1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc khoa học giáo dục

... wNP¨Ž9rD#$A1BA1ZO.ww)<}0O;•1.2.2 Thực trạng của việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục công dân trường THPT Nam Hà)$O&,9#$%&9ŠO3;$>$•%'2#)~$;%N)<}0O;79˜).#$%&./A‰¢+J)KO;q2T'$)43!:KN79E1’)#O%'+X+:O3I<XH/R#$+,T%>?m)<}3J979W8K3BOX2<=2#2%>?.NE1/•%&#2<=2#2%>?.(nE,>#00")9?JRN3 ... f)./’O+•3<S)KOX+;#2<=2#27!A#9+J)K3WHr}N2#)~<%9?/#>$NEr%<‹7qO.+;ATZn.-H“79?Z7n(K+X9!/R3>L9AŒZE13Y)+;TL9?1S278#+I3JT?/)$L9#)4.:2+;)$9!/Rn1HA~O)N3##Z7n-L9#$>3!.:2< 12 :+;•7849RN'?%nA1$>TL9?1+I3JN)4E;?N78T#E;$#:KHDi)~+:%&R00",9+I3Jq2&9!)IJ9+;$)43!NZ7n+:%&2<=2#2œ<)43!:K-HD,>3WNA/•%&2<=2#2;?N/‘‚J9})$L9#)49•E*E;T+;)~AE;T),7X2H1.1.3 Tính tất yếu khách quan của việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 B&B&n&B8bK4¡$L93~O)1.M#•5,NETI$<}7;Bq•ORL9 ... nghiệm:~3>3<SO&3(nON˜1;nOEŠ2<=2#2nO/$/#H-9#1TnON˜nL9#)4A~O)N3##A1L9T93<SL9O!/RE;A~O)ŠOZO%qA1L9T.:2-H‡A1L9TnO93<S7X2nO+;7X23RKŠO)˜)A179:+J(9L9T+/•%&#00"(nH(,(,~:t473D8vJ738:LH,2.2.1. Thiết kế giáo án một số bài của chương trình GDCD lớp 12 x9n1,K9N˜.19!E;)$<=)4""7X23~1A1#$#nO+;3RKH1D;Qx9?JE43ž%')$O!/R7+n3}/R...
 • 61
 • 859
 • 0
Kết hợp phương pháp giải quyết vấn đề với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT bùi thị xuân, q1, TP hồ chí minh) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Kết hợp phương pháp giải quyết vấn đề với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát trường THPT bùi thị xuân, q1, TP hồ chí minh) luận văn thạc khoa học giáo dục

... hợp phương pháp giải quyết vấn đềvới phương pháp thảo luận nhóm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn GDCD trường THPT. Kết luận chương 1 Đổi mới phương pháp dạy học trong trường THPT nhằm ... đủ1 GDCD Giáo dục công dân 2 PPDH Phương pháp dạy học 3 PPDHTC Phương pháp dạy học tích cực 4 PPGQVĐ Phương pháp giải quyết vấn đề5 PPTLN Phương pháp thảo luận nhóm6 THPT Trung học phổ thông28vi ... Xuân 12 học môn GDCD lớp 12. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC KẾT HỢP PHƯƠNGPHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONGDẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 1.1....
 • 94
 • 2,419
 • 4
Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT lấp vò 3 huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT lấp vò 3 huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp

... GIẢI PHÁP VẬN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12, TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3 793.1. Quy trình vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn ... HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (Qua khảo sát tại trường THPT Lấp Vò 3, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp)CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCCHÍNH TRỊMÃ SỐ: 60.14.10LUẬN VĂN THẠC SĨ ... dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy phần Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học (GDCD Lớp 10) (Qua khảo sát trường THPT Lấp...
 • 110
 • 1,599
 • 3
Sử dụng phương pháp tình huống kết hợp phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT lê viết thuật, thành phố vinh) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng phương pháp tình huống kết hợp phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT lê viết thuật, thành phố vinh) luận văn thạc khoa học giáo dục

... huống và phương pháp đóng vai là những phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động từ người học. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực này vào quá trình dạy học với ... trong dạy học môn GDCD lớp 12. 1. 2. Cơ sở thực tiễn của việc sử dụng phương pháp tình huống kết hợp với phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD lớp 12 1.2.1. Thực trạng việc sử dụng phương pháp ... phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD lớp 12. 31 Chương 2: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 TRƯỜNG...
 • 115
 • 2,888
 • 21
Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT phan ngọc hiển, quận ninh kiều, thành phố cần thơ) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT phan ngọc hiển, quận ninh kiều, thành phố cần thơ) luận văn thạc khoa học giáo dục

