0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Long Mỹ - Hậu Giang - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Long Mỹ - Hậu Giang - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Long Mỹ - Hậu Giang - TOANMATH.com

... 3t  x   3t  x   2t D  D  :  C  D  :  t    t     y   2t  y  3  t Câu 10 Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng d1 có phương trình x  y   , đường ... C    sin A Câu 18 Cho sin a  , cos b  Giá trị biểu thức M  cos  a  b  cos  a  b  3 10 1 B M  C M  D M  A M   9 2 Câu 19 Rút gọn biểu thức C  8sin x.cos x.cot x ta A C  2sin...
 • 3
 • 330
 • 0
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đầm Dơi - Cà Mau - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đầm Dơi - Cà Mau - TOANMATH.com

... C B - Theo đề bài, ta có: cos  CM ; CD   cos  CB; CD  b  3  l     20b  50b  30    b   n  2 5b  50b  130  3b  16 1   B  ; 2  2  HẾT -Trang 5/3 - đề 121 ... biết CD : x  y   phương trình đường phân giác góc C HẾT -Trang 3/3 - đề 121 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu; 4,0 điểm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D D D A A C D C B C C B C B C ... góc C - Gọi M  a; 2a  1  BM A - M trung điểm AC  C  2a  1; 4a    M  3;5  C  7;8  - C  CD   2a  1   4a      a  3   M D - B  b; 2b  1  BM ,  B  M ...
 • 5
 • 266
 • 6
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com

... - HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên học ... 0,25+0,25 điểm Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 2017 ĐỀ DỰ TRỮ (MÃ ĐỀ 012) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh ……………… ... - HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 2017 ĐỀ DỰ TRỮ (MÃ ĐỀ 013) Môn thi: Toán 10 Thời gian làm :90 phút ( không kể thời gian giao đề) ...
 • 54
 • 715
 • 9
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com

... - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian giao đề) đề thi 003 Học sinh phải ghi mã đề ... coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) đề thi ... 4) x  2mx -5  HẾT Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian...
 • 18
 • 398
 • 2
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An - TOANMATH.com

... = - Câu 17: Tập giá trị m để phương trình (m  2) x  3x  2m   có nghiệm trái dấu là: A R \ [-3 /2; 2] B (-2 ; 3/2) C R \ [-2 ; 3/2] D (-3 /2; 2) Câu 18:  Tam  giác  ABC   có  AB  cm, BC  10 ... A.  cm B.  cm C.  cm D.  cm Câu 19: Tập nghiệm bất phương trình x  2017 2017  x là:  A {2017} B [ 2017; +) C  D (–; 2017) Câu 20: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: 23  3 5  145 ... 3( 1,0 điểm): Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A(2;4) B(1;5) - HẾT -Trang 2/2 - đề thi 001 ...
 • 2
 • 291
 • 2
Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

...  D  P  : x  y  z   Trang 2/4 - đề thi 156 Câu 20: Tìm m để đồ thị hàm số y  x3  x  x  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt A m < 27 B m < -5 C -5 27 Câu 21: Tìm tất giá ... Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng chéo có phương trình (d) : x y 1 z  x 1 y  z  ,( ): Khi khoảng cách hai đường thẳng chéo     2 1 bằng: A 3 B 2 C D Trang 3/4 - đề thi 156 ... thẳng x  là: A S  B S  C S   2e D S  e Câu 10: Cho hàm số y  f  x  liên tục  ,  A - 12 B - f  x dx  2 ,  f  t  dt  Biểu thức C  f  z  dz D Câu 11: Cho mặt cầu (S): x  y...
 • 4
 • 514
 • 7
Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com

... 3xdx  ax cos3x  b sin 3x  C , giá trị a + 6b là: A – 21 B – C – D – Câu 24 Trong hàm số đây, hàm số nguyên hàm hàm số f  x   sin 2x C F2  x    sin x  cos x  B F4  x   sin x  A F1 ... gốc tọa độ? A B C 12 D Câu 50 Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện B Tam ... Tìm khẳng định đúng? (I) Tập xác định hàm số  0;   (II) Với giá trị thực m, tồn số thực x0 cho f(x0) = m (III) Đồ thị hàm số qua điểm M(1; 0) (IV) Hàm số đơn điệu khoảng xác định A (I),...
 • 7
 • 433
 • 0
Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Thanh Hiền - Tiền Giang - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Thanh Hiền - Tiền Giang - TOANMATH.com

... gọn biểu thức A = sin a + sin 5a - sin 3a + cos a - sin 2 a C cos a A sin a B sin a Câu 36: Tập nghiệm bất phương trình  2x  x : D cos a Trang 3/4 - đề thi 485 A  3;   B 1;   C ... qua điểm I(2;1) Câu 2: Không sử dụng máy tính tính giá trị biểu thức cos  12 - HẾT Trang 4/4 - đề thi 485 ... đường thẳng d có phương trình là: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Trang 2/4 - đề thi 485  Câu 23: Biểu thức tan  a   viết lại     tan a     A tan  a    B...
 • 4
 • 358
 • 2
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Hà Nội

... Mã đề thi 105 đề 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 ... 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 ... 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 ...
 • 5
 • 954
 • 2
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Marie Curie  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Marie Curie Hà Nội

... = −2; −2 + √ 10 Bài 4(1đ) a) (0.5đ) b) (0.5đ) − → −→ −→ AI = AB + 3AC −−→ −−→ −−→ −−→ M A + M B + M C = 3M G Vậy M = GM ⊥ BC Bài 5(3đ) a) (1đ) ∆ABC cân đỉnh A b) (1đ) √ C∆ABC = 10 + 2(đvd); ... đỉnh A b) (1đ) √ C∆ABC = 10 + 2(đvd); c) (1đ) H(−23; −22) cos BAC = −24 25 Bài 6(0.5đ) Tương tự toán lập phương trình đường thẳng qua điểm D( ; 4) cắt trục Ox, Oy B, A (D nằm A, B) cho diện tích...
 • 2
 • 1,324
 • 5
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Kim Liên  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên Hà Nội

... phương trình Bài (3,0 điểm) Cho hàm số y  x  x  1 D 2 x 1  x  a) Lập bảng biến thi n vẽ đồ thị  P  hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y  x  2m  cắt đồ thị hàm số  P  hai điểm phân ... Câu 10 Gọi x1 ,x2 nghiệm phương trình x  x   Khi giá trị biểu thức M  x12  x22 A M  57 16 B...
 • 2
 • 1,031
 • 6
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Lê Thanh Hiền Tiền Giang

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Lê Thanh Hiền Tiền Giang

... GD&ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT THANH HIỀN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC: 2016 2017 MƠN: Tốn – K10 THPT ĐỀ CHÍNH THỨC ……… ………………………………………………………………………………………………….…… CÂU Câu NỘI DUNG 1/ Lập mệnh đề ... mệnh đề phủ định mệnh đề sau: P : " ∀x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 ≠ 0" Mệnh đề phủ định: P : " ∃x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 =0" 2/ Cho hai tập hợp: P = ( −3;5] Q = { x ∈  : ≤ x < 10} Tìm P ∩ Q P ... hàm số: y = x − x + có đồ thị ( P ) a/ Lập bảng biến thi n vẽ đồ thị ( P ) hàm số + Đỉnh I(2;- 1) 1,0 0,25 + Trục đối xứng x = 0,25 + Bảng biến thi n 0,25 + Điểm đặc biệt bảng giá trị + Vẽ đồ thị...
 • 4
 • 752
 • 0
toanmath com  đề thi HK2 toán 11 năm học 2016  2017 trường THPT nguyễn trãi  hà nội

toanmath com đề thi HK2 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT nguyễn trãi hà nội

... không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 002 Họ tên thí ... cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN ***** Thời gian làm : 45phút ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) PHẦN THI TỰ ... Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 PHẦN THI TỰ LUẬN Câu Đáp án Biểu điểm 0,75đ 2x  x  lim...
 • 9
 • 896
 • 7
Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quý Đôn - Thái Bình - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quý Đôn - Thái Bình - TOANMATH.com

... 4; 5;3 R  Câu 19: Bảng biến thi n sau đồ thị hàm số nào? x - + - y - ’ y A y= 2x 1 x 1 B y= - 2x 1 x 1 C y=  x2 1 x 1 D y= x2 x 1 Trang 2/5 - đề thi 061 Câu 20: Tính diện tích ... Câu 16: Hàm số y = f(x) có f’(x)= x ( 1-x)( 2+3x) Hàm số có điểm cực trị: A B C D Câu 17: Hàm số y = x -2 x -3 có điểm cực đại là: A x =1 B x=0 C M( 0 ;-3 ) D x =-1 Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho ... hay sai ? Nếu sai sai bước ? A Bạn học sinh giải sai từ Bước B Bạn học sinh giải sai từ Bước C Bạn học sinh giải sai từ Bước D Bạn học sinh giải hoàn toàn Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC...
 • 5
 • 774
 • 9
Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - TOANMATH.com

Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - TOANMATH.com

... - - HẾT -Trang 2/2 - đề thi 103 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HUY TẬP KỲ THI KSCL CUỐI HKII NĂM HỌC 2016 2017 Môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi ... - HẾT -Trang 2/2 - đề thi 101 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HUY TẬP KỲ THI KSCL CUỐI HKII NĂM HỌC 2016 2017 Môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 103 ... - HẾT Trang 2/2 - đề thi 202 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HUY TẬP KỲ THI KSCL CUỐI HKII NĂM HỌC 2016 2017 Môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 204...
 • 11
 • 721
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hk2 toán 10 ncde thi hk2 toan 7 nam 2014de thi hk2 toan 7 nam 2013tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm học 20142015đề thi hki toán 9 năm học 20132014 quận bình thạnhde thi hk2 hoa 10 nam 2013 2014đề thi hk2 toán 10 nc có trắc nghiệm đáp ándap an de thi hsg toan 7 nam hoc 20142015de thi hk2 mon sinh nam hoc 2013đề thi vào lớp 10 năm học 2007 2008 tỉnh hải phòngdề thi thử tuyển sinh đại học khối d trường thpt lê quý đôn thái bình 2011 2012 lan 2đề thi hk2 lớp 10 môn toán có đáp ánđề thi vào lớp 10 năm 20132014 môn toánđề thi olympic toán và khoa học quốc tế năm 2014 dành cho thcsđề thi môn toán 10 học kì 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