Á có nhiều tơn giáo, dân cư Philippin phần lớn tập trung theo tôn giáo nào? A Phật giáo B Hồi giáo C.Thiên chúa giáo D Ấn Độ giáo Câu 13 Trong năm qua hợp tác kinh tế nước khu vực thể rõ nét qua vấn đề gì? A Hợp tác xuất lao động B Hợp tác phát triển kinh tế mở rộng thị trường C Hợp tác vốn chuyển giao công nghệ D Hợp tác kinh nghiệm quản lí kinh tế thị trường Câu 14 Đặc điểm bật ngành dịch vụ Đông Nam Á? A Dịch vụ phát triển nhanh nước B Dịch vụ phát triển nhanh Đông Nam Á lục địa C Dịch vụ phát triển không nước khu vực D Chỉ phát triển dịch vụ thông tin Câu 15 Ý sau không với Đông Nam Á giàu tài ngun thiên nhiên cơng nghiệp cịn chậm phát triển? A Có trình độ kĩ thuật cịn thấp B Thiếu vốn đầu tư C Thiếu lao động có tay nghề D Tăng cường mở cửa thu hút đầu tư nước ngồi Trang 186 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu 16 Trước đây, ngành cơng nghiệp khai khống Đơng Nam Á phát triển mạnh nhằm mục đích ? A Ngun liệu cho cơng nghiệp B Giải việc làm cho lao động C Chủ yếu xuất thu ngoại tệ D Thu hút đầu tư nước Câu 17 AFTA tên viết tắt tổ chức sau Đông Nam Á? A Hiệp hội nước Đông Nam Á B Diễn đàn hợp tác kinh tê châu Á- Thái Bình Dương C Hợp tác khai thác Biển Đông D Khu vực mậu dịch tự Câu 18 Đặc điểm không với khí hậu Đơng Nam Á ? A Có khí hậu nhiệt đới gió mùa B Đơng Nam Á lục địa có khí hậu xích đạo C Một phần lãnh thổ phía Bắc Mianma Việt Nam có mùa đơng lạnh D Đơng Nam Á biển đảo có khí hậu xích đạo nhiệt đới gió mùa Câu 19 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập A Xin-ga-po B Thái Lan C In-đô-nê-xi-a D Ma-lai-xi-a Câu 20 Một chế hợp tác ASEAN A tự di chuyển B tự lưu thơng hàng hóa C thơng qua diễn đàn, hiệp ước, dự án… D sử dụng đồng tiền chung Câu 21 Mục tiêu khái quát nước ASEAN cần đạt A xây dựng ASEAN thành khu vực có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển B giải khác biệt nội khu vực C thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục nước thành viên D đồn kết, hợp tác ASEAN hịa bình, ổn định, phát triển Câu 22 Mặt hàng xuất Việt Nam sang nước khu vực ASEAN A lúa gạo B xăng dầu C hàng điện tử D phân bón Câu 23 Mặt hàng nhập chủ yếu Việt Nam khu vực ASEAN A lúa gạo, thủy sản B thủy sản, ô tô C ô tô, lúa gạo D xăng dầu, hàng tiêu dùng Câu 24 Quốc gia nằm khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN A Campuchia B Đông Timor C Myanmar D Lào Câu 25 Đâu chế hợp tác ASEAN? A Thông qua diễn đàn B Thông qua hiệp ước C Thông qua tập trận quân D Thông qua hội nghị Câu 26 Đối với ASEAN, việc xây dựng “khu vực thương mại tự ASEAN” (AFTA) việc làm thuộc A mục tiêu hợp tác B chế hợp tác C thành tựu hợp tác D hội hợp tác Câu 27 Điều sau khơng nói đến thành tựu đạt ASEAN? A Sử dụng tài nguyên thiên nhiên bảo vệ mơi trường hợp lí B Tốc độ tăng trưởng kinh tế nước khu vực cao C Đời sống nhân dân cải thiện D Tạo mơi trường trị - xã hội vững Câu 28 Nhân tố sau ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư nước Đơng Nam Á? A Đói nghèo B Thất nghiệp, thiếu việc làm C Ơ nhiễm mơi trường D Mất ổn định vấn đề dân tộc, tôn giáo Câu 29 Quốc gia sau vừa thuộc Đông Nam Á lục địa vừa thuộc Đông Nam Á biển đảo? A Ma-lai-xi-a B In-đơ-nê-xi-a C Phi-líp-pin D Xin-ga-po Câu 30 Điểm khác địa hình Đơng Nam Á lục địa với Đơng Nam Á biển đảo A đồng bằng, nhiều đồi núi B đồng phù sa nằm xen cá dãy núi C núi thường thấp 3000m D có nhiêu núi lửa hoạt động Câu 31 Đặc điểm sau không với dân cư Đông Nam Á? Trang 187 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ A Có dân số đơng, mật độ dân số cao B Tỉ suất gia tăng dân số có chiều hướng gia tăng C Dân số trẻ, số người tuổi lao động chiếm 50% D Lao động có tay nghề trình độ chun mơn cịn hạn chế Câu 32 Đơng Nam Á biển đảo có địa chất khơng ổn định dẫn đến khó khăn lớn A xây dựng cơng trình kinh tế, dân sinh B đồng phẳng C hình thành mạng lưới sơng ngịi dày đặc D dân cư tập trung sinh sống Câu 35 Quốc gia khu vực Đông Nam Á không giáp biển ? A Mi-an –ma B Thái Lan C Lào D Cam- pu- chia Câu 36 Quốc gia sau có số dân theo đạo Hồi nhiều nhất? A Ma-lai-xi-a B In-đơ-nê-xi-a C Phi-líp-pin D Mi-an-ma Câu 37 Nhận định sau không dân cư Đông Nam Á? A Dân số đông B Dân số già C Nguồn lao động dồi D Mật độ dân số cao Câu 38 Đơng Nam Á lục địa khơng có quốc gia sau đây? A Cam-pu-chia B Mi-an-ma C Thái Lan D Phi-líp-pin CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu Trong năm qua, diện tích gieo trồng lúa Đông Nam Á không ngừng bị giảm sút, nguyên nhân chính? A Thiếu vốn để khai hoang mở rộng diện tích B Hệ thống thủy lợi chậm phát triển C Lao động từ khu vực I chuyển sang khu vực II D.Chuyển sang trồng loại khác có giá trị chuyển sang đất phi nông nghiệp Câu Do đâu mà Đơng Nam Á tiếp nhận nhiều giá trị văn hóa văn hóa tơn giáo lớn giới ? A Vị trí giao thoa văn hóa lớn, ảnh hưởng tôn giáo lớn B Khu vực nằm đường tơ lụa sầm uất C Khu vực đa dân tộc D Có vị trí cầu nối lục địa Á- Âu với Ô xtrâylia Câu Vấn nạn người gây mơi trường sinh thái vấn đề gì? A Thiên tai (bão lụt, hạn hán, động đất, núi lửa, sóng thần…) B Dân số đông , mật độ dân số cao C Khai thác tàn phá rừng bừa bãi D Khai thác tài nguyên khoáng sản Câu Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế đặt nước Đông Nam Á? A Campuchia B Thái Lan C Philippin D.Việt Nam Câu Việc xây dựng đường giao thông khu Đông Nam Á theo hướng đông- tây cần thiết đối nước có A lãnh thổ kéo dài theo hướng bắc – nam B hướng núi tây bắc – đông nam C hướng núi bắc – nam D lãnh thổ kéo dài theo hướng đông – tây Câu SEAGAMES chế hợp tác ASEAN thông qua A dự án, chương trình phát triển B việc kí kết hiệp ước C việc thông qua diễn đàn D hoạt động văn hóa, thể thao Câu Cơ sở vững cho phát triển kinh tế-xã hội quốc gia toàn khu vực ASEAN A tạo dựng mơi trường hịa bình, ổn định khu vực B tốc độ tăng trưởng kinh tế nước khối cao C đời sống nhân dân cải thiện D hệ thống sở hạ tầng phát triển theo hướng đại hóa Câu Quốc gia sau có kinh tế phát triển khu vực Đông Nam Á? A In đô nê xia B Thái Lan C Việt Nam D Xin – ga – po Trang 188 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ Câu 10 Hiện Việt Nam liên doanh với hãng HonDa Nhật Bản phát triển sản xuất ngành công nghiệp sau đây? A Xe máy, tơ B Hóa chất, khí C Điện tử, tin học D Cơ khí, đóng tàu Câu 11 Hiện công nghiệp khu vực Đông Nam Á phát triển theo hướng trọng sản xuất mặt hàng xuất nhằm A tích lũy vốn cho cơng nghiệp hóa B tăng sức cạnh tranh thị trường C phát huy mạnh kinh tế khu vực D giải việc làm cho lực lượng lao động Câu 12 Hiện sở hạ tầng nước Đông Nam Á bước đại hóa nhằm A tích lũy vốn cho cơng nghiệp hóa B tăng sức cạnh tranh thị trường C phát huy mạnh kinh tế khu vực D thu hút nhà đầu tư nước Câu 13 Hiện năm nước Đông Nam Á lục địa tỉnh Vân Nam Trung Quốc có hợp tác lĩnh vực nào? A Hợp tác trồng bảo vệ rừng B Hợp tác phát triển du lịch C Hợp tác tiểu vùng sông Mêkông D Hợp tác xuất lao động Câu 14 Cho bảng số liệu: TỔNG GDP TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) Năm 2010 2012 2013 2014 2015 In-dô-nê-xi-a 755 094 917 870 912 524 890 487 861 934 Thái Lan 340 924 397 291 419 889 404 320 395 168 Xin-ga-po 236 422 289 269 300 288 306 344 292 739 Việt Nam 116 299 156 706 173 301 186 205 193 412 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau tổng GDP nước theo giá hành số quốc gia, giai đoạn 2010-2015? A In-đô-nê-xi-a tăng liên tục B Việt Nam tăng liên tục C Thái Lan tăng D Xin-ga-po tăng nhanh Câu 15 Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA (Đơn vị: %) Năm 2010 2012 2014 2015 In-đô-nê-xi-a 6,2 6,0 5,0 4,8 Ma-lai-xi-a 7,0 5,5 6,0 5,0 Phi-líp-pin 7,6 6,7 6,2 5,9 Thái Lan 7,5 7,2 0,8 2,8 Việt Nam 6,4 5,3 6,0 6,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau tốc độ tăng trưởng GDP nước số quốc gia giai đoạn 2010 – 2015? A In-đô-nê-xi-a Thái Lan giảm nhanh B Ma-lai-xi-a Phi-líp-pin tăng nhanh C Việt Nam Thái Lan tăng ổn định D Phi-líp-pin có xu hướng giảm nhanh Câu 16 Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2012 VÀ 2015 (Đơn vị: Đơ la Mỹ) Năm In-đơ-nê-xi-a Phi-líp-pin Thái Lan Xin-ga-po Việt Nam 2012 701 605 915 54 451 748 2015 346 904 815 52 889 109 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau khơng tổng sản phẩm nước bình quân đầu người số quốc gia, năm 2012 2015? A Xin-ga-po giảm chậm In-đơ-nê-xi-a B Phi-líp-pin tăng chậm Việt Nam Trang 189 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ C Xin-ga-po tăng nhiều D Thái Lan giảm chậm Câu 17 Cho bảng số liệu : XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2015 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) Ma-lai-xi-a Thái Lan Xin-ga-po Việt Nam Xuất 210,1 272,9 516,7 173,3 Nhập 187,4 228,2 438,0 181,8 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau xuất nhập hàng hóa, dịch vụ số quốc gia năm 2015? A Ma-lai-xi-a nước nhập siêu B Việt Nam nước nhập siêu C Thái Lan xuất siêu nhiều Xin-ga-po D Ma-lai-xi-a nhập siêu nhiều Thái Lan CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu Đơng Nam Á có vị trí địa- trị giới A có vị trí cầu nối lục địa Á- Âu với Ôxtrâylia B nằm vành đai sinh khoáng lớn giới C nằm vành đai lửa Thái Bình Dương D có vị trí chiến lược quốc phịng ngã tư đương hàng hải hàng không quốc tế Câu Khu vực Đơng Nam Á gần có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nguyên nhân đâu ? A Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú B Nguồn lao động dồi dào, giả rẻ C Thị trường tiêu thụ rộng lớn D Có đường lối phát triển kinh tế hợp lí Trang 190 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ Trang 191 ... Đông Nam Bộ B Đồng sông Cửu Long C Đồng sông Hồng D Bắc Trung Bộ Câu 14 Ý sau cấu dân số phân theo thành thị nông thôn nước ta nay? Trang 44 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI THPTQG ĐỊA LÍ A Tỉ lệ dân nông thôn... số nông thôn B giảm số dân thành thị, tăng dân số nông thôn C tăng dân số thành thị, tăng dân số nông thôn D tăng tỉ lệ dân số thành thị, giảm tỉ lệ dân số nông thôn Câu Phát biểu sau không với... cửa sông hệ thống sông sau đây? A Sông Hồng, sơng Thái Bình B Sơng Mã, sơng Chu C Sông Cả, sông Chu D Sông Mê Công, sông Đồng Nai Câu Cho bảng số liệu: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI THPTQG,

Từ khóa liên quan