... định BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYỄN THỊ KIM CHIGIÁO DỤC Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO HỌCSINH THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNGDÂN LỚP 12 (QUA KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG THPT PHANNGỌC ... THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNGDÂN LỚP 12 (QUA KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN,QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ)Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục Chính ... hành pháp luật cho học sinh.1.1.3.2. Vai trò của dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 với việc hìnhthành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinhTrong số các môn học trường THPT, môn giáo dục...
 • 68
 • 2,331
 • 8
Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 qua khảo sát ở trường THPT chuyên phan bội châu nghệ an

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 qua khảo sát trường THPT chuyên phan bội châu nghệ an

... học sinh trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát trờng thpt chuyên phan bội châu - nghệ an)Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Giáo dục chính trịMã số: 60 14 10 luận văn ... cầu nâng cao chất lợng dạy học môn GDCDSự nghiệp đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lợng giảng dạy học tập tất ... tâm sinh lí của HS THPT, đem lại hiệu quả dạy học cao nhất.1.3. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lợng dạy học môn GDCD và thực trạng dạy học môn GDCD lớp 10 trờng THPT chuyên Phan Bội...
 • 97
 • 1,316
 • 1
Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường THPT trương vĩnh ký huyện chợ lách tỉnh bến tre

Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường THPT trương vĩnh ký huyện chợ lách tỉnh bến tre

... các phương pháp dạy học tích cực khác, phương pháp dạy học bằng tình huống cũng được giáo viên áp dụng trong dạy học các bài học phần Công dân với đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10. Đây ... dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học phần công dân với đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10 Phần công dân với đạo đức là phần thứ hai của chương trình Giáo dục công dân lớp ... của của phương pháp này. Các giáo viên bộ môn Giáo dục công dân thường xuyên được tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, trong các phương phương pháp được tập huấn thì phương pháp dạy học bằng...
 • 98
 • 6,338
 • 16
Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường THPT tân phú, huyện định quán, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường THPT tân phú, huyện định quán, tỉnh đồng nai) luận văn thạc khoa học giáo dục

... TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRƯƠNG HOÀI SANNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 (Qua khảo sát tại Trường THPT Tân Phú, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai) LUẬN ... quan tâm.29BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRƯƠNG HOÀI SANNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 (Qua khảo sát tại Trường THPT Tân Phú, ... hiện bảng 5.333.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 Trường trung học phổ thông Tân Phú, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng...
 • 98
 • 2,139
 • 17
Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường trung học phổ thông an minh, huyện an minh, kiên giang)

Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường trung học phổ thông an minh, huyện an minh, kiên giang)

... dạy học môn Giáo dục công dân Trường trung học phổthông.Chương 2. Thực nghiệm sư phạm phương pháp dạy học nêu vấn đề phần Công dân với đạo đức”, chương trình Giáo dục công dân lớp 10 Trường ... tham khảo cho việc nghiên cứu và dạy học môn GDCD các trường THPT. 6. Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần Công dân vớiđạo đức” môn GDCD lớp 10 sẽ nâng cao ... ườ4. Phương pháp nghiên cứu- Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp thống kê- Phương pháp tổng hợp5. Ý nghĩa của luận văn: - Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD trường THPT...
 • 59
 • 2,845
 • 9
Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần công dân với đạo đức, chương trình môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát trường THPT nguyễn du, huyện châu đức, tỉnh bà rịa  vũng tàu

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần công dân với đạo đức, chương trình môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát trường THPT nguyễn du, huyện châu đức, tỉnh bà rịa vũng tàu

... trong dạy học phần Công dân với đạo đức”, chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10., Từ kết quả khảo sát, thực nghiệm của đề tài, đề xuất một sốgiải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo ... phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần Công dân với đạo đức”, thuộc chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10. - Chỉ ra những phương pháp dạy học PPDH tích cực phù hợp có thể vận dụng trong ... rút ra quy trình dạy học và đề xuất một số giải pháp cơ bản đểgóp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 nói chung và môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Du,...
 • 50
 • 1,768
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 18 giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt phan ngọc hiển quận ninh kiều thành phố cần thơdục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt phan ngọc hiển quận ninh kiều thành phố cần thơgiáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt phan ngọc hiển quận ninh kiều thành phố cần thơskkn sử dụng phương pháp tình huống pháp luật để liên hệ tính thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 trường thpt tĩnh gia iv nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinhnhững phương pháp tạo hứng thú trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 ở trường thpt đông sơn 1nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcsử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục ông dân lớp 12xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình chuẩnphát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcnâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 9thiết kế một bài giảng môn giáo dục công dân lớp 12 theo hướng tích hợpde tai danh gia van de su dung cac phuong phap day hoc tich cuc cua 1 giao vienthực trạng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực ở một số trường tiểu học tại xtích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học môn giáo dục công dân phần công dân với các vấn đề chính trị xã hội ở trường thpt chuyên thoại ngọc hầu tỉnh an giangbài báo cáo sử dụng các phương pháp khoa học thông thường như so sánh phân tích tổng hợp thống kê để giải quyết những vấn đề mà đề tài đã đặt raBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM