0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến du lịch bình thuận của du khách trong nước

161 4 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến du lịch bình thuận của du khách trong nước

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM HOÀNG THANH LIÊM NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM HỒNG THANH LIÊM NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2016 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TIẾN SĨ NGUYỄN QUYẾT THẮNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 11 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ TS Lê Hải Quang Phản biện TS Hoàng Trung Kiên Phản biện TS Võ Tấn Phong TS Lê Quang Hùng Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 11 tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HỒNG THANH LIÊM Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 21/04/1978 Nơi sinh: Bình Thuận Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1441820149 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước II- Nhiệm vụ nội dung: Thực đề tài thạc sĩ “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước”, nghiên cứu hai phương pháp định tính định lượng Xác định yếu tố tác động đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước du lịch tỉnh Bình Thuận Xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước Đề xuất hàm ý quản trị, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận, sớm đưa Bình Thuận trở thành điểm đến khách hàng lựa chọn tương lai III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 23 tháng 01 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 11 tháng năm 2016 V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa nghiên cứu, công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Hoàng Thanh Liêm download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Để thực Luận văn này, xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, người trang bị cho kiến thức quý giá thời gian tham gia học tập trường Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quyết Thắng, người bổ sung cho tơi nhiều kiến thức q báu tận tình hướng dẫn luận văn khoa học, định hướng giúp hoàn thành luận văn Xin cảm ơn lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Tồn Thịnh Phát- Bình Thuận, Khách sạn Đồi Dương- Phan Thiết, Khách sạn 19/04- Phan Thiết, Resort Hải Gia- Hàm Tiến- Phan Thiết tạo điều kiện cho khảo sát, nghiên cứu luận văn Sau xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị đồng nghiệp, người thân bạn học lớp cao học Quản trị kinh doanh 14SQT21 hỗ trợ, góp ý chân thành động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu luận văn Một lần nữa, xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cơ trường Đại học Cơng nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, TS Nguyễn Quyết Thắng quý lãnh đạo quan, đơn vị giúp đỡ tơi hồn thành cơng trình Hồng Thanh Liêm download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước” với mục đích phân tích, xác định rõ yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận khách du lịch nước, từ xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến khách du lịch phù hợp với tình hình hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận Sau dựa vào kết khảo sát phân tích số liệu để chứng minh phù hợp mơ hình lý thuyết với thực tế Trên sở lý luận nghiên cứu mơ hình trước đây, tác giả thảo luận nhóm đề xuất mơ hình lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước gồm yếu tố: (1) Nguồn nhân lực du lịch, (2) Sự đa dạng loại dịch vụ, (3) Giá dịch vụ hợp lý, (4) Điểm đến An toàn, (5) Cơ sở hạ tầng du lịch, (6) Môi trường tự nhiên Từ mơ hình đề xuất ban đầu, tác giả tiến hành điều tra mẫu thuận tiện với cỡ mẫu 325, số liệu phân tích qua phần mềm thống kê SPSS 20.0, áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích EFA phân tích hồi quy Kết nghiên cứu lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước có yếu tố gồm: (1) Nguồn nhân lực du lịch, (2) Sự đa dạng loại dịch vụ, (3) Giá dịch vụ hợp lý, (4) Điểm đến An toàn, (5) Cơ sở hạ tầng du lịch, (6) Môi trường tự nhiên Trên sở kết nghiên cứu này, tác giả đưa số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch để thu hút khách du lịch đến Bình Thuận download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT The theme "Study of factors affecting the choice of Binh Thuan tourism destinations of tourists in the country" for the purpose of analysis, determine the factors affecting the choice of tourist destinations in Binh Thuan Traveller in the country, thereby modeling study factors affecting the choice of tourist destinations in line with the operations of the Binh Thuan tourism After that will be based on the survey results and analysis of data to demonstrate the suitability of theoretical models with reality Based on theory and research previous models, the authors discuss the proposed group and model choice Binh Thuan tourism destinations of tourists in the country consists of elements: (1) Workforce travelers history, (2) the variety of services, (3) a reasonable service price, (4) Safety Destination, (5) tourism infrastructure, (6) the natural environment From the initial proposed model, the authors conducted a sample survey sample size is convenient to 325, the data were analyzed through SPSS 20.0 statistical software, applying the method of qualitative research and quantitative testing Cronbach's Alpha, EFA analysis and regression analysis Findings choice Binh Thuan tourism destinations of tourists in the country with six factors include: (1) Workforce tourism, (2) The diversification of services, (3) Prices translation reasonable service, (4) Safety Destination, (5) tourism infrastructure, (6) the natural environment Based on the results of this study, the authors offer a number of governance implications to improve the quality of tourism activities to attract tourists to Binh Thuan download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ x DANH MỤC CÁC BẢNG xi CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 GIỚI THIỆU 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Tính cấp thiết Đề tài 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.4.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.5 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 GIỚI THIỆU 2.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN 2.2.1 Các Khái niệm 2.2.1.1 Khái niệm Du lịch 2.2.1.2 Khái niệm khách du lịch 2.2.1.3 Khái niệm dịch vụ download by : skknchat@gmail.com vi 2.2.1.4 Khái niệm chất lượng dịch vụ 2.2.1.5 Điểm đến du lịch 2.2.2 Lý thuyết thái độ lựa chọn khách hàng 2.2.2.1 Lý thuyết thái độ 2.2.2.2 Sự lựa chọn khách hàng 10 2.2.2.3 Lựa chọn điểm đến du lịch du khách 10 2.2.2.4 Hành vi mua khách hàng 11 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch du khách 12 2.2.3.1 Yếu tố bên 12 2.3.1.2 Yếu tố bên 13 2.2.4 Một số nghiên cứu nước 14 2.2.4.1 Cơng trình nghiên cứu nước 14 2.2.4.2 Cơng trình nghiên cứu nước 16 2.2.5 Mơ hình nghiên cứu 19 2.2.6 Các giả thuyết nghiên cứu 21 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH THUẬN 22 2.3.1 Giới thiệu du lịch Bình Thuận 22 2.3.1.1 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội 23 2.3.1 Đặc điểm tài nguyên xã hội, nhân văn 23 2.3.1.3 Cơ sở vật chất - kỹ thuật hạ tầng 24 2.3.2 MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ DU LỊCH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011-2015 26 2.3.2.1 Các hình thức tổ chức hoạt động du lịch chủ yếu địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm 2012 đến năm 2015 26 2.3.2.2 Số lượt khách đến Bình Thuận 2011-2015 27 2.3.2.3 Doanh thu du lịch 2011-2015 28 2.3.2.4 Lao động du lịch 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 download by : skknchat@gmail.com ... yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước II- Nhiệm vụ nội dung: Thực đề tài thạc sĩ ? ?Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du. .. Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước - Xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách - Thực... sở lý thuyết chọn lựa yếu tố ảnh hưởng đến chọn lựa khách hàng (khách du lịch) du lịch Bình Thuận. Từ nghiên cứu đưa mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận download
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến du lịch bình thuận của du khách trong nước ,