ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN

79 12 0
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hoạt động đầu tư phát triển làm tăng thêm về tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và tài sản vô hình. Các kết quả đạt được của đầu tư góp phần làm tăng thêm năng lực sản xuất của xã hội. Hiệu quả của đầu tư phát triển phản ánh quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế xã hội thu được với chi phí chi ra để đạt được kết quả đó. Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển cần được xem xét trên phương diện chủ đầu tư và xã hội, đảm bảo kết hợp hài hoà giữa các lợi ích, phát huy vai trò chủ động sang tạo của chủ đầu tư, vai trò quản lý, kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ VÀ KẾ TỐN    KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN Sinh viên thực Lớp: Giáo viên hướng dẫn : Phạm Thị Hương : KTĐT K33B : ThS Sử Thị Thu Hằng Bình Định, Tháng 5/2014 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Phạm Thị Hương Lớp: Kinh tế đầu tư B Khóa: 33 Tên đề tài: Đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận I Nội dung nhận xét: Tình hình thực hiện: ……………………………………………… Nội dung đề tài: ……………………………………………… − Cơ sở lý thuyết: …………………………………………… − Cơ sở số liệu: ……………………………………………… − Phương pháp giải vấn đề: ……………………… Hình thức đề tài: ……………………………………………… − Hình thức trình bày: ………………………………………… − Kết cấu đề tài: ………………………………………… Những nhận xét khác: ……………………………………………… II Đánh giá cho điểm: − Tiến trình làm đề tài: …… − Nội dung đề tài: …… − Hình thức đề tài: …… Tổng cộng: …… Ngày … tháng … năm 2014 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên thực hiện: Phạm Thị Hương Lớp: Kinh tế đầu tư B Khóa: 33 Tên đề tài: Đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận I Nội dung nhận xét: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… II Hình thức đề tài: − Hình thức trình bày: ……………………………………………… − Kết cấu đề tài: ………………………………………………… III Những nhận xét khác: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… IV Đánh giá cho điểm: − Nội dung đề tài: …… − Hình thức đề tài: …… Tổng cộng: …… Ngày … tháng … năm 2014 Giáo viên phản biện MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu doanh thu công ty năm 2010- 2013 Bảng 2.2: Báo cáo tài hợp năm 2010-2013 Bảng 2.3: Tình hình thực tiêu so với kế hoạch đề năm 2011-2013 Bảng 2.4: Vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.5: Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn hình thành Bảng 2.6: Tỷ trọng vốn đầu tư theo nguồn hình thành giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.7: Tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư phát triển công ty xây dựng Quảng Thuận giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.8: Tình hình thực vốn đầu tư phát triển công ty phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.9: Tình hình đầu tư cho sở hạ tầng công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.10: Tỷ trọng đầu tư sở vật chất giai đoạn 2011- 2013 Bảng 2.11: Vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.12: Tình hình đầu tư vào máy móc, thiết bị phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.13: Thiết bị thi công lớn thuộc sở hữu công ty Bảng 2.14: Vốn đầu tư vào nguồn nhân lực công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.15: Số lượng lao động đào tạo theo hình thức cơng ty Bảng 2.16: Phân loại trình độ đào tạo Bảng 2.17: Vốn đầu tư cho hoạt động Marketing, thương hiệu giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.18: Vốn đầu tư cho hàng tồn kho giai đoạn 2010 – 2013 Bảng 2.19: Kết hoạt động đầu tư phát triển công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.20: Các tiêu hiệu tài cơng ty giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.21: Các tiêu hiệu kinh tế - xã hội công ty giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ 2.1: Doanh thu công ty Xây dựng tổng hợp Quảng Thuận giai đoạn 2010-2013 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận công ty giai đoạn 2010-2013 Biểu đồ 2.3: Tình hình thực vốn đầu tư phát triển công ty theo nội dung đầu tư giai đoạn 2011-2013 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy hoạt động công ty DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Số thứ tự Tên viết tắt Nội dung NHTM Ngân hàng thương mại CNH-HĐH Cơng nghiệp hố- đại hố MMTB Máy móc thiết bị UBND Uỷ ban nhân dân SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định CSHT Cơ sở hạ tầng CP Chi phí TNHH Trách nhiệm hữu hạn 10 DNNN Doanh nghiệp Nhà Nước 11 CB-CNV Cán công nhân viên 12 HĐKD Hoạt động kinh doanh 13 NSNN Ngân sách nhà nước 14 VĐTPT Vốn đầu tư phát triển Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt diễn ra, không thị trường quốc tế mà thị trường nước biến động thị trường giới tác động nhanh, mạnh đến thị trường nước, đặc biệt tác động tiêu cực khủng hoảng tài suy giảm kinh tế toàn cầu nay, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải củng cố, xây dựng lực sản xuất kinh doanh Nhất lĩnh vực xây lắp – ngành sản xuất vật chất đặc biệt, quan trọng phức tạp địi hỏi phải ln quan tâm đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh với doanh nghiệp ngành Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận khơng nằm ngồi xu chung Công ty nhận định hướng phát triển đơn vị cách thức hoạt động cho phù hợp với phát triển chung đất nước yêu cầu kinh tế Do đứng trước cạnh tranh ngày trở nên mạnh mẽ liệt, công ty ý thức việc cao sản xuất kinh doanh công ty nhiệm vụ hàng đầu Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận cơng ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, thi công nên yêu cầu sản phẩm công ty phải đặc biệt đảm bảo chất lượng Mà trình độ lực cán cơng nhân lực máy móc thiết bị cơng nghệ công ty yếu tố định đến chất lượng sản phẩm, hoạt động đầu tư phát triển cơng ty nói chung đầu tư nâng cao lực sản xuất kinh doanh, đổi cơng nghệ cơng ty có vai trị quan trọng xun suốt q trình hoạt động cơng ty Trong q trình thực tập Cơng ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận, em tiếp xúc với nhiều vấn đề thực tế hoạt động cơng ty từ nhận thức quan trọng q trình phát triển cơng ty hoạt động đầu tư phát triển Cùng với hướng dẫn tận tình giáo Th.S Sử Thị Thu Hằng, giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị công ty việc tiếp cận số liệu giúp em hiểu sâu tình hình đầu tư Cơng ty Chính vậy, em định chọn đề tài: “ Đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận.” Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nhìn lại phân tích liệu khứ để đề giải pháp cho tương lai, đánh giá tình hình đầu tư phát triển cơng ty, nhìn nhận mặt làm được, mặt chưa làm được, từ có định hướng đắn tương lai để làm mà khứ hạn chế, khắc phục tồn tại, phát huy mạnh, đưa công ty tiến xa Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đề tài chủ yếu phân tích mặt tổng quan tình hình hoạt động đầu tư phát triển Công ty thời gian 2010 - 2013, bao hàm tất nội dung đầu tư phát triển, tình hình đầu tư theo nội dung đầu tư (đầu tư phát triển tài sản cố định, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho hoạt động marketing), tình hình đầu tư theo chu kỳ đầu tư, tình hình huy động sử dụng vốn cho đầu tư phát triển cơng ty, tình hình đầu tư theo chu kỳ đầu tư… Phương pháp nghiên cứu Bằng việc thu thập số liệu từ mạng Internet, sách, báo, tạp chí, thơng qua báo cáo tổng kết đầu tư phát triển Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận năm qua, sử dụng phần mềm để xử lý, phân tích đánh giá số liệu khứ, làm sở rút nhận xét xác đáng, tìm giải pháp khắc phục khó khăn Kết cấu đề tài Đề tài Đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận” tranh tổng quát hoạt động đầu tư phát công ty bao gồm số nội dung chủ yếu sau: Chương 1: Lý luận chung đầu tư phát triển Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận Chương 3: Một số định hướng giải pháp nâng cao hiệu đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.1 Bản chất đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đầu tư phát triển đầu tư phát triển doanh nghiệp * Đầu tư phát triển phận đầu tư, việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động nhằm làm tăng thêm tạo tài sản vật chất tài sản trí tuệ, gia tăng lực sản xuất, tạo thêm việc làm mục tiêu phát triển Xét chất, đầu tư phát triển đầu tư tài sản vật chất ( nhà xưởng, thiết bị…) tài sản trí tuệ ( tri thức, kĩ năng, sức lao động…) người có tiền bỏ tiền để tiến hành hoạt động nhằm tăng thêm tạo tài sản cho đồng thời cho kinh tế, từ làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất khác, điều kiện chủ yếu tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân xã hội Đó việc bỏ tiền để xây dựng, sữa chữa nhà cửa kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động tài sản nhằm trì tăng thêm tiềm lực hoạt động sở tồn bổ sung tài sản * Đầu tư phát triển doanh nghiệp hoạt động sử dụng vốn nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động trí tuệ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động tài sản nhằm trì tiềm lực cho kinh tế - xã hội, tạo việc làm nâng cao đời sống thành viên xã hội 1.1.2 Vai trò hoạt động đầu tư phát triển doanh nghiệp Đầu tư hoạt động chủ yếu, định phát triển khả tăng trưởng doanh nghiệp Trong hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn dài hạn nhằm hình thành bổ sung tài sản cần thiết để thực mục tiêu kinh doanh Hoạt động thực tập trung thông qua việc thực dự án đầu tư ... ý số yếu tố có liên quan như: - Tổng số lợi nhuận rịng kì - Mức chia lãi cổ phiếu năm trước - Hiệu việc tái đầu tư - Sự xếp hạng cổ phiếu thị trường tính ổn định thị giá cổ phiếu công ty, tâm... bao gồm hoạt động: - Nghiên cứu phát triển thị trường - Đầu tư mua quyền - Đầu tư cho nâng cao uy tín vị Công ty thông qua hoạt động quảng cáo hình thức trực tiếp sử dụng phương tiện truyền thơng,... thu công ty năm 201 0- 2013 Bảng 2.2: Báo cáo tài hợp năm 201 0-2 013 Bảng 2.3: Tình hình thực tiêu so với kế hoạch đề năm 201 1-2 013 Bảng 2.4: Vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.5:

Ngày đăng: 17/03/2022, 09:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan